Tssr5812 transcription start site region 5812 MGI:5933579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5813 transcription start site region 5813 MGI:5933580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5814 transcription start site region 5814 MGI:5933581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5815 transcription start site region 5815 MGI:5933582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5816 transcription start site region 5816 MGI:5933583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5817 transcription start site region 5817 MGI:5933584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5818 transcription start site region 5818 MGI:5933585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5819 transcription start site region 5819 MGI:5933586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5820 transcription start site region 5820 MGI:5933587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5821 transcription start site region 5821 MGI:5933588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5822 transcription start site region 5822 MGI:5933589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5823 transcription start site region 5823 MGI:5933590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5824 transcription start site region 5824 MGI:5933591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5825 transcription start site region 5825 MGI:5933592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5826 transcription start site region 5826 MGI:5933593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5827 transcription start site region 5827 MGI:5933594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5828 transcription start site region 5828 MGI:5933595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5829 transcription start site region 5829 MGI:5933596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5830 transcription start site region 5830 MGI:5933597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5831 transcription start site region 5831 MGI:5933598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5832 transcription start site region 5832 MGI:5933599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5833 transcription start site region 5833 MGI:5933600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5834 transcription start site region 5834 MGI:5933601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5835 transcription start site region 5835 MGI:5933602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5836 transcription start site region 5836 MGI:5933603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5837 transcription start site region 5837 MGI:5933604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5838 transcription start site region 5838 MGI:5933605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5839 transcription start site region 5839 MGI:5933606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5840 transcription start site region 5840 MGI:5933607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5841 transcription start site region 5841 MGI:5933608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5842 transcription start site region 5842 MGI:5933609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5843 transcription start site region 5843 MGI:5933610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5844 transcription start site region 5844 MGI:5933611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5845 transcription start site region 5845 MGI:5933612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5846 transcription start site region 5846 MGI:5933613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5847 transcription start site region 5847 MGI:5933614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5848 transcription start site region 5848 MGI:5933615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5849 transcription start site region 5849 MGI:5933616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5850 transcription start site region 5850 MGI:5933617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5851 transcription start site region 5851 MGI:5933618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5852 transcription start site region 5852 MGI:5933619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5853 transcription start site region 5853 MGI:5933620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5854 transcription start site region 5854 MGI:5933621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5855 transcription start site region 5855 MGI:5933622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5856 transcription start site region 5856 MGI:5933623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5857 transcription start site region 5857 MGI:5933624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5858 transcription start site region 5858 MGI:5933625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5859 transcription start site region 5859 MGI:5933626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5860 transcription start site region 5860 MGI:5933627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5861 transcription start site region 5861 MGI:5933628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5862 transcription start site region 5862 MGI:5933629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5863 transcription start site region 5863 MGI:5933630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5864 transcription start site region 5864 MGI:5933631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5865 transcription start site region 5865 MGI:5933632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5866 transcription start site region 5866 MGI:5933633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5867 transcription start site region 5867 MGI:5933634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5868 transcription start site region 5868 MGI:5933635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5869 transcription start site region 5869 MGI:5933636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5870 transcription start site region 5870 MGI:5933637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5871 transcription start site region 5871 MGI:5933638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5872 transcription start site region 5872 MGI:5933639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5873 transcription start site region 5873 MGI:5933640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5874 transcription start site region 5874 MGI:5933641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5875 transcription start site region 5875 MGI:5933642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5876 transcription start site region 5876 MGI:5933643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5877 transcription start site region 5877 MGI:5933644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5878 transcription start site region 5878 MGI:5933645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5879 transcription start site region 5879 MGI:5933646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5880 transcription start site region 5880 MGI:5933647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5881 transcription start site region 5881 MGI:5933648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5882 transcription start site region 5882 MGI:5933649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5883 transcription start site region 5883 MGI:5933650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5884 transcription start site region 5884 MGI:5933651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5885 transcription start site region 5885 MGI:5933652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5886 transcription start site region 5886 MGI:5933653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5887 transcription start site region 5887 MGI:5933654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5888 transcription start site region 5888 MGI:5933655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5889 transcription start site region 5889 MGI:5933656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5890 transcription start site region 5890 MGI:5933657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5891 transcription start site region 5891 MGI:5933658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5892 transcription start site region 5892 MGI:5933659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5893 transcription start site region 5893 MGI:5933660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5894 transcription start site region 5894 MGI:5933661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5895 transcription start site region 5895 MGI:5933662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5896 transcription start site region 5896 MGI:5933663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5897 transcription start site region 5897 MGI:5933664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5898 transcription start site region 5898 MGI:5933665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5899 transcription start site region 5899 MGI:5933666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5900 transcription start site region 5900 MGI:5933667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5901 transcription start site region 5901 MGI:5933668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5902 transcription start site region 5902 MGI:5933669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5903 transcription start site region 5903 MGI:5933670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5904 transcription start site region 5904 MGI:5933671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5905 transcription start site region 5905 MGI:5933672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5906 transcription start site region 5906 MGI:5933673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5907 transcription start site region 5907 MGI:5933674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5908 transcription start site region 5908 MGI:5933675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5909 transcription start site region 5909 MGI:5933676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5910 transcription start site region 5910 MGI:5933677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5911 transcription start site region 5911 MGI:5933678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5912 transcription start site region 5912 MGI:5933679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5913 transcription start site region 5913 MGI:5933680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5914 transcription start site region 5914 MGI:5933681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5915 transcription start site region 5915 MGI:5933682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5916 transcription start site region 5916 MGI:5933683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5917 transcription start site region 5917 MGI:5933684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5918 transcription start site region 5918 MGI:5933685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5919 transcription start site region 5919 MGI:5933686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5920 transcription start site region 5920 MGI:5933687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5921 transcription start site region 5921 MGI:5933688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5922 transcription start site region 5922 MGI:5933689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5923 transcription start site region 5923 MGI:5933690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5924 transcription start site region 5924 MGI:5933691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5925 transcription start site region 5925 MGI:5933692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5926 transcription start site region 5926 MGI:5933693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5927 transcription start site region 5927 MGI:5933694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5928 transcription start site region 5928 MGI:5933695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5929 transcription start site region 5929 MGI:5933696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5930 transcription start site region 5930 MGI:5933697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5931 transcription start site region 5931 MGI:5933698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5932 transcription start site region 5932 MGI:5933699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5933 transcription start site region 5933 MGI:5933700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5934 transcription start site region 5934 MGI:5933701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5935 transcription start site region 5935 MGI:5933702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5936 transcription start site region 5936 MGI:5933703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5937 transcription start site region 5937 MGI:5933704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5938 transcription start site region 5938 MGI:5933705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5939 transcription start site region 5939 MGI:5933706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5940 transcription start site region 5940 MGI:5933707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5941 transcription start site region 5941 MGI:5933708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5942 transcription start site region 5942 MGI:5933709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5943 transcription start site region 5943 MGI:5933710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5944 transcription start site region 5944 MGI:5933711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5945 transcription start site region 5945 MGI:5933712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5946 transcription start site region 5946 MGI:5933713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5947 transcription start site region 5947 MGI:5933714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5948 transcription start site region 5948 MGI:5933715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5949 transcription start site region 5949 MGI:5933716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5950 transcription start site region 5950 MGI:5933717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5951 transcription start site region 5951 MGI:5933718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5952 transcription start site region 5952 MGI:5933719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5953 transcription start site region 5953 MGI:5933720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5954 transcription start site region 5954 MGI:5933721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5955 transcription start site region 5955 MGI:5933722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5956 transcription start site region 5956 MGI:5933723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5957 transcription start site region 5957 MGI:5933724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5958 transcription start site region 5958 MGI:5933725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5959 transcription start site region 5959 MGI:5933726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5960 transcription start site region 5960 MGI:5933727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5961 transcription start site region 5961 MGI:5933728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5962 transcription start site region 5962 MGI:5933729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5963 transcription start site region 5963 MGI:5933730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5964 transcription start site region 5964 MGI:5933731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5965 transcription start site region 5965 MGI:5933732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5966 transcription start site region 5966 MGI:5933733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5967 transcription start site region 5967 MGI:5933734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5968 transcription start site region 5968 MGI:5933735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5969 transcription start site region 5969 MGI:5933736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5970 transcription start site region 5970 MGI:5933737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5971 transcription start site region 5971 MGI:5933738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5972 transcription start site region 5972 MGI:5933739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5973 transcription start site region 5973 MGI:5933740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5974 transcription start site region 5974 MGI:5933741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5975 transcription start site region 5975 MGI:5933742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5976 transcription start site region 5976 MGI:5933743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5977 transcription start site region 5977 MGI:5933744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5978 transcription start site region 5978 MGI:5933745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5979 transcription start site region 5979 MGI:5933746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5980 transcription start site region 5980 MGI:5933747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5981 transcription start site region 5981 MGI:5933748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5982 transcription start site region 5982 MGI:5933749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5983 transcription start site region 5983 MGI:5933750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5984 transcription start site region 5984 MGI:5933751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5985 transcription start site region 5985 MGI:5933752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5986 transcription start site region 5986 MGI:5933753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5987 transcription start site region 5987 MGI:5933754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5988 transcription start site region 5988 MGI:5933755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5989 transcription start site region 5989 MGI:5933756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5990 transcription start site region 5990 MGI:5933757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5991 transcription start site region 5991 MGI:5933758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5992 transcription start site region 5992 MGI:5933759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5993 transcription start site region 5993 MGI:5933760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5994 transcription start site region 5994 MGI:5933761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5995 transcription start site region 5995 MGI:5933762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5996 transcription start site region 5996 MGI:5933763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5997 transcription start site region 5997 MGI:5933764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5998 transcription start site region 5998 MGI:5933765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5999 transcription start site region 5999 MGI:5933766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6000 transcription start site region 6000 MGI:5933767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6001 transcription start site region 6001 MGI:5933768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6002 transcription start site region 6002 MGI:5933769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6003 transcription start site region 6003 MGI:5933770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6004 transcription start site region 6004 MGI:5933771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6005 transcription start site region 6005 MGI:5933772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6006 transcription start site region 6006 MGI:5933773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6007 transcription start site region 6007 MGI:5933774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6008 transcription start site region 6008 MGI:5933775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6009 transcription start site region 6009 MGI:5933776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6010 transcription start site region 6010 MGI:5933777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6011 transcription start site region 6011 MGI:5933778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6012 transcription start site region 6012 MGI:5933779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6013 transcription start site region 6013 MGI:5933780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6014 transcription start site region 6014 MGI:5933781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6015 transcription start site region 6015 MGI:5933782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6016 transcription start site region 6016 MGI:5933783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6017 transcription start site region 6017 MGI:5933784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6018 transcription start site region 6018 MGI:5933785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6019 transcription start site region 6019 MGI:5933786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6020 transcription start site region 6020 MGI:5933787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6021 transcription start site region 6021 MGI:5933788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6022 transcription start site region 6022 MGI:5933789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6023 transcription start site region 6023 MGI:5933790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6024 transcription start site region 6024 MGI:5933791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6025 transcription start site region 6025 MGI:5933792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6026 transcription start site region 6026 MGI:5933793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6027 transcription start site region 6027 MGI:5933794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6028 transcription start site region 6028 MGI:5933795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6029 transcription start site region 6029 MGI:5933796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6030 transcription start site region 6030 MGI:5933797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6031 transcription start site region 6031 MGI:5933798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6032 transcription start site region 6032 MGI:5933799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6033 transcription start site region 6033 MGI:5933800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6034 transcription start site region 6034 MGI:5933801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6035 transcription start site region 6035 MGI:5933802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6036 transcription start site region 6036 MGI:5933803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6037 transcription start site region 6037 MGI:5933804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6038 transcription start site region 6038 MGI:5933805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6039 transcription start site region 6039 MGI:5933806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6040 transcription start site region 6040 MGI:5933807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6041 transcription start site region 6041 MGI:5933808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6042 transcription start site region 6042 MGI:5933809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6043 transcription start site region 6043 MGI:5933810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6044 transcription start site region 6044 MGI:5933811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6045 transcription start site region 6045 MGI:5933812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6046 transcription start site region 6046 MGI:5933813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6047 transcription start site region 6047 MGI:5933814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6048 transcription start site region 6048 MGI:5933815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6049 transcription start site region 6049 MGI:5933816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6050 transcription start site region 6050 MGI:5933817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6051 transcription start site region 6051 MGI:5933818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6052 transcription start site region 6052 MGI:5933819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6053 transcription start site region 6053 MGI:5933820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6054 transcription start site region 6054 MGI:5933821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6055 transcription start site region 6055 MGI:5933822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6056 transcription start site region 6056 MGI:5933823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6057 transcription start site region 6057 MGI:5933824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6058 transcription start site region 6058 MGI:5933825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6059 transcription start site region 6059 MGI:5933826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6060 transcription start site region 6060 MGI:5933827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6061 transcription start site region 6061 MGI:5933828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6062 transcription start site region 6062 MGI:5933829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6063 transcription start site region 6063 MGI:5933830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6064 transcription start site region 6064 MGI:5933831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6065 transcription start site region 6065 MGI:5933832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6066 transcription start site region 6066 MGI:5933833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6067 transcription start site region 6067 MGI:5933834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6068 transcription start site region 6068 MGI:5933835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6069 transcription start site region 6069 MGI:5933836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6070 transcription start site region 6070 MGI:5933837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6071 transcription start site region 6071 MGI:5933838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6072 transcription start site region 6072 MGI:5933839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6073 transcription start site region 6073 MGI:5933840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6074 transcription start site region 6074 MGI:5933841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6075 transcription start site region 6075 MGI:5933842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6076 transcription start site region 6076 MGI:5933843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6077 transcription start site region 6077 MGI:5933844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6078 transcription start site region 6078 MGI:5933845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6079 transcription start site region 6079 MGI:5933846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6080 transcription start site region 6080 MGI:5933847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6081 transcription start site region 6081 MGI:5933848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6082 transcription start site region 6082 MGI:5933849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6083 transcription start site region 6083 MGI:5933850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6084 transcription start site region 6084 MGI:5933851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6085 transcription start site region 6085 MGI:5933852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6086 transcription start site region 6086 MGI:5933853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6087 transcription start site region 6087 MGI:5933854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6088 transcription start site region 6088 MGI:5933855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6089 transcription start site region 6089 MGI:5933856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6090 transcription start site region 6090 MGI:5933857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6091 transcription start site region 6091 MGI:5933858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6092 transcription start site region 6092 MGI:5933859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6093 transcription start site region 6093 MGI:5933860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6094 transcription start site region 6094 MGI:5933861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6095 transcription start site region 6095 MGI:5933862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6096 transcription start site region 6096 MGI:5933863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6097 transcription start site region 6097 MGI:5933864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6098 transcription start site region 6098 MGI:5933865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6099 transcription start site region 6099 MGI:5933866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6100 transcription start site region 6100 MGI:5933867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6101 transcription start site region 6101 MGI:5933868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6102 transcription start site region 6102 MGI:5933869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6103 transcription start site region 6103 MGI:5933870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6104 transcription start site region 6104 MGI:5933871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6105 transcription start site region 6105 MGI:5933872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6106 transcription start site region 6106 MGI:5933873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6107 transcription start site region 6107 MGI:5933874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6108 transcription start site region 6108 MGI:5933875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6109 transcription start site region 6109 MGI:5933876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6110 transcription start site region 6110 MGI:5933877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6111 transcription start site region 6111 MGI:5933878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6112 transcription start site region 6112 MGI:5933879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6113 transcription start site region 6113 MGI:5933880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6114 transcription start site region 6114 MGI:5933881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6115 transcription start site region 6115 MGI:5933882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6116 transcription start site region 6116 MGI:5933883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6117 transcription start site region 6117 MGI:5933884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6118 transcription start site region 6118 MGI:5933885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6119 transcription start site region 6119 MGI:5933886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6120 transcription start site region 6120 MGI:5933887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6121 transcription start site region 6121 MGI:5933888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6122 transcription start site region 6122 MGI:5933889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6123 transcription start site region 6123 MGI:5933890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6124 transcription start site region 6124 MGI:5933891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6125 transcription start site region 6125 MGI:5933892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6126 transcription start site region 6126 MGI:5933893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6127 transcription start site region 6127 MGI:5933894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6128 transcription start site region 6128 MGI:5933895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6129 transcription start site region 6129 MGI:5933896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6130 transcription start site region 6130 MGI:5933897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6131 transcription start site region 6131 MGI:5933898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6132 transcription start site region 6132 MGI:5933899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6133 transcription start site region 6133 MGI:5933900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6134 transcription start site region 6134 MGI:5933901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6135 transcription start site region 6135 MGI:5933902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6136 transcription start site region 6136 MGI:5933903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6137 transcription start site region 6137 MGI:5933904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6138 transcription start site region 6138 MGI:5933905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6139 transcription start site region 6139 MGI:5933906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6140 transcription start site region 6140 MGI:5933907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6141 transcription start site region 6141 MGI:5933908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6142 transcription start site region 6142 MGI:5933909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6143 transcription start site region 6143 MGI:5933910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6144 transcription start site region 6144 MGI:5933911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6145 transcription start site region 6145 MGI:5933912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6146 transcription start site region 6146 MGI:5933913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6147 transcription start site region 6147 MGI:5933914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6148 transcription start site region 6148 MGI:5933915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6149 transcription start site region 6149 MGI:5933916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6150 transcription start site region 6150 MGI:5933917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6151 transcription start site region 6151 MGI:5933918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6152 transcription start site region 6152 MGI:5933919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6153 transcription start site region 6153 MGI:5933920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6154 transcription start site region 6154 MGI:5933921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6155 transcription start site region 6155 MGI:5933922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6156 transcription start site region 6156 MGI:5933923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6157 transcription start site region 6157 MGI:5933924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6158 transcription start site region 6158 MGI:5933925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6159 transcription start site region 6159 MGI:5933926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6160 transcription start site region 6160 MGI:5933927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6161 transcription start site region 6161 MGI:5933928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6162 transcription start site region 6162 MGI:5933929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6163 transcription start site region 6163 MGI:5933930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6164 transcription start site region 6164 MGI:5933931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6165 transcription start site region 6165 MGI:5933932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6166 transcription start site region 6166 MGI:5933933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6167 transcription start site region 6167 MGI:5933934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6168 transcription start site region 6168 MGI:5933935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6169 transcription start site region 6169 MGI:5933936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6170 transcription start site region 6170 MGI:5933937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6171 transcription start site region 6171 MGI:5933938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6172 transcription start site region 6172 MGI:5933939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6173 transcription start site region 6173 MGI:5933940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6174 transcription start site region 6174 MGI:5933941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6175 transcription start site region 6175 MGI:5933942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6176 transcription start site region 6176 MGI:5933943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6177 transcription start site region 6177 MGI:5933944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6178 transcription start site region 6178 MGI:5933945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6179 transcription start site region 6179 MGI:5933946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6180 transcription start site region 6180 MGI:5933947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6181 transcription start site region 6181 MGI:5933948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6182 transcription start site region 6182 MGI:5933949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6183 transcription start site region 6183 MGI:5933950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6184 transcription start site region 6184 MGI:5933951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6185 transcription start site region 6185 MGI:5933952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6186 transcription start site region 6186 MGI:5933953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6187 transcription start site region 6187 MGI:5933954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6188 transcription start site region 6188 MGI:5933955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6189 transcription start site region 6189 MGI:5933956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6190 transcription start site region 6190 MGI:5933957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6191 transcription start site region 6191 MGI:5933958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6192 transcription start site region 6192 MGI:5933959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6193 transcription start site region 6193 MGI:5933960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6194 transcription start site region 6194 MGI:5933961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6195 transcription start site region 6195 MGI:5933962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6196 transcription start site region 6196 MGI:5933963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6197 transcription start site region 6197 MGI:5933964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6198 transcription start site region 6198 MGI:5933965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6199 transcription start site region 6199 MGI:5933966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6200 transcription start site region 6200 MGI:5933967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6201 transcription start site region 6201 MGI:5933968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6202 transcription start site region 6202 MGI:5933969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6203 transcription start site region 6203 MGI:5933970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6204 transcription start site region 6204 MGI:5933971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6205 transcription start site region 6205 MGI:5933972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6206 transcription start site region 6206 MGI:5933973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6207 transcription start site region 6207 MGI:5933974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6208 transcription start site region 6208 MGI:5933975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6209 transcription start site region 6209 MGI:5933976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6210 transcription start site region 6210 MGI:5933977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6211 transcription start site region 6211 MGI:5933978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6212 transcription start site region 6212 MGI:5933979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6213 transcription start site region 6213 MGI:5933980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6214 transcription start site region 6214 MGI:5933981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6215 transcription start site region 6215 MGI:5933982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6216 transcription start site region 6216 MGI:5933983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6217 transcription start site region 6217 MGI:5933984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6218 transcription start site region 6218 MGI:5933985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6219 transcription start site region 6219 MGI:5933986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6220 transcription start site region 6220 MGI:5933987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6221 transcription start site region 6221 MGI:5933988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6222 transcription start site region 6222 MGI:5933989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6223 transcription start site region 6223 MGI:5933990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6224 transcription start site region 6224 MGI:5933991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6225 transcription start site region 6225 MGI:5933992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6226 transcription start site region 6226 MGI:5933993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6227 transcription start site region 6227 MGI:5933994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6228 transcription start site region 6228 MGI:5933995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6229 transcription start site region 6229 MGI:5933996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6230 transcription start site region 6230 MGI:5933997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6231 transcription start site region 6231 MGI:5933998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6232 transcription start site region 6232 MGI:5933999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6233 transcription start site region 6233 MGI:5934000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6234 transcription start site region 6234 MGI:5934001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6235 transcription start site region 6235 MGI:5934002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6236 transcription start site region 6236 MGI:5934003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6237 transcription start site region 6237 MGI:5934004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6238 transcription start site region 6238 MGI:5934005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6239 transcription start site region 6239 MGI:5934006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6240 transcription start site region 6240 MGI:5934007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6241 transcription start site region 6241 MGI:5934008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6242 transcription start site region 6242 MGI:5934009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6243 transcription start site region 6243 MGI:5934010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6244 transcription start site region 6244 MGI:5934011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6245 transcription start site region 6245 MGI:5934012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6246 transcription start site region 6246 MGI:5934013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6247 transcription start site region 6247 MGI:5934014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6248 transcription start site region 6248 MGI:5934015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6249 transcription start site region 6249 MGI:5934016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6250 transcription start site region 6250 MGI:5934017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6251 transcription start site region 6251 MGI:5934018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6252 transcription start site region 6252 MGI:5934019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6253 transcription start site region 6253 MGI:5934020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6254 transcription start site region 6254 MGI:5934021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6255 transcription start site region 6255 MGI:5934022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6256 transcription start site region 6256 MGI:5934023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6257 transcription start site region 6257 MGI:5934024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6258 transcription start site region 6258 MGI:5934025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6259 transcription start site region 6259 MGI:5934026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6260 transcription start site region 6260 MGI:5934027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6261 transcription start site region 6261 MGI:5934028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6262 transcription start site region 6262 MGI:5934029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6263 transcription start site region 6263 MGI:5934030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6264 transcription start site region 6264 MGI:5934031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6265 transcription start site region 6265 MGI:5934032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6266 transcription start site region 6266 MGI:5934033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6267 transcription start site region 6267 MGI:5934034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6268 transcription start site region 6268 MGI:5934035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6269 transcription start site region 6269 MGI:5934036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6270 transcription start site region 6270 MGI:5934037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6271 transcription start site region 6271 MGI:5934038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6272 transcription start site region 6272 MGI:5934039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6273 transcription start site region 6273 MGI:5934040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6274 transcription start site region 6274 MGI:5934041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6275 transcription start site region 6275 MGI:5934042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6276 transcription start site region 6276 MGI:5934043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6277 transcription start site region 6277 MGI:5934044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6278 transcription start site region 6278 MGI:5934045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6279 transcription start site region 6279 MGI:5934046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6280 transcription start site region 6280 MGI:5934047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6281 transcription start site region 6281 MGI:5934048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6282 transcription start site region 6282 MGI:5934049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6283 transcription start site region 6283 MGI:5934050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6284 transcription start site region 6284 MGI:5934051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6285 transcription start site region 6285 MGI:5934052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6286 transcription start site region 6286 MGI:5934053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6287 transcription start site region 6287 MGI:5934054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6288 transcription start site region 6288 MGI:5934055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6289 transcription start site region 6289 MGI:5934056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6290 transcription start site region 6290 MGI:5934057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6291 transcription start site region 6291 MGI:5934058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6292 transcription start site region 6292 MGI:5934059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6293 transcription start site region 6293 MGI:5934060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6294 transcription start site region 6294 MGI:5934061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6295 transcription start site region 6295 MGI:5934062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6296 transcription start site region 6296 MGI:5934063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6297 transcription start site region 6297 MGI:5934064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6298 transcription start site region 6298 MGI:5934065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6299 transcription start site region 6299 MGI:5934066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6300 transcription start site region 6300 MGI:5934067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6301 transcription start site region 6301 MGI:5934068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6302 transcription start site region 6302 MGI:5934069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6303 transcription start site region 6303 MGI:5934070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6304 transcription start site region 6304 MGI:5934071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6305 transcription start site region 6305 MGI:5934072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6306 transcription start site region 6306 MGI:5934073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6307 transcription start site region 6307 MGI:5934074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6308 transcription start site region 6308 MGI:5934075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6309 transcription start site region 6309 MGI:5934076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6310 transcription start site region 6310 MGI:5934077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6311 transcription start site region 6311 MGI:5934078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6312 transcription start site region 6312 MGI:5934079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6313 transcription start site region 6313 MGI:5934080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6314 transcription start site region 6314 MGI:5934081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6315 transcription start site region 6315 MGI:5934082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6316 transcription start site region 6316 MGI:5934083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6317 transcription start site region 6317 MGI:5934084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6318 transcription start site region 6318 MGI:5934085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6319 transcription start site region 6319 MGI:5934086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6320 transcription start site region 6320 MGI:5934087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6321 transcription start site region 6321 MGI:5934088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6322 transcription start site region 6322 MGI:5934089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6323 transcription start site region 6323 MGI:5934090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6324 transcription start site region 6324 MGI:5934091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6325 transcription start site region 6325 MGI:5934092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6326 transcription start site region 6326 MGI:5934093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6327 transcription start site region 6327 MGI:5934094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6328 transcription start site region 6328 MGI:5934095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6329 transcription start site region 6329 MGI:5934096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6330 transcription start site region 6330 MGI:5934097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6331 transcription start site region 6331 MGI:5934098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6332 transcription start site region 6332 MGI:5934099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6333 transcription start site region 6333 MGI:5934100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6334 transcription start site region 6334 MGI:5934101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6335 transcription start site region 6335 MGI:5934102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6336 transcription start site region 6336 MGI:5934103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6337 transcription start site region 6337 MGI:5934104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6338 transcription start site region 6338 MGI:5934105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6339 transcription start site region 6339 MGI:5934106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6340 transcription start site region 6340 MGI:5934107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6341 transcription start site region 6341 MGI:5934108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6342 transcription start site region 6342 MGI:5934109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6343 transcription start site region 6343 MGI:5934110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6344 transcription start site region 6344 MGI:5934111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6345 transcription start site region 6345 MGI:5934112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6346 transcription start site region 6346 MGI:5934113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6347 transcription start site region 6347 MGI:5934114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6348 transcription start site region 6348 MGI:5934115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6349 transcription start site region 6349 MGI:5934116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6350 transcription start site region 6350 MGI:5934117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6351 transcription start site region 6351 MGI:5934118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6352 transcription start site region 6352 MGI:5934119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6353 transcription start site region 6353 MGI:5934120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6354 transcription start site region 6354 MGI:5934121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6355 transcription start site region 6355 MGI:5934122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6356 transcription start site region 6356 MGI:5934123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6357 transcription start site region 6357 MGI:5934124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6358 transcription start site region 6358 MGI:5934125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6359 transcription start site region 6359 MGI:5934126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6360 transcription start site region 6360 MGI:5934127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6361 transcription start site region 6361 MGI:5934128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6362 transcription start site region 6362 MGI:5934129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6363 transcription start site region 6363 MGI:5934130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6364 transcription start site region 6364 MGI:5934131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6365 transcription start site region 6365 MGI:5934132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6366 transcription start site region 6366 MGI:5934133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6367 transcription start site region 6367 MGI:5934134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6368 transcription start site region 6368 MGI:5934135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6369 transcription start site region 6369 MGI:5934136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6370 transcription start site region 6370 MGI:5934137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6371 transcription start site region 6371 MGI:5934138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6372 transcription start site region 6372 MGI:5934139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6373 transcription start site region 6373 MGI:5934140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6374 transcription start site region 6374 MGI:5934141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6375 transcription start site region 6375 MGI:5934142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6376 transcription start site region 6376 MGI:5934143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6377 transcription start site region 6377 MGI:5934144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6378 transcription start site region 6378 MGI:5934145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6379 transcription start site region 6379 MGI:5934146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6380 transcription start site region 6380 MGI:5934147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6381 transcription start site region 6381 MGI:5934148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6382 transcription start site region 6382 MGI:5934149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6383 transcription start site region 6383 MGI:5934150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6384 transcription start site region 6384 MGI:5934151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6385 transcription start site region 6385 MGI:5934152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6386 transcription start site region 6386 MGI:5934153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6387 transcription start site region 6387 MGI:5934154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6388 transcription start site region 6388 MGI:5934155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6389 transcription start site region 6389 MGI:5934156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6390 transcription start site region 6390 MGI:5934157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6391 transcription start site region 6391 MGI:5934158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6392 transcription start site region 6392 MGI:5934159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6393 transcription start site region 6393 MGI:5934160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6394 transcription start site region 6394 MGI:5934161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6395 transcription start site region 6395 MGI:5934162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6396 transcription start site region 6396 MGI:5934163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6397 transcription start site region 6397 MGI:5934164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6398 transcription start site region 6398 MGI:5934165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6399 transcription start site region 6399 MGI:5934166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6400 transcription start site region 6400 MGI:5934167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6401 transcription start site region 6401 MGI:5934168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6402 transcription start site region 6402 MGI:5934169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6403 transcription start site region 6403 MGI:5934170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6404 transcription start site region 6404 MGI:5934171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6405 transcription start site region 6405 MGI:5934172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6406 transcription start site region 6406 MGI:5934173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6407 transcription start site region 6407 MGI:5934174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6408 transcription start site region 6408 MGI:5934175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6409 transcription start site region 6409 MGI:5934176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6410 transcription start site region 6410 MGI:5934177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6411 transcription start site region 6411 MGI:5934178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6412 transcription start site region 6412 MGI:5934179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6413 transcription start site region 6413 MGI:5934180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6414 transcription start site region 6414 MGI:5934181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6415 transcription start site region 6415 MGI:5934182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6416 transcription start site region 6416 MGI:5934183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6417 transcription start site region 6417 MGI:5934184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6418 transcription start site region 6418 MGI:5934185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6419 transcription start site region 6419 MGI:5934186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6420 transcription start site region 6420 MGI:5934187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6421 transcription start site region 6421 MGI:5934188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6422 transcription start site region 6422 MGI:5934189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6423 transcription start site region 6423 MGI:5934190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6424 transcription start site region 6424 MGI:5934191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6425 transcription start site region 6425 MGI:5934192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6426 transcription start site region 6426 MGI:5934193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6427 transcription start site region 6427 MGI:5934194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6428 transcription start site region 6428 MGI:5934195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6429 transcription start site region 6429 MGI:5934196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6430 transcription start site region 6430 MGI:5934197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6431 transcription start site region 6431 MGI:5934198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6432 transcription start site region 6432 MGI:5934199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6433 transcription start site region 6433 MGI:5934200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6434 transcription start site region 6434 MGI:5934201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6435 transcription start site region 6435 MGI:5934202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6436 transcription start site region 6436 MGI:5934203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6437 transcription start site region 6437 MGI:5934204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6438 transcription start site region 6438 MGI:5934205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6439 transcription start site region 6439 MGI:5934206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6440 transcription start site region 6440 MGI:5934207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6441 transcription start site region 6441 MGI:5934208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6442 transcription start site region 6442 MGI:5934209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6443 transcription start site region 6443 MGI:5934210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6444 transcription start site region 6444 MGI:5934211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6445 transcription start site region 6445 MGI:5934212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6446 transcription start site region 6446 MGI:5934213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6447 transcription start site region 6447 MGI:5934214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6448 transcription start site region 6448 MGI:5934215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6449 transcription start site region 6449 MGI:5934216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6450 transcription start site region 6450 MGI:5934217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6451 transcription start site region 6451 MGI:5934218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6452 transcription start site region 6452 MGI:5934219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6453 transcription start site region 6453 MGI:5934220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6454 transcription start site region 6454 MGI:5934221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6455 transcription start site region 6455 MGI:5934222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6456 transcription start site region 6456 MGI:5934223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6457 transcription start site region 6457 MGI:5934224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6458 transcription start site region 6458 MGI:5934225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6459 transcription start site region 6459 MGI:5934226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6460 transcription start site region 6460 MGI:5934227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6461 transcription start site region 6461 MGI:5934228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6462 transcription start site region 6462 MGI:5934229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6463 transcription start site region 6463 MGI:5934230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6464 transcription start site region 6464 MGI:5934231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6465 transcription start site region 6465 MGI:5934232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6466 transcription start site region 6466 MGI:5934233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6467 transcription start site region 6467 MGI:5934234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6468 transcription start site region 6468 MGI:5934235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6469 transcription start site region 6469 MGI:5934236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6470 transcription start site region 6470 MGI:5934237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6471 transcription start site region 6471 MGI:5934238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6472 transcription start site region 6472 MGI:5934239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6473 transcription start site region 6473 MGI:5934240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6474 transcription start site region 6474 MGI:5934241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6475 transcription start site region 6475 MGI:5934242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6476 transcription start site region 6476 MGI:5934243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6477 transcription start site region 6477 MGI:5934244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6478 transcription start site region 6478 MGI:5934245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6479 transcription start site region 6479 MGI:5934246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6480 transcription start site region 6480 MGI:5934247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6481 transcription start site region 6481 MGI:5934248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6482 transcription start site region 6482 MGI:5934249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6483 transcription start site region 6483 MGI:5934250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6484 transcription start site region 6484 MGI:5934251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6485 transcription start site region 6485 MGI:5934252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6486 transcription start site region 6486 MGI:5934253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6487 transcription start site region 6487 MGI:5934254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6488 transcription start site region 6488 MGI:5934255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6489 transcription start site region 6489 MGI:5934256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6490 transcription start site region 6490 MGI:5934257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6491 transcription start site region 6491 MGI:5934258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6492 transcription start site region 6492 MGI:5934259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6493 transcription start site region 6493 MGI:5934260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6494 transcription start site region 6494 MGI:5934261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6495 transcription start site region 6495 MGI:5934262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6496 transcription start site region 6496 MGI:5934263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6497 transcription start site region 6497 MGI:5934264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6498 transcription start site region 6498 MGI:5934265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6499 transcription start site region 6499 MGI:5934266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6500 transcription start site region 6500 MGI:5934267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6501 transcription start site region 6501 MGI:5934268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6502 transcription start site region 6502 MGI:5934269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6503 transcription start site region 6503 MGI:5934270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6504 transcription start site region 6504 MGI:5934271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6505 transcription start site region 6505 MGI:5934272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6506 transcription start site region 6506 MGI:5934273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6507 transcription start site region 6507 MGI:5934274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6508 transcription start site region 6508 MGI:5934275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6509 transcription start site region 6509 MGI:5934276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6510 transcription start site region 6510 MGI:5934277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6511 transcription start site region 6511 MGI:5934278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6512 transcription start site region 6512 MGI:5934279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6513 transcription start site region 6513 MGI:5934280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6514 transcription start site region 6514 MGI:5934281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6515 transcription start site region 6515 MGI:5934282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6516 transcription start site region 6516 MGI:5934283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6517 transcription start site region 6517 MGI:5934284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6518 transcription start site region 6518 MGI:5934285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6519 transcription start site region 6519 MGI:5934286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6520 transcription start site region 6520 MGI:5934287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6521 transcription start site region 6521 MGI:5934288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6522 transcription start site region 6522 MGI:5934289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6523 transcription start site region 6523 MGI:5934290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6524 transcription start site region 6524 MGI:5934291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6525 transcription start site region 6525 MGI:5934292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6526 transcription start site region 6526 MGI:5934293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6527 transcription start site region 6527 MGI:5934294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6528 transcription start site region 6528 MGI:5934295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6529 transcription start site region 6529 MGI:5934296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6530 transcription start site region 6530 MGI:5934297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6531 transcription start site region 6531 MGI:5934298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6532 transcription start site region 6532 MGI:5934299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6533 transcription start site region 6533 MGI:5934300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6534 transcription start site region 6534 MGI:5934301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6535 transcription start site region 6535 MGI:5934302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6536 transcription start site region 6536 MGI:5934303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6537 transcription start site region 6537 MGI:5934304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6538 transcription start site region 6538 MGI:5934305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6539 transcription start site region 6539 MGI:5934306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6540 transcription start site region 6540 MGI:5934307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6541 transcription start site region 6541 MGI:5934308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6542 transcription start site region 6542 MGI:5934309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6543 transcription start site region 6543 MGI:5934310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6544 transcription start site region 6544 MGI:5934311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6545 transcription start site region 6545 MGI:5934312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6546 transcription start site region 6546 MGI:5934313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6547 transcription start site region 6547 MGI:5934314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6548 transcription start site region 6548 MGI:5934315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6549 transcription start site region 6549 MGI:5934316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6550 transcription start site region 6550 MGI:5934317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6551 transcription start site region 6551 MGI:5934318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6552 transcription start site region 6552 MGI:5934319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6553 transcription start site region 6553 MGI:5934320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6554 transcription start site region 6554 MGI:5934321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6555 transcription start site region 6555 MGI:5934322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6556 transcription start site region 6556 MGI:5934323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6557 transcription start site region 6557 MGI:5934324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6558 transcription start site region 6558 MGI:5934325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6559 transcription start site region 6559 MGI:5934326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6560 transcription start site region 6560 MGI:5934327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6561 transcription start site region 6561 MGI:5934328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6562 transcription start site region 6562 MGI:5934329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6563 transcription start site region 6563 MGI:5934330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6564 transcription start site region 6564 MGI:5934331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6565 transcription start site region 6565 MGI:5934332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6566 transcription start site region 6566 MGI:5934333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6567 transcription start site region 6567 MGI:5934334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6568 transcription start site region 6568 MGI:5934335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6569 transcription start site region 6569 MGI:5934336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6570 transcription start site region 6570 MGI:5934337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6571 transcription start site region 6571 MGI:5934338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6572 transcription start site region 6572 MGI:5934339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6573 transcription start site region 6573 MGI:5934340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6574 transcription start site region 6574 MGI:5934341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6575 transcription start site region 6575 MGI:5934342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6576 transcription start site region 6576 MGI:5934343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6577 transcription start site region 6577 MGI:5934344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6578 transcription start site region 6578 MGI:5934345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6579 transcription start site region 6579 MGI:5934346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6580 transcription start site region 6580 MGI:5934347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6581 transcription start site region 6581 MGI:5934348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6582 transcription start site region 6582 MGI:5934349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6583 transcription start site region 6583 MGI:5934350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6584 transcription start site region 6584 MGI:5934351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6585 transcription start site region 6585 MGI:5934352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6586 transcription start site region 6586 MGI:5934353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6587 transcription start site region 6587 MGI:5934354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6588 transcription start site region 6588 MGI:5934355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6589 transcription start site region 6589 MGI:5934356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6590 transcription start site region 6590 MGI:5934357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6591 transcription start site region 6591 MGI:5934358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6592 transcription start site region 6592 MGI:5934359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6593 transcription start site region 6593 MGI:5934360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6594 transcription start site region 6594 MGI:5934361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6595 transcription start site region 6595 MGI:5934362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6596 transcription start site region 6596 MGI:5934363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6597 transcription start site region 6597 MGI:5934364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6598 transcription start site region 6598 MGI:5934365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6599 transcription start site region 6599 MGI:5934366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6600 transcription start site region 6600 MGI:5934367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6601 transcription start site region 6601 MGI:5934368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6602 transcription start site region 6602 MGI:5934369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6603 transcription start site region 6603 MGI:5934370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6604 transcription start site region 6604 MGI:5934371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6605 transcription start site region 6605 MGI:5934372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6606 transcription start site region 6606 MGI:5934373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6607 transcription start site region 6607 MGI:5934374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6608 transcription start site region 6608 MGI:5934375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6609 transcription start site region 6609 MGI:5934376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6610 transcription start site region 6610 MGI:5934377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6611 transcription start site region 6611 MGI:5934378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6612 transcription start site region 6612 MGI:5934379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6613 transcription start site region 6613 MGI:5934380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6614 transcription start site region 6614 MGI:5934381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6615 transcription start site region 6615 MGI:5934382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6616 transcription start site region 6616 MGI:5934383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6617 transcription start site region 6617 MGI:5934384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6618 transcription start site region 6618 MGI:5934385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6619 transcription start site region 6619 MGI:5934386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6620 transcription start site region 6620 MGI:5934387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6621 transcription start site region 6621 MGI:5934388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6622 transcription start site region 6622 MGI:5934389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6623 transcription start site region 6623 MGI:5934390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6624 transcription start site region 6624 MGI:5934391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6625 transcription start site region 6625 MGI:5934392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6626 transcription start site region 6626 MGI:5934393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6627 transcription start site region 6627 MGI:5934394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6628 transcription start site region 6628 MGI:5934395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6629 transcription start site region 6629 MGI:5934396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6630 transcription start site region 6630 MGI:5934397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6631 transcription start site region 6631 MGI:5934398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6632 transcription start site region 6632 MGI:5934399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6633 transcription start site region 6633 MGI:5934400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6634 transcription start site region 6634 MGI:5934401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6635 transcription start site region 6635 MGI:5934402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6636 transcription start site region 6636 MGI:5934403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6637 transcription start site region 6637 MGI:5934404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6638 transcription start site region 6638 MGI:5934405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6639 transcription start site region 6639 MGI:5934406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6640 transcription start site region 6640 MGI:5934407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6641 transcription start site region 6641 MGI:5934408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6642 transcription start site region 6642 MGI:5934409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6643 transcription start site region 6643 MGI:5934410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6644 transcription start site region 6644 MGI:5934411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6645 transcription start site region 6645 MGI:5934412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6646 transcription start site region 6646 MGI:5934413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6647 transcription start site region 6647 MGI:5934414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6648 transcription start site region 6648 MGI:5934415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6649 transcription start site region 6649 MGI:5934416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6650 transcription start site region 6650 MGI:5934417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6651 transcription start site region 6651 MGI:5934418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6652 transcription start site region 6652 MGI:5934419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6653 transcription start site region 6653 MGI:5934420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6654 transcription start site region 6654 MGI:5934421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6655 transcription start site region 6655 MGI:5934422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6656 transcription start site region 6656 MGI:5934423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6657 transcription start site region 6657 MGI:5934424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6658 transcription start site region 6658 MGI:5934425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6659 transcription start site region 6659 MGI:5934426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6660 transcription start site region 6660 MGI:5934427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6661 transcription start site region 6661 MGI:5934428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6662 transcription start site region 6662 MGI:5934429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6663 transcription start site region 6663 MGI:5934430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6664 transcription start site region 6664 MGI:5934431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6665 transcription start site region 6665 MGI:5934432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6666 transcription start site region 6666 MGI:5934433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6667 transcription start site region 6667 MGI:5934434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6668 transcription start site region 6668 MGI:5934435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6669 transcription start site region 6669 MGI:5934436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6670 transcription start site region 6670 MGI:5934437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6671 transcription start site region 6671 MGI:5934438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6672 transcription start site region 6672 MGI:5934439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6673 transcription start site region 6673 MGI:5934440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6674 transcription start site region 6674 MGI:5934441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6675 transcription start site region 6675 MGI:5934442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6676 transcription start site region 6676 MGI:5934443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6677 transcription start site region 6677 MGI:5934444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6678 transcription start site region 6678 MGI:5934445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6679 transcription start site region 6679 MGI:5934446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6680 transcription start site region 6680 MGI:5934447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6681 transcription start site region 6681 MGI:5934448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6682 transcription start site region 6682 MGI:5934449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6683 transcription start site region 6683 MGI:5934450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6684 transcription start site region 6684 MGI:5934451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6685 transcription start site region 6685 MGI:5934452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6686 transcription start site region 6686 MGI:5934453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6687 transcription start site region 6687 MGI:5934454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6688 transcription start site region 6688 MGI:5934455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6689 transcription start site region 6689 MGI:5934456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6690 transcription start site region 6690 MGI:5934457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6691 transcription start site region 6691 MGI:5934458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6692 transcription start site region 6692 MGI:5934459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6693 transcription start site region 6693 MGI:5934460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6694 transcription start site region 6694 MGI:5934461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6695 transcription start site region 6695 MGI:5934462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6696 transcription start site region 6696 MGI:5934463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6697 transcription start site region 6697 MGI:5934464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6698 transcription start site region 6698 MGI:5934465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6699 transcription start site region 6699 MGI:5934466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6700 transcription start site region 6700 MGI:5934467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6701 transcription start site region 6701 MGI:5934468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6702 transcription start site region 6702 MGI:5934469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6703 transcription start site region 6703 MGI:5934470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6704 transcription start site region 6704 MGI:5934471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6705 transcription start site region 6705 MGI:5934472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6706 transcription start site region 6706 MGI:5934473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6707 transcription start site region 6707 MGI:5934474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6708 transcription start site region 6708 MGI:5934475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6709 transcription start site region 6709 MGI:5934476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6710 transcription start site region 6710 MGI:5934477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6711 transcription start site region 6711 MGI:5934478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6712 transcription start site region 6712 MGI:5934479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6713 transcription start site region 6713 MGI:5934480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6714 transcription start site region 6714 MGI:5934481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6715 transcription start site region 6715 MGI:5934482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6716 transcription start site region 6716 MGI:5934483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6717 transcription start site region 6717 MGI:5934484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6718 transcription start site region 6718 MGI:5934485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6719 transcription start site region 6719 MGI:5934486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6720 transcription start site region 6720 MGI:5934487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6721 transcription start site region 6721 MGI:5934488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6722 transcription start site region 6722 MGI:5934489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6723 transcription start site region 6723 MGI:5934490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6724 transcription start site region 6724 MGI:5934491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6725 transcription start site region 6725 MGI:5934492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6726 transcription start site region 6726 MGI:5934493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6727 transcription start site region 6727 MGI:5934494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6728 transcription start site region 6728 MGI:5934495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6729 transcription start site region 6729 MGI:5934496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6730 transcription start site region 6730 MGI:5934497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6731 transcription start site region 6731 MGI:5934498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6732 transcription start site region 6732 MGI:5934499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6733 transcription start site region 6733 MGI:5934500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6734 transcription start site region 6734 MGI:5934501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6735 transcription start site region 6735 MGI:5934502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6736 transcription start site region 6736 MGI:5934503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6737 transcription start site region 6737 MGI:5934504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6738 transcription start site region 6738 MGI:5934505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6739 transcription start site region 6739 MGI:5934506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6740 transcription start site region 6740 MGI:5934507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6741 transcription start site region 6741 MGI:5934508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6742 transcription start site region 6742 MGI:5934509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6743 transcription start site region 6743 MGI:5934510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6744 transcription start site region 6744 MGI:5934511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6745 transcription start site region 6745 MGI:5934512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6746 transcription start site region 6746 MGI:5934513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6747 transcription start site region 6747 MGI:5934514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6748 transcription start site region 6748 MGI:5934515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6749 transcription start site region 6749 MGI:5934516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6750 transcription start site region 6750 MGI:5934517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6751 transcription start site region 6751 MGI:5934518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6752 transcription start site region 6752 MGI:5934519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6753 transcription start site region 6753 MGI:5934520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6754 transcription start site region 6754 MGI:5934521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6755 transcription start site region 6755 MGI:5934522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6756 transcription start site region 6756 MGI:5934523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6757 transcription start site region 6757 MGI:5934524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6758 transcription start site region 6758 MGI:5934525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6759 transcription start site region 6759 MGI:5934526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6760 transcription start site region 6760 MGI:5934527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6761 transcription start site region 6761 MGI:5934528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6762 transcription start site region 6762 MGI:5934529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6763 transcription start site region 6763 MGI:5934530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6764 transcription start site region 6764 MGI:5934531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6765 transcription start site region 6765 MGI:5934532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6766 transcription start site region 6766 MGI:5934533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6767 transcription start site region 6767 MGI:5934534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6768 transcription start site region 6768 MGI:5934535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6769 transcription start site region 6769 MGI:5934536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6770 transcription start site region 6770 MGI:5934537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6771 transcription start site region 6771 MGI:5934538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6772 transcription start site region 6772 MGI:5934539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6773 transcription start site region 6773 MGI:5934540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6774 transcription start site region 6774 MGI:5934541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6775 transcription start site region 6775 MGI:5934542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6776 transcription start site region 6776 MGI:5934543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6777 transcription start site region 6777 MGI:5934544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6778 transcription start site region 6778 MGI:5934545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6779 transcription start site region 6779 MGI:5934546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6780 transcription start site region 6780 MGI:5934547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6781 transcription start site region 6781 MGI:5934548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6782 transcription start site region 6782 MGI:5934549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6783 transcription start site region 6783 MGI:5934550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6784 transcription start site region 6784 MGI:5934551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6785 transcription start site region 6785 MGI:5934552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6786 transcription start site region 6786 MGI:5934553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6787 transcription start site region 6787 MGI:5934554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6788 transcription start site region 6788 MGI:5934555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6789 transcription start site region 6789 MGI:5934556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6790 transcription start site region 6790 MGI:5934557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6791 transcription start site region 6791 MGI:5934558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6792 transcription start site region 6792 MGI:5934559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6793 transcription start site region 6793 MGI:5934560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6794 transcription start site region 6794 MGI:5934561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6795 transcription start site region 6795 MGI:5934562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6796 transcription start site region 6796 MGI:5934563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6797 transcription start site region 6797 MGI:5934564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6798 transcription start site region 6798 MGI:5934565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6799 transcription start site region 6799 MGI:5934566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6800 transcription start site region 6800 MGI:5934567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6801 transcription start site region 6801 MGI:5934568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6802 transcription start site region 6802 MGI:5934569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6803 transcription start site region 6803 MGI:5934570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6804 transcription start site region 6804 MGI:5934571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6805 transcription start site region 6805 MGI:5934572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6806 transcription start site region 6806 MGI:5934573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6807 transcription start site region 6807 MGI:5934574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6808 transcription start site region 6808 MGI:5934575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6809 transcription start site region 6809 MGI:5934576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6810 transcription start site region 6810 MGI:5934577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6811 transcription start site region 6811 MGI:5934578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP