Tssr108012 transcription start site region 108012 MGI:6035779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108013 transcription start site region 108013 MGI:6035780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108014 transcription start site region 108014 MGI:6035781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108015 transcription start site region 108015 MGI:6035782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108016 transcription start site region 108016 MGI:6035783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108017 transcription start site region 108017 MGI:6035784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108018 transcription start site region 108018 MGI:6035785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108019 transcription start site region 108019 MGI:6035786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108020 transcription start site region 108020 MGI:6035787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108021 transcription start site region 108021 MGI:6035788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108022 transcription start site region 108022 MGI:6035789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108023 transcription start site region 108023 MGI:6035790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108024 transcription start site region 108024 MGI:6035791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108025 transcription start site region 108025 MGI:6035792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108026 transcription start site region 108026 MGI:6035793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108027 transcription start site region 108027 MGI:6035794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108028 transcription start site region 108028 MGI:6035795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108029 transcription start site region 108029 MGI:6035796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108030 transcription start site region 108030 MGI:6035797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108031 transcription start site region 108031 MGI:6035798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108032 transcription start site region 108032 MGI:6035799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108033 transcription start site region 108033 MGI:6035800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108034 transcription start site region 108034 MGI:6035801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108035 transcription start site region 108035 MGI:6035802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108036 transcription start site region 108036 MGI:6035803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108037 transcription start site region 108037 MGI:6035804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108038 transcription start site region 108038 MGI:6035805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108039 transcription start site region 108039 MGI:6035806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108040 transcription start site region 108040 MGI:6035807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108041 transcription start site region 108041 MGI:6035808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108042 transcription start site region 108042 MGI:6035809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108043 transcription start site region 108043 MGI:6035810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108044 transcription start site region 108044 MGI:6035811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108045 transcription start site region 108045 MGI:6035812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108046 transcription start site region 108046 MGI:6035813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108047 transcription start site region 108047 MGI:6035814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108048 transcription start site region 108048 MGI:6035815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108049 transcription start site region 108049 MGI:6035816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108050 transcription start site region 108050 MGI:6035817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108051 transcription start site region 108051 MGI:6035818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108052 transcription start site region 108052 MGI:6035819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108053 transcription start site region 108053 MGI:6035820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108054 transcription start site region 108054 MGI:6035821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108055 transcription start site region 108055 MGI:6035822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108056 transcription start site region 108056 MGI:6035823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108057 transcription start site region 108057 MGI:6035824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108058 transcription start site region 108058 MGI:6035825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108059 transcription start site region 108059 MGI:6035826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108060 transcription start site region 108060 MGI:6035827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108061 transcription start site region 108061 MGI:6035828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108062 transcription start site region 108062 MGI:6035829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108063 transcription start site region 108063 MGI:6035830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108064 transcription start site region 108064 MGI:6035831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108065 transcription start site region 108065 MGI:6035832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108066 transcription start site region 108066 MGI:6035833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108067 transcription start site region 108067 MGI:6035834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108068 transcription start site region 108068 MGI:6035835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108069 transcription start site region 108069 MGI:6035836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108070 transcription start site region 108070 MGI:6035837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108071 transcription start site region 108071 MGI:6035838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108072 transcription start site region 108072 MGI:6035839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108073 transcription start site region 108073 MGI:6035840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108074 transcription start site region 108074 MGI:6035841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108075 transcription start site region 108075 MGI:6035842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108076 transcription start site region 108076 MGI:6035843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108077 transcription start site region 108077 MGI:6035844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108078 transcription start site region 108078 MGI:6035845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108079 transcription start site region 108079 MGI:6035846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108080 transcription start site region 108080 MGI:6035847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108081 transcription start site region 108081 MGI:6035848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108082 transcription start site region 108082 MGI:6035849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108083 transcription start site region 108083 MGI:6035850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108084 transcription start site region 108084 MGI:6035851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108085 transcription start site region 108085 MGI:6035852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108086 transcription start site region 108086 MGI:6035853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108087 transcription start site region 108087 MGI:6035854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108088 transcription start site region 108088 MGI:6035855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108089 transcription start site region 108089 MGI:6035856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108090 transcription start site region 108090 MGI:6035857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108091 transcription start site region 108091 MGI:6035858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108092 transcription start site region 108092 MGI:6035859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108093 transcription start site region 108093 MGI:6035860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108094 transcription start site region 108094 MGI:6035861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108095 transcription start site region 108095 MGI:6035862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108096 transcription start site region 108096 MGI:6035863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108097 transcription start site region 108097 MGI:6035864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108098 transcription start site region 108098 MGI:6035865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108099 transcription start site region 108099 MGI:6035866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108100 transcription start site region 108100 MGI:6035867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108101 transcription start site region 108101 MGI:6035868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108102 transcription start site region 108102 MGI:6035869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108103 transcription start site region 108103 MGI:6035870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108104 transcription start site region 108104 MGI:6035871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108105 transcription start site region 108105 MGI:6035872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108106 transcription start site region 108106 MGI:6035873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108107 transcription start site region 108107 MGI:6035874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108108 transcription start site region 108108 MGI:6035875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108109 transcription start site region 108109 MGI:6035876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108110 transcription start site region 108110 MGI:6035877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108111 transcription start site region 108111 MGI:6035878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108112 transcription start site region 108112 MGI:6035879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108113 transcription start site region 108113 MGI:6035880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108114 transcription start site region 108114 MGI:6035881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108115 transcription start site region 108115 MGI:6035882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108116 transcription start site region 108116 MGI:6035883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108117 transcription start site region 108117 MGI:6035884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108118 transcription start site region 108118 MGI:6035885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108119 transcription start site region 108119 MGI:6035886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108120 transcription start site region 108120 MGI:6035887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108121 transcription start site region 108121 MGI:6035888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108122 transcription start site region 108122 MGI:6035889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108123 transcription start site region 108123 MGI:6035890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108124 transcription start site region 108124 MGI:6035891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108125 transcription start site region 108125 MGI:6035892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108126 transcription start site region 108126 MGI:6035893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108127 transcription start site region 108127 MGI:6035894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108128 transcription start site region 108128 MGI:6035895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108129 transcription start site region 108129 MGI:6035896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108130 transcription start site region 108130 MGI:6035897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108131 transcription start site region 108131 MGI:6035898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108132 transcription start site region 108132 MGI:6035899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108133 transcription start site region 108133 MGI:6035900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108134 transcription start site region 108134 MGI:6035901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108135 transcription start site region 108135 MGI:6035902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108136 transcription start site region 108136 MGI:6035903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108137 transcription start site region 108137 MGI:6035904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108138 transcription start site region 108138 MGI:6035905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108139 transcription start site region 108139 MGI:6035906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108140 transcription start site region 108140 MGI:6035907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108141 transcription start site region 108141 MGI:6035908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108142 transcription start site region 108142 MGI:6035909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108143 transcription start site region 108143 MGI:6035910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108144 transcription start site region 108144 MGI:6035911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108145 transcription start site region 108145 MGI:6035912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108146 transcription start site region 108146 MGI:6035913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108147 transcription start site region 108147 MGI:6035914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108148 transcription start site region 108148 MGI:6035915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108149 transcription start site region 108149 MGI:6035916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108150 transcription start site region 108150 MGI:6035917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108151 transcription start site region 108151 MGI:6035918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108152 transcription start site region 108152 MGI:6035919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108153 transcription start site region 108153 MGI:6035920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108154 transcription start site region 108154 MGI:6035921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108155 transcription start site region 108155 MGI:6035922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108156 transcription start site region 108156 MGI:6035923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108157 transcription start site region 108157 MGI:6035924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108158 transcription start site region 108158 MGI:6035925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108159 transcription start site region 108159 MGI:6035926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108160 transcription start site region 108160 MGI:6035927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108161 transcription start site region 108161 MGI:6035928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108162 transcription start site region 108162 MGI:6035929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108163 transcription start site region 108163 MGI:6035930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108164 transcription start site region 108164 MGI:6035931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108165 transcription start site region 108165 MGI:6035932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108166 transcription start site region 108166 MGI:6035933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108167 transcription start site region 108167 MGI:6035934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108168 transcription start site region 108168 MGI:6035935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108169 transcription start site region 108169 MGI:6035936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108170 transcription start site region 108170 MGI:6035937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108171 transcription start site region 108171 MGI:6035938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108172 transcription start site region 108172 MGI:6035939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108173 transcription start site region 108173 MGI:6035940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108174 transcription start site region 108174 MGI:6035941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108175 transcription start site region 108175 MGI:6035942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108176 transcription start site region 108176 MGI:6035943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108177 transcription start site region 108177 MGI:6035944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108178 transcription start site region 108178 MGI:6035945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108179 transcription start site region 108179 MGI:6035946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108180 transcription start site region 108180 MGI:6035947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108181 transcription start site region 108181 MGI:6035948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108182 transcription start site region 108182 MGI:6035949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108183 transcription start site region 108183 MGI:6035950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108184 transcription start site region 108184 MGI:6035951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108185 transcription start site region 108185 MGI:6035952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108186 transcription start site region 108186 MGI:6035953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108187 transcription start site region 108187 MGI:6035954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108188 transcription start site region 108188 MGI:6035955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108189 transcription start site region 108189 MGI:6035956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108190 transcription start site region 108190 MGI:6035957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108191 transcription start site region 108191 MGI:6035958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108192 transcription start site region 108192 MGI:6035959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108193 transcription start site region 108193 MGI:6035960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108194 transcription start site region 108194 MGI:6035961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108195 transcription start site region 108195 MGI:6035962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108196 transcription start site region 108196 MGI:6035963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108197 transcription start site region 108197 MGI:6035964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108198 transcription start site region 108198 MGI:6035965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108199 transcription start site region 108199 MGI:6035966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108200 transcription start site region 108200 MGI:6035967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108201 transcription start site region 108201 MGI:6035968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108202 transcription start site region 108202 MGI:6035969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108203 transcription start site region 108203 MGI:6035970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108204 transcription start site region 108204 MGI:6035971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108205 transcription start site region 108205 MGI:6035972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108206 transcription start site region 108206 MGI:6035973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108207 transcription start site region 108207 MGI:6035974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108208 transcription start site region 108208 MGI:6035975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108209 transcription start site region 108209 MGI:6035976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108210 transcription start site region 108210 MGI:6035977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108211 transcription start site region 108211 MGI:6035978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108212 transcription start site region 108212 MGI:6035979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108213 transcription start site region 108213 MGI:6035980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108214 transcription start site region 108214 MGI:6035981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108215 transcription start site region 108215 MGI:6035982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108216 transcription start site region 108216 MGI:6035983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108217 transcription start site region 108217 MGI:6035984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108218 transcription start site region 108218 MGI:6035985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108219 transcription start site region 108219 MGI:6035986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108220 transcription start site region 108220 MGI:6035987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108221 transcription start site region 108221 MGI:6035988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108222 transcription start site region 108222 MGI:6035989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108223 transcription start site region 108223 MGI:6035990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108224 transcription start site region 108224 MGI:6035991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108225 transcription start site region 108225 MGI:6035992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108226 transcription start site region 108226 MGI:6035993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108227 transcription start site region 108227 MGI:6035994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108228 transcription start site region 108228 MGI:6035995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108229 transcription start site region 108229 MGI:6035996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108230 transcription start site region 108230 MGI:6035997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108231 transcription start site region 108231 MGI:6035998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108232 transcription start site region 108232 MGI:6035999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108233 transcription start site region 108233 MGI:6036000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108234 transcription start site region 108234 MGI:6036001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108235 transcription start site region 108235 MGI:6036002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108236 transcription start site region 108236 MGI:6036003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108237 transcription start site region 108237 MGI:6036004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108238 transcription start site region 108238 MGI:6036005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108239 transcription start site region 108239 MGI:6036006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108240 transcription start site region 108240 MGI:6036007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108241 transcription start site region 108241 MGI:6036008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108242 transcription start site region 108242 MGI:6036009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108243 transcription start site region 108243 MGI:6036010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108244 transcription start site region 108244 MGI:6036011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108245 transcription start site region 108245 MGI:6036012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108246 transcription start site region 108246 MGI:6036013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108247 transcription start site region 108247 MGI:6036014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108248 transcription start site region 108248 MGI:6036015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108249 transcription start site region 108249 MGI:6036016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108250 transcription start site region 108250 MGI:6036017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108251 transcription start site region 108251 MGI:6036018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108252 transcription start site region 108252 MGI:6036019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108253 transcription start site region 108253 MGI:6036020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108254 transcription start site region 108254 MGI:6036021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108255 transcription start site region 108255 MGI:6036022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108256 transcription start site region 108256 MGI:6036023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108257 transcription start site region 108257 MGI:6036024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108258 transcription start site region 108258 MGI:6036025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108259 transcription start site region 108259 MGI:6036026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108260 transcription start site region 108260 MGI:6036027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108261 transcription start site region 108261 MGI:6036028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108262 transcription start site region 108262 MGI:6036029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108263 transcription start site region 108263 MGI:6036030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108264 transcription start site region 108264 MGI:6036031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108265 transcription start site region 108265 MGI:6036032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108266 transcription start site region 108266 MGI:6036033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108267 transcription start site region 108267 MGI:6036034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108268 transcription start site region 108268 MGI:6036035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108269 transcription start site region 108269 MGI:6036036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108270 transcription start site region 108270 MGI:6036037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108271 transcription start site region 108271 MGI:6036038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108272 transcription start site region 108272 MGI:6036039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108273 transcription start site region 108273 MGI:6036040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108274 transcription start site region 108274 MGI:6036041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108275 transcription start site region 108275 MGI:6036042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108276 transcription start site region 108276 MGI:6036043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108277 transcription start site region 108277 MGI:6036044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108278 transcription start site region 108278 MGI:6036045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108279 transcription start site region 108279 MGI:6036046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108280 transcription start site region 108280 MGI:6036047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108281 transcription start site region 108281 MGI:6036048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108282 transcription start site region 108282 MGI:6036049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108283 transcription start site region 108283 MGI:6036050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108284 transcription start site region 108284 MGI:6036051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108285 transcription start site region 108285 MGI:6036052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108286 transcription start site region 108286 MGI:6036053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108287 transcription start site region 108287 MGI:6036054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108288 transcription start site region 108288 MGI:6036055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108289 transcription start site region 108289 MGI:6036056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108290 transcription start site region 108290 MGI:6036057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108291 transcription start site region 108291 MGI:6036058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108292 transcription start site region 108292 MGI:6036059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108293 transcription start site region 108293 MGI:6036060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108294 transcription start site region 108294 MGI:6036061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108295 transcription start site region 108295 MGI:6036062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108296 transcription start site region 108296 MGI:6036063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108297 transcription start site region 108297 MGI:6036064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108298 transcription start site region 108298 MGI:6036065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108299 transcription start site region 108299 MGI:6036066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108300 transcription start site region 108300 MGI:6036067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108301 transcription start site region 108301 MGI:6036068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108302 transcription start site region 108302 MGI:6036069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108303 transcription start site region 108303 MGI:6036070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108304 transcription start site region 108304 MGI:6036071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108305 transcription start site region 108305 MGI:6036072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108306 transcription start site region 108306 MGI:6036073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108307 transcription start site region 108307 MGI:6036074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108308 transcription start site region 108308 MGI:6036075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108309 transcription start site region 108309 MGI:6036076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108310 transcription start site region 108310 MGI:6036077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108311 transcription start site region 108311 MGI:6036078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108312 transcription start site region 108312 MGI:6036079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108313 transcription start site region 108313 MGI:6036080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108314 transcription start site region 108314 MGI:6036081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108315 transcription start site region 108315 MGI:6036082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108316 transcription start site region 108316 MGI:6036083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108317 transcription start site region 108317 MGI:6036084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108318 transcription start site region 108318 MGI:6036085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108319 transcription start site region 108319 MGI:6036086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108320 transcription start site region 108320 MGI:6036087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108321 transcription start site region 108321 MGI:6036088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108322 transcription start site region 108322 MGI:6036089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108323 transcription start site region 108323 MGI:6036090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108324 transcription start site region 108324 MGI:6036091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108325 transcription start site region 108325 MGI:6036092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108326 transcription start site region 108326 MGI:6036093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108327 transcription start site region 108327 MGI:6036094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108328 transcription start site region 108328 MGI:6036095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108329 transcription start site region 108329 MGI:6036096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108330 transcription start site region 108330 MGI:6036097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108331 transcription start site region 108331 MGI:6036098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108332 transcription start site region 108332 MGI:6036099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108333 transcription start site region 108333 MGI:6036100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108334 transcription start site region 108334 MGI:6036101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108335 transcription start site region 108335 MGI:6036102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108336 transcription start site region 108336 MGI:6036103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108337 transcription start site region 108337 MGI:6036104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108338 transcription start site region 108338 MGI:6036105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108339 transcription start site region 108339 MGI:6036106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108340 transcription start site region 108340 MGI:6036107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108341 transcription start site region 108341 MGI:6036108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108342 transcription start site region 108342 MGI:6036109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108343 transcription start site region 108343 MGI:6036110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108344 transcription start site region 108344 MGI:6036111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108345 transcription start site region 108345 MGI:6036112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108346 transcription start site region 108346 MGI:6036113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108347 transcription start site region 108347 MGI:6036114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108348 transcription start site region 108348 MGI:6036115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108349 transcription start site region 108349 MGI:6036116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108350 transcription start site region 108350 MGI:6036117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108351 transcription start site region 108351 MGI:6036118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108352 transcription start site region 108352 MGI:6036119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108353 transcription start site region 108353 MGI:6036120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108354 transcription start site region 108354 MGI:6036121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108355 transcription start site region 108355 MGI:6036122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108356 transcription start site region 108356 MGI:6036123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108357 transcription start site region 108357 MGI:6036124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108358 transcription start site region 108358 MGI:6036125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108359 transcription start site region 108359 MGI:6036126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108360 transcription start site region 108360 MGI:6036127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108361 transcription start site region 108361 MGI:6036128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108362 transcription start site region 108362 MGI:6036129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108363 transcription start site region 108363 MGI:6036130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108364 transcription start site region 108364 MGI:6036131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108365 transcription start site region 108365 MGI:6036132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108366 transcription start site region 108366 MGI:6036133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108367 transcription start site region 108367 MGI:6036134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108368 transcription start site region 108368 MGI:6036135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108369 transcription start site region 108369 MGI:6036136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108370 transcription start site region 108370 MGI:6036137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108371 transcription start site region 108371 MGI:6036138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108372 transcription start site region 108372 MGI:6036139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108373 transcription start site region 108373 MGI:6036140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108374 transcription start site region 108374 MGI:6036141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108375 transcription start site region 108375 MGI:6036142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108376 transcription start site region 108376 MGI:6036143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108377 transcription start site region 108377 MGI:6036144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108378 transcription start site region 108378 MGI:6036145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108379 transcription start site region 108379 MGI:6036146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108380 transcription start site region 108380 MGI:6036147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108381 transcription start site region 108381 MGI:6036148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108382 transcription start site region 108382 MGI:6036149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108383 transcription start site region 108383 MGI:6036150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108384 transcription start site region 108384 MGI:6036151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108385 transcription start site region 108385 MGI:6036152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108386 transcription start site region 108386 MGI:6036153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108387 transcription start site region 108387 MGI:6036154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108388 transcription start site region 108388 MGI:6036155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108389 transcription start site region 108389 MGI:6036156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108390 transcription start site region 108390 MGI:6036157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108391 transcription start site region 108391 MGI:6036158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108392 transcription start site region 108392 MGI:6036159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108393 transcription start site region 108393 MGI:6036160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108394 transcription start site region 108394 MGI:6036161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108395 transcription start site region 108395 MGI:6036162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108396 transcription start site region 108396 MGI:6036163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108397 transcription start site region 108397 MGI:6036164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108398 transcription start site region 108398 MGI:6036165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108399 transcription start site region 108399 MGI:6036166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108400 transcription start site region 108400 MGI:6036167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108401 transcription start site region 108401 MGI:6036168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108402 transcription start site region 108402 MGI:6036169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108403 transcription start site region 108403 MGI:6036170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108404 transcription start site region 108404 MGI:6036171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108405 transcription start site region 108405 MGI:6036172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108406 transcription start site region 108406 MGI:6036173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108407 transcription start site region 108407 MGI:6036174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108408 transcription start site region 108408 MGI:6036175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108409 transcription start site region 108409 MGI:6036176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108410 transcription start site region 108410 MGI:6036177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108411 transcription start site region 108411 MGI:6036178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108412 transcription start site region 108412 MGI:6036179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108413 transcription start site region 108413 MGI:6036180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108414 transcription start site region 108414 MGI:6036181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108415 transcription start site region 108415 MGI:6036182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108416 transcription start site region 108416 MGI:6036183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108417 transcription start site region 108417 MGI:6036184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108418 transcription start site region 108418 MGI:6036185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108419 transcription start site region 108419 MGI:6036186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108420 transcription start site region 108420 MGI:6036187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108421 transcription start site region 108421 MGI:6036188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108422 transcription start site region 108422 MGI:6036189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108423 transcription start site region 108423 MGI:6036190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108424 transcription start site region 108424 MGI:6036191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108425 transcription start site region 108425 MGI:6036192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108426 transcription start site region 108426 MGI:6036193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108427 transcription start site region 108427 MGI:6036194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108428 transcription start site region 108428 MGI:6036195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108429 transcription start site region 108429 MGI:6036196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108430 transcription start site region 108430 MGI:6036197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108431 transcription start site region 108431 MGI:6036198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108432 transcription start site region 108432 MGI:6036199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108433 transcription start site region 108433 MGI:6036200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108434 transcription start site region 108434 MGI:6036201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108435 transcription start site region 108435 MGI:6036202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108436 transcription start site region 108436 MGI:6036203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108437 transcription start site region 108437 MGI:6036204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108438 transcription start site region 108438 MGI:6036205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108439 transcription start site region 108439 MGI:6036206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108440 transcription start site region 108440 MGI:6036207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108441 transcription start site region 108441 MGI:6036208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108442 transcription start site region 108442 MGI:6036209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108443 transcription start site region 108443 MGI:6036210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108444 transcription start site region 108444 MGI:6036211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108445 transcription start site region 108445 MGI:6036212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108446 transcription start site region 108446 MGI:6036213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108447 transcription start site region 108447 MGI:6036214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108448 transcription start site region 108448 MGI:6036215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108449 transcription start site region 108449 MGI:6036216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108450 transcription start site region 108450 MGI:6036217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108451 transcription start site region 108451 MGI:6036218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108452 transcription start site region 108452 MGI:6036219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108453 transcription start site region 108453 MGI:6036220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108454 transcription start site region 108454 MGI:6036221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108455 transcription start site region 108455 MGI:6036222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108456 transcription start site region 108456 MGI:6036223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108457 transcription start site region 108457 MGI:6036224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108458 transcription start site region 108458 MGI:6036225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108459 transcription start site region 108459 MGI:6036226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108460 transcription start site region 108460 MGI:6036227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108461 transcription start site region 108461 MGI:6036228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108462 transcription start site region 108462 MGI:6036229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108463 transcription start site region 108463 MGI:6036230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108464 transcription start site region 108464 MGI:6036231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108465 transcription start site region 108465 MGI:6036232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108466 transcription start site region 108466 MGI:6036233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108467 transcription start site region 108467 MGI:6036234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108468 transcription start site region 108468 MGI:6036235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108469 transcription start site region 108469 MGI:6036236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108470 transcription start site region 108470 MGI:6036237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108471 transcription start site region 108471 MGI:6036238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108472 transcription start site region 108472 MGI:6036239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108473 transcription start site region 108473 MGI:6036240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108474 transcription start site region 108474 MGI:6036241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108475 transcription start site region 108475 MGI:6036242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108476 transcription start site region 108476 MGI:6036243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108477 transcription start site region 108477 MGI:6036244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108478 transcription start site region 108478 MGI:6036245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108479 transcription start site region 108479 MGI:6036246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108480 transcription start site region 108480 MGI:6036247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108481 transcription start site region 108481 MGI:6036248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108482 transcription start site region 108482 MGI:6036249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108483 transcription start site region 108483 MGI:6036250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108484 transcription start site region 108484 MGI:6036251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108485 transcription start site region 108485 MGI:6036252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108486 transcription start site region 108486 MGI:6036253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108487 transcription start site region 108487 MGI:6036254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108488 transcription start site region 108488 MGI:6036255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108489 transcription start site region 108489 MGI:6036256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108490 transcription start site region 108490 MGI:6036257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108491 transcription start site region 108491 MGI:6036258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108492 transcription start site region 108492 MGI:6036259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108493 transcription start site region 108493 MGI:6036260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108494 transcription start site region 108494 MGI:6036261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108495 transcription start site region 108495 MGI:6036262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108496 transcription start site region 108496 MGI:6036263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108497 transcription start site region 108497 MGI:6036264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108498 transcription start site region 108498 MGI:6036265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108499 transcription start site region 108499 MGI:6036266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108500 transcription start site region 108500 MGI:6036267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108501 transcription start site region 108501 MGI:6036268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108502 transcription start site region 108502 MGI:6036269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108503 transcription start site region 108503 MGI:6036270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108504 transcription start site region 108504 MGI:6036271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108505 transcription start site region 108505 MGI:6036272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108506 transcription start site region 108506 MGI:6036273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108507 transcription start site region 108507 MGI:6036274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108508 transcription start site region 108508 MGI:6036275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108509 transcription start site region 108509 MGI:6036276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108510 transcription start site region 108510 MGI:6036277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108511 transcription start site region 108511 MGI:6036278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108512 transcription start site region 108512 MGI:6036279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108513 transcription start site region 108513 MGI:6036280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108514 transcription start site region 108514 MGI:6036281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108515 transcription start site region 108515 MGI:6036282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108516 transcription start site region 108516 MGI:6036283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108517 transcription start site region 108517 MGI:6036284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108518 transcription start site region 108518 MGI:6036285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108519 transcription start site region 108519 MGI:6036286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108520 transcription start site region 108520 MGI:6036287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108521 transcription start site region 108521 MGI:6036288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108522 transcription start site region 108522 MGI:6036289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108523 transcription start site region 108523 MGI:6036290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108524 transcription start site region 108524 MGI:6036291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108525 transcription start site region 108525 MGI:6036292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108526 transcription start site region 108526 MGI:6036293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108527 transcription start site region 108527 MGI:6036294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108528 transcription start site region 108528 MGI:6036295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108529 transcription start site region 108529 MGI:6036296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108530 transcription start site region 108530 MGI:6036297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108531 transcription start site region 108531 MGI:6036298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108532 transcription start site region 108532 MGI:6036299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108533 transcription start site region 108533 MGI:6036300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108534 transcription start site region 108534 MGI:6036301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108535 transcription start site region 108535 MGI:6036302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108536 transcription start site region 108536 MGI:6036303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108537 transcription start site region 108537 MGI:6036304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108538 transcription start site region 108538 MGI:6036305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108539 transcription start site region 108539 MGI:6036306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108540 transcription start site region 108540 MGI:6036307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108541 transcription start site region 108541 MGI:6036308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108542 transcription start site region 108542 MGI:6036309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108543 transcription start site region 108543 MGI:6036310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108544 transcription start site region 108544 MGI:6036311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108545 transcription start site region 108545 MGI:6036312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108546 transcription start site region 108546 MGI:6036313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108547 transcription start site region 108547 MGI:6036314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108548 transcription start site region 108548 MGI:6036315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108549 transcription start site region 108549 MGI:6036316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108550 transcription start site region 108550 MGI:6036317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108551 transcription start site region 108551 MGI:6036318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108552 transcription start site region 108552 MGI:6036319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108553 transcription start site region 108553 MGI:6036320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108554 transcription start site region 108554 MGI:6036321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108555 transcription start site region 108555 MGI:6036322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108556 transcription start site region 108556 MGI:6036323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108557 transcription start site region 108557 MGI:6036324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108558 transcription start site region 108558 MGI:6036325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108559 transcription start site region 108559 MGI:6036326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108560 transcription start site region 108560 MGI:6036327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108561 transcription start site region 108561 MGI:6036328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108562 transcription start site region 108562 MGI:6036329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108563 transcription start site region 108563 MGI:6036330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108564 transcription start site region 108564 MGI:6036331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108565 transcription start site region 108565 MGI:6036332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108566 transcription start site region 108566 MGI:6036333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108567 transcription start site region 108567 MGI:6036334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108568 transcription start site region 108568 MGI:6036335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108569 transcription start site region 108569 MGI:6036336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108570 transcription start site region 108570 MGI:6036337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108571 transcription start site region 108571 MGI:6036338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108572 transcription start site region 108572 MGI:6036339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108573 transcription start site region 108573 MGI:6036340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108574 transcription start site region 108574 MGI:6036341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108575 transcription start site region 108575 MGI:6036342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108576 transcription start site region 108576 MGI:6036343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108577 transcription start site region 108577 MGI:6036344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108578 transcription start site region 108578 MGI:6036345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108579 transcription start site region 108579 MGI:6036346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108580 transcription start site region 108580 MGI:6036347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108581 transcription start site region 108581 MGI:6036348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108582 transcription start site region 108582 MGI:6036349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108583 transcription start site region 108583 MGI:6036350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108584 transcription start site region 108584 MGI:6036351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108585 transcription start site region 108585 MGI:6036352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108586 transcription start site region 108586 MGI:6036353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108587 transcription start site region 108587 MGI:6036354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108588 transcription start site region 108588 MGI:6036355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108589 transcription start site region 108589 MGI:6036356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108590 transcription start site region 108590 MGI:6036357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108591 transcription start site region 108591 MGI:6036358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108592 transcription start site region 108592 MGI:6036359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108593 transcription start site region 108593 MGI:6036360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108594 transcription start site region 108594 MGI:6036361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108595 transcription start site region 108595 MGI:6036362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108596 transcription start site region 108596 MGI:6036363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108597 transcription start site region 108597 MGI:6036364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108598 transcription start site region 108598 MGI:6036365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108599 transcription start site region 108599 MGI:6036366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108600 transcription start site region 108600 MGI:6036367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108601 transcription start site region 108601 MGI:6036368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108602 transcription start site region 108602 MGI:6036369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108603 transcription start site region 108603 MGI:6036370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108604 transcription start site region 108604 MGI:6036371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108605 transcription start site region 108605 MGI:6036372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108606 transcription start site region 108606 MGI:6036373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108607 transcription start site region 108607 MGI:6036374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108608 transcription start site region 108608 MGI:6036375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108609 transcription start site region 108609 MGI:6036376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108610 transcription start site region 108610 MGI:6036377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108611 transcription start site region 108611 MGI:6036378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108612 transcription start site region 108612 MGI:6036379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108613 transcription start site region 108613 MGI:6036380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108614 transcription start site region 108614 MGI:6036381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108615 transcription start site region 108615 MGI:6036382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108616 transcription start site region 108616 MGI:6036383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108617 transcription start site region 108617 MGI:6036384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108618 transcription start site region 108618 MGI:6036385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108619 transcription start site region 108619 MGI:6036386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108620 transcription start site region 108620 MGI:6036387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108621 transcription start site region 108621 MGI:6036388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108622 transcription start site region 108622 MGI:6036389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108623 transcription start site region 108623 MGI:6036390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108624 transcription start site region 108624 MGI:6036391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108625 transcription start site region 108625 MGI:6036392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108626 transcription start site region 108626 MGI:6036393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108627 transcription start site region 108627 MGI:6036394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108628 transcription start site region 108628 MGI:6036395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108629 transcription start site region 108629 MGI:6036396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108630 transcription start site region 108630 MGI:6036397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108631 transcription start site region 108631 MGI:6036398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108632 transcription start site region 108632 MGI:6036399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108633 transcription start site region 108633 MGI:6036400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108634 transcription start site region 108634 MGI:6036401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108635 transcription start site region 108635 MGI:6036402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108636 transcription start site region 108636 MGI:6036403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108637 transcription start site region 108637 MGI:6036404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108638 transcription start site region 108638 MGI:6036405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108639 transcription start site region 108639 MGI:6036406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108640 transcription start site region 108640 MGI:6036407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108641 transcription start site region 108641 MGI:6036408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108642 transcription start site region 108642 MGI:6036409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108643 transcription start site region 108643 MGI:6036410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108644 transcription start site region 108644 MGI:6036411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108645 transcription start site region 108645 MGI:6036412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108646 transcription start site region 108646 MGI:6036413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108647 transcription start site region 108647 MGI:6036414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108648 transcription start site region 108648 MGI:6036415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108649 transcription start site region 108649 MGI:6036416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108650 transcription start site region 108650 MGI:6036417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108651 transcription start site region 108651 MGI:6036418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108652 transcription start site region 108652 MGI:6036419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108653 transcription start site region 108653 MGI:6036420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108654 transcription start site region 108654 MGI:6036421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108655 transcription start site region 108655 MGI:6036422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108656 transcription start site region 108656 MGI:6036423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108657 transcription start site region 108657 MGI:6036424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108658 transcription start site region 108658 MGI:6036425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108659 transcription start site region 108659 MGI:6036426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108660 transcription start site region 108660 MGI:6036427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108661 transcription start site region 108661 MGI:6036428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108662 transcription start site region 108662 MGI:6036429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108663 transcription start site region 108663 MGI:6036430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108664 transcription start site region 108664 MGI:6036431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108665 transcription start site region 108665 MGI:6036432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108666 transcription start site region 108666 MGI:6036433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108667 transcription start site region 108667 MGI:6036434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108668 transcription start site region 108668 MGI:6036435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108669 transcription start site region 108669 MGI:6036436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108670 transcription start site region 108670 MGI:6036437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108671 transcription start site region 108671 MGI:6036438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108672 transcription start site region 108672 MGI:6036439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108673 transcription start site region 108673 MGI:6036440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108674 transcription start site region 108674 MGI:6036441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108675 transcription start site region 108675 MGI:6036442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108676 transcription start site region 108676 MGI:6036443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108677 transcription start site region 108677 MGI:6036444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108678 transcription start site region 108678 MGI:6036445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108679 transcription start site region 108679 MGI:6036446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108680 transcription start site region 108680 MGI:6036447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108681 transcription start site region 108681 MGI:6036448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108682 transcription start site region 108682 MGI:6036449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108683 transcription start site region 108683 MGI:6036450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108684 transcription start site region 108684 MGI:6036451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108685 transcription start site region 108685 MGI:6036452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108686 transcription start site region 108686 MGI:6036453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108687 transcription start site region 108687 MGI:6036454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108688 transcription start site region 108688 MGI:6036455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108689 transcription start site region 108689 MGI:6036456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108690 transcription start site region 108690 MGI:6036457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108691 transcription start site region 108691 MGI:6036458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108692 transcription start site region 108692 MGI:6036459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108693 transcription start site region 108693 MGI:6036460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108694 transcription start site region 108694 MGI:6036461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108695 transcription start site region 108695 MGI:6036462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108696 transcription start site region 108696 MGI:6036463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108697 transcription start site region 108697 MGI:6036464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108698 transcription start site region 108698 MGI:6036465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108699 transcription start site region 108699 MGI:6036466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108700 transcription start site region 108700 MGI:6036467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108701 transcription start site region 108701 MGI:6036468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108702 transcription start site region 108702 MGI:6036469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108703 transcription start site region 108703 MGI:6036470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108704 transcription start site region 108704 MGI:6036471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108705 transcription start site region 108705 MGI:6036472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108706 transcription start site region 108706 MGI:6036473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108707 transcription start site region 108707 MGI:6036474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108708 transcription start site region 108708 MGI:6036475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108709 transcription start site region 108709 MGI:6036476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108710 transcription start site region 108710 MGI:6036477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108711 transcription start site region 108711 MGI:6036478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108712 transcription start site region 108712 MGI:6036479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108713 transcription start site region 108713 MGI:6036480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108714 transcription start site region 108714 MGI:6036481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108715 transcription start site region 108715 MGI:6036482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108716 transcription start site region 108716 MGI:6036483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108717 transcription start site region 108717 MGI:6036484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108718 transcription start site region 108718 MGI:6036485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108719 transcription start site region 108719 MGI:6036486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108720 transcription start site region 108720 MGI:6036487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108721 transcription start site region 108721 MGI:6036488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108722 transcription start site region 108722 MGI:6036489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108723 transcription start site region 108723 MGI:6036490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108724 transcription start site region 108724 MGI:6036491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108725 transcription start site region 108725 MGI:6036492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108726 transcription start site region 108726 MGI:6036493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108727 transcription start site region 108727 MGI:6036494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108728 transcription start site region 108728 MGI:6036495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108729 transcription start site region 108729 MGI:6036496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108730 transcription start site region 108730 MGI:6036497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108731 transcription start site region 108731 MGI:6036498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108732 transcription start site region 108732 MGI:6036499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108733 transcription start site region 108733 MGI:6036500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108734 transcription start site region 108734 MGI:6036501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108735 transcription start site region 108735 MGI:6036502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108736 transcription start site region 108736 MGI:6036503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108737 transcription start site region 108737 MGI:6036504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108738 transcription start site region 108738 MGI:6036505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108739 transcription start site region 108739 MGI:6036506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108740 transcription start site region 108740 MGI:6036507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108741 transcription start site region 108741 MGI:6036508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108742 transcription start site region 108742 MGI:6036509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108743 transcription start site region 108743 MGI:6036510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108744 transcription start site region 108744 MGI:6036511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108745 transcription start site region 108745 MGI:6036512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108746 transcription start site region 108746 MGI:6036513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108747 transcription start site region 108747 MGI:6036514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108748 transcription start site region 108748 MGI:6036515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108749 transcription start site region 108749 MGI:6036516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108750 transcription start site region 108750 MGI:6036517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108751 transcription start site region 108751 MGI:6036518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108752 transcription start site region 108752 MGI:6036519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108753 transcription start site region 108753 MGI:6036520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108754 transcription start site region 108754 MGI:6036521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108755 transcription start site region 108755 MGI:6036522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108756 transcription start site region 108756 MGI:6036523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108757 transcription start site region 108757 MGI:6036524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108758 transcription start site region 108758 MGI:6036525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108759 transcription start site region 108759 MGI:6036526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108760 transcription start site region 108760 MGI:6036527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108761 transcription start site region 108761 MGI:6036528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108762 transcription start site region 108762 MGI:6036529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108763 transcription start site region 108763 MGI:6036530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108764 transcription start site region 108764 MGI:6036531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108765 transcription start site region 108765 MGI:6036532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108766 transcription start site region 108766 MGI:6036533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108767 transcription start site region 108767 MGI:6036534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108768 transcription start site region 108768 MGI:6036535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108769 transcription start site region 108769 MGI:6036536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108770 transcription start site region 108770 MGI:6036537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108771 transcription start site region 108771 MGI:6036538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108772 transcription start site region 108772 MGI:6036539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108773 transcription start site region 108773 MGI:6036540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108774 transcription start site region 108774 MGI:6036541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108775 transcription start site region 108775 MGI:6036542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108776 transcription start site region 108776 MGI:6036543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108777 transcription start site region 108777 MGI:6036544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108778 transcription start site region 108778 MGI:6036545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108779 transcription start site region 108779 MGI:6036546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108780 transcription start site region 108780 MGI:6036547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108781 transcription start site region 108781 MGI:6036548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108782 transcription start site region 108782 MGI:6036549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108783 transcription start site region 108783 MGI:6036550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108784 transcription start site region 108784 MGI:6036551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108785 transcription start site region 108785 MGI:6036552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108786 transcription start site region 108786 MGI:6036553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108787 transcription start site region 108787 MGI:6036554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108788 transcription start site region 108788 MGI:6036555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108789 transcription start site region 108789 MGI:6036556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108790 transcription start site region 108790 MGI:6036557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108791 transcription start site region 108791 MGI:6036558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108792 transcription start site region 108792 MGI:6036559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108793 transcription start site region 108793 MGI:6036560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108794 transcription start site region 108794 MGI:6036561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108795 transcription start site region 108795 MGI:6036562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108796 transcription start site region 108796 MGI:6036563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108797 transcription start site region 108797 MGI:6036564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108798 transcription start site region 108798 MGI:6036565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108799 transcription start site region 108799 MGI:6036566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108800 transcription start site region 108800 MGI:6036567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108801 transcription start site region 108801 MGI:6036568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108802 transcription start site region 108802 MGI:6036569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108803 transcription start site region 108803 MGI:6036570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108804 transcription start site region 108804 MGI:6036571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108805 transcription start site region 108805 MGI:6036572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108806 transcription start site region 108806 MGI:6036573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108807 transcription start site region 108807 MGI:6036574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108808 transcription start site region 108808 MGI:6036575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108809 transcription start site region 108809 MGI:6036576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108810 transcription start site region 108810 MGI:6036577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108811 transcription start site region 108811 MGI:6036578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108812 transcription start site region 108812 MGI:6036579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108813 transcription start site region 108813 MGI:6036580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108814 transcription start site region 108814 MGI:6036581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108815 transcription start site region 108815 MGI:6036582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108816 transcription start site region 108816 MGI:6036583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108817 transcription start site region 108817 MGI:6036584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108818 transcription start site region 108818 MGI:6036585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108819 transcription start site region 108819 MGI:6036586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108820 transcription start site region 108820 MGI:6036587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108821 transcription start site region 108821 MGI:6036588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108822 transcription start site region 108822 MGI:6036589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108823 transcription start site region 108823 MGI:6036590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108824 transcription start site region 108824 MGI:6036591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108825 transcription start site region 108825 MGI:6036592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108826 transcription start site region 108826 MGI:6036593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108827 transcription start site region 108827 MGI:6036594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108828 transcription start site region 108828 MGI:6036595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108829 transcription start site region 108829 MGI:6036596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108830 transcription start site region 108830 MGI:6036597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108831 transcription start site region 108831 MGI:6036598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108832 transcription start site region 108832 MGI:6036599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108833 transcription start site region 108833 MGI:6036600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108834 transcription start site region 108834 MGI:6036601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108835 transcription start site region 108835 MGI:6036602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108836 transcription start site region 108836 MGI:6036603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108837 transcription start site region 108837 MGI:6036604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108838 transcription start site region 108838 MGI:6036605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108839 transcription start site region 108839 MGI:6036606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108840 transcription start site region 108840 MGI:6036607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108841 transcription start site region 108841 MGI:6036608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108842 transcription start site region 108842 MGI:6036609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108843 transcription start site region 108843 MGI:6036610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108844 transcription start site region 108844 MGI:6036611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108845 transcription start site region 108845 MGI:6036612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108846 transcription start site region 108846 MGI:6036613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108847 transcription start site region 108847 MGI:6036614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108848 transcription start site region 108848 MGI:6036615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108849 transcription start site region 108849 MGI:6036616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108850 transcription start site region 108850 MGI:6036617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108851 transcription start site region 108851 MGI:6036618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108852 transcription start site region 108852 MGI:6036619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108853 transcription start site region 108853 MGI:6036620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108854 transcription start site region 108854 MGI:6036621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108855 transcription start site region 108855 MGI:6036622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108856 transcription start site region 108856 MGI:6036623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108857 transcription start site region 108857 MGI:6036624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108858 transcription start site region 108858 MGI:6036625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108859 transcription start site region 108859 MGI:6036626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108860 transcription start site region 108860 MGI:6036627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108861 transcription start site region 108861 MGI:6036628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108862 transcription start site region 108862 MGI:6036629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108863 transcription start site region 108863 MGI:6036630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108864 transcription start site region 108864 MGI:6036631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108865 transcription start site region 108865 MGI:6036632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108866 transcription start site region 108866 MGI:6036633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108867 transcription start site region 108867 MGI:6036634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108868 transcription start site region 108868 MGI:6036635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108869 transcription start site region 108869 MGI:6036636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108870 transcription start site region 108870 MGI:6036637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108871 transcription start site region 108871 MGI:6036638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108872 transcription start site region 108872 MGI:6036639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108873 transcription start site region 108873 MGI:6036640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108874 transcription start site region 108874 MGI:6036641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108875 transcription start site region 108875 MGI:6036642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108876 transcription start site region 108876 MGI:6036643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108877 transcription start site region 108877 MGI:6036644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108878 transcription start site region 108878 MGI:6036645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108879 transcription start site region 108879 MGI:6036646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108880 transcription start site region 108880 MGI:6036647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108881 transcription start site region 108881 MGI:6036648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108882 transcription start site region 108882 MGI:6036649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108883 transcription start site region 108883 MGI:6036650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108884 transcription start site region 108884 MGI:6036651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108885 transcription start site region 108885 MGI:6036652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108886 transcription start site region 108886 MGI:6036653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108887 transcription start site region 108887 MGI:6036654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108888 transcription start site region 108888 MGI:6036655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108889 transcription start site region 108889 MGI:6036656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108890 transcription start site region 108890 MGI:6036657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108891 transcription start site region 108891 MGI:6036658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108892 transcription start site region 108892 MGI:6036659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108893 transcription start site region 108893 MGI:6036660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108894 transcription start site region 108894 MGI:6036661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108895 transcription start site region 108895 MGI:6036662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108896 transcription start site region 108896 MGI:6036663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108897 transcription start site region 108897 MGI:6036664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108898 transcription start site region 108898 MGI:6036665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108899 transcription start site region 108899 MGI:6036666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108900 transcription start site region 108900 MGI:6036667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108901 transcription start site region 108901 MGI:6036668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108902 transcription start site region 108902 MGI:6036669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108903 transcription start site region 108903 MGI:6036670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108904 transcription start site region 108904 MGI:6036671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108905 transcription start site region 108905 MGI:6036672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108906 transcription start site region 108906 MGI:6036673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108907 transcription start site region 108907 MGI:6036674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108908 transcription start site region 108908 MGI:6036675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108909 transcription start site region 108909 MGI:6036676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108910 transcription start site region 108910 MGI:6036677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108911 transcription start site region 108911 MGI:6036678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108912 transcription start site region 108912 MGI:6036679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108913 transcription start site region 108913 MGI:6036680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108914 transcription start site region 108914 MGI:6036681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108915 transcription start site region 108915 MGI:6036682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108916 transcription start site region 108916 MGI:6036683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108917 transcription start site region 108917 MGI:6036684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108918 transcription start site region 108918 MGI:6036685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108919 transcription start site region 108919 MGI:6036686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108920 transcription start site region 108920 MGI:6036687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108921 transcription start site region 108921 MGI:6036688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108922 transcription start site region 108922 MGI:6036689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108923 transcription start site region 108923 MGI:6036690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108924 transcription start site region 108924 MGI:6036691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108925 transcription start site region 108925 MGI:6036692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108926 transcription start site region 108926 MGI:6036693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108927 transcription start site region 108927 MGI:6036694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108928 transcription start site region 108928 MGI:6036695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108929 transcription start site region 108929 MGI:6036696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108930 transcription start site region 108930 MGI:6036697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108931 transcription start site region 108931 MGI:6036698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108932 transcription start site region 108932 MGI:6036699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108933 transcription start site region 108933 MGI:6036700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108934 transcription start site region 108934 MGI:6036701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108935 transcription start site region 108935 MGI:6036702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108936 transcription start site region 108936 MGI:6036703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108937 transcription start site region 108937 MGI:6036704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108938 transcription start site region 108938 MGI:6036705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108939 transcription start site region 108939 MGI:6036706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108940 transcription start site region 108940 MGI:6036707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108941 transcription start site region 108941 MGI:6036708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108942 transcription start site region 108942 MGI:6036709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108943 transcription start site region 108943 MGI:6036710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108944 transcription start site region 108944 MGI:6036711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108945 transcription start site region 108945 MGI:6036712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108946 transcription start site region 108946 MGI:6036713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108947 transcription start site region 108947 MGI:6036714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108948 transcription start site region 108948 MGI:6036715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108949 transcription start site region 108949 MGI:6036716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108950 transcription start site region 108950 MGI:6036717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108951 transcription start site region 108951 MGI:6036718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108952 transcription start site region 108952 MGI:6036719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108953 transcription start site region 108953 MGI:6036720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108954 transcription start site region 108954 MGI:6036721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108955 transcription start site region 108955 MGI:6036722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108956 transcription start site region 108956 MGI:6036723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108957 transcription start site region 108957 MGI:6036724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108958 transcription start site region 108958 MGI:6036725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108959 transcription start site region 108959 MGI:6036726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108960 transcription start site region 108960 MGI:6036727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108961 transcription start site region 108961 MGI:6036728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108962 transcription start site region 108962 MGI:6036729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108963 transcription start site region 108963 MGI:6036730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108964 transcription start site region 108964 MGI:6036731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108965 transcription start site region 108965 MGI:6036732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108966 transcription start site region 108966 MGI:6036733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108967 transcription start site region 108967 MGI:6036734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108968 transcription start site region 108968 MGI:6036735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108969 transcription start site region 108969 MGI:6036736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108970 transcription start site region 108970 MGI:6036737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108971 transcription start site region 108971 MGI:6036738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108972 transcription start site region 108972 MGI:6036739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108973 transcription start site region 108973 MGI:6036740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108974 transcription start site region 108974 MGI:6036741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108975 transcription start site region 108975 MGI:6036742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108976 transcription start site region 108976 MGI:6036743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108977 transcription start site region 108977 MGI:6036744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108978 transcription start site region 108978 MGI:6036745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108979 transcription start site region 108979 MGI:6036746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108980 transcription start site region 108980 MGI:6036747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108981 transcription start site region 108981 MGI:6036748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108982 transcription start site region 108982 MGI:6036749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108983 transcription start site region 108983 MGI:6036750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108984 transcription start site region 108984 MGI:6036751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108985 transcription start site region 108985 MGI:6036752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108986 transcription start site region 108986 MGI:6036753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108987 transcription start site region 108987 MGI:6036754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108988 transcription start site region 108988 MGI:6036755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108989 transcription start site region 108989 MGI:6036756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108990 transcription start site region 108990 MGI:6036757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108991 transcription start site region 108991 MGI:6036758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108992 transcription start site region 108992 MGI:6036759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108993 transcription start site region 108993 MGI:6036760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108994 transcription start site region 108994 MGI:6036761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108995 transcription start site region 108995 MGI:6036762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108996 transcription start site region 108996 MGI:6036763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108997 transcription start site region 108997 MGI:6036764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108998 transcription start site region 108998 MGI:6036765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108999 transcription start site region 108999 MGI:6036766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109000 transcription start site region 109000 MGI:6036767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109001 transcription start site region 109001 MGI:6036768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109002 transcription start site region 109002 MGI:6036769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109003 transcription start site region 109003 MGI:6036770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109004 transcription start site region 109004 MGI:6036771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109005 transcription start site region 109005 MGI:6036772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109006 transcription start site region 109006 MGI:6036773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109007 transcription start site region 109007 MGI:6036774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109008 transcription start site region 109008 MGI:6036775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109009 transcription start site region 109009 MGI:6036776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109010 transcription start site region 109010 MGI:6036777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109011 transcription start site region 109011 MGI:6036778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP