Tssr7812 transcription start site region 7812 MGI:5935579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7813 transcription start site region 7813 MGI:5935580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7814 transcription start site region 7814 MGI:5935581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7815 transcription start site region 7815 MGI:5935582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7816 transcription start site region 7816 MGI:5935583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7817 transcription start site region 7817 MGI:5935584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7818 transcription start site region 7818 MGI:5935585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7819 transcription start site region 7819 MGI:5935586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7820 transcription start site region 7820 MGI:5935587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7821 transcription start site region 7821 MGI:5935588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7822 transcription start site region 7822 MGI:5935589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7823 transcription start site region 7823 MGI:5935590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7824 transcription start site region 7824 MGI:5935591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7825 transcription start site region 7825 MGI:5935592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7826 transcription start site region 7826 MGI:5935593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7827 transcription start site region 7827 MGI:5935594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7828 transcription start site region 7828 MGI:5935595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7829 transcription start site region 7829 MGI:5935596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7830 transcription start site region 7830 MGI:5935597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7831 transcription start site region 7831 MGI:5935598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7832 transcription start site region 7832 MGI:5935599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7833 transcription start site region 7833 MGI:5935600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7834 transcription start site region 7834 MGI:5935601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7835 transcription start site region 7835 MGI:5935602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7836 transcription start site region 7836 MGI:5935603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7837 transcription start site region 7837 MGI:5935604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7838 transcription start site region 7838 MGI:5935605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7839 transcription start site region 7839 MGI:5935606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7840 transcription start site region 7840 MGI:5935607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7841 transcription start site region 7841 MGI:5935608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7842 transcription start site region 7842 MGI:5935609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7843 transcription start site region 7843 MGI:5935610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7844 transcription start site region 7844 MGI:5935611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7845 transcription start site region 7845 MGI:5935612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7846 transcription start site region 7846 MGI:5935613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7847 transcription start site region 7847 MGI:5935614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7848 transcription start site region 7848 MGI:5935615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7849 transcription start site region 7849 MGI:5935616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7850 transcription start site region 7850 MGI:5935617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7851 transcription start site region 7851 MGI:5935618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7852 transcription start site region 7852 MGI:5935619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7853 transcription start site region 7853 MGI:5935620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7854 transcription start site region 7854 MGI:5935621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7855 transcription start site region 7855 MGI:5935622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7856 transcription start site region 7856 MGI:5935623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7857 transcription start site region 7857 MGI:5935624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7858 transcription start site region 7858 MGI:5935625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7859 transcription start site region 7859 MGI:5935626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7860 transcription start site region 7860 MGI:5935627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7861 transcription start site region 7861 MGI:5935628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7862 transcription start site region 7862 MGI:5935629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7863 transcription start site region 7863 MGI:5935630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7864 transcription start site region 7864 MGI:5935631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7865 transcription start site region 7865 MGI:5935632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7866 transcription start site region 7866 MGI:5935633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7867 transcription start site region 7867 MGI:5935634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7868 transcription start site region 7868 MGI:5935635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7869 transcription start site region 7869 MGI:5935636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7870 transcription start site region 7870 MGI:5935637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7871 transcription start site region 7871 MGI:5935638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7872 transcription start site region 7872 MGI:5935639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7873 transcription start site region 7873 MGI:5935640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7874 transcription start site region 7874 MGI:5935641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7875 transcription start site region 7875 MGI:5935642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7876 transcription start site region 7876 MGI:5935643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7877 transcription start site region 7877 MGI:5935644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7878 transcription start site region 7878 MGI:5935645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7879 transcription start site region 7879 MGI:5935646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7880 transcription start site region 7880 MGI:5935647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7881 transcription start site region 7881 MGI:5935648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7882 transcription start site region 7882 MGI:5935649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7883 transcription start site region 7883 MGI:5935650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7884 transcription start site region 7884 MGI:5935651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7885 transcription start site region 7885 MGI:5935652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7886 transcription start site region 7886 MGI:5935653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7887 transcription start site region 7887 MGI:5935654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7888 transcription start site region 7888 MGI:5935655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7889 transcription start site region 7889 MGI:5935656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7890 transcription start site region 7890 MGI:5935657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7891 transcription start site region 7891 MGI:5935658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7892 transcription start site region 7892 MGI:5935659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7893 transcription start site region 7893 MGI:5935660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7894 transcription start site region 7894 MGI:5935661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7895 transcription start site region 7895 MGI:5935662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7896 transcription start site region 7896 MGI:5935663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7897 transcription start site region 7897 MGI:5935664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7898 transcription start site region 7898 MGI:5935665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7899 transcription start site region 7899 MGI:5935666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7900 transcription start site region 7900 MGI:5935667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7901 transcription start site region 7901 MGI:5935668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7902 transcription start site region 7902 MGI:5935669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7903 transcription start site region 7903 MGI:5935670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7904 transcription start site region 7904 MGI:5935671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7905 transcription start site region 7905 MGI:5935672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7906 transcription start site region 7906 MGI:5935673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7907 transcription start site region 7907 MGI:5935674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7908 transcription start site region 7908 MGI:5935675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7909 transcription start site region 7909 MGI:5935676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7910 transcription start site region 7910 MGI:5935677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7911 transcription start site region 7911 MGI:5935678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7912 transcription start site region 7912 MGI:5935679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7913 transcription start site region 7913 MGI:5935680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7914 transcription start site region 7914 MGI:5935681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7915 transcription start site region 7915 MGI:5935682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7916 transcription start site region 7916 MGI:5935683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7917 transcription start site region 7917 MGI:5935684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7918 transcription start site region 7918 MGI:5935685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7919 transcription start site region 7919 MGI:5935686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7920 transcription start site region 7920 MGI:5935687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7921 transcription start site region 7921 MGI:5935688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7922 transcription start site region 7922 MGI:5935689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7923 transcription start site region 7923 MGI:5935690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7924 transcription start site region 7924 MGI:5935691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7925 transcription start site region 7925 MGI:5935692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7926 transcription start site region 7926 MGI:5935693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7927 transcription start site region 7927 MGI:5935694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7928 transcription start site region 7928 MGI:5935695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7929 transcription start site region 7929 MGI:5935696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7930 transcription start site region 7930 MGI:5935697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7931 transcription start site region 7931 MGI:5935698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7932 transcription start site region 7932 MGI:5935699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7933 transcription start site region 7933 MGI:5935700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7934 transcription start site region 7934 MGI:5935701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7935 transcription start site region 7935 MGI:5935702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7936 transcription start site region 7936 MGI:5935703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7937 transcription start site region 7937 MGI:5935704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7938 transcription start site region 7938 MGI:5935705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7939 transcription start site region 7939 MGI:5935706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7940 transcription start site region 7940 MGI:5935707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7941 transcription start site region 7941 MGI:5935708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7942 transcription start site region 7942 MGI:5935709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7943 transcription start site region 7943 MGI:5935710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7944 transcription start site region 7944 MGI:5935711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7945 transcription start site region 7945 MGI:5935712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7946 transcription start site region 7946 MGI:5935713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7947 transcription start site region 7947 MGI:5935714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7948 transcription start site region 7948 MGI:5935715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7949 transcription start site region 7949 MGI:5935716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7950 transcription start site region 7950 MGI:5935717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7951 transcription start site region 7951 MGI:5935718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7952 transcription start site region 7952 MGI:5935719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7953 transcription start site region 7953 MGI:5935720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7954 transcription start site region 7954 MGI:5935721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7955 transcription start site region 7955 MGI:5935722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7956 transcription start site region 7956 MGI:5935723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7957 transcription start site region 7957 MGI:5935724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7958 transcription start site region 7958 MGI:5935725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7959 transcription start site region 7959 MGI:5935726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7960 transcription start site region 7960 MGI:5935727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7961 transcription start site region 7961 MGI:5935728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7962 transcription start site region 7962 MGI:5935729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7963 transcription start site region 7963 MGI:5935730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7964 transcription start site region 7964 MGI:5935731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7965 transcription start site region 7965 MGI:5935732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7966 transcription start site region 7966 MGI:5935733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7967 transcription start site region 7967 MGI:5935734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7968 transcription start site region 7968 MGI:5935735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7969 transcription start site region 7969 MGI:5935736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7970 transcription start site region 7970 MGI:5935737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7971 transcription start site region 7971 MGI:5935738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7972 transcription start site region 7972 MGI:5935739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7973 transcription start site region 7973 MGI:5935740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7974 transcription start site region 7974 MGI:5935741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7975 transcription start site region 7975 MGI:5935742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7976 transcription start site region 7976 MGI:5935743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7977 transcription start site region 7977 MGI:5935744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7978 transcription start site region 7978 MGI:5935745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7979 transcription start site region 7979 MGI:5935746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7980 transcription start site region 7980 MGI:5935747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7981 transcription start site region 7981 MGI:5935748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7982 transcription start site region 7982 MGI:5935749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7983 transcription start site region 7983 MGI:5935750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7984 transcription start site region 7984 MGI:5935751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7985 transcription start site region 7985 MGI:5935752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7986 transcription start site region 7986 MGI:5935753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7987 transcription start site region 7987 MGI:5935754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7988 transcription start site region 7988 MGI:5935755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7989 transcription start site region 7989 MGI:5935756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7990 transcription start site region 7990 MGI:5935757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7991 transcription start site region 7991 MGI:5935758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7992 transcription start site region 7992 MGI:5935759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7993 transcription start site region 7993 MGI:5935760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7994 transcription start site region 7994 MGI:5935761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7995 transcription start site region 7995 MGI:5935762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7996 transcription start site region 7996 MGI:5935763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7997 transcription start site region 7997 MGI:5935764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7998 transcription start site region 7998 MGI:5935765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7999 transcription start site region 7999 MGI:5935766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8000 transcription start site region 8000 MGI:5935767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8001 transcription start site region 8001 MGI:5935768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8002 transcription start site region 8002 MGI:5935769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8003 transcription start site region 8003 MGI:5935770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8004 transcription start site region 8004 MGI:5935771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8005 transcription start site region 8005 MGI:5935772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8006 transcription start site region 8006 MGI:5935773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8007 transcription start site region 8007 MGI:5935774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8008 transcription start site region 8008 MGI:5935775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8009 transcription start site region 8009 MGI:5935776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8010 transcription start site region 8010 MGI:5935777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8011 transcription start site region 8011 MGI:5935778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8012 transcription start site region 8012 MGI:5935779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8013 transcription start site region 8013 MGI:5935780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8014 transcription start site region 8014 MGI:5935781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8015 transcription start site region 8015 MGI:5935782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8016 transcription start site region 8016 MGI:5935783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8017 transcription start site region 8017 MGI:5935784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8018 transcription start site region 8018 MGI:5935785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8019 transcription start site region 8019 MGI:5935786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8020 transcription start site region 8020 MGI:5935787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8021 transcription start site region 8021 MGI:5935788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8022 transcription start site region 8022 MGI:5935789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8023 transcription start site region 8023 MGI:5935790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8024 transcription start site region 8024 MGI:5935791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8025 transcription start site region 8025 MGI:5935792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8026 transcription start site region 8026 MGI:5935793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8027 transcription start site region 8027 MGI:5935794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8028 transcription start site region 8028 MGI:5935795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8029 transcription start site region 8029 MGI:5935796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8030 transcription start site region 8030 MGI:5935797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8031 transcription start site region 8031 MGI:5935798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8032 transcription start site region 8032 MGI:5935799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8033 transcription start site region 8033 MGI:5935800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8034 transcription start site region 8034 MGI:5935801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8035 transcription start site region 8035 MGI:5935802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8036 transcription start site region 8036 MGI:5935803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8037 transcription start site region 8037 MGI:5935804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8038 transcription start site region 8038 MGI:5935805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8039 transcription start site region 8039 MGI:5935806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8040 transcription start site region 8040 MGI:5935807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8041 transcription start site region 8041 MGI:5935808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8042 transcription start site region 8042 MGI:5935809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8043 transcription start site region 8043 MGI:5935810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8044 transcription start site region 8044 MGI:5935811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8045 transcription start site region 8045 MGI:5935812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8046 transcription start site region 8046 MGI:5935813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8047 transcription start site region 8047 MGI:5935814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8048 transcription start site region 8048 MGI:5935815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8049 transcription start site region 8049 MGI:5935816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8050 transcription start site region 8050 MGI:5935817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8051 transcription start site region 8051 MGI:5935818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8052 transcription start site region 8052 MGI:5935819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8053 transcription start site region 8053 MGI:5935820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8054 transcription start site region 8054 MGI:5935821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8055 transcription start site region 8055 MGI:5935822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8056 transcription start site region 8056 MGI:5935823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8057 transcription start site region 8057 MGI:5935824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8058 transcription start site region 8058 MGI:5935825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8059 transcription start site region 8059 MGI:5935826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8060 transcription start site region 8060 MGI:5935827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8061 transcription start site region 8061 MGI:5935828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8062 transcription start site region 8062 MGI:5935829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8063 transcription start site region 8063 MGI:5935830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8064 transcription start site region 8064 MGI:5935831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8065 transcription start site region 8065 MGI:5935832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8066 transcription start site region 8066 MGI:5935833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8067 transcription start site region 8067 MGI:5935834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8068 transcription start site region 8068 MGI:5935835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8069 transcription start site region 8069 MGI:5935836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8070 transcription start site region 8070 MGI:5935837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8071 transcription start site region 8071 MGI:5935838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8072 transcription start site region 8072 MGI:5935839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8073 transcription start site region 8073 MGI:5935840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8074 transcription start site region 8074 MGI:5935841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8075 transcription start site region 8075 MGI:5935842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8076 transcription start site region 8076 MGI:5935843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8077 transcription start site region 8077 MGI:5935844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8078 transcription start site region 8078 MGI:5935845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8079 transcription start site region 8079 MGI:5935846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8080 transcription start site region 8080 MGI:5935847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8081 transcription start site region 8081 MGI:5935848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8082 transcription start site region 8082 MGI:5935849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8083 transcription start site region 8083 MGI:5935850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8084 transcription start site region 8084 MGI:5935851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8085 transcription start site region 8085 MGI:5935852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8086 transcription start site region 8086 MGI:5935853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8087 transcription start site region 8087 MGI:5935854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8088 transcription start site region 8088 MGI:5935855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8089 transcription start site region 8089 MGI:5935856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8090 transcription start site region 8090 MGI:5935857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8091 transcription start site region 8091 MGI:5935858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8092 transcription start site region 8092 MGI:5935859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8093 transcription start site region 8093 MGI:5935860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8094 transcription start site region 8094 MGI:5935861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8095 transcription start site region 8095 MGI:5935862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8096 transcription start site region 8096 MGI:5935863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8097 transcription start site region 8097 MGI:5935864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8098 transcription start site region 8098 MGI:5935865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8099 transcription start site region 8099 MGI:5935866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8100 transcription start site region 8100 MGI:5935867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8101 transcription start site region 8101 MGI:5935868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8102 transcription start site region 8102 MGI:5935869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8103 transcription start site region 8103 MGI:5935870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8104 transcription start site region 8104 MGI:5935871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8105 transcription start site region 8105 MGI:5935872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8106 transcription start site region 8106 MGI:5935873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8107 transcription start site region 8107 MGI:5935874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8108 transcription start site region 8108 MGI:5935875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8109 transcription start site region 8109 MGI:5935876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8110 transcription start site region 8110 MGI:5935877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8111 transcription start site region 8111 MGI:5935878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8112 transcription start site region 8112 MGI:5935879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8113 transcription start site region 8113 MGI:5935880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8114 transcription start site region 8114 MGI:5935881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8115 transcription start site region 8115 MGI:5935882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8116 transcription start site region 8116 MGI:5935883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8117 transcription start site region 8117 MGI:5935884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8118 transcription start site region 8118 MGI:5935885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8119 transcription start site region 8119 MGI:5935886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8120 transcription start site region 8120 MGI:5935887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8121 transcription start site region 8121 MGI:5935888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8122 transcription start site region 8122 MGI:5935889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8123 transcription start site region 8123 MGI:5935890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8124 transcription start site region 8124 MGI:5935891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8125 transcription start site region 8125 MGI:5935892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8126 transcription start site region 8126 MGI:5935893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8127 transcription start site region 8127 MGI:5935894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8128 transcription start site region 8128 MGI:5935895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8129 transcription start site region 8129 MGI:5935896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8130 transcription start site region 8130 MGI:5935897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8131 transcription start site region 8131 MGI:5935898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8132 transcription start site region 8132 MGI:5935899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8133 transcription start site region 8133 MGI:5935900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8134 transcription start site region 8134 MGI:5935901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8135 transcription start site region 8135 MGI:5935902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8136 transcription start site region 8136 MGI:5935903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8137 transcription start site region 8137 MGI:5935904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8138 transcription start site region 8138 MGI:5935905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8139 transcription start site region 8139 MGI:5935906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8140 transcription start site region 8140 MGI:5935907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8141 transcription start site region 8141 MGI:5935908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8142 transcription start site region 8142 MGI:5935909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8143 transcription start site region 8143 MGI:5935910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8144 transcription start site region 8144 MGI:5935911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8145 transcription start site region 8145 MGI:5935912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8146 transcription start site region 8146 MGI:5935913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8147 transcription start site region 8147 MGI:5935914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8148 transcription start site region 8148 MGI:5935915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8149 transcription start site region 8149 MGI:5935916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8150 transcription start site region 8150 MGI:5935917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8151 transcription start site region 8151 MGI:5935918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8152 transcription start site region 8152 MGI:5935919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8153 transcription start site region 8153 MGI:5935920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8154 transcription start site region 8154 MGI:5935921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8155 transcription start site region 8155 MGI:5935922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8156 transcription start site region 8156 MGI:5935923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8157 transcription start site region 8157 MGI:5935924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8158 transcription start site region 8158 MGI:5935925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8159 transcription start site region 8159 MGI:5935926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8160 transcription start site region 8160 MGI:5935927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8161 transcription start site region 8161 MGI:5935928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8162 transcription start site region 8162 MGI:5935929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8163 transcription start site region 8163 MGI:5935930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8164 transcription start site region 8164 MGI:5935931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8165 transcription start site region 8165 MGI:5935932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8166 transcription start site region 8166 MGI:5935933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8167 transcription start site region 8167 MGI:5935934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8168 transcription start site region 8168 MGI:5935935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8169 transcription start site region 8169 MGI:5935936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8170 transcription start site region 8170 MGI:5935937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8171 transcription start site region 8171 MGI:5935938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8172 transcription start site region 8172 MGI:5935939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8173 transcription start site region 8173 MGI:5935940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8174 transcription start site region 8174 MGI:5935941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8175 transcription start site region 8175 MGI:5935942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8176 transcription start site region 8176 MGI:5935943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8177 transcription start site region 8177 MGI:5935944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8178 transcription start site region 8178 MGI:5935945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8179 transcription start site region 8179 MGI:5935946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8180 transcription start site region 8180 MGI:5935947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8181 transcription start site region 8181 MGI:5935948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8182 transcription start site region 8182 MGI:5935949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8183 transcription start site region 8183 MGI:5935950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8184 transcription start site region 8184 MGI:5935951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8185 transcription start site region 8185 MGI:5935952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8186 transcription start site region 8186 MGI:5935953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8187 transcription start site region 8187 MGI:5935954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8188 transcription start site region 8188 MGI:5935955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8189 transcription start site region 8189 MGI:5935956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8190 transcription start site region 8190 MGI:5935957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8191 transcription start site region 8191 MGI:5935958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8192 transcription start site region 8192 MGI:5935959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8193 transcription start site region 8193 MGI:5935960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8194 transcription start site region 8194 MGI:5935961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8195 transcription start site region 8195 MGI:5935962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8196 transcription start site region 8196 MGI:5935963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8197 transcription start site region 8197 MGI:5935964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8198 transcription start site region 8198 MGI:5935965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8199 transcription start site region 8199 MGI:5935966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8200 transcription start site region 8200 MGI:5935967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8201 transcription start site region 8201 MGI:5935968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8202 transcription start site region 8202 MGI:5935969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8203 transcription start site region 8203 MGI:5935970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8204 transcription start site region 8204 MGI:5935971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8205 transcription start site region 8205 MGI:5935972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8206 transcription start site region 8206 MGI:5935973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8207 transcription start site region 8207 MGI:5935974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8208 transcription start site region 8208 MGI:5935975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8209 transcription start site region 8209 MGI:5935976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8210 transcription start site region 8210 MGI:5935977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8211 transcription start site region 8211 MGI:5935978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8212 transcription start site region 8212 MGI:5935979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8213 transcription start site region 8213 MGI:5935980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8214 transcription start site region 8214 MGI:5935981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8215 transcription start site region 8215 MGI:5935982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8216 transcription start site region 8216 MGI:5935983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8217 transcription start site region 8217 MGI:5935984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8218 transcription start site region 8218 MGI:5935985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8219 transcription start site region 8219 MGI:5935986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8220 transcription start site region 8220 MGI:5935987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8221 transcription start site region 8221 MGI:5935988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8222 transcription start site region 8222 MGI:5935989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8223 transcription start site region 8223 MGI:5935990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8224 transcription start site region 8224 MGI:5935991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8225 transcription start site region 8225 MGI:5935992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8226 transcription start site region 8226 MGI:5935993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8227 transcription start site region 8227 MGI:5935994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8228 transcription start site region 8228 MGI:5935995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8229 transcription start site region 8229 MGI:5935996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8230 transcription start site region 8230 MGI:5935997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8231 transcription start site region 8231 MGI:5935998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8232 transcription start site region 8232 MGI:5935999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8233 transcription start site region 8233 MGI:5936000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8234 transcription start site region 8234 MGI:5936001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8235 transcription start site region 8235 MGI:5936002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8236 transcription start site region 8236 MGI:5936003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8237 transcription start site region 8237 MGI:5936004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8238 transcription start site region 8238 MGI:5936005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8239 transcription start site region 8239 MGI:5936006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8240 transcription start site region 8240 MGI:5936007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8241 transcription start site region 8241 MGI:5936008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8242 transcription start site region 8242 MGI:5936009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8243 transcription start site region 8243 MGI:5936010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8244 transcription start site region 8244 MGI:5936011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8245 transcription start site region 8245 MGI:5936012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8246 transcription start site region 8246 MGI:5936013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8247 transcription start site region 8247 MGI:5936014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8248 transcription start site region 8248 MGI:5936015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8249 transcription start site region 8249 MGI:5936016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8250 transcription start site region 8250 MGI:5936017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8251 transcription start site region 8251 MGI:5936018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8252 transcription start site region 8252 MGI:5936019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8253 transcription start site region 8253 MGI:5936020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8254 transcription start site region 8254 MGI:5936021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8255 transcription start site region 8255 MGI:5936022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8256 transcription start site region 8256 MGI:5936023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8257 transcription start site region 8257 MGI:5936024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8258 transcription start site region 8258 MGI:5936025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8259 transcription start site region 8259 MGI:5936026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8260 transcription start site region 8260 MGI:5936027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8261 transcription start site region 8261 MGI:5936028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8262 transcription start site region 8262 MGI:5936029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8263 transcription start site region 8263 MGI:5936030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8264 transcription start site region 8264 MGI:5936031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8265 transcription start site region 8265 MGI:5936032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8266 transcription start site region 8266 MGI:5936033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8267 transcription start site region 8267 MGI:5936034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8268 transcription start site region 8268 MGI:5936035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8269 transcription start site region 8269 MGI:5936036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8270 transcription start site region 8270 MGI:5936037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8271 transcription start site region 8271 MGI:5936038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8272 transcription start site region 8272 MGI:5936039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8273 transcription start site region 8273 MGI:5936040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8274 transcription start site region 8274 MGI:5936041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8275 transcription start site region 8275 MGI:5936042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8276 transcription start site region 8276 MGI:5936043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8277 transcription start site region 8277 MGI:5936044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8278 transcription start site region 8278 MGI:5936045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8279 transcription start site region 8279 MGI:5936046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8280 transcription start site region 8280 MGI:5936047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8281 transcription start site region 8281 MGI:5936048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8282 transcription start site region 8282 MGI:5936049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8283 transcription start site region 8283 MGI:5936050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8284 transcription start site region 8284 MGI:5936051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8285 transcription start site region 8285 MGI:5936052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8286 transcription start site region 8286 MGI:5936053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8287 transcription start site region 8287 MGI:5936054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8288 transcription start site region 8288 MGI:5936055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8289 transcription start site region 8289 MGI:5936056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8290 transcription start site region 8290 MGI:5936057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8291 transcription start site region 8291 MGI:5936058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8292 transcription start site region 8292 MGI:5936059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8293 transcription start site region 8293 MGI:5936060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8294 transcription start site region 8294 MGI:5936061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8295 transcription start site region 8295 MGI:5936062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8296 transcription start site region 8296 MGI:5936063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8297 transcription start site region 8297 MGI:5936064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8298 transcription start site region 8298 MGI:5936065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8299 transcription start site region 8299 MGI:5936066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8300 transcription start site region 8300 MGI:5936067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8301 transcription start site region 8301 MGI:5936068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8302 transcription start site region 8302 MGI:5936069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8303 transcription start site region 8303 MGI:5936070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8304 transcription start site region 8304 MGI:5936071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8305 transcription start site region 8305 MGI:5936072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8306 transcription start site region 8306 MGI:5936073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8307 transcription start site region 8307 MGI:5936074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8308 transcription start site region 8308 MGI:5936075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8309 transcription start site region 8309 MGI:5936076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8310 transcription start site region 8310 MGI:5936077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8311 transcription start site region 8311 MGI:5936078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8312 transcription start site region 8312 MGI:5936079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8313 transcription start site region 8313 MGI:5936080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8314 transcription start site region 8314 MGI:5936081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8315 transcription start site region 8315 MGI:5936082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8316 transcription start site region 8316 MGI:5936083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8317 transcription start site region 8317 MGI:5936084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8318 transcription start site region 8318 MGI:5936085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8319 transcription start site region 8319 MGI:5936086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8320 transcription start site region 8320 MGI:5936087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8321 transcription start site region 8321 MGI:5936088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8322 transcription start site region 8322 MGI:5936089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8323 transcription start site region 8323 MGI:5936090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8324 transcription start site region 8324 MGI:5936091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8325 transcription start site region 8325 MGI:5936092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8326 transcription start site region 8326 MGI:5936093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8327 transcription start site region 8327 MGI:5936094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8328 transcription start site region 8328 MGI:5936095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8329 transcription start site region 8329 MGI:5936096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8330 transcription start site region 8330 MGI:5936097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8331 transcription start site region 8331 MGI:5936098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8332 transcription start site region 8332 MGI:5936099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8333 transcription start site region 8333 MGI:5936100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8334 transcription start site region 8334 MGI:5936101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8335 transcription start site region 8335 MGI:5936102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8336 transcription start site region 8336 MGI:5936103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8337 transcription start site region 8337 MGI:5936104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8338 transcription start site region 8338 MGI:5936105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8339 transcription start site region 8339 MGI:5936106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8340 transcription start site region 8340 MGI:5936107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8341 transcription start site region 8341 MGI:5936108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8342 transcription start site region 8342 MGI:5936109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8343 transcription start site region 8343 MGI:5936110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8344 transcription start site region 8344 MGI:5936111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8345 transcription start site region 8345 MGI:5936112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8346 transcription start site region 8346 MGI:5936113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8347 transcription start site region 8347 MGI:5936114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8348 transcription start site region 8348 MGI:5936115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8349 transcription start site region 8349 MGI:5936116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8350 transcription start site region 8350 MGI:5936117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8351 transcription start site region 8351 MGI:5936118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8352 transcription start site region 8352 MGI:5936119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8353 transcription start site region 8353 MGI:5936120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8354 transcription start site region 8354 MGI:5936121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8355 transcription start site region 8355 MGI:5936122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8356 transcription start site region 8356 MGI:5936123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8357 transcription start site region 8357 MGI:5936124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8358 transcription start site region 8358 MGI:5936125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8359 transcription start site region 8359 MGI:5936126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8360 transcription start site region 8360 MGI:5936127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8361 transcription start site region 8361 MGI:5936128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8362 transcription start site region 8362 MGI:5936129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8363 transcription start site region 8363 MGI:5936130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8364 transcription start site region 8364 MGI:5936131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8365 transcription start site region 8365 MGI:5936132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8366 transcription start site region 8366 MGI:5936133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8367 transcription start site region 8367 MGI:5936134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8368 transcription start site region 8368 MGI:5936135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8369 transcription start site region 8369 MGI:5936136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8370 transcription start site region 8370 MGI:5936137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8371 transcription start site region 8371 MGI:5936138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8372 transcription start site region 8372 MGI:5936139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8373 transcription start site region 8373 MGI:5936140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8374 transcription start site region 8374 MGI:5936141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8375 transcription start site region 8375 MGI:5936142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8376 transcription start site region 8376 MGI:5936143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8377 transcription start site region 8377 MGI:5936144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8378 transcription start site region 8378 MGI:5936145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8379 transcription start site region 8379 MGI:5936146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8380 transcription start site region 8380 MGI:5936147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8381 transcription start site region 8381 MGI:5936148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8382 transcription start site region 8382 MGI:5936149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8383 transcription start site region 8383 MGI:5936150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8384 transcription start site region 8384 MGI:5936151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8385 transcription start site region 8385 MGI:5936152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8386 transcription start site region 8386 MGI:5936153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8387 transcription start site region 8387 MGI:5936154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8388 transcription start site region 8388 MGI:5936155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8389 transcription start site region 8389 MGI:5936156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8390 transcription start site region 8390 MGI:5936157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8391 transcription start site region 8391 MGI:5936158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8392 transcription start site region 8392 MGI:5936159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8393 transcription start site region 8393 MGI:5936160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8394 transcription start site region 8394 MGI:5936161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8395 transcription start site region 8395 MGI:5936162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8396 transcription start site region 8396 MGI:5936163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8397 transcription start site region 8397 MGI:5936164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8398 transcription start site region 8398 MGI:5936165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8399 transcription start site region 8399 MGI:5936166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8400 transcription start site region 8400 MGI:5936167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8401 transcription start site region 8401 MGI:5936168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8402 transcription start site region 8402 MGI:5936169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8403 transcription start site region 8403 MGI:5936170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8404 transcription start site region 8404 MGI:5936171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8405 transcription start site region 8405 MGI:5936172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8406 transcription start site region 8406 MGI:5936173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8407 transcription start site region 8407 MGI:5936174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8408 transcription start site region 8408 MGI:5936175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8409 transcription start site region 8409 MGI:5936176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8410 transcription start site region 8410 MGI:5936177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8411 transcription start site region 8411 MGI:5936178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8412 transcription start site region 8412 MGI:5936179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8413 transcription start site region 8413 MGI:5936180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8414 transcription start site region 8414 MGI:5936181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8415 transcription start site region 8415 MGI:5936182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8416 transcription start site region 8416 MGI:5936183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8417 transcription start site region 8417 MGI:5936184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8418 transcription start site region 8418 MGI:5936185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8419 transcription start site region 8419 MGI:5936186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8420 transcription start site region 8420 MGI:5936187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8421 transcription start site region 8421 MGI:5936188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8422 transcription start site region 8422 MGI:5936189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8423 transcription start site region 8423 MGI:5936190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8424 transcription start site region 8424 MGI:5936191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8425 transcription start site region 8425 MGI:5936192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8426 transcription start site region 8426 MGI:5936193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8427 transcription start site region 8427 MGI:5936194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8428 transcription start site region 8428 MGI:5936195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8429 transcription start site region 8429 MGI:5936196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8430 transcription start site region 8430 MGI:5936197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8431 transcription start site region 8431 MGI:5936198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8432 transcription start site region 8432 MGI:5936199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8433 transcription start site region 8433 MGI:5936200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8434 transcription start site region 8434 MGI:5936201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8435 transcription start site region 8435 MGI:5936202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8436 transcription start site region 8436 MGI:5936203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8437 transcription start site region 8437 MGI:5936204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8438 transcription start site region 8438 MGI:5936205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8439 transcription start site region 8439 MGI:5936206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8440 transcription start site region 8440 MGI:5936207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8441 transcription start site region 8441 MGI:5936208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8442 transcription start site region 8442 MGI:5936209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8443 transcription start site region 8443 MGI:5936210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8444 transcription start site region 8444 MGI:5936211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8445 transcription start site region 8445 MGI:5936212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8446 transcription start site region 8446 MGI:5936213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8447 transcription start site region 8447 MGI:5936214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8448 transcription start site region 8448 MGI:5936215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8449 transcription start site region 8449 MGI:5936216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8450 transcription start site region 8450 MGI:5936217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8451 transcription start site region 8451 MGI:5936218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8452 transcription start site region 8452 MGI:5936219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8453 transcription start site region 8453 MGI:5936220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8454 transcription start site region 8454 MGI:5936221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8455 transcription start site region 8455 MGI:5936222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8456 transcription start site region 8456 MGI:5936223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8457 transcription start site region 8457 MGI:5936224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8458 transcription start site region 8458 MGI:5936225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8459 transcription start site region 8459 MGI:5936226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8460 transcription start site region 8460 MGI:5936227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8461 transcription start site region 8461 MGI:5936228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8462 transcription start site region 8462 MGI:5936229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8463 transcription start site region 8463 MGI:5936230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8464 transcription start site region 8464 MGI:5936231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8465 transcription start site region 8465 MGI:5936232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8466 transcription start site region 8466 MGI:5936233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8467 transcription start site region 8467 MGI:5936234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8468 transcription start site region 8468 MGI:5936235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8469 transcription start site region 8469 MGI:5936236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8470 transcription start site region 8470 MGI:5936237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8471 transcription start site region 8471 MGI:5936238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8472 transcription start site region 8472 MGI:5936239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8473 transcription start site region 8473 MGI:5936240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8474 transcription start site region 8474 MGI:5936241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8475 transcription start site region 8475 MGI:5936242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8476 transcription start site region 8476 MGI:5936243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8477 transcription start site region 8477 MGI:5936244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8478 transcription start site region 8478 MGI:5936245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8479 transcription start site region 8479 MGI:5936246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8480 transcription start site region 8480 MGI:5936247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8481 transcription start site region 8481 MGI:5936248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8482 transcription start site region 8482 MGI:5936249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8483 transcription start site region 8483 MGI:5936250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8484 transcription start site region 8484 MGI:5936251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8485 transcription start site region 8485 MGI:5936252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8486 transcription start site region 8486 MGI:5936253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8487 transcription start site region 8487 MGI:5936254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8488 transcription start site region 8488 MGI:5936255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8489 transcription start site region 8489 MGI:5936256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8490 transcription start site region 8490 MGI:5936257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8491 transcription start site region 8491 MGI:5936258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8492 transcription start site region 8492 MGI:5936259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8493 transcription start site region 8493 MGI:5936260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8494 transcription start site region 8494 MGI:5936261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8495 transcription start site region 8495 MGI:5936262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8496 transcription start site region 8496 MGI:5936263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8497 transcription start site region 8497 MGI:5936264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8498 transcription start site region 8498 MGI:5936265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8499 transcription start site region 8499 MGI:5936266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8500 transcription start site region 8500 MGI:5936267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8501 transcription start site region 8501 MGI:5936268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8502 transcription start site region 8502 MGI:5936269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8503 transcription start site region 8503 MGI:5936270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8504 transcription start site region 8504 MGI:5936271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8505 transcription start site region 8505 MGI:5936272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8506 transcription start site region 8506 MGI:5936273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8507 transcription start site region 8507 MGI:5936274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8508 transcription start site region 8508 MGI:5936275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8509 transcription start site region 8509 MGI:5936276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8510 transcription start site region 8510 MGI:5936277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8511 transcription start site region 8511 MGI:5936278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8512 transcription start site region 8512 MGI:5936279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8513 transcription start site region 8513 MGI:5936280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8514 transcription start site region 8514 MGI:5936281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8515 transcription start site region 8515 MGI:5936282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8516 transcription start site region 8516 MGI:5936283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8517 transcription start site region 8517 MGI:5936284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8518 transcription start site region 8518 MGI:5936285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8519 transcription start site region 8519 MGI:5936286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8520 transcription start site region 8520 MGI:5936287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8521 transcription start site region 8521 MGI:5936288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8522 transcription start site region 8522 MGI:5936289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8523 transcription start site region 8523 MGI:5936290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8524 transcription start site region 8524 MGI:5936291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8525 transcription start site region 8525 MGI:5936292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8526 transcription start site region 8526 MGI:5936293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8527 transcription start site region 8527 MGI:5936294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8528 transcription start site region 8528 MGI:5936295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8529 transcription start site region 8529 MGI:5936296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8530 transcription start site region 8530 MGI:5936297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8531 transcription start site region 8531 MGI:5936298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8532 transcription start site region 8532 MGI:5936299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8533 transcription start site region 8533 MGI:5936300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8534 transcription start site region 8534 MGI:5936301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8535 transcription start site region 8535 MGI:5936302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8536 transcription start site region 8536 MGI:5936303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8537 transcription start site region 8537 MGI:5936304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8538 transcription start site region 8538 MGI:5936305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8539 transcription start site region 8539 MGI:5936306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8540 transcription start site region 8540 MGI:5936307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8541 transcription start site region 8541 MGI:5936308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8542 transcription start site region 8542 MGI:5936309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8543 transcription start site region 8543 MGI:5936310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8544 transcription start site region 8544 MGI:5936311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8545 transcription start site region 8545 MGI:5936312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8546 transcription start site region 8546 MGI:5936313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8547 transcription start site region 8547 MGI:5936314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8548 transcription start site region 8548 MGI:5936315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8549 transcription start site region 8549 MGI:5936316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8550 transcription start site region 8550 MGI:5936317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8551 transcription start site region 8551 MGI:5936318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8552 transcription start site region 8552 MGI:5936319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8553 transcription start site region 8553 MGI:5936320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8554 transcription start site region 8554 MGI:5936321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8555 transcription start site region 8555 MGI:5936322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8556 transcription start site region 8556 MGI:5936323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8557 transcription start site region 8557 MGI:5936324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8558 transcription start site region 8558 MGI:5936325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8559 transcription start site region 8559 MGI:5936326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8560 transcription start site region 8560 MGI:5936327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8561 transcription start site region 8561 MGI:5936328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8562 transcription start site region 8562 MGI:5936329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8563 transcription start site region 8563 MGI:5936330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8564 transcription start site region 8564 MGI:5936331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8565 transcription start site region 8565 MGI:5936332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8566 transcription start site region 8566 MGI:5936333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8567 transcription start site region 8567 MGI:5936334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8568 transcription start site region 8568 MGI:5936335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8569 transcription start site region 8569 MGI:5936336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8570 transcription start site region 8570 MGI:5936337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8571 transcription start site region 8571 MGI:5936338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8572 transcription start site region 8572 MGI:5936339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8573 transcription start site region 8573 MGI:5936340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8574 transcription start site region 8574 MGI:5936341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8575 transcription start site region 8575 MGI:5936342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8576 transcription start site region 8576 MGI:5936343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8577 transcription start site region 8577 MGI:5936344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8578 transcription start site region 8578 MGI:5936345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8579 transcription start site region 8579 MGI:5936346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8580 transcription start site region 8580 MGI:5936347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8581 transcription start site region 8581 MGI:5936348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8582 transcription start site region 8582 MGI:5936349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8583 transcription start site region 8583 MGI:5936350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8584 transcription start site region 8584 MGI:5936351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8585 transcription start site region 8585 MGI:5936352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8586 transcription start site region 8586 MGI:5936353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8587 transcription start site region 8587 MGI:5936354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8588 transcription start site region 8588 MGI:5936355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8589 transcription start site region 8589 MGI:5936356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8590 transcription start site region 8590 MGI:5936357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8591 transcription start site region 8591 MGI:5936358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8592 transcription start site region 8592 MGI:5936359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8593 transcription start site region 8593 MGI:5936360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8594 transcription start site region 8594 MGI:5936361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8595 transcription start site region 8595 MGI:5936362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8596 transcription start site region 8596 MGI:5936363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8597 transcription start site region 8597 MGI:5936364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8598 transcription start site region 8598 MGI:5936365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8599 transcription start site region 8599 MGI:5936366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8600 transcription start site region 8600 MGI:5936367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8601 transcription start site region 8601 MGI:5936368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8602 transcription start site region 8602 MGI:5936369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8603 transcription start site region 8603 MGI:5936370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8604 transcription start site region 8604 MGI:5936371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8605 transcription start site region 8605 MGI:5936372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8606 transcription start site region 8606 MGI:5936373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8607 transcription start site region 8607 MGI:5936374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8608 transcription start site region 8608 MGI:5936375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8609 transcription start site region 8609 MGI:5936376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8610 transcription start site region 8610 MGI:5936377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8611 transcription start site region 8611 MGI:5936378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8612 transcription start site region 8612 MGI:5936379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8613 transcription start site region 8613 MGI:5936380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8614 transcription start site region 8614 MGI:5936381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8615 transcription start site region 8615 MGI:5936382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8616 transcription start site region 8616 MGI:5936383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8617 transcription start site region 8617 MGI:5936384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8618 transcription start site region 8618 MGI:5936385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8619 transcription start site region 8619 MGI:5936386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8620 transcription start site region 8620 MGI:5936387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8621 transcription start site region 8621 MGI:5936388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8622 transcription start site region 8622 MGI:5936389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8623 transcription start site region 8623 MGI:5936390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8624 transcription start site region 8624 MGI:5936391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8625 transcription start site region 8625 MGI:5936392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8626 transcription start site region 8626 MGI:5936393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8627 transcription start site region 8627 MGI:5936394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8628 transcription start site region 8628 MGI:5936395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8629 transcription start site region 8629 MGI:5936396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8630 transcription start site region 8630 MGI:5936397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8631 transcription start site region 8631 MGI:5936398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8632 transcription start site region 8632 MGI:5936399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8633 transcription start site region 8633 MGI:5936400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8634 transcription start site region 8634 MGI:5936401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8635 transcription start site region 8635 MGI:5936402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8636 transcription start site region 8636 MGI:5936403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8637 transcription start site region 8637 MGI:5936404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8638 transcription start site region 8638 MGI:5936405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8639 transcription start site region 8639 MGI:5936406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8640 transcription start site region 8640 MGI:5936407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8641 transcription start site region 8641 MGI:5936408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8642 transcription start site region 8642 MGI:5936409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8643 transcription start site region 8643 MGI:5936410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8644 transcription start site region 8644 MGI:5936411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8645 transcription start site region 8645 MGI:5936412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8646 transcription start site region 8646 MGI:5936413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8647 transcription start site region 8647 MGI:5936414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8648 transcription start site region 8648 MGI:5936415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8649 transcription start site region 8649 MGI:5936416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8650 transcription start site region 8650 MGI:5936417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8651 transcription start site region 8651 MGI:5936418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8652 transcription start site region 8652 MGI:5936419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8653 transcription start site region 8653 MGI:5936420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8654 transcription start site region 8654 MGI:5936421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8655 transcription start site region 8655 MGI:5936422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8656 transcription start site region 8656 MGI:5936423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8657 transcription start site region 8657 MGI:5936424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8658 transcription start site region 8658 MGI:5936425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8659 transcription start site region 8659 MGI:5936426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8660 transcription start site region 8660 MGI:5936427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8661 transcription start site region 8661 MGI:5936428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8662 transcription start site region 8662 MGI:5936429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8663 transcription start site region 8663 MGI:5936430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8664 transcription start site region 8664 MGI:5936431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8665 transcription start site region 8665 MGI:5936432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8666 transcription start site region 8666 MGI:5936433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8667 transcription start site region 8667 MGI:5936434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8668 transcription start site region 8668 MGI:5936435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8669 transcription start site region 8669 MGI:5936436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8670 transcription start site region 8670 MGI:5936437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8671 transcription start site region 8671 MGI:5936438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8672 transcription start site region 8672 MGI:5936439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8673 transcription start site region 8673 MGI:5936440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8674 transcription start site region 8674 MGI:5936441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8675 transcription start site region 8675 MGI:5936442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8676 transcription start site region 8676 MGI:5936443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8677 transcription start site region 8677 MGI:5936444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8678 transcription start site region 8678 MGI:5936445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8679 transcription start site region 8679 MGI:5936446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8680 transcription start site region 8680 MGI:5936447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8681 transcription start site region 8681 MGI:5936448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8682 transcription start site region 8682 MGI:5936449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8683 transcription start site region 8683 MGI:5936450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8684 transcription start site region 8684 MGI:5936451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8685 transcription start site region 8685 MGI:5936452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8686 transcription start site region 8686 MGI:5936453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8687 transcription start site region 8687 MGI:5936454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8688 transcription start site region 8688 MGI:5936455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8689 transcription start site region 8689 MGI:5936456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8690 transcription start site region 8690 MGI:5936457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8691 transcription start site region 8691 MGI:5936458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8692 transcription start site region 8692 MGI:5936459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8693 transcription start site region 8693 MGI:5936460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8694 transcription start site region 8694 MGI:5936461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8695 transcription start site region 8695 MGI:5936462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8696 transcription start site region 8696 MGI:5936463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8697 transcription start site region 8697 MGI:5936464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8698 transcription start site region 8698 MGI:5936465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8699 transcription start site region 8699 MGI:5936466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8700 transcription start site region 8700 MGI:5936467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8701 transcription start site region 8701 MGI:5936468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8702 transcription start site region 8702 MGI:5936469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8703 transcription start site region 8703 MGI:5936470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8704 transcription start site region 8704 MGI:5936471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8705 transcription start site region 8705 MGI:5936472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8706 transcription start site region 8706 MGI:5936473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8707 transcription start site region 8707 MGI:5936474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8708 transcription start site region 8708 MGI:5936475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8709 transcription start site region 8709 MGI:5936476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8710 transcription start site region 8710 MGI:5936477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8711 transcription start site region 8711 MGI:5936478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8712 transcription start site region 8712 MGI:5936479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8713 transcription start site region 8713 MGI:5936480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8714 transcription start site region 8714 MGI:5936481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8715 transcription start site region 8715 MGI:5936482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8716 transcription start site region 8716 MGI:5936483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8717 transcription start site region 8717 MGI:5936484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8718 transcription start site region 8718 MGI:5936485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8719 transcription start site region 8719 MGI:5936486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8720 transcription start site region 8720 MGI:5936487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8721 transcription start site region 8721 MGI:5936488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8722 transcription start site region 8722 MGI:5936489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8723 transcription start site region 8723 MGI:5936490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8724 transcription start site region 8724 MGI:5936491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8725 transcription start site region 8725 MGI:5936492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8726 transcription start site region 8726 MGI:5936493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8727 transcription start site region 8727 MGI:5936494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8728 transcription start site region 8728 MGI:5936495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8729 transcription start site region 8729 MGI:5936496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8730 transcription start site region 8730 MGI:5936497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8731 transcription start site region 8731 MGI:5936498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8732 transcription start site region 8732 MGI:5936499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8733 transcription start site region 8733 MGI:5936500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8734 transcription start site region 8734 MGI:5936501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8735 transcription start site region 8735 MGI:5936502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8736 transcription start site region 8736 MGI:5936503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8737 transcription start site region 8737 MGI:5936504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8738 transcription start site region 8738 MGI:5936505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8739 transcription start site region 8739 MGI:5936506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8740 transcription start site region 8740 MGI:5936507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8741 transcription start site region 8741 MGI:5936508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8742 transcription start site region 8742 MGI:5936509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8743 transcription start site region 8743 MGI:5936510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8744 transcription start site region 8744 MGI:5936511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8745 transcription start site region 8745 MGI:5936512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8746 transcription start site region 8746 MGI:5936513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8747 transcription start site region 8747 MGI:5936514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8748 transcription start site region 8748 MGI:5936515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8749 transcription start site region 8749 MGI:5936516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8750 transcription start site region 8750 MGI:5936517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8751 transcription start site region 8751 MGI:5936518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8752 transcription start site region 8752 MGI:5936519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8753 transcription start site region 8753 MGI:5936520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8754 transcription start site region 8754 MGI:5936521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8755 transcription start site region 8755 MGI:5936522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8756 transcription start site region 8756 MGI:5936523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8757 transcription start site region 8757 MGI:5936524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8758 transcription start site region 8758 MGI:5936525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8759 transcription start site region 8759 MGI:5936526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8760 transcription start site region 8760 MGI:5936527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8761 transcription start site region 8761 MGI:5936528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8762 transcription start site region 8762 MGI:5936529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8763 transcription start site region 8763 MGI:5936530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8764 transcription start site region 8764 MGI:5936531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8765 transcription start site region 8765 MGI:5936532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8766 transcription start site region 8766 MGI:5936533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8767 transcription start site region 8767 MGI:5936534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8768 transcription start site region 8768 MGI:5936535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8769 transcription start site region 8769 MGI:5936536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8770 transcription start site region 8770 MGI:5936537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8771 transcription start site region 8771 MGI:5936538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8772 transcription start site region 8772 MGI:5936539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8773 transcription start site region 8773 MGI:5936540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8774 transcription start site region 8774 MGI:5936541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8775 transcription start site region 8775 MGI:5936542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8776 transcription start site region 8776 MGI:5936543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8777 transcription start site region 8777 MGI:5936544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8778 transcription start site region 8778 MGI:5936545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8779 transcription start site region 8779 MGI:5936546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8780 transcription start site region 8780 MGI:5936547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8781 transcription start site region 8781 MGI:5936548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8782 transcription start site region 8782 MGI:5936549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8783 transcription start site region 8783 MGI:5936550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8784 transcription start site region 8784 MGI:5936551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8785 transcription start site region 8785 MGI:5936552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8786 transcription start site region 8786 MGI:5936553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8787 transcription start site region 8787 MGI:5936554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8788 transcription start site region 8788 MGI:5936555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8789 transcription start site region 8789 MGI:5936556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8790 transcription start site region 8790 MGI:5936557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8791 transcription start site region 8791 MGI:5936558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8792 transcription start site region 8792 MGI:5936559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8793 transcription start site region 8793 MGI:5936560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8794 transcription start site region 8794 MGI:5936561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8795 transcription start site region 8795 MGI:5936562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8796 transcription start site region 8796 MGI:5936563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8797 transcription start site region 8797 MGI:5936564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8798 transcription start site region 8798 MGI:5936565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8799 transcription start site region 8799 MGI:5936566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8800 transcription start site region 8800 MGI:5936567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8801 transcription start site region 8801 MGI:5936568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8802 transcription start site region 8802 MGI:5936569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8803 transcription start site region 8803 MGI:5936570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8804 transcription start site region 8804 MGI:5936571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8805 transcription start site region 8805 MGI:5936572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8806 transcription start site region 8806 MGI:5936573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8807 transcription start site region 8807 MGI:5936574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8808 transcription start site region 8808 MGI:5936575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8809 transcription start site region 8809 MGI:5936576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8810 transcription start site region 8810 MGI:5936577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8811 transcription start site region 8811 MGI:5936578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP