Tssr104020 transcription start site region 104020 MGI:6031787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104021 transcription start site region 104021 MGI:6031788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104022 transcription start site region 104022 MGI:6031789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104023 transcription start site region 104023 MGI:6031790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104024 transcription start site region 104024 MGI:6031791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104025 transcription start site region 104025 MGI:6031792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104026 transcription start site region 104026 MGI:6031793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104027 transcription start site region 104027 MGI:6031794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104028 transcription start site region 104028 MGI:6031795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104029 transcription start site region 104029 MGI:6031796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104030 transcription start site region 104030 MGI:6031797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104031 transcription start site region 104031 MGI:6031798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104032 transcription start site region 104032 MGI:6031799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104033 transcription start site region 104033 MGI:6031800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104034 transcription start site region 104034 MGI:6031801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104035 transcription start site region 104035 MGI:6031802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104036 transcription start site region 104036 MGI:6031803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104037 transcription start site region 104037 MGI:6031804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104038 transcription start site region 104038 MGI:6031805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104039 transcription start site region 104039 MGI:6031806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104040 transcription start site region 104040 MGI:6031807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104041 transcription start site region 104041 MGI:6031808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104042 transcription start site region 104042 MGI:6031809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104043 transcription start site region 104043 MGI:6031810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104044 transcription start site region 104044 MGI:6031811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104045 transcription start site region 104045 MGI:6031812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104046 transcription start site region 104046 MGI:6031813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104047 transcription start site region 104047 MGI:6031814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104048 transcription start site region 104048 MGI:6031815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104049 transcription start site region 104049 MGI:6031816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104050 transcription start site region 104050 MGI:6031817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104051 transcription start site region 104051 MGI:6031818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104052 transcription start site region 104052 MGI:6031819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104053 transcription start site region 104053 MGI:6031820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104054 transcription start site region 104054 MGI:6031821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104055 transcription start site region 104055 MGI:6031822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104056 transcription start site region 104056 MGI:6031823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104057 transcription start site region 104057 MGI:6031824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104058 transcription start site region 104058 MGI:6031825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104059 transcription start site region 104059 MGI:6031826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104060 transcription start site region 104060 MGI:6031827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104061 transcription start site region 104061 MGI:6031828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104062 transcription start site region 104062 MGI:6031829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104063 transcription start site region 104063 MGI:6031830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104064 transcription start site region 104064 MGI:6031831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104065 transcription start site region 104065 MGI:6031832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104066 transcription start site region 104066 MGI:6031833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104067 transcription start site region 104067 MGI:6031834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104068 transcription start site region 104068 MGI:6031835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104069 transcription start site region 104069 MGI:6031836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104070 transcription start site region 104070 MGI:6031837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104071 transcription start site region 104071 MGI:6031838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104072 transcription start site region 104072 MGI:6031839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104073 transcription start site region 104073 MGI:6031840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104074 transcription start site region 104074 MGI:6031841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104075 transcription start site region 104075 MGI:6031842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104076 transcription start site region 104076 MGI:6031843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104077 transcription start site region 104077 MGI:6031844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104078 transcription start site region 104078 MGI:6031845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104079 transcription start site region 104079 MGI:6031846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104080 transcription start site region 104080 MGI:6031847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104081 transcription start site region 104081 MGI:6031848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104082 transcription start site region 104082 MGI:6031849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104083 transcription start site region 104083 MGI:6031850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104084 transcription start site region 104084 MGI:6031851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104085 transcription start site region 104085 MGI:6031852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104086 transcription start site region 104086 MGI:6031853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104087 transcription start site region 104087 MGI:6031854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104088 transcription start site region 104088 MGI:6031855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104089 transcription start site region 104089 MGI:6031856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104090 transcription start site region 104090 MGI:6031857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104091 transcription start site region 104091 MGI:6031858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104092 transcription start site region 104092 MGI:6031859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104093 transcription start site region 104093 MGI:6031860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104094 transcription start site region 104094 MGI:6031861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104095 transcription start site region 104095 MGI:6031862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104096 transcription start site region 104096 MGI:6031863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104097 transcription start site region 104097 MGI:6031864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104098 transcription start site region 104098 MGI:6031865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104099 transcription start site region 104099 MGI:6031866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104100 transcription start site region 104100 MGI:6031867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104101 transcription start site region 104101 MGI:6031868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104102 transcription start site region 104102 MGI:6031869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104103 transcription start site region 104103 MGI:6031870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104104 transcription start site region 104104 MGI:6031871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104105 transcription start site region 104105 MGI:6031872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104106 transcription start site region 104106 MGI:6031873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104107 transcription start site region 104107 MGI:6031874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104108 transcription start site region 104108 MGI:6031875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104109 transcription start site region 104109 MGI:6031876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104110 transcription start site region 104110 MGI:6031877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104111 transcription start site region 104111 MGI:6031878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104112 transcription start site region 104112 MGI:6031879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104113 transcription start site region 104113 MGI:6031880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104114 transcription start site region 104114 MGI:6031881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104115 transcription start site region 104115 MGI:6031882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104116 transcription start site region 104116 MGI:6031883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104117 transcription start site region 104117 MGI:6031884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104118 transcription start site region 104118 MGI:6031885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104119 transcription start site region 104119 MGI:6031886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104120 transcription start site region 104120 MGI:6031887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104121 transcription start site region 104121 MGI:6031888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104122 transcription start site region 104122 MGI:6031889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104123 transcription start site region 104123 MGI:6031890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104124 transcription start site region 104124 MGI:6031891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104125 transcription start site region 104125 MGI:6031892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104126 transcription start site region 104126 MGI:6031893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104127 transcription start site region 104127 MGI:6031894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104128 transcription start site region 104128 MGI:6031895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104129 transcription start site region 104129 MGI:6031896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104130 transcription start site region 104130 MGI:6031897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104131 transcription start site region 104131 MGI:6031898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104132 transcription start site region 104132 MGI:6031899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104133 transcription start site region 104133 MGI:6031900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104134 transcription start site region 104134 MGI:6031901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104135 transcription start site region 104135 MGI:6031902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104136 transcription start site region 104136 MGI:6031903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104137 transcription start site region 104137 MGI:6031904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104138 transcription start site region 104138 MGI:6031905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104139 transcription start site region 104139 MGI:6031906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104140 transcription start site region 104140 MGI:6031907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104141 transcription start site region 104141 MGI:6031908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104142 transcription start site region 104142 MGI:6031909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104143 transcription start site region 104143 MGI:6031910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104144 transcription start site region 104144 MGI:6031911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104145 transcription start site region 104145 MGI:6031912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104146 transcription start site region 104146 MGI:6031913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104147 transcription start site region 104147 MGI:6031914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104148 transcription start site region 104148 MGI:6031915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104149 transcription start site region 104149 MGI:6031916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104150 transcription start site region 104150 MGI:6031917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104151 transcription start site region 104151 MGI:6031918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104152 transcription start site region 104152 MGI:6031919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104153 transcription start site region 104153 MGI:6031920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104154 transcription start site region 104154 MGI:6031921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104155 transcription start site region 104155 MGI:6031922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104156 transcription start site region 104156 MGI:6031923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104157 transcription start site region 104157 MGI:6031924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104158 transcription start site region 104158 MGI:6031925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104159 transcription start site region 104159 MGI:6031926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104160 transcription start site region 104160 MGI:6031927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104161 transcription start site region 104161 MGI:6031928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104162 transcription start site region 104162 MGI:6031929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104163 transcription start site region 104163 MGI:6031930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104164 transcription start site region 104164 MGI:6031931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104165 transcription start site region 104165 MGI:6031932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104166 transcription start site region 104166 MGI:6031933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104167 transcription start site region 104167 MGI:6031934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104168 transcription start site region 104168 MGI:6031935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104169 transcription start site region 104169 MGI:6031936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104170 transcription start site region 104170 MGI:6031937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104171 transcription start site region 104171 MGI:6031938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104172 transcription start site region 104172 MGI:6031939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104173 transcription start site region 104173 MGI:6031940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104174 transcription start site region 104174 MGI:6031941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104175 transcription start site region 104175 MGI:6031942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104176 transcription start site region 104176 MGI:6031943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104177 transcription start site region 104177 MGI:6031944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104178 transcription start site region 104178 MGI:6031945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104179 transcription start site region 104179 MGI:6031946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104180 transcription start site region 104180 MGI:6031947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104181 transcription start site region 104181 MGI:6031948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104182 transcription start site region 104182 MGI:6031949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104183 transcription start site region 104183 MGI:6031950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104184 transcription start site region 104184 MGI:6031951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104185 transcription start site region 104185 MGI:6031952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104186 transcription start site region 104186 MGI:6031953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104187 transcription start site region 104187 MGI:6031954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104188 transcription start site region 104188 MGI:6031955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104189 transcription start site region 104189 MGI:6031956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104190 transcription start site region 104190 MGI:6031957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104191 transcription start site region 104191 MGI:6031958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104192 transcription start site region 104192 MGI:6031959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104193 transcription start site region 104193 MGI:6031960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104194 transcription start site region 104194 MGI:6031961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104195 transcription start site region 104195 MGI:6031962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104196 transcription start site region 104196 MGI:6031963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104197 transcription start site region 104197 MGI:6031964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104198 transcription start site region 104198 MGI:6031965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104199 transcription start site region 104199 MGI:6031966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104200 transcription start site region 104200 MGI:6031967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104201 transcription start site region 104201 MGI:6031968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104202 transcription start site region 104202 MGI:6031969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104203 transcription start site region 104203 MGI:6031970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104204 transcription start site region 104204 MGI:6031971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104205 transcription start site region 104205 MGI:6031972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104206 transcription start site region 104206 MGI:6031973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104207 transcription start site region 104207 MGI:6031974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104208 transcription start site region 104208 MGI:6031975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104209 transcription start site region 104209 MGI:6031976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104210 transcription start site region 104210 MGI:6031977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104211 transcription start site region 104211 MGI:6031978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104212 transcription start site region 104212 MGI:6031979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104213 transcription start site region 104213 MGI:6031980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104214 transcription start site region 104214 MGI:6031981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104215 transcription start site region 104215 MGI:6031982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104216 transcription start site region 104216 MGI:6031983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104217 transcription start site region 104217 MGI:6031984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104218 transcription start site region 104218 MGI:6031985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104219 transcription start site region 104219 MGI:6031986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104220 transcription start site region 104220 MGI:6031987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104221 transcription start site region 104221 MGI:6031988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104222 transcription start site region 104222 MGI:6031989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104223 transcription start site region 104223 MGI:6031990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104224 transcription start site region 104224 MGI:6031991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104225 transcription start site region 104225 MGI:6031992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104226 transcription start site region 104226 MGI:6031993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104227 transcription start site region 104227 MGI:6031994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104228 transcription start site region 104228 MGI:6031995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104229 transcription start site region 104229 MGI:6031996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104230 transcription start site region 104230 MGI:6031997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104231 transcription start site region 104231 MGI:6031998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104232 transcription start site region 104232 MGI:6031999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104233 transcription start site region 104233 MGI:6032000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104234 transcription start site region 104234 MGI:6032001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104235 transcription start site region 104235 MGI:6032002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104236 transcription start site region 104236 MGI:6032003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104237 transcription start site region 104237 MGI:6032004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104238 transcription start site region 104238 MGI:6032005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104239 transcription start site region 104239 MGI:6032006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104240 transcription start site region 104240 MGI:6032007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104241 transcription start site region 104241 MGI:6032008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104242 transcription start site region 104242 MGI:6032009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104243 transcription start site region 104243 MGI:6032010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104244 transcription start site region 104244 MGI:6032011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104245 transcription start site region 104245 MGI:6032012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104246 transcription start site region 104246 MGI:6032013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104247 transcription start site region 104247 MGI:6032014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104248 transcription start site region 104248 MGI:6032015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104249 transcription start site region 104249 MGI:6032016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104250 transcription start site region 104250 MGI:6032017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104251 transcription start site region 104251 MGI:6032018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104252 transcription start site region 104252 MGI:6032019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104253 transcription start site region 104253 MGI:6032020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104254 transcription start site region 104254 MGI:6032021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104255 transcription start site region 104255 MGI:6032022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104256 transcription start site region 104256 MGI:6032023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104257 transcription start site region 104257 MGI:6032024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104258 transcription start site region 104258 MGI:6032025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104259 transcription start site region 104259 MGI:6032026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104260 transcription start site region 104260 MGI:6032027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104261 transcription start site region 104261 MGI:6032028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104262 transcription start site region 104262 MGI:6032029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104263 transcription start site region 104263 MGI:6032030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104264 transcription start site region 104264 MGI:6032031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104265 transcription start site region 104265 MGI:6032032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104266 transcription start site region 104266 MGI:6032033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104267 transcription start site region 104267 MGI:6032034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104268 transcription start site region 104268 MGI:6032035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104269 transcription start site region 104269 MGI:6032036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104270 transcription start site region 104270 MGI:6032037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104271 transcription start site region 104271 MGI:6032038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104272 transcription start site region 104272 MGI:6032039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104273 transcription start site region 104273 MGI:6032040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104274 transcription start site region 104274 MGI:6032041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104275 transcription start site region 104275 MGI:6032042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104276 transcription start site region 104276 MGI:6032043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104277 transcription start site region 104277 MGI:6032044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104278 transcription start site region 104278 MGI:6032045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104279 transcription start site region 104279 MGI:6032046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104280 transcription start site region 104280 MGI:6032047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104281 transcription start site region 104281 MGI:6032048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104282 transcription start site region 104282 MGI:6032049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104283 transcription start site region 104283 MGI:6032050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104284 transcription start site region 104284 MGI:6032051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104285 transcription start site region 104285 MGI:6032052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104286 transcription start site region 104286 MGI:6032053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104287 transcription start site region 104287 MGI:6032054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104288 transcription start site region 104288 MGI:6032055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104289 transcription start site region 104289 MGI:6032056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104290 transcription start site region 104290 MGI:6032057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104291 transcription start site region 104291 MGI:6032058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104292 transcription start site region 104292 MGI:6032059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104293 transcription start site region 104293 MGI:6032060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104294 transcription start site region 104294 MGI:6032061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104295 transcription start site region 104295 MGI:6032062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104296 transcription start site region 104296 MGI:6032063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104297 transcription start site region 104297 MGI:6032064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104298 transcription start site region 104298 MGI:6032065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104299 transcription start site region 104299 MGI:6032066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104300 transcription start site region 104300 MGI:6032067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104301 transcription start site region 104301 MGI:6032068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104302 transcription start site region 104302 MGI:6032069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104303 transcription start site region 104303 MGI:6032070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104304 transcription start site region 104304 MGI:6032071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104305 transcription start site region 104305 MGI:6032072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104306 transcription start site region 104306 MGI:6032073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104307 transcription start site region 104307 MGI:6032074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104308 transcription start site region 104308 MGI:6032075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104309 transcription start site region 104309 MGI:6032076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104310 transcription start site region 104310 MGI:6032077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104311 transcription start site region 104311 MGI:6032078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104312 transcription start site region 104312 MGI:6032079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104313 transcription start site region 104313 MGI:6032080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104314 transcription start site region 104314 MGI:6032081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104315 transcription start site region 104315 MGI:6032082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104316 transcription start site region 104316 MGI:6032083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104317 transcription start site region 104317 MGI:6032084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104318 transcription start site region 104318 MGI:6032085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104319 transcription start site region 104319 MGI:6032086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104320 transcription start site region 104320 MGI:6032087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104321 transcription start site region 104321 MGI:6032088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104322 transcription start site region 104322 MGI:6032089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104323 transcription start site region 104323 MGI:6032090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104324 transcription start site region 104324 MGI:6032091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104325 transcription start site region 104325 MGI:6032092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104326 transcription start site region 104326 MGI:6032093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104327 transcription start site region 104327 MGI:6032094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104328 transcription start site region 104328 MGI:6032095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104329 transcription start site region 104329 MGI:6032096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104330 transcription start site region 104330 MGI:6032097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104331 transcription start site region 104331 MGI:6032098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104332 transcription start site region 104332 MGI:6032099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104333 transcription start site region 104333 MGI:6032100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104334 transcription start site region 104334 MGI:6032101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104335 transcription start site region 104335 MGI:6032102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104336 transcription start site region 104336 MGI:6032103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104337 transcription start site region 104337 MGI:6032104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104338 transcription start site region 104338 MGI:6032105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104339 transcription start site region 104339 MGI:6032106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104340 transcription start site region 104340 MGI:6032107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104341 transcription start site region 104341 MGI:6032108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104342 transcription start site region 104342 MGI:6032109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104343 transcription start site region 104343 MGI:6032110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104344 transcription start site region 104344 MGI:6032111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104345 transcription start site region 104345 MGI:6032112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104346 transcription start site region 104346 MGI:6032113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104347 transcription start site region 104347 MGI:6032114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104348 transcription start site region 104348 MGI:6032115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104349 transcription start site region 104349 MGI:6032116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104350 transcription start site region 104350 MGI:6032117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104351 transcription start site region 104351 MGI:6032118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104352 transcription start site region 104352 MGI:6032119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104353 transcription start site region 104353 MGI:6032120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104354 transcription start site region 104354 MGI:6032121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104355 transcription start site region 104355 MGI:6032122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104356 transcription start site region 104356 MGI:6032123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104357 transcription start site region 104357 MGI:6032124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104358 transcription start site region 104358 MGI:6032125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104359 transcription start site region 104359 MGI:6032126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104360 transcription start site region 104360 MGI:6032127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104361 transcription start site region 104361 MGI:6032128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104362 transcription start site region 104362 MGI:6032129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104363 transcription start site region 104363 MGI:6032130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104364 transcription start site region 104364 MGI:6032131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104365 transcription start site region 104365 MGI:6032132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104366 transcription start site region 104366 MGI:6032133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104367 transcription start site region 104367 MGI:6032134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104368 transcription start site region 104368 MGI:6032135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104369 transcription start site region 104369 MGI:6032136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104370 transcription start site region 104370 MGI:6032137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104371 transcription start site region 104371 MGI:6032138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104372 transcription start site region 104372 MGI:6032139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104373 transcription start site region 104373 MGI:6032140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104374 transcription start site region 104374 MGI:6032141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104375 transcription start site region 104375 MGI:6032142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104376 transcription start site region 104376 MGI:6032143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104377 transcription start site region 104377 MGI:6032144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104378 transcription start site region 104378 MGI:6032145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104379 transcription start site region 104379 MGI:6032146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104380 transcription start site region 104380 MGI:6032147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104381 transcription start site region 104381 MGI:6032148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104382 transcription start site region 104382 MGI:6032149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104383 transcription start site region 104383 MGI:6032150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104384 transcription start site region 104384 MGI:6032151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104385 transcription start site region 104385 MGI:6032152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104386 transcription start site region 104386 MGI:6032153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104387 transcription start site region 104387 MGI:6032154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104388 transcription start site region 104388 MGI:6032155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104389 transcription start site region 104389 MGI:6032156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104390 transcription start site region 104390 MGI:6032157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104391 transcription start site region 104391 MGI:6032158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104392 transcription start site region 104392 MGI:6032159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104393 transcription start site region 104393 MGI:6032160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104394 transcription start site region 104394 MGI:6032161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104395 transcription start site region 104395 MGI:6032162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104396 transcription start site region 104396 MGI:6032163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104397 transcription start site region 104397 MGI:6032164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104398 transcription start site region 104398 MGI:6032165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104399 transcription start site region 104399 MGI:6032166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104400 transcription start site region 104400 MGI:6032167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104401 transcription start site region 104401 MGI:6032168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104402 transcription start site region 104402 MGI:6032169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104403 transcription start site region 104403 MGI:6032170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104404 transcription start site region 104404 MGI:6032171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104405 transcription start site region 104405 MGI:6032172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104406 transcription start site region 104406 MGI:6032173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104407 transcription start site region 104407 MGI:6032174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104408 transcription start site region 104408 MGI:6032175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104409 transcription start site region 104409 MGI:6032176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104410 transcription start site region 104410 MGI:6032177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104411 transcription start site region 104411 MGI:6032178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104412 transcription start site region 104412 MGI:6032179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104413 transcription start site region 104413 MGI:6032180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104414 transcription start site region 104414 MGI:6032181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104415 transcription start site region 104415 MGI:6032182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104416 transcription start site region 104416 MGI:6032183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104417 transcription start site region 104417 MGI:6032184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104418 transcription start site region 104418 MGI:6032185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104419 transcription start site region 104419 MGI:6032186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104420 transcription start site region 104420 MGI:6032187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104421 transcription start site region 104421 MGI:6032188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104422 transcription start site region 104422 MGI:6032189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104423 transcription start site region 104423 MGI:6032190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104424 transcription start site region 104424 MGI:6032191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104425 transcription start site region 104425 MGI:6032192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104426 transcription start site region 104426 MGI:6032193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104427 transcription start site region 104427 MGI:6032194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104428 transcription start site region 104428 MGI:6032195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104429 transcription start site region 104429 MGI:6032196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104430 transcription start site region 104430 MGI:6032197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104431 transcription start site region 104431 MGI:6032198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104432 transcription start site region 104432 MGI:6032199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104433 transcription start site region 104433 MGI:6032200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104434 transcription start site region 104434 MGI:6032201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104435 transcription start site region 104435 MGI:6032202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104436 transcription start site region 104436 MGI:6032203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104437 transcription start site region 104437 MGI:6032204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104438 transcription start site region 104438 MGI:6032205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104439 transcription start site region 104439 MGI:6032206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104440 transcription start site region 104440 MGI:6032207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104441 transcription start site region 104441 MGI:6032208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104442 transcription start site region 104442 MGI:6032209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104443 transcription start site region 104443 MGI:6032210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104444 transcription start site region 104444 MGI:6032211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104445 transcription start site region 104445 MGI:6032212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104446 transcription start site region 104446 MGI:6032213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104447 transcription start site region 104447 MGI:6032214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104448 transcription start site region 104448 MGI:6032215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104449 transcription start site region 104449 MGI:6032216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104450 transcription start site region 104450 MGI:6032217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104451 transcription start site region 104451 MGI:6032218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104452 transcription start site region 104452 MGI:6032219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104453 transcription start site region 104453 MGI:6032220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104454 transcription start site region 104454 MGI:6032221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104455 transcription start site region 104455 MGI:6032222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104456 transcription start site region 104456 MGI:6032223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104457 transcription start site region 104457 MGI:6032224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104458 transcription start site region 104458 MGI:6032225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104459 transcription start site region 104459 MGI:6032226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104460 transcription start site region 104460 MGI:6032227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104461 transcription start site region 104461 MGI:6032228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104462 transcription start site region 104462 MGI:6032229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104463 transcription start site region 104463 MGI:6032230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104464 transcription start site region 104464 MGI:6032231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104465 transcription start site region 104465 MGI:6032232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104466 transcription start site region 104466 MGI:6032233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104467 transcription start site region 104467 MGI:6032234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104468 transcription start site region 104468 MGI:6032235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104469 transcription start site region 104469 MGI:6032236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104470 transcription start site region 104470 MGI:6032237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104471 transcription start site region 104471 MGI:6032238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104472 transcription start site region 104472 MGI:6032239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104473 transcription start site region 104473 MGI:6032240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104474 transcription start site region 104474 MGI:6032241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104475 transcription start site region 104475 MGI:6032242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104476 transcription start site region 104476 MGI:6032243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104477 transcription start site region 104477 MGI:6032244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104478 transcription start site region 104478 MGI:6032245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104479 transcription start site region 104479 MGI:6032246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104480 transcription start site region 104480 MGI:6032247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104481 transcription start site region 104481 MGI:6032248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104482 transcription start site region 104482 MGI:6032249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104483 transcription start site region 104483 MGI:6032250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104484 transcription start site region 104484 MGI:6032251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104485 transcription start site region 104485 MGI:6032252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104486 transcription start site region 104486 MGI:6032253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104487 transcription start site region 104487 MGI:6032254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104488 transcription start site region 104488 MGI:6032255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104489 transcription start site region 104489 MGI:6032256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104490 transcription start site region 104490 MGI:6032257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104491 transcription start site region 104491 MGI:6032258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104492 transcription start site region 104492 MGI:6032259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104493 transcription start site region 104493 MGI:6032260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104494 transcription start site region 104494 MGI:6032261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104495 transcription start site region 104495 MGI:6032262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104496 transcription start site region 104496 MGI:6032263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104497 transcription start site region 104497 MGI:6032264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104498 transcription start site region 104498 MGI:6032265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104499 transcription start site region 104499 MGI:6032266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104500 transcription start site region 104500 MGI:6032267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104501 transcription start site region 104501 MGI:6032268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104502 transcription start site region 104502 MGI:6032269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104503 transcription start site region 104503 MGI:6032270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104504 transcription start site region 104504 MGI:6032271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104505 transcription start site region 104505 MGI:6032272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104506 transcription start site region 104506 MGI:6032273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104507 transcription start site region 104507 MGI:6032274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104508 transcription start site region 104508 MGI:6032275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104509 transcription start site region 104509 MGI:6032276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104510 transcription start site region 104510 MGI:6032277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104511 transcription start site region 104511 MGI:6032278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104512 transcription start site region 104512 MGI:6032279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104513 transcription start site region 104513 MGI:6032280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104514 transcription start site region 104514 MGI:6032281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104515 transcription start site region 104515 MGI:6032282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104516 transcription start site region 104516 MGI:6032283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104517 transcription start site region 104517 MGI:6032284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104518 transcription start site region 104518 MGI:6032285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104519 transcription start site region 104519 MGI:6032286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104520 transcription start site region 104520 MGI:6032287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104521 transcription start site region 104521 MGI:6032288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104522 transcription start site region 104522 MGI:6032289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104523 transcription start site region 104523 MGI:6032290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104524 transcription start site region 104524 MGI:6032291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104525 transcription start site region 104525 MGI:6032292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104526 transcription start site region 104526 MGI:6032293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104527 transcription start site region 104527 MGI:6032294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104528 transcription start site region 104528 MGI:6032295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104529 transcription start site region 104529 MGI:6032296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104530 transcription start site region 104530 MGI:6032297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104531 transcription start site region 104531 MGI:6032298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104532 transcription start site region 104532 MGI:6032299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104533 transcription start site region 104533 MGI:6032300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104534 transcription start site region 104534 MGI:6032301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104535 transcription start site region 104535 MGI:6032302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104536 transcription start site region 104536 MGI:6032303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104537 transcription start site region 104537 MGI:6032304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104538 transcription start site region 104538 MGI:6032305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104539 transcription start site region 104539 MGI:6032306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104540 transcription start site region 104540 MGI:6032307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104541 transcription start site region 104541 MGI:6032308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104542 transcription start site region 104542 MGI:6032309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104543 transcription start site region 104543 MGI:6032310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104544 transcription start site region 104544 MGI:6032311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104545 transcription start site region 104545 MGI:6032312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104546 transcription start site region 104546 MGI:6032313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104547 transcription start site region 104547 MGI:6032314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104548 transcription start site region 104548 MGI:6032315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104549 transcription start site region 104549 MGI:6032316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104550 transcription start site region 104550 MGI:6032317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104551 transcription start site region 104551 MGI:6032318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104552 transcription start site region 104552 MGI:6032319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104553 transcription start site region 104553 MGI:6032320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104554 transcription start site region 104554 MGI:6032321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104555 transcription start site region 104555 MGI:6032322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104556 transcription start site region 104556 MGI:6032323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104557 transcription start site region 104557 MGI:6032324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104558 transcription start site region 104558 MGI:6032325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104559 transcription start site region 104559 MGI:6032326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104560 transcription start site region 104560 MGI:6032327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104561 transcription start site region 104561 MGI:6032328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104562 transcription start site region 104562 MGI:6032329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104563 transcription start site region 104563 MGI:6032330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104564 transcription start site region 104564 MGI:6032331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104565 transcription start site region 104565 MGI:6032332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104566 transcription start site region 104566 MGI:6032333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104567 transcription start site region 104567 MGI:6032334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104568 transcription start site region 104568 MGI:6032335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104569 transcription start site region 104569 MGI:6032336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104570 transcription start site region 104570 MGI:6032337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104571 transcription start site region 104571 MGI:6032338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104572 transcription start site region 104572 MGI:6032339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104573 transcription start site region 104573 MGI:6032340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104574 transcription start site region 104574 MGI:6032341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104575 transcription start site region 104575 MGI:6032342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104576 transcription start site region 104576 MGI:6032343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104577 transcription start site region 104577 MGI:6032344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104578 transcription start site region 104578 MGI:6032345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104579 transcription start site region 104579 MGI:6032346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104580 transcription start site region 104580 MGI:6032347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104581 transcription start site region 104581 MGI:6032348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104582 transcription start site region 104582 MGI:6032349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104583 transcription start site region 104583 MGI:6032350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104584 transcription start site region 104584 MGI:6032351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104585 transcription start site region 104585 MGI:6032352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104586 transcription start site region 104586 MGI:6032353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104587 transcription start site region 104587 MGI:6032354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104588 transcription start site region 104588 MGI:6032355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104589 transcription start site region 104589 MGI:6032356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104590 transcription start site region 104590 MGI:6032357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104591 transcription start site region 104591 MGI:6032358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104592 transcription start site region 104592 MGI:6032359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104593 transcription start site region 104593 MGI:6032360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104594 transcription start site region 104594 MGI:6032361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104595 transcription start site region 104595 MGI:6032362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104596 transcription start site region 104596 MGI:6032363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104597 transcription start site region 104597 MGI:6032364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104598 transcription start site region 104598 MGI:6032365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104599 transcription start site region 104599 MGI:6032366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104600 transcription start site region 104600 MGI:6032367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104601 transcription start site region 104601 MGI:6032368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104602 transcription start site region 104602 MGI:6032369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104603 transcription start site region 104603 MGI:6032370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104604 transcription start site region 104604 MGI:6032371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104605 transcription start site region 104605 MGI:6032372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104606 transcription start site region 104606 MGI:6032373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104607 transcription start site region 104607 MGI:6032374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104608 transcription start site region 104608 MGI:6032375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104609 transcription start site region 104609 MGI:6032376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104610 transcription start site region 104610 MGI:6032377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104611 transcription start site region 104611 MGI:6032378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104612 transcription start site region 104612 MGI:6032379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104613 transcription start site region 104613 MGI:6032380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104614 transcription start site region 104614 MGI:6032381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104615 transcription start site region 104615 MGI:6032382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104616 transcription start site region 104616 MGI:6032383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104617 transcription start site region 104617 MGI:6032384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104618 transcription start site region 104618 MGI:6032385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104619 transcription start site region 104619 MGI:6032386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104620 transcription start site region 104620 MGI:6032387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104621 transcription start site region 104621 MGI:6032388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104622 transcription start site region 104622 MGI:6032389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104623 transcription start site region 104623 MGI:6032390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104624 transcription start site region 104624 MGI:6032391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104625 transcription start site region 104625 MGI:6032392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104626 transcription start site region 104626 MGI:6032393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104627 transcription start site region 104627 MGI:6032394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104628 transcription start site region 104628 MGI:6032395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104629 transcription start site region 104629 MGI:6032396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104630 transcription start site region 104630 MGI:6032397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104631 transcription start site region 104631 MGI:6032398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104632 transcription start site region 104632 MGI:6032399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104633 transcription start site region 104633 MGI:6032400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104634 transcription start site region 104634 MGI:6032401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104635 transcription start site region 104635 MGI:6032402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104636 transcription start site region 104636 MGI:6032403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104637 transcription start site region 104637 MGI:6032404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104638 transcription start site region 104638 MGI:6032405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104639 transcription start site region 104639 MGI:6032406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104640 transcription start site region 104640 MGI:6032407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104641 transcription start site region 104641 MGI:6032408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104642 transcription start site region 104642 MGI:6032409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104643 transcription start site region 104643 MGI:6032410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104644 transcription start site region 104644 MGI:6032411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104645 transcription start site region 104645 MGI:6032412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104646 transcription start site region 104646 MGI:6032413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104647 transcription start site region 104647 MGI:6032414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104648 transcription start site region 104648 MGI:6032415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104649 transcription start site region 104649 MGI:6032416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104650 transcription start site region 104650 MGI:6032417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104651 transcription start site region 104651 MGI:6032418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104652 transcription start site region 104652 MGI:6032419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104653 transcription start site region 104653 MGI:6032420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104654 transcription start site region 104654 MGI:6032421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104655 transcription start site region 104655 MGI:6032422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104656 transcription start site region 104656 MGI:6032423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104657 transcription start site region 104657 MGI:6032424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104658 transcription start site region 104658 MGI:6032425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104659 transcription start site region 104659 MGI:6032426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104660 transcription start site region 104660 MGI:6032427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104661 transcription start site region 104661 MGI:6032428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104662 transcription start site region 104662 MGI:6032429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104663 transcription start site region 104663 MGI:6032430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104664 transcription start site region 104664 MGI:6032431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104665 transcription start site region 104665 MGI:6032432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104666 transcription start site region 104666 MGI:6032433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104667 transcription start site region 104667 MGI:6032434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104668 transcription start site region 104668 MGI:6032435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104669 transcription start site region 104669 MGI:6032436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104670 transcription start site region 104670 MGI:6032437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104671 transcription start site region 104671 MGI:6032438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104672 transcription start site region 104672 MGI:6032439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104673 transcription start site region 104673 MGI:6032440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104674 transcription start site region 104674 MGI:6032441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104675 transcription start site region 104675 MGI:6032442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104676 transcription start site region 104676 MGI:6032443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104677 transcription start site region 104677 MGI:6032444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104678 transcription start site region 104678 MGI:6032445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104679 transcription start site region 104679 MGI:6032446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104680 transcription start site region 104680 MGI:6032447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104681 transcription start site region 104681 MGI:6032448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104682 transcription start site region 104682 MGI:6032449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104683 transcription start site region 104683 MGI:6032450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104684 transcription start site region 104684 MGI:6032451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104685 transcription start site region 104685 MGI:6032452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104686 transcription start site region 104686 MGI:6032453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104687 transcription start site region 104687 MGI:6032454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104688 transcription start site region 104688 MGI:6032455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104689 transcription start site region 104689 MGI:6032456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104690 transcription start site region 104690 MGI:6032457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104691 transcription start site region 104691 MGI:6032458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104692 transcription start site region 104692 MGI:6032459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104693 transcription start site region 104693 MGI:6032460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104694 transcription start site region 104694 MGI:6032461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104695 transcription start site region 104695 MGI:6032462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104696 transcription start site region 104696 MGI:6032463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104697 transcription start site region 104697 MGI:6032464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104698 transcription start site region 104698 MGI:6032465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104699 transcription start site region 104699 MGI:6032466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104700 transcription start site region 104700 MGI:6032467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104701 transcription start site region 104701 MGI:6032468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104702 transcription start site region 104702 MGI:6032469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104703 transcription start site region 104703 MGI:6032470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104704 transcription start site region 104704 MGI:6032471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104705 transcription start site region 104705 MGI:6032472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104706 transcription start site region 104706 MGI:6032473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104707 transcription start site region 104707 MGI:6032474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104708 transcription start site region 104708 MGI:6032475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104709 transcription start site region 104709 MGI:6032476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104710 transcription start site region 104710 MGI:6032477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104711 transcription start site region 104711 MGI:6032478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104712 transcription start site region 104712 MGI:6032479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104713 transcription start site region 104713 MGI:6032480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104714 transcription start site region 104714 MGI:6032481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104715 transcription start site region 104715 MGI:6032482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104716 transcription start site region 104716 MGI:6032483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104717 transcription start site region 104717 MGI:6032484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104718 transcription start site region 104718 MGI:6032485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104719 transcription start site region 104719 MGI:6032486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104720 transcription start site region 104720 MGI:6032487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104721 transcription start site region 104721 MGI:6032488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104722 transcription start site region 104722 MGI:6032489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104723 transcription start site region 104723 MGI:6032490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104724 transcription start site region 104724 MGI:6032491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104725 transcription start site region 104725 MGI:6032492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104726 transcription start site region 104726 MGI:6032493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104727 transcription start site region 104727 MGI:6032494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104728 transcription start site region 104728 MGI:6032495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104729 transcription start site region 104729 MGI:6032496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104730 transcription start site region 104730 MGI:6032497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104731 transcription start site region 104731 MGI:6032498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104732 transcription start site region 104732 MGI:6032499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104733 transcription start site region 104733 MGI:6032500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104734 transcription start site region 104734 MGI:6032501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104735 transcription start site region 104735 MGI:6032502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104736 transcription start site region 104736 MGI:6032503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104737 transcription start site region 104737 MGI:6032504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104738 transcription start site region 104738 MGI:6032505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104739 transcription start site region 104739 MGI:6032506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104740 transcription start site region 104740 MGI:6032507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104741 transcription start site region 104741 MGI:6032508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104742 transcription start site region 104742 MGI:6032509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104743 transcription start site region 104743 MGI:6032510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104744 transcription start site region 104744 MGI:6032511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104745 transcription start site region 104745 MGI:6032512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104746 transcription start site region 104746 MGI:6032513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104747 transcription start site region 104747 MGI:6032514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104748 transcription start site region 104748 MGI:6032515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104749 transcription start site region 104749 MGI:6032516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104750 transcription start site region 104750 MGI:6032517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104751 transcription start site region 104751 MGI:6032518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104752 transcription start site region 104752 MGI:6032519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104753 transcription start site region 104753 MGI:6032520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104754 transcription start site region 104754 MGI:6032521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104755 transcription start site region 104755 MGI:6032522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104756 transcription start site region 104756 MGI:6032523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104757 transcription start site region 104757 MGI:6032524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104758 transcription start site region 104758 MGI:6032525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104759 transcription start site region 104759 MGI:6032526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104760 transcription start site region 104760 MGI:6032527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104761 transcription start site region 104761 MGI:6032528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104762 transcription start site region 104762 MGI:6032529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104763 transcription start site region 104763 MGI:6032530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104764 transcription start site region 104764 MGI:6032531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104765 transcription start site region 104765 MGI:6032532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104766 transcription start site region 104766 MGI:6032533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104767 transcription start site region 104767 MGI:6032534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104768 transcription start site region 104768 MGI:6032535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104769 transcription start site region 104769 MGI:6032536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104770 transcription start site region 104770 MGI:6032537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104771 transcription start site region 104771 MGI:6032538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104772 transcription start site region 104772 MGI:6032539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104773 transcription start site region 104773 MGI:6032540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104774 transcription start site region 104774 MGI:6032541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104775 transcription start site region 104775 MGI:6032542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104776 transcription start site region 104776 MGI:6032543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104777 transcription start site region 104777 MGI:6032544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104778 transcription start site region 104778 MGI:6032545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104779 transcription start site region 104779 MGI:6032546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104780 transcription start site region 104780 MGI:6032547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104781 transcription start site region 104781 MGI:6032548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104782 transcription start site region 104782 MGI:6032549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104783 transcription start site region 104783 MGI:6032550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104784 transcription start site region 104784 MGI:6032551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104785 transcription start site region 104785 MGI:6032552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104786 transcription start site region 104786 MGI:6032553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104787 transcription start site region 104787 MGI:6032554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104788 transcription start site region 104788 MGI:6032555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104789 transcription start site region 104789 MGI:6032556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104790 transcription start site region 104790 MGI:6032557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104791 transcription start site region 104791 MGI:6032558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104792 transcription start site region 104792 MGI:6032559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104793 transcription start site region 104793 MGI:6032560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104794 transcription start site region 104794 MGI:6032561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104795 transcription start site region 104795 MGI:6032562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104796 transcription start site region 104796 MGI:6032563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104797 transcription start site region 104797 MGI:6032564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104798 transcription start site region 104798 MGI:6032565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104799 transcription start site region 104799 MGI:6032566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104800 transcription start site region 104800 MGI:6032567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104801 transcription start site region 104801 MGI:6032568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104802 transcription start site region 104802 MGI:6032569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104803 transcription start site region 104803 MGI:6032570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104804 transcription start site region 104804 MGI:6032571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104805 transcription start site region 104805 MGI:6032572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104806 transcription start site region 104806 MGI:6032573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104807 transcription start site region 104807 MGI:6032574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104808 transcription start site region 104808 MGI:6032575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104809 transcription start site region 104809 MGI:6032576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104810 transcription start site region 104810 MGI:6032577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104811 transcription start site region 104811 MGI:6032578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104812 transcription start site region 104812 MGI:6032579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104813 transcription start site region 104813 MGI:6032580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104814 transcription start site region 104814 MGI:6032581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104815 transcription start site region 104815 MGI:6032582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104816 transcription start site region 104816 MGI:6032583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104817 transcription start site region 104817 MGI:6032584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104818 transcription start site region 104818 MGI:6032585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104819 transcription start site region 104819 MGI:6032586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104820 transcription start site region 104820 MGI:6032587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104821 transcription start site region 104821 MGI:6032588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104822 transcription start site region 104822 MGI:6032589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104823 transcription start site region 104823 MGI:6032590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104824 transcription start site region 104824 MGI:6032591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104825 transcription start site region 104825 MGI:6032592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104826 transcription start site region 104826 MGI:6032593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104827 transcription start site region 104827 MGI:6032594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104828 transcription start site region 104828 MGI:6032595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104829 transcription start site region 104829 MGI:6032596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104830 transcription start site region 104830 MGI:6032597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104831 transcription start site region 104831 MGI:6032598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104832 transcription start site region 104832 MGI:6032599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104833 transcription start site region 104833 MGI:6032600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104834 transcription start site region 104834 MGI:6032601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104835 transcription start site region 104835 MGI:6032602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104836 transcription start site region 104836 MGI:6032603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104837 transcription start site region 104837 MGI:6032604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104838 transcription start site region 104838 MGI:6032605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104839 transcription start site region 104839 MGI:6032606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104840 transcription start site region 104840 MGI:6032607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104841 transcription start site region 104841 MGI:6032608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104842 transcription start site region 104842 MGI:6032609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104843 transcription start site region 104843 MGI:6032610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104844 transcription start site region 104844 MGI:6032611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104845 transcription start site region 104845 MGI:6032612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104846 transcription start site region 104846 MGI:6032613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104847 transcription start site region 104847 MGI:6032614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104848 transcription start site region 104848 MGI:6032615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104849 transcription start site region 104849 MGI:6032616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104850 transcription start site region 104850 MGI:6032617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104851 transcription start site region 104851 MGI:6032618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104852 transcription start site region 104852 MGI:6032619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104853 transcription start site region 104853 MGI:6032620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104854 transcription start site region 104854 MGI:6032621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104855 transcription start site region 104855 MGI:6032622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104856 transcription start site region 104856 MGI:6032623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104857 transcription start site region 104857 MGI:6032624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104858 transcription start site region 104858 MGI:6032625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104859 transcription start site region 104859 MGI:6032626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104860 transcription start site region 104860 MGI:6032627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104861 transcription start site region 104861 MGI:6032628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104862 transcription start site region 104862 MGI:6032629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104863 transcription start site region 104863 MGI:6032630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104864 transcription start site region 104864 MGI:6032631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104865 transcription start site region 104865 MGI:6032632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104866 transcription start site region 104866 MGI:6032633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104867 transcription start site region 104867 MGI:6032634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104868 transcription start site region 104868 MGI:6032635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104869 transcription start site region 104869 MGI:6032636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104870 transcription start site region 104870 MGI:6032637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104871 transcription start site region 104871 MGI:6032638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104872 transcription start site region 104872 MGI:6032639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104873 transcription start site region 104873 MGI:6032640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104874 transcription start site region 104874 MGI:6032641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104875 transcription start site region 104875 MGI:6032642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104876 transcription start site region 104876 MGI:6032643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104877 transcription start site region 104877 MGI:6032644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104878 transcription start site region 104878 MGI:6032645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104879 transcription start site region 104879 MGI:6032646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104880 transcription start site region 104880 MGI:6032647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104881 transcription start site region 104881 MGI:6032648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104882 transcription start site region 104882 MGI:6032649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104883 transcription start site region 104883 MGI:6032650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104884 transcription start site region 104884 MGI:6032651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104885 transcription start site region 104885 MGI:6032652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104886 transcription start site region 104886 MGI:6032653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104887 transcription start site region 104887 MGI:6032654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104888 transcription start site region 104888 MGI:6032655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104889 transcription start site region 104889 MGI:6032656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104890 transcription start site region 104890 MGI:6032657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104891 transcription start site region 104891 MGI:6032658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104892 transcription start site region 104892 MGI:6032659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104893 transcription start site region 104893 MGI:6032660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104894 transcription start site region 104894 MGI:6032661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104895 transcription start site region 104895 MGI:6032662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104896 transcription start site region 104896 MGI:6032663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104897 transcription start site region 104897 MGI:6032664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104898 transcription start site region 104898 MGI:6032665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104899 transcription start site region 104899 MGI:6032666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104900 transcription start site region 104900 MGI:6032667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104901 transcription start site region 104901 MGI:6032668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104902 transcription start site region 104902 MGI:6032669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104903 transcription start site region 104903 MGI:6032670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104904 transcription start site region 104904 MGI:6032671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104905 transcription start site region 104905 MGI:6032672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104906 transcription start site region 104906 MGI:6032673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104907 transcription start site region 104907 MGI:6032674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104908 transcription start site region 104908 MGI:6032675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104909 transcription start site region 104909 MGI:6032676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104910 transcription start site region 104910 MGI:6032677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104911 transcription start site region 104911 MGI:6032678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104912 transcription start site region 104912 MGI:6032679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104913 transcription start site region 104913 MGI:6032680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104914 transcription start site region 104914 MGI:6032681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104915 transcription start site region 104915 MGI:6032682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104916 transcription start site region 104916 MGI:6032683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104917 transcription start site region 104917 MGI:6032684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104918 transcription start site region 104918 MGI:6032685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104919 transcription start site region 104919 MGI:6032686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104920 transcription start site region 104920 MGI:6032687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104921 transcription start site region 104921 MGI:6032688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104922 transcription start site region 104922 MGI:6032689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104923 transcription start site region 104923 MGI:6032690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104924 transcription start site region 104924 MGI:6032691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104925 transcription start site region 104925 MGI:6032692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104926 transcription start site region 104926 MGI:6032693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104927 transcription start site region 104927 MGI:6032694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104928 transcription start site region 104928 MGI:6032695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104929 transcription start site region 104929 MGI:6032696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104930 transcription start site region 104930 MGI:6032697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104931 transcription start site region 104931 MGI:6032698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104932 transcription start site region 104932 MGI:6032699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104933 transcription start site region 104933 MGI:6032700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104934 transcription start site region 104934 MGI:6032701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104935 transcription start site region 104935 MGI:6032702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104936 transcription start site region 104936 MGI:6032703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104937 transcription start site region 104937 MGI:6032704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104938 transcription start site region 104938 MGI:6032705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104939 transcription start site region 104939 MGI:6032706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104940 transcription start site region 104940 MGI:6032707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104941 transcription start site region 104941 MGI:6032708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104942 transcription start site region 104942 MGI:6032709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104943 transcription start site region 104943 MGI:6032710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104944 transcription start site region 104944 MGI:6032711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104945 transcription start site region 104945 MGI:6032712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104946 transcription start site region 104946 MGI:6032713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104947 transcription start site region 104947 MGI:6032714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104948 transcription start site region 104948 MGI:6032715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104949 transcription start site region 104949 MGI:6032716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104950 transcription start site region 104950 MGI:6032717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104951 transcription start site region 104951 MGI:6032718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104952 transcription start site region 104952 MGI:6032719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104953 transcription start site region 104953 MGI:6032720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104954 transcription start site region 104954 MGI:6032721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104955 transcription start site region 104955 MGI:6032722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104956 transcription start site region 104956 MGI:6032723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104957 transcription start site region 104957 MGI:6032724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104958 transcription start site region 104958 MGI:6032725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104959 transcription start site region 104959 MGI:6032726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104960 transcription start site region 104960 MGI:6032727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104961 transcription start site region 104961 MGI:6032728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104962 transcription start site region 104962 MGI:6032729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104963 transcription start site region 104963 MGI:6032730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104964 transcription start site region 104964 MGI:6032731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104965 transcription start site region 104965 MGI:6032732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104966 transcription start site region 104966 MGI:6032733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104967 transcription start site region 104967 MGI:6032734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104968 transcription start site region 104968 MGI:6032735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104969 transcription start site region 104969 MGI:6032736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104970 transcription start site region 104970 MGI:6032737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104971 transcription start site region 104971 MGI:6032738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104972 transcription start site region 104972 MGI:6032739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104973 transcription start site region 104973 MGI:6032740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104974 transcription start site region 104974 MGI:6032741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104975 transcription start site region 104975 MGI:6032742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104976 transcription start site region 104976 MGI:6032743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104977 transcription start site region 104977 MGI:6032744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104978 transcription start site region 104978 MGI:6032745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104979 transcription start site region 104979 MGI:6032746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104980 transcription start site region 104980 MGI:6032747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104981 transcription start site region 104981 MGI:6032748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104982 transcription start site region 104982 MGI:6032749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104983 transcription start site region 104983 MGI:6032750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104984 transcription start site region 104984 MGI:6032751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104985 transcription start site region 104985 MGI:6032752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104986 transcription start site region 104986 MGI:6032753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104987 transcription start site region 104987 MGI:6032754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104988 transcription start site region 104988 MGI:6032755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104989 transcription start site region 104989 MGI:6032756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104990 transcription start site region 104990 MGI:6032757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104991 transcription start site region 104991 MGI:6032758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104992 transcription start site region 104992 MGI:6032759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104993 transcription start site region 104993 MGI:6032760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104994 transcription start site region 104994 MGI:6032761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104995 transcription start site region 104995 MGI:6032762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104996 transcription start site region 104996 MGI:6032763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104997 transcription start site region 104997 MGI:6032764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104998 transcription start site region 104998 MGI:6032765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104999 transcription start site region 104999 MGI:6032766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105000 transcription start site region 105000 MGI:6032767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105001 transcription start site region 105001 MGI:6032768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105002 transcription start site region 105002 MGI:6032769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105003 transcription start site region 105003 MGI:6032770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105004 transcription start site region 105004 MGI:6032771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105005 transcription start site region 105005 MGI:6032772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105006 transcription start site region 105006 MGI:6032773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105007 transcription start site region 105007 MGI:6032774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105008 transcription start site region 105008 MGI:6032775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105009 transcription start site region 105009 MGI:6032776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105010 transcription start site region 105010 MGI:6032777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105011 transcription start site region 105011 MGI:6032778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105012 transcription start site region 105012 MGI:6032779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105013 transcription start site region 105013 MGI:6032780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105014 transcription start site region 105014 MGI:6032781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105015 transcription start site region 105015 MGI:6032782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105016 transcription start site region 105016 MGI:6032783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105017 transcription start site region 105017 MGI:6032784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105018 transcription start site region 105018 MGI:6032785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105019 transcription start site region 105019 MGI:6032786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP