Tssr9901 transcription start site region 9901 MGI:5937668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9902 transcription start site region 9902 MGI:5937669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9903 transcription start site region 9903 MGI:5937670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9904 transcription start site region 9904 MGI:5937671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9905 transcription start site region 9905 MGI:5937672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9906 transcription start site region 9906 MGI:5937673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9907 transcription start site region 9907 MGI:5937674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9908 transcription start site region 9908 MGI:5937675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9909 transcription start site region 9909 MGI:5937676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9910 transcription start site region 9910 MGI:5937677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9911 transcription start site region 9911 MGI:5937678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9912 transcription start site region 9912 MGI:5937679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9913 transcription start site region 9913 MGI:5937680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9914 transcription start site region 9914 MGI:5937681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9915 transcription start site region 9915 MGI:5937682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9916 transcription start site region 9916 MGI:5937683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9917 transcription start site region 9917 MGI:5937684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9918 transcription start site region 9918 MGI:5937685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9919 transcription start site region 9919 MGI:5937686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9920 transcription start site region 9920 MGI:5937687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9921 transcription start site region 9921 MGI:5937688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9922 transcription start site region 9922 MGI:5937689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9923 transcription start site region 9923 MGI:5937690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9924 transcription start site region 9924 MGI:5937691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9925 transcription start site region 9925 MGI:5937692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9926 transcription start site region 9926 MGI:5937693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9927 transcription start site region 9927 MGI:5937694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9928 transcription start site region 9928 MGI:5937695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9929 transcription start site region 9929 MGI:5937696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9930 transcription start site region 9930 MGI:5937697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9931 transcription start site region 9931 MGI:5937698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9932 transcription start site region 9932 MGI:5937699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9933 transcription start site region 9933 MGI:5937700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9934 transcription start site region 9934 MGI:5937701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9935 transcription start site region 9935 MGI:5937702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9936 transcription start site region 9936 MGI:5937703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9937 transcription start site region 9937 MGI:5937704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9938 transcription start site region 9938 MGI:5937705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9939 transcription start site region 9939 MGI:5937706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9940 transcription start site region 9940 MGI:5937707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9941 transcription start site region 9941 MGI:5937708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9942 transcription start site region 9942 MGI:5937709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9943 transcription start site region 9943 MGI:5937710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9944 transcription start site region 9944 MGI:5937711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9945 transcription start site region 9945 MGI:5937712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9946 transcription start site region 9946 MGI:5937713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9947 transcription start site region 9947 MGI:5937714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9948 transcription start site region 9948 MGI:5937715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9949 transcription start site region 9949 MGI:5937716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9950 transcription start site region 9950 MGI:5937717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9951 transcription start site region 9951 MGI:5937718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9952 transcription start site region 9952 MGI:5937719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9953 transcription start site region 9953 MGI:5937720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9954 transcription start site region 9954 MGI:5937721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9955 transcription start site region 9955 MGI:5937722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9956 transcription start site region 9956 MGI:5937723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9957 transcription start site region 9957 MGI:5937724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9958 transcription start site region 9958 MGI:5937725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9959 transcription start site region 9959 MGI:5937726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9960 transcription start site region 9960 MGI:5937727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9961 transcription start site region 9961 MGI:5937728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9962 transcription start site region 9962 MGI:5937729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9963 transcription start site region 9963 MGI:5937730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9964 transcription start site region 9964 MGI:5937731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9965 transcription start site region 9965 MGI:5937732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9966 transcription start site region 9966 MGI:5937733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9967 transcription start site region 9967 MGI:5937734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9968 transcription start site region 9968 MGI:5937735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9969 transcription start site region 9969 MGI:5937736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9970 transcription start site region 9970 MGI:5937737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9971 transcription start site region 9971 MGI:5937738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9972 transcription start site region 9972 MGI:5937739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9973 transcription start site region 9973 MGI:5937740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9974 transcription start site region 9974 MGI:5937741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9975 transcription start site region 9975 MGI:5937742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9976 transcription start site region 9976 MGI:5937743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9977 transcription start site region 9977 MGI:5937744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9978 transcription start site region 9978 MGI:5937745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9979 transcription start site region 9979 MGI:5937746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9980 transcription start site region 9980 MGI:5937747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9981 transcription start site region 9981 MGI:5937748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9982 transcription start site region 9982 MGI:5937749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9983 transcription start site region 9983 MGI:5937750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9984 transcription start site region 9984 MGI:5937751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9985 transcription start site region 9985 MGI:5937752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9986 transcription start site region 9986 MGI:5937753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9987 transcription start site region 9987 MGI:5937754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9988 transcription start site region 9988 MGI:5937755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9989 transcription start site region 9989 MGI:5937756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9990 transcription start site region 9990 MGI:5937757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9991 transcription start site region 9991 MGI:5937758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9992 transcription start site region 9992 MGI:5937759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9993 transcription start site region 9993 MGI:5937760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9994 transcription start site region 9994 MGI:5937761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9995 transcription start site region 9995 MGI:5937762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9996 transcription start site region 9996 MGI:5937763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9997 transcription start site region 9997 MGI:5937764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9998 transcription start site region 9998 MGI:5937765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9999 transcription start site region 9999 MGI:5937766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10000 transcription start site region 10000 MGI:5937767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10001 transcription start site region 10001 MGI:5937768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10002 transcription start site region 10002 MGI:5937769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10003 transcription start site region 10003 MGI:5937770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10004 transcription start site region 10004 MGI:5937771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10005 transcription start site region 10005 MGI:5937772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10006 transcription start site region 10006 MGI:5937773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10007 transcription start site region 10007 MGI:5937774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10008 transcription start site region 10008 MGI:5937775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10009 transcription start site region 10009 MGI:5937776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10010 transcription start site region 10010 MGI:5937777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10011 transcription start site region 10011 MGI:5937778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10012 transcription start site region 10012 MGI:5937779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10013 transcription start site region 10013 MGI:5937780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10014 transcription start site region 10014 MGI:5937781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10015 transcription start site region 10015 MGI:5937782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10016 transcription start site region 10016 MGI:5937783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10017 transcription start site region 10017 MGI:5937784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10018 transcription start site region 10018 MGI:5937785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10019 transcription start site region 10019 MGI:5937786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10020 transcription start site region 10020 MGI:5937787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10021 transcription start site region 10021 MGI:5937788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10022 transcription start site region 10022 MGI:5937789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10023 transcription start site region 10023 MGI:5937790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10024 transcription start site region 10024 MGI:5937791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10025 transcription start site region 10025 MGI:5937792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10026 transcription start site region 10026 MGI:5937793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10027 transcription start site region 10027 MGI:5937794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10028 transcription start site region 10028 MGI:5937795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10029 transcription start site region 10029 MGI:5937796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10030 transcription start site region 10030 MGI:5937797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10031 transcription start site region 10031 MGI:5937798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10032 transcription start site region 10032 MGI:5937799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10033 transcription start site region 10033 MGI:5937800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10034 transcription start site region 10034 MGI:5937801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10035 transcription start site region 10035 MGI:5937802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10036 transcription start site region 10036 MGI:5937803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10037 transcription start site region 10037 MGI:5937804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10038 transcription start site region 10038 MGI:5937805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10039 transcription start site region 10039 MGI:5937806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10040 transcription start site region 10040 MGI:5937807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10041 transcription start site region 10041 MGI:5937808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10042 transcription start site region 10042 MGI:5937809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10043 transcription start site region 10043 MGI:5937810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10044 transcription start site region 10044 MGI:5937811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10045 transcription start site region 10045 MGI:5937812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10046 transcription start site region 10046 MGI:5937813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10047 transcription start site region 10047 MGI:5937814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10048 transcription start site region 10048 MGI:5937815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10049 transcription start site region 10049 MGI:5937816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10050 transcription start site region 10050 MGI:5937817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10051 transcription start site region 10051 MGI:5937818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10052 transcription start site region 10052 MGI:5937819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10053 transcription start site region 10053 MGI:5937820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10054 transcription start site region 10054 MGI:5937821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10055 transcription start site region 10055 MGI:5937822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10056 transcription start site region 10056 MGI:5937823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10057 transcription start site region 10057 MGI:5937824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10058 transcription start site region 10058 MGI:5937825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10059 transcription start site region 10059 MGI:5937826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10060 transcription start site region 10060 MGI:5937827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10061 transcription start site region 10061 MGI:5937828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10062 transcription start site region 10062 MGI:5937829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10063 transcription start site region 10063 MGI:5937830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10064 transcription start site region 10064 MGI:5937831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10065 transcription start site region 10065 MGI:5937832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10066 transcription start site region 10066 MGI:5937833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10067 transcription start site region 10067 MGI:5937834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10068 transcription start site region 10068 MGI:5937835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10069 transcription start site region 10069 MGI:5937836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10070 transcription start site region 10070 MGI:5937837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10071 transcription start site region 10071 MGI:5937838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10072 transcription start site region 10072 MGI:5937839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10073 transcription start site region 10073 MGI:5937840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10074 transcription start site region 10074 MGI:5937841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10075 transcription start site region 10075 MGI:5937842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10076 transcription start site region 10076 MGI:5937843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10077 transcription start site region 10077 MGI:5937844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10078 transcription start site region 10078 MGI:5937845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10079 transcription start site region 10079 MGI:5937846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10080 transcription start site region 10080 MGI:5937847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10081 transcription start site region 10081 MGI:5937848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10082 transcription start site region 10082 MGI:5937849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10083 transcription start site region 10083 MGI:5937850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10084 transcription start site region 10084 MGI:5937851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10085 transcription start site region 10085 MGI:5937852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10086 transcription start site region 10086 MGI:5937853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10087 transcription start site region 10087 MGI:5937854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10088 transcription start site region 10088 MGI:5937855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10089 transcription start site region 10089 MGI:5937856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10090 transcription start site region 10090 MGI:5937857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10091 transcription start site region 10091 MGI:5937858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10092 transcription start site region 10092 MGI:5937859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10093 transcription start site region 10093 MGI:5937860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10094 transcription start site region 10094 MGI:5937861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10095 transcription start site region 10095 MGI:5937862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10096 transcription start site region 10096 MGI:5937863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10097 transcription start site region 10097 MGI:5937864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10098 transcription start site region 10098 MGI:5937865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10099 transcription start site region 10099 MGI:5937866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10100 transcription start site region 10100 MGI:5937867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10101 transcription start site region 10101 MGI:5937868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10102 transcription start site region 10102 MGI:5937869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10103 transcription start site region 10103 MGI:5937870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10104 transcription start site region 10104 MGI:5937871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10105 transcription start site region 10105 MGI:5937872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10106 transcription start site region 10106 MGI:5937873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10107 transcription start site region 10107 MGI:5937874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10108 transcription start site region 10108 MGI:5937875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10109 transcription start site region 10109 MGI:5937876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10110 transcription start site region 10110 MGI:5937877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10111 transcription start site region 10111 MGI:5937878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10112 transcription start site region 10112 MGI:5937879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10113 transcription start site region 10113 MGI:5937880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10114 transcription start site region 10114 MGI:5937881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10115 transcription start site region 10115 MGI:5937882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10116 transcription start site region 10116 MGI:5937883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10117 transcription start site region 10117 MGI:5937884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10118 transcription start site region 10118 MGI:5937885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10119 transcription start site region 10119 MGI:5937886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10120 transcription start site region 10120 MGI:5937887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10121 transcription start site region 10121 MGI:5937888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10122 transcription start site region 10122 MGI:5937889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10123 transcription start site region 10123 MGI:5937890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10124 transcription start site region 10124 MGI:5937891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10125 transcription start site region 10125 MGI:5937892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10126 transcription start site region 10126 MGI:5937893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10127 transcription start site region 10127 MGI:5937894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10128 transcription start site region 10128 MGI:5937895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10129 transcription start site region 10129 MGI:5937896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10130 transcription start site region 10130 MGI:5937897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10131 transcription start site region 10131 MGI:5937898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10132 transcription start site region 10132 MGI:5937899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10133 transcription start site region 10133 MGI:5937900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10134 transcription start site region 10134 MGI:5937901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10135 transcription start site region 10135 MGI:5937902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10136 transcription start site region 10136 MGI:5937903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10137 transcription start site region 10137 MGI:5937904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10138 transcription start site region 10138 MGI:5937905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10139 transcription start site region 10139 MGI:5937906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10140 transcription start site region 10140 MGI:5937907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10141 transcription start site region 10141 MGI:5937908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10142 transcription start site region 10142 MGI:5937909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10143 transcription start site region 10143 MGI:5937910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10144 transcription start site region 10144 MGI:5937911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10145 transcription start site region 10145 MGI:5937912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10146 transcription start site region 10146 MGI:5937913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10147 transcription start site region 10147 MGI:5937914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10148 transcription start site region 10148 MGI:5937915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10149 transcription start site region 10149 MGI:5937916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10150 transcription start site region 10150 MGI:5937917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10151 transcription start site region 10151 MGI:5937918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10152 transcription start site region 10152 MGI:5937919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10153 transcription start site region 10153 MGI:5937920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10154 transcription start site region 10154 MGI:5937921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10155 transcription start site region 10155 MGI:5937922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10156 transcription start site region 10156 MGI:5937923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10157 transcription start site region 10157 MGI:5937924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10158 transcription start site region 10158 MGI:5937925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10159 transcription start site region 10159 MGI:5937926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10160 transcription start site region 10160 MGI:5937927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10161 transcription start site region 10161 MGI:5937928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10162 transcription start site region 10162 MGI:5937929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10163 transcription start site region 10163 MGI:5937930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10164 transcription start site region 10164 MGI:5937931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10165 transcription start site region 10165 MGI:5937932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10166 transcription start site region 10166 MGI:5937933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10167 transcription start site region 10167 MGI:5937934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10168 transcription start site region 10168 MGI:5937935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10169 transcription start site region 10169 MGI:5937936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10170 transcription start site region 10170 MGI:5937937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10171 transcription start site region 10171 MGI:5937938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10172 transcription start site region 10172 MGI:5937939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10173 transcription start site region 10173 MGI:5937940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10174 transcription start site region 10174 MGI:5937941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10175 transcription start site region 10175 MGI:5937942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10176 transcription start site region 10176 MGI:5937943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10177 transcription start site region 10177 MGI:5937944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10178 transcription start site region 10178 MGI:5937945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10179 transcription start site region 10179 MGI:5937946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10180 transcription start site region 10180 MGI:5937947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10181 transcription start site region 10181 MGI:5937948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10182 transcription start site region 10182 MGI:5937949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10183 transcription start site region 10183 MGI:5937950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10184 transcription start site region 10184 MGI:5937951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10185 transcription start site region 10185 MGI:5937952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10186 transcription start site region 10186 MGI:5937953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10187 transcription start site region 10187 MGI:5937954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10188 transcription start site region 10188 MGI:5937955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10189 transcription start site region 10189 MGI:5937956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10190 transcription start site region 10190 MGI:5937957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10191 transcription start site region 10191 MGI:5937958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10192 transcription start site region 10192 MGI:5937959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10193 transcription start site region 10193 MGI:5937960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10194 transcription start site region 10194 MGI:5937961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10195 transcription start site region 10195 MGI:5937962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10196 transcription start site region 10196 MGI:5937963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10197 transcription start site region 10197 MGI:5937964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10198 transcription start site region 10198 MGI:5937965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10199 transcription start site region 10199 MGI:5937966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10200 transcription start site region 10200 MGI:5937967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10201 transcription start site region 10201 MGI:5937968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10202 transcription start site region 10202 MGI:5937969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10203 transcription start site region 10203 MGI:5937970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10204 transcription start site region 10204 MGI:5937971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10205 transcription start site region 10205 MGI:5937972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10206 transcription start site region 10206 MGI:5937973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10207 transcription start site region 10207 MGI:5937974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10208 transcription start site region 10208 MGI:5937975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10209 transcription start site region 10209 MGI:5937976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10210 transcription start site region 10210 MGI:5937977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10211 transcription start site region 10211 MGI:5937978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10212 transcription start site region 10212 MGI:5937979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10213 transcription start site region 10213 MGI:5937980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10214 transcription start site region 10214 MGI:5937981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10215 transcription start site region 10215 MGI:5937982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10216 transcription start site region 10216 MGI:5937983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10217 transcription start site region 10217 MGI:5937984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10218 transcription start site region 10218 MGI:5937985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10219 transcription start site region 10219 MGI:5937986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10220 transcription start site region 10220 MGI:5937987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10221 transcription start site region 10221 MGI:5937988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10222 transcription start site region 10222 MGI:5937989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10223 transcription start site region 10223 MGI:5937990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10224 transcription start site region 10224 MGI:5937991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10225 transcription start site region 10225 MGI:5937992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10226 transcription start site region 10226 MGI:5937993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10227 transcription start site region 10227 MGI:5937994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10228 transcription start site region 10228 MGI:5937995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10229 transcription start site region 10229 MGI:5937996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10230 transcription start site region 10230 MGI:5937997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10231 transcription start site region 10231 MGI:5937998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10232 transcription start site region 10232 MGI:5937999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10233 transcription start site region 10233 MGI:5938000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10234 transcription start site region 10234 MGI:5938001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10235 transcription start site region 10235 MGI:5938002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10236 transcription start site region 10236 MGI:5938003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10237 transcription start site region 10237 MGI:5938004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10238 transcription start site region 10238 MGI:5938005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10239 transcription start site region 10239 MGI:5938006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10240 transcription start site region 10240 MGI:5938007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10241 transcription start site region 10241 MGI:5938008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10242 transcription start site region 10242 MGI:5938009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10243 transcription start site region 10243 MGI:5938010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10244 transcription start site region 10244 MGI:5938011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10245 transcription start site region 10245 MGI:5938012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10246 transcription start site region 10246 MGI:5938013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10247 transcription start site region 10247 MGI:5938014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10248 transcription start site region 10248 MGI:5938015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10249 transcription start site region 10249 MGI:5938016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10250 transcription start site region 10250 MGI:5938017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10251 transcription start site region 10251 MGI:5938018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10252 transcription start site region 10252 MGI:5938019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10253 transcription start site region 10253 MGI:5938020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10254 transcription start site region 10254 MGI:5938021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10255 transcription start site region 10255 MGI:5938022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10256 transcription start site region 10256 MGI:5938023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10257 transcription start site region 10257 MGI:5938024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10258 transcription start site region 10258 MGI:5938025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10259 transcription start site region 10259 MGI:5938026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10260 transcription start site region 10260 MGI:5938027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10261 transcription start site region 10261 MGI:5938028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10262 transcription start site region 10262 MGI:5938029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10263 transcription start site region 10263 MGI:5938030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10264 transcription start site region 10264 MGI:5938031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10265 transcription start site region 10265 MGI:5938032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10266 transcription start site region 10266 MGI:5938033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10267 transcription start site region 10267 MGI:5938034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10268 transcription start site region 10268 MGI:5938035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10269 transcription start site region 10269 MGI:5938036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10270 transcription start site region 10270 MGI:5938037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10271 transcription start site region 10271 MGI:5938038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10272 transcription start site region 10272 MGI:5938039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10273 transcription start site region 10273 MGI:5938040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10274 transcription start site region 10274 MGI:5938041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10275 transcription start site region 10275 MGI:5938042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10276 transcription start site region 10276 MGI:5938043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10277 transcription start site region 10277 MGI:5938044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10278 transcription start site region 10278 MGI:5938045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10279 transcription start site region 10279 MGI:5938046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10280 transcription start site region 10280 MGI:5938047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10281 transcription start site region 10281 MGI:5938048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10282 transcription start site region 10282 MGI:5938049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10283 transcription start site region 10283 MGI:5938050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10284 transcription start site region 10284 MGI:5938051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10285 transcription start site region 10285 MGI:5938052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10286 transcription start site region 10286 MGI:5938053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10287 transcription start site region 10287 MGI:5938054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10288 transcription start site region 10288 MGI:5938055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10289 transcription start site region 10289 MGI:5938056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10290 transcription start site region 10290 MGI:5938057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10291 transcription start site region 10291 MGI:5938058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10292 transcription start site region 10292 MGI:5938059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10293 transcription start site region 10293 MGI:5938060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10294 transcription start site region 10294 MGI:5938061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10295 transcription start site region 10295 MGI:5938062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10296 transcription start site region 10296 MGI:5938063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10297 transcription start site region 10297 MGI:5938064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10298 transcription start site region 10298 MGI:5938065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10299 transcription start site region 10299 MGI:5938066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10300 transcription start site region 10300 MGI:5938067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10301 transcription start site region 10301 MGI:5938068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10302 transcription start site region 10302 MGI:5938069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10303 transcription start site region 10303 MGI:5938070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10304 transcription start site region 10304 MGI:5938071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10305 transcription start site region 10305 MGI:5938072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10306 transcription start site region 10306 MGI:5938073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10307 transcription start site region 10307 MGI:5938074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10308 transcription start site region 10308 MGI:5938075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10309 transcription start site region 10309 MGI:5938076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10310 transcription start site region 10310 MGI:5938077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10311 transcription start site region 10311 MGI:5938078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10312 transcription start site region 10312 MGI:5938079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10313 transcription start site region 10313 MGI:5938080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10314 transcription start site region 10314 MGI:5938081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10315 transcription start site region 10315 MGI:5938082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10316 transcription start site region 10316 MGI:5938083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10317 transcription start site region 10317 MGI:5938084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10318 transcription start site region 10318 MGI:5938085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10319 transcription start site region 10319 MGI:5938086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10320 transcription start site region 10320 MGI:5938087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10321 transcription start site region 10321 MGI:5938088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10322 transcription start site region 10322 MGI:5938089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10323 transcription start site region 10323 MGI:5938090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10324 transcription start site region 10324 MGI:5938091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10325 transcription start site region 10325 MGI:5938092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10326 transcription start site region 10326 MGI:5938093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10327 transcription start site region 10327 MGI:5938094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10328 transcription start site region 10328 MGI:5938095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10329 transcription start site region 10329 MGI:5938096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10330 transcription start site region 10330 MGI:5938097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10331 transcription start site region 10331 MGI:5938098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10332 transcription start site region 10332 MGI:5938099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10333 transcription start site region 10333 MGI:5938100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10334 transcription start site region 10334 MGI:5938101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10335 transcription start site region 10335 MGI:5938102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10336 transcription start site region 10336 MGI:5938103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10337 transcription start site region 10337 MGI:5938104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10338 transcription start site region 10338 MGI:5938105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10339 transcription start site region 10339 MGI:5938106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10340 transcription start site region 10340 MGI:5938107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10341 transcription start site region 10341 MGI:5938108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10342 transcription start site region 10342 MGI:5938109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10343 transcription start site region 10343 MGI:5938110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10344 transcription start site region 10344 MGI:5938111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10345 transcription start site region 10345 MGI:5938112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10346 transcription start site region 10346 MGI:5938113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10347 transcription start site region 10347 MGI:5938114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10348 transcription start site region 10348 MGI:5938115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10349 transcription start site region 10349 MGI:5938116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10350 transcription start site region 10350 MGI:5938117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10351 transcription start site region 10351 MGI:5938118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10352 transcription start site region 10352 MGI:5938119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10353 transcription start site region 10353 MGI:5938120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10354 transcription start site region 10354 MGI:5938121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10355 transcription start site region 10355 MGI:5938122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10356 transcription start site region 10356 MGI:5938123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10357 transcription start site region 10357 MGI:5938124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10358 transcription start site region 10358 MGI:5938125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10359 transcription start site region 10359 MGI:5938126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10360 transcription start site region 10360 MGI:5938127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10361 transcription start site region 10361 MGI:5938128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10362 transcription start site region 10362 MGI:5938129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10363 transcription start site region 10363 MGI:5938130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10364 transcription start site region 10364 MGI:5938131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10365 transcription start site region 10365 MGI:5938132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10366 transcription start site region 10366 MGI:5938133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10367 transcription start site region 10367 MGI:5938134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10368 transcription start site region 10368 MGI:5938135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10369 transcription start site region 10369 MGI:5938136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10370 transcription start site region 10370 MGI:5938137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10371 transcription start site region 10371 MGI:5938138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10372 transcription start site region 10372 MGI:5938139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10373 transcription start site region 10373 MGI:5938140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10374 transcription start site region 10374 MGI:5938141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10375 transcription start site region 10375 MGI:5938142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10376 transcription start site region 10376 MGI:5938143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10377 transcription start site region 10377 MGI:5938144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10378 transcription start site region 10378 MGI:5938145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10379 transcription start site region 10379 MGI:5938146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10380 transcription start site region 10380 MGI:5938147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10381 transcription start site region 10381 MGI:5938148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10382 transcription start site region 10382 MGI:5938149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10383 transcription start site region 10383 MGI:5938150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10384 transcription start site region 10384 MGI:5938151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10385 transcription start site region 10385 MGI:5938152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10386 transcription start site region 10386 MGI:5938153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10387 transcription start site region 10387 MGI:5938154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10388 transcription start site region 10388 MGI:5938155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10389 transcription start site region 10389 MGI:5938156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10390 transcription start site region 10390 MGI:5938157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10391 transcription start site region 10391 MGI:5938158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10392 transcription start site region 10392 MGI:5938159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10393 transcription start site region 10393 MGI:5938160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10394 transcription start site region 10394 MGI:5938161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10395 transcription start site region 10395 MGI:5938162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10396 transcription start site region 10396 MGI:5938163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10397 transcription start site region 10397 MGI:5938164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10398 transcription start site region 10398 MGI:5938165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10399 transcription start site region 10399 MGI:5938166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10400 transcription start site region 10400 MGI:5938167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10401 transcription start site region 10401 MGI:5938168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10402 transcription start site region 10402 MGI:5938169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10403 transcription start site region 10403 MGI:5938170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10404 transcription start site region 10404 MGI:5938171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10405 transcription start site region 10405 MGI:5938172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10406 transcription start site region 10406 MGI:5938173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10407 transcription start site region 10407 MGI:5938174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10408 transcription start site region 10408 MGI:5938175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10409 transcription start site region 10409 MGI:5938176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10410 transcription start site region 10410 MGI:5938177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10411 transcription start site region 10411 MGI:5938178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10412 transcription start site region 10412 MGI:5938179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10413 transcription start site region 10413 MGI:5938180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10414 transcription start site region 10414 MGI:5938181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10415 transcription start site region 10415 MGI:5938182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10416 transcription start site region 10416 MGI:5938183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10417 transcription start site region 10417 MGI:5938184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10418 transcription start site region 10418 MGI:5938185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10419 transcription start site region 10419 MGI:5938186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10420 transcription start site region 10420 MGI:5938187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10421 transcription start site region 10421 MGI:5938188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10422 transcription start site region 10422 MGI:5938189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10423 transcription start site region 10423 MGI:5938190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10424 transcription start site region 10424 MGI:5938191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10425 transcription start site region 10425 MGI:5938192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10426 transcription start site region 10426 MGI:5938193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10427 transcription start site region 10427 MGI:5938194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10428 transcription start site region 10428 MGI:5938195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10429 transcription start site region 10429 MGI:5938196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10430 transcription start site region 10430 MGI:5938197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10431 transcription start site region 10431 MGI:5938198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10432 transcription start site region 10432 MGI:5938199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10433 transcription start site region 10433 MGI:5938200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10434 transcription start site region 10434 MGI:5938201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10435 transcription start site region 10435 MGI:5938202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10436 transcription start site region 10436 MGI:5938203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10437 transcription start site region 10437 MGI:5938204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10438 transcription start site region 10438 MGI:5938205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10439 transcription start site region 10439 MGI:5938206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10440 transcription start site region 10440 MGI:5938207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10441 transcription start site region 10441 MGI:5938208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10442 transcription start site region 10442 MGI:5938209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10443 transcription start site region 10443 MGI:5938210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10444 transcription start site region 10444 MGI:5938211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10445 transcription start site region 10445 MGI:5938212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10446 transcription start site region 10446 MGI:5938213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10447 transcription start site region 10447 MGI:5938214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10448 transcription start site region 10448 MGI:5938215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10449 transcription start site region 10449 MGI:5938216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10450 transcription start site region 10450 MGI:5938217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10451 transcription start site region 10451 MGI:5938218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10452 transcription start site region 10452 MGI:5938219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10453 transcription start site region 10453 MGI:5938220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10454 transcription start site region 10454 MGI:5938221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10455 transcription start site region 10455 MGI:5938222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10456 transcription start site region 10456 MGI:5938223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10457 transcription start site region 10457 MGI:5938224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10458 transcription start site region 10458 MGI:5938225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10459 transcription start site region 10459 MGI:5938226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10460 transcription start site region 10460 MGI:5938227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10461 transcription start site region 10461 MGI:5938228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10462 transcription start site region 10462 MGI:5938229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10463 transcription start site region 10463 MGI:5938230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10464 transcription start site region 10464 MGI:5938231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10465 transcription start site region 10465 MGI:5938232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10466 transcription start site region 10466 MGI:5938233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10467 transcription start site region 10467 MGI:5938234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10468 transcription start site region 10468 MGI:5938235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10469 transcription start site region 10469 MGI:5938236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10470 transcription start site region 10470 MGI:5938237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10471 transcription start site region 10471 MGI:5938238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10472 transcription start site region 10472 MGI:5938239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10473 transcription start site region 10473 MGI:5938240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10474 transcription start site region 10474 MGI:5938241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10475 transcription start site region 10475 MGI:5938242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10476 transcription start site region 10476 MGI:5938243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10477 transcription start site region 10477 MGI:5938244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10478 transcription start site region 10478 MGI:5938245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10479 transcription start site region 10479 MGI:5938246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10480 transcription start site region 10480 MGI:5938247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10481 transcription start site region 10481 MGI:5938248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10482 transcription start site region 10482 MGI:5938249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10483 transcription start site region 10483 MGI:5938250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10484 transcription start site region 10484 MGI:5938251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10485 transcription start site region 10485 MGI:5938252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10486 transcription start site region 10486 MGI:5938253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10487 transcription start site region 10487 MGI:5938254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10488 transcription start site region 10488 MGI:5938255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10489 transcription start site region 10489 MGI:5938256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10490 transcription start site region 10490 MGI:5938257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10491 transcription start site region 10491 MGI:5938258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10492 transcription start site region 10492 MGI:5938259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10493 transcription start site region 10493 MGI:5938260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10494 transcription start site region 10494 MGI:5938261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10495 transcription start site region 10495 MGI:5938262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10496 transcription start site region 10496 MGI:5938263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10497 transcription start site region 10497 MGI:5938264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10498 transcription start site region 10498 MGI:5938265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10499 transcription start site region 10499 MGI:5938266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10500 transcription start site region 10500 MGI:5938267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10501 transcription start site region 10501 MGI:5938268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10502 transcription start site region 10502 MGI:5938269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10503 transcription start site region 10503 MGI:5938270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10504 transcription start site region 10504 MGI:5938271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10505 transcription start site region 10505 MGI:5938272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10506 transcription start site region 10506 MGI:5938273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10507 transcription start site region 10507 MGI:5938274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10508 transcription start site region 10508 MGI:5938275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10509 transcription start site region 10509 MGI:5938276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10510 transcription start site region 10510 MGI:5938277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10511 transcription start site region 10511 MGI:5938278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10512 transcription start site region 10512 MGI:5938279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10513 transcription start site region 10513 MGI:5938280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10514 transcription start site region 10514 MGI:5938281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10515 transcription start site region 10515 MGI:5938282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10516 transcription start site region 10516 MGI:5938283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10517 transcription start site region 10517 MGI:5938284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10518 transcription start site region 10518 MGI:5938285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10519 transcription start site region 10519 MGI:5938286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10520 transcription start site region 10520 MGI:5938287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10521 transcription start site region 10521 MGI:5938288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10522 transcription start site region 10522 MGI:5938289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10523 transcription start site region 10523 MGI:5938290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10524 transcription start site region 10524 MGI:5938291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10525 transcription start site region 10525 MGI:5938292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10526 transcription start site region 10526 MGI:5938293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10527 transcription start site region 10527 MGI:5938294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10528 transcription start site region 10528 MGI:5938295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10529 transcription start site region 10529 MGI:5938296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10530 transcription start site region 10530 MGI:5938297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10531 transcription start site region 10531 MGI:5938298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10532 transcription start site region 10532 MGI:5938299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10533 transcription start site region 10533 MGI:5938300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10534 transcription start site region 10534 MGI:5938301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10535 transcription start site region 10535 MGI:5938302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10536 transcription start site region 10536 MGI:5938303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10537 transcription start site region 10537 MGI:5938304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10538 transcription start site region 10538 MGI:5938305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10539 transcription start site region 10539 MGI:5938306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10540 transcription start site region 10540 MGI:5938307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10541 transcription start site region 10541 MGI:5938308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10542 transcription start site region 10542 MGI:5938309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10543 transcription start site region 10543 MGI:5938310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10544 transcription start site region 10544 MGI:5938311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10545 transcription start site region 10545 MGI:5938312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10546 transcription start site region 10546 MGI:5938313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10547 transcription start site region 10547 MGI:5938314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10548 transcription start site region 10548 MGI:5938315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10549 transcription start site region 10549 MGI:5938316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10550 transcription start site region 10550 MGI:5938317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10551 transcription start site region 10551 MGI:5938318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10552 transcription start site region 10552 MGI:5938319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10553 transcription start site region 10553 MGI:5938320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10554 transcription start site region 10554 MGI:5938321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10555 transcription start site region 10555 MGI:5938322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10556 transcription start site region 10556 MGI:5938323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10557 transcription start site region 10557 MGI:5938324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10558 transcription start site region 10558 MGI:5938325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10559 transcription start site region 10559 MGI:5938326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10560 transcription start site region 10560 MGI:5938327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10561 transcription start site region 10561 MGI:5938328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10562 transcription start site region 10562 MGI:5938329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10563 transcription start site region 10563 MGI:5938330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10564 transcription start site region 10564 MGI:5938331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10565 transcription start site region 10565 MGI:5938332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10566 transcription start site region 10566 MGI:5938333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10567 transcription start site region 10567 MGI:5938334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10568 transcription start site region 10568 MGI:5938335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10569 transcription start site region 10569 MGI:5938336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10570 transcription start site region 10570 MGI:5938337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10571 transcription start site region 10571 MGI:5938338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10572 transcription start site region 10572 MGI:5938339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10573 transcription start site region 10573 MGI:5938340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10574 transcription start site region 10574 MGI:5938341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10575 transcription start site region 10575 MGI:5938342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10576 transcription start site region 10576 MGI:5938343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10577 transcription start site region 10577 MGI:5938344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10578 transcription start site region 10578 MGI:5938345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10579 transcription start site region 10579 MGI:5938346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10580 transcription start site region 10580 MGI:5938347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10581 transcription start site region 10581 MGI:5938348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10582 transcription start site region 10582 MGI:5938349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10583 transcription start site region 10583 MGI:5938350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10584 transcription start site region 10584 MGI:5938351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10585 transcription start site region 10585 MGI:5938352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10586 transcription start site region 10586 MGI:5938353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10587 transcription start site region 10587 MGI:5938354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10588 transcription start site region 10588 MGI:5938355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10589 transcription start site region 10589 MGI:5938356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10590 transcription start site region 10590 MGI:5938357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10591 transcription start site region 10591 MGI:5938358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10592 transcription start site region 10592 MGI:5938359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10593 transcription start site region 10593 MGI:5938360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10594 transcription start site region 10594 MGI:5938361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10595 transcription start site region 10595 MGI:5938362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10596 transcription start site region 10596 MGI:5938363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10597 transcription start site region 10597 MGI:5938364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10598 transcription start site region 10598 MGI:5938365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10599 transcription start site region 10599 MGI:5938366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10600 transcription start site region 10600 MGI:5938367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10601 transcription start site region 10601 MGI:5938368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10602 transcription start site region 10602 MGI:5938369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10603 transcription start site region 10603 MGI:5938370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10604 transcription start site region 10604 MGI:5938371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10605 transcription start site region 10605 MGI:5938372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10606 transcription start site region 10606 MGI:5938373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10607 transcription start site region 10607 MGI:5938374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10608 transcription start site region 10608 MGI:5938375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10609 transcription start site region 10609 MGI:5938376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10610 transcription start site region 10610 MGI:5938377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10611 transcription start site region 10611 MGI:5938378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10612 transcription start site region 10612 MGI:5938379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10613 transcription start site region 10613 MGI:5938380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10614 transcription start site region 10614 MGI:5938381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10615 transcription start site region 10615 MGI:5938382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10616 transcription start site region 10616 MGI:5938383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10617 transcription start site region 10617 MGI:5938384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10618 transcription start site region 10618 MGI:5938385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10619 transcription start site region 10619 MGI:5938386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10620 transcription start site region 10620 MGI:5938387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10621 transcription start site region 10621 MGI:5938388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10622 transcription start site region 10622 MGI:5938389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10623 transcription start site region 10623 MGI:5938390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10624 transcription start site region 10624 MGI:5938391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10625 transcription start site region 10625 MGI:5938392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10626 transcription start site region 10626 MGI:5938393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10627 transcription start site region 10627 MGI:5938394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10628 transcription start site region 10628 MGI:5938395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10629 transcription start site region 10629 MGI:5938396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10630 transcription start site region 10630 MGI:5938397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10631 transcription start site region 10631 MGI:5938398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10632 transcription start site region 10632 MGI:5938399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10633 transcription start site region 10633 MGI:5938400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10634 transcription start site region 10634 MGI:5938401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10635 transcription start site region 10635 MGI:5938402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10636 transcription start site region 10636 MGI:5938403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10637 transcription start site region 10637 MGI:5938404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10638 transcription start site region 10638 MGI:5938405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10639 transcription start site region 10639 MGI:5938406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10640 transcription start site region 10640 MGI:5938407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10641 transcription start site region 10641 MGI:5938408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10642 transcription start site region 10642 MGI:5938409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10643 transcription start site region 10643 MGI:5938410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10644 transcription start site region 10644 MGI:5938411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10645 transcription start site region 10645 MGI:5938412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10646 transcription start site region 10646 MGI:5938413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10647 transcription start site region 10647 MGI:5938414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10648 transcription start site region 10648 MGI:5938415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10649 transcription start site region 10649 MGI:5938416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10650 transcription start site region 10650 MGI:5938417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10651 transcription start site region 10651 MGI:5938418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10652 transcription start site region 10652 MGI:5938419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10653 transcription start site region 10653 MGI:5938420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10654 transcription start site region 10654 MGI:5938421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10655 transcription start site region 10655 MGI:5938422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10656 transcription start site region 10656 MGI:5938423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10657 transcription start site region 10657 MGI:5938424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10658 transcription start site region 10658 MGI:5938425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10659 transcription start site region 10659 MGI:5938426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10660 transcription start site region 10660 MGI:5938427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10661 transcription start site region 10661 MGI:5938428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10662 transcription start site region 10662 MGI:5938429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10663 transcription start site region 10663 MGI:5938430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10664 transcription start site region 10664 MGI:5938431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10665 transcription start site region 10665 MGI:5938432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10666 transcription start site region 10666 MGI:5938433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10667 transcription start site region 10667 MGI:5938434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10668 transcription start site region 10668 MGI:5938435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10669 transcription start site region 10669 MGI:5938436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10670 transcription start site region 10670 MGI:5938437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10671 transcription start site region 10671 MGI:5938438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10672 transcription start site region 10672 MGI:5938439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10673 transcription start site region 10673 MGI:5938440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10674 transcription start site region 10674 MGI:5938441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10675 transcription start site region 10675 MGI:5938442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10676 transcription start site region 10676 MGI:5938443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10677 transcription start site region 10677 MGI:5938444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10678 transcription start site region 10678 MGI:5938445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10679 transcription start site region 10679 MGI:5938446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10680 transcription start site region 10680 MGI:5938447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10681 transcription start site region 10681 MGI:5938448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10682 transcription start site region 10682 MGI:5938449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10683 transcription start site region 10683 MGI:5938450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10684 transcription start site region 10684 MGI:5938451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10685 transcription start site region 10685 MGI:5938452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10686 transcription start site region 10686 MGI:5938453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10687 transcription start site region 10687 MGI:5938454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10688 transcription start site region 10688 MGI:5938455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10689 transcription start site region 10689 MGI:5938456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10690 transcription start site region 10690 MGI:5938457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10691 transcription start site region 10691 MGI:5938458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10692 transcription start site region 10692 MGI:5938459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10693 transcription start site region 10693 MGI:5938460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10694 transcription start site region 10694 MGI:5938461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10695 transcription start site region 10695 MGI:5938462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10696 transcription start site region 10696 MGI:5938463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10697 transcription start site region 10697 MGI:5938464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10698 transcription start site region 10698 MGI:5938465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10699 transcription start site region 10699 MGI:5938466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10700 transcription start site region 10700 MGI:5938467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10701 transcription start site region 10701 MGI:5938468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10702 transcription start site region 10702 MGI:5938469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10703 transcription start site region 10703 MGI:5938470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10704 transcription start site region 10704 MGI:5938471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10705 transcription start site region 10705 MGI:5938472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10706 transcription start site region 10706 MGI:5938473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10707 transcription start site region 10707 MGI:5938474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10708 transcription start site region 10708 MGI:5938475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10709 transcription start site region 10709 MGI:5938476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10710 transcription start site region 10710 MGI:5938477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10711 transcription start site region 10711 MGI:5938478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10712 transcription start site region 10712 MGI:5938479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10713 transcription start site region 10713 MGI:5938480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10714 transcription start site region 10714 MGI:5938481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10715 transcription start site region 10715 MGI:5938482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10716 transcription start site region 10716 MGI:5938483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10717 transcription start site region 10717 MGI:5938484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10718 transcription start site region 10718 MGI:5938485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10719 transcription start site region 10719 MGI:5938486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10720 transcription start site region 10720 MGI:5938487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10721 transcription start site region 10721 MGI:5938488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10722 transcription start site region 10722 MGI:5938489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10723 transcription start site region 10723 MGI:5938490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10724 transcription start site region 10724 MGI:5938491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10725 transcription start site region 10725 MGI:5938492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10726 transcription start site region 10726 MGI:5938493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10727 transcription start site region 10727 MGI:5938494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10728 transcription start site region 10728 MGI:5938495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10729 transcription start site region 10729 MGI:5938496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10730 transcription start site region 10730 MGI:5938497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10731 transcription start site region 10731 MGI:5938498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10732 transcription start site region 10732 MGI:5938499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10733 transcription start site region 10733 MGI:5938500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10734 transcription start site region 10734 MGI:5938501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10735 transcription start site region 10735 MGI:5938502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10736 transcription start site region 10736 MGI:5938503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10737 transcription start site region 10737 MGI:5938504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10738 transcription start site region 10738 MGI:5938505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10739 transcription start site region 10739 MGI:5938506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10740 transcription start site region 10740 MGI:5938507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10741 transcription start site region 10741 MGI:5938508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10742 transcription start site region 10742 MGI:5938509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10743 transcription start site region 10743 MGI:5938510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10744 transcription start site region 10744 MGI:5938511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10745 transcription start site region 10745 MGI:5938512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10746 transcription start site region 10746 MGI:5938513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10747 transcription start site region 10747 MGI:5938514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10748 transcription start site region 10748 MGI:5938515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10749 transcription start site region 10749 MGI:5938516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10750 transcription start site region 10750 MGI:5938517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10751 transcription start site region 10751 MGI:5938518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10752 transcription start site region 10752 MGI:5938519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10753 transcription start site region 10753 MGI:5938520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10754 transcription start site region 10754 MGI:5938521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10755 transcription start site region 10755 MGI:5938522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10756 transcription start site region 10756 MGI:5938523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10757 transcription start site region 10757 MGI:5938524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10758 transcription start site region 10758 MGI:5938525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10759 transcription start site region 10759 MGI:5938526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10760 transcription start site region 10760 MGI:5938527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10761 transcription start site region 10761 MGI:5938528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10762 transcription start site region 10762 MGI:5938529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10763 transcription start site region 10763 MGI:5938530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10764 transcription start site region 10764 MGI:5938531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10765 transcription start site region 10765 MGI:5938532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10766 transcription start site region 10766 MGI:5938533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10767 transcription start site region 10767 MGI:5938534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10768 transcription start site region 10768 MGI:5938535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10769 transcription start site region 10769 MGI:5938536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10770 transcription start site region 10770 MGI:5938537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10771 transcription start site region 10771 MGI:5938538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10772 transcription start site region 10772 MGI:5938539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10773 transcription start site region 10773 MGI:5938540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10774 transcription start site region 10774 MGI:5938541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10775 transcription start site region 10775 MGI:5938542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10776 transcription start site region 10776 MGI:5938543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10777 transcription start site region 10777 MGI:5938544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10778 transcription start site region 10778 MGI:5938545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10779 transcription start site region 10779 MGI:5938546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10780 transcription start site region 10780 MGI:5938547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10781 transcription start site region 10781 MGI:5938548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10782 transcription start site region 10782 MGI:5938549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10783 transcription start site region 10783 MGI:5938550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10784 transcription start site region 10784 MGI:5938551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10785 transcription start site region 10785 MGI:5938552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10786 transcription start site region 10786 MGI:5938553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10787 transcription start site region 10787 MGI:5938554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10788 transcription start site region 10788 MGI:5938555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10789 transcription start site region 10789 MGI:5938556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10790 transcription start site region 10790 MGI:5938557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10791 transcription start site region 10791 MGI:5938558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10792 transcription start site region 10792 MGI:5938559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10793 transcription start site region 10793 MGI:5938560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10794 transcription start site region 10794 MGI:5938561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10795 transcription start site region 10795 MGI:5938562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10796 transcription start site region 10796 MGI:5938563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10797 transcription start site region 10797 MGI:5938564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10798 transcription start site region 10798 MGI:5938565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10799 transcription start site region 10799 MGI:5938566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10800 transcription start site region 10800 MGI:5938567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10801 transcription start site region 10801 MGI:5938568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10802 transcription start site region 10802 MGI:5938569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10803 transcription start site region 10803 MGI:5938570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10804 transcription start site region 10804 MGI:5938571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10805 transcription start site region 10805 MGI:5938572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10806 transcription start site region 10806 MGI:5938573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10807 transcription start site region 10807 MGI:5938574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10808 transcription start site region 10808 MGI:5938575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10809 transcription start site region 10809 MGI:5938576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10810 transcription start site region 10810 MGI:5938577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10811 transcription start site region 10811 MGI:5938578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10812 transcription start site region 10812 MGI:5938579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10813 transcription start site region 10813 MGI:5938580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10814 transcription start site region 10814 MGI:5938581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10815 transcription start site region 10815 MGI:5938582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10816 transcription start site region 10816 MGI:5938583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10817 transcription start site region 10817 MGI:5938584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10818 transcription start site region 10818 MGI:5938585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10819 transcription start site region 10819 MGI:5938586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10820 transcription start site region 10820 MGI:5938587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10821 transcription start site region 10821 MGI:5938588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10822 transcription start site region 10822 MGI:5938589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10823 transcription start site region 10823 MGI:5938590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10824 transcription start site region 10824 MGI:5938591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10825 transcription start site region 10825 MGI:5938592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10826 transcription start site region 10826 MGI:5938593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10827 transcription start site region 10827 MGI:5938594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10828 transcription start site region 10828 MGI:5938595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10829 transcription start site region 10829 MGI:5938596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10830 transcription start site region 10830 MGI:5938597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10831 transcription start site region 10831 MGI:5938598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10832 transcription start site region 10832 MGI:5938599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10833 transcription start site region 10833 MGI:5938600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10834 transcription start site region 10834 MGI:5938601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10835 transcription start site region 10835 MGI:5938602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10836 transcription start site region 10836 MGI:5938603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10837 transcription start site region 10837 MGI:5938604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10838 transcription start site region 10838 MGI:5938605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10839 transcription start site region 10839 MGI:5938606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10840 transcription start site region 10840 MGI:5938607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10841 transcription start site region 10841 MGI:5938608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10842 transcription start site region 10842 MGI:5938609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10843 transcription start site region 10843 MGI:5938610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10844 transcription start site region 10844 MGI:5938611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10845 transcription start site region 10845 MGI:5938612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10846 transcription start site region 10846 MGI:5938613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10847 transcription start site region 10847 MGI:5938614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10848 transcription start site region 10848 MGI:5938615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10849 transcription start site region 10849 MGI:5938616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10850 transcription start site region 10850 MGI:5938617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10851 transcription start site region 10851 MGI:5938618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10852 transcription start site region 10852 MGI:5938619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10853 transcription start site region 10853 MGI:5938620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10854 transcription start site region 10854 MGI:5938621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10855 transcription start site region 10855 MGI:5938622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10856 transcription start site region 10856 MGI:5938623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10857 transcription start site region 10857 MGI:5938624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10858 transcription start site region 10858 MGI:5938625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10859 transcription start site region 10859 MGI:5938626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10860 transcription start site region 10860 MGI:5938627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10861 transcription start site region 10861 MGI:5938628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10862 transcription start site region 10862 MGI:5938629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10863 transcription start site region 10863 MGI:5938630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10864 transcription start site region 10864 MGI:5938631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10865 transcription start site region 10865 MGI:5938632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10866 transcription start site region 10866 MGI:5938633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10867 transcription start site region 10867 MGI:5938634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10868 transcription start site region 10868 MGI:5938635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10869 transcription start site region 10869 MGI:5938636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10870 transcription start site region 10870 MGI:5938637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10871 transcription start site region 10871 MGI:5938638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10872 transcription start site region 10872 MGI:5938639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10873 transcription start site region 10873 MGI:5938640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10874 transcription start site region 10874 MGI:5938641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10875 transcription start site region 10875 MGI:5938642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10876 transcription start site region 10876 MGI:5938643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10877 transcription start site region 10877 MGI:5938644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10878 transcription start site region 10878 MGI:5938645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10879 transcription start site region 10879 MGI:5938646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10880 transcription start site region 10880 MGI:5938647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10881 transcription start site region 10881 MGI:5938648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10882 transcription start site region 10882 MGI:5938649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10883 transcription start site region 10883 MGI:5938650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10884 transcription start site region 10884 MGI:5938651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10885 transcription start site region 10885 MGI:5938652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10886 transcription start site region 10886 MGI:5938653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10887 transcription start site region 10887 MGI:5938654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10888 transcription start site region 10888 MGI:5938655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10889 transcription start site region 10889 MGI:5938656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10890 transcription start site region 10890 MGI:5938657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10891 transcription start site region 10891 MGI:5938658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10892 transcription start site region 10892 MGI:5938659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10893 transcription start site region 10893 MGI:5938660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10894 transcription start site region 10894 MGI:5938661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10895 transcription start site region 10895 MGI:5938662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10896 transcription start site region 10896 MGI:5938663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10897 transcription start site region 10897 MGI:5938664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10898 transcription start site region 10898 MGI:5938665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10899 transcription start site region 10899 MGI:5938666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10900 transcription start site region 10900 MGI:5938667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP