Tssr106020 transcription start site region 106020 MGI:6033787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106021 transcription start site region 106021 MGI:6033788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106022 transcription start site region 106022 MGI:6033789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106023 transcription start site region 106023 MGI:6033790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106024 transcription start site region 106024 MGI:6033791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106025 transcription start site region 106025 MGI:6033792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106026 transcription start site region 106026 MGI:6033793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106027 transcription start site region 106027 MGI:6033794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106028 transcription start site region 106028 MGI:6033795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106029 transcription start site region 106029 MGI:6033796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106030 transcription start site region 106030 MGI:6033797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106031 transcription start site region 106031 MGI:6033798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106032 transcription start site region 106032 MGI:6033799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106033 transcription start site region 106033 MGI:6033800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106034 transcription start site region 106034 MGI:6033801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106035 transcription start site region 106035 MGI:6033802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106036 transcription start site region 106036 MGI:6033803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106037 transcription start site region 106037 MGI:6033804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106038 transcription start site region 106038 MGI:6033805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106039 transcription start site region 106039 MGI:6033806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106040 transcription start site region 106040 MGI:6033807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106041 transcription start site region 106041 MGI:6033808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106042 transcription start site region 106042 MGI:6033809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106043 transcription start site region 106043 MGI:6033810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106044 transcription start site region 106044 MGI:6033811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106045 transcription start site region 106045 MGI:6033812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106046 transcription start site region 106046 MGI:6033813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106047 transcription start site region 106047 MGI:6033814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106048 transcription start site region 106048 MGI:6033815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106049 transcription start site region 106049 MGI:6033816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106050 transcription start site region 106050 MGI:6033817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106051 transcription start site region 106051 MGI:6033818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106052 transcription start site region 106052 MGI:6033819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106053 transcription start site region 106053 MGI:6033820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106054 transcription start site region 106054 MGI:6033821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106055 transcription start site region 106055 MGI:6033822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106056 transcription start site region 106056 MGI:6033823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106057 transcription start site region 106057 MGI:6033824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106058 transcription start site region 106058 MGI:6033825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106059 transcription start site region 106059 MGI:6033826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106060 transcription start site region 106060 MGI:6033827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106061 transcription start site region 106061 MGI:6033828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106062 transcription start site region 106062 MGI:6033829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106063 transcription start site region 106063 MGI:6033830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106064 transcription start site region 106064 MGI:6033831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106065 transcription start site region 106065 MGI:6033832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106066 transcription start site region 106066 MGI:6033833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106067 transcription start site region 106067 MGI:6033834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106068 transcription start site region 106068 MGI:6033835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106069 transcription start site region 106069 MGI:6033836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106070 transcription start site region 106070 MGI:6033837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106071 transcription start site region 106071 MGI:6033838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106072 transcription start site region 106072 MGI:6033839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106073 transcription start site region 106073 MGI:6033840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106074 transcription start site region 106074 MGI:6033841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106075 transcription start site region 106075 MGI:6033842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106076 transcription start site region 106076 MGI:6033843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106077 transcription start site region 106077 MGI:6033844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106078 transcription start site region 106078 MGI:6033845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106079 transcription start site region 106079 MGI:6033846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106080 transcription start site region 106080 MGI:6033847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106081 transcription start site region 106081 MGI:6033848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106082 transcription start site region 106082 MGI:6033849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106083 transcription start site region 106083 MGI:6033850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106084 transcription start site region 106084 MGI:6033851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106085 transcription start site region 106085 MGI:6033852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106086 transcription start site region 106086 MGI:6033853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106087 transcription start site region 106087 MGI:6033854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106088 transcription start site region 106088 MGI:6033855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106089 transcription start site region 106089 MGI:6033856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106090 transcription start site region 106090 MGI:6033857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106091 transcription start site region 106091 MGI:6033858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106092 transcription start site region 106092 MGI:6033859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106093 transcription start site region 106093 MGI:6033860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106094 transcription start site region 106094 MGI:6033861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106095 transcription start site region 106095 MGI:6033862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106096 transcription start site region 106096 MGI:6033863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106097 transcription start site region 106097 MGI:6033864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106098 transcription start site region 106098 MGI:6033865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106099 transcription start site region 106099 MGI:6033866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106100 transcription start site region 106100 MGI:6033867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106101 transcription start site region 106101 MGI:6033868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106102 transcription start site region 106102 MGI:6033869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106103 transcription start site region 106103 MGI:6033870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106104 transcription start site region 106104 MGI:6033871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106105 transcription start site region 106105 MGI:6033872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106106 transcription start site region 106106 MGI:6033873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106107 transcription start site region 106107 MGI:6033874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106108 transcription start site region 106108 MGI:6033875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106109 transcription start site region 106109 MGI:6033876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106110 transcription start site region 106110 MGI:6033877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106111 transcription start site region 106111 MGI:6033878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106112 transcription start site region 106112 MGI:6033879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106113 transcription start site region 106113 MGI:6033880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106114 transcription start site region 106114 MGI:6033881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106115 transcription start site region 106115 MGI:6033882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106116 transcription start site region 106116 MGI:6033883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106117 transcription start site region 106117 MGI:6033884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106118 transcription start site region 106118 MGI:6033885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106119 transcription start site region 106119 MGI:6033886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106120 transcription start site region 106120 MGI:6033887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106121 transcription start site region 106121 MGI:6033888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106122 transcription start site region 106122 MGI:6033889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106123 transcription start site region 106123 MGI:6033890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106124 transcription start site region 106124 MGI:6033891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106125 transcription start site region 106125 MGI:6033892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106126 transcription start site region 106126 MGI:6033893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106127 transcription start site region 106127 MGI:6033894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106128 transcription start site region 106128 MGI:6033895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106129 transcription start site region 106129 MGI:6033896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106130 transcription start site region 106130 MGI:6033897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106131 transcription start site region 106131 MGI:6033898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106132 transcription start site region 106132 MGI:6033899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106133 transcription start site region 106133 MGI:6033900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106134 transcription start site region 106134 MGI:6033901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106135 transcription start site region 106135 MGI:6033902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106136 transcription start site region 106136 MGI:6033903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106137 transcription start site region 106137 MGI:6033904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106138 transcription start site region 106138 MGI:6033905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106139 transcription start site region 106139 MGI:6033906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106140 transcription start site region 106140 MGI:6033907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106141 transcription start site region 106141 MGI:6033908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106142 transcription start site region 106142 MGI:6033909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106143 transcription start site region 106143 MGI:6033910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106144 transcription start site region 106144 MGI:6033911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106145 transcription start site region 106145 MGI:6033912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106146 transcription start site region 106146 MGI:6033913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106147 transcription start site region 106147 MGI:6033914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106148 transcription start site region 106148 MGI:6033915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106149 transcription start site region 106149 MGI:6033916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106150 transcription start site region 106150 MGI:6033917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106151 transcription start site region 106151 MGI:6033918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106152 transcription start site region 106152 MGI:6033919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106153 transcription start site region 106153 MGI:6033920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106154 transcription start site region 106154 MGI:6033921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106155 transcription start site region 106155 MGI:6033922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106156 transcription start site region 106156 MGI:6033923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106157 transcription start site region 106157 MGI:6033924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106158 transcription start site region 106158 MGI:6033925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106159 transcription start site region 106159 MGI:6033926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106160 transcription start site region 106160 MGI:6033927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106161 transcription start site region 106161 MGI:6033928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106162 transcription start site region 106162 MGI:6033929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106163 transcription start site region 106163 MGI:6033930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106164 transcription start site region 106164 MGI:6033931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106165 transcription start site region 106165 MGI:6033932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106166 transcription start site region 106166 MGI:6033933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106167 transcription start site region 106167 MGI:6033934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106168 transcription start site region 106168 MGI:6033935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106169 transcription start site region 106169 MGI:6033936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106170 transcription start site region 106170 MGI:6033937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106171 transcription start site region 106171 MGI:6033938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106172 transcription start site region 106172 MGI:6033939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106173 transcription start site region 106173 MGI:6033940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106174 transcription start site region 106174 MGI:6033941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106175 transcription start site region 106175 MGI:6033942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106176 transcription start site region 106176 MGI:6033943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106177 transcription start site region 106177 MGI:6033944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106178 transcription start site region 106178 MGI:6033945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106179 transcription start site region 106179 MGI:6033946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106180 transcription start site region 106180 MGI:6033947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106181 transcription start site region 106181 MGI:6033948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106182 transcription start site region 106182 MGI:6033949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106183 transcription start site region 106183 MGI:6033950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106184 transcription start site region 106184 MGI:6033951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106185 transcription start site region 106185 MGI:6033952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106186 transcription start site region 106186 MGI:6033953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106187 transcription start site region 106187 MGI:6033954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106188 transcription start site region 106188 MGI:6033955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106189 transcription start site region 106189 MGI:6033956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106190 transcription start site region 106190 MGI:6033957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106191 transcription start site region 106191 MGI:6033958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106192 transcription start site region 106192 MGI:6033959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106193 transcription start site region 106193 MGI:6033960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106194 transcription start site region 106194 MGI:6033961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106195 transcription start site region 106195 MGI:6033962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106196 transcription start site region 106196 MGI:6033963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106197 transcription start site region 106197 MGI:6033964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106198 transcription start site region 106198 MGI:6033965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106199 transcription start site region 106199 MGI:6033966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106200 transcription start site region 106200 MGI:6033967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106201 transcription start site region 106201 MGI:6033968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106202 transcription start site region 106202 MGI:6033969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106203 transcription start site region 106203 MGI:6033970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106204 transcription start site region 106204 MGI:6033971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106205 transcription start site region 106205 MGI:6033972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106206 transcription start site region 106206 MGI:6033973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106207 transcription start site region 106207 MGI:6033974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106208 transcription start site region 106208 MGI:6033975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106209 transcription start site region 106209 MGI:6033976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106210 transcription start site region 106210 MGI:6033977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106211 transcription start site region 106211 MGI:6033978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106212 transcription start site region 106212 MGI:6033979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106213 transcription start site region 106213 MGI:6033980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106214 transcription start site region 106214 MGI:6033981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106215 transcription start site region 106215 MGI:6033982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106216 transcription start site region 106216 MGI:6033983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106217 transcription start site region 106217 MGI:6033984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106218 transcription start site region 106218 MGI:6033985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106219 transcription start site region 106219 MGI:6033986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106220 transcription start site region 106220 MGI:6033987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106221 transcription start site region 106221 MGI:6033988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106222 transcription start site region 106222 MGI:6033989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106223 transcription start site region 106223 MGI:6033990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106224 transcription start site region 106224 MGI:6033991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106225 transcription start site region 106225 MGI:6033992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106226 transcription start site region 106226 MGI:6033993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106227 transcription start site region 106227 MGI:6033994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106228 transcription start site region 106228 MGI:6033995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106229 transcription start site region 106229 MGI:6033996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106230 transcription start site region 106230 MGI:6033997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106231 transcription start site region 106231 MGI:6033998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106232 transcription start site region 106232 MGI:6033999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106233 transcription start site region 106233 MGI:6034000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106234 transcription start site region 106234 MGI:6034001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106235 transcription start site region 106235 MGI:6034002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106236 transcription start site region 106236 MGI:6034003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106237 transcription start site region 106237 MGI:6034004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106238 transcription start site region 106238 MGI:6034005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106239 transcription start site region 106239 MGI:6034006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106240 transcription start site region 106240 MGI:6034007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106241 transcription start site region 106241 MGI:6034008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106242 transcription start site region 106242 MGI:6034009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106243 transcription start site region 106243 MGI:6034010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106244 transcription start site region 106244 MGI:6034011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106245 transcription start site region 106245 MGI:6034012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106246 transcription start site region 106246 MGI:6034013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106247 transcription start site region 106247 MGI:6034014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106248 transcription start site region 106248 MGI:6034015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106249 transcription start site region 106249 MGI:6034016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106250 transcription start site region 106250 MGI:6034017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106251 transcription start site region 106251 MGI:6034018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106252 transcription start site region 106252 MGI:6034019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106253 transcription start site region 106253 MGI:6034020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106254 transcription start site region 106254 MGI:6034021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106255 transcription start site region 106255 MGI:6034022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106256 transcription start site region 106256 MGI:6034023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106257 transcription start site region 106257 MGI:6034024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106258 transcription start site region 106258 MGI:6034025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106259 transcription start site region 106259 MGI:6034026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106260 transcription start site region 106260 MGI:6034027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106261 transcription start site region 106261 MGI:6034028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106262 transcription start site region 106262 MGI:6034029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106263 transcription start site region 106263 MGI:6034030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106264 transcription start site region 106264 MGI:6034031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106265 transcription start site region 106265 MGI:6034032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106266 transcription start site region 106266 MGI:6034033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106267 transcription start site region 106267 MGI:6034034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106268 transcription start site region 106268 MGI:6034035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106269 transcription start site region 106269 MGI:6034036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106270 transcription start site region 106270 MGI:6034037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106271 transcription start site region 106271 MGI:6034038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106272 transcription start site region 106272 MGI:6034039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106273 transcription start site region 106273 MGI:6034040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106274 transcription start site region 106274 MGI:6034041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106275 transcription start site region 106275 MGI:6034042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106276 transcription start site region 106276 MGI:6034043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106277 transcription start site region 106277 MGI:6034044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106278 transcription start site region 106278 MGI:6034045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106279 transcription start site region 106279 MGI:6034046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106280 transcription start site region 106280 MGI:6034047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106281 transcription start site region 106281 MGI:6034048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106282 transcription start site region 106282 MGI:6034049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106283 transcription start site region 106283 MGI:6034050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106284 transcription start site region 106284 MGI:6034051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106285 transcription start site region 106285 MGI:6034052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106286 transcription start site region 106286 MGI:6034053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106287 transcription start site region 106287 MGI:6034054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106288 transcription start site region 106288 MGI:6034055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106289 transcription start site region 106289 MGI:6034056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106290 transcription start site region 106290 MGI:6034057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106291 transcription start site region 106291 MGI:6034058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106292 transcription start site region 106292 MGI:6034059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106293 transcription start site region 106293 MGI:6034060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106294 transcription start site region 106294 MGI:6034061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106295 transcription start site region 106295 MGI:6034062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106296 transcription start site region 106296 MGI:6034063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106297 transcription start site region 106297 MGI:6034064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106298 transcription start site region 106298 MGI:6034065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106299 transcription start site region 106299 MGI:6034066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106300 transcription start site region 106300 MGI:6034067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106301 transcription start site region 106301 MGI:6034068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106302 transcription start site region 106302 MGI:6034069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106303 transcription start site region 106303 MGI:6034070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106304 transcription start site region 106304 MGI:6034071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106305 transcription start site region 106305 MGI:6034072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106306 transcription start site region 106306 MGI:6034073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106307 transcription start site region 106307 MGI:6034074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106308 transcription start site region 106308 MGI:6034075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106309 transcription start site region 106309 MGI:6034076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106310 transcription start site region 106310 MGI:6034077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106311 transcription start site region 106311 MGI:6034078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106312 transcription start site region 106312 MGI:6034079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106313 transcription start site region 106313 MGI:6034080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106314 transcription start site region 106314 MGI:6034081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106315 transcription start site region 106315 MGI:6034082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106316 transcription start site region 106316 MGI:6034083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106317 transcription start site region 106317 MGI:6034084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106318 transcription start site region 106318 MGI:6034085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106319 transcription start site region 106319 MGI:6034086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106320 transcription start site region 106320 MGI:6034087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106321 transcription start site region 106321 MGI:6034088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106322 transcription start site region 106322 MGI:6034089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106323 transcription start site region 106323 MGI:6034090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106324 transcription start site region 106324 MGI:6034091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106325 transcription start site region 106325 MGI:6034092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106326 transcription start site region 106326 MGI:6034093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106327 transcription start site region 106327 MGI:6034094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106328 transcription start site region 106328 MGI:6034095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106329 transcription start site region 106329 MGI:6034096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106330 transcription start site region 106330 MGI:6034097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106331 transcription start site region 106331 MGI:6034098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106332 transcription start site region 106332 MGI:6034099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106333 transcription start site region 106333 MGI:6034100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106334 transcription start site region 106334 MGI:6034101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106335 transcription start site region 106335 MGI:6034102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106336 transcription start site region 106336 MGI:6034103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106337 transcription start site region 106337 MGI:6034104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106338 transcription start site region 106338 MGI:6034105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106339 transcription start site region 106339 MGI:6034106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106340 transcription start site region 106340 MGI:6034107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106341 transcription start site region 106341 MGI:6034108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106342 transcription start site region 106342 MGI:6034109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106343 transcription start site region 106343 MGI:6034110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106344 transcription start site region 106344 MGI:6034111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106345 transcription start site region 106345 MGI:6034112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106346 transcription start site region 106346 MGI:6034113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106347 transcription start site region 106347 MGI:6034114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106348 transcription start site region 106348 MGI:6034115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106349 transcription start site region 106349 MGI:6034116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106350 transcription start site region 106350 MGI:6034117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106351 transcription start site region 106351 MGI:6034118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106352 transcription start site region 106352 MGI:6034119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106353 transcription start site region 106353 MGI:6034120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106354 transcription start site region 106354 MGI:6034121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106355 transcription start site region 106355 MGI:6034122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106356 transcription start site region 106356 MGI:6034123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106357 transcription start site region 106357 MGI:6034124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106358 transcription start site region 106358 MGI:6034125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106359 transcription start site region 106359 MGI:6034126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106360 transcription start site region 106360 MGI:6034127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106361 transcription start site region 106361 MGI:6034128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106362 transcription start site region 106362 MGI:6034129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106363 transcription start site region 106363 MGI:6034130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106364 transcription start site region 106364 MGI:6034131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106365 transcription start site region 106365 MGI:6034132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106366 transcription start site region 106366 MGI:6034133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106367 transcription start site region 106367 MGI:6034134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106368 transcription start site region 106368 MGI:6034135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106369 transcription start site region 106369 MGI:6034136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106370 transcription start site region 106370 MGI:6034137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106371 transcription start site region 106371 MGI:6034138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106372 transcription start site region 106372 MGI:6034139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106373 transcription start site region 106373 MGI:6034140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106374 transcription start site region 106374 MGI:6034141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106375 transcription start site region 106375 MGI:6034142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106376 transcription start site region 106376 MGI:6034143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106377 transcription start site region 106377 MGI:6034144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106378 transcription start site region 106378 MGI:6034145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106379 transcription start site region 106379 MGI:6034146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106380 transcription start site region 106380 MGI:6034147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106381 transcription start site region 106381 MGI:6034148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106382 transcription start site region 106382 MGI:6034149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106383 transcription start site region 106383 MGI:6034150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106384 transcription start site region 106384 MGI:6034151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106385 transcription start site region 106385 MGI:6034152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106386 transcription start site region 106386 MGI:6034153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106387 transcription start site region 106387 MGI:6034154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106388 transcription start site region 106388 MGI:6034155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106389 transcription start site region 106389 MGI:6034156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106390 transcription start site region 106390 MGI:6034157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106391 transcription start site region 106391 MGI:6034158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106392 transcription start site region 106392 MGI:6034159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106393 transcription start site region 106393 MGI:6034160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106394 transcription start site region 106394 MGI:6034161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106395 transcription start site region 106395 MGI:6034162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106396 transcription start site region 106396 MGI:6034163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106397 transcription start site region 106397 MGI:6034164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106398 transcription start site region 106398 MGI:6034165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106399 transcription start site region 106399 MGI:6034166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106400 transcription start site region 106400 MGI:6034167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106401 transcription start site region 106401 MGI:6034168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106402 transcription start site region 106402 MGI:6034169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106403 transcription start site region 106403 MGI:6034170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106404 transcription start site region 106404 MGI:6034171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106405 transcription start site region 106405 MGI:6034172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106406 transcription start site region 106406 MGI:6034173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106407 transcription start site region 106407 MGI:6034174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106408 transcription start site region 106408 MGI:6034175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106409 transcription start site region 106409 MGI:6034176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106410 transcription start site region 106410 MGI:6034177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106411 transcription start site region 106411 MGI:6034178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106412 transcription start site region 106412 MGI:6034179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106413 transcription start site region 106413 MGI:6034180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106414 transcription start site region 106414 MGI:6034181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106415 transcription start site region 106415 MGI:6034182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106416 transcription start site region 106416 MGI:6034183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106417 transcription start site region 106417 MGI:6034184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106418 transcription start site region 106418 MGI:6034185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106419 transcription start site region 106419 MGI:6034186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106420 transcription start site region 106420 MGI:6034187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106421 transcription start site region 106421 MGI:6034188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106422 transcription start site region 106422 MGI:6034189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106423 transcription start site region 106423 MGI:6034190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106424 transcription start site region 106424 MGI:6034191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106425 transcription start site region 106425 MGI:6034192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106426 transcription start site region 106426 MGI:6034193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106427 transcription start site region 106427 MGI:6034194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106428 transcription start site region 106428 MGI:6034195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106429 transcription start site region 106429 MGI:6034196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106430 transcription start site region 106430 MGI:6034197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106431 transcription start site region 106431 MGI:6034198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106432 transcription start site region 106432 MGI:6034199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106433 transcription start site region 106433 MGI:6034200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106434 transcription start site region 106434 MGI:6034201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106435 transcription start site region 106435 MGI:6034202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106436 transcription start site region 106436 MGI:6034203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106437 transcription start site region 106437 MGI:6034204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106438 transcription start site region 106438 MGI:6034205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106439 transcription start site region 106439 MGI:6034206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106440 transcription start site region 106440 MGI:6034207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106441 transcription start site region 106441 MGI:6034208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106442 transcription start site region 106442 MGI:6034209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106443 transcription start site region 106443 MGI:6034210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106444 transcription start site region 106444 MGI:6034211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106445 transcription start site region 106445 MGI:6034212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106446 transcription start site region 106446 MGI:6034213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106447 transcription start site region 106447 MGI:6034214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106448 transcription start site region 106448 MGI:6034215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106449 transcription start site region 106449 MGI:6034216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106450 transcription start site region 106450 MGI:6034217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106451 transcription start site region 106451 MGI:6034218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106452 transcription start site region 106452 MGI:6034219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106453 transcription start site region 106453 MGI:6034220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106454 transcription start site region 106454 MGI:6034221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106455 transcription start site region 106455 MGI:6034222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106456 transcription start site region 106456 MGI:6034223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106457 transcription start site region 106457 MGI:6034224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106458 transcription start site region 106458 MGI:6034225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106459 transcription start site region 106459 MGI:6034226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106460 transcription start site region 106460 MGI:6034227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106461 transcription start site region 106461 MGI:6034228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106462 transcription start site region 106462 MGI:6034229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106463 transcription start site region 106463 MGI:6034230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106464 transcription start site region 106464 MGI:6034231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106465 transcription start site region 106465 MGI:6034232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106466 transcription start site region 106466 MGI:6034233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106467 transcription start site region 106467 MGI:6034234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106468 transcription start site region 106468 MGI:6034235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106469 transcription start site region 106469 MGI:6034236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106470 transcription start site region 106470 MGI:6034237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106471 transcription start site region 106471 MGI:6034238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106472 transcription start site region 106472 MGI:6034239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106473 transcription start site region 106473 MGI:6034240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106474 transcription start site region 106474 MGI:6034241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106475 transcription start site region 106475 MGI:6034242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106476 transcription start site region 106476 MGI:6034243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106477 transcription start site region 106477 MGI:6034244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106478 transcription start site region 106478 MGI:6034245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106479 transcription start site region 106479 MGI:6034246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106480 transcription start site region 106480 MGI:6034247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106481 transcription start site region 106481 MGI:6034248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106482 transcription start site region 106482 MGI:6034249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106483 transcription start site region 106483 MGI:6034250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106484 transcription start site region 106484 MGI:6034251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106485 transcription start site region 106485 MGI:6034252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106486 transcription start site region 106486 MGI:6034253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106487 transcription start site region 106487 MGI:6034254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106488 transcription start site region 106488 MGI:6034255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106489 transcription start site region 106489 MGI:6034256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106490 transcription start site region 106490 MGI:6034257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106491 transcription start site region 106491 MGI:6034258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106492 transcription start site region 106492 MGI:6034259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106493 transcription start site region 106493 MGI:6034260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106494 transcription start site region 106494 MGI:6034261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106495 transcription start site region 106495 MGI:6034262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106496 transcription start site region 106496 MGI:6034263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106497 transcription start site region 106497 MGI:6034264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106498 transcription start site region 106498 MGI:6034265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106499 transcription start site region 106499 MGI:6034266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106500 transcription start site region 106500 MGI:6034267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106501 transcription start site region 106501 MGI:6034268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106502 transcription start site region 106502 MGI:6034269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106503 transcription start site region 106503 MGI:6034270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106504 transcription start site region 106504 MGI:6034271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106505 transcription start site region 106505 MGI:6034272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106506 transcription start site region 106506 MGI:6034273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106507 transcription start site region 106507 MGI:6034274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106508 transcription start site region 106508 MGI:6034275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106509 transcription start site region 106509 MGI:6034276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106510 transcription start site region 106510 MGI:6034277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106511 transcription start site region 106511 MGI:6034278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106512 transcription start site region 106512 MGI:6034279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106513 transcription start site region 106513 MGI:6034280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106514 transcription start site region 106514 MGI:6034281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106515 transcription start site region 106515 MGI:6034282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106516 transcription start site region 106516 MGI:6034283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106517 transcription start site region 106517 MGI:6034284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106518 transcription start site region 106518 MGI:6034285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106519 transcription start site region 106519 MGI:6034286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106520 transcription start site region 106520 MGI:6034287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106521 transcription start site region 106521 MGI:6034288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106522 transcription start site region 106522 MGI:6034289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106523 transcription start site region 106523 MGI:6034290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106524 transcription start site region 106524 MGI:6034291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106525 transcription start site region 106525 MGI:6034292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106526 transcription start site region 106526 MGI:6034293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106527 transcription start site region 106527 MGI:6034294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106528 transcription start site region 106528 MGI:6034295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106529 transcription start site region 106529 MGI:6034296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106530 transcription start site region 106530 MGI:6034297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106531 transcription start site region 106531 MGI:6034298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106532 transcription start site region 106532 MGI:6034299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106533 transcription start site region 106533 MGI:6034300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106534 transcription start site region 106534 MGI:6034301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106535 transcription start site region 106535 MGI:6034302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106536 transcription start site region 106536 MGI:6034303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106537 transcription start site region 106537 MGI:6034304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106538 transcription start site region 106538 MGI:6034305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106539 transcription start site region 106539 MGI:6034306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106540 transcription start site region 106540 MGI:6034307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106541 transcription start site region 106541 MGI:6034308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106542 transcription start site region 106542 MGI:6034309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106543 transcription start site region 106543 MGI:6034310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106544 transcription start site region 106544 MGI:6034311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106545 transcription start site region 106545 MGI:6034312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106546 transcription start site region 106546 MGI:6034313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106547 transcription start site region 106547 MGI:6034314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106548 transcription start site region 106548 MGI:6034315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106549 transcription start site region 106549 MGI:6034316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106550 transcription start site region 106550 MGI:6034317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106551 transcription start site region 106551 MGI:6034318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106552 transcription start site region 106552 MGI:6034319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106553 transcription start site region 106553 MGI:6034320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106554 transcription start site region 106554 MGI:6034321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106555 transcription start site region 106555 MGI:6034322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106556 transcription start site region 106556 MGI:6034323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106557 transcription start site region 106557 MGI:6034324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106558 transcription start site region 106558 MGI:6034325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106559 transcription start site region 106559 MGI:6034326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106560 transcription start site region 106560 MGI:6034327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106561 transcription start site region 106561 MGI:6034328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106562 transcription start site region 106562 MGI:6034329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106563 transcription start site region 106563 MGI:6034330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106564 transcription start site region 106564 MGI:6034331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106565 transcription start site region 106565 MGI:6034332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106566 transcription start site region 106566 MGI:6034333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106567 transcription start site region 106567 MGI:6034334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106568 transcription start site region 106568 MGI:6034335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106569 transcription start site region 106569 MGI:6034336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106570 transcription start site region 106570 MGI:6034337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106571 transcription start site region 106571 MGI:6034338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106572 transcription start site region 106572 MGI:6034339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106573 transcription start site region 106573 MGI:6034340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106574 transcription start site region 106574 MGI:6034341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106575 transcription start site region 106575 MGI:6034342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106576 transcription start site region 106576 MGI:6034343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106577 transcription start site region 106577 MGI:6034344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106578 transcription start site region 106578 MGI:6034345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106579 transcription start site region 106579 MGI:6034346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106580 transcription start site region 106580 MGI:6034347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106581 transcription start site region 106581 MGI:6034348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106582 transcription start site region 106582 MGI:6034349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106583 transcription start site region 106583 MGI:6034350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106584 transcription start site region 106584 MGI:6034351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106585 transcription start site region 106585 MGI:6034352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106586 transcription start site region 106586 MGI:6034353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106587 transcription start site region 106587 MGI:6034354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106588 transcription start site region 106588 MGI:6034355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106589 transcription start site region 106589 MGI:6034356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106590 transcription start site region 106590 MGI:6034357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106591 transcription start site region 106591 MGI:6034358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106592 transcription start site region 106592 MGI:6034359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106593 transcription start site region 106593 MGI:6034360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106594 transcription start site region 106594 MGI:6034361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106595 transcription start site region 106595 MGI:6034362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106596 transcription start site region 106596 MGI:6034363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106597 transcription start site region 106597 MGI:6034364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106598 transcription start site region 106598 MGI:6034365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106599 transcription start site region 106599 MGI:6034366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106600 transcription start site region 106600 MGI:6034367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106601 transcription start site region 106601 MGI:6034368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106602 transcription start site region 106602 MGI:6034369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106603 transcription start site region 106603 MGI:6034370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106604 transcription start site region 106604 MGI:6034371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106605 transcription start site region 106605 MGI:6034372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106606 transcription start site region 106606 MGI:6034373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106607 transcription start site region 106607 MGI:6034374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106608 transcription start site region 106608 MGI:6034375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106609 transcription start site region 106609 MGI:6034376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106610 transcription start site region 106610 MGI:6034377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106611 transcription start site region 106611 MGI:6034378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106612 transcription start site region 106612 MGI:6034379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106613 transcription start site region 106613 MGI:6034380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106614 transcription start site region 106614 MGI:6034381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106615 transcription start site region 106615 MGI:6034382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106616 transcription start site region 106616 MGI:6034383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106617 transcription start site region 106617 MGI:6034384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106618 transcription start site region 106618 MGI:6034385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106619 transcription start site region 106619 MGI:6034386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106620 transcription start site region 106620 MGI:6034387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106621 transcription start site region 106621 MGI:6034388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106622 transcription start site region 106622 MGI:6034389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106623 transcription start site region 106623 MGI:6034390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106624 transcription start site region 106624 MGI:6034391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106625 transcription start site region 106625 MGI:6034392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106626 transcription start site region 106626 MGI:6034393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106627 transcription start site region 106627 MGI:6034394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106628 transcription start site region 106628 MGI:6034395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106629 transcription start site region 106629 MGI:6034396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106630 transcription start site region 106630 MGI:6034397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106631 transcription start site region 106631 MGI:6034398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106632 transcription start site region 106632 MGI:6034399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106633 transcription start site region 106633 MGI:6034400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106634 transcription start site region 106634 MGI:6034401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106635 transcription start site region 106635 MGI:6034402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106636 transcription start site region 106636 MGI:6034403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106637 transcription start site region 106637 MGI:6034404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106638 transcription start site region 106638 MGI:6034405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106639 transcription start site region 106639 MGI:6034406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106640 transcription start site region 106640 MGI:6034407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106641 transcription start site region 106641 MGI:6034408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106642 transcription start site region 106642 MGI:6034409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106643 transcription start site region 106643 MGI:6034410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106644 transcription start site region 106644 MGI:6034411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106645 transcription start site region 106645 MGI:6034412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106646 transcription start site region 106646 MGI:6034413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106647 transcription start site region 106647 MGI:6034414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106648 transcription start site region 106648 MGI:6034415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106649 transcription start site region 106649 MGI:6034416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106650 transcription start site region 106650 MGI:6034417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106651 transcription start site region 106651 MGI:6034418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106652 transcription start site region 106652 MGI:6034419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106653 transcription start site region 106653 MGI:6034420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106654 transcription start site region 106654 MGI:6034421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106655 transcription start site region 106655 MGI:6034422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106656 transcription start site region 106656 MGI:6034423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106657 transcription start site region 106657 MGI:6034424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106658 transcription start site region 106658 MGI:6034425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106659 transcription start site region 106659 MGI:6034426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106660 transcription start site region 106660 MGI:6034427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106661 transcription start site region 106661 MGI:6034428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106662 transcription start site region 106662 MGI:6034429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106663 transcription start site region 106663 MGI:6034430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106664 transcription start site region 106664 MGI:6034431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106665 transcription start site region 106665 MGI:6034432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106666 transcription start site region 106666 MGI:6034433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106667 transcription start site region 106667 MGI:6034434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106668 transcription start site region 106668 MGI:6034435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106669 transcription start site region 106669 MGI:6034436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106670 transcription start site region 106670 MGI:6034437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106671 transcription start site region 106671 MGI:6034438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106672 transcription start site region 106672 MGI:6034439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106673 transcription start site region 106673 MGI:6034440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106674 transcription start site region 106674 MGI:6034441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106675 transcription start site region 106675 MGI:6034442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106676 transcription start site region 106676 MGI:6034443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106677 transcription start site region 106677 MGI:6034444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106678 transcription start site region 106678 MGI:6034445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106679 transcription start site region 106679 MGI:6034446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106680 transcription start site region 106680 MGI:6034447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106681 transcription start site region 106681 MGI:6034448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106682 transcription start site region 106682 MGI:6034449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106683 transcription start site region 106683 MGI:6034450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106684 transcription start site region 106684 MGI:6034451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106685 transcription start site region 106685 MGI:6034452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106686 transcription start site region 106686 MGI:6034453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106687 transcription start site region 106687 MGI:6034454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106688 transcription start site region 106688 MGI:6034455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106689 transcription start site region 106689 MGI:6034456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106690 transcription start site region 106690 MGI:6034457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106691 transcription start site region 106691 MGI:6034458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106692 transcription start site region 106692 MGI:6034459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106693 transcription start site region 106693 MGI:6034460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106694 transcription start site region 106694 MGI:6034461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106695 transcription start site region 106695 MGI:6034462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106696 transcription start site region 106696 MGI:6034463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106697 transcription start site region 106697 MGI:6034464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106698 transcription start site region 106698 MGI:6034465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106699 transcription start site region 106699 MGI:6034466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106700 transcription start site region 106700 MGI:6034467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106701 transcription start site region 106701 MGI:6034468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106702 transcription start site region 106702 MGI:6034469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106703 transcription start site region 106703 MGI:6034470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106704 transcription start site region 106704 MGI:6034471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106705 transcription start site region 106705 MGI:6034472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106706 transcription start site region 106706 MGI:6034473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106707 transcription start site region 106707 MGI:6034474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106708 transcription start site region 106708 MGI:6034475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106709 transcription start site region 106709 MGI:6034476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106710 transcription start site region 106710 MGI:6034477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106711 transcription start site region 106711 MGI:6034478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106712 transcription start site region 106712 MGI:6034479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106713 transcription start site region 106713 MGI:6034480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106714 transcription start site region 106714 MGI:6034481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106715 transcription start site region 106715 MGI:6034482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106716 transcription start site region 106716 MGI:6034483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106717 transcription start site region 106717 MGI:6034484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106718 transcription start site region 106718 MGI:6034485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106719 transcription start site region 106719 MGI:6034486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106720 transcription start site region 106720 MGI:6034487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106721 transcription start site region 106721 MGI:6034488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106722 transcription start site region 106722 MGI:6034489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106723 transcription start site region 106723 MGI:6034490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106724 transcription start site region 106724 MGI:6034491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106725 transcription start site region 106725 MGI:6034492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106726 transcription start site region 106726 MGI:6034493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106727 transcription start site region 106727 MGI:6034494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106728 transcription start site region 106728 MGI:6034495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106729 transcription start site region 106729 MGI:6034496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106730 transcription start site region 106730 MGI:6034497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106731 transcription start site region 106731 MGI:6034498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106732 transcription start site region 106732 MGI:6034499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106733 transcription start site region 106733 MGI:6034500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106734 transcription start site region 106734 MGI:6034501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106735 transcription start site region 106735 MGI:6034502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106736 transcription start site region 106736 MGI:6034503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106737 transcription start site region 106737 MGI:6034504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106738 transcription start site region 106738 MGI:6034505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106739 transcription start site region 106739 MGI:6034506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106740 transcription start site region 106740 MGI:6034507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106741 transcription start site region 106741 MGI:6034508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106742 transcription start site region 106742 MGI:6034509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106743 transcription start site region 106743 MGI:6034510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106744 transcription start site region 106744 MGI:6034511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106745 transcription start site region 106745 MGI:6034512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106746 transcription start site region 106746 MGI:6034513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106747 transcription start site region 106747 MGI:6034514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106748 transcription start site region 106748 MGI:6034515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106749 transcription start site region 106749 MGI:6034516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106750 transcription start site region 106750 MGI:6034517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106751 transcription start site region 106751 MGI:6034518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106752 transcription start site region 106752 MGI:6034519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106753 transcription start site region 106753 MGI:6034520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106754 transcription start site region 106754 MGI:6034521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106755 transcription start site region 106755 MGI:6034522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106756 transcription start site region 106756 MGI:6034523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106757 transcription start site region 106757 MGI:6034524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106758 transcription start site region 106758 MGI:6034525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106759 transcription start site region 106759 MGI:6034526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106760 transcription start site region 106760 MGI:6034527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106761 transcription start site region 106761 MGI:6034528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106762 transcription start site region 106762 MGI:6034529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106763 transcription start site region 106763 MGI:6034530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106764 transcription start site region 106764 MGI:6034531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106765 transcription start site region 106765 MGI:6034532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106766 transcription start site region 106766 MGI:6034533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106767 transcription start site region 106767 MGI:6034534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106768 transcription start site region 106768 MGI:6034535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106769 transcription start site region 106769 MGI:6034536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106770 transcription start site region 106770 MGI:6034537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106771 transcription start site region 106771 MGI:6034538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106772 transcription start site region 106772 MGI:6034539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106773 transcription start site region 106773 MGI:6034540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106774 transcription start site region 106774 MGI:6034541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106775 transcription start site region 106775 MGI:6034542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106776 transcription start site region 106776 MGI:6034543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106777 transcription start site region 106777 MGI:6034544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106778 transcription start site region 106778 MGI:6034545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106779 transcription start site region 106779 MGI:6034546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106780 transcription start site region 106780 MGI:6034547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106781 transcription start site region 106781 MGI:6034548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106782 transcription start site region 106782 MGI:6034549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106783 transcription start site region 106783 MGI:6034550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106784 transcription start site region 106784 MGI:6034551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106785 transcription start site region 106785 MGI:6034552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106786 transcription start site region 106786 MGI:6034553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106787 transcription start site region 106787 MGI:6034554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106788 transcription start site region 106788 MGI:6034555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106789 transcription start site region 106789 MGI:6034556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106790 transcription start site region 106790 MGI:6034557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106791 transcription start site region 106791 MGI:6034558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106792 transcription start site region 106792 MGI:6034559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106793 transcription start site region 106793 MGI:6034560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106794 transcription start site region 106794 MGI:6034561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106795 transcription start site region 106795 MGI:6034562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106796 transcription start site region 106796 MGI:6034563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106797 transcription start site region 106797 MGI:6034564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106798 transcription start site region 106798 MGI:6034565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106799 transcription start site region 106799 MGI:6034566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106800 transcription start site region 106800 MGI:6034567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106801 transcription start site region 106801 MGI:6034568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106802 transcription start site region 106802 MGI:6034569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106803 transcription start site region 106803 MGI:6034570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106804 transcription start site region 106804 MGI:6034571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106805 transcription start site region 106805 MGI:6034572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106806 transcription start site region 106806 MGI:6034573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106807 transcription start site region 106807 MGI:6034574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106808 transcription start site region 106808 MGI:6034575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106809 transcription start site region 106809 MGI:6034576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106810 transcription start site region 106810 MGI:6034577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106811 transcription start site region 106811 MGI:6034578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106812 transcription start site region 106812 MGI:6034579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106813 transcription start site region 106813 MGI:6034580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106814 transcription start site region 106814 MGI:6034581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106815 transcription start site region 106815 MGI:6034582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106816 transcription start site region 106816 MGI:6034583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106817 transcription start site region 106817 MGI:6034584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106818 transcription start site region 106818 MGI:6034585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106819 transcription start site region 106819 MGI:6034586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106820 transcription start site region 106820 MGI:6034587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106821 transcription start site region 106821 MGI:6034588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106822 transcription start site region 106822 MGI:6034589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106823 transcription start site region 106823 MGI:6034590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106824 transcription start site region 106824 MGI:6034591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106825 transcription start site region 106825 MGI:6034592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106826 transcription start site region 106826 MGI:6034593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106827 transcription start site region 106827 MGI:6034594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106828 transcription start site region 106828 MGI:6034595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106829 transcription start site region 106829 MGI:6034596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106830 transcription start site region 106830 MGI:6034597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106831 transcription start site region 106831 MGI:6034598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106832 transcription start site region 106832 MGI:6034599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106833 transcription start site region 106833 MGI:6034600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106834 transcription start site region 106834 MGI:6034601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106835 transcription start site region 106835 MGI:6034602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106836 transcription start site region 106836 MGI:6034603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106837 transcription start site region 106837 MGI:6034604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106838 transcription start site region 106838 MGI:6034605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106839 transcription start site region 106839 MGI:6034606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106840 transcription start site region 106840 MGI:6034607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106841 transcription start site region 106841 MGI:6034608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106842 transcription start site region 106842 MGI:6034609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106843 transcription start site region 106843 MGI:6034610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106844 transcription start site region 106844 MGI:6034611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106845 transcription start site region 106845 MGI:6034612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106846 transcription start site region 106846 MGI:6034613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106847 transcription start site region 106847 MGI:6034614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106848 transcription start site region 106848 MGI:6034615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106849 transcription start site region 106849 MGI:6034616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106850 transcription start site region 106850 MGI:6034617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106851 transcription start site region 106851 MGI:6034618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106852 transcription start site region 106852 MGI:6034619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106853 transcription start site region 106853 MGI:6034620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106854 transcription start site region 106854 MGI:6034621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106855 transcription start site region 106855 MGI:6034622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106856 transcription start site region 106856 MGI:6034623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106857 transcription start site region 106857 MGI:6034624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106858 transcription start site region 106858 MGI:6034625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106859 transcription start site region 106859 MGI:6034626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106860 transcription start site region 106860 MGI:6034627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106861 transcription start site region 106861 MGI:6034628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106862 transcription start site region 106862 MGI:6034629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106863 transcription start site region 106863 MGI:6034630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106864 transcription start site region 106864 MGI:6034631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106865 transcription start site region 106865 MGI:6034632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106866 transcription start site region 106866 MGI:6034633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106867 transcription start site region 106867 MGI:6034634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106868 transcription start site region 106868 MGI:6034635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106869 transcription start site region 106869 MGI:6034636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106870 transcription start site region 106870 MGI:6034637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106871 transcription start site region 106871 MGI:6034638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106872 transcription start site region 106872 MGI:6034639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106873 transcription start site region 106873 MGI:6034640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106874 transcription start site region 106874 MGI:6034641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106875 transcription start site region 106875 MGI:6034642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106876 transcription start site region 106876 MGI:6034643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106877 transcription start site region 106877 MGI:6034644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106878 transcription start site region 106878 MGI:6034645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106879 transcription start site region 106879 MGI:6034646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106880 transcription start site region 106880 MGI:6034647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106881 transcription start site region 106881 MGI:6034648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106882 transcription start site region 106882 MGI:6034649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106883 transcription start site region 106883 MGI:6034650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106884 transcription start site region 106884 MGI:6034651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106885 transcription start site region 106885 MGI:6034652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106886 transcription start site region 106886 MGI:6034653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106887 transcription start site region 106887 MGI:6034654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106888 transcription start site region 106888 MGI:6034655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106889 transcription start site region 106889 MGI:6034656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106890 transcription start site region 106890 MGI:6034657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106891 transcription start site region 106891 MGI:6034658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106892 transcription start site region 106892 MGI:6034659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106893 transcription start site region 106893 MGI:6034660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106894 transcription start site region 106894 MGI:6034661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106895 transcription start site region 106895 MGI:6034662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106896 transcription start site region 106896 MGI:6034663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106897 transcription start site region 106897 MGI:6034664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106898 transcription start site region 106898 MGI:6034665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106899 transcription start site region 106899 MGI:6034666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106900 transcription start site region 106900 MGI:6034667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106901 transcription start site region 106901 MGI:6034668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106902 transcription start site region 106902 MGI:6034669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106903 transcription start site region 106903 MGI:6034670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106904 transcription start site region 106904 MGI:6034671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106905 transcription start site region 106905 MGI:6034672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106906 transcription start site region 106906 MGI:6034673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106907 transcription start site region 106907 MGI:6034674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106908 transcription start site region 106908 MGI:6034675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106909 transcription start site region 106909 MGI:6034676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106910 transcription start site region 106910 MGI:6034677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106911 transcription start site region 106911 MGI:6034678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106912 transcription start site region 106912 MGI:6034679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106913 transcription start site region 106913 MGI:6034680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106914 transcription start site region 106914 MGI:6034681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106915 transcription start site region 106915 MGI:6034682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106916 transcription start site region 106916 MGI:6034683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106917 transcription start site region 106917 MGI:6034684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106918 transcription start site region 106918 MGI:6034685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106919 transcription start site region 106919 MGI:6034686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106920 transcription start site region 106920 MGI:6034687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106921 transcription start site region 106921 MGI:6034688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106922 transcription start site region 106922 MGI:6034689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106923 transcription start site region 106923 MGI:6034690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106924 transcription start site region 106924 MGI:6034691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106925 transcription start site region 106925 MGI:6034692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106926 transcription start site region 106926 MGI:6034693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106927 transcription start site region 106927 MGI:6034694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106928 transcription start site region 106928 MGI:6034695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106929 transcription start site region 106929 MGI:6034696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106930 transcription start site region 106930 MGI:6034697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106931 transcription start site region 106931 MGI:6034698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106932 transcription start site region 106932 MGI:6034699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106933 transcription start site region 106933 MGI:6034700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106934 transcription start site region 106934 MGI:6034701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106935 transcription start site region 106935 MGI:6034702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106936 transcription start site region 106936 MGI:6034703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106937 transcription start site region 106937 MGI:6034704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106938 transcription start site region 106938 MGI:6034705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106939 transcription start site region 106939 MGI:6034706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106940 transcription start site region 106940 MGI:6034707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106941 transcription start site region 106941 MGI:6034708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106942 transcription start site region 106942 MGI:6034709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106943 transcription start site region 106943 MGI:6034710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106944 transcription start site region 106944 MGI:6034711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106945 transcription start site region 106945 MGI:6034712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106946 transcription start site region 106946 MGI:6034713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106947 transcription start site region 106947 MGI:6034714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106948 transcription start site region 106948 MGI:6034715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106949 transcription start site region 106949 MGI:6034716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106950 transcription start site region 106950 MGI:6034717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106951 transcription start site region 106951 MGI:6034718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106952 transcription start site region 106952 MGI:6034719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106953 transcription start site region 106953 MGI:6034720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106954 transcription start site region 106954 MGI:6034721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106955 transcription start site region 106955 MGI:6034722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106956 transcription start site region 106956 MGI:6034723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106957 transcription start site region 106957 MGI:6034724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106958 transcription start site region 106958 MGI:6034725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106959 transcription start site region 106959 MGI:6034726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106960 transcription start site region 106960 MGI:6034727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106961 transcription start site region 106961 MGI:6034728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106962 transcription start site region 106962 MGI:6034729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106963 transcription start site region 106963 MGI:6034730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106964 transcription start site region 106964 MGI:6034731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106965 transcription start site region 106965 MGI:6034732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106966 transcription start site region 106966 MGI:6034733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106967 transcription start site region 106967 MGI:6034734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106968 transcription start site region 106968 MGI:6034735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106969 transcription start site region 106969 MGI:6034736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106970 transcription start site region 106970 MGI:6034737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106971 transcription start site region 106971 MGI:6034738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106972 transcription start site region 106972 MGI:6034739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106973 transcription start site region 106973 MGI:6034740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106974 transcription start site region 106974 MGI:6034741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106975 transcription start site region 106975 MGI:6034742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106976 transcription start site region 106976 MGI:6034743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106977 transcription start site region 106977 MGI:6034744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106978 transcription start site region 106978 MGI:6034745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106979 transcription start site region 106979 MGI:6034746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106980 transcription start site region 106980 MGI:6034747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106981 transcription start site region 106981 MGI:6034748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106982 transcription start site region 106982 MGI:6034749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106983 transcription start site region 106983 MGI:6034750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106984 transcription start site region 106984 MGI:6034751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106985 transcription start site region 106985 MGI:6034752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106986 transcription start site region 106986 MGI:6034753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106987 transcription start site region 106987 MGI:6034754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106988 transcription start site region 106988 MGI:6034755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106989 transcription start site region 106989 MGI:6034756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106990 transcription start site region 106990 MGI:6034757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106991 transcription start site region 106991 MGI:6034758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106992 transcription start site region 106992 MGI:6034759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106993 transcription start site region 106993 MGI:6034760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106994 transcription start site region 106994 MGI:6034761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106995 transcription start site region 106995 MGI:6034762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106996 transcription start site region 106996 MGI:6034763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106997 transcription start site region 106997 MGI:6034764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106998 transcription start site region 106998 MGI:6034765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106999 transcription start site region 106999 MGI:6034766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107000 transcription start site region 107000 MGI:6034767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107001 transcription start site region 107001 MGI:6034768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107002 transcription start site region 107002 MGI:6034769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107003 transcription start site region 107003 MGI:6034770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107004 transcription start site region 107004 MGI:6034771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107005 transcription start site region 107005 MGI:6034772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107006 transcription start site region 107006 MGI:6034773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107007 transcription start site region 107007 MGI:6034774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107008 transcription start site region 107008 MGI:6034775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107009 transcription start site region 107009 MGI:6034776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107010 transcription start site region 107010 MGI:6034777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107011 transcription start site region 107011 MGI:6034778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107012 transcription start site region 107012 MGI:6034779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107013 transcription start site region 107013 MGI:6034780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107014 transcription start site region 107014 MGI:6034781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107015 transcription start site region 107015 MGI:6034782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107016 transcription start site region 107016 MGI:6034783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107017 transcription start site region 107017 MGI:6034784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107018 transcription start site region 107018 MGI:6034785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107019 transcription start site region 107019 MGI:6034786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP