Tssr107020 transcription start site region 107020 MGI:6034787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107021 transcription start site region 107021 MGI:6034788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107022 transcription start site region 107022 MGI:6034789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107023 transcription start site region 107023 MGI:6034790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107024 transcription start site region 107024 MGI:6034791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107025 transcription start site region 107025 MGI:6034792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107026 transcription start site region 107026 MGI:6034793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107027 transcription start site region 107027 MGI:6034794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107028 transcription start site region 107028 MGI:6034795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107029 transcription start site region 107029 MGI:6034796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107030 transcription start site region 107030 MGI:6034797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107031 transcription start site region 107031 MGI:6034798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107032 transcription start site region 107032 MGI:6034799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107033 transcription start site region 107033 MGI:6034800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107034 transcription start site region 107034 MGI:6034801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107035 transcription start site region 107035 MGI:6034802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107036 transcription start site region 107036 MGI:6034803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107037 transcription start site region 107037 MGI:6034804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107038 transcription start site region 107038 MGI:6034805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107039 transcription start site region 107039 MGI:6034806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107040 transcription start site region 107040 MGI:6034807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107041 transcription start site region 107041 MGI:6034808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107042 transcription start site region 107042 MGI:6034809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107043 transcription start site region 107043 MGI:6034810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107044 transcription start site region 107044 MGI:6034811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107045 transcription start site region 107045 MGI:6034812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107046 transcription start site region 107046 MGI:6034813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107047 transcription start site region 107047 MGI:6034814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107048 transcription start site region 107048 MGI:6034815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107049 transcription start site region 107049 MGI:6034816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107050 transcription start site region 107050 MGI:6034817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107051 transcription start site region 107051 MGI:6034818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107052 transcription start site region 107052 MGI:6034819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107053 transcription start site region 107053 MGI:6034820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107054 transcription start site region 107054 MGI:6034821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107055 transcription start site region 107055 MGI:6034822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107056 transcription start site region 107056 MGI:6034823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107057 transcription start site region 107057 MGI:6034824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107058 transcription start site region 107058 MGI:6034825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107059 transcription start site region 107059 MGI:6034826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107060 transcription start site region 107060 MGI:6034827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107061 transcription start site region 107061 MGI:6034828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107062 transcription start site region 107062 MGI:6034829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107063 transcription start site region 107063 MGI:6034830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107064 transcription start site region 107064 MGI:6034831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107065 transcription start site region 107065 MGI:6034832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107066 transcription start site region 107066 MGI:6034833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107067 transcription start site region 107067 MGI:6034834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107068 transcription start site region 107068 MGI:6034835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107069 transcription start site region 107069 MGI:6034836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107070 transcription start site region 107070 MGI:6034837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107071 transcription start site region 107071 MGI:6034838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107072 transcription start site region 107072 MGI:6034839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107073 transcription start site region 107073 MGI:6034840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107074 transcription start site region 107074 MGI:6034841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107075 transcription start site region 107075 MGI:6034842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107076 transcription start site region 107076 MGI:6034843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107077 transcription start site region 107077 MGI:6034844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107078 transcription start site region 107078 MGI:6034845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107079 transcription start site region 107079 MGI:6034846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107080 transcription start site region 107080 MGI:6034847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107081 transcription start site region 107081 MGI:6034848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107082 transcription start site region 107082 MGI:6034849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107083 transcription start site region 107083 MGI:6034850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107084 transcription start site region 107084 MGI:6034851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107085 transcription start site region 107085 MGI:6034852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107086 transcription start site region 107086 MGI:6034853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107087 transcription start site region 107087 MGI:6034854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107088 transcription start site region 107088 MGI:6034855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107089 transcription start site region 107089 MGI:6034856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107090 transcription start site region 107090 MGI:6034857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107091 transcription start site region 107091 MGI:6034858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107092 transcription start site region 107092 MGI:6034859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107093 transcription start site region 107093 MGI:6034860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107094 transcription start site region 107094 MGI:6034861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107095 transcription start site region 107095 MGI:6034862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107096 transcription start site region 107096 MGI:6034863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107097 transcription start site region 107097 MGI:6034864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107098 transcription start site region 107098 MGI:6034865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107099 transcription start site region 107099 MGI:6034866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107100 transcription start site region 107100 MGI:6034867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107101 transcription start site region 107101 MGI:6034868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107102 transcription start site region 107102 MGI:6034869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107103 transcription start site region 107103 MGI:6034870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107104 transcription start site region 107104 MGI:6034871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107105 transcription start site region 107105 MGI:6034872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107106 transcription start site region 107106 MGI:6034873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107107 transcription start site region 107107 MGI:6034874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107108 transcription start site region 107108 MGI:6034875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107109 transcription start site region 107109 MGI:6034876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107110 transcription start site region 107110 MGI:6034877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107111 transcription start site region 107111 MGI:6034878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107112 transcription start site region 107112 MGI:6034879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107113 transcription start site region 107113 MGI:6034880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107114 transcription start site region 107114 MGI:6034881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107115 transcription start site region 107115 MGI:6034882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107116 transcription start site region 107116 MGI:6034883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107117 transcription start site region 107117 MGI:6034884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107118 transcription start site region 107118 MGI:6034885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107119 transcription start site region 107119 MGI:6034886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107120 transcription start site region 107120 MGI:6034887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107121 transcription start site region 107121 MGI:6034888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107122 transcription start site region 107122 MGI:6034889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107123 transcription start site region 107123 MGI:6034890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107124 transcription start site region 107124 MGI:6034891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107125 transcription start site region 107125 MGI:6034892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107126 transcription start site region 107126 MGI:6034893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107127 transcription start site region 107127 MGI:6034894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107128 transcription start site region 107128 MGI:6034895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107129 transcription start site region 107129 MGI:6034896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107130 transcription start site region 107130 MGI:6034897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107131 transcription start site region 107131 MGI:6034898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107132 transcription start site region 107132 MGI:6034899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107133 transcription start site region 107133 MGI:6034900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107134 transcription start site region 107134 MGI:6034901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107135 transcription start site region 107135 MGI:6034902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107136 transcription start site region 107136 MGI:6034903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107137 transcription start site region 107137 MGI:6034904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107138 transcription start site region 107138 MGI:6034905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107139 transcription start site region 107139 MGI:6034906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107140 transcription start site region 107140 MGI:6034907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107141 transcription start site region 107141 MGI:6034908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107142 transcription start site region 107142 MGI:6034909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107143 transcription start site region 107143 MGI:6034910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107144 transcription start site region 107144 MGI:6034911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107145 transcription start site region 107145 MGI:6034912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107146 transcription start site region 107146 MGI:6034913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107147 transcription start site region 107147 MGI:6034914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107148 transcription start site region 107148 MGI:6034915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107149 transcription start site region 107149 MGI:6034916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107150 transcription start site region 107150 MGI:6034917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107151 transcription start site region 107151 MGI:6034918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107152 transcription start site region 107152 MGI:6034919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107153 transcription start site region 107153 MGI:6034920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107154 transcription start site region 107154 MGI:6034921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107155 transcription start site region 107155 MGI:6034922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107156 transcription start site region 107156 MGI:6034923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107157 transcription start site region 107157 MGI:6034924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107158 transcription start site region 107158 MGI:6034925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107159 transcription start site region 107159 MGI:6034926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107160 transcription start site region 107160 MGI:6034927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107161 transcription start site region 107161 MGI:6034928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107162 transcription start site region 107162 MGI:6034929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107163 transcription start site region 107163 MGI:6034930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107164 transcription start site region 107164 MGI:6034931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107165 transcription start site region 107165 MGI:6034932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107166 transcription start site region 107166 MGI:6034933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107167 transcription start site region 107167 MGI:6034934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107168 transcription start site region 107168 MGI:6034935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107169 transcription start site region 107169 MGI:6034936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107170 transcription start site region 107170 MGI:6034937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107171 transcription start site region 107171 MGI:6034938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107172 transcription start site region 107172 MGI:6034939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107173 transcription start site region 107173 MGI:6034940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107174 transcription start site region 107174 MGI:6034941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107175 transcription start site region 107175 MGI:6034942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107176 transcription start site region 107176 MGI:6034943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107177 transcription start site region 107177 MGI:6034944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107178 transcription start site region 107178 MGI:6034945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107179 transcription start site region 107179 MGI:6034946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107180 transcription start site region 107180 MGI:6034947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107181 transcription start site region 107181 MGI:6034948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107182 transcription start site region 107182 MGI:6034949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107183 transcription start site region 107183 MGI:6034950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107184 transcription start site region 107184 MGI:6034951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107185 transcription start site region 107185 MGI:6034952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107186 transcription start site region 107186 MGI:6034953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107187 transcription start site region 107187 MGI:6034954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107188 transcription start site region 107188 MGI:6034955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107189 transcription start site region 107189 MGI:6034956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107190 transcription start site region 107190 MGI:6034957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107191 transcription start site region 107191 MGI:6034958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107192 transcription start site region 107192 MGI:6034959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107193 transcription start site region 107193 MGI:6034960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107194 transcription start site region 107194 MGI:6034961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107195 transcription start site region 107195 MGI:6034962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107196 transcription start site region 107196 MGI:6034963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107197 transcription start site region 107197 MGI:6034964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107198 transcription start site region 107198 MGI:6034965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107199 transcription start site region 107199 MGI:6034966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107200 transcription start site region 107200 MGI:6034967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107201 transcription start site region 107201 MGI:6034968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107202 transcription start site region 107202 MGI:6034969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107203 transcription start site region 107203 MGI:6034970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107204 transcription start site region 107204 MGI:6034971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107205 transcription start site region 107205 MGI:6034972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107206 transcription start site region 107206 MGI:6034973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107207 transcription start site region 107207 MGI:6034974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107208 transcription start site region 107208 MGI:6034975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107209 transcription start site region 107209 MGI:6034976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107210 transcription start site region 107210 MGI:6034977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107211 transcription start site region 107211 MGI:6034978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107212 transcription start site region 107212 MGI:6034979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107213 transcription start site region 107213 MGI:6034980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107214 transcription start site region 107214 MGI:6034981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107215 transcription start site region 107215 MGI:6034982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107216 transcription start site region 107216 MGI:6034983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107217 transcription start site region 107217 MGI:6034984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107218 transcription start site region 107218 MGI:6034985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107219 transcription start site region 107219 MGI:6034986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107220 transcription start site region 107220 MGI:6034987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107221 transcription start site region 107221 MGI:6034988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107222 transcription start site region 107222 MGI:6034989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107223 transcription start site region 107223 MGI:6034990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107224 transcription start site region 107224 MGI:6034991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107225 transcription start site region 107225 MGI:6034992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107226 transcription start site region 107226 MGI:6034993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107227 transcription start site region 107227 MGI:6034994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107228 transcription start site region 107228 MGI:6034995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107229 transcription start site region 107229 MGI:6034996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107230 transcription start site region 107230 MGI:6034997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107231 transcription start site region 107231 MGI:6034998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107232 transcription start site region 107232 MGI:6034999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107233 transcription start site region 107233 MGI:6035000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107234 transcription start site region 107234 MGI:6035001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107235 transcription start site region 107235 MGI:6035002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107236 transcription start site region 107236 MGI:6035003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107237 transcription start site region 107237 MGI:6035004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107238 transcription start site region 107238 MGI:6035005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107239 transcription start site region 107239 MGI:6035006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107240 transcription start site region 107240 MGI:6035007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107241 transcription start site region 107241 MGI:6035008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107242 transcription start site region 107242 MGI:6035009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107243 transcription start site region 107243 MGI:6035010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107244 transcription start site region 107244 MGI:6035011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107245 transcription start site region 107245 MGI:6035012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107246 transcription start site region 107246 MGI:6035013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107247 transcription start site region 107247 MGI:6035014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107248 transcription start site region 107248 MGI:6035015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107249 transcription start site region 107249 MGI:6035016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107250 transcription start site region 107250 MGI:6035017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107251 transcription start site region 107251 MGI:6035018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107252 transcription start site region 107252 MGI:6035019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107253 transcription start site region 107253 MGI:6035020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107254 transcription start site region 107254 MGI:6035021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107255 transcription start site region 107255 MGI:6035022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107256 transcription start site region 107256 MGI:6035023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107257 transcription start site region 107257 MGI:6035024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107258 transcription start site region 107258 MGI:6035025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107259 transcription start site region 107259 MGI:6035026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107260 transcription start site region 107260 MGI:6035027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107261 transcription start site region 107261 MGI:6035028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107262 transcription start site region 107262 MGI:6035029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107263 transcription start site region 107263 MGI:6035030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107264 transcription start site region 107264 MGI:6035031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107265 transcription start site region 107265 MGI:6035032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107266 transcription start site region 107266 MGI:6035033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107267 transcription start site region 107267 MGI:6035034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107268 transcription start site region 107268 MGI:6035035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107269 transcription start site region 107269 MGI:6035036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107270 transcription start site region 107270 MGI:6035037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107271 transcription start site region 107271 MGI:6035038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107272 transcription start site region 107272 MGI:6035039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107273 transcription start site region 107273 MGI:6035040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107274 transcription start site region 107274 MGI:6035041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107275 transcription start site region 107275 MGI:6035042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107276 transcription start site region 107276 MGI:6035043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107277 transcription start site region 107277 MGI:6035044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107278 transcription start site region 107278 MGI:6035045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107279 transcription start site region 107279 MGI:6035046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107280 transcription start site region 107280 MGI:6035047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107281 transcription start site region 107281 MGI:6035048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107282 transcription start site region 107282 MGI:6035049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107283 transcription start site region 107283 MGI:6035050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107284 transcription start site region 107284 MGI:6035051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107285 transcription start site region 107285 MGI:6035052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107286 transcription start site region 107286 MGI:6035053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107287 transcription start site region 107287 MGI:6035054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107288 transcription start site region 107288 MGI:6035055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107289 transcription start site region 107289 MGI:6035056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107290 transcription start site region 107290 MGI:6035057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107291 transcription start site region 107291 MGI:6035058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107292 transcription start site region 107292 MGI:6035059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107293 transcription start site region 107293 MGI:6035060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107294 transcription start site region 107294 MGI:6035061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107295 transcription start site region 107295 MGI:6035062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107296 transcription start site region 107296 MGI:6035063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107297 transcription start site region 107297 MGI:6035064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107298 transcription start site region 107298 MGI:6035065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107299 transcription start site region 107299 MGI:6035066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107300 transcription start site region 107300 MGI:6035067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107301 transcription start site region 107301 MGI:6035068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107302 transcription start site region 107302 MGI:6035069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107303 transcription start site region 107303 MGI:6035070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107304 transcription start site region 107304 MGI:6035071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107305 transcription start site region 107305 MGI:6035072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107306 transcription start site region 107306 MGI:6035073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107307 transcription start site region 107307 MGI:6035074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107308 transcription start site region 107308 MGI:6035075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107309 transcription start site region 107309 MGI:6035076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107310 transcription start site region 107310 MGI:6035077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107311 transcription start site region 107311 MGI:6035078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107312 transcription start site region 107312 MGI:6035079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107313 transcription start site region 107313 MGI:6035080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107314 transcription start site region 107314 MGI:6035081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107315 transcription start site region 107315 MGI:6035082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107316 transcription start site region 107316 MGI:6035083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107317 transcription start site region 107317 MGI:6035084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107318 transcription start site region 107318 MGI:6035085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107319 transcription start site region 107319 MGI:6035086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107320 transcription start site region 107320 MGI:6035087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107321 transcription start site region 107321 MGI:6035088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107322 transcription start site region 107322 MGI:6035089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107323 transcription start site region 107323 MGI:6035090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107324 transcription start site region 107324 MGI:6035091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107325 transcription start site region 107325 MGI:6035092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107326 transcription start site region 107326 MGI:6035093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107327 transcription start site region 107327 MGI:6035094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107328 transcription start site region 107328 MGI:6035095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107329 transcription start site region 107329 MGI:6035096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107330 transcription start site region 107330 MGI:6035097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107331 transcription start site region 107331 MGI:6035098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107332 transcription start site region 107332 MGI:6035099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107333 transcription start site region 107333 MGI:6035100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107334 transcription start site region 107334 MGI:6035101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107335 transcription start site region 107335 MGI:6035102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107336 transcription start site region 107336 MGI:6035103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107337 transcription start site region 107337 MGI:6035104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107338 transcription start site region 107338 MGI:6035105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107339 transcription start site region 107339 MGI:6035106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107340 transcription start site region 107340 MGI:6035107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107341 transcription start site region 107341 MGI:6035108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107342 transcription start site region 107342 MGI:6035109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107343 transcription start site region 107343 MGI:6035110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107344 transcription start site region 107344 MGI:6035111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107345 transcription start site region 107345 MGI:6035112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107346 transcription start site region 107346 MGI:6035113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107347 transcription start site region 107347 MGI:6035114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107348 transcription start site region 107348 MGI:6035115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107349 transcription start site region 107349 MGI:6035116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107350 transcription start site region 107350 MGI:6035117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107351 transcription start site region 107351 MGI:6035118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107352 transcription start site region 107352 MGI:6035119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107353 transcription start site region 107353 MGI:6035120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107354 transcription start site region 107354 MGI:6035121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107355 transcription start site region 107355 MGI:6035122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107356 transcription start site region 107356 MGI:6035123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107357 transcription start site region 107357 MGI:6035124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107358 transcription start site region 107358 MGI:6035125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107359 transcription start site region 107359 MGI:6035126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107360 transcription start site region 107360 MGI:6035127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107361 transcription start site region 107361 MGI:6035128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107362 transcription start site region 107362 MGI:6035129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107363 transcription start site region 107363 MGI:6035130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107364 transcription start site region 107364 MGI:6035131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107365 transcription start site region 107365 MGI:6035132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107366 transcription start site region 107366 MGI:6035133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107367 transcription start site region 107367 MGI:6035134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107368 transcription start site region 107368 MGI:6035135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107369 transcription start site region 107369 MGI:6035136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107370 transcription start site region 107370 MGI:6035137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107371 transcription start site region 107371 MGI:6035138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107372 transcription start site region 107372 MGI:6035139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107373 transcription start site region 107373 MGI:6035140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107374 transcription start site region 107374 MGI:6035141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107375 transcription start site region 107375 MGI:6035142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107376 transcription start site region 107376 MGI:6035143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107377 transcription start site region 107377 MGI:6035144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107378 transcription start site region 107378 MGI:6035145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107379 transcription start site region 107379 MGI:6035146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107380 transcription start site region 107380 MGI:6035147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107381 transcription start site region 107381 MGI:6035148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107382 transcription start site region 107382 MGI:6035149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107383 transcription start site region 107383 MGI:6035150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107384 transcription start site region 107384 MGI:6035151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107385 transcription start site region 107385 MGI:6035152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107386 transcription start site region 107386 MGI:6035153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107387 transcription start site region 107387 MGI:6035154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107388 transcription start site region 107388 MGI:6035155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107389 transcription start site region 107389 MGI:6035156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107390 transcription start site region 107390 MGI:6035157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107391 transcription start site region 107391 MGI:6035158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107392 transcription start site region 107392 MGI:6035159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107393 transcription start site region 107393 MGI:6035160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107394 transcription start site region 107394 MGI:6035161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107395 transcription start site region 107395 MGI:6035162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107396 transcription start site region 107396 MGI:6035163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107397 transcription start site region 107397 MGI:6035164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107398 transcription start site region 107398 MGI:6035165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107399 transcription start site region 107399 MGI:6035166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107400 transcription start site region 107400 MGI:6035167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107401 transcription start site region 107401 MGI:6035168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107402 transcription start site region 107402 MGI:6035169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107403 transcription start site region 107403 MGI:6035170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107404 transcription start site region 107404 MGI:6035171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107405 transcription start site region 107405 MGI:6035172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107406 transcription start site region 107406 MGI:6035173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107407 transcription start site region 107407 MGI:6035174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107408 transcription start site region 107408 MGI:6035175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107409 transcription start site region 107409 MGI:6035176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107410 transcription start site region 107410 MGI:6035177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107411 transcription start site region 107411 MGI:6035178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107412 transcription start site region 107412 MGI:6035179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107413 transcription start site region 107413 MGI:6035180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107414 transcription start site region 107414 MGI:6035181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107415 transcription start site region 107415 MGI:6035182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107416 transcription start site region 107416 MGI:6035183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107417 transcription start site region 107417 MGI:6035184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107418 transcription start site region 107418 MGI:6035185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107419 transcription start site region 107419 MGI:6035186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107420 transcription start site region 107420 MGI:6035187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107421 transcription start site region 107421 MGI:6035188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107422 transcription start site region 107422 MGI:6035189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107423 transcription start site region 107423 MGI:6035190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107424 transcription start site region 107424 MGI:6035191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107425 transcription start site region 107425 MGI:6035192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107426 transcription start site region 107426 MGI:6035193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107427 transcription start site region 107427 MGI:6035194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107428 transcription start site region 107428 MGI:6035195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107429 transcription start site region 107429 MGI:6035196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107430 transcription start site region 107430 MGI:6035197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107431 transcription start site region 107431 MGI:6035198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107432 transcription start site region 107432 MGI:6035199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107433 transcription start site region 107433 MGI:6035200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107434 transcription start site region 107434 MGI:6035201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107435 transcription start site region 107435 MGI:6035202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107436 transcription start site region 107436 MGI:6035203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107437 transcription start site region 107437 MGI:6035204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107438 transcription start site region 107438 MGI:6035205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107439 transcription start site region 107439 MGI:6035206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107440 transcription start site region 107440 MGI:6035207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107441 transcription start site region 107441 MGI:6035208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107442 transcription start site region 107442 MGI:6035209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107443 transcription start site region 107443 MGI:6035210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107444 transcription start site region 107444 MGI:6035211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107445 transcription start site region 107445 MGI:6035212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107446 transcription start site region 107446 MGI:6035213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107447 transcription start site region 107447 MGI:6035214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107448 transcription start site region 107448 MGI:6035215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107449 transcription start site region 107449 MGI:6035216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107450 transcription start site region 107450 MGI:6035217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107451 transcription start site region 107451 MGI:6035218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107452 transcription start site region 107452 MGI:6035219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107453 transcription start site region 107453 MGI:6035220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107454 transcription start site region 107454 MGI:6035221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107455 transcription start site region 107455 MGI:6035222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107456 transcription start site region 107456 MGI:6035223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107457 transcription start site region 107457 MGI:6035224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107458 transcription start site region 107458 MGI:6035225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107459 transcription start site region 107459 MGI:6035226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107460 transcription start site region 107460 MGI:6035227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107461 transcription start site region 107461 MGI:6035228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107462 transcription start site region 107462 MGI:6035229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107463 transcription start site region 107463 MGI:6035230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107464 transcription start site region 107464 MGI:6035231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107465 transcription start site region 107465 MGI:6035232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107466 transcription start site region 107466 MGI:6035233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107467 transcription start site region 107467 MGI:6035234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107468 transcription start site region 107468 MGI:6035235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107469 transcription start site region 107469 MGI:6035236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107470 transcription start site region 107470 MGI:6035237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107471 transcription start site region 107471 MGI:6035238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107472 transcription start site region 107472 MGI:6035239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107473 transcription start site region 107473 MGI:6035240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107474 transcription start site region 107474 MGI:6035241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107475 transcription start site region 107475 MGI:6035242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107476 transcription start site region 107476 MGI:6035243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107477 transcription start site region 107477 MGI:6035244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107478 transcription start site region 107478 MGI:6035245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107479 transcription start site region 107479 MGI:6035246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107480 transcription start site region 107480 MGI:6035247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107481 transcription start site region 107481 MGI:6035248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107482 transcription start site region 107482 MGI:6035249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107483 transcription start site region 107483 MGI:6035250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107484 transcription start site region 107484 MGI:6035251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107485 transcription start site region 107485 MGI:6035252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107486 transcription start site region 107486 MGI:6035253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107487 transcription start site region 107487 MGI:6035254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107488 transcription start site region 107488 MGI:6035255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107489 transcription start site region 107489 MGI:6035256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107490 transcription start site region 107490 MGI:6035257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107491 transcription start site region 107491 MGI:6035258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107492 transcription start site region 107492 MGI:6035259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107493 transcription start site region 107493 MGI:6035260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107494 transcription start site region 107494 MGI:6035261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107495 transcription start site region 107495 MGI:6035262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107496 transcription start site region 107496 MGI:6035263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107497 transcription start site region 107497 MGI:6035264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107498 transcription start site region 107498 MGI:6035265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107499 transcription start site region 107499 MGI:6035266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107500 transcription start site region 107500 MGI:6035267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107501 transcription start site region 107501 MGI:6035268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107502 transcription start site region 107502 MGI:6035269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107503 transcription start site region 107503 MGI:6035270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107504 transcription start site region 107504 MGI:6035271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107505 transcription start site region 107505 MGI:6035272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107506 transcription start site region 107506 MGI:6035273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107507 transcription start site region 107507 MGI:6035274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107508 transcription start site region 107508 MGI:6035275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107509 transcription start site region 107509 MGI:6035276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107510 transcription start site region 107510 MGI:6035277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107511 transcription start site region 107511 MGI:6035278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107512 transcription start site region 107512 MGI:6035279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107513 transcription start site region 107513 MGI:6035280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107514 transcription start site region 107514 MGI:6035281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107515 transcription start site region 107515 MGI:6035282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107516 transcription start site region 107516 MGI:6035283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107517 transcription start site region 107517 MGI:6035284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107518 transcription start site region 107518 MGI:6035285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107519 transcription start site region 107519 MGI:6035286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107520 transcription start site region 107520 MGI:6035287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107521 transcription start site region 107521 MGI:6035288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107522 transcription start site region 107522 MGI:6035289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107523 transcription start site region 107523 MGI:6035290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107524 transcription start site region 107524 MGI:6035291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107525 transcription start site region 107525 MGI:6035292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107526 transcription start site region 107526 MGI:6035293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107527 transcription start site region 107527 MGI:6035294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107528 transcription start site region 107528 MGI:6035295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107529 transcription start site region 107529 MGI:6035296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107530 transcription start site region 107530 MGI:6035297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107531 transcription start site region 107531 MGI:6035298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107532 transcription start site region 107532 MGI:6035299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107533 transcription start site region 107533 MGI:6035300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107534 transcription start site region 107534 MGI:6035301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107535 transcription start site region 107535 MGI:6035302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107536 transcription start site region 107536 MGI:6035303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107537 transcription start site region 107537 MGI:6035304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107538 transcription start site region 107538 MGI:6035305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107539 transcription start site region 107539 MGI:6035306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107540 transcription start site region 107540 MGI:6035307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107541 transcription start site region 107541 MGI:6035308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107542 transcription start site region 107542 MGI:6035309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107543 transcription start site region 107543 MGI:6035310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107544 transcription start site region 107544 MGI:6035311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107545 transcription start site region 107545 MGI:6035312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107546 transcription start site region 107546 MGI:6035313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107547 transcription start site region 107547 MGI:6035314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107548 transcription start site region 107548 MGI:6035315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107549 transcription start site region 107549 MGI:6035316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107550 transcription start site region 107550 MGI:6035317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107551 transcription start site region 107551 MGI:6035318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107552 transcription start site region 107552 MGI:6035319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107553 transcription start site region 107553 MGI:6035320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107554 transcription start site region 107554 MGI:6035321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107555 transcription start site region 107555 MGI:6035322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107556 transcription start site region 107556 MGI:6035323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107557 transcription start site region 107557 MGI:6035324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107558 transcription start site region 107558 MGI:6035325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107559 transcription start site region 107559 MGI:6035326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107560 transcription start site region 107560 MGI:6035327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107561 transcription start site region 107561 MGI:6035328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107562 transcription start site region 107562 MGI:6035329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107563 transcription start site region 107563 MGI:6035330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107564 transcription start site region 107564 MGI:6035331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107565 transcription start site region 107565 MGI:6035332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107566 transcription start site region 107566 MGI:6035333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107567 transcription start site region 107567 MGI:6035334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107568 transcription start site region 107568 MGI:6035335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107569 transcription start site region 107569 MGI:6035336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107570 transcription start site region 107570 MGI:6035337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107571 transcription start site region 107571 MGI:6035338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107572 transcription start site region 107572 MGI:6035339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107573 transcription start site region 107573 MGI:6035340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107574 transcription start site region 107574 MGI:6035341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107575 transcription start site region 107575 MGI:6035342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107576 transcription start site region 107576 MGI:6035343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107577 transcription start site region 107577 MGI:6035344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107578 transcription start site region 107578 MGI:6035345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107579 transcription start site region 107579 MGI:6035346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107580 transcription start site region 107580 MGI:6035347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107581 transcription start site region 107581 MGI:6035348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107582 transcription start site region 107582 MGI:6035349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107583 transcription start site region 107583 MGI:6035350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107584 transcription start site region 107584 MGI:6035351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107585 transcription start site region 107585 MGI:6035352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107586 transcription start site region 107586 MGI:6035353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107587 transcription start site region 107587 MGI:6035354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107588 transcription start site region 107588 MGI:6035355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107589 transcription start site region 107589 MGI:6035356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107590 transcription start site region 107590 MGI:6035357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107591 transcription start site region 107591 MGI:6035358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107592 transcription start site region 107592 MGI:6035359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107593 transcription start site region 107593 MGI:6035360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107594 transcription start site region 107594 MGI:6035361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107595 transcription start site region 107595 MGI:6035362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107596 transcription start site region 107596 MGI:6035363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107597 transcription start site region 107597 MGI:6035364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107598 transcription start site region 107598 MGI:6035365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107599 transcription start site region 107599 MGI:6035366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107600 transcription start site region 107600 MGI:6035367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107601 transcription start site region 107601 MGI:6035368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107602 transcription start site region 107602 MGI:6035369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107603 transcription start site region 107603 MGI:6035370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107604 transcription start site region 107604 MGI:6035371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107605 transcription start site region 107605 MGI:6035372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107606 transcription start site region 107606 MGI:6035373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107607 transcription start site region 107607 MGI:6035374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107608 transcription start site region 107608 MGI:6035375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107609 transcription start site region 107609 MGI:6035376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107610 transcription start site region 107610 MGI:6035377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107611 transcription start site region 107611 MGI:6035378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107612 transcription start site region 107612 MGI:6035379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107613 transcription start site region 107613 MGI:6035380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107614 transcription start site region 107614 MGI:6035381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107615 transcription start site region 107615 MGI:6035382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107616 transcription start site region 107616 MGI:6035383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107617 transcription start site region 107617 MGI:6035384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107618 transcription start site region 107618 MGI:6035385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107619 transcription start site region 107619 MGI:6035386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107620 transcription start site region 107620 MGI:6035387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107621 transcription start site region 107621 MGI:6035388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107622 transcription start site region 107622 MGI:6035389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107623 transcription start site region 107623 MGI:6035390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107624 transcription start site region 107624 MGI:6035391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107625 transcription start site region 107625 MGI:6035392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107626 transcription start site region 107626 MGI:6035393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107627 transcription start site region 107627 MGI:6035394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107628 transcription start site region 107628 MGI:6035395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107629 transcription start site region 107629 MGI:6035396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107630 transcription start site region 107630 MGI:6035397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107631 transcription start site region 107631 MGI:6035398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107632 transcription start site region 107632 MGI:6035399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107633 transcription start site region 107633 MGI:6035400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107634 transcription start site region 107634 MGI:6035401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107635 transcription start site region 107635 MGI:6035402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107636 transcription start site region 107636 MGI:6035403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107637 transcription start site region 107637 MGI:6035404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107638 transcription start site region 107638 MGI:6035405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107639 transcription start site region 107639 MGI:6035406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107640 transcription start site region 107640 MGI:6035407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107641 transcription start site region 107641 MGI:6035408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107642 transcription start site region 107642 MGI:6035409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107643 transcription start site region 107643 MGI:6035410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107644 transcription start site region 107644 MGI:6035411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107645 transcription start site region 107645 MGI:6035412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107646 transcription start site region 107646 MGI:6035413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107647 transcription start site region 107647 MGI:6035414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107648 transcription start site region 107648 MGI:6035415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107649 transcription start site region 107649 MGI:6035416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107650 transcription start site region 107650 MGI:6035417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107651 transcription start site region 107651 MGI:6035418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107652 transcription start site region 107652 MGI:6035419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107653 transcription start site region 107653 MGI:6035420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107654 transcription start site region 107654 MGI:6035421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107655 transcription start site region 107655 MGI:6035422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107656 transcription start site region 107656 MGI:6035423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107657 transcription start site region 107657 MGI:6035424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107658 transcription start site region 107658 MGI:6035425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107659 transcription start site region 107659 MGI:6035426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107660 transcription start site region 107660 MGI:6035427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107661 transcription start site region 107661 MGI:6035428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107662 transcription start site region 107662 MGI:6035429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107663 transcription start site region 107663 MGI:6035430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107664 transcription start site region 107664 MGI:6035431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107665 transcription start site region 107665 MGI:6035432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107666 transcription start site region 107666 MGI:6035433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107667 transcription start site region 107667 MGI:6035434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107668 transcription start site region 107668 MGI:6035435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107669 transcription start site region 107669 MGI:6035436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107670 transcription start site region 107670 MGI:6035437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107671 transcription start site region 107671 MGI:6035438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107672 transcription start site region 107672 MGI:6035439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107673 transcription start site region 107673 MGI:6035440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107674 transcription start site region 107674 MGI:6035441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107675 transcription start site region 107675 MGI:6035442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107676 transcription start site region 107676 MGI:6035443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107677 transcription start site region 107677 MGI:6035444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107678 transcription start site region 107678 MGI:6035445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107679 transcription start site region 107679 MGI:6035446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107680 transcription start site region 107680 MGI:6035447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107681 transcription start site region 107681 MGI:6035448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107682 transcription start site region 107682 MGI:6035449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107683 transcription start site region 107683 MGI:6035450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107684 transcription start site region 107684 MGI:6035451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107685 transcription start site region 107685 MGI:6035452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107686 transcription start site region 107686 MGI:6035453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107687 transcription start site region 107687 MGI:6035454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107688 transcription start site region 107688 MGI:6035455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107689 transcription start site region 107689 MGI:6035456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107690 transcription start site region 107690 MGI:6035457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107691 transcription start site region 107691 MGI:6035458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107692 transcription start site region 107692 MGI:6035459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107693 transcription start site region 107693 MGI:6035460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107694 transcription start site region 107694 MGI:6035461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107695 transcription start site region 107695 MGI:6035462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107696 transcription start site region 107696 MGI:6035463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107697 transcription start site region 107697 MGI:6035464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107698 transcription start site region 107698 MGI:6035465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107699 transcription start site region 107699 MGI:6035466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107700 transcription start site region 107700 MGI:6035467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107701 transcription start site region 107701 MGI:6035468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107702 transcription start site region 107702 MGI:6035469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107703 transcription start site region 107703 MGI:6035470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107704 transcription start site region 107704 MGI:6035471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107705 transcription start site region 107705 MGI:6035472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107706 transcription start site region 107706 MGI:6035473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107707 transcription start site region 107707 MGI:6035474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107708 transcription start site region 107708 MGI:6035475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107709 transcription start site region 107709 MGI:6035476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107710 transcription start site region 107710 MGI:6035477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107711 transcription start site region 107711 MGI:6035478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107712 transcription start site region 107712 MGI:6035479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107713 transcription start site region 107713 MGI:6035480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107714 transcription start site region 107714 MGI:6035481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107715 transcription start site region 107715 MGI:6035482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107716 transcription start site region 107716 MGI:6035483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107717 transcription start site region 107717 MGI:6035484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107718 transcription start site region 107718 MGI:6035485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107719 transcription start site region 107719 MGI:6035486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107720 transcription start site region 107720 MGI:6035487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107721 transcription start site region 107721 MGI:6035488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107722 transcription start site region 107722 MGI:6035489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107723 transcription start site region 107723 MGI:6035490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107724 transcription start site region 107724 MGI:6035491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107725 transcription start site region 107725 MGI:6035492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107726 transcription start site region 107726 MGI:6035493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107727 transcription start site region 107727 MGI:6035494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107728 transcription start site region 107728 MGI:6035495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107729 transcription start site region 107729 MGI:6035496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107730 transcription start site region 107730 MGI:6035497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107731 transcription start site region 107731 MGI:6035498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107732 transcription start site region 107732 MGI:6035499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107733 transcription start site region 107733 MGI:6035500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107734 transcription start site region 107734 MGI:6035501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107735 transcription start site region 107735 MGI:6035502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107736 transcription start site region 107736 MGI:6035503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107737 transcription start site region 107737 MGI:6035504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107738 transcription start site region 107738 MGI:6035505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107739 transcription start site region 107739 MGI:6035506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107740 transcription start site region 107740 MGI:6035507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107741 transcription start site region 107741 MGI:6035508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107742 transcription start site region 107742 MGI:6035509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107743 transcription start site region 107743 MGI:6035510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107744 transcription start site region 107744 MGI:6035511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107745 transcription start site region 107745 MGI:6035512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107746 transcription start site region 107746 MGI:6035513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107747 transcription start site region 107747 MGI:6035514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107748 transcription start site region 107748 MGI:6035515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107749 transcription start site region 107749 MGI:6035516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107750 transcription start site region 107750 MGI:6035517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107751 transcription start site region 107751 MGI:6035518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107752 transcription start site region 107752 MGI:6035519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107753 transcription start site region 107753 MGI:6035520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107754 transcription start site region 107754 MGI:6035521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107755 transcription start site region 107755 MGI:6035522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107756 transcription start site region 107756 MGI:6035523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107757 transcription start site region 107757 MGI:6035524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107758 transcription start site region 107758 MGI:6035525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107759 transcription start site region 107759 MGI:6035526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107760 transcription start site region 107760 MGI:6035527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107761 transcription start site region 107761 MGI:6035528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107762 transcription start site region 107762 MGI:6035529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107763 transcription start site region 107763 MGI:6035530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107764 transcription start site region 107764 MGI:6035531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107765 transcription start site region 107765 MGI:6035532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107766 transcription start site region 107766 MGI:6035533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107767 transcription start site region 107767 MGI:6035534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107768 transcription start site region 107768 MGI:6035535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107769 transcription start site region 107769 MGI:6035536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107770 transcription start site region 107770 MGI:6035537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107771 transcription start site region 107771 MGI:6035538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107772 transcription start site region 107772 MGI:6035539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107773 transcription start site region 107773 MGI:6035540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107774 transcription start site region 107774 MGI:6035541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107775 transcription start site region 107775 MGI:6035542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107776 transcription start site region 107776 MGI:6035543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107777 transcription start site region 107777 MGI:6035544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107778 transcription start site region 107778 MGI:6035545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107779 transcription start site region 107779 MGI:6035546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107780 transcription start site region 107780 MGI:6035547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107781 transcription start site region 107781 MGI:6035548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107782 transcription start site region 107782 MGI:6035549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107783 transcription start site region 107783 MGI:6035550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107784 transcription start site region 107784 MGI:6035551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107785 transcription start site region 107785 MGI:6035552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107786 transcription start site region 107786 MGI:6035553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107787 transcription start site region 107787 MGI:6035554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107788 transcription start site region 107788 MGI:6035555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107789 transcription start site region 107789 MGI:6035556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107790 transcription start site region 107790 MGI:6035557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107791 transcription start site region 107791 MGI:6035558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107792 transcription start site region 107792 MGI:6035559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107793 transcription start site region 107793 MGI:6035560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107794 transcription start site region 107794 MGI:6035561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107795 transcription start site region 107795 MGI:6035562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107796 transcription start site region 107796 MGI:6035563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107797 transcription start site region 107797 MGI:6035564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107798 transcription start site region 107798 MGI:6035565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107799 transcription start site region 107799 MGI:6035566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107800 transcription start site region 107800 MGI:6035567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107801 transcription start site region 107801 MGI:6035568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107802 transcription start site region 107802 MGI:6035569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107803 transcription start site region 107803 MGI:6035570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107804 transcription start site region 107804 MGI:6035571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107805 transcription start site region 107805 MGI:6035572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107806 transcription start site region 107806 MGI:6035573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107807 transcription start site region 107807 MGI:6035574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107808 transcription start site region 107808 MGI:6035575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107809 transcription start site region 107809 MGI:6035576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107810 transcription start site region 107810 MGI:6035577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107811 transcription start site region 107811 MGI:6035578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107812 transcription start site region 107812 MGI:6035579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107813 transcription start site region 107813 MGI:6035580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107814 transcription start site region 107814 MGI:6035581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107815 transcription start site region 107815 MGI:6035582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107816 transcription start site region 107816 MGI:6035583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107817 transcription start site region 107817 MGI:6035584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107818 transcription start site region 107818 MGI:6035585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107819 transcription start site region 107819 MGI:6035586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107820 transcription start site region 107820 MGI:6035587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107821 transcription start site region 107821 MGI:6035588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107822 transcription start site region 107822 MGI:6035589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107823 transcription start site region 107823 MGI:6035590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107824 transcription start site region 107824 MGI:6035591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107825 transcription start site region 107825 MGI:6035592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107826 transcription start site region 107826 MGI:6035593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107827 transcription start site region 107827 MGI:6035594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107828 transcription start site region 107828 MGI:6035595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107829 transcription start site region 107829 MGI:6035596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107830 transcription start site region 107830 MGI:6035597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107831 transcription start site region 107831 MGI:6035598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107832 transcription start site region 107832 MGI:6035599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107833 transcription start site region 107833 MGI:6035600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107834 transcription start site region 107834 MGI:6035601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107835 transcription start site region 107835 MGI:6035602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107836 transcription start site region 107836 MGI:6035603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107837 transcription start site region 107837 MGI:6035604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107838 transcription start site region 107838 MGI:6035605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107839 transcription start site region 107839 MGI:6035606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107840 transcription start site region 107840 MGI:6035607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107841 transcription start site region 107841 MGI:6035608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107842 transcription start site region 107842 MGI:6035609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107843 transcription start site region 107843 MGI:6035610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107844 transcription start site region 107844 MGI:6035611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107845 transcription start site region 107845 MGI:6035612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107846 transcription start site region 107846 MGI:6035613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107847 transcription start site region 107847 MGI:6035614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107848 transcription start site region 107848 MGI:6035615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107849 transcription start site region 107849 MGI:6035616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107850 transcription start site region 107850 MGI:6035617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107851 transcription start site region 107851 MGI:6035618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107852 transcription start site region 107852 MGI:6035619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107853 transcription start site region 107853 MGI:6035620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107854 transcription start site region 107854 MGI:6035621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107855 transcription start site region 107855 MGI:6035622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107856 transcription start site region 107856 MGI:6035623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107857 transcription start site region 107857 MGI:6035624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107858 transcription start site region 107858 MGI:6035625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107859 transcription start site region 107859 MGI:6035626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107860 transcription start site region 107860 MGI:6035627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107861 transcription start site region 107861 MGI:6035628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107862 transcription start site region 107862 MGI:6035629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107863 transcription start site region 107863 MGI:6035630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107864 transcription start site region 107864 MGI:6035631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107865 transcription start site region 107865 MGI:6035632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107866 transcription start site region 107866 MGI:6035633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107867 transcription start site region 107867 MGI:6035634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107868 transcription start site region 107868 MGI:6035635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107869 transcription start site region 107869 MGI:6035636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107870 transcription start site region 107870 MGI:6035637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107871 transcription start site region 107871 MGI:6035638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107872 transcription start site region 107872 MGI:6035639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107873 transcription start site region 107873 MGI:6035640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107874 transcription start site region 107874 MGI:6035641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107875 transcription start site region 107875 MGI:6035642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107876 transcription start site region 107876 MGI:6035643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107877 transcription start site region 107877 MGI:6035644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107878 transcription start site region 107878 MGI:6035645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107879 transcription start site region 107879 MGI:6035646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107880 transcription start site region 107880 MGI:6035647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107881 transcription start site region 107881 MGI:6035648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107882 transcription start site region 107882 MGI:6035649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107883 transcription start site region 107883 MGI:6035650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107884 transcription start site region 107884 MGI:6035651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107885 transcription start site region 107885 MGI:6035652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107886 transcription start site region 107886 MGI:6035653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107887 transcription start site region 107887 MGI:6035654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107888 transcription start site region 107888 MGI:6035655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107889 transcription start site region 107889 MGI:6035656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107890 transcription start site region 107890 MGI:6035657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107891 transcription start site region 107891 MGI:6035658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107892 transcription start site region 107892 MGI:6035659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107893 transcription start site region 107893 MGI:6035660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107894 transcription start site region 107894 MGI:6035661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107895 transcription start site region 107895 MGI:6035662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107896 transcription start site region 107896 MGI:6035663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107897 transcription start site region 107897 MGI:6035664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107898 transcription start site region 107898 MGI:6035665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107899 transcription start site region 107899 MGI:6035666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107900 transcription start site region 107900 MGI:6035667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107901 transcription start site region 107901 MGI:6035668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107902 transcription start site region 107902 MGI:6035669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107903 transcription start site region 107903 MGI:6035670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107904 transcription start site region 107904 MGI:6035671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107905 transcription start site region 107905 MGI:6035672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107906 transcription start site region 107906 MGI:6035673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107907 transcription start site region 107907 MGI:6035674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107908 transcription start site region 107908 MGI:6035675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107909 transcription start site region 107909 MGI:6035676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107910 transcription start site region 107910 MGI:6035677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107911 transcription start site region 107911 MGI:6035678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107912 transcription start site region 107912 MGI:6035679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107913 transcription start site region 107913 MGI:6035680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107914 transcription start site region 107914 MGI:6035681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107915 transcription start site region 107915 MGI:6035682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107916 transcription start site region 107916 MGI:6035683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107917 transcription start site region 107917 MGI:6035684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107918 transcription start site region 107918 MGI:6035685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107919 transcription start site region 107919 MGI:6035686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107920 transcription start site region 107920 MGI:6035687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107921 transcription start site region 107921 MGI:6035688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107922 transcription start site region 107922 MGI:6035689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107923 transcription start site region 107923 MGI:6035690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107924 transcription start site region 107924 MGI:6035691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107925 transcription start site region 107925 MGI:6035692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107926 transcription start site region 107926 MGI:6035693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107927 transcription start site region 107927 MGI:6035694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107928 transcription start site region 107928 MGI:6035695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107929 transcription start site region 107929 MGI:6035696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107930 transcription start site region 107930 MGI:6035697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107931 transcription start site region 107931 MGI:6035698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107932 transcription start site region 107932 MGI:6035699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107933 transcription start site region 107933 MGI:6035700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107934 transcription start site region 107934 MGI:6035701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107935 transcription start site region 107935 MGI:6035702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107936 transcription start site region 107936 MGI:6035703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107937 transcription start site region 107937 MGI:6035704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107938 transcription start site region 107938 MGI:6035705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107939 transcription start site region 107939 MGI:6035706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107940 transcription start site region 107940 MGI:6035707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107941 transcription start site region 107941 MGI:6035708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107942 transcription start site region 107942 MGI:6035709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107943 transcription start site region 107943 MGI:6035710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107944 transcription start site region 107944 MGI:6035711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107945 transcription start site region 107945 MGI:6035712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107946 transcription start site region 107946 MGI:6035713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107947 transcription start site region 107947 MGI:6035714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107948 transcription start site region 107948 MGI:6035715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107949 transcription start site region 107949 MGI:6035716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107950 transcription start site region 107950 MGI:6035717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107951 transcription start site region 107951 MGI:6035718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107952 transcription start site region 107952 MGI:6035719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107953 transcription start site region 107953 MGI:6035720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107954 transcription start site region 107954 MGI:6035721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107955 transcription start site region 107955 MGI:6035722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107956 transcription start site region 107956 MGI:6035723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107957 transcription start site region 107957 MGI:6035724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107958 transcription start site region 107958 MGI:6035725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107959 transcription start site region 107959 MGI:6035726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107960 transcription start site region 107960 MGI:6035727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107961 transcription start site region 107961 MGI:6035728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107962 transcription start site region 107962 MGI:6035729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107963 transcription start site region 107963 MGI:6035730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107964 transcription start site region 107964 MGI:6035731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107965 transcription start site region 107965 MGI:6035732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107966 transcription start site region 107966 MGI:6035733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107967 transcription start site region 107967 MGI:6035734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107968 transcription start site region 107968 MGI:6035735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107969 transcription start site region 107969 MGI:6035736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107970 transcription start site region 107970 MGI:6035737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107971 transcription start site region 107971 MGI:6035738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107972 transcription start site region 107972 MGI:6035739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107973 transcription start site region 107973 MGI:6035740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107974 transcription start site region 107974 MGI:6035741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107975 transcription start site region 107975 MGI:6035742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107976 transcription start site region 107976 MGI:6035743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107977 transcription start site region 107977 MGI:6035744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107978 transcription start site region 107978 MGI:6035745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107979 transcription start site region 107979 MGI:6035746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107980 transcription start site region 107980 MGI:6035747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107981 transcription start site region 107981 MGI:6035748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107982 transcription start site region 107982 MGI:6035749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107983 transcription start site region 107983 MGI:6035750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107984 transcription start site region 107984 MGI:6035751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107985 transcription start site region 107985 MGI:6035752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107986 transcription start site region 107986 MGI:6035753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107987 transcription start site region 107987 MGI:6035754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107988 transcription start site region 107988 MGI:6035755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107989 transcription start site region 107989 MGI:6035756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107990 transcription start site region 107990 MGI:6035757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107991 transcription start site region 107991 MGI:6035758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107992 transcription start site region 107992 MGI:6035759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107993 transcription start site region 107993 MGI:6035760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107994 transcription start site region 107994 MGI:6035761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107995 transcription start site region 107995 MGI:6035762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107996 transcription start site region 107996 MGI:6035763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107997 transcription start site region 107997 MGI:6035764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107998 transcription start site region 107998 MGI:6035765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107999 transcription start site region 107999 MGI:6035766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108000 transcription start site region 108000 MGI:6035767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108001 transcription start site region 108001 MGI:6035768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108002 transcription start site region 108002 MGI:6035769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108003 transcription start site region 108003 MGI:6035770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108004 transcription start site region 108004 MGI:6035771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108005 transcription start site region 108005 MGI:6035772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108006 transcription start site region 108006 MGI:6035773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108007 transcription start site region 108007 MGI:6035774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108008 transcription start site region 108008 MGI:6035775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108009 transcription start site region 108009 MGI:6035776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108010 transcription start site region 108010 MGI:6035777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108011 transcription start site region 108011 MGI:6035778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108012 transcription start site region 108012 MGI:6035779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108013 transcription start site region 108013 MGI:6035780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108014 transcription start site region 108014 MGI:6035781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108015 transcription start site region 108015 MGI:6035782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108016 transcription start site region 108016 MGI:6035783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108017 transcription start site region 108017 MGI:6035784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108018 transcription start site region 108018 MGI:6035785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108019 transcription start site region 108019 MGI:6035786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP