Tssr105020 transcription start site region 105020 MGI:6032787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105021 transcription start site region 105021 MGI:6032788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105022 transcription start site region 105022 MGI:6032789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105023 transcription start site region 105023 MGI:6032790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105024 transcription start site region 105024 MGI:6032791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105025 transcription start site region 105025 MGI:6032792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105026 transcription start site region 105026 MGI:6032793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105027 transcription start site region 105027 MGI:6032794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105028 transcription start site region 105028 MGI:6032795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105029 transcription start site region 105029 MGI:6032796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105030 transcription start site region 105030 MGI:6032797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105031 transcription start site region 105031 MGI:6032798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105032 transcription start site region 105032 MGI:6032799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105033 transcription start site region 105033 MGI:6032800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105034 transcription start site region 105034 MGI:6032801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105035 transcription start site region 105035 MGI:6032802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105036 transcription start site region 105036 MGI:6032803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105037 transcription start site region 105037 MGI:6032804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105038 transcription start site region 105038 MGI:6032805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105039 transcription start site region 105039 MGI:6032806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105040 transcription start site region 105040 MGI:6032807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105041 transcription start site region 105041 MGI:6032808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105042 transcription start site region 105042 MGI:6032809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105043 transcription start site region 105043 MGI:6032810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105044 transcription start site region 105044 MGI:6032811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105045 transcription start site region 105045 MGI:6032812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105046 transcription start site region 105046 MGI:6032813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105047 transcription start site region 105047 MGI:6032814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105048 transcription start site region 105048 MGI:6032815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105049 transcription start site region 105049 MGI:6032816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105050 transcription start site region 105050 MGI:6032817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105051 transcription start site region 105051 MGI:6032818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105052 transcription start site region 105052 MGI:6032819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105053 transcription start site region 105053 MGI:6032820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105054 transcription start site region 105054 MGI:6032821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105055 transcription start site region 105055 MGI:6032822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105056 transcription start site region 105056 MGI:6032823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105057 transcription start site region 105057 MGI:6032824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105058 transcription start site region 105058 MGI:6032825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105059 transcription start site region 105059 MGI:6032826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105060 transcription start site region 105060 MGI:6032827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105061 transcription start site region 105061 MGI:6032828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105062 transcription start site region 105062 MGI:6032829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105063 transcription start site region 105063 MGI:6032830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105064 transcription start site region 105064 MGI:6032831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105065 transcription start site region 105065 MGI:6032832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105066 transcription start site region 105066 MGI:6032833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105067 transcription start site region 105067 MGI:6032834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105068 transcription start site region 105068 MGI:6032835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105069 transcription start site region 105069 MGI:6032836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105070 transcription start site region 105070 MGI:6032837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105071 transcription start site region 105071 MGI:6032838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105072 transcription start site region 105072 MGI:6032839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105073 transcription start site region 105073 MGI:6032840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105074 transcription start site region 105074 MGI:6032841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105075 transcription start site region 105075 MGI:6032842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105076 transcription start site region 105076 MGI:6032843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105077 transcription start site region 105077 MGI:6032844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105078 transcription start site region 105078 MGI:6032845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105079 transcription start site region 105079 MGI:6032846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105080 transcription start site region 105080 MGI:6032847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105081 transcription start site region 105081 MGI:6032848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105082 transcription start site region 105082 MGI:6032849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105083 transcription start site region 105083 MGI:6032850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105084 transcription start site region 105084 MGI:6032851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105085 transcription start site region 105085 MGI:6032852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105086 transcription start site region 105086 MGI:6032853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105087 transcription start site region 105087 MGI:6032854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105088 transcription start site region 105088 MGI:6032855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105089 transcription start site region 105089 MGI:6032856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105090 transcription start site region 105090 MGI:6032857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105091 transcription start site region 105091 MGI:6032858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105092 transcription start site region 105092 MGI:6032859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105093 transcription start site region 105093 MGI:6032860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105094 transcription start site region 105094 MGI:6032861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105095 transcription start site region 105095 MGI:6032862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105096 transcription start site region 105096 MGI:6032863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105097 transcription start site region 105097 MGI:6032864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105098 transcription start site region 105098 MGI:6032865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105099 transcription start site region 105099 MGI:6032866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105100 transcription start site region 105100 MGI:6032867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105101 transcription start site region 105101 MGI:6032868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105102 transcription start site region 105102 MGI:6032869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105103 transcription start site region 105103 MGI:6032870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105104 transcription start site region 105104 MGI:6032871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105105 transcription start site region 105105 MGI:6032872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105106 transcription start site region 105106 MGI:6032873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105107 transcription start site region 105107 MGI:6032874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105108 transcription start site region 105108 MGI:6032875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105109 transcription start site region 105109 MGI:6032876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105110 transcription start site region 105110 MGI:6032877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105111 transcription start site region 105111 MGI:6032878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105112 transcription start site region 105112 MGI:6032879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105113 transcription start site region 105113 MGI:6032880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105114 transcription start site region 105114 MGI:6032881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105115 transcription start site region 105115 MGI:6032882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105116 transcription start site region 105116 MGI:6032883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105117 transcription start site region 105117 MGI:6032884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105118 transcription start site region 105118 MGI:6032885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105119 transcription start site region 105119 MGI:6032886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105120 transcription start site region 105120 MGI:6032887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105121 transcription start site region 105121 MGI:6032888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105122 transcription start site region 105122 MGI:6032889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105123 transcription start site region 105123 MGI:6032890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105124 transcription start site region 105124 MGI:6032891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105125 transcription start site region 105125 MGI:6032892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105126 transcription start site region 105126 MGI:6032893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105127 transcription start site region 105127 MGI:6032894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105128 transcription start site region 105128 MGI:6032895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105129 transcription start site region 105129 MGI:6032896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105130 transcription start site region 105130 MGI:6032897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105131 transcription start site region 105131 MGI:6032898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105132 transcription start site region 105132 MGI:6032899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105133 transcription start site region 105133 MGI:6032900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105134 transcription start site region 105134 MGI:6032901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105135 transcription start site region 105135 MGI:6032902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105136 transcription start site region 105136 MGI:6032903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105137 transcription start site region 105137 MGI:6032904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105138 transcription start site region 105138 MGI:6032905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105139 transcription start site region 105139 MGI:6032906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105140 transcription start site region 105140 MGI:6032907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105141 transcription start site region 105141 MGI:6032908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105142 transcription start site region 105142 MGI:6032909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105143 transcription start site region 105143 MGI:6032910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105144 transcription start site region 105144 MGI:6032911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105145 transcription start site region 105145 MGI:6032912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105146 transcription start site region 105146 MGI:6032913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105147 transcription start site region 105147 MGI:6032914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105148 transcription start site region 105148 MGI:6032915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105149 transcription start site region 105149 MGI:6032916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105150 transcription start site region 105150 MGI:6032917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105151 transcription start site region 105151 MGI:6032918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105152 transcription start site region 105152 MGI:6032919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105153 transcription start site region 105153 MGI:6032920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105154 transcription start site region 105154 MGI:6032921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105155 transcription start site region 105155 MGI:6032922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105156 transcription start site region 105156 MGI:6032923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105157 transcription start site region 105157 MGI:6032924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105158 transcription start site region 105158 MGI:6032925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105159 transcription start site region 105159 MGI:6032926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105160 transcription start site region 105160 MGI:6032927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105161 transcription start site region 105161 MGI:6032928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105162 transcription start site region 105162 MGI:6032929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105163 transcription start site region 105163 MGI:6032930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105164 transcription start site region 105164 MGI:6032931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105165 transcription start site region 105165 MGI:6032932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105166 transcription start site region 105166 MGI:6032933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105167 transcription start site region 105167 MGI:6032934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105168 transcription start site region 105168 MGI:6032935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105169 transcription start site region 105169 MGI:6032936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105170 transcription start site region 105170 MGI:6032937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105171 transcription start site region 105171 MGI:6032938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105172 transcription start site region 105172 MGI:6032939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105173 transcription start site region 105173 MGI:6032940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105174 transcription start site region 105174 MGI:6032941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105175 transcription start site region 105175 MGI:6032942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105176 transcription start site region 105176 MGI:6032943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105177 transcription start site region 105177 MGI:6032944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105178 transcription start site region 105178 MGI:6032945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105179 transcription start site region 105179 MGI:6032946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105180 transcription start site region 105180 MGI:6032947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105181 transcription start site region 105181 MGI:6032948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105182 transcription start site region 105182 MGI:6032949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105183 transcription start site region 105183 MGI:6032950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105184 transcription start site region 105184 MGI:6032951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105185 transcription start site region 105185 MGI:6032952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105186 transcription start site region 105186 MGI:6032953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105187 transcription start site region 105187 MGI:6032954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105188 transcription start site region 105188 MGI:6032955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105189 transcription start site region 105189 MGI:6032956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105190 transcription start site region 105190 MGI:6032957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105191 transcription start site region 105191 MGI:6032958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105192 transcription start site region 105192 MGI:6032959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105193 transcription start site region 105193 MGI:6032960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105194 transcription start site region 105194 MGI:6032961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105195 transcription start site region 105195 MGI:6032962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105196 transcription start site region 105196 MGI:6032963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105197 transcription start site region 105197 MGI:6032964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105198 transcription start site region 105198 MGI:6032965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105199 transcription start site region 105199 MGI:6032966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105200 transcription start site region 105200 MGI:6032967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105201 transcription start site region 105201 MGI:6032968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105202 transcription start site region 105202 MGI:6032969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105203 transcription start site region 105203 MGI:6032970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105204 transcription start site region 105204 MGI:6032971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105205 transcription start site region 105205 MGI:6032972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105206 transcription start site region 105206 MGI:6032973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105207 transcription start site region 105207 MGI:6032974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105208 transcription start site region 105208 MGI:6032975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105209 transcription start site region 105209 MGI:6032976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105210 transcription start site region 105210 MGI:6032977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105211 transcription start site region 105211 MGI:6032978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105212 transcription start site region 105212 MGI:6032979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105213 transcription start site region 105213 MGI:6032980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105214 transcription start site region 105214 MGI:6032981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105215 transcription start site region 105215 MGI:6032982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105216 transcription start site region 105216 MGI:6032983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105217 transcription start site region 105217 MGI:6032984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105218 transcription start site region 105218 MGI:6032985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105219 transcription start site region 105219 MGI:6032986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105220 transcription start site region 105220 MGI:6032987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105221 transcription start site region 105221 MGI:6032988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105222 transcription start site region 105222 MGI:6032989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105223 transcription start site region 105223 MGI:6032990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105224 transcription start site region 105224 MGI:6032991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105225 transcription start site region 105225 MGI:6032992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105226 transcription start site region 105226 MGI:6032993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105227 transcription start site region 105227 MGI:6032994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105228 transcription start site region 105228 MGI:6032995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105229 transcription start site region 105229 MGI:6032996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105230 transcription start site region 105230 MGI:6032997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105231 transcription start site region 105231 MGI:6032998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105232 transcription start site region 105232 MGI:6032999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105233 transcription start site region 105233 MGI:6033000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105234 transcription start site region 105234 MGI:6033001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105235 transcription start site region 105235 MGI:6033002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105236 transcription start site region 105236 MGI:6033003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105237 transcription start site region 105237 MGI:6033004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105238 transcription start site region 105238 MGI:6033005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105239 transcription start site region 105239 MGI:6033006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105240 transcription start site region 105240 MGI:6033007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105241 transcription start site region 105241 MGI:6033008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105242 transcription start site region 105242 MGI:6033009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105243 transcription start site region 105243 MGI:6033010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105244 transcription start site region 105244 MGI:6033011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105245 transcription start site region 105245 MGI:6033012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105246 transcription start site region 105246 MGI:6033013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105247 transcription start site region 105247 MGI:6033014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105248 transcription start site region 105248 MGI:6033015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105249 transcription start site region 105249 MGI:6033016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105250 transcription start site region 105250 MGI:6033017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105251 transcription start site region 105251 MGI:6033018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105252 transcription start site region 105252 MGI:6033019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105253 transcription start site region 105253 MGI:6033020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105254 transcription start site region 105254 MGI:6033021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105255 transcription start site region 105255 MGI:6033022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105256 transcription start site region 105256 MGI:6033023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105257 transcription start site region 105257 MGI:6033024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105258 transcription start site region 105258 MGI:6033025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105259 transcription start site region 105259 MGI:6033026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105260 transcription start site region 105260 MGI:6033027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105261 transcription start site region 105261 MGI:6033028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105262 transcription start site region 105262 MGI:6033029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105263 transcription start site region 105263 MGI:6033030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105264 transcription start site region 105264 MGI:6033031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105265 transcription start site region 105265 MGI:6033032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105266 transcription start site region 105266 MGI:6033033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105267 transcription start site region 105267 MGI:6033034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105268 transcription start site region 105268 MGI:6033035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105269 transcription start site region 105269 MGI:6033036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105270 transcription start site region 105270 MGI:6033037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105271 transcription start site region 105271 MGI:6033038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105272 transcription start site region 105272 MGI:6033039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105273 transcription start site region 105273 MGI:6033040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105274 transcription start site region 105274 MGI:6033041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105275 transcription start site region 105275 MGI:6033042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105276 transcription start site region 105276 MGI:6033043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105277 transcription start site region 105277 MGI:6033044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105278 transcription start site region 105278 MGI:6033045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105279 transcription start site region 105279 MGI:6033046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105280 transcription start site region 105280 MGI:6033047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105281 transcription start site region 105281 MGI:6033048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105282 transcription start site region 105282 MGI:6033049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105283 transcription start site region 105283 MGI:6033050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105284 transcription start site region 105284 MGI:6033051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105285 transcription start site region 105285 MGI:6033052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105286 transcription start site region 105286 MGI:6033053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105287 transcription start site region 105287 MGI:6033054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105288 transcription start site region 105288 MGI:6033055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105289 transcription start site region 105289 MGI:6033056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105290 transcription start site region 105290 MGI:6033057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105291 transcription start site region 105291 MGI:6033058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105292 transcription start site region 105292 MGI:6033059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105293 transcription start site region 105293 MGI:6033060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105294 transcription start site region 105294 MGI:6033061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105295 transcription start site region 105295 MGI:6033062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105296 transcription start site region 105296 MGI:6033063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105297 transcription start site region 105297 MGI:6033064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105298 transcription start site region 105298 MGI:6033065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105299 transcription start site region 105299 MGI:6033066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105300 transcription start site region 105300 MGI:6033067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105301 transcription start site region 105301 MGI:6033068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105302 transcription start site region 105302 MGI:6033069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105303 transcription start site region 105303 MGI:6033070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105304 transcription start site region 105304 MGI:6033071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105305 transcription start site region 105305 MGI:6033072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105306 transcription start site region 105306 MGI:6033073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105307 transcription start site region 105307 MGI:6033074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105308 transcription start site region 105308 MGI:6033075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105309 transcription start site region 105309 MGI:6033076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105310 transcription start site region 105310 MGI:6033077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105311 transcription start site region 105311 MGI:6033078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105312 transcription start site region 105312 MGI:6033079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105313 transcription start site region 105313 MGI:6033080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105314 transcription start site region 105314 MGI:6033081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105315 transcription start site region 105315 MGI:6033082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105316 transcription start site region 105316 MGI:6033083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105317 transcription start site region 105317 MGI:6033084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105318 transcription start site region 105318 MGI:6033085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105319 transcription start site region 105319 MGI:6033086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105320 transcription start site region 105320 MGI:6033087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105321 transcription start site region 105321 MGI:6033088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105322 transcription start site region 105322 MGI:6033089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105323 transcription start site region 105323 MGI:6033090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105324 transcription start site region 105324 MGI:6033091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105325 transcription start site region 105325 MGI:6033092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105326 transcription start site region 105326 MGI:6033093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105327 transcription start site region 105327 MGI:6033094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105328 transcription start site region 105328 MGI:6033095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105329 transcription start site region 105329 MGI:6033096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105330 transcription start site region 105330 MGI:6033097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105331 transcription start site region 105331 MGI:6033098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105332 transcription start site region 105332 MGI:6033099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105333 transcription start site region 105333 MGI:6033100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105334 transcription start site region 105334 MGI:6033101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105335 transcription start site region 105335 MGI:6033102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105336 transcription start site region 105336 MGI:6033103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105337 transcription start site region 105337 MGI:6033104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105338 transcription start site region 105338 MGI:6033105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105339 transcription start site region 105339 MGI:6033106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105340 transcription start site region 105340 MGI:6033107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105341 transcription start site region 105341 MGI:6033108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105342 transcription start site region 105342 MGI:6033109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105343 transcription start site region 105343 MGI:6033110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105344 transcription start site region 105344 MGI:6033111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105345 transcription start site region 105345 MGI:6033112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105346 transcription start site region 105346 MGI:6033113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105347 transcription start site region 105347 MGI:6033114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105348 transcription start site region 105348 MGI:6033115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105349 transcription start site region 105349 MGI:6033116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105350 transcription start site region 105350 MGI:6033117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105351 transcription start site region 105351 MGI:6033118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105352 transcription start site region 105352 MGI:6033119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105353 transcription start site region 105353 MGI:6033120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105354 transcription start site region 105354 MGI:6033121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105355 transcription start site region 105355 MGI:6033122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105356 transcription start site region 105356 MGI:6033123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105357 transcription start site region 105357 MGI:6033124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105358 transcription start site region 105358 MGI:6033125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105359 transcription start site region 105359 MGI:6033126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105360 transcription start site region 105360 MGI:6033127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105361 transcription start site region 105361 MGI:6033128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105362 transcription start site region 105362 MGI:6033129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105363 transcription start site region 105363 MGI:6033130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105364 transcription start site region 105364 MGI:6033131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105365 transcription start site region 105365 MGI:6033132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105366 transcription start site region 105366 MGI:6033133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105367 transcription start site region 105367 MGI:6033134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105368 transcription start site region 105368 MGI:6033135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105369 transcription start site region 105369 MGI:6033136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105370 transcription start site region 105370 MGI:6033137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105371 transcription start site region 105371 MGI:6033138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105372 transcription start site region 105372 MGI:6033139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105373 transcription start site region 105373 MGI:6033140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105374 transcription start site region 105374 MGI:6033141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105375 transcription start site region 105375 MGI:6033142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105376 transcription start site region 105376 MGI:6033143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105377 transcription start site region 105377 MGI:6033144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105378 transcription start site region 105378 MGI:6033145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105379 transcription start site region 105379 MGI:6033146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105380 transcription start site region 105380 MGI:6033147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105381 transcription start site region 105381 MGI:6033148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105382 transcription start site region 105382 MGI:6033149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105383 transcription start site region 105383 MGI:6033150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105384 transcription start site region 105384 MGI:6033151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105385 transcription start site region 105385 MGI:6033152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105386 transcription start site region 105386 MGI:6033153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105387 transcription start site region 105387 MGI:6033154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105388 transcription start site region 105388 MGI:6033155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105389 transcription start site region 105389 MGI:6033156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105390 transcription start site region 105390 MGI:6033157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105391 transcription start site region 105391 MGI:6033158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105392 transcription start site region 105392 MGI:6033159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105393 transcription start site region 105393 MGI:6033160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105394 transcription start site region 105394 MGI:6033161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105395 transcription start site region 105395 MGI:6033162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105396 transcription start site region 105396 MGI:6033163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105397 transcription start site region 105397 MGI:6033164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105398 transcription start site region 105398 MGI:6033165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105399 transcription start site region 105399 MGI:6033166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105400 transcription start site region 105400 MGI:6033167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105401 transcription start site region 105401 MGI:6033168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105402 transcription start site region 105402 MGI:6033169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105403 transcription start site region 105403 MGI:6033170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105404 transcription start site region 105404 MGI:6033171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105405 transcription start site region 105405 MGI:6033172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105406 transcription start site region 105406 MGI:6033173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105407 transcription start site region 105407 MGI:6033174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105408 transcription start site region 105408 MGI:6033175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105409 transcription start site region 105409 MGI:6033176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105410 transcription start site region 105410 MGI:6033177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105411 transcription start site region 105411 MGI:6033178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105412 transcription start site region 105412 MGI:6033179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105413 transcription start site region 105413 MGI:6033180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105414 transcription start site region 105414 MGI:6033181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105415 transcription start site region 105415 MGI:6033182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105416 transcription start site region 105416 MGI:6033183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105417 transcription start site region 105417 MGI:6033184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105418 transcription start site region 105418 MGI:6033185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105419 transcription start site region 105419 MGI:6033186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105420 transcription start site region 105420 MGI:6033187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105421 transcription start site region 105421 MGI:6033188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105422 transcription start site region 105422 MGI:6033189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105423 transcription start site region 105423 MGI:6033190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105424 transcription start site region 105424 MGI:6033191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105425 transcription start site region 105425 MGI:6033192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105426 transcription start site region 105426 MGI:6033193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105427 transcription start site region 105427 MGI:6033194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105428 transcription start site region 105428 MGI:6033195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105429 transcription start site region 105429 MGI:6033196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105430 transcription start site region 105430 MGI:6033197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105431 transcription start site region 105431 MGI:6033198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105432 transcription start site region 105432 MGI:6033199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105433 transcription start site region 105433 MGI:6033200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105434 transcription start site region 105434 MGI:6033201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105435 transcription start site region 105435 MGI:6033202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105436 transcription start site region 105436 MGI:6033203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105437 transcription start site region 105437 MGI:6033204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105438 transcription start site region 105438 MGI:6033205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105439 transcription start site region 105439 MGI:6033206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105440 transcription start site region 105440 MGI:6033207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105441 transcription start site region 105441 MGI:6033208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105442 transcription start site region 105442 MGI:6033209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105443 transcription start site region 105443 MGI:6033210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105444 transcription start site region 105444 MGI:6033211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105445 transcription start site region 105445 MGI:6033212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105446 transcription start site region 105446 MGI:6033213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105447 transcription start site region 105447 MGI:6033214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105448 transcription start site region 105448 MGI:6033215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105449 transcription start site region 105449 MGI:6033216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105450 transcription start site region 105450 MGI:6033217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105451 transcription start site region 105451 MGI:6033218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105452 transcription start site region 105452 MGI:6033219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105453 transcription start site region 105453 MGI:6033220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105454 transcription start site region 105454 MGI:6033221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105455 transcription start site region 105455 MGI:6033222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105456 transcription start site region 105456 MGI:6033223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105457 transcription start site region 105457 MGI:6033224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105458 transcription start site region 105458 MGI:6033225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105459 transcription start site region 105459 MGI:6033226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105460 transcription start site region 105460 MGI:6033227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105461 transcription start site region 105461 MGI:6033228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105462 transcription start site region 105462 MGI:6033229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105463 transcription start site region 105463 MGI:6033230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105464 transcription start site region 105464 MGI:6033231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105465 transcription start site region 105465 MGI:6033232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105466 transcription start site region 105466 MGI:6033233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105467 transcription start site region 105467 MGI:6033234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105468 transcription start site region 105468 MGI:6033235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105469 transcription start site region 105469 MGI:6033236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105470 transcription start site region 105470 MGI:6033237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105471 transcription start site region 105471 MGI:6033238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105472 transcription start site region 105472 MGI:6033239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105473 transcription start site region 105473 MGI:6033240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105474 transcription start site region 105474 MGI:6033241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105475 transcription start site region 105475 MGI:6033242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105476 transcription start site region 105476 MGI:6033243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105477 transcription start site region 105477 MGI:6033244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105478 transcription start site region 105478 MGI:6033245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105479 transcription start site region 105479 MGI:6033246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105480 transcription start site region 105480 MGI:6033247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105481 transcription start site region 105481 MGI:6033248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105482 transcription start site region 105482 MGI:6033249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105483 transcription start site region 105483 MGI:6033250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105484 transcription start site region 105484 MGI:6033251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105485 transcription start site region 105485 MGI:6033252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105486 transcription start site region 105486 MGI:6033253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105487 transcription start site region 105487 MGI:6033254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105488 transcription start site region 105488 MGI:6033255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105489 transcription start site region 105489 MGI:6033256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105490 transcription start site region 105490 MGI:6033257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105491 transcription start site region 105491 MGI:6033258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105492 transcription start site region 105492 MGI:6033259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105493 transcription start site region 105493 MGI:6033260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105494 transcription start site region 105494 MGI:6033261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105495 transcription start site region 105495 MGI:6033262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105496 transcription start site region 105496 MGI:6033263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105497 transcription start site region 105497 MGI:6033264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105498 transcription start site region 105498 MGI:6033265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105499 transcription start site region 105499 MGI:6033266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105500 transcription start site region 105500 MGI:6033267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105501 transcription start site region 105501 MGI:6033268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105502 transcription start site region 105502 MGI:6033269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105503 transcription start site region 105503 MGI:6033270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105504 transcription start site region 105504 MGI:6033271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105505 transcription start site region 105505 MGI:6033272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105506 transcription start site region 105506 MGI:6033273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105507 transcription start site region 105507 MGI:6033274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105508 transcription start site region 105508 MGI:6033275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105509 transcription start site region 105509 MGI:6033276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105510 transcription start site region 105510 MGI:6033277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105511 transcription start site region 105511 MGI:6033278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105512 transcription start site region 105512 MGI:6033279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105513 transcription start site region 105513 MGI:6033280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105514 transcription start site region 105514 MGI:6033281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105515 transcription start site region 105515 MGI:6033282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105516 transcription start site region 105516 MGI:6033283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105517 transcription start site region 105517 MGI:6033284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105518 transcription start site region 105518 MGI:6033285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105519 transcription start site region 105519 MGI:6033286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105520 transcription start site region 105520 MGI:6033287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105521 transcription start site region 105521 MGI:6033288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105522 transcription start site region 105522 MGI:6033289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105523 transcription start site region 105523 MGI:6033290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105524 transcription start site region 105524 MGI:6033291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105525 transcription start site region 105525 MGI:6033292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105526 transcription start site region 105526 MGI:6033293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105527 transcription start site region 105527 MGI:6033294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105528 transcription start site region 105528 MGI:6033295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105529 transcription start site region 105529 MGI:6033296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105530 transcription start site region 105530 MGI:6033297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105531 transcription start site region 105531 MGI:6033298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105532 transcription start site region 105532 MGI:6033299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105533 transcription start site region 105533 MGI:6033300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105534 transcription start site region 105534 MGI:6033301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105535 transcription start site region 105535 MGI:6033302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105536 transcription start site region 105536 MGI:6033303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105537 transcription start site region 105537 MGI:6033304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105538 transcription start site region 105538 MGI:6033305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105539 transcription start site region 105539 MGI:6033306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105540 transcription start site region 105540 MGI:6033307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105541 transcription start site region 105541 MGI:6033308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105542 transcription start site region 105542 MGI:6033309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105543 transcription start site region 105543 MGI:6033310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105544 transcription start site region 105544 MGI:6033311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105545 transcription start site region 105545 MGI:6033312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105546 transcription start site region 105546 MGI:6033313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105547 transcription start site region 105547 MGI:6033314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105548 transcription start site region 105548 MGI:6033315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105549 transcription start site region 105549 MGI:6033316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105550 transcription start site region 105550 MGI:6033317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105551 transcription start site region 105551 MGI:6033318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105552 transcription start site region 105552 MGI:6033319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105553 transcription start site region 105553 MGI:6033320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105554 transcription start site region 105554 MGI:6033321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105555 transcription start site region 105555 MGI:6033322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105556 transcription start site region 105556 MGI:6033323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105557 transcription start site region 105557 MGI:6033324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105558 transcription start site region 105558 MGI:6033325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105559 transcription start site region 105559 MGI:6033326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105560 transcription start site region 105560 MGI:6033327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105561 transcription start site region 105561 MGI:6033328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105562 transcription start site region 105562 MGI:6033329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105563 transcription start site region 105563 MGI:6033330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105564 transcription start site region 105564 MGI:6033331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105565 transcription start site region 105565 MGI:6033332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105566 transcription start site region 105566 MGI:6033333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105567 transcription start site region 105567 MGI:6033334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105568 transcription start site region 105568 MGI:6033335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105569 transcription start site region 105569 MGI:6033336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105570 transcription start site region 105570 MGI:6033337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105571 transcription start site region 105571 MGI:6033338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105572 transcription start site region 105572 MGI:6033339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105573 transcription start site region 105573 MGI:6033340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105574 transcription start site region 105574 MGI:6033341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105575 transcription start site region 105575 MGI:6033342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105576 transcription start site region 105576 MGI:6033343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105577 transcription start site region 105577 MGI:6033344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105578 transcription start site region 105578 MGI:6033345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105579 transcription start site region 105579 MGI:6033346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105580 transcription start site region 105580 MGI:6033347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105581 transcription start site region 105581 MGI:6033348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105582 transcription start site region 105582 MGI:6033349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105583 transcription start site region 105583 MGI:6033350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105584 transcription start site region 105584 MGI:6033351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105585 transcription start site region 105585 MGI:6033352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105586 transcription start site region 105586 MGI:6033353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105587 transcription start site region 105587 MGI:6033354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105588 transcription start site region 105588 MGI:6033355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105589 transcription start site region 105589 MGI:6033356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105590 transcription start site region 105590 MGI:6033357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105591 transcription start site region 105591 MGI:6033358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105592 transcription start site region 105592 MGI:6033359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105593 transcription start site region 105593 MGI:6033360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105594 transcription start site region 105594 MGI:6033361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105595 transcription start site region 105595 MGI:6033362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105596 transcription start site region 105596 MGI:6033363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105597 transcription start site region 105597 MGI:6033364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105598 transcription start site region 105598 MGI:6033365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105599 transcription start site region 105599 MGI:6033366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105600 transcription start site region 105600 MGI:6033367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105601 transcription start site region 105601 MGI:6033368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105602 transcription start site region 105602 MGI:6033369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105603 transcription start site region 105603 MGI:6033370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105604 transcription start site region 105604 MGI:6033371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105605 transcription start site region 105605 MGI:6033372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105606 transcription start site region 105606 MGI:6033373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105607 transcription start site region 105607 MGI:6033374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105608 transcription start site region 105608 MGI:6033375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105609 transcription start site region 105609 MGI:6033376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105610 transcription start site region 105610 MGI:6033377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105611 transcription start site region 105611 MGI:6033378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105612 transcription start site region 105612 MGI:6033379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105613 transcription start site region 105613 MGI:6033380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105614 transcription start site region 105614 MGI:6033381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105615 transcription start site region 105615 MGI:6033382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105616 transcription start site region 105616 MGI:6033383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105617 transcription start site region 105617 MGI:6033384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105618 transcription start site region 105618 MGI:6033385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105619 transcription start site region 105619 MGI:6033386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105620 transcription start site region 105620 MGI:6033387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105621 transcription start site region 105621 MGI:6033388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105622 transcription start site region 105622 MGI:6033389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105623 transcription start site region 105623 MGI:6033390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105624 transcription start site region 105624 MGI:6033391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105625 transcription start site region 105625 MGI:6033392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105626 transcription start site region 105626 MGI:6033393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105627 transcription start site region 105627 MGI:6033394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105628 transcription start site region 105628 MGI:6033395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105629 transcription start site region 105629 MGI:6033396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105630 transcription start site region 105630 MGI:6033397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105631 transcription start site region 105631 MGI:6033398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105632 transcription start site region 105632 MGI:6033399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105633 transcription start site region 105633 MGI:6033400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105634 transcription start site region 105634 MGI:6033401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105635 transcription start site region 105635 MGI:6033402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105636 transcription start site region 105636 MGI:6033403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105637 transcription start site region 105637 MGI:6033404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105638 transcription start site region 105638 MGI:6033405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105639 transcription start site region 105639 MGI:6033406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105640 transcription start site region 105640 MGI:6033407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105641 transcription start site region 105641 MGI:6033408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105642 transcription start site region 105642 MGI:6033409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105643 transcription start site region 105643 MGI:6033410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105644 transcription start site region 105644 MGI:6033411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105645 transcription start site region 105645 MGI:6033412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105646 transcription start site region 105646 MGI:6033413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105647 transcription start site region 105647 MGI:6033414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105648 transcription start site region 105648 MGI:6033415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105649 transcription start site region 105649 MGI:6033416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105650 transcription start site region 105650 MGI:6033417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105651 transcription start site region 105651 MGI:6033418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105652 transcription start site region 105652 MGI:6033419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105653 transcription start site region 105653 MGI:6033420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105654 transcription start site region 105654 MGI:6033421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105655 transcription start site region 105655 MGI:6033422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105656 transcription start site region 105656 MGI:6033423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105657 transcription start site region 105657 MGI:6033424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105658 transcription start site region 105658 MGI:6033425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105659 transcription start site region 105659 MGI:6033426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105660 transcription start site region 105660 MGI:6033427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105661 transcription start site region 105661 MGI:6033428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105662 transcription start site region 105662 MGI:6033429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105663 transcription start site region 105663 MGI:6033430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105664 transcription start site region 105664 MGI:6033431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105665 transcription start site region 105665 MGI:6033432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105666 transcription start site region 105666 MGI:6033433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105667 transcription start site region 105667 MGI:6033434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105668 transcription start site region 105668 MGI:6033435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105669 transcription start site region 105669 MGI:6033436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105670 transcription start site region 105670 MGI:6033437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105671 transcription start site region 105671 MGI:6033438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105672 transcription start site region 105672 MGI:6033439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105673 transcription start site region 105673 MGI:6033440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105674 transcription start site region 105674 MGI:6033441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105675 transcription start site region 105675 MGI:6033442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105676 transcription start site region 105676 MGI:6033443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105677 transcription start site region 105677 MGI:6033444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105678 transcription start site region 105678 MGI:6033445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105679 transcription start site region 105679 MGI:6033446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105680 transcription start site region 105680 MGI:6033447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105681 transcription start site region 105681 MGI:6033448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105682 transcription start site region 105682 MGI:6033449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105683 transcription start site region 105683 MGI:6033450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105684 transcription start site region 105684 MGI:6033451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105685 transcription start site region 105685 MGI:6033452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105686 transcription start site region 105686 MGI:6033453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105687 transcription start site region 105687 MGI:6033454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105688 transcription start site region 105688 MGI:6033455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105689 transcription start site region 105689 MGI:6033456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105690 transcription start site region 105690 MGI:6033457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105691 transcription start site region 105691 MGI:6033458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105692 transcription start site region 105692 MGI:6033459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105693 transcription start site region 105693 MGI:6033460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105694 transcription start site region 105694 MGI:6033461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105695 transcription start site region 105695 MGI:6033462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105696 transcription start site region 105696 MGI:6033463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105697 transcription start site region 105697 MGI:6033464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105698 transcription start site region 105698 MGI:6033465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105699 transcription start site region 105699 MGI:6033466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105700 transcription start site region 105700 MGI:6033467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105701 transcription start site region 105701 MGI:6033468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105702 transcription start site region 105702 MGI:6033469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105703 transcription start site region 105703 MGI:6033470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105704 transcription start site region 105704 MGI:6033471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105705 transcription start site region 105705 MGI:6033472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105706 transcription start site region 105706 MGI:6033473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105707 transcription start site region 105707 MGI:6033474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105708 transcription start site region 105708 MGI:6033475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105709 transcription start site region 105709 MGI:6033476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105710 transcription start site region 105710 MGI:6033477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105711 transcription start site region 105711 MGI:6033478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105712 transcription start site region 105712 MGI:6033479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105713 transcription start site region 105713 MGI:6033480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105714 transcription start site region 105714 MGI:6033481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105715 transcription start site region 105715 MGI:6033482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105716 transcription start site region 105716 MGI:6033483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105717 transcription start site region 105717 MGI:6033484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105718 transcription start site region 105718 MGI:6033485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105719 transcription start site region 105719 MGI:6033486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105720 transcription start site region 105720 MGI:6033487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105721 transcription start site region 105721 MGI:6033488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105722 transcription start site region 105722 MGI:6033489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105723 transcription start site region 105723 MGI:6033490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105724 transcription start site region 105724 MGI:6033491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105725 transcription start site region 105725 MGI:6033492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105726 transcription start site region 105726 MGI:6033493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105727 transcription start site region 105727 MGI:6033494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105728 transcription start site region 105728 MGI:6033495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105729 transcription start site region 105729 MGI:6033496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105730 transcription start site region 105730 MGI:6033497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105731 transcription start site region 105731 MGI:6033498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105732 transcription start site region 105732 MGI:6033499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105733 transcription start site region 105733 MGI:6033500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105734 transcription start site region 105734 MGI:6033501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105735 transcription start site region 105735 MGI:6033502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105736 transcription start site region 105736 MGI:6033503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105737 transcription start site region 105737 MGI:6033504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105738 transcription start site region 105738 MGI:6033505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105739 transcription start site region 105739 MGI:6033506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105740 transcription start site region 105740 MGI:6033507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105741 transcription start site region 105741 MGI:6033508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105742 transcription start site region 105742 MGI:6033509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105743 transcription start site region 105743 MGI:6033510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105744 transcription start site region 105744 MGI:6033511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105745 transcription start site region 105745 MGI:6033512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105746 transcription start site region 105746 MGI:6033513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105747 transcription start site region 105747 MGI:6033514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105748 transcription start site region 105748 MGI:6033515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105749 transcription start site region 105749 MGI:6033516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105750 transcription start site region 105750 MGI:6033517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105751 transcription start site region 105751 MGI:6033518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105752 transcription start site region 105752 MGI:6033519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105753 transcription start site region 105753 MGI:6033520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105754 transcription start site region 105754 MGI:6033521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105755 transcription start site region 105755 MGI:6033522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105756 transcription start site region 105756 MGI:6033523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105757 transcription start site region 105757 MGI:6033524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105758 transcription start site region 105758 MGI:6033525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105759 transcription start site region 105759 MGI:6033526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105760 transcription start site region 105760 MGI:6033527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105761 transcription start site region 105761 MGI:6033528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105762 transcription start site region 105762 MGI:6033529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105763 transcription start site region 105763 MGI:6033530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105764 transcription start site region 105764 MGI:6033531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105765 transcription start site region 105765 MGI:6033532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105766 transcription start site region 105766 MGI:6033533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105767 transcription start site region 105767 MGI:6033534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105768 transcription start site region 105768 MGI:6033535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105769 transcription start site region 105769 MGI:6033536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105770 transcription start site region 105770 MGI:6033537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105771 transcription start site region 105771 MGI:6033538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105772 transcription start site region 105772 MGI:6033539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105773 transcription start site region 105773 MGI:6033540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105774 transcription start site region 105774 MGI:6033541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105775 transcription start site region 105775 MGI:6033542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105776 transcription start site region 105776 MGI:6033543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105777 transcription start site region 105777 MGI:6033544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105778 transcription start site region 105778 MGI:6033545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105779 transcription start site region 105779 MGI:6033546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105780 transcription start site region 105780 MGI:6033547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105781 transcription start site region 105781 MGI:6033548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105782 transcription start site region 105782 MGI:6033549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105783 transcription start site region 105783 MGI:6033550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105784 transcription start site region 105784 MGI:6033551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105785 transcription start site region 105785 MGI:6033552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105786 transcription start site region 105786 MGI:6033553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105787 transcription start site region 105787 MGI:6033554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105788 transcription start site region 105788 MGI:6033555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105789 transcription start site region 105789 MGI:6033556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105790 transcription start site region 105790 MGI:6033557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105791 transcription start site region 105791 MGI:6033558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105792 transcription start site region 105792 MGI:6033559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105793 transcription start site region 105793 MGI:6033560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105794 transcription start site region 105794 MGI:6033561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105795 transcription start site region 105795 MGI:6033562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105796 transcription start site region 105796 MGI:6033563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105797 transcription start site region 105797 MGI:6033564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105798 transcription start site region 105798 MGI:6033565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105799 transcription start site region 105799 MGI:6033566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105800 transcription start site region 105800 MGI:6033567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105801 transcription start site region 105801 MGI:6033568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105802 transcription start site region 105802 MGI:6033569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105803 transcription start site region 105803 MGI:6033570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105804 transcription start site region 105804 MGI:6033571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105805 transcription start site region 105805 MGI:6033572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105806 transcription start site region 105806 MGI:6033573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105807 transcription start site region 105807 MGI:6033574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105808 transcription start site region 105808 MGI:6033575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105809 transcription start site region 105809 MGI:6033576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105810 transcription start site region 105810 MGI:6033577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105811 transcription start site region 105811 MGI:6033578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105812 transcription start site region 105812 MGI:6033579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105813 transcription start site region 105813 MGI:6033580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105814 transcription start site region 105814 MGI:6033581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105815 transcription start site region 105815 MGI:6033582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105816 transcription start site region 105816 MGI:6033583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105817 transcription start site region 105817 MGI:6033584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105818 transcription start site region 105818 MGI:6033585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105819 transcription start site region 105819 MGI:6033586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105820 transcription start site region 105820 MGI:6033587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105821 transcription start site region 105821 MGI:6033588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105822 transcription start site region 105822 MGI:6033589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105823 transcription start site region 105823 MGI:6033590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105824 transcription start site region 105824 MGI:6033591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105825 transcription start site region 105825 MGI:6033592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105826 transcription start site region 105826 MGI:6033593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105827 transcription start site region 105827 MGI:6033594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105828 transcription start site region 105828 MGI:6033595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105829 transcription start site region 105829 MGI:6033596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105830 transcription start site region 105830 MGI:6033597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105831 transcription start site region 105831 MGI:6033598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105832 transcription start site region 105832 MGI:6033599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105833 transcription start site region 105833 MGI:6033600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105834 transcription start site region 105834 MGI:6033601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105835 transcription start site region 105835 MGI:6033602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105836 transcription start site region 105836 MGI:6033603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105837 transcription start site region 105837 MGI:6033604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105838 transcription start site region 105838 MGI:6033605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105839 transcription start site region 105839 MGI:6033606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105840 transcription start site region 105840 MGI:6033607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105841 transcription start site region 105841 MGI:6033608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105842 transcription start site region 105842 MGI:6033609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105843 transcription start site region 105843 MGI:6033610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105844 transcription start site region 105844 MGI:6033611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105845 transcription start site region 105845 MGI:6033612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105846 transcription start site region 105846 MGI:6033613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105847 transcription start site region 105847 MGI:6033614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105848 transcription start site region 105848 MGI:6033615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105849 transcription start site region 105849 MGI:6033616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105850 transcription start site region 105850 MGI:6033617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105851 transcription start site region 105851 MGI:6033618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105852 transcription start site region 105852 MGI:6033619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105853 transcription start site region 105853 MGI:6033620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105854 transcription start site region 105854 MGI:6033621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105855 transcription start site region 105855 MGI:6033622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105856 transcription start site region 105856 MGI:6033623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105857 transcription start site region 105857 MGI:6033624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105858 transcription start site region 105858 MGI:6033625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105859 transcription start site region 105859 MGI:6033626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105860 transcription start site region 105860 MGI:6033627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105861 transcription start site region 105861 MGI:6033628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105862 transcription start site region 105862 MGI:6033629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105863 transcription start site region 105863 MGI:6033630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105864 transcription start site region 105864 MGI:6033631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105865 transcription start site region 105865 MGI:6033632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105866 transcription start site region 105866 MGI:6033633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105867 transcription start site region 105867 MGI:6033634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105868 transcription start site region 105868 MGI:6033635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105869 transcription start site region 105869 MGI:6033636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105870 transcription start site region 105870 MGI:6033637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105871 transcription start site region 105871 MGI:6033638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105872 transcription start site region 105872 MGI:6033639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105873 transcription start site region 105873 MGI:6033640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105874 transcription start site region 105874 MGI:6033641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105875 transcription start site region 105875 MGI:6033642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105876 transcription start site region 105876 MGI:6033643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105877 transcription start site region 105877 MGI:6033644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105878 transcription start site region 105878 MGI:6033645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105879 transcription start site region 105879 MGI:6033646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105880 transcription start site region 105880 MGI:6033647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105881 transcription start site region 105881 MGI:6033648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105882 transcription start site region 105882 MGI:6033649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105883 transcription start site region 105883 MGI:6033650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105884 transcription start site region 105884 MGI:6033651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105885 transcription start site region 105885 MGI:6033652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105886 transcription start site region 105886 MGI:6033653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105887 transcription start site region 105887 MGI:6033654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105888 transcription start site region 105888 MGI:6033655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105889 transcription start site region 105889 MGI:6033656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105890 transcription start site region 105890 MGI:6033657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105891 transcription start site region 105891 MGI:6033658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105892 transcription start site region 105892 MGI:6033659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105893 transcription start site region 105893 MGI:6033660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105894 transcription start site region 105894 MGI:6033661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105895 transcription start site region 105895 MGI:6033662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105896 transcription start site region 105896 MGI:6033663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105897 transcription start site region 105897 MGI:6033664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105898 transcription start site region 105898 MGI:6033665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105899 transcription start site region 105899 MGI:6033666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105900 transcription start site region 105900 MGI:6033667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105901 transcription start site region 105901 MGI:6033668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105902 transcription start site region 105902 MGI:6033669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105903 transcription start site region 105903 MGI:6033670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105904 transcription start site region 105904 MGI:6033671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105905 transcription start site region 105905 MGI:6033672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105906 transcription start site region 105906 MGI:6033673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105907 transcription start site region 105907 MGI:6033674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105908 transcription start site region 105908 MGI:6033675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105909 transcription start site region 105909 MGI:6033676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105910 transcription start site region 105910 MGI:6033677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105911 transcription start site region 105911 MGI:6033678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105912 transcription start site region 105912 MGI:6033679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105913 transcription start site region 105913 MGI:6033680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105914 transcription start site region 105914 MGI:6033681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105915 transcription start site region 105915 MGI:6033682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105916 transcription start site region 105916 MGI:6033683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105917 transcription start site region 105917 MGI:6033684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105918 transcription start site region 105918 MGI:6033685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105919 transcription start site region 105919 MGI:6033686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105920 transcription start site region 105920 MGI:6033687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105921 transcription start site region 105921 MGI:6033688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105922 transcription start site region 105922 MGI:6033689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105923 transcription start site region 105923 MGI:6033690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105924 transcription start site region 105924 MGI:6033691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105925 transcription start site region 105925 MGI:6033692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105926 transcription start site region 105926 MGI:6033693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105927 transcription start site region 105927 MGI:6033694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105928 transcription start site region 105928 MGI:6033695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105929 transcription start site region 105929 MGI:6033696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105930 transcription start site region 105930 MGI:6033697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105931 transcription start site region 105931 MGI:6033698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105932 transcription start site region 105932 MGI:6033699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105933 transcription start site region 105933 MGI:6033700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105934 transcription start site region 105934 MGI:6033701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105935 transcription start site region 105935 MGI:6033702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105936 transcription start site region 105936 MGI:6033703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105937 transcription start site region 105937 MGI:6033704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105938 transcription start site region 105938 MGI:6033705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105939 transcription start site region 105939 MGI:6033706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105940 transcription start site region 105940 MGI:6033707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105941 transcription start site region 105941 MGI:6033708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105942 transcription start site region 105942 MGI:6033709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105943 transcription start site region 105943 MGI:6033710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105944 transcription start site region 105944 MGI:6033711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105945 transcription start site region 105945 MGI:6033712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105946 transcription start site region 105946 MGI:6033713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105947 transcription start site region 105947 MGI:6033714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105948 transcription start site region 105948 MGI:6033715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105949 transcription start site region 105949 MGI:6033716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105950 transcription start site region 105950 MGI:6033717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105951 transcription start site region 105951 MGI:6033718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105952 transcription start site region 105952 MGI:6033719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105953 transcription start site region 105953 MGI:6033720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105954 transcription start site region 105954 MGI:6033721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105955 transcription start site region 105955 MGI:6033722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105956 transcription start site region 105956 MGI:6033723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105957 transcription start site region 105957 MGI:6033724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105958 transcription start site region 105958 MGI:6033725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105959 transcription start site region 105959 MGI:6033726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105960 transcription start site region 105960 MGI:6033727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105961 transcription start site region 105961 MGI:6033728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105962 transcription start site region 105962 MGI:6033729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105963 transcription start site region 105963 MGI:6033730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105964 transcription start site region 105964 MGI:6033731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105965 transcription start site region 105965 MGI:6033732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105966 transcription start site region 105966 MGI:6033733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105967 transcription start site region 105967 MGI:6033734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105968 transcription start site region 105968 MGI:6033735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105969 transcription start site region 105969 MGI:6033736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105970 transcription start site region 105970 MGI:6033737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105971 transcription start site region 105971 MGI:6033738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105972 transcription start site region 105972 MGI:6033739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105973 transcription start site region 105973 MGI:6033740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105974 transcription start site region 105974 MGI:6033741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105975 transcription start site region 105975 MGI:6033742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105976 transcription start site region 105976 MGI:6033743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105977 transcription start site region 105977 MGI:6033744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105978 transcription start site region 105978 MGI:6033745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105979 transcription start site region 105979 MGI:6033746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105980 transcription start site region 105980 MGI:6033747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105981 transcription start site region 105981 MGI:6033748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105982 transcription start site region 105982 MGI:6033749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105983 transcription start site region 105983 MGI:6033750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105984 transcription start site region 105984 MGI:6033751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105985 transcription start site region 105985 MGI:6033752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105986 transcription start site region 105986 MGI:6033753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105987 transcription start site region 105987 MGI:6033754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105988 transcription start site region 105988 MGI:6033755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105989 transcription start site region 105989 MGI:6033756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105990 transcription start site region 105990 MGI:6033757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105991 transcription start site region 105991 MGI:6033758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105992 transcription start site region 105992 MGI:6033759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105993 transcription start site region 105993 MGI:6033760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105994 transcription start site region 105994 MGI:6033761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105995 transcription start site region 105995 MGI:6033762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105996 transcription start site region 105996 MGI:6033763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105997 transcription start site region 105997 MGI:6033764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105998 transcription start site region 105998 MGI:6033765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105999 transcription start site region 105999 MGI:6033766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106000 transcription start site region 106000 MGI:6033767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106001 transcription start site region 106001 MGI:6033768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106002 transcription start site region 106002 MGI:6033769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106003 transcription start site region 106003 MGI:6033770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106004 transcription start site region 106004 MGI:6033771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106005 transcription start site region 106005 MGI:6033772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106006 transcription start site region 106006 MGI:6033773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106007 transcription start site region 106007 MGI:6033774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106008 transcription start site region 106008 MGI:6033775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106009 transcription start site region 106009 MGI:6033776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106010 transcription start site region 106010 MGI:6033777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106011 transcription start site region 106011 MGI:6033778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106012 transcription start site region 106012 MGI:6033779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106013 transcription start site region 106013 MGI:6033780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106014 transcription start site region 106014 MGI:6033781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106015 transcription start site region 106015 MGI:6033782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106016 transcription start site region 106016 MGI:6033783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106017 transcription start site region 106017 MGI:6033784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106018 transcription start site region 106018 MGI:6033785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106019 transcription start site region 106019 MGI:6033786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP