Tssr101022 transcription start site region 101022 MGI:6028789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101023 transcription start site region 101023 MGI:6028790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101024 transcription start site region 101024 MGI:6028791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101025 transcription start site region 101025 MGI:6028792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101026 transcription start site region 101026 MGI:6028793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101027 transcription start site region 101027 MGI:6028794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101028 transcription start site region 101028 MGI:6028795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101029 transcription start site region 101029 MGI:6028796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101030 transcription start site region 101030 MGI:6028797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101031 transcription start site region 101031 MGI:6028798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101032 transcription start site region 101032 MGI:6028799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101033 transcription start site region 101033 MGI:6028800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101034 transcription start site region 101034 MGI:6028801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101035 transcription start site region 101035 MGI:6028802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101036 transcription start site region 101036 MGI:6028803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101037 transcription start site region 101037 MGI:6028804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101038 transcription start site region 101038 MGI:6028805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101039 transcription start site region 101039 MGI:6028806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101040 transcription start site region 101040 MGI:6028807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101041 transcription start site region 101041 MGI:6028808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101042 transcription start site region 101042 MGI:6028809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101043 transcription start site region 101043 MGI:6028810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101044 transcription start site region 101044 MGI:6028811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101045 transcription start site region 101045 MGI:6028812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101046 transcription start site region 101046 MGI:6028813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101047 transcription start site region 101047 MGI:6028814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101048 transcription start site region 101048 MGI:6028815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101049 transcription start site region 101049 MGI:6028816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101050 transcription start site region 101050 MGI:6028817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101051 transcription start site region 101051 MGI:6028818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101052 transcription start site region 101052 MGI:6028819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101053 transcription start site region 101053 MGI:6028820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101054 transcription start site region 101054 MGI:6028821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101055 transcription start site region 101055 MGI:6028822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101056 transcription start site region 101056 MGI:6028823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101057 transcription start site region 101057 MGI:6028824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101058 transcription start site region 101058 MGI:6028825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101059 transcription start site region 101059 MGI:6028826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101060 transcription start site region 101060 MGI:6028827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101061 transcription start site region 101061 MGI:6028828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101062 transcription start site region 101062 MGI:6028829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101063 transcription start site region 101063 MGI:6028830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101064 transcription start site region 101064 MGI:6028831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101065 transcription start site region 101065 MGI:6028832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101066 transcription start site region 101066 MGI:6028833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101067 transcription start site region 101067 MGI:6028834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101068 transcription start site region 101068 MGI:6028835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101069 transcription start site region 101069 MGI:6028836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101070 transcription start site region 101070 MGI:6028837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101071 transcription start site region 101071 MGI:6028838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101072 transcription start site region 101072 MGI:6028839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101073 transcription start site region 101073 MGI:6028840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101074 transcription start site region 101074 MGI:6028841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101075 transcription start site region 101075 MGI:6028842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101076 transcription start site region 101076 MGI:6028843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101077 transcription start site region 101077 MGI:6028844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101078 transcription start site region 101078 MGI:6028845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101079 transcription start site region 101079 MGI:6028846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101080 transcription start site region 101080 MGI:6028847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101081 transcription start site region 101081 MGI:6028848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101082 transcription start site region 101082 MGI:6028849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101083 transcription start site region 101083 MGI:6028850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101084 transcription start site region 101084 MGI:6028851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101085 transcription start site region 101085 MGI:6028852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101086 transcription start site region 101086 MGI:6028853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101087 transcription start site region 101087 MGI:6028854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101088 transcription start site region 101088 MGI:6028855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101089 transcription start site region 101089 MGI:6028856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101090 transcription start site region 101090 MGI:6028857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101091 transcription start site region 101091 MGI:6028858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101092 transcription start site region 101092 MGI:6028859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101093 transcription start site region 101093 MGI:6028860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101094 transcription start site region 101094 MGI:6028861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101095 transcription start site region 101095 MGI:6028862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101096 transcription start site region 101096 MGI:6028863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101097 transcription start site region 101097 MGI:6028864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101098 transcription start site region 101098 MGI:6028865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101099 transcription start site region 101099 MGI:6028866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101100 transcription start site region 101100 MGI:6028867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101101 transcription start site region 101101 MGI:6028868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101102 transcription start site region 101102 MGI:6028869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101103 transcription start site region 101103 MGI:6028870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101104 transcription start site region 101104 MGI:6028871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101105 transcription start site region 101105 MGI:6028872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101106 transcription start site region 101106 MGI:6028873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101107 transcription start site region 101107 MGI:6028874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101108 transcription start site region 101108 MGI:6028875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101109 transcription start site region 101109 MGI:6028876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101110 transcription start site region 101110 MGI:6028877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101111 transcription start site region 101111 MGI:6028878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101112 transcription start site region 101112 MGI:6028879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101113 transcription start site region 101113 MGI:6028880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101114 transcription start site region 101114 MGI:6028881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101115 transcription start site region 101115 MGI:6028882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101116 transcription start site region 101116 MGI:6028883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101117 transcription start site region 101117 MGI:6028884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101118 transcription start site region 101118 MGI:6028885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101119 transcription start site region 101119 MGI:6028886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101120 transcription start site region 101120 MGI:6028887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101121 transcription start site region 101121 MGI:6028888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101122 transcription start site region 101122 MGI:6028889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101123 transcription start site region 101123 MGI:6028890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101124 transcription start site region 101124 MGI:6028891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101125 transcription start site region 101125 MGI:6028892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101126 transcription start site region 101126 MGI:6028893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101127 transcription start site region 101127 MGI:6028894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101128 transcription start site region 101128 MGI:6028895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101129 transcription start site region 101129 MGI:6028896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101130 transcription start site region 101130 MGI:6028897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101131 transcription start site region 101131 MGI:6028898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101132 transcription start site region 101132 MGI:6028899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101133 transcription start site region 101133 MGI:6028900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101134 transcription start site region 101134 MGI:6028901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101135 transcription start site region 101135 MGI:6028902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101136 transcription start site region 101136 MGI:6028903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101137 transcription start site region 101137 MGI:6028904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101138 transcription start site region 101138 MGI:6028905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101139 transcription start site region 101139 MGI:6028906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101140 transcription start site region 101140 MGI:6028907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101141 transcription start site region 101141 MGI:6028908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101142 transcription start site region 101142 MGI:6028909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101143 transcription start site region 101143 MGI:6028910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101144 transcription start site region 101144 MGI:6028911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101145 transcription start site region 101145 MGI:6028912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101146 transcription start site region 101146 MGI:6028913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101147 transcription start site region 101147 MGI:6028914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101148 transcription start site region 101148 MGI:6028915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101149 transcription start site region 101149 MGI:6028916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101150 transcription start site region 101150 MGI:6028917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101151 transcription start site region 101151 MGI:6028918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101152 transcription start site region 101152 MGI:6028919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101153 transcription start site region 101153 MGI:6028920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101154 transcription start site region 101154 MGI:6028921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101155 transcription start site region 101155 MGI:6028922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101156 transcription start site region 101156 MGI:6028923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101157 transcription start site region 101157 MGI:6028924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101158 transcription start site region 101158 MGI:6028925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101159 transcription start site region 101159 MGI:6028926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101160 transcription start site region 101160 MGI:6028927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101161 transcription start site region 101161 MGI:6028928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101162 transcription start site region 101162 MGI:6028929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101163 transcription start site region 101163 MGI:6028930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101164 transcription start site region 101164 MGI:6028931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101165 transcription start site region 101165 MGI:6028932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101166 transcription start site region 101166 MGI:6028933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101167 transcription start site region 101167 MGI:6028934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101168 transcription start site region 101168 MGI:6028935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101169 transcription start site region 101169 MGI:6028936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101170 transcription start site region 101170 MGI:6028937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101171 transcription start site region 101171 MGI:6028938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101172 transcription start site region 101172 MGI:6028939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101173 transcription start site region 101173 MGI:6028940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101174 transcription start site region 101174 MGI:6028941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101175 transcription start site region 101175 MGI:6028942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101176 transcription start site region 101176 MGI:6028943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101177 transcription start site region 101177 MGI:6028944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101178 transcription start site region 101178 MGI:6028945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101179 transcription start site region 101179 MGI:6028946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101180 transcription start site region 101180 MGI:6028947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101181 transcription start site region 101181 MGI:6028948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101182 transcription start site region 101182 MGI:6028949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101183 transcription start site region 101183 MGI:6028950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101184 transcription start site region 101184 MGI:6028951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101185 transcription start site region 101185 MGI:6028952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101186 transcription start site region 101186 MGI:6028953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101187 transcription start site region 101187 MGI:6028954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101188 transcription start site region 101188 MGI:6028955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101189 transcription start site region 101189 MGI:6028956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101190 transcription start site region 101190 MGI:6028957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101191 transcription start site region 101191 MGI:6028958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101192 transcription start site region 101192 MGI:6028959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101193 transcription start site region 101193 MGI:6028960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101194 transcription start site region 101194 MGI:6028961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101195 transcription start site region 101195 MGI:6028962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101196 transcription start site region 101196 MGI:6028963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101197 transcription start site region 101197 MGI:6028964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101198 transcription start site region 101198 MGI:6028965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101199 transcription start site region 101199 MGI:6028966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101200 transcription start site region 101200 MGI:6028967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101201 transcription start site region 101201 MGI:6028968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101202 transcription start site region 101202 MGI:6028969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101203 transcription start site region 101203 MGI:6028970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101204 transcription start site region 101204 MGI:6028971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101205 transcription start site region 101205 MGI:6028972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101206 transcription start site region 101206 MGI:6028973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101207 transcription start site region 101207 MGI:6028974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101208 transcription start site region 101208 MGI:6028975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101209 transcription start site region 101209 MGI:6028976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101210 transcription start site region 101210 MGI:6028977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101211 transcription start site region 101211 MGI:6028978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101212 transcription start site region 101212 MGI:6028979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101213 transcription start site region 101213 MGI:6028980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101214 transcription start site region 101214 MGI:6028981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101215 transcription start site region 101215 MGI:6028982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101216 transcription start site region 101216 MGI:6028983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101217 transcription start site region 101217 MGI:6028984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101218 transcription start site region 101218 MGI:6028985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101219 transcription start site region 101219 MGI:6028986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101220 transcription start site region 101220 MGI:6028987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101221 transcription start site region 101221 MGI:6028988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101222 transcription start site region 101222 MGI:6028989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101223 transcription start site region 101223 MGI:6028990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101224 transcription start site region 101224 MGI:6028991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101225 transcription start site region 101225 MGI:6028992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101226 transcription start site region 101226 MGI:6028993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101227 transcription start site region 101227 MGI:6028994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101228 transcription start site region 101228 MGI:6028995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101229 transcription start site region 101229 MGI:6028996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101230 transcription start site region 101230 MGI:6028997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101231 transcription start site region 101231 MGI:6028998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101232 transcription start site region 101232 MGI:6028999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101233 transcription start site region 101233 MGI:6029000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101234 transcription start site region 101234 MGI:6029001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101235 transcription start site region 101235 MGI:6029002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101236 transcription start site region 101236 MGI:6029003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101237 transcription start site region 101237 MGI:6029004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101238 transcription start site region 101238 MGI:6029005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101239 transcription start site region 101239 MGI:6029006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101240 transcription start site region 101240 MGI:6029007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101241 transcription start site region 101241 MGI:6029008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101242 transcription start site region 101242 MGI:6029009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101243 transcription start site region 101243 MGI:6029010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101244 transcription start site region 101244 MGI:6029011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101245 transcription start site region 101245 MGI:6029012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101246 transcription start site region 101246 MGI:6029013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101247 transcription start site region 101247 MGI:6029014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101248 transcription start site region 101248 MGI:6029015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101249 transcription start site region 101249 MGI:6029016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101250 transcription start site region 101250 MGI:6029017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101251 transcription start site region 101251 MGI:6029018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101252 transcription start site region 101252 MGI:6029019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101253 transcription start site region 101253 MGI:6029020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101254 transcription start site region 101254 MGI:6029021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101255 transcription start site region 101255 MGI:6029022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101256 transcription start site region 101256 MGI:6029023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101257 transcription start site region 101257 MGI:6029024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101258 transcription start site region 101258 MGI:6029025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101259 transcription start site region 101259 MGI:6029026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101260 transcription start site region 101260 MGI:6029027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101261 transcription start site region 101261 MGI:6029028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101262 transcription start site region 101262 MGI:6029029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101263 transcription start site region 101263 MGI:6029030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101264 transcription start site region 101264 MGI:6029031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101265 transcription start site region 101265 MGI:6029032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101266 transcription start site region 101266 MGI:6029033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101267 transcription start site region 101267 MGI:6029034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101268 transcription start site region 101268 MGI:6029035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101269 transcription start site region 101269 MGI:6029036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101270 transcription start site region 101270 MGI:6029037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101271 transcription start site region 101271 MGI:6029038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101272 transcription start site region 101272 MGI:6029039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101273 transcription start site region 101273 MGI:6029040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101274 transcription start site region 101274 MGI:6029041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101275 transcription start site region 101275 MGI:6029042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101276 transcription start site region 101276 MGI:6029043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101277 transcription start site region 101277 MGI:6029044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101278 transcription start site region 101278 MGI:6029045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101279 transcription start site region 101279 MGI:6029046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101280 transcription start site region 101280 MGI:6029047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101281 transcription start site region 101281 MGI:6029048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101282 transcription start site region 101282 MGI:6029049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101283 transcription start site region 101283 MGI:6029050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101284 transcription start site region 101284 MGI:6029051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101285 transcription start site region 101285 MGI:6029052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101286 transcription start site region 101286 MGI:6029053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101287 transcription start site region 101287 MGI:6029054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101288 transcription start site region 101288 MGI:6029055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101289 transcription start site region 101289 MGI:6029056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101290 transcription start site region 101290 MGI:6029057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101291 transcription start site region 101291 MGI:6029058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101292 transcription start site region 101292 MGI:6029059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101293 transcription start site region 101293 MGI:6029060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101294 transcription start site region 101294 MGI:6029061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101295 transcription start site region 101295 MGI:6029062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101296 transcription start site region 101296 MGI:6029063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101297 transcription start site region 101297 MGI:6029064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101298 transcription start site region 101298 MGI:6029065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101299 transcription start site region 101299 MGI:6029066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101300 transcription start site region 101300 MGI:6029067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101301 transcription start site region 101301 MGI:6029068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101302 transcription start site region 101302 MGI:6029069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101303 transcription start site region 101303 MGI:6029070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101304 transcription start site region 101304 MGI:6029071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101305 transcription start site region 101305 MGI:6029072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101306 transcription start site region 101306 MGI:6029073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101307 transcription start site region 101307 MGI:6029074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101308 transcription start site region 101308 MGI:6029075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101309 transcription start site region 101309 MGI:6029076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101310 transcription start site region 101310 MGI:6029077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101311 transcription start site region 101311 MGI:6029078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101312 transcription start site region 101312 MGI:6029079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101313 transcription start site region 101313 MGI:6029080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101314 transcription start site region 101314 MGI:6029081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101315 transcription start site region 101315 MGI:6029082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101316 transcription start site region 101316 MGI:6029083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101317 transcription start site region 101317 MGI:6029084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101318 transcription start site region 101318 MGI:6029085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101319 transcription start site region 101319 MGI:6029086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101320 transcription start site region 101320 MGI:6029087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101321 transcription start site region 101321 MGI:6029088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101322 transcription start site region 101322 MGI:6029089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101323 transcription start site region 101323 MGI:6029090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101324 transcription start site region 101324 MGI:6029091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101325 transcription start site region 101325 MGI:6029092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101326 transcription start site region 101326 MGI:6029093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101327 transcription start site region 101327 MGI:6029094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101328 transcription start site region 101328 MGI:6029095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101329 transcription start site region 101329 MGI:6029096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101330 transcription start site region 101330 MGI:6029097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101331 transcription start site region 101331 MGI:6029098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101332 transcription start site region 101332 MGI:6029099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101333 transcription start site region 101333 MGI:6029100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101334 transcription start site region 101334 MGI:6029101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101335 transcription start site region 101335 MGI:6029102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101336 transcription start site region 101336 MGI:6029103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101337 transcription start site region 101337 MGI:6029104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101338 transcription start site region 101338 MGI:6029105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101339 transcription start site region 101339 MGI:6029106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101340 transcription start site region 101340 MGI:6029107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101341 transcription start site region 101341 MGI:6029108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101342 transcription start site region 101342 MGI:6029109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101343 transcription start site region 101343 MGI:6029110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101344 transcription start site region 101344 MGI:6029111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101345 transcription start site region 101345 MGI:6029112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101346 transcription start site region 101346 MGI:6029113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101347 transcription start site region 101347 MGI:6029114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101348 transcription start site region 101348 MGI:6029115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101349 transcription start site region 101349 MGI:6029116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101350 transcription start site region 101350 MGI:6029117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101351 transcription start site region 101351 MGI:6029118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101352 transcription start site region 101352 MGI:6029119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101353 transcription start site region 101353 MGI:6029120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101354 transcription start site region 101354 MGI:6029121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101355 transcription start site region 101355 MGI:6029122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101356 transcription start site region 101356 MGI:6029123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101357 transcription start site region 101357 MGI:6029124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101358 transcription start site region 101358 MGI:6029125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101359 transcription start site region 101359 MGI:6029126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101360 transcription start site region 101360 MGI:6029127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101361 transcription start site region 101361 MGI:6029128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101362 transcription start site region 101362 MGI:6029129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101363 transcription start site region 101363 MGI:6029130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101364 transcription start site region 101364 MGI:6029131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101365 transcription start site region 101365 MGI:6029132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101366 transcription start site region 101366 MGI:6029133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101367 transcription start site region 101367 MGI:6029134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101368 transcription start site region 101368 MGI:6029135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101369 transcription start site region 101369 MGI:6029136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101370 transcription start site region 101370 MGI:6029137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101371 transcription start site region 101371 MGI:6029138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101372 transcription start site region 101372 MGI:6029139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101373 transcription start site region 101373 MGI:6029140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101374 transcription start site region 101374 MGI:6029141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101375 transcription start site region 101375 MGI:6029142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101376 transcription start site region 101376 MGI:6029143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101377 transcription start site region 101377 MGI:6029144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101378 transcription start site region 101378 MGI:6029145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101379 transcription start site region 101379 MGI:6029146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101380 transcription start site region 101380 MGI:6029147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101381 transcription start site region 101381 MGI:6029148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101382 transcription start site region 101382 MGI:6029149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101383 transcription start site region 101383 MGI:6029150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101384 transcription start site region 101384 MGI:6029151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101385 transcription start site region 101385 MGI:6029152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101386 transcription start site region 101386 MGI:6029153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101387 transcription start site region 101387 MGI:6029154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101388 transcription start site region 101388 MGI:6029155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101389 transcription start site region 101389 MGI:6029156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101390 transcription start site region 101390 MGI:6029157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101391 transcription start site region 101391 MGI:6029158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101392 transcription start site region 101392 MGI:6029159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101393 transcription start site region 101393 MGI:6029160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101394 transcription start site region 101394 MGI:6029161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101395 transcription start site region 101395 MGI:6029162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101396 transcription start site region 101396 MGI:6029163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101397 transcription start site region 101397 MGI:6029164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101398 transcription start site region 101398 MGI:6029165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101399 transcription start site region 101399 MGI:6029166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101400 transcription start site region 101400 MGI:6029167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101401 transcription start site region 101401 MGI:6029168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101402 transcription start site region 101402 MGI:6029169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101403 transcription start site region 101403 MGI:6029170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101404 transcription start site region 101404 MGI:6029171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101405 transcription start site region 101405 MGI:6029172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101406 transcription start site region 101406 MGI:6029173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101407 transcription start site region 101407 MGI:6029174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101408 transcription start site region 101408 MGI:6029175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101409 transcription start site region 101409 MGI:6029176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101410 transcription start site region 101410 MGI:6029177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101411 transcription start site region 101411 MGI:6029178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101412 transcription start site region 101412 MGI:6029179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101413 transcription start site region 101413 MGI:6029180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101414 transcription start site region 101414 MGI:6029181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101415 transcription start site region 101415 MGI:6029182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101416 transcription start site region 101416 MGI:6029183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101417 transcription start site region 101417 MGI:6029184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101418 transcription start site region 101418 MGI:6029185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101419 transcription start site region 101419 MGI:6029186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101420 transcription start site region 101420 MGI:6029187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101421 transcription start site region 101421 MGI:6029188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101422 transcription start site region 101422 MGI:6029189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101423 transcription start site region 101423 MGI:6029190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101424 transcription start site region 101424 MGI:6029191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101425 transcription start site region 101425 MGI:6029192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101426 transcription start site region 101426 MGI:6029193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101427 transcription start site region 101427 MGI:6029194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101428 transcription start site region 101428 MGI:6029195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101429 transcription start site region 101429 MGI:6029196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101430 transcription start site region 101430 MGI:6029197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101431 transcription start site region 101431 MGI:6029198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101432 transcription start site region 101432 MGI:6029199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101433 transcription start site region 101433 MGI:6029200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101434 transcription start site region 101434 MGI:6029201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101435 transcription start site region 101435 MGI:6029202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101436 transcription start site region 101436 MGI:6029203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101437 transcription start site region 101437 MGI:6029204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101438 transcription start site region 101438 MGI:6029205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101439 transcription start site region 101439 MGI:6029206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101440 transcription start site region 101440 MGI:6029207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101441 transcription start site region 101441 MGI:6029208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101442 transcription start site region 101442 MGI:6029209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101443 transcription start site region 101443 MGI:6029210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101444 transcription start site region 101444 MGI:6029211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101445 transcription start site region 101445 MGI:6029212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101446 transcription start site region 101446 MGI:6029213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101447 transcription start site region 101447 MGI:6029214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101448 transcription start site region 101448 MGI:6029215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101449 transcription start site region 101449 MGI:6029216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101450 transcription start site region 101450 MGI:6029217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101451 transcription start site region 101451 MGI:6029218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101452 transcription start site region 101452 MGI:6029219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101453 transcription start site region 101453 MGI:6029220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101454 transcription start site region 101454 MGI:6029221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101455 transcription start site region 101455 MGI:6029222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101456 transcription start site region 101456 MGI:6029223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101457 transcription start site region 101457 MGI:6029224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101458 transcription start site region 101458 MGI:6029225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101459 transcription start site region 101459 MGI:6029226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101460 transcription start site region 101460 MGI:6029227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101461 transcription start site region 101461 MGI:6029228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101462 transcription start site region 101462 MGI:6029229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101463 transcription start site region 101463 MGI:6029230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101464 transcription start site region 101464 MGI:6029231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101465 transcription start site region 101465 MGI:6029232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101466 transcription start site region 101466 MGI:6029233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101467 transcription start site region 101467 MGI:6029234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101468 transcription start site region 101468 MGI:6029235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101469 transcription start site region 101469 MGI:6029236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101470 transcription start site region 101470 MGI:6029237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101471 transcription start site region 101471 MGI:6029238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101472 transcription start site region 101472 MGI:6029239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101473 transcription start site region 101473 MGI:6029240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101474 transcription start site region 101474 MGI:6029241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101475 transcription start site region 101475 MGI:6029242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101476 transcription start site region 101476 MGI:6029243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101477 transcription start site region 101477 MGI:6029244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101478 transcription start site region 101478 MGI:6029245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101479 transcription start site region 101479 MGI:6029246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101480 transcription start site region 101480 MGI:6029247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101481 transcription start site region 101481 MGI:6029248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101482 transcription start site region 101482 MGI:6029249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101483 transcription start site region 101483 MGI:6029250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101484 transcription start site region 101484 MGI:6029251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101485 transcription start site region 101485 MGI:6029252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101486 transcription start site region 101486 MGI:6029253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101487 transcription start site region 101487 MGI:6029254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101488 transcription start site region 101488 MGI:6029255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101489 transcription start site region 101489 MGI:6029256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101490 transcription start site region 101490 MGI:6029257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101491 transcription start site region 101491 MGI:6029258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101492 transcription start site region 101492 MGI:6029259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101493 transcription start site region 101493 MGI:6029260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101494 transcription start site region 101494 MGI:6029261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101495 transcription start site region 101495 MGI:6029262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101496 transcription start site region 101496 MGI:6029263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101497 transcription start site region 101497 MGI:6029264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101498 transcription start site region 101498 MGI:6029265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101499 transcription start site region 101499 MGI:6029266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101500 transcription start site region 101500 MGI:6029267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101501 transcription start site region 101501 MGI:6029268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101502 transcription start site region 101502 MGI:6029269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101503 transcription start site region 101503 MGI:6029270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101504 transcription start site region 101504 MGI:6029271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101505 transcription start site region 101505 MGI:6029272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101506 transcription start site region 101506 MGI:6029273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101507 transcription start site region 101507 MGI:6029274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101508 transcription start site region 101508 MGI:6029275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101509 transcription start site region 101509 MGI:6029276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101510 transcription start site region 101510 MGI:6029277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101511 transcription start site region 101511 MGI:6029278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101512 transcription start site region 101512 MGI:6029279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101513 transcription start site region 101513 MGI:6029280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101514 transcription start site region 101514 MGI:6029281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101515 transcription start site region 101515 MGI:6029282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101516 transcription start site region 101516 MGI:6029283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101517 transcription start site region 101517 MGI:6029284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101518 transcription start site region 101518 MGI:6029285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101519 transcription start site region 101519 MGI:6029286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101520 transcription start site region 101520 MGI:6029287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101521 transcription start site region 101521 MGI:6029288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101522 transcription start site region 101522 MGI:6029289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101523 transcription start site region 101523 MGI:6029290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101524 transcription start site region 101524 MGI:6029291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101525 transcription start site region 101525 MGI:6029292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101526 transcription start site region 101526 MGI:6029293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101527 transcription start site region 101527 MGI:6029294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101528 transcription start site region 101528 MGI:6029295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101529 transcription start site region 101529 MGI:6029296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101530 transcription start site region 101530 MGI:6029297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101531 transcription start site region 101531 MGI:6029298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101532 transcription start site region 101532 MGI:6029299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101533 transcription start site region 101533 MGI:6029300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101534 transcription start site region 101534 MGI:6029301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101535 transcription start site region 101535 MGI:6029302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101536 transcription start site region 101536 MGI:6029303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101537 transcription start site region 101537 MGI:6029304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101538 transcription start site region 101538 MGI:6029305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101539 transcription start site region 101539 MGI:6029306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101540 transcription start site region 101540 MGI:6029307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101541 transcription start site region 101541 MGI:6029308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101542 transcription start site region 101542 MGI:6029309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101543 transcription start site region 101543 MGI:6029310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101544 transcription start site region 101544 MGI:6029311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101545 transcription start site region 101545 MGI:6029312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101546 transcription start site region 101546 MGI:6029313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101547 transcription start site region 101547 MGI:6029314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101548 transcription start site region 101548 MGI:6029315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101549 transcription start site region 101549 MGI:6029316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101550 transcription start site region 101550 MGI:6029317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101551 transcription start site region 101551 MGI:6029318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101552 transcription start site region 101552 MGI:6029319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101553 transcription start site region 101553 MGI:6029320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101554 transcription start site region 101554 MGI:6029321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101555 transcription start site region 101555 MGI:6029322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101556 transcription start site region 101556 MGI:6029323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101557 transcription start site region 101557 MGI:6029324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101558 transcription start site region 101558 MGI:6029325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101559 transcription start site region 101559 MGI:6029326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101560 transcription start site region 101560 MGI:6029327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101561 transcription start site region 101561 MGI:6029328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101562 transcription start site region 101562 MGI:6029329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101563 transcription start site region 101563 MGI:6029330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101564 transcription start site region 101564 MGI:6029331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101565 transcription start site region 101565 MGI:6029332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101566 transcription start site region 101566 MGI:6029333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101567 transcription start site region 101567 MGI:6029334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101568 transcription start site region 101568 MGI:6029335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101569 transcription start site region 101569 MGI:6029336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101570 transcription start site region 101570 MGI:6029337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101571 transcription start site region 101571 MGI:6029338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101572 transcription start site region 101572 MGI:6029339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101573 transcription start site region 101573 MGI:6029340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101574 transcription start site region 101574 MGI:6029341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101575 transcription start site region 101575 MGI:6029342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101576 transcription start site region 101576 MGI:6029343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101577 transcription start site region 101577 MGI:6029344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101578 transcription start site region 101578 MGI:6029345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101579 transcription start site region 101579 MGI:6029346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101580 transcription start site region 101580 MGI:6029347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101581 transcription start site region 101581 MGI:6029348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101582 transcription start site region 101582 MGI:6029349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101583 transcription start site region 101583 MGI:6029350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101584 transcription start site region 101584 MGI:6029351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101585 transcription start site region 101585 MGI:6029352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101586 transcription start site region 101586 MGI:6029353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101587 transcription start site region 101587 MGI:6029354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101588 transcription start site region 101588 MGI:6029355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101589 transcription start site region 101589 MGI:6029356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101590 transcription start site region 101590 MGI:6029357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101591 transcription start site region 101591 MGI:6029358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101592 transcription start site region 101592 MGI:6029359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101593 transcription start site region 101593 MGI:6029360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101594 transcription start site region 101594 MGI:6029361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101595 transcription start site region 101595 MGI:6029362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101596 transcription start site region 101596 MGI:6029363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101597 transcription start site region 101597 MGI:6029364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101598 transcription start site region 101598 MGI:6029365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101599 transcription start site region 101599 MGI:6029366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101600 transcription start site region 101600 MGI:6029367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101601 transcription start site region 101601 MGI:6029368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101602 transcription start site region 101602 MGI:6029369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101603 transcription start site region 101603 MGI:6029370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101604 transcription start site region 101604 MGI:6029371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101605 transcription start site region 101605 MGI:6029372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101606 transcription start site region 101606 MGI:6029373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101607 transcription start site region 101607 MGI:6029374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101608 transcription start site region 101608 MGI:6029375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101609 transcription start site region 101609 MGI:6029376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101610 transcription start site region 101610 MGI:6029377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101611 transcription start site region 101611 MGI:6029378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101612 transcription start site region 101612 MGI:6029379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101613 transcription start site region 101613 MGI:6029380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101614 transcription start site region 101614 MGI:6029381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101615 transcription start site region 101615 MGI:6029382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101616 transcription start site region 101616 MGI:6029383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101617 transcription start site region 101617 MGI:6029384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101618 transcription start site region 101618 MGI:6029385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101619 transcription start site region 101619 MGI:6029386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101620 transcription start site region 101620 MGI:6029387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101621 transcription start site region 101621 MGI:6029388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101622 transcription start site region 101622 MGI:6029389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101623 transcription start site region 101623 MGI:6029390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101624 transcription start site region 101624 MGI:6029391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101625 transcription start site region 101625 MGI:6029392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101626 transcription start site region 101626 MGI:6029393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101627 transcription start site region 101627 MGI:6029394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101628 transcription start site region 101628 MGI:6029395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101629 transcription start site region 101629 MGI:6029396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101630 transcription start site region 101630 MGI:6029397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101631 transcription start site region 101631 MGI:6029398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101632 transcription start site region 101632 MGI:6029399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101633 transcription start site region 101633 MGI:6029400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101634 transcription start site region 101634 MGI:6029401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101635 transcription start site region 101635 MGI:6029402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101636 transcription start site region 101636 MGI:6029403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101637 transcription start site region 101637 MGI:6029404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101638 transcription start site region 101638 MGI:6029405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101639 transcription start site region 101639 MGI:6029406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101640 transcription start site region 101640 MGI:6029407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101641 transcription start site region 101641 MGI:6029408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101642 transcription start site region 101642 MGI:6029409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101643 transcription start site region 101643 MGI:6029410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101644 transcription start site region 101644 MGI:6029411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101645 transcription start site region 101645 MGI:6029412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101646 transcription start site region 101646 MGI:6029413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101647 transcription start site region 101647 MGI:6029414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101648 transcription start site region 101648 MGI:6029415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101649 transcription start site region 101649 MGI:6029416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101650 transcription start site region 101650 MGI:6029417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101651 transcription start site region 101651 MGI:6029418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101652 transcription start site region 101652 MGI:6029419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101653 transcription start site region 101653 MGI:6029420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101654 transcription start site region 101654 MGI:6029421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101655 transcription start site region 101655 MGI:6029422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101656 transcription start site region 101656 MGI:6029423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101657 transcription start site region 101657 MGI:6029424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101658 transcription start site region 101658 MGI:6029425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101659 transcription start site region 101659 MGI:6029426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101660 transcription start site region 101660 MGI:6029427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101661 transcription start site region 101661 MGI:6029428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101662 transcription start site region 101662 MGI:6029429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101663 transcription start site region 101663 MGI:6029430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101664 transcription start site region 101664 MGI:6029431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101665 transcription start site region 101665 MGI:6029432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101666 transcription start site region 101666 MGI:6029433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101667 transcription start site region 101667 MGI:6029434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101668 transcription start site region 101668 MGI:6029435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101669 transcription start site region 101669 MGI:6029436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101670 transcription start site region 101670 MGI:6029437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101671 transcription start site region 101671 MGI:6029438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101672 transcription start site region 101672 MGI:6029439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101673 transcription start site region 101673 MGI:6029440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101674 transcription start site region 101674 MGI:6029441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101675 transcription start site region 101675 MGI:6029442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101676 transcription start site region 101676 MGI:6029443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101677 transcription start site region 101677 MGI:6029444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101678 transcription start site region 101678 MGI:6029445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101679 transcription start site region 101679 MGI:6029446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101680 transcription start site region 101680 MGI:6029447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101681 transcription start site region 101681 MGI:6029448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101682 transcription start site region 101682 MGI:6029449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101683 transcription start site region 101683 MGI:6029450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101684 transcription start site region 101684 MGI:6029451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101685 transcription start site region 101685 MGI:6029452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101686 transcription start site region 101686 MGI:6029453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101687 transcription start site region 101687 MGI:6029454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101688 transcription start site region 101688 MGI:6029455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101689 transcription start site region 101689 MGI:6029456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101690 transcription start site region 101690 MGI:6029457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101691 transcription start site region 101691 MGI:6029458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101692 transcription start site region 101692 MGI:6029459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101693 transcription start site region 101693 MGI:6029460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101694 transcription start site region 101694 MGI:6029461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101695 transcription start site region 101695 MGI:6029462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101696 transcription start site region 101696 MGI:6029463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101697 transcription start site region 101697 MGI:6029464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101698 transcription start site region 101698 MGI:6029465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101699 transcription start site region 101699 MGI:6029466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101700 transcription start site region 101700 MGI:6029467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101701 transcription start site region 101701 MGI:6029468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101702 transcription start site region 101702 MGI:6029469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101703 transcription start site region 101703 MGI:6029470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101704 transcription start site region 101704 MGI:6029471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101705 transcription start site region 101705 MGI:6029472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101706 transcription start site region 101706 MGI:6029473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101707 transcription start site region 101707 MGI:6029474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101708 transcription start site region 101708 MGI:6029475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101709 transcription start site region 101709 MGI:6029476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101710 transcription start site region 101710 MGI:6029477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101711 transcription start site region 101711 MGI:6029478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101712 transcription start site region 101712 MGI:6029479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101713 transcription start site region 101713 MGI:6029480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101714 transcription start site region 101714 MGI:6029481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101715 transcription start site region 101715 MGI:6029482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101716 transcription start site region 101716 MGI:6029483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101717 transcription start site region 101717 MGI:6029484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101718 transcription start site region 101718 MGI:6029485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101719 transcription start site region 101719 MGI:6029486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101720 transcription start site region 101720 MGI:6029487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101721 transcription start site region 101721 MGI:6029488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101722 transcription start site region 101722 MGI:6029489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101723 transcription start site region 101723 MGI:6029490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101724 transcription start site region 101724 MGI:6029491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101725 transcription start site region 101725 MGI:6029492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101726 transcription start site region 101726 MGI:6029493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101727 transcription start site region 101727 MGI:6029494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101728 transcription start site region 101728 MGI:6029495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101729 transcription start site region 101729 MGI:6029496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101730 transcription start site region 101730 MGI:6029497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101731 transcription start site region 101731 MGI:6029498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101732 transcription start site region 101732 MGI:6029499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101733 transcription start site region 101733 MGI:6029500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101734 transcription start site region 101734 MGI:6029501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101735 transcription start site region 101735 MGI:6029502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101736 transcription start site region 101736 MGI:6029503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101737 transcription start site region 101737 MGI:6029504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101738 transcription start site region 101738 MGI:6029505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101739 transcription start site region 101739 MGI:6029506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101740 transcription start site region 101740 MGI:6029507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101741 transcription start site region 101741 MGI:6029508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101742 transcription start site region 101742 MGI:6029509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101743 transcription start site region 101743 MGI:6029510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101744 transcription start site region 101744 MGI:6029511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101745 transcription start site region 101745 MGI:6029512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101746 transcription start site region 101746 MGI:6029513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101747 transcription start site region 101747 MGI:6029514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101748 transcription start site region 101748 MGI:6029515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101749 transcription start site region 101749 MGI:6029516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101750 transcription start site region 101750 MGI:6029517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101751 transcription start site region 101751 MGI:6029518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101752 transcription start site region 101752 MGI:6029519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101753 transcription start site region 101753 MGI:6029520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101754 transcription start site region 101754 MGI:6029521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101755 transcription start site region 101755 MGI:6029522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101756 transcription start site region 101756 MGI:6029523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101757 transcription start site region 101757 MGI:6029524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101758 transcription start site region 101758 MGI:6029525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101759 transcription start site region 101759 MGI:6029526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101760 transcription start site region 101760 MGI:6029527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101761 transcription start site region 101761 MGI:6029528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101762 transcription start site region 101762 MGI:6029529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101763 transcription start site region 101763 MGI:6029530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101764 transcription start site region 101764 MGI:6029531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101765 transcription start site region 101765 MGI:6029532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101766 transcription start site region 101766 MGI:6029533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101767 transcription start site region 101767 MGI:6029534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101768 transcription start site region 101768 MGI:6029535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101769 transcription start site region 101769 MGI:6029536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101770 transcription start site region 101770 MGI:6029537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101771 transcription start site region 101771 MGI:6029538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101772 transcription start site region 101772 MGI:6029539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101773 transcription start site region 101773 MGI:6029540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101774 transcription start site region 101774 MGI:6029541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101775 transcription start site region 101775 MGI:6029542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101776 transcription start site region 101776 MGI:6029543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101777 transcription start site region 101777 MGI:6029544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101778 transcription start site region 101778 MGI:6029545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101779 transcription start site region 101779 MGI:6029546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101780 transcription start site region 101780 MGI:6029547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101781 transcription start site region 101781 MGI:6029548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101782 transcription start site region 101782 MGI:6029549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101783 transcription start site region 101783 MGI:6029550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101784 transcription start site region 101784 MGI:6029551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101785 transcription start site region 101785 MGI:6029552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101786 transcription start site region 101786 MGI:6029553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101787 transcription start site region 101787 MGI:6029554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101788 transcription start site region 101788 MGI:6029555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101789 transcription start site region 101789 MGI:6029556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101790 transcription start site region 101790 MGI:6029557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101791 transcription start site region 101791 MGI:6029558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101792 transcription start site region 101792 MGI:6029559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101793 transcription start site region 101793 MGI:6029560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101794 transcription start site region 101794 MGI:6029561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101795 transcription start site region 101795 MGI:6029562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101796 transcription start site region 101796 MGI:6029563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101797 transcription start site region 101797 MGI:6029564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101798 transcription start site region 101798 MGI:6029565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101799 transcription start site region 101799 MGI:6029566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101800 transcription start site region 101800 MGI:6029567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101801 transcription start site region 101801 MGI:6029568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101802 transcription start site region 101802 MGI:6029569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101803 transcription start site region 101803 MGI:6029570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101804 transcription start site region 101804 MGI:6029571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101805 transcription start site region 101805 MGI:6029572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101806 transcription start site region 101806 MGI:6029573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101807 transcription start site region 101807 MGI:6029574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101808 transcription start site region 101808 MGI:6029575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101809 transcription start site region 101809 MGI:6029576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101810 transcription start site region 101810 MGI:6029577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101811 transcription start site region 101811 MGI:6029578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101812 transcription start site region 101812 MGI:6029579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101813 transcription start site region 101813 MGI:6029580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101814 transcription start site region 101814 MGI:6029581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101815 transcription start site region 101815 MGI:6029582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101816 transcription start site region 101816 MGI:6029583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101817 transcription start site region 101817 MGI:6029584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101818 transcription start site region 101818 MGI:6029585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101819 transcription start site region 101819 MGI:6029586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101820 transcription start site region 101820 MGI:6029587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101821 transcription start site region 101821 MGI:6029588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101822 transcription start site region 101822 MGI:6029589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101823 transcription start site region 101823 MGI:6029590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101824 transcription start site region 101824 MGI:6029591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101825 transcription start site region 101825 MGI:6029592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101826 transcription start site region 101826 MGI:6029593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101827 transcription start site region 101827 MGI:6029594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101828 transcription start site region 101828 MGI:6029595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101829 transcription start site region 101829 MGI:6029596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101830 transcription start site region 101830 MGI:6029597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101831 transcription start site region 101831 MGI:6029598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101832 transcription start site region 101832 MGI:6029599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101833 transcription start site region 101833 MGI:6029600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101834 transcription start site region 101834 MGI:6029601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101835 transcription start site region 101835 MGI:6029602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101836 transcription start site region 101836 MGI:6029603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101837 transcription start site region 101837 MGI:6029604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101838 transcription start site region 101838 MGI:6029605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101839 transcription start site region 101839 MGI:6029606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101840 transcription start site region 101840 MGI:6029607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101841 transcription start site region 101841 MGI:6029608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101842 transcription start site region 101842 MGI:6029609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101843 transcription start site region 101843 MGI:6029610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101844 transcription start site region 101844 MGI:6029611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101845 transcription start site region 101845 MGI:6029612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101846 transcription start site region 101846 MGI:6029613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101847 transcription start site region 101847 MGI:6029614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101848 transcription start site region 101848 MGI:6029615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101849 transcription start site region 101849 MGI:6029616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101850 transcription start site region 101850 MGI:6029617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101851 transcription start site region 101851 MGI:6029618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101852 transcription start site region 101852 MGI:6029619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101853 transcription start site region 101853 MGI:6029620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101854 transcription start site region 101854 MGI:6029621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101855 transcription start site region 101855 MGI:6029622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101856 transcription start site region 101856 MGI:6029623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101857 transcription start site region 101857 MGI:6029624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101858 transcription start site region 101858 MGI:6029625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101859 transcription start site region 101859 MGI:6029626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101860 transcription start site region 101860 MGI:6029627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101861 transcription start site region 101861 MGI:6029628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101862 transcription start site region 101862 MGI:6029629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101863 transcription start site region 101863 MGI:6029630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101864 transcription start site region 101864 MGI:6029631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101865 transcription start site region 101865 MGI:6029632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101866 transcription start site region 101866 MGI:6029633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101867 transcription start site region 101867 MGI:6029634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101868 transcription start site region 101868 MGI:6029635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101869 transcription start site region 101869 MGI:6029636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101870 transcription start site region 101870 MGI:6029637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101871 transcription start site region 101871 MGI:6029638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101872 transcription start site region 101872 MGI:6029639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101873 transcription start site region 101873 MGI:6029640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101874 transcription start site region 101874 MGI:6029641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101875 transcription start site region 101875 MGI:6029642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101876 transcription start site region 101876 MGI:6029643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101877 transcription start site region 101877 MGI:6029644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101878 transcription start site region 101878 MGI:6029645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101879 transcription start site region 101879 MGI:6029646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101880 transcription start site region 101880 MGI:6029647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101881 transcription start site region 101881 MGI:6029648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101882 transcription start site region 101882 MGI:6029649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101883 transcription start site region 101883 MGI:6029650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101884 transcription start site region 101884 MGI:6029651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101885 transcription start site region 101885 MGI:6029652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101886 transcription start site region 101886 MGI:6029653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101887 transcription start site region 101887 MGI:6029654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101888 transcription start site region 101888 MGI:6029655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101889 transcription start site region 101889 MGI:6029656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101890 transcription start site region 101890 MGI:6029657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101891 transcription start site region 101891 MGI:6029658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101892 transcription start site region 101892 MGI:6029659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101893 transcription start site region 101893 MGI:6029660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101894 transcription start site region 101894 MGI:6029661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101895 transcription start site region 101895 MGI:6029662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101896 transcription start site region 101896 MGI:6029663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101897 transcription start site region 101897 MGI:6029664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101898 transcription start site region 101898 MGI:6029665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101899 transcription start site region 101899 MGI:6029666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101900 transcription start site region 101900 MGI:6029667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101901 transcription start site region 101901 MGI:6029668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101902 transcription start site region 101902 MGI:6029669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101903 transcription start site region 101903 MGI:6029670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101904 transcription start site region 101904 MGI:6029671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101905 transcription start site region 101905 MGI:6029672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101906 transcription start site region 101906 MGI:6029673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101907 transcription start site region 101907 MGI:6029674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101908 transcription start site region 101908 MGI:6029675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101909 transcription start site region 101909 MGI:6029676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101910 transcription start site region 101910 MGI:6029677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101911 transcription start site region 101911 MGI:6029678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101912 transcription start site region 101912 MGI:6029679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101913 transcription start site region 101913 MGI:6029680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101914 transcription start site region 101914 MGI:6029681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101915 transcription start site region 101915 MGI:6029682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101916 transcription start site region 101916 MGI:6029683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101917 transcription start site region 101917 MGI:6029684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101918 transcription start site region 101918 MGI:6029685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101919 transcription start site region 101919 MGI:6029686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101920 transcription start site region 101920 MGI:6029687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101921 transcription start site region 101921 MGI:6029688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101922 transcription start site region 101922 MGI:6029689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101923 transcription start site region 101923 MGI:6029690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101924 transcription start site region 101924 MGI:6029691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101925 transcription start site region 101925 MGI:6029692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101926 transcription start site region 101926 MGI:6029693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101927 transcription start site region 101927 MGI:6029694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101928 transcription start site region 101928 MGI:6029695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101929 transcription start site region 101929 MGI:6029696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101930 transcription start site region 101930 MGI:6029697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101931 transcription start site region 101931 MGI:6029698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101932 transcription start site region 101932 MGI:6029699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101933 transcription start site region 101933 MGI:6029700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101934 transcription start site region 101934 MGI:6029701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101935 transcription start site region 101935 MGI:6029702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101936 transcription start site region 101936 MGI:6029703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101937 transcription start site region 101937 MGI:6029704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101938 transcription start site region 101938 MGI:6029705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101939 transcription start site region 101939 MGI:6029706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101940 transcription start site region 101940 MGI:6029707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101941 transcription start site region 101941 MGI:6029708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101942 transcription start site region 101942 MGI:6029709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101943 transcription start site region 101943 MGI:6029710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101944 transcription start site region 101944 MGI:6029711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101945 transcription start site region 101945 MGI:6029712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101946 transcription start site region 101946 MGI:6029713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101947 transcription start site region 101947 MGI:6029714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101948 transcription start site region 101948 MGI:6029715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101949 transcription start site region 101949 MGI:6029716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101950 transcription start site region 101950 MGI:6029717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101951 transcription start site region 101951 MGI:6029718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101952 transcription start site region 101952 MGI:6029719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101953 transcription start site region 101953 MGI:6029720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101954 transcription start site region 101954 MGI:6029721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101955 transcription start site region 101955 MGI:6029722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101956 transcription start site region 101956 MGI:6029723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101957 transcription start site region 101957 MGI:6029724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101958 transcription start site region 101958 MGI:6029725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101959 transcription start site region 101959 MGI:6029726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101960 transcription start site region 101960 MGI:6029727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101961 transcription start site region 101961 MGI:6029728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101962 transcription start site region 101962 MGI:6029729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101963 transcription start site region 101963 MGI:6029730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101964 transcription start site region 101964 MGI:6029731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101965 transcription start site region 101965 MGI:6029732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101966 transcription start site region 101966 MGI:6029733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101967 transcription start site region 101967 MGI:6029734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101968 transcription start site region 101968 MGI:6029735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101969 transcription start site region 101969 MGI:6029736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101970 transcription start site region 101970 MGI:6029737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101971 transcription start site region 101971 MGI:6029738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101972 transcription start site region 101972 MGI:6029739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101973 transcription start site region 101973 MGI:6029740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101974 transcription start site region 101974 MGI:6029741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101975 transcription start site region 101975 MGI:6029742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101976 transcription start site region 101976 MGI:6029743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101977 transcription start site region 101977 MGI:6029744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101978 transcription start site region 101978 MGI:6029745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101979 transcription start site region 101979 MGI:6029746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101980 transcription start site region 101980 MGI:6029747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101981 transcription start site region 101981 MGI:6029748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101982 transcription start site region 101982 MGI:6029749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101983 transcription start site region 101983 MGI:6029750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101984 transcription start site region 101984 MGI:6029751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101985 transcription start site region 101985 MGI:6029752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101986 transcription start site region 101986 MGI:6029753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101987 transcription start site region 101987 MGI:6029754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101988 transcription start site region 101988 MGI:6029755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101989 transcription start site region 101989 MGI:6029756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101990 transcription start site region 101990 MGI:6029757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101991 transcription start site region 101991 MGI:6029758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101992 transcription start site region 101992 MGI:6029759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101993 transcription start site region 101993 MGI:6029760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101994 transcription start site region 101994 MGI:6029761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101995 transcription start site region 101995 MGI:6029762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101996 transcription start site region 101996 MGI:6029763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101997 transcription start site region 101997 MGI:6029764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101998 transcription start site region 101998 MGI:6029765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101999 transcription start site region 101999 MGI:6029766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr102000 transcription start site region 102000 MGI:6029767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr102001 transcription start site region 102001 MGI:6029768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr102002 transcription start site region 102002 MGI:6029769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr102003 transcription start site region 102003 MGI:6029770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr102004 transcription start site region 102004 MGI:6029771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr102005 transcription start site region 102005 MGI:6029772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr102006 transcription start site region 102006 MGI:6029773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr102007 transcription start site region 102007 MGI:6029774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr102008 transcription start site region 102008 MGI:6029775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr102009 transcription start site region 102009 MGI:6029776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr102010 transcription start site region 102010 MGI:6029777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr102011 transcription start site region 102011 MGI:6029778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr102012 transcription start site region 102012 MGI:6029779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr102013 transcription start site region 102013 MGI:6029780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr102014 transcription start site region 102014 MGI:6029781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr102015 transcription start site region 102015 MGI:6029782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr102016 transcription start site region 102016 MGI:6029783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr102017 transcription start site region 102017 MGI:6029784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr102018 transcription start site region 102018 MGI:6029785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr102019 transcription start site region 102019 MGI:6029786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr102020 transcription start site region 102020 MGI:6029787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr102021 transcription start site region 102021 MGI:6029788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP