Tssr100020 transcription start site region 100020 MGI:6027787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100021 transcription start site region 100021 MGI:6027788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100022 transcription start site region 100022 MGI:6027789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100023 transcription start site region 100023 MGI:6027790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100024 transcription start site region 100024 MGI:6027791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100025 transcription start site region 100025 MGI:6027792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100026 transcription start site region 100026 MGI:6027793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100027 transcription start site region 100027 MGI:6027794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100028 transcription start site region 100028 MGI:6027795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100029 transcription start site region 100029 MGI:6027796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100030 transcription start site region 100030 MGI:6027797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100031 transcription start site region 100031 MGI:6027798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100032 transcription start site region 100032 MGI:6027799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100033 transcription start site region 100033 MGI:6027800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100034 transcription start site region 100034 MGI:6027801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100035 transcription start site region 100035 MGI:6027802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100036 transcription start site region 100036 MGI:6027803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100037 transcription start site region 100037 MGI:6027804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100038 transcription start site region 100038 MGI:6027805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100039 transcription start site region 100039 MGI:6027806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100040 transcription start site region 100040 MGI:6027807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100041 transcription start site region 100041 MGI:6027808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100042 transcription start site region 100042 MGI:6027809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100043 transcription start site region 100043 MGI:6027810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100044 transcription start site region 100044 MGI:6027811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100045 transcription start site region 100045 MGI:6027812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100046 transcription start site region 100046 MGI:6027813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100047 transcription start site region 100047 MGI:6027814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100048 transcription start site region 100048 MGI:6027815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100049 transcription start site region 100049 MGI:6027816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100050 transcription start site region 100050 MGI:6027817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100051 transcription start site region 100051 MGI:6027818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100052 transcription start site region 100052 MGI:6027819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100053 transcription start site region 100053 MGI:6027820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100054 transcription start site region 100054 MGI:6027821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100055 transcription start site region 100055 MGI:6027822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100056 transcription start site region 100056 MGI:6027823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100057 transcription start site region 100057 MGI:6027824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100058 transcription start site region 100058 MGI:6027825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100059 transcription start site region 100059 MGI:6027826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100060 transcription start site region 100060 MGI:6027827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100061 transcription start site region 100061 MGI:6027828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100062 transcription start site region 100062 MGI:6027829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100063 transcription start site region 100063 MGI:6027830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100064 transcription start site region 100064 MGI:6027831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100065 transcription start site region 100065 MGI:6027832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100066 transcription start site region 100066 MGI:6027833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100067 transcription start site region 100067 MGI:6027834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100068 transcription start site region 100068 MGI:6027835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100069 transcription start site region 100069 MGI:6027836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100070 transcription start site region 100070 MGI:6027837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100071 transcription start site region 100071 MGI:6027838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100072 transcription start site region 100072 MGI:6027839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100073 transcription start site region 100073 MGI:6027840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100074 transcription start site region 100074 MGI:6027841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100075 transcription start site region 100075 MGI:6027842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100076 transcription start site region 100076 MGI:6027843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100077 transcription start site region 100077 MGI:6027844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100078 transcription start site region 100078 MGI:6027845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100079 transcription start site region 100079 MGI:6027846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100080 transcription start site region 100080 MGI:6027847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100081 transcription start site region 100081 MGI:6027848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100082 transcription start site region 100082 MGI:6027849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100083 transcription start site region 100083 MGI:6027850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100084 transcription start site region 100084 MGI:6027851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100085 transcription start site region 100085 MGI:6027852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100086 transcription start site region 100086 MGI:6027853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100087 transcription start site region 100087 MGI:6027854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100088 transcription start site region 100088 MGI:6027855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100089 transcription start site region 100089 MGI:6027856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100090 transcription start site region 100090 MGI:6027857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100091 transcription start site region 100091 MGI:6027858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100092 transcription start site region 100092 MGI:6027859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100093 transcription start site region 100093 MGI:6027860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100094 transcription start site region 100094 MGI:6027861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100095 transcription start site region 100095 MGI:6027862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100096 transcription start site region 100096 MGI:6027863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100097 transcription start site region 100097 MGI:6027864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100098 transcription start site region 100098 MGI:6027865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100099 transcription start site region 100099 MGI:6027866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100100 transcription start site region 100100 MGI:6027867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100101 transcription start site region 100101 MGI:6027868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100102 transcription start site region 100102 MGI:6027869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100103 transcription start site region 100103 MGI:6027870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100104 transcription start site region 100104 MGI:6027871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100105 transcription start site region 100105 MGI:6027872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100106 transcription start site region 100106 MGI:6027873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100107 transcription start site region 100107 MGI:6027874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100108 transcription start site region 100108 MGI:6027875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100109 transcription start site region 100109 MGI:6027876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100110 transcription start site region 100110 MGI:6027877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100111 transcription start site region 100111 MGI:6027878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100112 transcription start site region 100112 MGI:6027879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100113 transcription start site region 100113 MGI:6027880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100114 transcription start site region 100114 MGI:6027881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100115 transcription start site region 100115 MGI:6027882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100116 transcription start site region 100116 MGI:6027883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100117 transcription start site region 100117 MGI:6027884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100118 transcription start site region 100118 MGI:6027885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100119 transcription start site region 100119 MGI:6027886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100120 transcription start site region 100120 MGI:6027887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100121 transcription start site region 100121 MGI:6027888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100122 transcription start site region 100122 MGI:6027889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100123 transcription start site region 100123 MGI:6027890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100124 transcription start site region 100124 MGI:6027891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100125 transcription start site region 100125 MGI:6027892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100126 transcription start site region 100126 MGI:6027893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100127 transcription start site region 100127 MGI:6027894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100128 transcription start site region 100128 MGI:6027895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100129 transcription start site region 100129 MGI:6027896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100130 transcription start site region 100130 MGI:6027897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100131 transcription start site region 100131 MGI:6027898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100132 transcription start site region 100132 MGI:6027899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100133 transcription start site region 100133 MGI:6027900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100134 transcription start site region 100134 MGI:6027901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100135 transcription start site region 100135 MGI:6027902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100136 transcription start site region 100136 MGI:6027903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100137 transcription start site region 100137 MGI:6027904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100138 transcription start site region 100138 MGI:6027905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100139 transcription start site region 100139 MGI:6027906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100140 transcription start site region 100140 MGI:6027907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100141 transcription start site region 100141 MGI:6027908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100142 transcription start site region 100142 MGI:6027909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100143 transcription start site region 100143 MGI:6027910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100144 transcription start site region 100144 MGI:6027911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100145 transcription start site region 100145 MGI:6027912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100146 transcription start site region 100146 MGI:6027913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100147 transcription start site region 100147 MGI:6027914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100148 transcription start site region 100148 MGI:6027915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100149 transcription start site region 100149 MGI:6027916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100150 transcription start site region 100150 MGI:6027917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100151 transcription start site region 100151 MGI:6027918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100152 transcription start site region 100152 MGI:6027919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100153 transcription start site region 100153 MGI:6027920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100154 transcription start site region 100154 MGI:6027921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100155 transcription start site region 100155 MGI:6027922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100156 transcription start site region 100156 MGI:6027923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100157 transcription start site region 100157 MGI:6027924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100158 transcription start site region 100158 MGI:6027925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100159 transcription start site region 100159 MGI:6027926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100160 transcription start site region 100160 MGI:6027927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100161 transcription start site region 100161 MGI:6027928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100162 transcription start site region 100162 MGI:6027929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100163 transcription start site region 100163 MGI:6027930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100164 transcription start site region 100164 MGI:6027931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100165 transcription start site region 100165 MGI:6027932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100166 transcription start site region 100166 MGI:6027933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100167 transcription start site region 100167 MGI:6027934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100168 transcription start site region 100168 MGI:6027935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100169 transcription start site region 100169 MGI:6027936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100170 transcription start site region 100170 MGI:6027937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100171 transcription start site region 100171 MGI:6027938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100172 transcription start site region 100172 MGI:6027939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100173 transcription start site region 100173 MGI:6027940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100174 transcription start site region 100174 MGI:6027941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100175 transcription start site region 100175 MGI:6027942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100176 transcription start site region 100176 MGI:6027943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100177 transcription start site region 100177 MGI:6027944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100178 transcription start site region 100178 MGI:6027945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100179 transcription start site region 100179 MGI:6027946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100180 transcription start site region 100180 MGI:6027947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100181 transcription start site region 100181 MGI:6027948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100182 transcription start site region 100182 MGI:6027949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100183 transcription start site region 100183 MGI:6027950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100184 transcription start site region 100184 MGI:6027951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100185 transcription start site region 100185 MGI:6027952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100186 transcription start site region 100186 MGI:6027953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100187 transcription start site region 100187 MGI:6027954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100188 transcription start site region 100188 MGI:6027955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100189 transcription start site region 100189 MGI:6027956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100190 transcription start site region 100190 MGI:6027957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100191 transcription start site region 100191 MGI:6027958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100192 transcription start site region 100192 MGI:6027959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100193 transcription start site region 100193 MGI:6027960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100194 transcription start site region 100194 MGI:6027961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100195 transcription start site region 100195 MGI:6027962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100196 transcription start site region 100196 MGI:6027963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100197 transcription start site region 100197 MGI:6027964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100198 transcription start site region 100198 MGI:6027965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100199 transcription start site region 100199 MGI:6027966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100200 transcription start site region 100200 MGI:6027967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100201 transcription start site region 100201 MGI:6027968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100202 transcription start site region 100202 MGI:6027969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100203 transcription start site region 100203 MGI:6027970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100204 transcription start site region 100204 MGI:6027971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100205 transcription start site region 100205 MGI:6027972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100206 transcription start site region 100206 MGI:6027973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100207 transcription start site region 100207 MGI:6027974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100208 transcription start site region 100208 MGI:6027975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100209 transcription start site region 100209 MGI:6027976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100210 transcription start site region 100210 MGI:6027977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100211 transcription start site region 100211 MGI:6027978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100212 transcription start site region 100212 MGI:6027979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100213 transcription start site region 100213 MGI:6027980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100214 transcription start site region 100214 MGI:6027981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100215 transcription start site region 100215 MGI:6027982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100216 transcription start site region 100216 MGI:6027983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100217 transcription start site region 100217 MGI:6027984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100218 transcription start site region 100218 MGI:6027985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100219 transcription start site region 100219 MGI:6027986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100220 transcription start site region 100220 MGI:6027987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100221 transcription start site region 100221 MGI:6027988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100222 transcription start site region 100222 MGI:6027989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100223 transcription start site region 100223 MGI:6027990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100224 transcription start site region 100224 MGI:6027991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100225 transcription start site region 100225 MGI:6027992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100226 transcription start site region 100226 MGI:6027993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100227 transcription start site region 100227 MGI:6027994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100228 transcription start site region 100228 MGI:6027995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100229 transcription start site region 100229 MGI:6027996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100230 transcription start site region 100230 MGI:6027997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100231 transcription start site region 100231 MGI:6027998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100232 transcription start site region 100232 MGI:6027999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100233 transcription start site region 100233 MGI:6028000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100234 transcription start site region 100234 MGI:6028001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100235 transcription start site region 100235 MGI:6028002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100236 transcription start site region 100236 MGI:6028003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100237 transcription start site region 100237 MGI:6028004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100238 transcription start site region 100238 MGI:6028005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100239 transcription start site region 100239 MGI:6028006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100240 transcription start site region 100240 MGI:6028007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100241 transcription start site region 100241 MGI:6028008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100242 transcription start site region 100242 MGI:6028009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100243 transcription start site region 100243 MGI:6028010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100244 transcription start site region 100244 MGI:6028011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100245 transcription start site region 100245 MGI:6028012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100246 transcription start site region 100246 MGI:6028013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100247 transcription start site region 100247 MGI:6028014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100248 transcription start site region 100248 MGI:6028015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100249 transcription start site region 100249 MGI:6028016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100250 transcription start site region 100250 MGI:6028017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100251 transcription start site region 100251 MGI:6028018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100252 transcription start site region 100252 MGI:6028019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100253 transcription start site region 100253 MGI:6028020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100254 transcription start site region 100254 MGI:6028021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100255 transcription start site region 100255 MGI:6028022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100256 transcription start site region 100256 MGI:6028023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100257 transcription start site region 100257 MGI:6028024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100258 transcription start site region 100258 MGI:6028025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100259 transcription start site region 100259 MGI:6028026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100260 transcription start site region 100260 MGI:6028027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100261 transcription start site region 100261 MGI:6028028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100262 transcription start site region 100262 MGI:6028029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100263 transcription start site region 100263 MGI:6028030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100264 transcription start site region 100264 MGI:6028031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100265 transcription start site region 100265 MGI:6028032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100266 transcription start site region 100266 MGI:6028033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100267 transcription start site region 100267 MGI:6028034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100268 transcription start site region 100268 MGI:6028035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100269 transcription start site region 100269 MGI:6028036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100270 transcription start site region 100270 MGI:6028037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100271 transcription start site region 100271 MGI:6028038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100272 transcription start site region 100272 MGI:6028039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100273 transcription start site region 100273 MGI:6028040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100274 transcription start site region 100274 MGI:6028041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100275 transcription start site region 100275 MGI:6028042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100276 transcription start site region 100276 MGI:6028043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100277 transcription start site region 100277 MGI:6028044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100278 transcription start site region 100278 MGI:6028045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100279 transcription start site region 100279 MGI:6028046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100280 transcription start site region 100280 MGI:6028047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100281 transcription start site region 100281 MGI:6028048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100282 transcription start site region 100282 MGI:6028049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100283 transcription start site region 100283 MGI:6028050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100284 transcription start site region 100284 MGI:6028051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100285 transcription start site region 100285 MGI:6028052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100286 transcription start site region 100286 MGI:6028053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100287 transcription start site region 100287 MGI:6028054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100288 transcription start site region 100288 MGI:6028055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100289 transcription start site region 100289 MGI:6028056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100290 transcription start site region 100290 MGI:6028057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100291 transcription start site region 100291 MGI:6028058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100292 transcription start site region 100292 MGI:6028059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100293 transcription start site region 100293 MGI:6028060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100294 transcription start site region 100294 MGI:6028061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100295 transcription start site region 100295 MGI:6028062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100296 transcription start site region 100296 MGI:6028063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100297 transcription start site region 100297 MGI:6028064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100298 transcription start site region 100298 MGI:6028065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100299 transcription start site region 100299 MGI:6028066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100300 transcription start site region 100300 MGI:6028067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100301 transcription start site region 100301 MGI:6028068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100302 transcription start site region 100302 MGI:6028069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100303 transcription start site region 100303 MGI:6028070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100304 transcription start site region 100304 MGI:6028071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100305 transcription start site region 100305 MGI:6028072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100306 transcription start site region 100306 MGI:6028073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100307 transcription start site region 100307 MGI:6028074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100308 transcription start site region 100308 MGI:6028075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100309 transcription start site region 100309 MGI:6028076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100310 transcription start site region 100310 MGI:6028077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100311 transcription start site region 100311 MGI:6028078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100312 transcription start site region 100312 MGI:6028079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100313 transcription start site region 100313 MGI:6028080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100314 transcription start site region 100314 MGI:6028081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100315 transcription start site region 100315 MGI:6028082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100316 transcription start site region 100316 MGI:6028083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100317 transcription start site region 100317 MGI:6028084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100318 transcription start site region 100318 MGI:6028085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100319 transcription start site region 100319 MGI:6028086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100320 transcription start site region 100320 MGI:6028087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100321 transcription start site region 100321 MGI:6028088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100322 transcription start site region 100322 MGI:6028089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100323 transcription start site region 100323 MGI:6028090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100324 transcription start site region 100324 MGI:6028091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100325 transcription start site region 100325 MGI:6028092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100326 transcription start site region 100326 MGI:6028093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100327 transcription start site region 100327 MGI:6028094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100328 transcription start site region 100328 MGI:6028095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100329 transcription start site region 100329 MGI:6028096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100330 transcription start site region 100330 MGI:6028097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100331 transcription start site region 100331 MGI:6028098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100332 transcription start site region 100332 MGI:6028099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100333 transcription start site region 100333 MGI:6028100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100334 transcription start site region 100334 MGI:6028101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100335 transcription start site region 100335 MGI:6028102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100336 transcription start site region 100336 MGI:6028103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100337 transcription start site region 100337 MGI:6028104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100338 transcription start site region 100338 MGI:6028105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100339 transcription start site region 100339 MGI:6028106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100340 transcription start site region 100340 MGI:6028107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100341 transcription start site region 100341 MGI:6028108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100342 transcription start site region 100342 MGI:6028109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100343 transcription start site region 100343 MGI:6028110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100344 transcription start site region 100344 MGI:6028111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100345 transcription start site region 100345 MGI:6028112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100346 transcription start site region 100346 MGI:6028113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100347 transcription start site region 100347 MGI:6028114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100348 transcription start site region 100348 MGI:6028115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100349 transcription start site region 100349 MGI:6028116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100350 transcription start site region 100350 MGI:6028117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100351 transcription start site region 100351 MGI:6028118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100352 transcription start site region 100352 MGI:6028119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100353 transcription start site region 100353 MGI:6028120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100354 transcription start site region 100354 MGI:6028121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100355 transcription start site region 100355 MGI:6028122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100356 transcription start site region 100356 MGI:6028123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100357 transcription start site region 100357 MGI:6028124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100358 transcription start site region 100358 MGI:6028125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100359 transcription start site region 100359 MGI:6028126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100360 transcription start site region 100360 MGI:6028127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100361 transcription start site region 100361 MGI:6028128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100362 transcription start site region 100362 MGI:6028129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100363 transcription start site region 100363 MGI:6028130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100364 transcription start site region 100364 MGI:6028131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100365 transcription start site region 100365 MGI:6028132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100366 transcription start site region 100366 MGI:6028133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100367 transcription start site region 100367 MGI:6028134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100368 transcription start site region 100368 MGI:6028135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100369 transcription start site region 100369 MGI:6028136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100370 transcription start site region 100370 MGI:6028137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100371 transcription start site region 100371 MGI:6028138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100372 transcription start site region 100372 MGI:6028139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100373 transcription start site region 100373 MGI:6028140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100374 transcription start site region 100374 MGI:6028141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100375 transcription start site region 100375 MGI:6028142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100376 transcription start site region 100376 MGI:6028143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100377 transcription start site region 100377 MGI:6028144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100378 transcription start site region 100378 MGI:6028145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100379 transcription start site region 100379 MGI:6028146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100380 transcription start site region 100380 MGI:6028147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100381 transcription start site region 100381 MGI:6028148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100382 transcription start site region 100382 MGI:6028149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100383 transcription start site region 100383 MGI:6028150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100384 transcription start site region 100384 MGI:6028151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100385 transcription start site region 100385 MGI:6028152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100386 transcription start site region 100386 MGI:6028153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100387 transcription start site region 100387 MGI:6028154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100388 transcription start site region 100388 MGI:6028155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100389 transcription start site region 100389 MGI:6028156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100390 transcription start site region 100390 MGI:6028157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100391 transcription start site region 100391 MGI:6028158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100392 transcription start site region 100392 MGI:6028159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100393 transcription start site region 100393 MGI:6028160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100394 transcription start site region 100394 MGI:6028161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100395 transcription start site region 100395 MGI:6028162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100396 transcription start site region 100396 MGI:6028163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100397 transcription start site region 100397 MGI:6028164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100398 transcription start site region 100398 MGI:6028165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100399 transcription start site region 100399 MGI:6028166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100400 transcription start site region 100400 MGI:6028167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100401 transcription start site region 100401 MGI:6028168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100402 transcription start site region 100402 MGI:6028169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100403 transcription start site region 100403 MGI:6028170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100404 transcription start site region 100404 MGI:6028171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100405 transcription start site region 100405 MGI:6028172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100406 transcription start site region 100406 MGI:6028173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100407 transcription start site region 100407 MGI:6028174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100408 transcription start site region 100408 MGI:6028175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100409 transcription start site region 100409 MGI:6028176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100410 transcription start site region 100410 MGI:6028177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100411 transcription start site region 100411 MGI:6028178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100412 transcription start site region 100412 MGI:6028179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100413 transcription start site region 100413 MGI:6028180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100414 transcription start site region 100414 MGI:6028181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100415 transcription start site region 100415 MGI:6028182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100416 transcription start site region 100416 MGI:6028183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100417 transcription start site region 100417 MGI:6028184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100418 transcription start site region 100418 MGI:6028185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100419 transcription start site region 100419 MGI:6028186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100420 transcription start site region 100420 MGI:6028187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100421 transcription start site region 100421 MGI:6028188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100422 transcription start site region 100422 MGI:6028189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100423 transcription start site region 100423 MGI:6028190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100424 transcription start site region 100424 MGI:6028191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100425 transcription start site region 100425 MGI:6028192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100426 transcription start site region 100426 MGI:6028193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100427 transcription start site region 100427 MGI:6028194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100428 transcription start site region 100428 MGI:6028195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100429 transcription start site region 100429 MGI:6028196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100430 transcription start site region 100430 MGI:6028197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100431 transcription start site region 100431 MGI:6028198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100432 transcription start site region 100432 MGI:6028199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100433 transcription start site region 100433 MGI:6028200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100434 transcription start site region 100434 MGI:6028201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100435 transcription start site region 100435 MGI:6028202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100436 transcription start site region 100436 MGI:6028203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100437 transcription start site region 100437 MGI:6028204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100438 transcription start site region 100438 MGI:6028205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100439 transcription start site region 100439 MGI:6028206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100440 transcription start site region 100440 MGI:6028207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100441 transcription start site region 100441 MGI:6028208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100442 transcription start site region 100442 MGI:6028209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100443 transcription start site region 100443 MGI:6028210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100444 transcription start site region 100444 MGI:6028211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100445 transcription start site region 100445 MGI:6028212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100446 transcription start site region 100446 MGI:6028213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100447 transcription start site region 100447 MGI:6028214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100448 transcription start site region 100448 MGI:6028215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100449 transcription start site region 100449 MGI:6028216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100450 transcription start site region 100450 MGI:6028217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100451 transcription start site region 100451 MGI:6028218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100452 transcription start site region 100452 MGI:6028219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100453 transcription start site region 100453 MGI:6028220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100454 transcription start site region 100454 MGI:6028221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100455 transcription start site region 100455 MGI:6028222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100456 transcription start site region 100456 MGI:6028223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100457 transcription start site region 100457 MGI:6028224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100458 transcription start site region 100458 MGI:6028225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100459 transcription start site region 100459 MGI:6028226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100460 transcription start site region 100460 MGI:6028227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100461 transcription start site region 100461 MGI:6028228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100462 transcription start site region 100462 MGI:6028229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100463 transcription start site region 100463 MGI:6028230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100464 transcription start site region 100464 MGI:6028231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100465 transcription start site region 100465 MGI:6028232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100466 transcription start site region 100466 MGI:6028233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100467 transcription start site region 100467 MGI:6028234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100468 transcription start site region 100468 MGI:6028235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100469 transcription start site region 100469 MGI:6028236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100470 transcription start site region 100470 MGI:6028237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100471 transcription start site region 100471 MGI:6028238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100472 transcription start site region 100472 MGI:6028239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100473 transcription start site region 100473 MGI:6028240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100474 transcription start site region 100474 MGI:6028241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100475 transcription start site region 100475 MGI:6028242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100476 transcription start site region 100476 MGI:6028243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100477 transcription start site region 100477 MGI:6028244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100478 transcription start site region 100478 MGI:6028245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100479 transcription start site region 100479 MGI:6028246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100480 transcription start site region 100480 MGI:6028247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100481 transcription start site region 100481 MGI:6028248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100482 transcription start site region 100482 MGI:6028249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100483 transcription start site region 100483 MGI:6028250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100484 transcription start site region 100484 MGI:6028251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100485 transcription start site region 100485 MGI:6028252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100486 transcription start site region 100486 MGI:6028253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100487 transcription start site region 100487 MGI:6028254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100488 transcription start site region 100488 MGI:6028255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100489 transcription start site region 100489 MGI:6028256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100490 transcription start site region 100490 MGI:6028257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100491 transcription start site region 100491 MGI:6028258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100492 transcription start site region 100492 MGI:6028259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100493 transcription start site region 100493 MGI:6028260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100494 transcription start site region 100494 MGI:6028261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100495 transcription start site region 100495 MGI:6028262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100496 transcription start site region 100496 MGI:6028263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100497 transcription start site region 100497 MGI:6028264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100498 transcription start site region 100498 MGI:6028265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100499 transcription start site region 100499 MGI:6028266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100500 transcription start site region 100500 MGI:6028267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100501 transcription start site region 100501 MGI:6028268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100502 transcription start site region 100502 MGI:6028269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100503 transcription start site region 100503 MGI:6028270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100504 transcription start site region 100504 MGI:6028271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100505 transcription start site region 100505 MGI:6028272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100506 transcription start site region 100506 MGI:6028273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100507 transcription start site region 100507 MGI:6028274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100508 transcription start site region 100508 MGI:6028275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100509 transcription start site region 100509 MGI:6028276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100510 transcription start site region 100510 MGI:6028277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100511 transcription start site region 100511 MGI:6028278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100512 transcription start site region 100512 MGI:6028279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100513 transcription start site region 100513 MGI:6028280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100514 transcription start site region 100514 MGI:6028281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100515 transcription start site region 100515 MGI:6028282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100516 transcription start site region 100516 MGI:6028283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100517 transcription start site region 100517 MGI:6028284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100518 transcription start site region 100518 MGI:6028285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100519 transcription start site region 100519 MGI:6028286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100520 transcription start site region 100520 MGI:6028287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100521 transcription start site region 100521 MGI:6028288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100522 transcription start site region 100522 MGI:6028289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100523 transcription start site region 100523 MGI:6028290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100524 transcription start site region 100524 MGI:6028291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100525 transcription start site region 100525 MGI:6028292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100526 transcription start site region 100526 MGI:6028293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100527 transcription start site region 100527 MGI:6028294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100528 transcription start site region 100528 MGI:6028295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100529 transcription start site region 100529 MGI:6028296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100530 transcription start site region 100530 MGI:6028297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100531 transcription start site region 100531 MGI:6028298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100532 transcription start site region 100532 MGI:6028299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100533 transcription start site region 100533 MGI:6028300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100534 transcription start site region 100534 MGI:6028301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100535 transcription start site region 100535 MGI:6028302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100536 transcription start site region 100536 MGI:6028303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100537 transcription start site region 100537 MGI:6028304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100538 transcription start site region 100538 MGI:6028305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100539 transcription start site region 100539 MGI:6028306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100540 transcription start site region 100540 MGI:6028307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100541 transcription start site region 100541 MGI:6028308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100542 transcription start site region 100542 MGI:6028309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100543 transcription start site region 100543 MGI:6028310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100544 transcription start site region 100544 MGI:6028311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100545 transcription start site region 100545 MGI:6028312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100546 transcription start site region 100546 MGI:6028313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100547 transcription start site region 100547 MGI:6028314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100548 transcription start site region 100548 MGI:6028315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100549 transcription start site region 100549 MGI:6028316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100550 transcription start site region 100550 MGI:6028317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100551 transcription start site region 100551 MGI:6028318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100552 transcription start site region 100552 MGI:6028319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100553 transcription start site region 100553 MGI:6028320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100554 transcription start site region 100554 MGI:6028321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100555 transcription start site region 100555 MGI:6028322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100556 transcription start site region 100556 MGI:6028323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100557 transcription start site region 100557 MGI:6028324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100558 transcription start site region 100558 MGI:6028325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100559 transcription start site region 100559 MGI:6028326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100560 transcription start site region 100560 MGI:6028327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100561 transcription start site region 100561 MGI:6028328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100562 transcription start site region 100562 MGI:6028329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100563 transcription start site region 100563 MGI:6028330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100564 transcription start site region 100564 MGI:6028331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100565 transcription start site region 100565 MGI:6028332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100566 transcription start site region 100566 MGI:6028333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100567 transcription start site region 100567 MGI:6028334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100568 transcription start site region 100568 MGI:6028335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100569 transcription start site region 100569 MGI:6028336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100570 transcription start site region 100570 MGI:6028337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100571 transcription start site region 100571 MGI:6028338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100572 transcription start site region 100572 MGI:6028339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100573 transcription start site region 100573 MGI:6028340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100574 transcription start site region 100574 MGI:6028341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100575 transcription start site region 100575 MGI:6028342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100576 transcription start site region 100576 MGI:6028343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100577 transcription start site region 100577 MGI:6028344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100578 transcription start site region 100578 MGI:6028345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100579 transcription start site region 100579 MGI:6028346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100580 transcription start site region 100580 MGI:6028347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100581 transcription start site region 100581 MGI:6028348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100582 transcription start site region 100582 MGI:6028349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100583 transcription start site region 100583 MGI:6028350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100584 transcription start site region 100584 MGI:6028351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100585 transcription start site region 100585 MGI:6028352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100586 transcription start site region 100586 MGI:6028353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100587 transcription start site region 100587 MGI:6028354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100588 transcription start site region 100588 MGI:6028355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100589 transcription start site region 100589 MGI:6028356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100590 transcription start site region 100590 MGI:6028357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100591 transcription start site region 100591 MGI:6028358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100592 transcription start site region 100592 MGI:6028359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100593 transcription start site region 100593 MGI:6028360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100594 transcription start site region 100594 MGI:6028361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100595 transcription start site region 100595 MGI:6028362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100596 transcription start site region 100596 MGI:6028363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100597 transcription start site region 100597 MGI:6028364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100598 transcription start site region 100598 MGI:6028365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100599 transcription start site region 100599 MGI:6028366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100600 transcription start site region 100600 MGI:6028367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100601 transcription start site region 100601 MGI:6028368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100602 transcription start site region 100602 MGI:6028369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100603 transcription start site region 100603 MGI:6028370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100604 transcription start site region 100604 MGI:6028371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100605 transcription start site region 100605 MGI:6028372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100606 transcription start site region 100606 MGI:6028373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100607 transcription start site region 100607 MGI:6028374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100608 transcription start site region 100608 MGI:6028375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100609 transcription start site region 100609 MGI:6028376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100610 transcription start site region 100610 MGI:6028377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100611 transcription start site region 100611 MGI:6028378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100612 transcription start site region 100612 MGI:6028379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100613 transcription start site region 100613 MGI:6028380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100614 transcription start site region 100614 MGI:6028381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100615 transcription start site region 100615 MGI:6028382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100616 transcription start site region 100616 MGI:6028383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100617 transcription start site region 100617 MGI:6028384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100618 transcription start site region 100618 MGI:6028385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100619 transcription start site region 100619 MGI:6028386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100620 transcription start site region 100620 MGI:6028387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100621 transcription start site region 100621 MGI:6028388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100622 transcription start site region 100622 MGI:6028389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100623 transcription start site region 100623 MGI:6028390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100624 transcription start site region 100624 MGI:6028391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100625 transcription start site region 100625 MGI:6028392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100626 transcription start site region 100626 MGI:6028393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100627 transcription start site region 100627 MGI:6028394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100628 transcription start site region 100628 MGI:6028395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100629 transcription start site region 100629 MGI:6028396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100630 transcription start site region 100630 MGI:6028397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100631 transcription start site region 100631 MGI:6028398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100632 transcription start site region 100632 MGI:6028399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100633 transcription start site region 100633 MGI:6028400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100634 transcription start site region 100634 MGI:6028401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100635 transcription start site region 100635 MGI:6028402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100636 transcription start site region 100636 MGI:6028403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100637 transcription start site region 100637 MGI:6028404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100638 transcription start site region 100638 MGI:6028405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100639 transcription start site region 100639 MGI:6028406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100640 transcription start site region 100640 MGI:6028407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100641 transcription start site region 100641 MGI:6028408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100642 transcription start site region 100642 MGI:6028409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100643 transcription start site region 100643 MGI:6028410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100644 transcription start site region 100644 MGI:6028411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100645 transcription start site region 100645 MGI:6028412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100646 transcription start site region 100646 MGI:6028413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100647 transcription start site region 100647 MGI:6028414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100648 transcription start site region 100648 MGI:6028415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100649 transcription start site region 100649 MGI:6028416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100650 transcription start site region 100650 MGI:6028417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100651 transcription start site region 100651 MGI:6028418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100652 transcription start site region 100652 MGI:6028419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100653 transcription start site region 100653 MGI:6028420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100654 transcription start site region 100654 MGI:6028421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100655 transcription start site region 100655 MGI:6028422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100656 transcription start site region 100656 MGI:6028423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100657 transcription start site region 100657 MGI:6028424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100658 transcription start site region 100658 MGI:6028425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100659 transcription start site region 100659 MGI:6028426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100660 transcription start site region 100660 MGI:6028427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100661 transcription start site region 100661 MGI:6028428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100662 transcription start site region 100662 MGI:6028429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100663 transcription start site region 100663 MGI:6028430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100664 transcription start site region 100664 MGI:6028431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100665 transcription start site region 100665 MGI:6028432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100666 transcription start site region 100666 MGI:6028433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100667 transcription start site region 100667 MGI:6028434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100668 transcription start site region 100668 MGI:6028435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100669 transcription start site region 100669 MGI:6028436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100670 transcription start site region 100670 MGI:6028437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100671 transcription start site region 100671 MGI:6028438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100672 transcription start site region 100672 MGI:6028439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100673 transcription start site region 100673 MGI:6028440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100674 transcription start site region 100674 MGI:6028441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100675 transcription start site region 100675 MGI:6028442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100676 transcription start site region 100676 MGI:6028443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100677 transcription start site region 100677 MGI:6028444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100678 transcription start site region 100678 MGI:6028445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100679 transcription start site region 100679 MGI:6028446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100680 transcription start site region 100680 MGI:6028447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100681 transcription start site region 100681 MGI:6028448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100682 transcription start site region 100682 MGI:6028449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100683 transcription start site region 100683 MGI:6028450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100684 transcription start site region 100684 MGI:6028451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100685 transcription start site region 100685 MGI:6028452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100686 transcription start site region 100686 MGI:6028453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100687 transcription start site region 100687 MGI:6028454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100688 transcription start site region 100688 MGI:6028455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100689 transcription start site region 100689 MGI:6028456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100690 transcription start site region 100690 MGI:6028457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100691 transcription start site region 100691 MGI:6028458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100692 transcription start site region 100692 MGI:6028459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100693 transcription start site region 100693 MGI:6028460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100694 transcription start site region 100694 MGI:6028461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100695 transcription start site region 100695 MGI:6028462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100696 transcription start site region 100696 MGI:6028463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100697 transcription start site region 100697 MGI:6028464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100698 transcription start site region 100698 MGI:6028465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100699 transcription start site region 100699 MGI:6028466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100700 transcription start site region 100700 MGI:6028467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100701 transcription start site region 100701 MGI:6028468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100702 transcription start site region 100702 MGI:6028469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100703 transcription start site region 100703 MGI:6028470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100704 transcription start site region 100704 MGI:6028471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100705 transcription start site region 100705 MGI:6028472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100706 transcription start site region 100706 MGI:6028473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100707 transcription start site region 100707 MGI:6028474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100708 transcription start site region 100708 MGI:6028475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100709 transcription start site region 100709 MGI:6028476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100710 transcription start site region 100710 MGI:6028477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100711 transcription start site region 100711 MGI:6028478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100712 transcription start site region 100712 MGI:6028479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100713 transcription start site region 100713 MGI:6028480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100714 transcription start site region 100714 MGI:6028481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100715 transcription start site region 100715 MGI:6028482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100716 transcription start site region 100716 MGI:6028483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100717 transcription start site region 100717 MGI:6028484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100718 transcription start site region 100718 MGI:6028485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100719 transcription start site region 100719 MGI:6028486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100720 transcription start site region 100720 MGI:6028487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100721 transcription start site region 100721 MGI:6028488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100722 transcription start site region 100722 MGI:6028489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100723 transcription start site region 100723 MGI:6028490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100724 transcription start site region 100724 MGI:6028491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100725 transcription start site region 100725 MGI:6028492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100726 transcription start site region 100726 MGI:6028493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100727 transcription start site region 100727 MGI:6028494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100728 transcription start site region 100728 MGI:6028495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100729 transcription start site region 100729 MGI:6028496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100730 transcription start site region 100730 MGI:6028497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100731 transcription start site region 100731 MGI:6028498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100732 transcription start site region 100732 MGI:6028499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100733 transcription start site region 100733 MGI:6028500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100734 transcription start site region 100734 MGI:6028501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100735 transcription start site region 100735 MGI:6028502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100736 transcription start site region 100736 MGI:6028503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100737 transcription start site region 100737 MGI:6028504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100738 transcription start site region 100738 MGI:6028505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100739 transcription start site region 100739 MGI:6028506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100740 transcription start site region 100740 MGI:6028507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100741 transcription start site region 100741 MGI:6028508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100742 transcription start site region 100742 MGI:6028509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100743 transcription start site region 100743 MGI:6028510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100744 transcription start site region 100744 MGI:6028511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100745 transcription start site region 100745 MGI:6028512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100746 transcription start site region 100746 MGI:6028513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100747 transcription start site region 100747 MGI:6028514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100748 transcription start site region 100748 MGI:6028515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100749 transcription start site region 100749 MGI:6028516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100750 transcription start site region 100750 MGI:6028517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100751 transcription start site region 100751 MGI:6028518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100752 transcription start site region 100752 MGI:6028519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100753 transcription start site region 100753 MGI:6028520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100754 transcription start site region 100754 MGI:6028521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100755 transcription start site region 100755 MGI:6028522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100756 transcription start site region 100756 MGI:6028523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100757 transcription start site region 100757 MGI:6028524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100758 transcription start site region 100758 MGI:6028525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100759 transcription start site region 100759 MGI:6028526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100760 transcription start site region 100760 MGI:6028527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100761 transcription start site region 100761 MGI:6028528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100762 transcription start site region 100762 MGI:6028529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100763 transcription start site region 100763 MGI:6028530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100764 transcription start site region 100764 MGI:6028531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100765 transcription start site region 100765 MGI:6028532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100766 transcription start site region 100766 MGI:6028533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100767 transcription start site region 100767 MGI:6028534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100768 transcription start site region 100768 MGI:6028535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100769 transcription start site region 100769 MGI:6028536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100770 transcription start site region 100770 MGI:6028537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100771 transcription start site region 100771 MGI:6028538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100772 transcription start site region 100772 MGI:6028539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100773 transcription start site region 100773 MGI:6028540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100774 transcription start site region 100774 MGI:6028541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100775 transcription start site region 100775 MGI:6028542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100776 transcription start site region 100776 MGI:6028543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100777 transcription start site region 100777 MGI:6028544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100778 transcription start site region 100778 MGI:6028545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100779 transcription start site region 100779 MGI:6028546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100780 transcription start site region 100780 MGI:6028547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100781 transcription start site region 100781 MGI:6028548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100782 transcription start site region 100782 MGI:6028549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100783 transcription start site region 100783 MGI:6028550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100784 transcription start site region 100784 MGI:6028551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100785 transcription start site region 100785 MGI:6028552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100786 transcription start site region 100786 MGI:6028553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100787 transcription start site region 100787 MGI:6028554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100788 transcription start site region 100788 MGI:6028555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100789 transcription start site region 100789 MGI:6028556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100790 transcription start site region 100790 MGI:6028557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100791 transcription start site region 100791 MGI:6028558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100792 transcription start site region 100792 MGI:6028559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100793 transcription start site region 100793 MGI:6028560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100794 transcription start site region 100794 MGI:6028561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100795 transcription start site region 100795 MGI:6028562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100796 transcription start site region 100796 MGI:6028563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100797 transcription start site region 100797 MGI:6028564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100798 transcription start site region 100798 MGI:6028565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100799 transcription start site region 100799 MGI:6028566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100800 transcription start site region 100800 MGI:6028567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100801 transcription start site region 100801 MGI:6028568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100802 transcription start site region 100802 MGI:6028569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100803 transcription start site region 100803 MGI:6028570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100804 transcription start site region 100804 MGI:6028571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100805 transcription start site region 100805 MGI:6028572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100806 transcription start site region 100806 MGI:6028573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100807 transcription start site region 100807 MGI:6028574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100808 transcription start site region 100808 MGI:6028575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100809 transcription start site region 100809 MGI:6028576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100810 transcription start site region 100810 MGI:6028577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100811 transcription start site region 100811 MGI:6028578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100812 transcription start site region 100812 MGI:6028579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100813 transcription start site region 100813 MGI:6028580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100814 transcription start site region 100814 MGI:6028581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100815 transcription start site region 100815 MGI:6028582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100816 transcription start site region 100816 MGI:6028583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100817 transcription start site region 100817 MGI:6028584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100818 transcription start site region 100818 MGI:6028585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100819 transcription start site region 100819 MGI:6028586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100820 transcription start site region 100820 MGI:6028587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100821 transcription start site region 100821 MGI:6028588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100822 transcription start site region 100822 MGI:6028589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100823 transcription start site region 100823 MGI:6028590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100824 transcription start site region 100824 MGI:6028591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100825 transcription start site region 100825 MGI:6028592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100826 transcription start site region 100826 MGI:6028593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100827 transcription start site region 100827 MGI:6028594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100828 transcription start site region 100828 MGI:6028595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100829 transcription start site region 100829 MGI:6028596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100830 transcription start site region 100830 MGI:6028597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100831 transcription start site region 100831 MGI:6028598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100832 transcription start site region 100832 MGI:6028599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100833 transcription start site region 100833 MGI:6028600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100834 transcription start site region 100834 MGI:6028601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100835 transcription start site region 100835 MGI:6028602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100836 transcription start site region 100836 MGI:6028603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100837 transcription start site region 100837 MGI:6028604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100838 transcription start site region 100838 MGI:6028605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100839 transcription start site region 100839 MGI:6028606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100840 transcription start site region 100840 MGI:6028607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100841 transcription start site region 100841 MGI:6028608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100842 transcription start site region 100842 MGI:6028609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100843 transcription start site region 100843 MGI:6028610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100844 transcription start site region 100844 MGI:6028611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100845 transcription start site region 100845 MGI:6028612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100846 transcription start site region 100846 MGI:6028613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100847 transcription start site region 100847 MGI:6028614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100848 transcription start site region 100848 MGI:6028615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100849 transcription start site region 100849 MGI:6028616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100850 transcription start site region 100850 MGI:6028617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100851 transcription start site region 100851 MGI:6028618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100852 transcription start site region 100852 MGI:6028619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100853 transcription start site region 100853 MGI:6028620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100854 transcription start site region 100854 MGI:6028621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100855 transcription start site region 100855 MGI:6028622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100856 transcription start site region 100856 MGI:6028623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100857 transcription start site region 100857 MGI:6028624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100858 transcription start site region 100858 MGI:6028625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100859 transcription start site region 100859 MGI:6028626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100860 transcription start site region 100860 MGI:6028627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100861 transcription start site region 100861 MGI:6028628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100862 transcription start site region 100862 MGI:6028629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100863 transcription start site region 100863 MGI:6028630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100864 transcription start site region 100864 MGI:6028631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100865 transcription start site region 100865 MGI:6028632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100866 transcription start site region 100866 MGI:6028633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100867 transcription start site region 100867 MGI:6028634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100868 transcription start site region 100868 MGI:6028635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100869 transcription start site region 100869 MGI:6028636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100870 transcription start site region 100870 MGI:6028637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100871 transcription start site region 100871 MGI:6028638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100872 transcription start site region 100872 MGI:6028639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100873 transcription start site region 100873 MGI:6028640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100874 transcription start site region 100874 MGI:6028641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100875 transcription start site region 100875 MGI:6028642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100876 transcription start site region 100876 MGI:6028643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100877 transcription start site region 100877 MGI:6028644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100878 transcription start site region 100878 MGI:6028645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100879 transcription start site region 100879 MGI:6028646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100880 transcription start site region 100880 MGI:6028647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100881 transcription start site region 100881 MGI:6028648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100882 transcription start site region 100882 MGI:6028649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100883 transcription start site region 100883 MGI:6028650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100884 transcription start site region 100884 MGI:6028651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100885 transcription start site region 100885 MGI:6028652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100886 transcription start site region 100886 MGI:6028653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100887 transcription start site region 100887 MGI:6028654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100888 transcription start site region 100888 MGI:6028655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100889 transcription start site region 100889 MGI:6028656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100890 transcription start site region 100890 MGI:6028657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100891 transcription start site region 100891 MGI:6028658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100892 transcription start site region 100892 MGI:6028659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100893 transcription start site region 100893 MGI:6028660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100894 transcription start site region 100894 MGI:6028661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100895 transcription start site region 100895 MGI:6028662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100896 transcription start site region 100896 MGI:6028663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100897 transcription start site region 100897 MGI:6028664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100898 transcription start site region 100898 MGI:6028665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100899 transcription start site region 100899 MGI:6028666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100900 transcription start site region 100900 MGI:6028667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100901 transcription start site region 100901 MGI:6028668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100902 transcription start site region 100902 MGI:6028669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100903 transcription start site region 100903 MGI:6028670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100904 transcription start site region 100904 MGI:6028671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100905 transcription start site region 100905 MGI:6028672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100906 transcription start site region 100906 MGI:6028673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100907 transcription start site region 100907 MGI:6028674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100908 transcription start site region 100908 MGI:6028675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100909 transcription start site region 100909 MGI:6028676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100910 transcription start site region 100910 MGI:6028677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100911 transcription start site region 100911 MGI:6028678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100912 transcription start site region 100912 MGI:6028679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100913 transcription start site region 100913 MGI:6028680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100914 transcription start site region 100914 MGI:6028681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100915 transcription start site region 100915 MGI:6028682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100916 transcription start site region 100916 MGI:6028683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100917 transcription start site region 100917 MGI:6028684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100918 transcription start site region 100918 MGI:6028685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100919 transcription start site region 100919 MGI:6028686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100920 transcription start site region 100920 MGI:6028687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100921 transcription start site region 100921 MGI:6028688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100922 transcription start site region 100922 MGI:6028689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100923 transcription start site region 100923 MGI:6028690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100924 transcription start site region 100924 MGI:6028691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100925 transcription start site region 100925 MGI:6028692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100926 transcription start site region 100926 MGI:6028693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100927 transcription start site region 100927 MGI:6028694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100928 transcription start site region 100928 MGI:6028695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100929 transcription start site region 100929 MGI:6028696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100930 transcription start site region 100930 MGI:6028697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100931 transcription start site region 100931 MGI:6028698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100932 transcription start site region 100932 MGI:6028699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100933 transcription start site region 100933 MGI:6028700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100934 transcription start site region 100934 MGI:6028701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100935 transcription start site region 100935 MGI:6028702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100936 transcription start site region 100936 MGI:6028703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100937 transcription start site region 100937 MGI:6028704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100938 transcription start site region 100938 MGI:6028705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100939 transcription start site region 100939 MGI:6028706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100940 transcription start site region 100940 MGI:6028707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100941 transcription start site region 100941 MGI:6028708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100942 transcription start site region 100942 MGI:6028709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100943 transcription start site region 100943 MGI:6028710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100944 transcription start site region 100944 MGI:6028711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100945 transcription start site region 100945 MGI:6028712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100946 transcription start site region 100946 MGI:6028713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100947 transcription start site region 100947 MGI:6028714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100948 transcription start site region 100948 MGI:6028715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100949 transcription start site region 100949 MGI:6028716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100950 transcription start site region 100950 MGI:6028717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100951 transcription start site region 100951 MGI:6028718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100952 transcription start site region 100952 MGI:6028719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100953 transcription start site region 100953 MGI:6028720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100954 transcription start site region 100954 MGI:6028721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100955 transcription start site region 100955 MGI:6028722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100956 transcription start site region 100956 MGI:6028723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100957 transcription start site region 100957 MGI:6028724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100958 transcription start site region 100958 MGI:6028725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100959 transcription start site region 100959 MGI:6028726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100960 transcription start site region 100960 MGI:6028727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100961 transcription start site region 100961 MGI:6028728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100962 transcription start site region 100962 MGI:6028729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100963 transcription start site region 100963 MGI:6028730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100964 transcription start site region 100964 MGI:6028731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100965 transcription start site region 100965 MGI:6028732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100966 transcription start site region 100966 MGI:6028733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100967 transcription start site region 100967 MGI:6028734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100968 transcription start site region 100968 MGI:6028735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100969 transcription start site region 100969 MGI:6028736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100970 transcription start site region 100970 MGI:6028737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100971 transcription start site region 100971 MGI:6028738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100972 transcription start site region 100972 MGI:6028739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100973 transcription start site region 100973 MGI:6028740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100974 transcription start site region 100974 MGI:6028741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100975 transcription start site region 100975 MGI:6028742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100976 transcription start site region 100976 MGI:6028743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100977 transcription start site region 100977 MGI:6028744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100978 transcription start site region 100978 MGI:6028745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100979 transcription start site region 100979 MGI:6028746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100980 transcription start site region 100980 MGI:6028747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100981 transcription start site region 100981 MGI:6028748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100982 transcription start site region 100982 MGI:6028749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100983 transcription start site region 100983 MGI:6028750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100984 transcription start site region 100984 MGI:6028751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100985 transcription start site region 100985 MGI:6028752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100986 transcription start site region 100986 MGI:6028753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100987 transcription start site region 100987 MGI:6028754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100988 transcription start site region 100988 MGI:6028755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100989 transcription start site region 100989 MGI:6028756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100990 transcription start site region 100990 MGI:6028757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100991 transcription start site region 100991 MGI:6028758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100992 transcription start site region 100992 MGI:6028759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100993 transcription start site region 100993 MGI:6028760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100994 transcription start site region 100994 MGI:6028761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100995 transcription start site region 100995 MGI:6028762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100996 transcription start site region 100996 MGI:6028763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100997 transcription start site region 100997 MGI:6028764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100998 transcription start site region 100998 MGI:6028765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100999 transcription start site region 100999 MGI:6028766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101000 transcription start site region 101000 MGI:6028767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101001 transcription start site region 101001 MGI:6028768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101002 transcription start site region 101002 MGI:6028769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101003 transcription start site region 101003 MGI:6028770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101004 transcription start site region 101004 MGI:6028771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101005 transcription start site region 101005 MGI:6028772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101006 transcription start site region 101006 MGI:6028773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101007 transcription start site region 101007 MGI:6028774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101008 transcription start site region 101008 MGI:6028775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101009 transcription start site region 101009 MGI:6028776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101010 transcription start site region 101010 MGI:6028777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101011 transcription start site region 101011 MGI:6028778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101012 transcription start site region 101012 MGI:6028779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101013 transcription start site region 101013 MGI:6028780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101014 transcription start site region 101014 MGI:6028781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101015 transcription start site region 101015 MGI:6028782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101016 transcription start site region 101016 MGI:6028783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101017 transcription start site region 101017 MGI:6028784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101018 transcription start site region 101018 MGI:6028785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101019 transcription start site region 101019 MGI:6028786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP