Tssr8814 transcription start site region 8814 MGI:5936581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8815 transcription start site region 8815 MGI:5936582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8816 transcription start site region 8816 MGI:5936583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8817 transcription start site region 8817 MGI:5936584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8818 transcription start site region 8818 MGI:5936585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8819 transcription start site region 8819 MGI:5936586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8820 transcription start site region 8820 MGI:5936587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8821 transcription start site region 8821 MGI:5936588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8822 transcription start site region 8822 MGI:5936589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8823 transcription start site region 8823 MGI:5936590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8824 transcription start site region 8824 MGI:5936591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8825 transcription start site region 8825 MGI:5936592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8826 transcription start site region 8826 MGI:5936593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8827 transcription start site region 8827 MGI:5936594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8828 transcription start site region 8828 MGI:5936595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8829 transcription start site region 8829 MGI:5936596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8830 transcription start site region 8830 MGI:5936597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8831 transcription start site region 8831 MGI:5936598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8832 transcription start site region 8832 MGI:5936599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8833 transcription start site region 8833 MGI:5936600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8834 transcription start site region 8834 MGI:5936601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8835 transcription start site region 8835 MGI:5936602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8836 transcription start site region 8836 MGI:5936603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8837 transcription start site region 8837 MGI:5936604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8838 transcription start site region 8838 MGI:5936605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8839 transcription start site region 8839 MGI:5936606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8840 transcription start site region 8840 MGI:5936607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8841 transcription start site region 8841 MGI:5936608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8842 transcription start site region 8842 MGI:5936609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8843 transcription start site region 8843 MGI:5936610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8844 transcription start site region 8844 MGI:5936611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8845 transcription start site region 8845 MGI:5936612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8846 transcription start site region 8846 MGI:5936613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8847 transcription start site region 8847 MGI:5936614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8848 transcription start site region 8848 MGI:5936615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8849 transcription start site region 8849 MGI:5936616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8850 transcription start site region 8850 MGI:5936617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8851 transcription start site region 8851 MGI:5936618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8852 transcription start site region 8852 MGI:5936619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8853 transcription start site region 8853 MGI:5936620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8854 transcription start site region 8854 MGI:5936621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8855 transcription start site region 8855 MGI:5936622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8856 transcription start site region 8856 MGI:5936623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8857 transcription start site region 8857 MGI:5936624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8858 transcription start site region 8858 MGI:5936625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8859 transcription start site region 8859 MGI:5936626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8860 transcription start site region 8860 MGI:5936627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8861 transcription start site region 8861 MGI:5936628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8862 transcription start site region 8862 MGI:5936629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8863 transcription start site region 8863 MGI:5936630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8864 transcription start site region 8864 MGI:5936631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8865 transcription start site region 8865 MGI:5936632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8866 transcription start site region 8866 MGI:5936633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8867 transcription start site region 8867 MGI:5936634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8868 transcription start site region 8868 MGI:5936635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8869 transcription start site region 8869 MGI:5936636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8870 transcription start site region 8870 MGI:5936637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8871 transcription start site region 8871 MGI:5936638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8872 transcription start site region 8872 MGI:5936639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8873 transcription start site region 8873 MGI:5936640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8874 transcription start site region 8874 MGI:5936641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8875 transcription start site region 8875 MGI:5936642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8876 transcription start site region 8876 MGI:5936643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8877 transcription start site region 8877 MGI:5936644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8878 transcription start site region 8878 MGI:5936645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8879 transcription start site region 8879 MGI:5936646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8880 transcription start site region 8880 MGI:5936647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8881 transcription start site region 8881 MGI:5936648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8882 transcription start site region 8882 MGI:5936649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8883 transcription start site region 8883 MGI:5936650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8884 transcription start site region 8884 MGI:5936651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8885 transcription start site region 8885 MGI:5936652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8886 transcription start site region 8886 MGI:5936653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8887 transcription start site region 8887 MGI:5936654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8888 transcription start site region 8888 MGI:5936655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8889 transcription start site region 8889 MGI:5936656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8890 transcription start site region 8890 MGI:5936657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8891 transcription start site region 8891 MGI:5936658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8892 transcription start site region 8892 MGI:5936659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8893 transcription start site region 8893 MGI:5936660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8894 transcription start site region 8894 MGI:5936661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8895 transcription start site region 8895 MGI:5936662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8896 transcription start site region 8896 MGI:5936663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8897 transcription start site region 8897 MGI:5936664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8898 transcription start site region 8898 MGI:5936665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8899 transcription start site region 8899 MGI:5936666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8900 transcription start site region 8900 MGI:5936667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8901 transcription start site region 8901 MGI:5936668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8902 transcription start site region 8902 MGI:5936669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8903 transcription start site region 8903 MGI:5936670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8904 transcription start site region 8904 MGI:5936671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8905 transcription start site region 8905 MGI:5936672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8906 transcription start site region 8906 MGI:5936673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8907 transcription start site region 8907 MGI:5936674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8908 transcription start site region 8908 MGI:5936675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8909 transcription start site region 8909 MGI:5936676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8910 transcription start site region 8910 MGI:5936677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8911 transcription start site region 8911 MGI:5936678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8912 transcription start site region 8912 MGI:5936679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8913 transcription start site region 8913 MGI:5936680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8914 transcription start site region 8914 MGI:5936681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8915 transcription start site region 8915 MGI:5936682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8916 transcription start site region 8916 MGI:5936683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8917 transcription start site region 8917 MGI:5936684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8918 transcription start site region 8918 MGI:5936685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8919 transcription start site region 8919 MGI:5936686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8920 transcription start site region 8920 MGI:5936687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8921 transcription start site region 8921 MGI:5936688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8922 transcription start site region 8922 MGI:5936689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8923 transcription start site region 8923 MGI:5936690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8924 transcription start site region 8924 MGI:5936691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8925 transcription start site region 8925 MGI:5936692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8926 transcription start site region 8926 MGI:5936693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8927 transcription start site region 8927 MGI:5936694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8928 transcription start site region 8928 MGI:5936695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8929 transcription start site region 8929 MGI:5936696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8930 transcription start site region 8930 MGI:5936697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8931 transcription start site region 8931 MGI:5936698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8932 transcription start site region 8932 MGI:5936699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8933 transcription start site region 8933 MGI:5936700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8934 transcription start site region 8934 MGI:5936701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8935 transcription start site region 8935 MGI:5936702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8936 transcription start site region 8936 MGI:5936703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8937 transcription start site region 8937 MGI:5936704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8938 transcription start site region 8938 MGI:5936705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8939 transcription start site region 8939 MGI:5936706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8940 transcription start site region 8940 MGI:5936707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8941 transcription start site region 8941 MGI:5936708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8942 transcription start site region 8942 MGI:5936709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8943 transcription start site region 8943 MGI:5936710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8944 transcription start site region 8944 MGI:5936711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8945 transcription start site region 8945 MGI:5936712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8946 transcription start site region 8946 MGI:5936713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8947 transcription start site region 8947 MGI:5936714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8948 transcription start site region 8948 MGI:5936715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8949 transcription start site region 8949 MGI:5936716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8950 transcription start site region 8950 MGI:5936717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8951 transcription start site region 8951 MGI:5936718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8952 transcription start site region 8952 MGI:5936719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8953 transcription start site region 8953 MGI:5936720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8954 transcription start site region 8954 MGI:5936721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8955 transcription start site region 8955 MGI:5936722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8956 transcription start site region 8956 MGI:5936723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8957 transcription start site region 8957 MGI:5936724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8958 transcription start site region 8958 MGI:5936725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8959 transcription start site region 8959 MGI:5936726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8960 transcription start site region 8960 MGI:5936727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8961 transcription start site region 8961 MGI:5936728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8962 transcription start site region 8962 MGI:5936729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8963 transcription start site region 8963 MGI:5936730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8964 transcription start site region 8964 MGI:5936731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8965 transcription start site region 8965 MGI:5936732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8966 transcription start site region 8966 MGI:5936733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8967 transcription start site region 8967 MGI:5936734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8968 transcription start site region 8968 MGI:5936735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8969 transcription start site region 8969 MGI:5936736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8970 transcription start site region 8970 MGI:5936737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8971 transcription start site region 8971 MGI:5936738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8972 transcription start site region 8972 MGI:5936739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8973 transcription start site region 8973 MGI:5936740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8974 transcription start site region 8974 MGI:5936741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8975 transcription start site region 8975 MGI:5936742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8976 transcription start site region 8976 MGI:5936743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8977 transcription start site region 8977 MGI:5936744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8978 transcription start site region 8978 MGI:5936745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8979 transcription start site region 8979 MGI:5936746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8980 transcription start site region 8980 MGI:5936747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8981 transcription start site region 8981 MGI:5936748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8982 transcription start site region 8982 MGI:5936749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8983 transcription start site region 8983 MGI:5936750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8984 transcription start site region 8984 MGI:5936751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8985 transcription start site region 8985 MGI:5936752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8986 transcription start site region 8986 MGI:5936753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8987 transcription start site region 8987 MGI:5936754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8988 transcription start site region 8988 MGI:5936755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8989 transcription start site region 8989 MGI:5936756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8990 transcription start site region 8990 MGI:5936757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8991 transcription start site region 8991 MGI:5936758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8992 transcription start site region 8992 MGI:5936759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8993 transcription start site region 8993 MGI:5936760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8994 transcription start site region 8994 MGI:5936761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8995 transcription start site region 8995 MGI:5936762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8996 transcription start site region 8996 MGI:5936763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8997 transcription start site region 8997 MGI:5936764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8998 transcription start site region 8998 MGI:5936765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8999 transcription start site region 8999 MGI:5936766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9000 transcription start site region 9000 MGI:5936767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9001 transcription start site region 9001 MGI:5936768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9002 transcription start site region 9002 MGI:5936769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9003 transcription start site region 9003 MGI:5936770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9004 transcription start site region 9004 MGI:5936771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9005 transcription start site region 9005 MGI:5936772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9006 transcription start site region 9006 MGI:5936773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9007 transcription start site region 9007 MGI:5936774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9008 transcription start site region 9008 MGI:5936775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9009 transcription start site region 9009 MGI:5936776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9010 transcription start site region 9010 MGI:5936777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9011 transcription start site region 9011 MGI:5936778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9012 transcription start site region 9012 MGI:5936779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9013 transcription start site region 9013 MGI:5936780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9014 transcription start site region 9014 MGI:5936781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9015 transcription start site region 9015 MGI:5936782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9016 transcription start site region 9016 MGI:5936783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9017 transcription start site region 9017 MGI:5936784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9018 transcription start site region 9018 MGI:5936785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9019 transcription start site region 9019 MGI:5936786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9020 transcription start site region 9020 MGI:5936787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9021 transcription start site region 9021 MGI:5936788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9022 transcription start site region 9022 MGI:5936789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9023 transcription start site region 9023 MGI:5936790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9024 transcription start site region 9024 MGI:5936791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9025 transcription start site region 9025 MGI:5936792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9026 transcription start site region 9026 MGI:5936793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9027 transcription start site region 9027 MGI:5936794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9028 transcription start site region 9028 MGI:5936795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9029 transcription start site region 9029 MGI:5936796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9030 transcription start site region 9030 MGI:5936797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9031 transcription start site region 9031 MGI:5936798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9032 transcription start site region 9032 MGI:5936799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9033 transcription start site region 9033 MGI:5936800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9034 transcription start site region 9034 MGI:5936801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9035 transcription start site region 9035 MGI:5936802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9036 transcription start site region 9036 MGI:5936803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9037 transcription start site region 9037 MGI:5936804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9038 transcription start site region 9038 MGI:5936805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9039 transcription start site region 9039 MGI:5936806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9040 transcription start site region 9040 MGI:5936807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9041 transcription start site region 9041 MGI:5936808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9042 transcription start site region 9042 MGI:5936809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9043 transcription start site region 9043 MGI:5936810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9044 transcription start site region 9044 MGI:5936811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9045 transcription start site region 9045 MGI:5936812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9046 transcription start site region 9046 MGI:5936813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9047 transcription start site region 9047 MGI:5936814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9048 transcription start site region 9048 MGI:5936815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9049 transcription start site region 9049 MGI:5936816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9050 transcription start site region 9050 MGI:5936817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9051 transcription start site region 9051 MGI:5936818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9052 transcription start site region 9052 MGI:5936819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9053 transcription start site region 9053 MGI:5936820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9054 transcription start site region 9054 MGI:5936821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9055 transcription start site region 9055 MGI:5936822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9056 transcription start site region 9056 MGI:5936823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9057 transcription start site region 9057 MGI:5936824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9058 transcription start site region 9058 MGI:5936825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9059 transcription start site region 9059 MGI:5936826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9060 transcription start site region 9060 MGI:5936827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9061 transcription start site region 9061 MGI:5936828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9062 transcription start site region 9062 MGI:5936829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9063 transcription start site region 9063 MGI:5936830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9064 transcription start site region 9064 MGI:5936831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9065 transcription start site region 9065 MGI:5936832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9066 transcription start site region 9066 MGI:5936833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9067 transcription start site region 9067 MGI:5936834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9068 transcription start site region 9068 MGI:5936835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9069 transcription start site region 9069 MGI:5936836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9070 transcription start site region 9070 MGI:5936837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9071 transcription start site region 9071 MGI:5936838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9072 transcription start site region 9072 MGI:5936839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9073 transcription start site region 9073 MGI:5936840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9074 transcription start site region 9074 MGI:5936841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9075 transcription start site region 9075 MGI:5936842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9076 transcription start site region 9076 MGI:5936843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9077 transcription start site region 9077 MGI:5936844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9078 transcription start site region 9078 MGI:5936845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9079 transcription start site region 9079 MGI:5936846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9080 transcription start site region 9080 MGI:5936847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9081 transcription start site region 9081 MGI:5936848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9082 transcription start site region 9082 MGI:5936849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9083 transcription start site region 9083 MGI:5936850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9084 transcription start site region 9084 MGI:5936851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9085 transcription start site region 9085 MGI:5936852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9086 transcription start site region 9086 MGI:5936853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9087 transcription start site region 9087 MGI:5936854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9088 transcription start site region 9088 MGI:5936855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9089 transcription start site region 9089 MGI:5936856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9090 transcription start site region 9090 MGI:5936857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9091 transcription start site region 9091 MGI:5936858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9092 transcription start site region 9092 MGI:5936859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9093 transcription start site region 9093 MGI:5936860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9094 transcription start site region 9094 MGI:5936861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9095 transcription start site region 9095 MGI:5936862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9096 transcription start site region 9096 MGI:5936863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9097 transcription start site region 9097 MGI:5936864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9098 transcription start site region 9098 MGI:5936865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9099 transcription start site region 9099 MGI:5936866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9100 transcription start site region 9100 MGI:5936867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9101 transcription start site region 9101 MGI:5936868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9102 transcription start site region 9102 MGI:5936869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9103 transcription start site region 9103 MGI:5936870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9104 transcription start site region 9104 MGI:5936871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9105 transcription start site region 9105 MGI:5936872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9106 transcription start site region 9106 MGI:5936873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9107 transcription start site region 9107 MGI:5936874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9108 transcription start site region 9108 MGI:5936875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9109 transcription start site region 9109 MGI:5936876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9110 transcription start site region 9110 MGI:5936877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9111 transcription start site region 9111 MGI:5936878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9112 transcription start site region 9112 MGI:5936879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9113 transcription start site region 9113 MGI:5936880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9114 transcription start site region 9114 MGI:5936881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9115 transcription start site region 9115 MGI:5936882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9116 transcription start site region 9116 MGI:5936883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9117 transcription start site region 9117 MGI:5936884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9118 transcription start site region 9118 MGI:5936885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9119 transcription start site region 9119 MGI:5936886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9120 transcription start site region 9120 MGI:5936887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9121 transcription start site region 9121 MGI:5936888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9122 transcription start site region 9122 MGI:5936889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9123 transcription start site region 9123 MGI:5936890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9124 transcription start site region 9124 MGI:5936891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9125 transcription start site region 9125 MGI:5936892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9126 transcription start site region 9126 MGI:5936893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9127 transcription start site region 9127 MGI:5936894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9128 transcription start site region 9128 MGI:5936895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9129 transcription start site region 9129 MGI:5936896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9130 transcription start site region 9130 MGI:5936897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9131 transcription start site region 9131 MGI:5936898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9132 transcription start site region 9132 MGI:5936899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9133 transcription start site region 9133 MGI:5936900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9134 transcription start site region 9134 MGI:5936901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9135 transcription start site region 9135 MGI:5936902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9136 transcription start site region 9136 MGI:5936903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9137 transcription start site region 9137 MGI:5936904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9138 transcription start site region 9138 MGI:5936905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9139 transcription start site region 9139 MGI:5936906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9140 transcription start site region 9140 MGI:5936907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9141 transcription start site region 9141 MGI:5936908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9142 transcription start site region 9142 MGI:5936909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9143 transcription start site region 9143 MGI:5936910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9144 transcription start site region 9144 MGI:5936911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9145 transcription start site region 9145 MGI:5936912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9146 transcription start site region 9146 MGI:5936913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9147 transcription start site region 9147 MGI:5936914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9148 transcription start site region 9148 MGI:5936915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9149 transcription start site region 9149 MGI:5936916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9150 transcription start site region 9150 MGI:5936917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9151 transcription start site region 9151 MGI:5936918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9152 transcription start site region 9152 MGI:5936919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9153 transcription start site region 9153 MGI:5936920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9154 transcription start site region 9154 MGI:5936921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9155 transcription start site region 9155 MGI:5936922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9156 transcription start site region 9156 MGI:5936923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9157 transcription start site region 9157 MGI:5936924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9158 transcription start site region 9158 MGI:5936925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9159 transcription start site region 9159 MGI:5936926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9160 transcription start site region 9160 MGI:5936927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9161 transcription start site region 9161 MGI:5936928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9162 transcription start site region 9162 MGI:5936929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9163 transcription start site region 9163 MGI:5936930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9164 transcription start site region 9164 MGI:5936931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9165 transcription start site region 9165 MGI:5936932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9166 transcription start site region 9166 MGI:5936933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9167 transcription start site region 9167 MGI:5936934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9168 transcription start site region 9168 MGI:5936935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9169 transcription start site region 9169 MGI:5936936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9170 transcription start site region 9170 MGI:5936937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9171 transcription start site region 9171 MGI:5936938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9172 transcription start site region 9172 MGI:5936939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9173 transcription start site region 9173 MGI:5936940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9174 transcription start site region 9174 MGI:5936941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9175 transcription start site region 9175 MGI:5936942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9176 transcription start site region 9176 MGI:5936943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9177 transcription start site region 9177 MGI:5936944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9178 transcription start site region 9178 MGI:5936945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9179 transcription start site region 9179 MGI:5936946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9180 transcription start site region 9180 MGI:5936947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9181 transcription start site region 9181 MGI:5936948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9182 transcription start site region 9182 MGI:5936949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9183 transcription start site region 9183 MGI:5936950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9184 transcription start site region 9184 MGI:5936951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9185 transcription start site region 9185 MGI:5936952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9186 transcription start site region 9186 MGI:5936953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9187 transcription start site region 9187 MGI:5936954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9188 transcription start site region 9188 MGI:5936955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9189 transcription start site region 9189 MGI:5936956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9190 transcription start site region 9190 MGI:5936957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9191 transcription start site region 9191 MGI:5936958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9192 transcription start site region 9192 MGI:5936959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9193 transcription start site region 9193 MGI:5936960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9194 transcription start site region 9194 MGI:5936961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9195 transcription start site region 9195 MGI:5936962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9196 transcription start site region 9196 MGI:5936963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9197 transcription start site region 9197 MGI:5936964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9198 transcription start site region 9198 MGI:5936965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9199 transcription start site region 9199 MGI:5936966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9200 transcription start site region 9200 MGI:5936967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9201 transcription start site region 9201 MGI:5936968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9202 transcription start site region 9202 MGI:5936969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9203 transcription start site region 9203 MGI:5936970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9204 transcription start site region 9204 MGI:5936971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9205 transcription start site region 9205 MGI:5936972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9206 transcription start site region 9206 MGI:5936973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9207 transcription start site region 9207 MGI:5936974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9208 transcription start site region 9208 MGI:5936975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9209 transcription start site region 9209 MGI:5936976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9210 transcription start site region 9210 MGI:5936977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9211 transcription start site region 9211 MGI:5936978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9212 transcription start site region 9212 MGI:5936979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9213 transcription start site region 9213 MGI:5936980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9214 transcription start site region 9214 MGI:5936981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9215 transcription start site region 9215 MGI:5936982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9216 transcription start site region 9216 MGI:5936983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9217 transcription start site region 9217 MGI:5936984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9218 transcription start site region 9218 MGI:5936985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9219 transcription start site region 9219 MGI:5936986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9220 transcription start site region 9220 MGI:5936987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9221 transcription start site region 9221 MGI:5936988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9222 transcription start site region 9222 MGI:5936989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9223 transcription start site region 9223 MGI:5936990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9224 transcription start site region 9224 MGI:5936991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9225 transcription start site region 9225 MGI:5936992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9226 transcription start site region 9226 MGI:5936993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9227 transcription start site region 9227 MGI:5936994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9228 transcription start site region 9228 MGI:5936995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9229 transcription start site region 9229 MGI:5936996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9230 transcription start site region 9230 MGI:5936997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9231 transcription start site region 9231 MGI:5936998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9232 transcription start site region 9232 MGI:5936999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9233 transcription start site region 9233 MGI:5937000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9234 transcription start site region 9234 MGI:5937001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9235 transcription start site region 9235 MGI:5937002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9236 transcription start site region 9236 MGI:5937003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9237 transcription start site region 9237 MGI:5937004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9238 transcription start site region 9238 MGI:5937005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9239 transcription start site region 9239 MGI:5937006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9240 transcription start site region 9240 MGI:5937007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9241 transcription start site region 9241 MGI:5937008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9242 transcription start site region 9242 MGI:5937009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9243 transcription start site region 9243 MGI:5937010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9244 transcription start site region 9244 MGI:5937011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9245 transcription start site region 9245 MGI:5937012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9246 transcription start site region 9246 MGI:5937013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9247 transcription start site region 9247 MGI:5937014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9248 transcription start site region 9248 MGI:5937015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9249 transcription start site region 9249 MGI:5937016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9250 transcription start site region 9250 MGI:5937017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9251 transcription start site region 9251 MGI:5937018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9252 transcription start site region 9252 MGI:5937019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9253 transcription start site region 9253 MGI:5937020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9254 transcription start site region 9254 MGI:5937021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9255 transcription start site region 9255 MGI:5937022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9256 transcription start site region 9256 MGI:5937023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9257 transcription start site region 9257 MGI:5937024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9258 transcription start site region 9258 MGI:5937025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9259 transcription start site region 9259 MGI:5937026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9260 transcription start site region 9260 MGI:5937027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9261 transcription start site region 9261 MGI:5937028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9262 transcription start site region 9262 MGI:5937029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9263 transcription start site region 9263 MGI:5937030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9264 transcription start site region 9264 MGI:5937031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9265 transcription start site region 9265 MGI:5937032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9266 transcription start site region 9266 MGI:5937033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9267 transcription start site region 9267 MGI:5937034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9268 transcription start site region 9268 MGI:5937035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9269 transcription start site region 9269 MGI:5937036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9270 transcription start site region 9270 MGI:5937037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9271 transcription start site region 9271 MGI:5937038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9272 transcription start site region 9272 MGI:5937039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9273 transcription start site region 9273 MGI:5937040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9274 transcription start site region 9274 MGI:5937041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9275 transcription start site region 9275 MGI:5937042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9276 transcription start site region 9276 MGI:5937043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9277 transcription start site region 9277 MGI:5937044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9278 transcription start site region 9278 MGI:5937045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9279 transcription start site region 9279 MGI:5937046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9280 transcription start site region 9280 MGI:5937047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9281 transcription start site region 9281 MGI:5937048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9282 transcription start site region 9282 MGI:5937049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9283 transcription start site region 9283 MGI:5937050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9284 transcription start site region 9284 MGI:5937051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9285 transcription start site region 9285 MGI:5937052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9286 transcription start site region 9286 MGI:5937053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9287 transcription start site region 9287 MGI:5937054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9288 transcription start site region 9288 MGI:5937055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9289 transcription start site region 9289 MGI:5937056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9290 transcription start site region 9290 MGI:5937057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9291 transcription start site region 9291 MGI:5937058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9292 transcription start site region 9292 MGI:5937059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9293 transcription start site region 9293 MGI:5937060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9294 transcription start site region 9294 MGI:5937061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9295 transcription start site region 9295 MGI:5937062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9296 transcription start site region 9296 MGI:5937063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9297 transcription start site region 9297 MGI:5937064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9298 transcription start site region 9298 MGI:5937065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9299 transcription start site region 9299 MGI:5937066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9300 transcription start site region 9300 MGI:5937067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9301 transcription start site region 9301 MGI:5937068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9302 transcription start site region 9302 MGI:5937069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9303 transcription start site region 9303 MGI:5937070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9304 transcription start site region 9304 MGI:5937071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9305 transcription start site region 9305 MGI:5937072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9306 transcription start site region 9306 MGI:5937073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9307 transcription start site region 9307 MGI:5937074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9308 transcription start site region 9308 MGI:5937075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9309 transcription start site region 9309 MGI:5937076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9310 transcription start site region 9310 MGI:5937077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9311 transcription start site region 9311 MGI:5937078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9312 transcription start site region 9312 MGI:5937079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9313 transcription start site region 9313 MGI:5937080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9314 transcription start site region 9314 MGI:5937081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9315 transcription start site region 9315 MGI:5937082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9316 transcription start site region 9316 MGI:5937083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9317 transcription start site region 9317 MGI:5937084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9318 transcription start site region 9318 MGI:5937085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9319 transcription start site region 9319 MGI:5937086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9320 transcription start site region 9320 MGI:5937087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9321 transcription start site region 9321 MGI:5937088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9322 transcription start site region 9322 MGI:5937089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9323 transcription start site region 9323 MGI:5937090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9324 transcription start site region 9324 MGI:5937091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9325 transcription start site region 9325 MGI:5937092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9326 transcription start site region 9326 MGI:5937093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9327 transcription start site region 9327 MGI:5937094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9328 transcription start site region 9328 MGI:5937095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9329 transcription start site region 9329 MGI:5937096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9330 transcription start site region 9330 MGI:5937097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9331 transcription start site region 9331 MGI:5937098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9332 transcription start site region 9332 MGI:5937099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9333 transcription start site region 9333 MGI:5937100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9334 transcription start site region 9334 MGI:5937101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9335 transcription start site region 9335 MGI:5937102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9336 transcription start site region 9336 MGI:5937103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9337 transcription start site region 9337 MGI:5937104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9338 transcription start site region 9338 MGI:5937105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9339 transcription start site region 9339 MGI:5937106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9340 transcription start site region 9340 MGI:5937107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9341 transcription start site region 9341 MGI:5937108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9342 transcription start site region 9342 MGI:5937109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9343 transcription start site region 9343 MGI:5937110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9344 transcription start site region 9344 MGI:5937111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9345 transcription start site region 9345 MGI:5937112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9346 transcription start site region 9346 MGI:5937113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9347 transcription start site region 9347 MGI:5937114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9348 transcription start site region 9348 MGI:5937115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9349 transcription start site region 9349 MGI:5937116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9350 transcription start site region 9350 MGI:5937117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9351 transcription start site region 9351 MGI:5937118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9352 transcription start site region 9352 MGI:5937119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9353 transcription start site region 9353 MGI:5937120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9354 transcription start site region 9354 MGI:5937121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9355 transcription start site region 9355 MGI:5937122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9356 transcription start site region 9356 MGI:5937123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9357 transcription start site region 9357 MGI:5937124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9358 transcription start site region 9358 MGI:5937125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9359 transcription start site region 9359 MGI:5937126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9360 transcription start site region 9360 MGI:5937127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9361 transcription start site region 9361 MGI:5937128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9362 transcription start site region 9362 MGI:5937129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9363 transcription start site region 9363 MGI:5937130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9364 transcription start site region 9364 MGI:5937131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9365 transcription start site region 9365 MGI:5937132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9366 transcription start site region 9366 MGI:5937133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9367 transcription start site region 9367 MGI:5937134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9368 transcription start site region 9368 MGI:5937135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9369 transcription start site region 9369 MGI:5937136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9370 transcription start site region 9370 MGI:5937137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9371 transcription start site region 9371 MGI:5937138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9372 transcription start site region 9372 MGI:5937139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9373 transcription start site region 9373 MGI:5937140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9374 transcription start site region 9374 MGI:5937141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9375 transcription start site region 9375 MGI:5937142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9376 transcription start site region 9376 MGI:5937143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9377 transcription start site region 9377 MGI:5937144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9378 transcription start site region 9378 MGI:5937145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9379 transcription start site region 9379 MGI:5937146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9380 transcription start site region 9380 MGI:5937147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9381 transcription start site region 9381 MGI:5937148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9382 transcription start site region 9382 MGI:5937149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9383 transcription start site region 9383 MGI:5937150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9384 transcription start site region 9384 MGI:5937151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9385 transcription start site region 9385 MGI:5937152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9386 transcription start site region 9386 MGI:5937153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9387 transcription start site region 9387 MGI:5937154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9388 transcription start site region 9388 MGI:5937155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9389 transcription start site region 9389 MGI:5937156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9390 transcription start site region 9390 MGI:5937157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9391 transcription start site region 9391 MGI:5937158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9392 transcription start site region 9392 MGI:5937159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9393 transcription start site region 9393 MGI:5937160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9394 transcription start site region 9394 MGI:5937161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9395 transcription start site region 9395 MGI:5937162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9396 transcription start site region 9396 MGI:5937163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9397 transcription start site region 9397 MGI:5937164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9398 transcription start site region 9398 MGI:5937165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9399 transcription start site region 9399 MGI:5937166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9400 transcription start site region 9400 MGI:5937167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9401 transcription start site region 9401 MGI:5937168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9402 transcription start site region 9402 MGI:5937169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9403 transcription start site region 9403 MGI:5937170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9404 transcription start site region 9404 MGI:5937171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9405 transcription start site region 9405 MGI:5937172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9406 transcription start site region 9406 MGI:5937173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9407 transcription start site region 9407 MGI:5937174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9408 transcription start site region 9408 MGI:5937175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9409 transcription start site region 9409 MGI:5937176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9410 transcription start site region 9410 MGI:5937177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9411 transcription start site region 9411 MGI:5937178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9412 transcription start site region 9412 MGI:5937179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9413 transcription start site region 9413 MGI:5937180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9414 transcription start site region 9414 MGI:5937181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9415 transcription start site region 9415 MGI:5937182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9416 transcription start site region 9416 MGI:5937183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9417 transcription start site region 9417 MGI:5937184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9418 transcription start site region 9418 MGI:5937185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9419 transcription start site region 9419 MGI:5937186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9420 transcription start site region 9420 MGI:5937187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9421 transcription start site region 9421 MGI:5937188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9422 transcription start site region 9422 MGI:5937189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9423 transcription start site region 9423 MGI:5937190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9424 transcription start site region 9424 MGI:5937191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9425 transcription start site region 9425 MGI:5937192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9426 transcription start site region 9426 MGI:5937193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9427 transcription start site region 9427 MGI:5937194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9428 transcription start site region 9428 MGI:5937195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9429 transcription start site region 9429 MGI:5937196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9430 transcription start site region 9430 MGI:5937197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9431 transcription start site region 9431 MGI:5937198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9432 transcription start site region 9432 MGI:5937199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9433 transcription start site region 9433 MGI:5937200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9434 transcription start site region 9434 MGI:5937201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9435 transcription start site region 9435 MGI:5937202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9436 transcription start site region 9436 MGI:5937203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9437 transcription start site region 9437 MGI:5937204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9438 transcription start site region 9438 MGI:5937205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9439 transcription start site region 9439 MGI:5937206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9440 transcription start site region 9440 MGI:5937207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9441 transcription start site region 9441 MGI:5937208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9442 transcription start site region 9442 MGI:5937209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9443 transcription start site region 9443 MGI:5937210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9444 transcription start site region 9444 MGI:5937211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9445 transcription start site region 9445 MGI:5937212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9446 transcription start site region 9446 MGI:5937213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9447 transcription start site region 9447 MGI:5937214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9448 transcription start site region 9448 MGI:5937215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9449 transcription start site region 9449 MGI:5937216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9450 transcription start site region 9450 MGI:5937217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9451 transcription start site region 9451 MGI:5937218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9452 transcription start site region 9452 MGI:5937219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9453 transcription start site region 9453 MGI:5937220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9454 transcription start site region 9454 MGI:5937221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9455 transcription start site region 9455 MGI:5937222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9456 transcription start site region 9456 MGI:5937223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9457 transcription start site region 9457 MGI:5937224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9458 transcription start site region 9458 MGI:5937225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9459 transcription start site region 9459 MGI:5937226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9460 transcription start site region 9460 MGI:5937227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9461 transcription start site region 9461 MGI:5937228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9462 transcription start site region 9462 MGI:5937229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9463 transcription start site region 9463 MGI:5937230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9464 transcription start site region 9464 MGI:5937231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9465 transcription start site region 9465 MGI:5937232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9466 transcription start site region 9466 MGI:5937233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9467 transcription start site region 9467 MGI:5937234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9468 transcription start site region 9468 MGI:5937235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9469 transcription start site region 9469 MGI:5937236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9470 transcription start site region 9470 MGI:5937237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9471 transcription start site region 9471 MGI:5937238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9472 transcription start site region 9472 MGI:5937239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9473 transcription start site region 9473 MGI:5937240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9474 transcription start site region 9474 MGI:5937241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9475 transcription start site region 9475 MGI:5937242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9476 transcription start site region 9476 MGI:5937243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9477 transcription start site region 9477 MGI:5937244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9478 transcription start site region 9478 MGI:5937245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9479 transcription start site region 9479 MGI:5937246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9480 transcription start site region 9480 MGI:5937247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9481 transcription start site region 9481 MGI:5937248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9482 transcription start site region 9482 MGI:5937249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9483 transcription start site region 9483 MGI:5937250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9484 transcription start site region 9484 MGI:5937251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9485 transcription start site region 9485 MGI:5937252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9486 transcription start site region 9486 MGI:5937253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9487 transcription start site region 9487 MGI:5937254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9488 transcription start site region 9488 MGI:5937255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9489 transcription start site region 9489 MGI:5937256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9490 transcription start site region 9490 MGI:5937257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9491 transcription start site region 9491 MGI:5937258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9492 transcription start site region 9492 MGI:5937259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9493 transcription start site region 9493 MGI:5937260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9494 transcription start site region 9494 MGI:5937261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9495 transcription start site region 9495 MGI:5937262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9496 transcription start site region 9496 MGI:5937263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9497 transcription start site region 9497 MGI:5937264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9498 transcription start site region 9498 MGI:5937265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9499 transcription start site region 9499 MGI:5937266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9500 transcription start site region 9500 MGI:5937267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9501 transcription start site region 9501 MGI:5937268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9502 transcription start site region 9502 MGI:5937269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9503 transcription start site region 9503 MGI:5937270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9504 transcription start site region 9504 MGI:5937271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9505 transcription start site region 9505 MGI:5937272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9506 transcription start site region 9506 MGI:5937273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9507 transcription start site region 9507 MGI:5937274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9508 transcription start site region 9508 MGI:5937275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9509 transcription start site region 9509 MGI:5937276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9510 transcription start site region 9510 MGI:5937277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9511 transcription start site region 9511 MGI:5937278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9512 transcription start site region 9512 MGI:5937279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9513 transcription start site region 9513 MGI:5937280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9514 transcription start site region 9514 MGI:5937281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9515 transcription start site region 9515 MGI:5937282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9516 transcription start site region 9516 MGI:5937283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9517 transcription start site region 9517 MGI:5937284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9518 transcription start site region 9518 MGI:5937285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9519 transcription start site region 9519 MGI:5937286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9520 transcription start site region 9520 MGI:5937287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9521 transcription start site region 9521 MGI:5937288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9522 transcription start site region 9522 MGI:5937289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9523 transcription start site region 9523 MGI:5937290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9524 transcription start site region 9524 MGI:5937291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9525 transcription start site region 9525 MGI:5937292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9526 transcription start site region 9526 MGI:5937293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9527 transcription start site region 9527 MGI:5937294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9528 transcription start site region 9528 MGI:5937295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9529 transcription start site region 9529 MGI:5937296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9530 transcription start site region 9530 MGI:5937297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9531 transcription start site region 9531 MGI:5937298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9532 transcription start site region 9532 MGI:5937299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9533 transcription start site region 9533 MGI:5937300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9534 transcription start site region 9534 MGI:5937301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9535 transcription start site region 9535 MGI:5937302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9536 transcription start site region 9536 MGI:5937303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9537 transcription start site region 9537 MGI:5937304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9538 transcription start site region 9538 MGI:5937305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9539 transcription start site region 9539 MGI:5937306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9540 transcription start site region 9540 MGI:5937307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9541 transcription start site region 9541 MGI:5937308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9542 transcription start site region 9542 MGI:5937309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9543 transcription start site region 9543 MGI:5937310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9544 transcription start site region 9544 MGI:5937311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9545 transcription start site region 9545 MGI:5937312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9546 transcription start site region 9546 MGI:5937313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9547 transcription start site region 9547 MGI:5937314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9548 transcription start site region 9548 MGI:5937315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9549 transcription start site region 9549 MGI:5937316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9550 transcription start site region 9550 MGI:5937317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9551 transcription start site region 9551 MGI:5937318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9552 transcription start site region 9552 MGI:5937319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9553 transcription start site region 9553 MGI:5937320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9554 transcription start site region 9554 MGI:5937321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9555 transcription start site region 9555 MGI:5937322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9556 transcription start site region 9556 MGI:5937323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9557 transcription start site region 9557 MGI:5937324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9558 transcription start site region 9558 MGI:5937325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9559 transcription start site region 9559 MGI:5937326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9560 transcription start site region 9560 MGI:5937327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9561 transcription start site region 9561 MGI:5937328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9562 transcription start site region 9562 MGI:5937329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9563 transcription start site region 9563 MGI:5937330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9564 transcription start site region 9564 MGI:5937331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9565 transcription start site region 9565 MGI:5937332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9566 transcription start site region 9566 MGI:5937333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9567 transcription start site region 9567 MGI:5937334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9568 transcription start site region 9568 MGI:5937335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9569 transcription start site region 9569 MGI:5937336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9570 transcription start site region 9570 MGI:5937337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9571 transcription start site region 9571 MGI:5937338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9572 transcription start site region 9572 MGI:5937339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9573 transcription start site region 9573 MGI:5937340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9574 transcription start site region 9574 MGI:5937341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9575 transcription start site region 9575 MGI:5937342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9576 transcription start site region 9576 MGI:5937343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9577 transcription start site region 9577 MGI:5937344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9578 transcription start site region 9578 MGI:5937345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9579 transcription start site region 9579 MGI:5937346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9580 transcription start site region 9580 MGI:5937347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9581 transcription start site region 9581 MGI:5937348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9582 transcription start site region 9582 MGI:5937349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9583 transcription start site region 9583 MGI:5937350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9584 transcription start site region 9584 MGI:5937351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9585 transcription start site region 9585 MGI:5937352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9586 transcription start site region 9586 MGI:5937353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9587 transcription start site region 9587 MGI:5937354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9588 transcription start site region 9588 MGI:5937355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9589 transcription start site region 9589 MGI:5937356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9590 transcription start site region 9590 MGI:5937357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9591 transcription start site region 9591 MGI:5937358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9592 transcription start site region 9592 MGI:5937359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9593 transcription start site region 9593 MGI:5937360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9594 transcription start site region 9594 MGI:5937361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9595 transcription start site region 9595 MGI:5937362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9596 transcription start site region 9596 MGI:5937363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9597 transcription start site region 9597 MGI:5937364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9598 transcription start site region 9598 MGI:5937365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9599 transcription start site region 9599 MGI:5937366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9600 transcription start site region 9600 MGI:5937367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9601 transcription start site region 9601 MGI:5937368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9602 transcription start site region 9602 MGI:5937369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9603 transcription start site region 9603 MGI:5937370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9604 transcription start site region 9604 MGI:5937371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9605 transcription start site region 9605 MGI:5937372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9606 transcription start site region 9606 MGI:5937373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9607 transcription start site region 9607 MGI:5937374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9608 transcription start site region 9608 MGI:5937375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9609 transcription start site region 9609 MGI:5937376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9610 transcription start site region 9610 MGI:5937377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9611 transcription start site region 9611 MGI:5937378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9612 transcription start site region 9612 MGI:5937379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9613 transcription start site region 9613 MGI:5937380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9614 transcription start site region 9614 MGI:5937381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9615 transcription start site region 9615 MGI:5937382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9616 transcription start site region 9616 MGI:5937383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9617 transcription start site region 9617 MGI:5937384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9618 transcription start site region 9618 MGI:5937385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9619 transcription start site region 9619 MGI:5937386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9620 transcription start site region 9620 MGI:5937387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9621 transcription start site region 9621 MGI:5937388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9622 transcription start site region 9622 MGI:5937389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9623 transcription start site region 9623 MGI:5937390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9624 transcription start site region 9624 MGI:5937391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9625 transcription start site region 9625 MGI:5937392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9626 transcription start site region 9626 MGI:5937393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9627 transcription start site region 9627 MGI:5937394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9628 transcription start site region 9628 MGI:5937395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9629 transcription start site region 9629 MGI:5937396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9630 transcription start site region 9630 MGI:5937397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9631 transcription start site region 9631 MGI:5937398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9632 transcription start site region 9632 MGI:5937399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9633 transcription start site region 9633 MGI:5937400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9634 transcription start site region 9634 MGI:5937401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9635 transcription start site region 9635 MGI:5937402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9636 transcription start site region 9636 MGI:5937403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9637 transcription start site region 9637 MGI:5937404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9638 transcription start site region 9638 MGI:5937405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9639 transcription start site region 9639 MGI:5937406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9640 transcription start site region 9640 MGI:5937407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9641 transcription start site region 9641 MGI:5937408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9642 transcription start site region 9642 MGI:5937409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9643 transcription start site region 9643 MGI:5937410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9644 transcription start site region 9644 MGI:5937411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9645 transcription start site region 9645 MGI:5937412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9646 transcription start site region 9646 MGI:5937413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9647 transcription start site region 9647 MGI:5937414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9648 transcription start site region 9648 MGI:5937415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9649 transcription start site region 9649 MGI:5937416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9650 transcription start site region 9650 MGI:5937417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9651 transcription start site region 9651 MGI:5937418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9652 transcription start site region 9652 MGI:5937419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9653 transcription start site region 9653 MGI:5937420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9654 transcription start site region 9654 MGI:5937421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9655 transcription start site region 9655 MGI:5937422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9656 transcription start site region 9656 MGI:5937423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9657 transcription start site region 9657 MGI:5937424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9658 transcription start site region 9658 MGI:5937425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9659 transcription start site region 9659 MGI:5937426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9660 transcription start site region 9660 MGI:5937427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9661 transcription start site region 9661 MGI:5937428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9662 transcription start site region 9662 MGI:5937429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9663 transcription start site region 9663 MGI:5937430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9664 transcription start site region 9664 MGI:5937431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9665 transcription start site region 9665 MGI:5937432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9666 transcription start site region 9666 MGI:5937433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9667 transcription start site region 9667 MGI:5937434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9668 transcription start site region 9668 MGI:5937435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9669 transcription start site region 9669 MGI:5937436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9670 transcription start site region 9670 MGI:5937437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9671 transcription start site region 9671 MGI:5937438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9672 transcription start site region 9672 MGI:5937439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9673 transcription start site region 9673 MGI:5937440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9674 transcription start site region 9674 MGI:5937441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9675 transcription start site region 9675 MGI:5937442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9676 transcription start site region 9676 MGI:5937443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9677 transcription start site region 9677 MGI:5937444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9678 transcription start site region 9678 MGI:5937445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9679 transcription start site region 9679 MGI:5937446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9680 transcription start site region 9680 MGI:5937447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9681 transcription start site region 9681 MGI:5937448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9682 transcription start site region 9682 MGI:5937449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9683 transcription start site region 9683 MGI:5937450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9684 transcription start site region 9684 MGI:5937451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9685 transcription start site region 9685 MGI:5937452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9686 transcription start site region 9686 MGI:5937453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9687 transcription start site region 9687 MGI:5937454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9688 transcription start site region 9688 MGI:5937455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9689 transcription start site region 9689 MGI:5937456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9690 transcription start site region 9690 MGI:5937457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9691 transcription start site region 9691 MGI:5937458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9692 transcription start site region 9692 MGI:5937459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9693 transcription start site region 9693 MGI:5937460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9694 transcription start site region 9694 MGI:5937461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9695 transcription start site region 9695 MGI:5937462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9696 transcription start site region 9696 MGI:5937463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9697 transcription start site region 9697 MGI:5937464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9698 transcription start site region 9698 MGI:5937465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9699 transcription start site region 9699 MGI:5937466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9700 transcription start site region 9700 MGI:5937467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9701 transcription start site region 9701 MGI:5937468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9702 transcription start site region 9702 MGI:5937469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9703 transcription start site region 9703 MGI:5937470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9704 transcription start site region 9704 MGI:5937471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9705 transcription start site region 9705 MGI:5937472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9706 transcription start site region 9706 MGI:5937473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9707 transcription start site region 9707 MGI:5937474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9708 transcription start site region 9708 MGI:5937475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9709 transcription start site region 9709 MGI:5937476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9710 transcription start site region 9710 MGI:5937477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9711 transcription start site region 9711 MGI:5937478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9712 transcription start site region 9712 MGI:5937479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9713 transcription start site region 9713 MGI:5937480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9714 transcription start site region 9714 MGI:5937481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9715 transcription start site region 9715 MGI:5937482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9716 transcription start site region 9716 MGI:5937483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9717 transcription start site region 9717 MGI:5937484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9718 transcription start site region 9718 MGI:5937485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9719 transcription start site region 9719 MGI:5937486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9720 transcription start site region 9720 MGI:5937487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9721 transcription start site region 9721 MGI:5937488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9722 transcription start site region 9722 MGI:5937489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9723 transcription start site region 9723 MGI:5937490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9724 transcription start site region 9724 MGI:5937491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9725 transcription start site region 9725 MGI:5937492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9726 transcription start site region 9726 MGI:5937493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9727 transcription start site region 9727 MGI:5937494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9728 transcription start site region 9728 MGI:5937495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9729 transcription start site region 9729 MGI:5937496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9730 transcription start site region 9730 MGI:5937497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9731 transcription start site region 9731 MGI:5937498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9732 transcription start site region 9732 MGI:5937499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9733 transcription start site region 9733 MGI:5937500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9734 transcription start site region 9734 MGI:5937501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9735 transcription start site region 9735 MGI:5937502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9736 transcription start site region 9736 MGI:5937503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9737 transcription start site region 9737 MGI:5937504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9738 transcription start site region 9738 MGI:5937505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9739 transcription start site region 9739 MGI:5937506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9740 transcription start site region 9740 MGI:5937507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9741 transcription start site region 9741 MGI:5937508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9742 transcription start site region 9742 MGI:5937509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9743 transcription start site region 9743 MGI:5937510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9744 transcription start site region 9744 MGI:5937511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9745 transcription start site region 9745 MGI:5937512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9746 transcription start site region 9746 MGI:5937513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9747 transcription start site region 9747 MGI:5937514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9748 transcription start site region 9748 MGI:5937515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9749 transcription start site region 9749 MGI:5937516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9750 transcription start site region 9750 MGI:5937517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9751 transcription start site region 9751 MGI:5937518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9752 transcription start site region 9752 MGI:5937519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9753 transcription start site region 9753 MGI:5937520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9754 transcription start site region 9754 MGI:5937521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9755 transcription start site region 9755 MGI:5937522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9756 transcription start site region 9756 MGI:5937523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9757 transcription start site region 9757 MGI:5937524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9758 transcription start site region 9758 MGI:5937525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9759 transcription start site region 9759 MGI:5937526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9760 transcription start site region 9760 MGI:5937527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9761 transcription start site region 9761 MGI:5937528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9762 transcription start site region 9762 MGI:5937529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9763 transcription start site region 9763 MGI:5937530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9764 transcription start site region 9764 MGI:5937531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9765 transcription start site region 9765 MGI:5937532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9766 transcription start site region 9766 MGI:5937533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9767 transcription start site region 9767 MGI:5937534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9768 transcription start site region 9768 MGI:5937535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9769 transcription start site region 9769 MGI:5937536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9770 transcription start site region 9770 MGI:5937537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9771 transcription start site region 9771 MGI:5937538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9772 transcription start site region 9772 MGI:5937539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9773 transcription start site region 9773 MGI:5937540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9774 transcription start site region 9774 MGI:5937541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9775 transcription start site region 9775 MGI:5937542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9776 transcription start site region 9776 MGI:5937543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9777 transcription start site region 9777 MGI:5937544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9778 transcription start site region 9778 MGI:5937545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9779 transcription start site region 9779 MGI:5937546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9780 transcription start site region 9780 MGI:5937547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9781 transcription start site region 9781 MGI:5937548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9782 transcription start site region 9782 MGI:5937549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9783 transcription start site region 9783 MGI:5937550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9784 transcription start site region 9784 MGI:5937551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9785 transcription start site region 9785 MGI:5937552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9786 transcription start site region 9786 MGI:5937553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9787 transcription start site region 9787 MGI:5937554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9788 transcription start site region 9788 MGI:5937555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9789 transcription start site region 9789 MGI:5937556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9790 transcription start site region 9790 MGI:5937557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9791 transcription start site region 9791 MGI:5937558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9792 transcription start site region 9792 MGI:5937559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9793 transcription start site region 9793 MGI:5937560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9794 transcription start site region 9794 MGI:5937561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9795 transcription start site region 9795 MGI:5937562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9796 transcription start site region 9796 MGI:5937563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9797 transcription start site region 9797 MGI:5937564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9798 transcription start site region 9798 MGI:5937565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9799 transcription start site region 9799 MGI:5937566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9800 transcription start site region 9800 MGI:5937567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9801 transcription start site region 9801 MGI:5937568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9802 transcription start site region 9802 MGI:5937569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9803 transcription start site region 9803 MGI:5937570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9804 transcription start site region 9804 MGI:5937571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9805 transcription start site region 9805 MGI:5937572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9806 transcription start site region 9806 MGI:5937573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9807 transcription start site region 9807 MGI:5937574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9808 transcription start site region 9808 MGI:5937575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9809 transcription start site region 9809 MGI:5937576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9810 transcription start site region 9810 MGI:5937577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9811 transcription start site region 9811 MGI:5937578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9812 transcription start site region 9812 MGI:5937579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9813 transcription start site region 9813 MGI:5937580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP