Tssr6814 transcription start site region 6814 MGI:5934581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6815 transcription start site region 6815 MGI:5934582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6816 transcription start site region 6816 MGI:5934583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6817 transcription start site region 6817 MGI:5934584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6818 transcription start site region 6818 MGI:5934585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6819 transcription start site region 6819 MGI:5934586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6820 transcription start site region 6820 MGI:5934587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6821 transcription start site region 6821 MGI:5934588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6822 transcription start site region 6822 MGI:5934589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6823 transcription start site region 6823 MGI:5934590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6824 transcription start site region 6824 MGI:5934591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6825 transcription start site region 6825 MGI:5934592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6826 transcription start site region 6826 MGI:5934593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6827 transcription start site region 6827 MGI:5934594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6828 transcription start site region 6828 MGI:5934595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6829 transcription start site region 6829 MGI:5934596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6830 transcription start site region 6830 MGI:5934597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6831 transcription start site region 6831 MGI:5934598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6832 transcription start site region 6832 MGI:5934599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6833 transcription start site region 6833 MGI:5934600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6834 transcription start site region 6834 MGI:5934601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6835 transcription start site region 6835 MGI:5934602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6836 transcription start site region 6836 MGI:5934603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6837 transcription start site region 6837 MGI:5934604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6838 transcription start site region 6838 MGI:5934605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6839 transcription start site region 6839 MGI:5934606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6840 transcription start site region 6840 MGI:5934607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6841 transcription start site region 6841 MGI:5934608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6842 transcription start site region 6842 MGI:5934609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6843 transcription start site region 6843 MGI:5934610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6844 transcription start site region 6844 MGI:5934611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6845 transcription start site region 6845 MGI:5934612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6846 transcription start site region 6846 MGI:5934613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6847 transcription start site region 6847 MGI:5934614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6848 transcription start site region 6848 MGI:5934615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6849 transcription start site region 6849 MGI:5934616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6850 transcription start site region 6850 MGI:5934617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6851 transcription start site region 6851 MGI:5934618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6852 transcription start site region 6852 MGI:5934619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6853 transcription start site region 6853 MGI:5934620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6854 transcription start site region 6854 MGI:5934621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6855 transcription start site region 6855 MGI:5934622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6856 transcription start site region 6856 MGI:5934623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6857 transcription start site region 6857 MGI:5934624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6858 transcription start site region 6858 MGI:5934625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6859 transcription start site region 6859 MGI:5934626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6860 transcription start site region 6860 MGI:5934627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6861 transcription start site region 6861 MGI:5934628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6862 transcription start site region 6862 MGI:5934629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6863 transcription start site region 6863 MGI:5934630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6864 transcription start site region 6864 MGI:5934631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6865 transcription start site region 6865 MGI:5934632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6866 transcription start site region 6866 MGI:5934633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6867 transcription start site region 6867 MGI:5934634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6868 transcription start site region 6868 MGI:5934635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6869 transcription start site region 6869 MGI:5934636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6870 transcription start site region 6870 MGI:5934637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6871 transcription start site region 6871 MGI:5934638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6872 transcription start site region 6872 MGI:5934639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6873 transcription start site region 6873 MGI:5934640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6874 transcription start site region 6874 MGI:5934641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6875 transcription start site region 6875 MGI:5934642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6876 transcription start site region 6876 MGI:5934643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6877 transcription start site region 6877 MGI:5934644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6878 transcription start site region 6878 MGI:5934645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6879 transcription start site region 6879 MGI:5934646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6880 transcription start site region 6880 MGI:5934647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6881 transcription start site region 6881 MGI:5934648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6882 transcription start site region 6882 MGI:5934649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6883 transcription start site region 6883 MGI:5934650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6884 transcription start site region 6884 MGI:5934651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6885 transcription start site region 6885 MGI:5934652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6886 transcription start site region 6886 MGI:5934653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6887 transcription start site region 6887 MGI:5934654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6888 transcription start site region 6888 MGI:5934655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6889 transcription start site region 6889 MGI:5934656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6890 transcription start site region 6890 MGI:5934657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6891 transcription start site region 6891 MGI:5934658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6892 transcription start site region 6892 MGI:5934659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6893 transcription start site region 6893 MGI:5934660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6894 transcription start site region 6894 MGI:5934661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6895 transcription start site region 6895 MGI:5934662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6896 transcription start site region 6896 MGI:5934663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6897 transcription start site region 6897 MGI:5934664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6898 transcription start site region 6898 MGI:5934665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6899 transcription start site region 6899 MGI:5934666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6900 transcription start site region 6900 MGI:5934667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6901 transcription start site region 6901 MGI:5934668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6902 transcription start site region 6902 MGI:5934669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6903 transcription start site region 6903 MGI:5934670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6904 transcription start site region 6904 MGI:5934671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6905 transcription start site region 6905 MGI:5934672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6906 transcription start site region 6906 MGI:5934673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6907 transcription start site region 6907 MGI:5934674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6908 transcription start site region 6908 MGI:5934675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6909 transcription start site region 6909 MGI:5934676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6910 transcription start site region 6910 MGI:5934677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6911 transcription start site region 6911 MGI:5934678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6912 transcription start site region 6912 MGI:5934679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6913 transcription start site region 6913 MGI:5934680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6914 transcription start site region 6914 MGI:5934681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6915 transcription start site region 6915 MGI:5934682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6916 transcription start site region 6916 MGI:5934683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6917 transcription start site region 6917 MGI:5934684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6918 transcription start site region 6918 MGI:5934685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6919 transcription start site region 6919 MGI:5934686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6920 transcription start site region 6920 MGI:5934687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6921 transcription start site region 6921 MGI:5934688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6922 transcription start site region 6922 MGI:5934689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6923 transcription start site region 6923 MGI:5934690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6924 transcription start site region 6924 MGI:5934691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6925 transcription start site region 6925 MGI:5934692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6926 transcription start site region 6926 MGI:5934693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6927 transcription start site region 6927 MGI:5934694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6928 transcription start site region 6928 MGI:5934695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6929 transcription start site region 6929 MGI:5934696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6930 transcription start site region 6930 MGI:5934697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6931 transcription start site region 6931 MGI:5934698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6932 transcription start site region 6932 MGI:5934699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6933 transcription start site region 6933 MGI:5934700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6934 transcription start site region 6934 MGI:5934701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6935 transcription start site region 6935 MGI:5934702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6936 transcription start site region 6936 MGI:5934703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6937 transcription start site region 6937 MGI:5934704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6938 transcription start site region 6938 MGI:5934705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6939 transcription start site region 6939 MGI:5934706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6940 transcription start site region 6940 MGI:5934707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6941 transcription start site region 6941 MGI:5934708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6942 transcription start site region 6942 MGI:5934709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6943 transcription start site region 6943 MGI:5934710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6944 transcription start site region 6944 MGI:5934711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6945 transcription start site region 6945 MGI:5934712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6946 transcription start site region 6946 MGI:5934713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6947 transcription start site region 6947 MGI:5934714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6948 transcription start site region 6948 MGI:5934715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6949 transcription start site region 6949 MGI:5934716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6950 transcription start site region 6950 MGI:5934717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6951 transcription start site region 6951 MGI:5934718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6952 transcription start site region 6952 MGI:5934719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6953 transcription start site region 6953 MGI:5934720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6954 transcription start site region 6954 MGI:5934721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6955 transcription start site region 6955 MGI:5934722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6956 transcription start site region 6956 MGI:5934723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6957 transcription start site region 6957 MGI:5934724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6958 transcription start site region 6958 MGI:5934725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6959 transcription start site region 6959 MGI:5934726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6960 transcription start site region 6960 MGI:5934727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6961 transcription start site region 6961 MGI:5934728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6962 transcription start site region 6962 MGI:5934729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6963 transcription start site region 6963 MGI:5934730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6964 transcription start site region 6964 MGI:5934731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6965 transcription start site region 6965 MGI:5934732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6966 transcription start site region 6966 MGI:5934733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6967 transcription start site region 6967 MGI:5934734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6968 transcription start site region 6968 MGI:5934735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6969 transcription start site region 6969 MGI:5934736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6970 transcription start site region 6970 MGI:5934737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6971 transcription start site region 6971 MGI:5934738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6972 transcription start site region 6972 MGI:5934739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6973 transcription start site region 6973 MGI:5934740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6974 transcription start site region 6974 MGI:5934741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6975 transcription start site region 6975 MGI:5934742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6976 transcription start site region 6976 MGI:5934743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6977 transcription start site region 6977 MGI:5934744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6978 transcription start site region 6978 MGI:5934745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6979 transcription start site region 6979 MGI:5934746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6980 transcription start site region 6980 MGI:5934747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6981 transcription start site region 6981 MGI:5934748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6982 transcription start site region 6982 MGI:5934749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6983 transcription start site region 6983 MGI:5934750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6984 transcription start site region 6984 MGI:5934751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6985 transcription start site region 6985 MGI:5934752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6986 transcription start site region 6986 MGI:5934753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6987 transcription start site region 6987 MGI:5934754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6988 transcription start site region 6988 MGI:5934755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6989 transcription start site region 6989 MGI:5934756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6990 transcription start site region 6990 MGI:5934757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6991 transcription start site region 6991 MGI:5934758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6992 transcription start site region 6992 MGI:5934759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6993 transcription start site region 6993 MGI:5934760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6994 transcription start site region 6994 MGI:5934761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6995 transcription start site region 6995 MGI:5934762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6996 transcription start site region 6996 MGI:5934763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6997 transcription start site region 6997 MGI:5934764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6998 transcription start site region 6998 MGI:5934765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6999 transcription start site region 6999 MGI:5934766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7000 transcription start site region 7000 MGI:5934767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7001 transcription start site region 7001 MGI:5934768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7002 transcription start site region 7002 MGI:5934769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7003 transcription start site region 7003 MGI:5934770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7004 transcription start site region 7004 MGI:5934771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7005 transcription start site region 7005 MGI:5934772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7006 transcription start site region 7006 MGI:5934773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7007 transcription start site region 7007 MGI:5934774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7008 transcription start site region 7008 MGI:5934775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7009 transcription start site region 7009 MGI:5934776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7010 transcription start site region 7010 MGI:5934777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7011 transcription start site region 7011 MGI:5934778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7012 transcription start site region 7012 MGI:5934779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7013 transcription start site region 7013 MGI:5934780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7014 transcription start site region 7014 MGI:5934781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7015 transcription start site region 7015 MGI:5934782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7016 transcription start site region 7016 MGI:5934783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7017 transcription start site region 7017 MGI:5934784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7018 transcription start site region 7018 MGI:5934785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7019 transcription start site region 7019 MGI:5934786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7020 transcription start site region 7020 MGI:5934787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7021 transcription start site region 7021 MGI:5934788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7022 transcription start site region 7022 MGI:5934789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7023 transcription start site region 7023 MGI:5934790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7024 transcription start site region 7024 MGI:5934791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7025 transcription start site region 7025 MGI:5934792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7026 transcription start site region 7026 MGI:5934793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7027 transcription start site region 7027 MGI:5934794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7028 transcription start site region 7028 MGI:5934795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7029 transcription start site region 7029 MGI:5934796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7030 transcription start site region 7030 MGI:5934797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7031 transcription start site region 7031 MGI:5934798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7032 transcription start site region 7032 MGI:5934799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7033 transcription start site region 7033 MGI:5934800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7034 transcription start site region 7034 MGI:5934801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7035 transcription start site region 7035 MGI:5934802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7036 transcription start site region 7036 MGI:5934803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7037 transcription start site region 7037 MGI:5934804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7038 transcription start site region 7038 MGI:5934805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7039 transcription start site region 7039 MGI:5934806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7040 transcription start site region 7040 MGI:5934807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7041 transcription start site region 7041 MGI:5934808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7042 transcription start site region 7042 MGI:5934809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7043 transcription start site region 7043 MGI:5934810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7044 transcription start site region 7044 MGI:5934811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7045 transcription start site region 7045 MGI:5934812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7046 transcription start site region 7046 MGI:5934813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7047 transcription start site region 7047 MGI:5934814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7048 transcription start site region 7048 MGI:5934815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7049 transcription start site region 7049 MGI:5934816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7050 transcription start site region 7050 MGI:5934817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7051 transcription start site region 7051 MGI:5934818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7052 transcription start site region 7052 MGI:5934819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7053 transcription start site region 7053 MGI:5934820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7054 transcription start site region 7054 MGI:5934821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7055 transcription start site region 7055 MGI:5934822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7056 transcription start site region 7056 MGI:5934823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7057 transcription start site region 7057 MGI:5934824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7058 transcription start site region 7058 MGI:5934825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7059 transcription start site region 7059 MGI:5934826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7060 transcription start site region 7060 MGI:5934827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7061 transcription start site region 7061 MGI:5934828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7062 transcription start site region 7062 MGI:5934829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7063 transcription start site region 7063 MGI:5934830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7064 transcription start site region 7064 MGI:5934831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7065 transcription start site region 7065 MGI:5934832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7066 transcription start site region 7066 MGI:5934833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7067 transcription start site region 7067 MGI:5934834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7068 transcription start site region 7068 MGI:5934835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7069 transcription start site region 7069 MGI:5934836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7070 transcription start site region 7070 MGI:5934837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7071 transcription start site region 7071 MGI:5934838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7072 transcription start site region 7072 MGI:5934839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7073 transcription start site region 7073 MGI:5934840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7074 transcription start site region 7074 MGI:5934841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7075 transcription start site region 7075 MGI:5934842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7076 transcription start site region 7076 MGI:5934843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7077 transcription start site region 7077 MGI:5934844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7078 transcription start site region 7078 MGI:5934845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7079 transcription start site region 7079 MGI:5934846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7080 transcription start site region 7080 MGI:5934847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7081 transcription start site region 7081 MGI:5934848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7082 transcription start site region 7082 MGI:5934849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7083 transcription start site region 7083 MGI:5934850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7084 transcription start site region 7084 MGI:5934851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7085 transcription start site region 7085 MGI:5934852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7086 transcription start site region 7086 MGI:5934853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7087 transcription start site region 7087 MGI:5934854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7088 transcription start site region 7088 MGI:5934855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7089 transcription start site region 7089 MGI:5934856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7090 transcription start site region 7090 MGI:5934857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7091 transcription start site region 7091 MGI:5934858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7092 transcription start site region 7092 MGI:5934859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7093 transcription start site region 7093 MGI:5934860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7094 transcription start site region 7094 MGI:5934861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7095 transcription start site region 7095 MGI:5934862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7096 transcription start site region 7096 MGI:5934863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7097 transcription start site region 7097 MGI:5934864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7098 transcription start site region 7098 MGI:5934865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7099 transcription start site region 7099 MGI:5934866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7100 transcription start site region 7100 MGI:5934867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7101 transcription start site region 7101 MGI:5934868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7102 transcription start site region 7102 MGI:5934869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7103 transcription start site region 7103 MGI:5934870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7104 transcription start site region 7104 MGI:5934871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7105 transcription start site region 7105 MGI:5934872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7106 transcription start site region 7106 MGI:5934873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7107 transcription start site region 7107 MGI:5934874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7108 transcription start site region 7108 MGI:5934875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7109 transcription start site region 7109 MGI:5934876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7110 transcription start site region 7110 MGI:5934877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7111 transcription start site region 7111 MGI:5934878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7112 transcription start site region 7112 MGI:5934879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7113 transcription start site region 7113 MGI:5934880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7114 transcription start site region 7114 MGI:5934881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7115 transcription start site region 7115 MGI:5934882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7116 transcription start site region 7116 MGI:5934883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7117 transcription start site region 7117 MGI:5934884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7118 transcription start site region 7118 MGI:5934885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7119 transcription start site region 7119 MGI:5934886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7120 transcription start site region 7120 MGI:5934887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7121 transcription start site region 7121 MGI:5934888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7122 transcription start site region 7122 MGI:5934889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7123 transcription start site region 7123 MGI:5934890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7124 transcription start site region 7124 MGI:5934891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7125 transcription start site region 7125 MGI:5934892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7126 transcription start site region 7126 MGI:5934893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7127 transcription start site region 7127 MGI:5934894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7128 transcription start site region 7128 MGI:5934895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7129 transcription start site region 7129 MGI:5934896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7130 transcription start site region 7130 MGI:5934897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7131 transcription start site region 7131 MGI:5934898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7132 transcription start site region 7132 MGI:5934899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7133 transcription start site region 7133 MGI:5934900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7134 transcription start site region 7134 MGI:5934901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7135 transcription start site region 7135 MGI:5934902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7136 transcription start site region 7136 MGI:5934903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7137 transcription start site region 7137 MGI:5934904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7138 transcription start site region 7138 MGI:5934905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7139 transcription start site region 7139 MGI:5934906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7140 transcription start site region 7140 MGI:5934907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7141 transcription start site region 7141 MGI:5934908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7142 transcription start site region 7142 MGI:5934909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7143 transcription start site region 7143 MGI:5934910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7144 transcription start site region 7144 MGI:5934911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7145 transcription start site region 7145 MGI:5934912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7146 transcription start site region 7146 MGI:5934913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7147 transcription start site region 7147 MGI:5934914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7148 transcription start site region 7148 MGI:5934915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7149 transcription start site region 7149 MGI:5934916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7150 transcription start site region 7150 MGI:5934917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7151 transcription start site region 7151 MGI:5934918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7152 transcription start site region 7152 MGI:5934919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7153 transcription start site region 7153 MGI:5934920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7154 transcription start site region 7154 MGI:5934921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7155 transcription start site region 7155 MGI:5934922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7156 transcription start site region 7156 MGI:5934923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7157 transcription start site region 7157 MGI:5934924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7158 transcription start site region 7158 MGI:5934925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7159 transcription start site region 7159 MGI:5934926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7160 transcription start site region 7160 MGI:5934927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7161 transcription start site region 7161 MGI:5934928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7162 transcription start site region 7162 MGI:5934929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7163 transcription start site region 7163 MGI:5934930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7164 transcription start site region 7164 MGI:5934931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7165 transcription start site region 7165 MGI:5934932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7166 transcription start site region 7166 MGI:5934933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7167 transcription start site region 7167 MGI:5934934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7168 transcription start site region 7168 MGI:5934935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7169 transcription start site region 7169 MGI:5934936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7170 transcription start site region 7170 MGI:5934937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7171 transcription start site region 7171 MGI:5934938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7172 transcription start site region 7172 MGI:5934939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7173 transcription start site region 7173 MGI:5934940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7174 transcription start site region 7174 MGI:5934941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7175 transcription start site region 7175 MGI:5934942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7176 transcription start site region 7176 MGI:5934943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7177 transcription start site region 7177 MGI:5934944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7178 transcription start site region 7178 MGI:5934945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7179 transcription start site region 7179 MGI:5934946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7180 transcription start site region 7180 MGI:5934947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7181 transcription start site region 7181 MGI:5934948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7182 transcription start site region 7182 MGI:5934949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7183 transcription start site region 7183 MGI:5934950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7184 transcription start site region 7184 MGI:5934951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7185 transcription start site region 7185 MGI:5934952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7186 transcription start site region 7186 MGI:5934953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7187 transcription start site region 7187 MGI:5934954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7188 transcription start site region 7188 MGI:5934955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7189 transcription start site region 7189 MGI:5934956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7190 transcription start site region 7190 MGI:5934957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7191 transcription start site region 7191 MGI:5934958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7192 transcription start site region 7192 MGI:5934959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7193 transcription start site region 7193 MGI:5934960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7194 transcription start site region 7194 MGI:5934961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7195 transcription start site region 7195 MGI:5934962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7196 transcription start site region 7196 MGI:5934963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7197 transcription start site region 7197 MGI:5934964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7198 transcription start site region 7198 MGI:5934965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7199 transcription start site region 7199 MGI:5934966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7200 transcription start site region 7200 MGI:5934967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7201 transcription start site region 7201 MGI:5934968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7202 transcription start site region 7202 MGI:5934969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7203 transcription start site region 7203 MGI:5934970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7204 transcription start site region 7204 MGI:5934971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7205 transcription start site region 7205 MGI:5934972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7206 transcription start site region 7206 MGI:5934973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7207 transcription start site region 7207 MGI:5934974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7208 transcription start site region 7208 MGI:5934975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7209 transcription start site region 7209 MGI:5934976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7210 transcription start site region 7210 MGI:5934977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7211 transcription start site region 7211 MGI:5934978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7212 transcription start site region 7212 MGI:5934979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7213 transcription start site region 7213 MGI:5934980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7214 transcription start site region 7214 MGI:5934981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7215 transcription start site region 7215 MGI:5934982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7216 transcription start site region 7216 MGI:5934983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7217 transcription start site region 7217 MGI:5934984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7218 transcription start site region 7218 MGI:5934985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7219 transcription start site region 7219 MGI:5934986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7220 transcription start site region 7220 MGI:5934987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7221 transcription start site region 7221 MGI:5934988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7222 transcription start site region 7222 MGI:5934989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7223 transcription start site region 7223 MGI:5934990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7224 transcription start site region 7224 MGI:5934991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7225 transcription start site region 7225 MGI:5934992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7226 transcription start site region 7226 MGI:5934993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7227 transcription start site region 7227 MGI:5934994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7228 transcription start site region 7228 MGI:5934995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7229 transcription start site region 7229 MGI:5934996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7230 transcription start site region 7230 MGI:5934997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7231 transcription start site region 7231 MGI:5934998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7232 transcription start site region 7232 MGI:5934999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7233 transcription start site region 7233 MGI:5935000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7234 transcription start site region 7234 MGI:5935001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7235 transcription start site region 7235 MGI:5935002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7236 transcription start site region 7236 MGI:5935003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7237 transcription start site region 7237 MGI:5935004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7238 transcription start site region 7238 MGI:5935005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7239 transcription start site region 7239 MGI:5935006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7240 transcription start site region 7240 MGI:5935007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7241 transcription start site region 7241 MGI:5935008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7242 transcription start site region 7242 MGI:5935009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7243 transcription start site region 7243 MGI:5935010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7244 transcription start site region 7244 MGI:5935011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7245 transcription start site region 7245 MGI:5935012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7246 transcription start site region 7246 MGI:5935013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7247 transcription start site region 7247 MGI:5935014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7248 transcription start site region 7248 MGI:5935015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7249 transcription start site region 7249 MGI:5935016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7250 transcription start site region 7250 MGI:5935017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7251 transcription start site region 7251 MGI:5935018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7252 transcription start site region 7252 MGI:5935019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7253 transcription start site region 7253 MGI:5935020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7254 transcription start site region 7254 MGI:5935021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7255 transcription start site region 7255 MGI:5935022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7256 transcription start site region 7256 MGI:5935023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7257 transcription start site region 7257 MGI:5935024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7258 transcription start site region 7258 MGI:5935025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7259 transcription start site region 7259 MGI:5935026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7260 transcription start site region 7260 MGI:5935027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7261 transcription start site region 7261 MGI:5935028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7262 transcription start site region 7262 MGI:5935029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7263 transcription start site region 7263 MGI:5935030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7264 transcription start site region 7264 MGI:5935031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7265 transcription start site region 7265 MGI:5935032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7266 transcription start site region 7266 MGI:5935033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7267 transcription start site region 7267 MGI:5935034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7268 transcription start site region 7268 MGI:5935035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7269 transcription start site region 7269 MGI:5935036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7270 transcription start site region 7270 MGI:5935037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7271 transcription start site region 7271 MGI:5935038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7272 transcription start site region 7272 MGI:5935039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7273 transcription start site region 7273 MGI:5935040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7274 transcription start site region 7274 MGI:5935041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7275 transcription start site region 7275 MGI:5935042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7276 transcription start site region 7276 MGI:5935043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7277 transcription start site region 7277 MGI:5935044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7278 transcription start site region 7278 MGI:5935045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7279 transcription start site region 7279 MGI:5935046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7280 transcription start site region 7280 MGI:5935047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7281 transcription start site region 7281 MGI:5935048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7282 transcription start site region 7282 MGI:5935049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7283 transcription start site region 7283 MGI:5935050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7284 transcription start site region 7284 MGI:5935051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7285 transcription start site region 7285 MGI:5935052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7286 transcription start site region 7286 MGI:5935053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7287 transcription start site region 7287 MGI:5935054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7288 transcription start site region 7288 MGI:5935055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7289 transcription start site region 7289 MGI:5935056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7290 transcription start site region 7290 MGI:5935057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7291 transcription start site region 7291 MGI:5935058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7292 transcription start site region 7292 MGI:5935059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7293 transcription start site region 7293 MGI:5935060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7294 transcription start site region 7294 MGI:5935061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7295 transcription start site region 7295 MGI:5935062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7296 transcription start site region 7296 MGI:5935063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7297 transcription start site region 7297 MGI:5935064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7298 transcription start site region 7298 MGI:5935065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7299 transcription start site region 7299 MGI:5935066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7300 transcription start site region 7300 MGI:5935067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7301 transcription start site region 7301 MGI:5935068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7302 transcription start site region 7302 MGI:5935069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7303 transcription start site region 7303 MGI:5935070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7304 transcription start site region 7304 MGI:5935071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7305 transcription start site region 7305 MGI:5935072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7306 transcription start site region 7306 MGI:5935073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7307 transcription start site region 7307 MGI:5935074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7308 transcription start site region 7308 MGI:5935075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7309 transcription start site region 7309 MGI:5935076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7310 transcription start site region 7310 MGI:5935077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7311 transcription start site region 7311 MGI:5935078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7312 transcription start site region 7312 MGI:5935079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7313 transcription start site region 7313 MGI:5935080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7314 transcription start site region 7314 MGI:5935081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7315 transcription start site region 7315 MGI:5935082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7316 transcription start site region 7316 MGI:5935083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7317 transcription start site region 7317 MGI:5935084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7318 transcription start site region 7318 MGI:5935085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7319 transcription start site region 7319 MGI:5935086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7320 transcription start site region 7320 MGI:5935087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7321 transcription start site region 7321 MGI:5935088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7322 transcription start site region 7322 MGI:5935089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7323 transcription start site region 7323 MGI:5935090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7324 transcription start site region 7324 MGI:5935091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7325 transcription start site region 7325 MGI:5935092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7326 transcription start site region 7326 MGI:5935093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7327 transcription start site region 7327 MGI:5935094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7328 transcription start site region 7328 MGI:5935095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7329 transcription start site region 7329 MGI:5935096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7330 transcription start site region 7330 MGI:5935097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7331 transcription start site region 7331 MGI:5935098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7332 transcription start site region 7332 MGI:5935099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7333 transcription start site region 7333 MGI:5935100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7334 transcription start site region 7334 MGI:5935101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7335 transcription start site region 7335 MGI:5935102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7336 transcription start site region 7336 MGI:5935103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7337 transcription start site region 7337 MGI:5935104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7338 transcription start site region 7338 MGI:5935105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7339 transcription start site region 7339 MGI:5935106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7340 transcription start site region 7340 MGI:5935107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7341 transcription start site region 7341 MGI:5935108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7342 transcription start site region 7342 MGI:5935109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7343 transcription start site region 7343 MGI:5935110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7344 transcription start site region 7344 MGI:5935111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7345 transcription start site region 7345 MGI:5935112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7346 transcription start site region 7346 MGI:5935113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7347 transcription start site region 7347 MGI:5935114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7348 transcription start site region 7348 MGI:5935115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7349 transcription start site region 7349 MGI:5935116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7350 transcription start site region 7350 MGI:5935117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7351 transcription start site region 7351 MGI:5935118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7352 transcription start site region 7352 MGI:5935119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7353 transcription start site region 7353 MGI:5935120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7354 transcription start site region 7354 MGI:5935121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7355 transcription start site region 7355 MGI:5935122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7356 transcription start site region 7356 MGI:5935123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7357 transcription start site region 7357 MGI:5935124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7358 transcription start site region 7358 MGI:5935125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7359 transcription start site region 7359 MGI:5935126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7360 transcription start site region 7360 MGI:5935127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7361 transcription start site region 7361 MGI:5935128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7362 transcription start site region 7362 MGI:5935129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7363 transcription start site region 7363 MGI:5935130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7364 transcription start site region 7364 MGI:5935131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7365 transcription start site region 7365 MGI:5935132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7366 transcription start site region 7366 MGI:5935133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7367 transcription start site region 7367 MGI:5935134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7368 transcription start site region 7368 MGI:5935135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7369 transcription start site region 7369 MGI:5935136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7370 transcription start site region 7370 MGI:5935137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7371 transcription start site region 7371 MGI:5935138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7372 transcription start site region 7372 MGI:5935139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7373 transcription start site region 7373 MGI:5935140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7374 transcription start site region 7374 MGI:5935141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7375 transcription start site region 7375 MGI:5935142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7376 transcription start site region 7376 MGI:5935143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7377 transcription start site region 7377 MGI:5935144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7378 transcription start site region 7378 MGI:5935145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7379 transcription start site region 7379 MGI:5935146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7380 transcription start site region 7380 MGI:5935147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7381 transcription start site region 7381 MGI:5935148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7382 transcription start site region 7382 MGI:5935149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7383 transcription start site region 7383 MGI:5935150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7384 transcription start site region 7384 MGI:5935151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7385 transcription start site region 7385 MGI:5935152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7386 transcription start site region 7386 MGI:5935153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7387 transcription start site region 7387 MGI:5935154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7388 transcription start site region 7388 MGI:5935155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7389 transcription start site region 7389 MGI:5935156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7390 transcription start site region 7390 MGI:5935157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7391 transcription start site region 7391 MGI:5935158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7392 transcription start site region 7392 MGI:5935159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7393 transcription start site region 7393 MGI:5935160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7394 transcription start site region 7394 MGI:5935161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7395 transcription start site region 7395 MGI:5935162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7396 transcription start site region 7396 MGI:5935163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7397 transcription start site region 7397 MGI:5935164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7398 transcription start site region 7398 MGI:5935165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7399 transcription start site region 7399 MGI:5935166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7400 transcription start site region 7400 MGI:5935167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7401 transcription start site region 7401 MGI:5935168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7402 transcription start site region 7402 MGI:5935169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7403 transcription start site region 7403 MGI:5935170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7404 transcription start site region 7404 MGI:5935171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7405 transcription start site region 7405 MGI:5935172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7406 transcription start site region 7406 MGI:5935173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7407 transcription start site region 7407 MGI:5935174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7408 transcription start site region 7408 MGI:5935175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7409 transcription start site region 7409 MGI:5935176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7410 transcription start site region 7410 MGI:5935177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7411 transcription start site region 7411 MGI:5935178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7412 transcription start site region 7412 MGI:5935179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7413 transcription start site region 7413 MGI:5935180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7414 transcription start site region 7414 MGI:5935181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7415 transcription start site region 7415 MGI:5935182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7416 transcription start site region 7416 MGI:5935183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7417 transcription start site region 7417 MGI:5935184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7418 transcription start site region 7418 MGI:5935185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7419 transcription start site region 7419 MGI:5935186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7420 transcription start site region 7420 MGI:5935187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7421 transcription start site region 7421 MGI:5935188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7422 transcription start site region 7422 MGI:5935189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7423 transcription start site region 7423 MGI:5935190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7424 transcription start site region 7424 MGI:5935191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7425 transcription start site region 7425 MGI:5935192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7426 transcription start site region 7426 MGI:5935193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7427 transcription start site region 7427 MGI:5935194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7428 transcription start site region 7428 MGI:5935195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7429 transcription start site region 7429 MGI:5935196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7430 transcription start site region 7430 MGI:5935197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7431 transcription start site region 7431 MGI:5935198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7432 transcription start site region 7432 MGI:5935199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7433 transcription start site region 7433 MGI:5935200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7434 transcription start site region 7434 MGI:5935201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7435 transcription start site region 7435 MGI:5935202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7436 transcription start site region 7436 MGI:5935203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7437 transcription start site region 7437 MGI:5935204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7438 transcription start site region 7438 MGI:5935205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7439 transcription start site region 7439 MGI:5935206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7440 transcription start site region 7440 MGI:5935207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7441 transcription start site region 7441 MGI:5935208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7442 transcription start site region 7442 MGI:5935209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7443 transcription start site region 7443 MGI:5935210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7444 transcription start site region 7444 MGI:5935211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7445 transcription start site region 7445 MGI:5935212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7446 transcription start site region 7446 MGI:5935213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7447 transcription start site region 7447 MGI:5935214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7448 transcription start site region 7448 MGI:5935215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7449 transcription start site region 7449 MGI:5935216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7450 transcription start site region 7450 MGI:5935217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7451 transcription start site region 7451 MGI:5935218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7452 transcription start site region 7452 MGI:5935219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7453 transcription start site region 7453 MGI:5935220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7454 transcription start site region 7454 MGI:5935221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7455 transcription start site region 7455 MGI:5935222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7456 transcription start site region 7456 MGI:5935223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7457 transcription start site region 7457 MGI:5935224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7458 transcription start site region 7458 MGI:5935225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7459 transcription start site region 7459 MGI:5935226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7460 transcription start site region 7460 MGI:5935227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7461 transcription start site region 7461 MGI:5935228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7462 transcription start site region 7462 MGI:5935229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7463 transcription start site region 7463 MGI:5935230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7464 transcription start site region 7464 MGI:5935231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7465 transcription start site region 7465 MGI:5935232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7466 transcription start site region 7466 MGI:5935233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7467 transcription start site region 7467 MGI:5935234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7468 transcription start site region 7468 MGI:5935235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7469 transcription start site region 7469 MGI:5935236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7470 transcription start site region 7470 MGI:5935237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7471 transcription start site region 7471 MGI:5935238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7472 transcription start site region 7472 MGI:5935239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7473 transcription start site region 7473 MGI:5935240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7474 transcription start site region 7474 MGI:5935241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7475 transcription start site region 7475 MGI:5935242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7476 transcription start site region 7476 MGI:5935243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7477 transcription start site region 7477 MGI:5935244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7478 transcription start site region 7478 MGI:5935245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7479 transcription start site region 7479 MGI:5935246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7480 transcription start site region 7480 MGI:5935247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7481 transcription start site region 7481 MGI:5935248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7482 transcription start site region 7482 MGI:5935249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7483 transcription start site region 7483 MGI:5935250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7484 transcription start site region 7484 MGI:5935251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7485 transcription start site region 7485 MGI:5935252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7486 transcription start site region 7486 MGI:5935253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7487 transcription start site region 7487 MGI:5935254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7488 transcription start site region 7488 MGI:5935255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7489 transcription start site region 7489 MGI:5935256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7490 transcription start site region 7490 MGI:5935257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7491 transcription start site region 7491 MGI:5935258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7492 transcription start site region 7492 MGI:5935259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7493 transcription start site region 7493 MGI:5935260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7494 transcription start site region 7494 MGI:5935261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7495 transcription start site region 7495 MGI:5935262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7496 transcription start site region 7496 MGI:5935263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7497 transcription start site region 7497 MGI:5935264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7498 transcription start site region 7498 MGI:5935265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7499 transcription start site region 7499 MGI:5935266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7500 transcription start site region 7500 MGI:5935267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7501 transcription start site region 7501 MGI:5935268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7502 transcription start site region 7502 MGI:5935269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7503 transcription start site region 7503 MGI:5935270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7504 transcription start site region 7504 MGI:5935271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7505 transcription start site region 7505 MGI:5935272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7506 transcription start site region 7506 MGI:5935273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7507 transcription start site region 7507 MGI:5935274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7508 transcription start site region 7508 MGI:5935275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7509 transcription start site region 7509 MGI:5935276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7510 transcription start site region 7510 MGI:5935277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7511 transcription start site region 7511 MGI:5935278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7512 transcription start site region 7512 MGI:5935279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7513 transcription start site region 7513 MGI:5935280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7514 transcription start site region 7514 MGI:5935281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7515 transcription start site region 7515 MGI:5935282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7516 transcription start site region 7516 MGI:5935283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7517 transcription start site region 7517 MGI:5935284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7518 transcription start site region 7518 MGI:5935285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7519 transcription start site region 7519 MGI:5935286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7520 transcription start site region 7520 MGI:5935287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7521 transcription start site region 7521 MGI:5935288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7522 transcription start site region 7522 MGI:5935289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7523 transcription start site region 7523 MGI:5935290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7524 transcription start site region 7524 MGI:5935291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7525 transcription start site region 7525 MGI:5935292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7526 transcription start site region 7526 MGI:5935293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7527 transcription start site region 7527 MGI:5935294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7528 transcription start site region 7528 MGI:5935295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7529 transcription start site region 7529 MGI:5935296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7530 transcription start site region 7530 MGI:5935297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7531 transcription start site region 7531 MGI:5935298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7532 transcription start site region 7532 MGI:5935299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7533 transcription start site region 7533 MGI:5935300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7534 transcription start site region 7534 MGI:5935301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7535 transcription start site region 7535 MGI:5935302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7536 transcription start site region 7536 MGI:5935303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7537 transcription start site region 7537 MGI:5935304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7538 transcription start site region 7538 MGI:5935305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7539 transcription start site region 7539 MGI:5935306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7540 transcription start site region 7540 MGI:5935307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7541 transcription start site region 7541 MGI:5935308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7542 transcription start site region 7542 MGI:5935309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7543 transcription start site region 7543 MGI:5935310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7544 transcription start site region 7544 MGI:5935311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7545 transcription start site region 7545 MGI:5935312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7546 transcription start site region 7546 MGI:5935313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7547 transcription start site region 7547 MGI:5935314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7548 transcription start site region 7548 MGI:5935315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7549 transcription start site region 7549 MGI:5935316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7550 transcription start site region 7550 MGI:5935317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7551 transcription start site region 7551 MGI:5935318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7552 transcription start site region 7552 MGI:5935319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7553 transcription start site region 7553 MGI:5935320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7554 transcription start site region 7554 MGI:5935321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7555 transcription start site region 7555 MGI:5935322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7556 transcription start site region 7556 MGI:5935323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7557 transcription start site region 7557 MGI:5935324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7558 transcription start site region 7558 MGI:5935325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7559 transcription start site region 7559 MGI:5935326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7560 transcription start site region 7560 MGI:5935327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7561 transcription start site region 7561 MGI:5935328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7562 transcription start site region 7562 MGI:5935329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7563 transcription start site region 7563 MGI:5935330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7564 transcription start site region 7564 MGI:5935331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7565 transcription start site region 7565 MGI:5935332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7566 transcription start site region 7566 MGI:5935333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7567 transcription start site region 7567 MGI:5935334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7568 transcription start site region 7568 MGI:5935335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7569 transcription start site region 7569 MGI:5935336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7570 transcription start site region 7570 MGI:5935337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7571 transcription start site region 7571 MGI:5935338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7572 transcription start site region 7572 MGI:5935339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7573 transcription start site region 7573 MGI:5935340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7574 transcription start site region 7574 MGI:5935341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7575 transcription start site region 7575 MGI:5935342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7576 transcription start site region 7576 MGI:5935343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7577 transcription start site region 7577 MGI:5935344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7578 transcription start site region 7578 MGI:5935345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7579 transcription start site region 7579 MGI:5935346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7580 transcription start site region 7580 MGI:5935347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7581 transcription start site region 7581 MGI:5935348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7582 transcription start site region 7582 MGI:5935349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7583 transcription start site region 7583 MGI:5935350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7584 transcription start site region 7584 MGI:5935351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7585 transcription start site region 7585 MGI:5935352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7586 transcription start site region 7586 MGI:5935353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7587 transcription start site region 7587 MGI:5935354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7588 transcription start site region 7588 MGI:5935355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7589 transcription start site region 7589 MGI:5935356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7590 transcription start site region 7590 MGI:5935357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7591 transcription start site region 7591 MGI:5935358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7592 transcription start site region 7592 MGI:5935359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7593 transcription start site region 7593 MGI:5935360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7594 transcription start site region 7594 MGI:5935361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7595 transcription start site region 7595 MGI:5935362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7596 transcription start site region 7596 MGI:5935363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7597 transcription start site region 7597 MGI:5935364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7598 transcription start site region 7598 MGI:5935365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7599 transcription start site region 7599 MGI:5935366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7600 transcription start site region 7600 MGI:5935367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7601 transcription start site region 7601 MGI:5935368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7602 transcription start site region 7602 MGI:5935369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7603 transcription start site region 7603 MGI:5935370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7604 transcription start site region 7604 MGI:5935371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7605 transcription start site region 7605 MGI:5935372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7606 transcription start site region 7606 MGI:5935373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7607 transcription start site region 7607 MGI:5935374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7608 transcription start site region 7608 MGI:5935375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7609 transcription start site region 7609 MGI:5935376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7610 transcription start site region 7610 MGI:5935377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7611 transcription start site region 7611 MGI:5935378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7612 transcription start site region 7612 MGI:5935379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7613 transcription start site region 7613 MGI:5935380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7614 transcription start site region 7614 MGI:5935381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7615 transcription start site region 7615 MGI:5935382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7616 transcription start site region 7616 MGI:5935383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7617 transcription start site region 7617 MGI:5935384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7618 transcription start site region 7618 MGI:5935385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7619 transcription start site region 7619 MGI:5935386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7620 transcription start site region 7620 MGI:5935387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7621 transcription start site region 7621 MGI:5935388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7622 transcription start site region 7622 MGI:5935389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7623 transcription start site region 7623 MGI:5935390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7624 transcription start site region 7624 MGI:5935391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7625 transcription start site region 7625 MGI:5935392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7626 transcription start site region 7626 MGI:5935393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7627 transcription start site region 7627 MGI:5935394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7628 transcription start site region 7628 MGI:5935395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7629 transcription start site region 7629 MGI:5935396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7630 transcription start site region 7630 MGI:5935397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7631 transcription start site region 7631 MGI:5935398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7632 transcription start site region 7632 MGI:5935399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7633 transcription start site region 7633 MGI:5935400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7634 transcription start site region 7634 MGI:5935401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7635 transcription start site region 7635 MGI:5935402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7636 transcription start site region 7636 MGI:5935403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7637 transcription start site region 7637 MGI:5935404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7638 transcription start site region 7638 MGI:5935405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7639 transcription start site region 7639 MGI:5935406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7640 transcription start site region 7640 MGI:5935407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7641 transcription start site region 7641 MGI:5935408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7642 transcription start site region 7642 MGI:5935409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7643 transcription start site region 7643 MGI:5935410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7644 transcription start site region 7644 MGI:5935411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7645 transcription start site region 7645 MGI:5935412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7646 transcription start site region 7646 MGI:5935413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7647 transcription start site region 7647 MGI:5935414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7648 transcription start site region 7648 MGI:5935415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7649 transcription start site region 7649 MGI:5935416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7650 transcription start site region 7650 MGI:5935417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7651 transcription start site region 7651 MGI:5935418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7652 transcription start site region 7652 MGI:5935419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7653 transcription start site region 7653 MGI:5935420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7654 transcription start site region 7654 MGI:5935421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7655 transcription start site region 7655 MGI:5935422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7656 transcription start site region 7656 MGI:5935423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7657 transcription start site region 7657 MGI:5935424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7658 transcription start site region 7658 MGI:5935425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7659 transcription start site region 7659 MGI:5935426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7660 transcription start site region 7660 MGI:5935427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7661 transcription start site region 7661 MGI:5935428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7662 transcription start site region 7662 MGI:5935429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7663 transcription start site region 7663 MGI:5935430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7664 transcription start site region 7664 MGI:5935431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7665 transcription start site region 7665 MGI:5935432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7666 transcription start site region 7666 MGI:5935433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7667 transcription start site region 7667 MGI:5935434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7668 transcription start site region 7668 MGI:5935435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7669 transcription start site region 7669 MGI:5935436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7670 transcription start site region 7670 MGI:5935437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7671 transcription start site region 7671 MGI:5935438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7672 transcription start site region 7672 MGI:5935439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7673 transcription start site region 7673 MGI:5935440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7674 transcription start site region 7674 MGI:5935441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7675 transcription start site region 7675 MGI:5935442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7676 transcription start site region 7676 MGI:5935443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7677 transcription start site region 7677 MGI:5935444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7678 transcription start site region 7678 MGI:5935445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7679 transcription start site region 7679 MGI:5935446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7680 transcription start site region 7680 MGI:5935447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7681 transcription start site region 7681 MGI:5935448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7682 transcription start site region 7682 MGI:5935449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7683 transcription start site region 7683 MGI:5935450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7684 transcription start site region 7684 MGI:5935451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7685 transcription start site region 7685 MGI:5935452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7686 transcription start site region 7686 MGI:5935453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7687 transcription start site region 7687 MGI:5935454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7688 transcription start site region 7688 MGI:5935455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7689 transcription start site region 7689 MGI:5935456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7690 transcription start site region 7690 MGI:5935457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7691 transcription start site region 7691 MGI:5935458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7692 transcription start site region 7692 MGI:5935459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7693 transcription start site region 7693 MGI:5935460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7694 transcription start site region 7694 MGI:5935461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7695 transcription start site region 7695 MGI:5935462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7696 transcription start site region 7696 MGI:5935463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7697 transcription start site region 7697 MGI:5935464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7698 transcription start site region 7698 MGI:5935465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7699 transcription start site region 7699 MGI:5935466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7700 transcription start site region 7700 MGI:5935467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7701 transcription start site region 7701 MGI:5935468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7702 transcription start site region 7702 MGI:5935469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7703 transcription start site region 7703 MGI:5935470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7704 transcription start site region 7704 MGI:5935471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7705 transcription start site region 7705 MGI:5935472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7706 transcription start site region 7706 MGI:5935473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7707 transcription start site region 7707 MGI:5935474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7708 transcription start site region 7708 MGI:5935475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7709 transcription start site region 7709 MGI:5935476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7710 transcription start site region 7710 MGI:5935477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7711 transcription start site region 7711 MGI:5935478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7712 transcription start site region 7712 MGI:5935479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7713 transcription start site region 7713 MGI:5935480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7714 transcription start site region 7714 MGI:5935481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7715 transcription start site region 7715 MGI:5935482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7716 transcription start site region 7716 MGI:5935483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7717 transcription start site region 7717 MGI:5935484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7718 transcription start site region 7718 MGI:5935485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7719 transcription start site region 7719 MGI:5935486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7720 transcription start site region 7720 MGI:5935487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7721 transcription start site region 7721 MGI:5935488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7722 transcription start site region 7722 MGI:5935489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7723 transcription start site region 7723 MGI:5935490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7724 transcription start site region 7724 MGI:5935491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7725 transcription start site region 7725 MGI:5935492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7726 transcription start site region 7726 MGI:5935493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7727 transcription start site region 7727 MGI:5935494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7728 transcription start site region 7728 MGI:5935495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7729 transcription start site region 7729 MGI:5935496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7730 transcription start site region 7730 MGI:5935497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7731 transcription start site region 7731 MGI:5935498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7732 transcription start site region 7732 MGI:5935499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7733 transcription start site region 7733 MGI:5935500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7734 transcription start site region 7734 MGI:5935501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7735 transcription start site region 7735 MGI:5935502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7736 transcription start site region 7736 MGI:5935503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7737 transcription start site region 7737 MGI:5935504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7738 transcription start site region 7738 MGI:5935505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7739 transcription start site region 7739 MGI:5935506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7740 transcription start site region 7740 MGI:5935507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7741 transcription start site region 7741 MGI:5935508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7742 transcription start site region 7742 MGI:5935509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7743 transcription start site region 7743 MGI:5935510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7744 transcription start site region 7744 MGI:5935511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7745 transcription start site region 7745 MGI:5935512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7746 transcription start site region 7746 MGI:5935513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7747 transcription start site region 7747 MGI:5935514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7748 transcription start site region 7748 MGI:5935515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7749 transcription start site region 7749 MGI:5935516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7750 transcription start site region 7750 MGI:5935517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7751 transcription start site region 7751 MGI:5935518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7752 transcription start site region 7752 MGI:5935519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7753 transcription start site region 7753 MGI:5935520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7754 transcription start site region 7754 MGI:5935521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7755 transcription start site region 7755 MGI:5935522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7756 transcription start site region 7756 MGI:5935523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7757 transcription start site region 7757 MGI:5935524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7758 transcription start site region 7758 MGI:5935525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7759 transcription start site region 7759 MGI:5935526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7760 transcription start site region 7760 MGI:5935527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7761 transcription start site region 7761 MGI:5935528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7762 transcription start site region 7762 MGI:5935529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7763 transcription start site region 7763 MGI:5935530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7764 transcription start site region 7764 MGI:5935531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7765 transcription start site region 7765 MGI:5935532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7766 transcription start site region 7766 MGI:5935533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7767 transcription start site region 7767 MGI:5935534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7768 transcription start site region 7768 MGI:5935535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7769 transcription start site region 7769 MGI:5935536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7770 transcription start site region 7770 MGI:5935537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7771 transcription start site region 7771 MGI:5935538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7772 transcription start site region 7772 MGI:5935539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7773 transcription start site region 7773 MGI:5935540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7774 transcription start site region 7774 MGI:5935541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7775 transcription start site region 7775 MGI:5935542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7776 transcription start site region 7776 MGI:5935543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7777 transcription start site region 7777 MGI:5935544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7778 transcription start site region 7778 MGI:5935545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7779 transcription start site region 7779 MGI:5935546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7780 transcription start site region 7780 MGI:5935547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7781 transcription start site region 7781 MGI:5935548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7782 transcription start site region 7782 MGI:5935549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7783 transcription start site region 7783 MGI:5935550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7784 transcription start site region 7784 MGI:5935551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7785 transcription start site region 7785 MGI:5935552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7786 transcription start site region 7786 MGI:5935553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7787 transcription start site region 7787 MGI:5935554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7788 transcription start site region 7788 MGI:5935555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7789 transcription start site region 7789 MGI:5935556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7790 transcription start site region 7790 MGI:5935557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7791 transcription start site region 7791 MGI:5935558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7792 transcription start site region 7792 MGI:5935559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7793 transcription start site region 7793 MGI:5935560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7794 transcription start site region 7794 MGI:5935561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7795 transcription start site region 7795 MGI:5935562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7796 transcription start site region 7796 MGI:5935563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7797 transcription start site region 7797 MGI:5935564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7798 transcription start site region 7798 MGI:5935565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7799 transcription start site region 7799 MGI:5935566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7800 transcription start site region 7800 MGI:5935567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7801 transcription start site region 7801 MGI:5935568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7802 transcription start site region 7802 MGI:5935569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7803 transcription start site region 7803 MGI:5935570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7804 transcription start site region 7804 MGI:5935571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7805 transcription start site region 7805 MGI:5935572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7806 transcription start site region 7806 MGI:5935573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7807 transcription start site region 7807 MGI:5935574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7808 transcription start site region 7808 MGI:5935575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7809 transcription start site region 7809 MGI:5935576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7810 transcription start site region 7810 MGI:5935577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7811 transcription start site region 7811 MGI:5935578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7812 transcription start site region 7812 MGI:5935579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7813 transcription start site region 7813 MGI:5935580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP