Tssr103020 transcription start site region 103020 MGI:6030787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103021 transcription start site region 103021 MGI:6030788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103022 transcription start site region 103022 MGI:6030789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103023 transcription start site region 103023 MGI:6030790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103024 transcription start site region 103024 MGI:6030791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103025 transcription start site region 103025 MGI:6030792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103026 transcription start site region 103026 MGI:6030793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103027 transcription start site region 103027 MGI:6030794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103028 transcription start site region 103028 MGI:6030795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103029 transcription start site region 103029 MGI:6030796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103030 transcription start site region 103030 MGI:6030797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103031 transcription start site region 103031 MGI:6030798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103032 transcription start site region 103032 MGI:6030799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103033 transcription start site region 103033 MGI:6030800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103034 transcription start site region 103034 MGI:6030801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103035 transcription start site region 103035 MGI:6030802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103036 transcription start site region 103036 MGI:6030803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103037 transcription start site region 103037 MGI:6030804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103038 transcription start site region 103038 MGI:6030805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103039 transcription start site region 103039 MGI:6030806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103040 transcription start site region 103040 MGI:6030807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103041 transcription start site region 103041 MGI:6030808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103042 transcription start site region 103042 MGI:6030809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103043 transcription start site region 103043 MGI:6030810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103044 transcription start site region 103044 MGI:6030811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103045 transcription start site region 103045 MGI:6030812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103046 transcription start site region 103046 MGI:6030813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103047 transcription start site region 103047 MGI:6030814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103048 transcription start site region 103048 MGI:6030815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103049 transcription start site region 103049 MGI:6030816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103050 transcription start site region 103050 MGI:6030817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103051 transcription start site region 103051 MGI:6030818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103052 transcription start site region 103052 MGI:6030819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103053 transcription start site region 103053 MGI:6030820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103054 transcription start site region 103054 MGI:6030821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103055 transcription start site region 103055 MGI:6030822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103056 transcription start site region 103056 MGI:6030823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103057 transcription start site region 103057 MGI:6030824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103058 transcription start site region 103058 MGI:6030825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103059 transcription start site region 103059 MGI:6030826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103060 transcription start site region 103060 MGI:6030827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103061 transcription start site region 103061 MGI:6030828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103062 transcription start site region 103062 MGI:6030829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103063 transcription start site region 103063 MGI:6030830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103064 transcription start site region 103064 MGI:6030831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103065 transcription start site region 103065 MGI:6030832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103066 transcription start site region 103066 MGI:6030833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103067 transcription start site region 103067 MGI:6030834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103068 transcription start site region 103068 MGI:6030835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103069 transcription start site region 103069 MGI:6030836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103070 transcription start site region 103070 MGI:6030837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103071 transcription start site region 103071 MGI:6030838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103072 transcription start site region 103072 MGI:6030839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103073 transcription start site region 103073 MGI:6030840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103074 transcription start site region 103074 MGI:6030841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103075 transcription start site region 103075 MGI:6030842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103076 transcription start site region 103076 MGI:6030843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103077 transcription start site region 103077 MGI:6030844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103078 transcription start site region 103078 MGI:6030845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103079 transcription start site region 103079 MGI:6030846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103080 transcription start site region 103080 MGI:6030847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103081 transcription start site region 103081 MGI:6030848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103082 transcription start site region 103082 MGI:6030849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103083 transcription start site region 103083 MGI:6030850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103084 transcription start site region 103084 MGI:6030851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103085 transcription start site region 103085 MGI:6030852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103086 transcription start site region 103086 MGI:6030853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103087 transcription start site region 103087 MGI:6030854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103088 transcription start site region 103088 MGI:6030855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103089 transcription start site region 103089 MGI:6030856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103090 transcription start site region 103090 MGI:6030857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103091 transcription start site region 103091 MGI:6030858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103092 transcription start site region 103092 MGI:6030859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103093 transcription start site region 103093 MGI:6030860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103094 transcription start site region 103094 MGI:6030861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103095 transcription start site region 103095 MGI:6030862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103096 transcription start site region 103096 MGI:6030863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103097 transcription start site region 103097 MGI:6030864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103098 transcription start site region 103098 MGI:6030865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103099 transcription start site region 103099 MGI:6030866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103100 transcription start site region 103100 MGI:6030867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103101 transcription start site region 103101 MGI:6030868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103102 transcription start site region 103102 MGI:6030869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103103 transcription start site region 103103 MGI:6030870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103104 transcription start site region 103104 MGI:6030871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103105 transcription start site region 103105 MGI:6030872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103106 transcription start site region 103106 MGI:6030873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103107 transcription start site region 103107 MGI:6030874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103108 transcription start site region 103108 MGI:6030875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103109 transcription start site region 103109 MGI:6030876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103110 transcription start site region 103110 MGI:6030877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103111 transcription start site region 103111 MGI:6030878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103112 transcription start site region 103112 MGI:6030879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103113 transcription start site region 103113 MGI:6030880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103114 transcription start site region 103114 MGI:6030881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103115 transcription start site region 103115 MGI:6030882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103116 transcription start site region 103116 MGI:6030883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103117 transcription start site region 103117 MGI:6030884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103118 transcription start site region 103118 MGI:6030885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103119 transcription start site region 103119 MGI:6030886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103120 transcription start site region 103120 MGI:6030887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103121 transcription start site region 103121 MGI:6030888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103122 transcription start site region 103122 MGI:6030889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103123 transcription start site region 103123 MGI:6030890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103124 transcription start site region 103124 MGI:6030891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103125 transcription start site region 103125 MGI:6030892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103126 transcription start site region 103126 MGI:6030893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103127 transcription start site region 103127 MGI:6030894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103128 transcription start site region 103128 MGI:6030895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103129 transcription start site region 103129 MGI:6030896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103130 transcription start site region 103130 MGI:6030897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103131 transcription start site region 103131 MGI:6030898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103132 transcription start site region 103132 MGI:6030899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103133 transcription start site region 103133 MGI:6030900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103134 transcription start site region 103134 MGI:6030901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103135 transcription start site region 103135 MGI:6030902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103136 transcription start site region 103136 MGI:6030903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103137 transcription start site region 103137 MGI:6030904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103138 transcription start site region 103138 MGI:6030905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103139 transcription start site region 103139 MGI:6030906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103140 transcription start site region 103140 MGI:6030907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103141 transcription start site region 103141 MGI:6030908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103142 transcription start site region 103142 MGI:6030909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103143 transcription start site region 103143 MGI:6030910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103144 transcription start site region 103144 MGI:6030911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103145 transcription start site region 103145 MGI:6030912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103146 transcription start site region 103146 MGI:6030913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103147 transcription start site region 103147 MGI:6030914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103148 transcription start site region 103148 MGI:6030915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103149 transcription start site region 103149 MGI:6030916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103150 transcription start site region 103150 MGI:6030917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103151 transcription start site region 103151 MGI:6030918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103152 transcription start site region 103152 MGI:6030919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103153 transcription start site region 103153 MGI:6030920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103154 transcription start site region 103154 MGI:6030921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103155 transcription start site region 103155 MGI:6030922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103156 transcription start site region 103156 MGI:6030923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103157 transcription start site region 103157 MGI:6030924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103158 transcription start site region 103158 MGI:6030925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103159 transcription start site region 103159 MGI:6030926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103160 transcription start site region 103160 MGI:6030927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103161 transcription start site region 103161 MGI:6030928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103162 transcription start site region 103162 MGI:6030929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103163 transcription start site region 103163 MGI:6030930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103164 transcription start site region 103164 MGI:6030931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103165 transcription start site region 103165 MGI:6030932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103166 transcription start site region 103166 MGI:6030933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103167 transcription start site region 103167 MGI:6030934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103168 transcription start site region 103168 MGI:6030935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103169 transcription start site region 103169 MGI:6030936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103170 transcription start site region 103170 MGI:6030937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103171 transcription start site region 103171 MGI:6030938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103172 transcription start site region 103172 MGI:6030939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103173 transcription start site region 103173 MGI:6030940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103174 transcription start site region 103174 MGI:6030941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103175 transcription start site region 103175 MGI:6030942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103176 transcription start site region 103176 MGI:6030943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103177 transcription start site region 103177 MGI:6030944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103178 transcription start site region 103178 MGI:6030945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103179 transcription start site region 103179 MGI:6030946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103180 transcription start site region 103180 MGI:6030947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103181 transcription start site region 103181 MGI:6030948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103182 transcription start site region 103182 MGI:6030949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103183 transcription start site region 103183 MGI:6030950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103184 transcription start site region 103184 MGI:6030951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103185 transcription start site region 103185 MGI:6030952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103186 transcription start site region 103186 MGI:6030953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103187 transcription start site region 103187 MGI:6030954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103188 transcription start site region 103188 MGI:6030955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103189 transcription start site region 103189 MGI:6030956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103190 transcription start site region 103190 MGI:6030957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103191 transcription start site region 103191 MGI:6030958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103192 transcription start site region 103192 MGI:6030959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103193 transcription start site region 103193 MGI:6030960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103194 transcription start site region 103194 MGI:6030961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103195 transcription start site region 103195 MGI:6030962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103196 transcription start site region 103196 MGI:6030963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103197 transcription start site region 103197 MGI:6030964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103198 transcription start site region 103198 MGI:6030965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103199 transcription start site region 103199 MGI:6030966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103200 transcription start site region 103200 MGI:6030967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103201 transcription start site region 103201 MGI:6030968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103202 transcription start site region 103202 MGI:6030969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103203 transcription start site region 103203 MGI:6030970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103204 transcription start site region 103204 MGI:6030971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103205 transcription start site region 103205 MGI:6030972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103206 transcription start site region 103206 MGI:6030973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103207 transcription start site region 103207 MGI:6030974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103208 transcription start site region 103208 MGI:6030975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103209 transcription start site region 103209 MGI:6030976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103210 transcription start site region 103210 MGI:6030977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103211 transcription start site region 103211 MGI:6030978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103212 transcription start site region 103212 MGI:6030979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103213 transcription start site region 103213 MGI:6030980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103214 transcription start site region 103214 MGI:6030981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103215 transcription start site region 103215 MGI:6030982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103216 transcription start site region 103216 MGI:6030983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103217 transcription start site region 103217 MGI:6030984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103218 transcription start site region 103218 MGI:6030985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103219 transcription start site region 103219 MGI:6030986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103220 transcription start site region 103220 MGI:6030987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103221 transcription start site region 103221 MGI:6030988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103222 transcription start site region 103222 MGI:6030989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103223 transcription start site region 103223 MGI:6030990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103224 transcription start site region 103224 MGI:6030991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103225 transcription start site region 103225 MGI:6030992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103226 transcription start site region 103226 MGI:6030993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103227 transcription start site region 103227 MGI:6030994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103228 transcription start site region 103228 MGI:6030995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103229 transcription start site region 103229 MGI:6030996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103230 transcription start site region 103230 MGI:6030997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103231 transcription start site region 103231 MGI:6030998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103232 transcription start site region 103232 MGI:6030999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103233 transcription start site region 103233 MGI:6031000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103234 transcription start site region 103234 MGI:6031001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103235 transcription start site region 103235 MGI:6031002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103236 transcription start site region 103236 MGI:6031003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103237 transcription start site region 103237 MGI:6031004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103238 transcription start site region 103238 MGI:6031005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103239 transcription start site region 103239 MGI:6031006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103240 transcription start site region 103240 MGI:6031007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103241 transcription start site region 103241 MGI:6031008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103242 transcription start site region 103242 MGI:6031009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103243 transcription start site region 103243 MGI:6031010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103244 transcription start site region 103244 MGI:6031011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103245 transcription start site region 103245 MGI:6031012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103246 transcription start site region 103246 MGI:6031013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103247 transcription start site region 103247 MGI:6031014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103248 transcription start site region 103248 MGI:6031015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103249 transcription start site region 103249 MGI:6031016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103250 transcription start site region 103250 MGI:6031017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103251 transcription start site region 103251 MGI:6031018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103252 transcription start site region 103252 MGI:6031019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103253 transcription start site region 103253 MGI:6031020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103254 transcription start site region 103254 MGI:6031021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103255 transcription start site region 103255 MGI:6031022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103256 transcription start site region 103256 MGI:6031023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103257 transcription start site region 103257 MGI:6031024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103258 transcription start site region 103258 MGI:6031025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103259 transcription start site region 103259 MGI:6031026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103260 transcription start site region 103260 MGI:6031027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103261 transcription start site region 103261 MGI:6031028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103262 transcription start site region 103262 MGI:6031029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103263 transcription start site region 103263 MGI:6031030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103264 transcription start site region 103264 MGI:6031031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103265 transcription start site region 103265 MGI:6031032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103266 transcription start site region 103266 MGI:6031033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103267 transcription start site region 103267 MGI:6031034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103268 transcription start site region 103268 MGI:6031035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103269 transcription start site region 103269 MGI:6031036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103270 transcription start site region 103270 MGI:6031037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103271 transcription start site region 103271 MGI:6031038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103272 transcription start site region 103272 MGI:6031039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103273 transcription start site region 103273 MGI:6031040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103274 transcription start site region 103274 MGI:6031041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103275 transcription start site region 103275 MGI:6031042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103276 transcription start site region 103276 MGI:6031043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103277 transcription start site region 103277 MGI:6031044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103278 transcription start site region 103278 MGI:6031045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103279 transcription start site region 103279 MGI:6031046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103280 transcription start site region 103280 MGI:6031047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103281 transcription start site region 103281 MGI:6031048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103282 transcription start site region 103282 MGI:6031049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103283 transcription start site region 103283 MGI:6031050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103284 transcription start site region 103284 MGI:6031051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103285 transcription start site region 103285 MGI:6031052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103286 transcription start site region 103286 MGI:6031053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103287 transcription start site region 103287 MGI:6031054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103288 transcription start site region 103288 MGI:6031055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103289 transcription start site region 103289 MGI:6031056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103290 transcription start site region 103290 MGI:6031057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103291 transcription start site region 103291 MGI:6031058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103292 transcription start site region 103292 MGI:6031059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103293 transcription start site region 103293 MGI:6031060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103294 transcription start site region 103294 MGI:6031061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103295 transcription start site region 103295 MGI:6031062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103296 transcription start site region 103296 MGI:6031063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103297 transcription start site region 103297 MGI:6031064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103298 transcription start site region 103298 MGI:6031065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103299 transcription start site region 103299 MGI:6031066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103300 transcription start site region 103300 MGI:6031067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103301 transcription start site region 103301 MGI:6031068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103302 transcription start site region 103302 MGI:6031069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103303 transcription start site region 103303 MGI:6031070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103304 transcription start site region 103304 MGI:6031071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103305 transcription start site region 103305 MGI:6031072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103306 transcription start site region 103306 MGI:6031073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103307 transcription start site region 103307 MGI:6031074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103308 transcription start site region 103308 MGI:6031075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103309 transcription start site region 103309 MGI:6031076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103310 transcription start site region 103310 MGI:6031077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103311 transcription start site region 103311 MGI:6031078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103312 transcription start site region 103312 MGI:6031079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103313 transcription start site region 103313 MGI:6031080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103314 transcription start site region 103314 MGI:6031081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103315 transcription start site region 103315 MGI:6031082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103316 transcription start site region 103316 MGI:6031083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103317 transcription start site region 103317 MGI:6031084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103318 transcription start site region 103318 MGI:6031085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103319 transcription start site region 103319 MGI:6031086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103320 transcription start site region 103320 MGI:6031087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103321 transcription start site region 103321 MGI:6031088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103322 transcription start site region 103322 MGI:6031089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103323 transcription start site region 103323 MGI:6031090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103324 transcription start site region 103324 MGI:6031091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103325 transcription start site region 103325 MGI:6031092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103326 transcription start site region 103326 MGI:6031093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103327 transcription start site region 103327 MGI:6031094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103328 transcription start site region 103328 MGI:6031095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103329 transcription start site region 103329 MGI:6031096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103330 transcription start site region 103330 MGI:6031097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103331 transcription start site region 103331 MGI:6031098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103332 transcription start site region 103332 MGI:6031099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103333 transcription start site region 103333 MGI:6031100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103334 transcription start site region 103334 MGI:6031101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103335 transcription start site region 103335 MGI:6031102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103336 transcription start site region 103336 MGI:6031103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103337 transcription start site region 103337 MGI:6031104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103338 transcription start site region 103338 MGI:6031105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103339 transcription start site region 103339 MGI:6031106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103340 transcription start site region 103340 MGI:6031107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103341 transcription start site region 103341 MGI:6031108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103342 transcription start site region 103342 MGI:6031109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103343 transcription start site region 103343 MGI:6031110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103344 transcription start site region 103344 MGI:6031111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103345 transcription start site region 103345 MGI:6031112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103346 transcription start site region 103346 MGI:6031113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103347 transcription start site region 103347 MGI:6031114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103348 transcription start site region 103348 MGI:6031115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103349 transcription start site region 103349 MGI:6031116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103350 transcription start site region 103350 MGI:6031117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103351 transcription start site region 103351 MGI:6031118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103352 transcription start site region 103352 MGI:6031119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103353 transcription start site region 103353 MGI:6031120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103354 transcription start site region 103354 MGI:6031121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103355 transcription start site region 103355 MGI:6031122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103356 transcription start site region 103356 MGI:6031123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103357 transcription start site region 103357 MGI:6031124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103358 transcription start site region 103358 MGI:6031125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103359 transcription start site region 103359 MGI:6031126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103360 transcription start site region 103360 MGI:6031127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103361 transcription start site region 103361 MGI:6031128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103362 transcription start site region 103362 MGI:6031129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103363 transcription start site region 103363 MGI:6031130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103364 transcription start site region 103364 MGI:6031131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103365 transcription start site region 103365 MGI:6031132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103366 transcription start site region 103366 MGI:6031133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103367 transcription start site region 103367 MGI:6031134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103368 transcription start site region 103368 MGI:6031135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103369 transcription start site region 103369 MGI:6031136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103370 transcription start site region 103370 MGI:6031137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103371 transcription start site region 103371 MGI:6031138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103372 transcription start site region 103372 MGI:6031139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103373 transcription start site region 103373 MGI:6031140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103374 transcription start site region 103374 MGI:6031141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103375 transcription start site region 103375 MGI:6031142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103376 transcription start site region 103376 MGI:6031143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103377 transcription start site region 103377 MGI:6031144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103378 transcription start site region 103378 MGI:6031145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103379 transcription start site region 103379 MGI:6031146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103380 transcription start site region 103380 MGI:6031147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103381 transcription start site region 103381 MGI:6031148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103382 transcription start site region 103382 MGI:6031149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103383 transcription start site region 103383 MGI:6031150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103384 transcription start site region 103384 MGI:6031151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103385 transcription start site region 103385 MGI:6031152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103386 transcription start site region 103386 MGI:6031153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103387 transcription start site region 103387 MGI:6031154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103388 transcription start site region 103388 MGI:6031155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103389 transcription start site region 103389 MGI:6031156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103390 transcription start site region 103390 MGI:6031157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103391 transcription start site region 103391 MGI:6031158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103392 transcription start site region 103392 MGI:6031159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103393 transcription start site region 103393 MGI:6031160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103394 transcription start site region 103394 MGI:6031161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103395 transcription start site region 103395 MGI:6031162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103396 transcription start site region 103396 MGI:6031163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103397 transcription start site region 103397 MGI:6031164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103398 transcription start site region 103398 MGI:6031165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103399 transcription start site region 103399 MGI:6031166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103400 transcription start site region 103400 MGI:6031167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103401 transcription start site region 103401 MGI:6031168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103402 transcription start site region 103402 MGI:6031169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103403 transcription start site region 103403 MGI:6031170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103404 transcription start site region 103404 MGI:6031171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103405 transcription start site region 103405 MGI:6031172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103406 transcription start site region 103406 MGI:6031173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103407 transcription start site region 103407 MGI:6031174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103408 transcription start site region 103408 MGI:6031175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103409 transcription start site region 103409 MGI:6031176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103410 transcription start site region 103410 MGI:6031177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103411 transcription start site region 103411 MGI:6031178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103412 transcription start site region 103412 MGI:6031179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103413 transcription start site region 103413 MGI:6031180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103414 transcription start site region 103414 MGI:6031181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103415 transcription start site region 103415 MGI:6031182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103416 transcription start site region 103416 MGI:6031183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103417 transcription start site region 103417 MGI:6031184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103418 transcription start site region 103418 MGI:6031185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103419 transcription start site region 103419 MGI:6031186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103420 transcription start site region 103420 MGI:6031187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103421 transcription start site region 103421 MGI:6031188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103422 transcription start site region 103422 MGI:6031189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103423 transcription start site region 103423 MGI:6031190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103424 transcription start site region 103424 MGI:6031191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103425 transcription start site region 103425 MGI:6031192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103426 transcription start site region 103426 MGI:6031193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103427 transcription start site region 103427 MGI:6031194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103428 transcription start site region 103428 MGI:6031195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103429 transcription start site region 103429 MGI:6031196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103430 transcription start site region 103430 MGI:6031197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103431 transcription start site region 103431 MGI:6031198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103432 transcription start site region 103432 MGI:6031199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103433 transcription start site region 103433 MGI:6031200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103434 transcription start site region 103434 MGI:6031201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103435 transcription start site region 103435 MGI:6031202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103436 transcription start site region 103436 MGI:6031203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103437 transcription start site region 103437 MGI:6031204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103438 transcription start site region 103438 MGI:6031205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103439 transcription start site region 103439 MGI:6031206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103440 transcription start site region 103440 MGI:6031207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103441 transcription start site region 103441 MGI:6031208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103442 transcription start site region 103442 MGI:6031209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103443 transcription start site region 103443 MGI:6031210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103444 transcription start site region 103444 MGI:6031211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103445 transcription start site region 103445 MGI:6031212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103446 transcription start site region 103446 MGI:6031213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103447 transcription start site region 103447 MGI:6031214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103448 transcription start site region 103448 MGI:6031215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103449 transcription start site region 103449 MGI:6031216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103450 transcription start site region 103450 MGI:6031217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103451 transcription start site region 103451 MGI:6031218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103452 transcription start site region 103452 MGI:6031219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103453 transcription start site region 103453 MGI:6031220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103454 transcription start site region 103454 MGI:6031221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103455 transcription start site region 103455 MGI:6031222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103456 transcription start site region 103456 MGI:6031223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103457 transcription start site region 103457 MGI:6031224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103458 transcription start site region 103458 MGI:6031225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103459 transcription start site region 103459 MGI:6031226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103460 transcription start site region 103460 MGI:6031227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103461 transcription start site region 103461 MGI:6031228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103462 transcription start site region 103462 MGI:6031229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103463 transcription start site region 103463 MGI:6031230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103464 transcription start site region 103464 MGI:6031231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103465 transcription start site region 103465 MGI:6031232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103466 transcription start site region 103466 MGI:6031233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103467 transcription start site region 103467 MGI:6031234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103468 transcription start site region 103468 MGI:6031235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103469 transcription start site region 103469 MGI:6031236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103470 transcription start site region 103470 MGI:6031237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103471 transcription start site region 103471 MGI:6031238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103472 transcription start site region 103472 MGI:6031239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103473 transcription start site region 103473 MGI:6031240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103474 transcription start site region 103474 MGI:6031241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103475 transcription start site region 103475 MGI:6031242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103476 transcription start site region 103476 MGI:6031243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103477 transcription start site region 103477 MGI:6031244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103478 transcription start site region 103478 MGI:6031245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103479 transcription start site region 103479 MGI:6031246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103480 transcription start site region 103480 MGI:6031247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103481 transcription start site region 103481 MGI:6031248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103482 transcription start site region 103482 MGI:6031249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103483 transcription start site region 103483 MGI:6031250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103484 transcription start site region 103484 MGI:6031251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103485 transcription start site region 103485 MGI:6031252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103486 transcription start site region 103486 MGI:6031253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103487 transcription start site region 103487 MGI:6031254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103488 transcription start site region 103488 MGI:6031255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103489 transcription start site region 103489 MGI:6031256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103490 transcription start site region 103490 MGI:6031257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103491 transcription start site region 103491 MGI:6031258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103492 transcription start site region 103492 MGI:6031259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103493 transcription start site region 103493 MGI:6031260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103494 transcription start site region 103494 MGI:6031261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103495 transcription start site region 103495 MGI:6031262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103496 transcription start site region 103496 MGI:6031263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103497 transcription start site region 103497 MGI:6031264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103498 transcription start site region 103498 MGI:6031265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103499 transcription start site region 103499 MGI:6031266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103500 transcription start site region 103500 MGI:6031267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103501 transcription start site region 103501 MGI:6031268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103502 transcription start site region 103502 MGI:6031269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103503 transcription start site region 103503 MGI:6031270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103504 transcription start site region 103504 MGI:6031271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103505 transcription start site region 103505 MGI:6031272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103506 transcription start site region 103506 MGI:6031273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103507 transcription start site region 103507 MGI:6031274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103508 transcription start site region 103508 MGI:6031275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103509 transcription start site region 103509 MGI:6031276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103510 transcription start site region 103510 MGI:6031277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103511 transcription start site region 103511 MGI:6031278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103512 transcription start site region 103512 MGI:6031279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103513 transcription start site region 103513 MGI:6031280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103514 transcription start site region 103514 MGI:6031281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103515 transcription start site region 103515 MGI:6031282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103516 transcription start site region 103516 MGI:6031283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103517 transcription start site region 103517 MGI:6031284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103518 transcription start site region 103518 MGI:6031285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103519 transcription start site region 103519 MGI:6031286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103520 transcription start site region 103520 MGI:6031287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103521 transcription start site region 103521 MGI:6031288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103522 transcription start site region 103522 MGI:6031289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103523 transcription start site region 103523 MGI:6031290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103524 transcription start site region 103524 MGI:6031291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103525 transcription start site region 103525 MGI:6031292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103526 transcription start site region 103526 MGI:6031293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103527 transcription start site region 103527 MGI:6031294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103528 transcription start site region 103528 MGI:6031295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103529 transcription start site region 103529 MGI:6031296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103530 transcription start site region 103530 MGI:6031297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103531 transcription start site region 103531 MGI:6031298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103532 transcription start site region 103532 MGI:6031299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103533 transcription start site region 103533 MGI:6031300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103534 transcription start site region 103534 MGI:6031301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103535 transcription start site region 103535 MGI:6031302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103536 transcription start site region 103536 MGI:6031303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103537 transcription start site region 103537 MGI:6031304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103538 transcription start site region 103538 MGI:6031305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103539 transcription start site region 103539 MGI:6031306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103540 transcription start site region 103540 MGI:6031307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103541 transcription start site region 103541 MGI:6031308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103542 transcription start site region 103542 MGI:6031309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103543 transcription start site region 103543 MGI:6031310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103544 transcription start site region 103544 MGI:6031311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103545 transcription start site region 103545 MGI:6031312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103546 transcription start site region 103546 MGI:6031313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103547 transcription start site region 103547 MGI:6031314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103548 transcription start site region 103548 MGI:6031315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103549 transcription start site region 103549 MGI:6031316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103550 transcription start site region 103550 MGI:6031317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103551 transcription start site region 103551 MGI:6031318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103552 transcription start site region 103552 MGI:6031319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103553 transcription start site region 103553 MGI:6031320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103554 transcription start site region 103554 MGI:6031321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103555 transcription start site region 103555 MGI:6031322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103556 transcription start site region 103556 MGI:6031323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103557 transcription start site region 103557 MGI:6031324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103558 transcription start site region 103558 MGI:6031325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103559 transcription start site region 103559 MGI:6031326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103560 transcription start site region 103560 MGI:6031327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103561 transcription start site region 103561 MGI:6031328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103562 transcription start site region 103562 MGI:6031329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103563 transcription start site region 103563 MGI:6031330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103564 transcription start site region 103564 MGI:6031331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103565 transcription start site region 103565 MGI:6031332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103566 transcription start site region 103566 MGI:6031333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103567 transcription start site region 103567 MGI:6031334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103568 transcription start site region 103568 MGI:6031335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103569 transcription start site region 103569 MGI:6031336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103570 transcription start site region 103570 MGI:6031337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103571 transcription start site region 103571 MGI:6031338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103572 transcription start site region 103572 MGI:6031339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103573 transcription start site region 103573 MGI:6031340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103574 transcription start site region 103574 MGI:6031341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103575 transcription start site region 103575 MGI:6031342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103576 transcription start site region 103576 MGI:6031343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103577 transcription start site region 103577 MGI:6031344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103578 transcription start site region 103578 MGI:6031345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103579 transcription start site region 103579 MGI:6031346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103580 transcription start site region 103580 MGI:6031347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103581 transcription start site region 103581 MGI:6031348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103582 transcription start site region 103582 MGI:6031349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103583 transcription start site region 103583 MGI:6031350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103584 transcription start site region 103584 MGI:6031351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103585 transcription start site region 103585 MGI:6031352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103586 transcription start site region 103586 MGI:6031353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103587 transcription start site region 103587 MGI:6031354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103588 transcription start site region 103588 MGI:6031355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103589 transcription start site region 103589 MGI:6031356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103590 transcription start site region 103590 MGI:6031357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103591 transcription start site region 103591 MGI:6031358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103592 transcription start site region 103592 MGI:6031359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103593 transcription start site region 103593 MGI:6031360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103594 transcription start site region 103594 MGI:6031361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103595 transcription start site region 103595 MGI:6031362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103596 transcription start site region 103596 MGI:6031363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103597 transcription start site region 103597 MGI:6031364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103598 transcription start site region 103598 MGI:6031365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103599 transcription start site region 103599 MGI:6031366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103600 transcription start site region 103600 MGI:6031367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103601 transcription start site region 103601 MGI:6031368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103602 transcription start site region 103602 MGI:6031369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103603 transcription start site region 103603 MGI:6031370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103604 transcription start site region 103604 MGI:6031371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103605 transcription start site region 103605 MGI:6031372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103606 transcription start site region 103606 MGI:6031373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103607 transcription start site region 103607 MGI:6031374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103608 transcription start site region 103608 MGI:6031375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103609 transcription start site region 103609 MGI:6031376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103610 transcription start site region 103610 MGI:6031377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103611 transcription start site region 103611 MGI:6031378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103612 transcription start site region 103612 MGI:6031379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103613 transcription start site region 103613 MGI:6031380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103614 transcription start site region 103614 MGI:6031381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103615 transcription start site region 103615 MGI:6031382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103616 transcription start site region 103616 MGI:6031383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103617 transcription start site region 103617 MGI:6031384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103618 transcription start site region 103618 MGI:6031385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103619 transcription start site region 103619 MGI:6031386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103620 transcription start site region 103620 MGI:6031387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103621 transcription start site region 103621 MGI:6031388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103622 transcription start site region 103622 MGI:6031389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103623 transcription start site region 103623 MGI:6031390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103624 transcription start site region 103624 MGI:6031391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103625 transcription start site region 103625 MGI:6031392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103626 transcription start site region 103626 MGI:6031393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103627 transcription start site region 103627 MGI:6031394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103628 transcription start site region 103628 MGI:6031395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103629 transcription start site region 103629 MGI:6031396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103630 transcription start site region 103630 MGI:6031397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103631 transcription start site region 103631 MGI:6031398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103632 transcription start site region 103632 MGI:6031399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103633 transcription start site region 103633 MGI:6031400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103634 transcription start site region 103634 MGI:6031401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103635 transcription start site region 103635 MGI:6031402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103636 transcription start site region 103636 MGI:6031403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103637 transcription start site region 103637 MGI:6031404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103638 transcription start site region 103638 MGI:6031405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103639 transcription start site region 103639 MGI:6031406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103640 transcription start site region 103640 MGI:6031407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103641 transcription start site region 103641 MGI:6031408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103642 transcription start site region 103642 MGI:6031409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103643 transcription start site region 103643 MGI:6031410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103644 transcription start site region 103644 MGI:6031411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103645 transcription start site region 103645 MGI:6031412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103646 transcription start site region 103646 MGI:6031413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103647 transcription start site region 103647 MGI:6031414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103648 transcription start site region 103648 MGI:6031415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103649 transcription start site region 103649 MGI:6031416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103650 transcription start site region 103650 MGI:6031417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103651 transcription start site region 103651 MGI:6031418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103652 transcription start site region 103652 MGI:6031419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103653 transcription start site region 103653 MGI:6031420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103654 transcription start site region 103654 MGI:6031421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103655 transcription start site region 103655 MGI:6031422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103656 transcription start site region 103656 MGI:6031423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103657 transcription start site region 103657 MGI:6031424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103658 transcription start site region 103658 MGI:6031425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103659 transcription start site region 103659 MGI:6031426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103660 transcription start site region 103660 MGI:6031427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103661 transcription start site region 103661 MGI:6031428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103662 transcription start site region 103662 MGI:6031429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103663 transcription start site region 103663 MGI:6031430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103664 transcription start site region 103664 MGI:6031431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103665 transcription start site region 103665 MGI:6031432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103666 transcription start site region 103666 MGI:6031433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103667 transcription start site region 103667 MGI:6031434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103668 transcription start site region 103668 MGI:6031435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103669 transcription start site region 103669 MGI:6031436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103670 transcription start site region 103670 MGI:6031437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103671 transcription start site region 103671 MGI:6031438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103672 transcription start site region 103672 MGI:6031439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103673 transcription start site region 103673 MGI:6031440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103674 transcription start site region 103674 MGI:6031441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103675 transcription start site region 103675 MGI:6031442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103676 transcription start site region 103676 MGI:6031443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103677 transcription start site region 103677 MGI:6031444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103678 transcription start site region 103678 MGI:6031445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103679 transcription start site region 103679 MGI:6031446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103680 transcription start site region 103680 MGI:6031447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103681 transcription start site region 103681 MGI:6031448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103682 transcription start site region 103682 MGI:6031449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103683 transcription start site region 103683 MGI:6031450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103684 transcription start site region 103684 MGI:6031451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103685 transcription start site region 103685 MGI:6031452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103686 transcription start site region 103686 MGI:6031453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103687 transcription start site region 103687 MGI:6031454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103688 transcription start site region 103688 MGI:6031455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103689 transcription start site region 103689 MGI:6031456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103690 transcription start site region 103690 MGI:6031457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103691 transcription start site region 103691 MGI:6031458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103692 transcription start site region 103692 MGI:6031459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103693 transcription start site region 103693 MGI:6031460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103694 transcription start site region 103694 MGI:6031461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103695 transcription start site region 103695 MGI:6031462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103696 transcription start site region 103696 MGI:6031463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103697 transcription start site region 103697 MGI:6031464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103698 transcription start site region 103698 MGI:6031465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103699 transcription start site region 103699 MGI:6031466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103700 transcription start site region 103700 MGI:6031467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103701 transcription start site region 103701 MGI:6031468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103702 transcription start site region 103702 MGI:6031469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103703 transcription start site region 103703 MGI:6031470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103704 transcription start site region 103704 MGI:6031471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103705 transcription start site region 103705 MGI:6031472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103706 transcription start site region 103706 MGI:6031473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103707 transcription start site region 103707 MGI:6031474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103708 transcription start site region 103708 MGI:6031475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103709 transcription start site region 103709 MGI:6031476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103710 transcription start site region 103710 MGI:6031477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103711 transcription start site region 103711 MGI:6031478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103712 transcription start site region 103712 MGI:6031479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103713 transcription start site region 103713 MGI:6031480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103714 transcription start site region 103714 MGI:6031481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103715 transcription start site region 103715 MGI:6031482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103716 transcription start site region 103716 MGI:6031483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103717 transcription start site region 103717 MGI:6031484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103718 transcription start site region 103718 MGI:6031485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103719 transcription start site region 103719 MGI:6031486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103720 transcription start site region 103720 MGI:6031487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103721 transcription start site region 103721 MGI:6031488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103722 transcription start site region 103722 MGI:6031489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103723 transcription start site region 103723 MGI:6031490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103724 transcription start site region 103724 MGI:6031491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103725 transcription start site region 103725 MGI:6031492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103726 transcription start site region 103726 MGI:6031493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103727 transcription start site region 103727 MGI:6031494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103728 transcription start site region 103728 MGI:6031495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103729 transcription start site region 103729 MGI:6031496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103730 transcription start site region 103730 MGI:6031497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103731 transcription start site region 103731 MGI:6031498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103732 transcription start site region 103732 MGI:6031499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103733 transcription start site region 103733 MGI:6031500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103734 transcription start site region 103734 MGI:6031501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103735 transcription start site region 103735 MGI:6031502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103736 transcription start site region 103736 MGI:6031503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103737 transcription start site region 103737 MGI:6031504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103738 transcription start site region 103738 MGI:6031505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103739 transcription start site region 103739 MGI:6031506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103740 transcription start site region 103740 MGI:6031507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103741 transcription start site region 103741 MGI:6031508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103742 transcription start site region 103742 MGI:6031509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103743 transcription start site region 103743 MGI:6031510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103744 transcription start site region 103744 MGI:6031511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103745 transcription start site region 103745 MGI:6031512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103746 transcription start site region 103746 MGI:6031513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103747 transcription start site region 103747 MGI:6031514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103748 transcription start site region 103748 MGI:6031515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103749 transcription start site region 103749 MGI:6031516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103750 transcription start site region 103750 MGI:6031517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103751 transcription start site region 103751 MGI:6031518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103752 transcription start site region 103752 MGI:6031519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103753 transcription start site region 103753 MGI:6031520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103754 transcription start site region 103754 MGI:6031521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103755 transcription start site region 103755 MGI:6031522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103756 transcription start site region 103756 MGI:6031523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103757 transcription start site region 103757 MGI:6031524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103758 transcription start site region 103758 MGI:6031525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103759 transcription start site region 103759 MGI:6031526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103760 transcription start site region 103760 MGI:6031527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103761 transcription start site region 103761 MGI:6031528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103762 transcription start site region 103762 MGI:6031529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103763 transcription start site region 103763 MGI:6031530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103764 transcription start site region 103764 MGI:6031531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103765 transcription start site region 103765 MGI:6031532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103766 transcription start site region 103766 MGI:6031533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103767 transcription start site region 103767 MGI:6031534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103768 transcription start site region 103768 MGI:6031535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103769 transcription start site region 103769 MGI:6031536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103770 transcription start site region 103770 MGI:6031537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103771 transcription start site region 103771 MGI:6031538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103772 transcription start site region 103772 MGI:6031539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103773 transcription start site region 103773 MGI:6031540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103774 transcription start site region 103774 MGI:6031541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103775 transcription start site region 103775 MGI:6031542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103776 transcription start site region 103776 MGI:6031543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103777 transcription start site region 103777 MGI:6031544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103778 transcription start site region 103778 MGI:6031545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103779 transcription start site region 103779 MGI:6031546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103780 transcription start site region 103780 MGI:6031547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103781 transcription start site region 103781 MGI:6031548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103782 transcription start site region 103782 MGI:6031549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103783 transcription start site region 103783 MGI:6031550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103784 transcription start site region 103784 MGI:6031551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103785 transcription start site region 103785 MGI:6031552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103786 transcription start site region 103786 MGI:6031553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103787 transcription start site region 103787 MGI:6031554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103788 transcription start site region 103788 MGI:6031555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103789 transcription start site region 103789 MGI:6031556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103790 transcription start site region 103790 MGI:6031557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103791 transcription start site region 103791 MGI:6031558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103792 transcription start site region 103792 MGI:6031559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103793 transcription start site region 103793 MGI:6031560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103794 transcription start site region 103794 MGI:6031561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103795 transcription start site region 103795 MGI:6031562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103796 transcription start site region 103796 MGI:6031563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103797 transcription start site region 103797 MGI:6031564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103798 transcription start site region 103798 MGI:6031565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103799 transcription start site region 103799 MGI:6031566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103800 transcription start site region 103800 MGI:6031567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103801 transcription start site region 103801 MGI:6031568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103802 transcription start site region 103802 MGI:6031569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103803 transcription start site region 103803 MGI:6031570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103804 transcription start site region 103804 MGI:6031571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103805 transcription start site region 103805 MGI:6031572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103806 transcription start site region 103806 MGI:6031573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103807 transcription start site region 103807 MGI:6031574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103808 transcription start site region 103808 MGI:6031575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103809 transcription start site region 103809 MGI:6031576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103810 transcription start site region 103810 MGI:6031577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103811 transcription start site region 103811 MGI:6031578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103812 transcription start site region 103812 MGI:6031579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103813 transcription start site region 103813 MGI:6031580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103814 transcription start site region 103814 MGI:6031581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103815 transcription start site region 103815 MGI:6031582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103816 transcription start site region 103816 MGI:6031583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103817 transcription start site region 103817 MGI:6031584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103818 transcription start site region 103818 MGI:6031585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103819 transcription start site region 103819 MGI:6031586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103820 transcription start site region 103820 MGI:6031587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103821 transcription start site region 103821 MGI:6031588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103822 transcription start site region 103822 MGI:6031589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103823 transcription start site region 103823 MGI:6031590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103824 transcription start site region 103824 MGI:6031591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103825 transcription start site region 103825 MGI:6031592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103826 transcription start site region 103826 MGI:6031593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103827 transcription start site region 103827 MGI:6031594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103828 transcription start site region 103828 MGI:6031595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103829 transcription start site region 103829 MGI:6031596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103830 transcription start site region 103830 MGI:6031597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103831 transcription start site region 103831 MGI:6031598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103832 transcription start site region 103832 MGI:6031599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103833 transcription start site region 103833 MGI:6031600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103834 transcription start site region 103834 MGI:6031601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103835 transcription start site region 103835 MGI:6031602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103836 transcription start site region 103836 MGI:6031603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103837 transcription start site region 103837 MGI:6031604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103838 transcription start site region 103838 MGI:6031605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103839 transcription start site region 103839 MGI:6031606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103840 transcription start site region 103840 MGI:6031607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103841 transcription start site region 103841 MGI:6031608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103842 transcription start site region 103842 MGI:6031609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103843 transcription start site region 103843 MGI:6031610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103844 transcription start site region 103844 MGI:6031611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103845 transcription start site region 103845 MGI:6031612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103846 transcription start site region 103846 MGI:6031613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103847 transcription start site region 103847 MGI:6031614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103848 transcription start site region 103848 MGI:6031615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103849 transcription start site region 103849 MGI:6031616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103850 transcription start site region 103850 MGI:6031617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103851 transcription start site region 103851 MGI:6031618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103852 transcription start site region 103852 MGI:6031619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103853 transcription start site region 103853 MGI:6031620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103854 transcription start site region 103854 MGI:6031621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103855 transcription start site region 103855 MGI:6031622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103856 transcription start site region 103856 MGI:6031623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103857 transcription start site region 103857 MGI:6031624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103858 transcription start site region 103858 MGI:6031625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103859 transcription start site region 103859 MGI:6031626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103860 transcription start site region 103860 MGI:6031627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103861 transcription start site region 103861 MGI:6031628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103862 transcription start site region 103862 MGI:6031629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103863 transcription start site region 103863 MGI:6031630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103864 transcription start site region 103864 MGI:6031631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103865 transcription start site region 103865 MGI:6031632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103866 transcription start site region 103866 MGI:6031633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103867 transcription start site region 103867 MGI:6031634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103868 transcription start site region 103868 MGI:6031635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103869 transcription start site region 103869 MGI:6031636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103870 transcription start site region 103870 MGI:6031637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103871 transcription start site region 103871 MGI:6031638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103872 transcription start site region 103872 MGI:6031639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103873 transcription start site region 103873 MGI:6031640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103874 transcription start site region 103874 MGI:6031641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103875 transcription start site region 103875 MGI:6031642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103876 transcription start site region 103876 MGI:6031643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103877 transcription start site region 103877 MGI:6031644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103878 transcription start site region 103878 MGI:6031645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103879 transcription start site region 103879 MGI:6031646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103880 transcription start site region 103880 MGI:6031647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103881 transcription start site region 103881 MGI:6031648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103882 transcription start site region 103882 MGI:6031649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103883 transcription start site region 103883 MGI:6031650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103884 transcription start site region 103884 MGI:6031651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103885 transcription start site region 103885 MGI:6031652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103886 transcription start site region 103886 MGI:6031653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103887 transcription start site region 103887 MGI:6031654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103888 transcription start site region 103888 MGI:6031655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103889 transcription start site region 103889 MGI:6031656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103890 transcription start site region 103890 MGI:6031657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103891 transcription start site region 103891 MGI:6031658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103892 transcription start site region 103892 MGI:6031659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103893 transcription start site region 103893 MGI:6031660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103894 transcription start site region 103894 MGI:6031661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103895 transcription start site region 103895 MGI:6031662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103896 transcription start site region 103896 MGI:6031663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103897 transcription start site region 103897 MGI:6031664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103898 transcription start site region 103898 MGI:6031665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103899 transcription start site region 103899 MGI:6031666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103900 transcription start site region 103900 MGI:6031667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103901 transcription start site region 103901 MGI:6031668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103902 transcription start site region 103902 MGI:6031669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103903 transcription start site region 103903 MGI:6031670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103904 transcription start site region 103904 MGI:6031671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103905 transcription start site region 103905 MGI:6031672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103906 transcription start site region 103906 MGI:6031673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103907 transcription start site region 103907 MGI:6031674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103908 transcription start site region 103908 MGI:6031675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103909 transcription start site region 103909 MGI:6031676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103910 transcription start site region 103910 MGI:6031677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103911 transcription start site region 103911 MGI:6031678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103912 transcription start site region 103912 MGI:6031679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103913 transcription start site region 103913 MGI:6031680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103914 transcription start site region 103914 MGI:6031681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103915 transcription start site region 103915 MGI:6031682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103916 transcription start site region 103916 MGI:6031683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103917 transcription start site region 103917 MGI:6031684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103918 transcription start site region 103918 MGI:6031685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103919 transcription start site region 103919 MGI:6031686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103920 transcription start site region 103920 MGI:6031687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103921 transcription start site region 103921 MGI:6031688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103922 transcription start site region 103922 MGI:6031689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103923 transcription start site region 103923 MGI:6031690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103924 transcription start site region 103924 MGI:6031691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103925 transcription start site region 103925 MGI:6031692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103926 transcription start site region 103926 MGI:6031693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103927 transcription start site region 103927 MGI:6031694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103928 transcription start site region 103928 MGI:6031695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103929 transcription start site region 103929 MGI:6031696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103930 transcription start site region 103930 MGI:6031697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103931 transcription start site region 103931 MGI:6031698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103932 transcription start site region 103932 MGI:6031699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103933 transcription start site region 103933 MGI:6031700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103934 transcription start site region 103934 MGI:6031701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103935 transcription start site region 103935 MGI:6031702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103936 transcription start site region 103936 MGI:6031703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103937 transcription start site region 103937 MGI:6031704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103938 transcription start site region 103938 MGI:6031705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103939 transcription start site region 103939 MGI:6031706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103940 transcription start site region 103940 MGI:6031707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103941 transcription start site region 103941 MGI:6031708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103942 transcription start site region 103942 MGI:6031709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103943 transcription start site region 103943 MGI:6031710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103944 transcription start site region 103944 MGI:6031711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103945 transcription start site region 103945 MGI:6031712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103946 transcription start site region 103946 MGI:6031713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103947 transcription start site region 103947 MGI:6031714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103948 transcription start site region 103948 MGI:6031715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103949 transcription start site region 103949 MGI:6031716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103950 transcription start site region 103950 MGI:6031717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103951 transcription start site region 103951 MGI:6031718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103952 transcription start site region 103952 MGI:6031719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103953 transcription start site region 103953 MGI:6031720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103954 transcription start site region 103954 MGI:6031721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103955 transcription start site region 103955 MGI:6031722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103956 transcription start site region 103956 MGI:6031723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103957 transcription start site region 103957 MGI:6031724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103958 transcription start site region 103958 MGI:6031725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103959 transcription start site region 103959 MGI:6031726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103960 transcription start site region 103960 MGI:6031727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103961 transcription start site region 103961 MGI:6031728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103962 transcription start site region 103962 MGI:6031729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103963 transcription start site region 103963 MGI:6031730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103964 transcription start site region 103964 MGI:6031731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103965 transcription start site region 103965 MGI:6031732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103966 transcription start site region 103966 MGI:6031733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103967 transcription start site region 103967 MGI:6031734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103968 transcription start site region 103968 MGI:6031735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103969 transcription start site region 103969 MGI:6031736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103970 transcription start site region 103970 MGI:6031737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103971 transcription start site region 103971 MGI:6031738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103972 transcription start site region 103972 MGI:6031739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103973 transcription start site region 103973 MGI:6031740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103974 transcription start site region 103974 MGI:6031741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103975 transcription start site region 103975 MGI:6031742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103976 transcription start site region 103976 MGI:6031743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103977 transcription start site region 103977 MGI:6031744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103978 transcription start site region 103978 MGI:6031745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103979 transcription start site region 103979 MGI:6031746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103980 transcription start site region 103980 MGI:6031747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103981 transcription start site region 103981 MGI:6031748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103982 transcription start site region 103982 MGI:6031749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103983 transcription start site region 103983 MGI:6031750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103984 transcription start site region 103984 MGI:6031751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103985 transcription start site region 103985 MGI:6031752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103986 transcription start site region 103986 MGI:6031753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103987 transcription start site region 103987 MGI:6031754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103988 transcription start site region 103988 MGI:6031755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103989 transcription start site region 103989 MGI:6031756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103990 transcription start site region 103990 MGI:6031757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103991 transcription start site region 103991 MGI:6031758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103992 transcription start site region 103992 MGI:6031759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103993 transcription start site region 103993 MGI:6031760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103994 transcription start site region 103994 MGI:6031761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103995 transcription start site region 103995 MGI:6031762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103996 transcription start site region 103996 MGI:6031763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103997 transcription start site region 103997 MGI:6031764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103998 transcription start site region 103998 MGI:6031765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103999 transcription start site region 103999 MGI:6031766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104000 transcription start site region 104000 MGI:6031767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104001 transcription start site region 104001 MGI:6031768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104002 transcription start site region 104002 MGI:6031769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104003 transcription start site region 104003 MGI:6031770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104004 transcription start site region 104004 MGI:6031771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104005 transcription start site region 104005 MGI:6031772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104006 transcription start site region 104006 MGI:6031773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104007 transcription start site region 104007 MGI:6031774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104008 transcription start site region 104008 MGI:6031775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104009 transcription start site region 104009 MGI:6031776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104010 transcription start site region 104010 MGI:6031777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104011 transcription start site region 104011 MGI:6031778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104012 transcription start site region 104012 MGI:6031779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104013 transcription start site region 104013 MGI:6031780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104014 transcription start site region 104014 MGI:6031781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104015 transcription start site region 104015 MGI:6031782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104016 transcription start site region 104016 MGI:6031783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104017 transcription start site region 104017 MGI:6031784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104018 transcription start site region 104018 MGI:6031785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104019 transcription start site region 104019 MGI:6031786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP