Tssr4901 transcription start site region 4901 MGI:5932668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4902 transcription start site region 4902 MGI:5932669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4903 transcription start site region 4903 MGI:5932670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4904 transcription start site region 4904 MGI:5932671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4905 transcription start site region 4905 MGI:5932672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4906 transcription start site region 4906 MGI:5932673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4907 transcription start site region 4907 MGI:5932674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4908 transcription start site region 4908 MGI:5932675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4909 transcription start site region 4909 MGI:5932676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4910 transcription start site region 4910 MGI:5932677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4911 transcription start site region 4911 MGI:5932678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4912 transcription start site region 4912 MGI:5932679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4913 transcription start site region 4913 MGI:5932680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4914 transcription start site region 4914 MGI:5932681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4915 transcription start site region 4915 MGI:5932682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4916 transcription start site region 4916 MGI:5932683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4917 transcription start site region 4917 MGI:5932684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4918 transcription start site region 4918 MGI:5932685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4919 transcription start site region 4919 MGI:5932686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4920 transcription start site region 4920 MGI:5932687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4921 transcription start site region 4921 MGI:5932688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4922 transcription start site region 4922 MGI:5932689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4923 transcription start site region 4923 MGI:5932690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4924 transcription start site region 4924 MGI:5932691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4925 transcription start site region 4925 MGI:5932692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4926 transcription start site region 4926 MGI:5932693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4927 transcription start site region 4927 MGI:5932694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4928 transcription start site region 4928 MGI:5932695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4929 transcription start site region 4929 MGI:5932696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4930 transcription start site region 4930 MGI:5932697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4931 transcription start site region 4931 MGI:5932698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4932 transcription start site region 4932 MGI:5932699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4933 transcription start site region 4933 MGI:5932700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4934 transcription start site region 4934 MGI:5932701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4935 transcription start site region 4935 MGI:5932702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4936 transcription start site region 4936 MGI:5932703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4937 transcription start site region 4937 MGI:5932704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4938 transcription start site region 4938 MGI:5932705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4939 transcription start site region 4939 MGI:5932706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4940 transcription start site region 4940 MGI:5932707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4941 transcription start site region 4941 MGI:5932708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4942 transcription start site region 4942 MGI:5932709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4943 transcription start site region 4943 MGI:5932710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4944 transcription start site region 4944 MGI:5932711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4945 transcription start site region 4945 MGI:5932712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4946 transcription start site region 4946 MGI:5932713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4947 transcription start site region 4947 MGI:5932714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4948 transcription start site region 4948 MGI:5932715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4949 transcription start site region 4949 MGI:5932716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4950 transcription start site region 4950 MGI:5932717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4951 transcription start site region 4951 MGI:5932718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4952 transcription start site region 4952 MGI:5932719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4953 transcription start site region 4953 MGI:5932720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4954 transcription start site region 4954 MGI:5932721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4955 transcription start site region 4955 MGI:5932722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4956 transcription start site region 4956 MGI:5932723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4957 transcription start site region 4957 MGI:5932724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4958 transcription start site region 4958 MGI:5932725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4959 transcription start site region 4959 MGI:5932726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4960 transcription start site region 4960 MGI:5932727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4961 transcription start site region 4961 MGI:5932728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4962 transcription start site region 4962 MGI:5932729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4963 transcription start site region 4963 MGI:5932730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4964 transcription start site region 4964 MGI:5932731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4965 transcription start site region 4965 MGI:5932732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4966 transcription start site region 4966 MGI:5932733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4967 transcription start site region 4967 MGI:5932734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4968 transcription start site region 4968 MGI:5932735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4969 transcription start site region 4969 MGI:5932736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4970 transcription start site region 4970 MGI:5932737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4971 transcription start site region 4971 MGI:5932738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4972 transcription start site region 4972 MGI:5932739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4973 transcription start site region 4973 MGI:5932740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4974 transcription start site region 4974 MGI:5932741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4975 transcription start site region 4975 MGI:5932742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4976 transcription start site region 4976 MGI:5932743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4977 transcription start site region 4977 MGI:5932744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4978 transcription start site region 4978 MGI:5932745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4979 transcription start site region 4979 MGI:5932746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4980 transcription start site region 4980 MGI:5932747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4981 transcription start site region 4981 MGI:5932748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4982 transcription start site region 4982 MGI:5932749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4983 transcription start site region 4983 MGI:5932750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4984 transcription start site region 4984 MGI:5932751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4985 transcription start site region 4985 MGI:5932752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4986 transcription start site region 4986 MGI:5932753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4987 transcription start site region 4987 MGI:5932754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4988 transcription start site region 4988 MGI:5932755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4989 transcription start site region 4989 MGI:5932756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4990 transcription start site region 4990 MGI:5932757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4991 transcription start site region 4991 MGI:5932758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4992 transcription start site region 4992 MGI:5932759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4993 transcription start site region 4993 MGI:5932760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4994 transcription start site region 4994 MGI:5932761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4995 transcription start site region 4995 MGI:5932762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4996 transcription start site region 4996 MGI:5932763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4997 transcription start site region 4997 MGI:5932764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4998 transcription start site region 4998 MGI:5932765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4999 transcription start site region 4999 MGI:5932766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5000 transcription start site region 5000 MGI:5932767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5001 transcription start site region 5001 MGI:5932768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5002 transcription start site region 5002 MGI:5932769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5003 transcription start site region 5003 MGI:5932770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5004 transcription start site region 5004 MGI:5932771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5005 transcription start site region 5005 MGI:5932772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5006 transcription start site region 5006 MGI:5932773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5007 transcription start site region 5007 MGI:5932774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5008 transcription start site region 5008 MGI:5932775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5009 transcription start site region 5009 MGI:5932776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5010 transcription start site region 5010 MGI:5932777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5011 transcription start site region 5011 MGI:5932778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5012 transcription start site region 5012 MGI:5932779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5013 transcription start site region 5013 MGI:5932780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5014 transcription start site region 5014 MGI:5932781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5015 transcription start site region 5015 MGI:5932782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5016 transcription start site region 5016 MGI:5932783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5017 transcription start site region 5017 MGI:5932784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5018 transcription start site region 5018 MGI:5932785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5019 transcription start site region 5019 MGI:5932786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5020 transcription start site region 5020 MGI:5932787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5021 transcription start site region 5021 MGI:5932788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5022 transcription start site region 5022 MGI:5932789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5023 transcription start site region 5023 MGI:5932790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5024 transcription start site region 5024 MGI:5932791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5025 transcription start site region 5025 MGI:5932792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5026 transcription start site region 5026 MGI:5932793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5027 transcription start site region 5027 MGI:5932794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5028 transcription start site region 5028 MGI:5932795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5029 transcription start site region 5029 MGI:5932796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5030 transcription start site region 5030 MGI:5932797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5031 transcription start site region 5031 MGI:5932798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5032 transcription start site region 5032 MGI:5932799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5033 transcription start site region 5033 MGI:5932800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5034 transcription start site region 5034 MGI:5932801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5035 transcription start site region 5035 MGI:5932802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5036 transcription start site region 5036 MGI:5932803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5037 transcription start site region 5037 MGI:5932804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5038 transcription start site region 5038 MGI:5932805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5039 transcription start site region 5039 MGI:5932806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5040 transcription start site region 5040 MGI:5932807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5041 transcription start site region 5041 MGI:5932808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5042 transcription start site region 5042 MGI:5932809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5043 transcription start site region 5043 MGI:5932810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5044 transcription start site region 5044 MGI:5932811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5045 transcription start site region 5045 MGI:5932812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5046 transcription start site region 5046 MGI:5932813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5047 transcription start site region 5047 MGI:5932814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5048 transcription start site region 5048 MGI:5932815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5049 transcription start site region 5049 MGI:5932816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5050 transcription start site region 5050 MGI:5932817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5051 transcription start site region 5051 MGI:5932818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5052 transcription start site region 5052 MGI:5932819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5053 transcription start site region 5053 MGI:5932820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5054 transcription start site region 5054 MGI:5932821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5055 transcription start site region 5055 MGI:5932822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5056 transcription start site region 5056 MGI:5932823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5057 transcription start site region 5057 MGI:5932824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5058 transcription start site region 5058 MGI:5932825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5059 transcription start site region 5059 MGI:5932826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5060 transcription start site region 5060 MGI:5932827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5061 transcription start site region 5061 MGI:5932828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5062 transcription start site region 5062 MGI:5932829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5063 transcription start site region 5063 MGI:5932830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5064 transcription start site region 5064 MGI:5932831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5065 transcription start site region 5065 MGI:5932832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5066 transcription start site region 5066 MGI:5932833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5067 transcription start site region 5067 MGI:5932834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5068 transcription start site region 5068 MGI:5932835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5069 transcription start site region 5069 MGI:5932836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5070 transcription start site region 5070 MGI:5932837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5071 transcription start site region 5071 MGI:5932838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5072 transcription start site region 5072 MGI:5932839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5073 transcription start site region 5073 MGI:5932840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5074 transcription start site region 5074 MGI:5932841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5075 transcription start site region 5075 MGI:5932842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5076 transcription start site region 5076 MGI:5932843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5077 transcription start site region 5077 MGI:5932844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5078 transcription start site region 5078 MGI:5932845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5079 transcription start site region 5079 MGI:5932846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5080 transcription start site region 5080 MGI:5932847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5081 transcription start site region 5081 MGI:5932848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5082 transcription start site region 5082 MGI:5932849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5083 transcription start site region 5083 MGI:5932850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5084 transcription start site region 5084 MGI:5932851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5085 transcription start site region 5085 MGI:5932852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5086 transcription start site region 5086 MGI:5932853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5087 transcription start site region 5087 MGI:5932854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5088 transcription start site region 5088 MGI:5932855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5089 transcription start site region 5089 MGI:5932856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5090 transcription start site region 5090 MGI:5932857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5091 transcription start site region 5091 MGI:5932858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5092 transcription start site region 5092 MGI:5932859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5093 transcription start site region 5093 MGI:5932860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5094 transcription start site region 5094 MGI:5932861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5095 transcription start site region 5095 MGI:5932862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5096 transcription start site region 5096 MGI:5932863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5097 transcription start site region 5097 MGI:5932864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5098 transcription start site region 5098 MGI:5932865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5099 transcription start site region 5099 MGI:5932866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5100 transcription start site region 5100 MGI:5932867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5101 transcription start site region 5101 MGI:5932868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5102 transcription start site region 5102 MGI:5932869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5103 transcription start site region 5103 MGI:5932870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5104 transcription start site region 5104 MGI:5932871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5105 transcription start site region 5105 MGI:5932872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5106 transcription start site region 5106 MGI:5932873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5107 transcription start site region 5107 MGI:5932874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5108 transcription start site region 5108 MGI:5932875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5109 transcription start site region 5109 MGI:5932876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5110 transcription start site region 5110 MGI:5932877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5111 transcription start site region 5111 MGI:5932878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5112 transcription start site region 5112 MGI:5932879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5113 transcription start site region 5113 MGI:5932880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5114 transcription start site region 5114 MGI:5932881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5115 transcription start site region 5115 MGI:5932882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5116 transcription start site region 5116 MGI:5932883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5117 transcription start site region 5117 MGI:5932884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5118 transcription start site region 5118 MGI:5932885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5119 transcription start site region 5119 MGI:5932886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5120 transcription start site region 5120 MGI:5932887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5121 transcription start site region 5121 MGI:5932888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5122 transcription start site region 5122 MGI:5932889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5123 transcription start site region 5123 MGI:5932890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5124 transcription start site region 5124 MGI:5932891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5125 transcription start site region 5125 MGI:5932892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5126 transcription start site region 5126 MGI:5932893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5127 transcription start site region 5127 MGI:5932894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5128 transcription start site region 5128 MGI:5932895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5129 transcription start site region 5129 MGI:5932896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5130 transcription start site region 5130 MGI:5932897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5131 transcription start site region 5131 MGI:5932898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5132 transcription start site region 5132 MGI:5932899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5133 transcription start site region 5133 MGI:5932900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5134 transcription start site region 5134 MGI:5932901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5135 transcription start site region 5135 MGI:5932902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5136 transcription start site region 5136 MGI:5932903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5137 transcription start site region 5137 MGI:5932904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5138 transcription start site region 5138 MGI:5932905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5139 transcription start site region 5139 MGI:5932906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5140 transcription start site region 5140 MGI:5932907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5141 transcription start site region 5141 MGI:5932908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5142 transcription start site region 5142 MGI:5932909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5143 transcription start site region 5143 MGI:5932910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5144 transcription start site region 5144 MGI:5932911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5145 transcription start site region 5145 MGI:5932912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5146 transcription start site region 5146 MGI:5932913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5147 transcription start site region 5147 MGI:5932914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5148 transcription start site region 5148 MGI:5932915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5149 transcription start site region 5149 MGI:5932916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5150 transcription start site region 5150 MGI:5932917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5151 transcription start site region 5151 MGI:5932918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5152 transcription start site region 5152 MGI:5932919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5153 transcription start site region 5153 MGI:5932920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5154 transcription start site region 5154 MGI:5932921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5155 transcription start site region 5155 MGI:5932922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5156 transcription start site region 5156 MGI:5932923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5157 transcription start site region 5157 MGI:5932924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5158 transcription start site region 5158 MGI:5932925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5159 transcription start site region 5159 MGI:5932926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5160 transcription start site region 5160 MGI:5932927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5161 transcription start site region 5161 MGI:5932928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5162 transcription start site region 5162 MGI:5932929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5163 transcription start site region 5163 MGI:5932930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5164 transcription start site region 5164 MGI:5932931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5165 transcription start site region 5165 MGI:5932932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5166 transcription start site region 5166 MGI:5932933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5167 transcription start site region 5167 MGI:5932934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5168 transcription start site region 5168 MGI:5932935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5169 transcription start site region 5169 MGI:5932936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5170 transcription start site region 5170 MGI:5932937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5171 transcription start site region 5171 MGI:5932938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5172 transcription start site region 5172 MGI:5932939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5173 transcription start site region 5173 MGI:5932940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5174 transcription start site region 5174 MGI:5932941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5175 transcription start site region 5175 MGI:5932942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5176 transcription start site region 5176 MGI:5932943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5177 transcription start site region 5177 MGI:5932944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5178 transcription start site region 5178 MGI:5932945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5179 transcription start site region 5179 MGI:5932946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5180 transcription start site region 5180 MGI:5932947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5181 transcription start site region 5181 MGI:5932948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5182 transcription start site region 5182 MGI:5932949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5183 transcription start site region 5183 MGI:5932950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5184 transcription start site region 5184 MGI:5932951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5185 transcription start site region 5185 MGI:5932952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5186 transcription start site region 5186 MGI:5932953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5187 transcription start site region 5187 MGI:5932954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5188 transcription start site region 5188 MGI:5932955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5189 transcription start site region 5189 MGI:5932956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5190 transcription start site region 5190 MGI:5932957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5191 transcription start site region 5191 MGI:5932958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5192 transcription start site region 5192 MGI:5932959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5193 transcription start site region 5193 MGI:5932960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5194 transcription start site region 5194 MGI:5932961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5195 transcription start site region 5195 MGI:5932962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5196 transcription start site region 5196 MGI:5932963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5197 transcription start site region 5197 MGI:5932964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5198 transcription start site region 5198 MGI:5932965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5199 transcription start site region 5199 MGI:5932966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5200 transcription start site region 5200 MGI:5932967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5201 transcription start site region 5201 MGI:5932968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5202 transcription start site region 5202 MGI:5932969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5203 transcription start site region 5203 MGI:5932970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5204 transcription start site region 5204 MGI:5932971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5205 transcription start site region 5205 MGI:5932972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5206 transcription start site region 5206 MGI:5932973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5207 transcription start site region 5207 MGI:5932974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5208 transcription start site region 5208 MGI:5932975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5209 transcription start site region 5209 MGI:5932976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5210 transcription start site region 5210 MGI:5932977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5211 transcription start site region 5211 MGI:5932978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5212 transcription start site region 5212 MGI:5932979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5213 transcription start site region 5213 MGI:5932980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5214 transcription start site region 5214 MGI:5932981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5215 transcription start site region 5215 MGI:5932982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5216 transcription start site region 5216 MGI:5932983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5217 transcription start site region 5217 MGI:5932984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5218 transcription start site region 5218 MGI:5932985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5219 transcription start site region 5219 MGI:5932986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5220 transcription start site region 5220 MGI:5932987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5221 transcription start site region 5221 MGI:5932988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5222 transcription start site region 5222 MGI:5932989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5223 transcription start site region 5223 MGI:5932990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5224 transcription start site region 5224 MGI:5932991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5225 transcription start site region 5225 MGI:5932992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5226 transcription start site region 5226 MGI:5932993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5227 transcription start site region 5227 MGI:5932994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5228 transcription start site region 5228 MGI:5932995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5229 transcription start site region 5229 MGI:5932996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5230 transcription start site region 5230 MGI:5932997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5231 transcription start site region 5231 MGI:5932998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5232 transcription start site region 5232 MGI:5932999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5233 transcription start site region 5233 MGI:5933000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5234 transcription start site region 5234 MGI:5933001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5235 transcription start site region 5235 MGI:5933002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5236 transcription start site region 5236 MGI:5933003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5237 transcription start site region 5237 MGI:5933004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5238 transcription start site region 5238 MGI:5933005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5239 transcription start site region 5239 MGI:5933006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5240 transcription start site region 5240 MGI:5933007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5241 transcription start site region 5241 MGI:5933008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5242 transcription start site region 5242 MGI:5933009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5243 transcription start site region 5243 MGI:5933010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5244 transcription start site region 5244 MGI:5933011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5245 transcription start site region 5245 MGI:5933012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5246 transcription start site region 5246 MGI:5933013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5247 transcription start site region 5247 MGI:5933014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5248 transcription start site region 5248 MGI:5933015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5249 transcription start site region 5249 MGI:5933016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5250 transcription start site region 5250 MGI:5933017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5251 transcription start site region 5251 MGI:5933018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5252 transcription start site region 5252 MGI:5933019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5253 transcription start site region 5253 MGI:5933020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5254 transcription start site region 5254 MGI:5933021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5255 transcription start site region 5255 MGI:5933022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5256 transcription start site region 5256 MGI:5933023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5257 transcription start site region 5257 MGI:5933024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5258 transcription start site region 5258 MGI:5933025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5259 transcription start site region 5259 MGI:5933026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5260 transcription start site region 5260 MGI:5933027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5261 transcription start site region 5261 MGI:5933028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5262 transcription start site region 5262 MGI:5933029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5263 transcription start site region 5263 MGI:5933030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5264 transcription start site region 5264 MGI:5933031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5265 transcription start site region 5265 MGI:5933032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5266 transcription start site region 5266 MGI:5933033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5267 transcription start site region 5267 MGI:5933034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5268 transcription start site region 5268 MGI:5933035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5269 transcription start site region 5269 MGI:5933036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5270 transcription start site region 5270 MGI:5933037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5271 transcription start site region 5271 MGI:5933038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5272 transcription start site region 5272 MGI:5933039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5273 transcription start site region 5273 MGI:5933040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5274 transcription start site region 5274 MGI:5933041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5275 transcription start site region 5275 MGI:5933042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5276 transcription start site region 5276 MGI:5933043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5277 transcription start site region 5277 MGI:5933044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5278 transcription start site region 5278 MGI:5933045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5279 transcription start site region 5279 MGI:5933046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5280 transcription start site region 5280 MGI:5933047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5281 transcription start site region 5281 MGI:5933048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5282 transcription start site region 5282 MGI:5933049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5283 transcription start site region 5283 MGI:5933050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5284 transcription start site region 5284 MGI:5933051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5285 transcription start site region 5285 MGI:5933052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5286 transcription start site region 5286 MGI:5933053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5287 transcription start site region 5287 MGI:5933054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5288 transcription start site region 5288 MGI:5933055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5289 transcription start site region 5289 MGI:5933056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5290 transcription start site region 5290 MGI:5933057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5291 transcription start site region 5291 MGI:5933058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5292 transcription start site region 5292 MGI:5933059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5293 transcription start site region 5293 MGI:5933060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5294 transcription start site region 5294 MGI:5933061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5295 transcription start site region 5295 MGI:5933062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5296 transcription start site region 5296 MGI:5933063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5297 transcription start site region 5297 MGI:5933064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5298 transcription start site region 5298 MGI:5933065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5299 transcription start site region 5299 MGI:5933066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5300 transcription start site region 5300 MGI:5933067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5301 transcription start site region 5301 MGI:5933068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5302 transcription start site region 5302 MGI:5933069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5303 transcription start site region 5303 MGI:5933070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5304 transcription start site region 5304 MGI:5933071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5305 transcription start site region 5305 MGI:5933072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5306 transcription start site region 5306 MGI:5933073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5307 transcription start site region 5307 MGI:5933074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5308 transcription start site region 5308 MGI:5933075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5309 transcription start site region 5309 MGI:5933076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5310 transcription start site region 5310 MGI:5933077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5311 transcription start site region 5311 MGI:5933078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5312 transcription start site region 5312 MGI:5933079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5313 transcription start site region 5313 MGI:5933080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5314 transcription start site region 5314 MGI:5933081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5315 transcription start site region 5315 MGI:5933082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5316 transcription start site region 5316 MGI:5933083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5317 transcription start site region 5317 MGI:5933084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5318 transcription start site region 5318 MGI:5933085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5319 transcription start site region 5319 MGI:5933086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5320 transcription start site region 5320 MGI:5933087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5321 transcription start site region 5321 MGI:5933088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5322 transcription start site region 5322 MGI:5933089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5323 transcription start site region 5323 MGI:5933090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5324 transcription start site region 5324 MGI:5933091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5325 transcription start site region 5325 MGI:5933092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5326 transcription start site region 5326 MGI:5933093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5327 transcription start site region 5327 MGI:5933094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5328 transcription start site region 5328 MGI:5933095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5329 transcription start site region 5329 MGI:5933096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5330 transcription start site region 5330 MGI:5933097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5331 transcription start site region 5331 MGI:5933098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5332 transcription start site region 5332 MGI:5933099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5333 transcription start site region 5333 MGI:5933100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5334 transcription start site region 5334 MGI:5933101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5335 transcription start site region 5335 MGI:5933102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5336 transcription start site region 5336 MGI:5933103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5337 transcription start site region 5337 MGI:5933104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5338 transcription start site region 5338 MGI:5933105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5339 transcription start site region 5339 MGI:5933106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5340 transcription start site region 5340 MGI:5933107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5341 transcription start site region 5341 MGI:5933108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5342 transcription start site region 5342 MGI:5933109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5343 transcription start site region 5343 MGI:5933110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5344 transcription start site region 5344 MGI:5933111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5345 transcription start site region 5345 MGI:5933112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5346 transcription start site region 5346 MGI:5933113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5347 transcription start site region 5347 MGI:5933114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5348 transcription start site region 5348 MGI:5933115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5349 transcription start site region 5349 MGI:5933116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5350 transcription start site region 5350 MGI:5933117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5351 transcription start site region 5351 MGI:5933118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5352 transcription start site region 5352 MGI:5933119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5353 transcription start site region 5353 MGI:5933120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5354 transcription start site region 5354 MGI:5933121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5355 transcription start site region 5355 MGI:5933122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5356 transcription start site region 5356 MGI:5933123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5357 transcription start site region 5357 MGI:5933124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5358 transcription start site region 5358 MGI:5933125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5359 transcription start site region 5359 MGI:5933126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5360 transcription start site region 5360 MGI:5933127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5361 transcription start site region 5361 MGI:5933128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5362 transcription start site region 5362 MGI:5933129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5363 transcription start site region 5363 MGI:5933130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5364 transcription start site region 5364 MGI:5933131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5365 transcription start site region 5365 MGI:5933132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5366 transcription start site region 5366 MGI:5933133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5367 transcription start site region 5367 MGI:5933134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5368 transcription start site region 5368 MGI:5933135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5369 transcription start site region 5369 MGI:5933136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5370 transcription start site region 5370 MGI:5933137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5371 transcription start site region 5371 MGI:5933138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5372 transcription start site region 5372 MGI:5933139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5373 transcription start site region 5373 MGI:5933140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5374 transcription start site region 5374 MGI:5933141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5375 transcription start site region 5375 MGI:5933142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5376 transcription start site region 5376 MGI:5933143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5377 transcription start site region 5377 MGI:5933144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5378 transcription start site region 5378 MGI:5933145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5379 transcription start site region 5379 MGI:5933146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5380 transcription start site region 5380 MGI:5933147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5381 transcription start site region 5381 MGI:5933148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5382 transcription start site region 5382 MGI:5933149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5383 transcription start site region 5383 MGI:5933150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5384 transcription start site region 5384 MGI:5933151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5385 transcription start site region 5385 MGI:5933152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5386 transcription start site region 5386 MGI:5933153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5387 transcription start site region 5387 MGI:5933154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5388 transcription start site region 5388 MGI:5933155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5389 transcription start site region 5389 MGI:5933156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5390 transcription start site region 5390 MGI:5933157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5391 transcription start site region 5391 MGI:5933158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5392 transcription start site region 5392 MGI:5933159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5393 transcription start site region 5393 MGI:5933160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5394 transcription start site region 5394 MGI:5933161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5395 transcription start site region 5395 MGI:5933162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5396 transcription start site region 5396 MGI:5933163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5397 transcription start site region 5397 MGI:5933164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5398 transcription start site region 5398 MGI:5933165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5399 transcription start site region 5399 MGI:5933166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5400 transcription start site region 5400 MGI:5933167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5401 transcription start site region 5401 MGI:5933168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5402 transcription start site region 5402 MGI:5933169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5403 transcription start site region 5403 MGI:5933170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5404 transcription start site region 5404 MGI:5933171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5405 transcription start site region 5405 MGI:5933172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5406 transcription start site region 5406 MGI:5933173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5407 transcription start site region 5407 MGI:5933174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5408 transcription start site region 5408 MGI:5933175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5409 transcription start site region 5409 MGI:5933176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5410 transcription start site region 5410 MGI:5933177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5411 transcription start site region 5411 MGI:5933178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5412 transcription start site region 5412 MGI:5933179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5413 transcription start site region 5413 MGI:5933180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5414 transcription start site region 5414 MGI:5933181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5415 transcription start site region 5415 MGI:5933182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5416 transcription start site region 5416 MGI:5933183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5417 transcription start site region 5417 MGI:5933184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5418 transcription start site region 5418 MGI:5933185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5419 transcription start site region 5419 MGI:5933186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5420 transcription start site region 5420 MGI:5933187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5421 transcription start site region 5421 MGI:5933188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5422 transcription start site region 5422 MGI:5933189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5423 transcription start site region 5423 MGI:5933190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5424 transcription start site region 5424 MGI:5933191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5425 transcription start site region 5425 MGI:5933192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5426 transcription start site region 5426 MGI:5933193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5427 transcription start site region 5427 MGI:5933194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5428 transcription start site region 5428 MGI:5933195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5429 transcription start site region 5429 MGI:5933196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5430 transcription start site region 5430 MGI:5933197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5431 transcription start site region 5431 MGI:5933198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5432 transcription start site region 5432 MGI:5933199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5433 transcription start site region 5433 MGI:5933200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5434 transcription start site region 5434 MGI:5933201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5435 transcription start site region 5435 MGI:5933202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5436 transcription start site region 5436 MGI:5933203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5437 transcription start site region 5437 MGI:5933204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5438 transcription start site region 5438 MGI:5933205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5439 transcription start site region 5439 MGI:5933206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5440 transcription start site region 5440 MGI:5933207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5441 transcription start site region 5441 MGI:5933208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5442 transcription start site region 5442 MGI:5933209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5443 transcription start site region 5443 MGI:5933210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5444 transcription start site region 5444 MGI:5933211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5445 transcription start site region 5445 MGI:5933212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5446 transcription start site region 5446 MGI:5933213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5447 transcription start site region 5447 MGI:5933214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5448 transcription start site region 5448 MGI:5933215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5449 transcription start site region 5449 MGI:5933216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5450 transcription start site region 5450 MGI:5933217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5451 transcription start site region 5451 MGI:5933218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5452 transcription start site region 5452 MGI:5933219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5453 transcription start site region 5453 MGI:5933220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5454 transcription start site region 5454 MGI:5933221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5455 transcription start site region 5455 MGI:5933222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5456 transcription start site region 5456 MGI:5933223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5457 transcription start site region 5457 MGI:5933224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5458 transcription start site region 5458 MGI:5933225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5459 transcription start site region 5459 MGI:5933226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5460 transcription start site region 5460 MGI:5933227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5461 transcription start site region 5461 MGI:5933228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5462 transcription start site region 5462 MGI:5933229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5463 transcription start site region 5463 MGI:5933230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5464 transcription start site region 5464 MGI:5933231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5465 transcription start site region 5465 MGI:5933232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5466 transcription start site region 5466 MGI:5933233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5467 transcription start site region 5467 MGI:5933234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5468 transcription start site region 5468 MGI:5933235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5469 transcription start site region 5469 MGI:5933236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5470 transcription start site region 5470 MGI:5933237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5471 transcription start site region 5471 MGI:5933238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5472 transcription start site region 5472 MGI:5933239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5473 transcription start site region 5473 MGI:5933240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5474 transcription start site region 5474 MGI:5933241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5475 transcription start site region 5475 MGI:5933242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5476 transcription start site region 5476 MGI:5933243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5477 transcription start site region 5477 MGI:5933244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5478 transcription start site region 5478 MGI:5933245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5479 transcription start site region 5479 MGI:5933246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5480 transcription start site region 5480 MGI:5933247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5481 transcription start site region 5481 MGI:5933248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5482 transcription start site region 5482 MGI:5933249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5483 transcription start site region 5483 MGI:5933250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5484 transcription start site region 5484 MGI:5933251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5485 transcription start site region 5485 MGI:5933252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5486 transcription start site region 5486 MGI:5933253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5487 transcription start site region 5487 MGI:5933254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5488 transcription start site region 5488 MGI:5933255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5489 transcription start site region 5489 MGI:5933256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5490 transcription start site region 5490 MGI:5933257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5491 transcription start site region 5491 MGI:5933258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5492 transcription start site region 5492 MGI:5933259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5493 transcription start site region 5493 MGI:5933260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5494 transcription start site region 5494 MGI:5933261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5495 transcription start site region 5495 MGI:5933262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5496 transcription start site region 5496 MGI:5933263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5497 transcription start site region 5497 MGI:5933264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5498 transcription start site region 5498 MGI:5933265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5499 transcription start site region 5499 MGI:5933266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5500 transcription start site region 5500 MGI:5933267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5501 transcription start site region 5501 MGI:5933268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5502 transcription start site region 5502 MGI:5933269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5503 transcription start site region 5503 MGI:5933270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5504 transcription start site region 5504 MGI:5933271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5505 transcription start site region 5505 MGI:5933272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5506 transcription start site region 5506 MGI:5933273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5507 transcription start site region 5507 MGI:5933274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5508 transcription start site region 5508 MGI:5933275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5509 transcription start site region 5509 MGI:5933276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5510 transcription start site region 5510 MGI:5933277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5511 transcription start site region 5511 MGI:5933278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5512 transcription start site region 5512 MGI:5933279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5513 transcription start site region 5513 MGI:5933280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5514 transcription start site region 5514 MGI:5933281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5515 transcription start site region 5515 MGI:5933282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5516 transcription start site region 5516 MGI:5933283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5517 transcription start site region 5517 MGI:5933284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5518 transcription start site region 5518 MGI:5933285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5519 transcription start site region 5519 MGI:5933286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5520 transcription start site region 5520 MGI:5933287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5521 transcription start site region 5521 MGI:5933288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5522 transcription start site region 5522 MGI:5933289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5523 transcription start site region 5523 MGI:5933290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5524 transcription start site region 5524 MGI:5933291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5525 transcription start site region 5525 MGI:5933292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5526 transcription start site region 5526 MGI:5933293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5527 transcription start site region 5527 MGI:5933294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5528 transcription start site region 5528 MGI:5933295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5529 transcription start site region 5529 MGI:5933296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5530 transcription start site region 5530 MGI:5933297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5531 transcription start site region 5531 MGI:5933298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5532 transcription start site region 5532 MGI:5933299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5533 transcription start site region 5533 MGI:5933300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5534 transcription start site region 5534 MGI:5933301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5535 transcription start site region 5535 MGI:5933302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5536 transcription start site region 5536 MGI:5933303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5537 transcription start site region 5537 MGI:5933304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5538 transcription start site region 5538 MGI:5933305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5539 transcription start site region 5539 MGI:5933306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5540 transcription start site region 5540 MGI:5933307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5541 transcription start site region 5541 MGI:5933308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5542 transcription start site region 5542 MGI:5933309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5543 transcription start site region 5543 MGI:5933310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5544 transcription start site region 5544 MGI:5933311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5545 transcription start site region 5545 MGI:5933312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5546 transcription start site region 5546 MGI:5933313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5547 transcription start site region 5547 MGI:5933314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5548 transcription start site region 5548 MGI:5933315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5549 transcription start site region 5549 MGI:5933316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5550 transcription start site region 5550 MGI:5933317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5551 transcription start site region 5551 MGI:5933318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5552 transcription start site region 5552 MGI:5933319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5553 transcription start site region 5553 MGI:5933320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5554 transcription start site region 5554 MGI:5933321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5555 transcription start site region 5555 MGI:5933322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5556 transcription start site region 5556 MGI:5933323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5557 transcription start site region 5557 MGI:5933324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5558 transcription start site region 5558 MGI:5933325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5559 transcription start site region 5559 MGI:5933326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5560 transcription start site region 5560 MGI:5933327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5561 transcription start site region 5561 MGI:5933328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5562 transcription start site region 5562 MGI:5933329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5563 transcription start site region 5563 MGI:5933330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5564 transcription start site region 5564 MGI:5933331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5565 transcription start site region 5565 MGI:5933332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5566 transcription start site region 5566 MGI:5933333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5567 transcription start site region 5567 MGI:5933334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5568 transcription start site region 5568 MGI:5933335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5569 transcription start site region 5569 MGI:5933336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5570 transcription start site region 5570 MGI:5933337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5571 transcription start site region 5571 MGI:5933338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5572 transcription start site region 5572 MGI:5933339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5573 transcription start site region 5573 MGI:5933340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5574 transcription start site region 5574 MGI:5933341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5575 transcription start site region 5575 MGI:5933342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5576 transcription start site region 5576 MGI:5933343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5577 transcription start site region 5577 MGI:5933344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5578 transcription start site region 5578 MGI:5933345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5579 transcription start site region 5579 MGI:5933346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5580 transcription start site region 5580 MGI:5933347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5581 transcription start site region 5581 MGI:5933348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5582 transcription start site region 5582 MGI:5933349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5583 transcription start site region 5583 MGI:5933350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5584 transcription start site region 5584 MGI:5933351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5585 transcription start site region 5585 MGI:5933352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5586 transcription start site region 5586 MGI:5933353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5587 transcription start site region 5587 MGI:5933354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5588 transcription start site region 5588 MGI:5933355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5589 transcription start site region 5589 MGI:5933356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5590 transcription start site region 5590 MGI:5933357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5591 transcription start site region 5591 MGI:5933358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5592 transcription start site region 5592 MGI:5933359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5593 transcription start site region 5593 MGI:5933360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5594 transcription start site region 5594 MGI:5933361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5595 transcription start site region 5595 MGI:5933362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5596 transcription start site region 5596 MGI:5933363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5597 transcription start site region 5597 MGI:5933364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5598 transcription start site region 5598 MGI:5933365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5599 transcription start site region 5599 MGI:5933366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5600 transcription start site region 5600 MGI:5933367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5601 transcription start site region 5601 MGI:5933368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5602 transcription start site region 5602 MGI:5933369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5603 transcription start site region 5603 MGI:5933370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5604 transcription start site region 5604 MGI:5933371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5605 transcription start site region 5605 MGI:5933372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5606 transcription start site region 5606 MGI:5933373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5607 transcription start site region 5607 MGI:5933374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5608 transcription start site region 5608 MGI:5933375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5609 transcription start site region 5609 MGI:5933376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5610 transcription start site region 5610 MGI:5933377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5611 transcription start site region 5611 MGI:5933378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5612 transcription start site region 5612 MGI:5933379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5613 transcription start site region 5613 MGI:5933380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5614 transcription start site region 5614 MGI:5933381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5615 transcription start site region 5615 MGI:5933382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5616 transcription start site region 5616 MGI:5933383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5617 transcription start site region 5617 MGI:5933384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5618 transcription start site region 5618 MGI:5933385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5619 transcription start site region 5619 MGI:5933386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5620 transcription start site region 5620 MGI:5933387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5621 transcription start site region 5621 MGI:5933388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5622 transcription start site region 5622 MGI:5933389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5623 transcription start site region 5623 MGI:5933390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5624 transcription start site region 5624 MGI:5933391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5625 transcription start site region 5625 MGI:5933392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5626 transcription start site region 5626 MGI:5933393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5627 transcription start site region 5627 MGI:5933394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5628 transcription start site region 5628 MGI:5933395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5629 transcription start site region 5629 MGI:5933396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5630 transcription start site region 5630 MGI:5933397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5631 transcription start site region 5631 MGI:5933398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5632 transcription start site region 5632 MGI:5933399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5633 transcription start site region 5633 MGI:5933400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5634 transcription start site region 5634 MGI:5933401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5635 transcription start site region 5635 MGI:5933402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5636 transcription start site region 5636 MGI:5933403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5637 transcription start site region 5637 MGI:5933404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5638 transcription start site region 5638 MGI:5933405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5639 transcription start site region 5639 MGI:5933406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5640 transcription start site region 5640 MGI:5933407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5641 transcription start site region 5641 MGI:5933408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5642 transcription start site region 5642 MGI:5933409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5643 transcription start site region 5643 MGI:5933410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5644 transcription start site region 5644 MGI:5933411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5645 transcription start site region 5645 MGI:5933412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5646 transcription start site region 5646 MGI:5933413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5647 transcription start site region 5647 MGI:5933414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5648 transcription start site region 5648 MGI:5933415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5649 transcription start site region 5649 MGI:5933416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5650 transcription start site region 5650 MGI:5933417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5651 transcription start site region 5651 MGI:5933418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5652 transcription start site region 5652 MGI:5933419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5653 transcription start site region 5653 MGI:5933420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5654 transcription start site region 5654 MGI:5933421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5655 transcription start site region 5655 MGI:5933422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5656 transcription start site region 5656 MGI:5933423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5657 transcription start site region 5657 MGI:5933424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5658 transcription start site region 5658 MGI:5933425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5659 transcription start site region 5659 MGI:5933426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5660 transcription start site region 5660 MGI:5933427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5661 transcription start site region 5661 MGI:5933428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5662 transcription start site region 5662 MGI:5933429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5663 transcription start site region 5663 MGI:5933430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5664 transcription start site region 5664 MGI:5933431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5665 transcription start site region 5665 MGI:5933432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5666 transcription start site region 5666 MGI:5933433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5667 transcription start site region 5667 MGI:5933434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5668 transcription start site region 5668 MGI:5933435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5669 transcription start site region 5669 MGI:5933436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5670 transcription start site region 5670 MGI:5933437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5671 transcription start site region 5671 MGI:5933438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5672 transcription start site region 5672 MGI:5933439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5673 transcription start site region 5673 MGI:5933440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5674 transcription start site region 5674 MGI:5933441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5675 transcription start site region 5675 MGI:5933442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5676 transcription start site region 5676 MGI:5933443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5677 transcription start site region 5677 MGI:5933444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5678 transcription start site region 5678 MGI:5933445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5679 transcription start site region 5679 MGI:5933446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5680 transcription start site region 5680 MGI:5933447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5681 transcription start site region 5681 MGI:5933448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5682 transcription start site region 5682 MGI:5933449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5683 transcription start site region 5683 MGI:5933450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5684 transcription start site region 5684 MGI:5933451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5685 transcription start site region 5685 MGI:5933452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5686 transcription start site region 5686 MGI:5933453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5687 transcription start site region 5687 MGI:5933454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5688 transcription start site region 5688 MGI:5933455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5689 transcription start site region 5689 MGI:5933456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5690 transcription start site region 5690 MGI:5933457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5691 transcription start site region 5691 MGI:5933458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5692 transcription start site region 5692 MGI:5933459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5693 transcription start site region 5693 MGI:5933460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5694 transcription start site region 5694 MGI:5933461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5695 transcription start site region 5695 MGI:5933462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5696 transcription start site region 5696 MGI:5933463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5697 transcription start site region 5697 MGI:5933464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5698 transcription start site region 5698 MGI:5933465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5699 transcription start site region 5699 MGI:5933466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5700 transcription start site region 5700 MGI:5933467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5701 transcription start site region 5701 MGI:5933468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5702 transcription start site region 5702 MGI:5933469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5703 transcription start site region 5703 MGI:5933470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5704 transcription start site region 5704 MGI:5933471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5705 transcription start site region 5705 MGI:5933472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5706 transcription start site region 5706 MGI:5933473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5707 transcription start site region 5707 MGI:5933474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5708 transcription start site region 5708 MGI:5933475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5709 transcription start site region 5709 MGI:5933476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5710 transcription start site region 5710 MGI:5933477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5711 transcription start site region 5711 MGI:5933478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5712 transcription start site region 5712 MGI:5933479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5713 transcription start site region 5713 MGI:5933480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5714 transcription start site region 5714 MGI:5933481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5715 transcription start site region 5715 MGI:5933482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5716 transcription start site region 5716 MGI:5933483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5717 transcription start site region 5717 MGI:5933484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5718 transcription start site region 5718 MGI:5933485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5719 transcription start site region 5719 MGI:5933486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5720 transcription start site region 5720 MGI:5933487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5721 transcription start site region 5721 MGI:5933488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5722 transcription start site region 5722 MGI:5933489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5723 transcription start site region 5723 MGI:5933490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5724 transcription start site region 5724 MGI:5933491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5725 transcription start site region 5725 MGI:5933492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5726 transcription start site region 5726 MGI:5933493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5727 transcription start site region 5727 MGI:5933494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5728 transcription start site region 5728 MGI:5933495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5729 transcription start site region 5729 MGI:5933496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5730 transcription start site region 5730 MGI:5933497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5731 transcription start site region 5731 MGI:5933498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5732 transcription start site region 5732 MGI:5933499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5733 transcription start site region 5733 MGI:5933500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5734 transcription start site region 5734 MGI:5933501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5735 transcription start site region 5735 MGI:5933502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5736 transcription start site region 5736 MGI:5933503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5737 transcription start site region 5737 MGI:5933504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5738 transcription start site region 5738 MGI:5933505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5739 transcription start site region 5739 MGI:5933506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5740 transcription start site region 5740 MGI:5933507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5741 transcription start site region 5741 MGI:5933508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5742 transcription start site region 5742 MGI:5933509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5743 transcription start site region 5743 MGI:5933510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5744 transcription start site region 5744 MGI:5933511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5745 transcription start site region 5745 MGI:5933512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5746 transcription start site region 5746 MGI:5933513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5747 transcription start site region 5747 MGI:5933514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5748 transcription start site region 5748 MGI:5933515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5749 transcription start site region 5749 MGI:5933516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5750 transcription start site region 5750 MGI:5933517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5751 transcription start site region 5751 MGI:5933518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5752 transcription start site region 5752 MGI:5933519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5753 transcription start site region 5753 MGI:5933520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5754 transcription start site region 5754 MGI:5933521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5755 transcription start site region 5755 MGI:5933522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5756 transcription start site region 5756 MGI:5933523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5757 transcription start site region 5757 MGI:5933524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5758 transcription start site region 5758 MGI:5933525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5759 transcription start site region 5759 MGI:5933526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5760 transcription start site region 5760 MGI:5933527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5761 transcription start site region 5761 MGI:5933528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5762 transcription start site region 5762 MGI:5933529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5763 transcription start site region 5763 MGI:5933530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5764 transcription start site region 5764 MGI:5933531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5765 transcription start site region 5765 MGI:5933532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5766 transcription start site region 5766 MGI:5933533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5767 transcription start site region 5767 MGI:5933534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5768 transcription start site region 5768 MGI:5933535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5769 transcription start site region 5769 MGI:5933536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5770 transcription start site region 5770 MGI:5933537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5771 transcription start site region 5771 MGI:5933538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5772 transcription start site region 5772 MGI:5933539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5773 transcription start site region 5773 MGI:5933540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5774 transcription start site region 5774 MGI:5933541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5775 transcription start site region 5775 MGI:5933542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5776 transcription start site region 5776 MGI:5933543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5777 transcription start site region 5777 MGI:5933544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5778 transcription start site region 5778 MGI:5933545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5779 transcription start site region 5779 MGI:5933546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5780 transcription start site region 5780 MGI:5933547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5781 transcription start site region 5781 MGI:5933548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5782 transcription start site region 5782 MGI:5933549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5783 transcription start site region 5783 MGI:5933550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5784 transcription start site region 5784 MGI:5933551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5785 transcription start site region 5785 MGI:5933552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5786 transcription start site region 5786 MGI:5933553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5787 transcription start site region 5787 MGI:5933554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5788 transcription start site region 5788 MGI:5933555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5789 transcription start site region 5789 MGI:5933556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5790 transcription start site region 5790 MGI:5933557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5791 transcription start site region 5791 MGI:5933558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5792 transcription start site region 5792 MGI:5933559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5793 transcription start site region 5793 MGI:5933560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5794 transcription start site region 5794 MGI:5933561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5795 transcription start site region 5795 MGI:5933562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5796 transcription start site region 5796 MGI:5933563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5797 transcription start site region 5797 MGI:5933564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5798 transcription start site region 5798 MGI:5933565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5799 transcription start site region 5799 MGI:5933566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5800 transcription start site region 5800 MGI:5933567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5801 transcription start site region 5801 MGI:5933568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5802 transcription start site region 5802 MGI:5933569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5803 transcription start site region 5803 MGI:5933570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5804 transcription start site region 5804 MGI:5933571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5805 transcription start site region 5805 MGI:5933572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5806 transcription start site region 5806 MGI:5933573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5807 transcription start site region 5807 MGI:5933574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5808 transcription start site region 5808 MGI:5933575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5809 transcription start site region 5809 MGI:5933576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5810 transcription start site region 5810 MGI:5933577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5811 transcription start site region 5811 MGI:5933578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5812 transcription start site region 5812 MGI:5933579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5813 transcription start site region 5813 MGI:5933580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5814 transcription start site region 5814 MGI:5933581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5815 transcription start site region 5815 MGI:5933582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5816 transcription start site region 5816 MGI:5933583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5817 transcription start site region 5817 MGI:5933584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5818 transcription start site region 5818 MGI:5933585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5819 transcription start site region 5819 MGI:5933586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5820 transcription start site region 5820 MGI:5933587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5821 transcription start site region 5821 MGI:5933588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5822 transcription start site region 5822 MGI:5933589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5823 transcription start site region 5823 MGI:5933590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5824 transcription start site region 5824 MGI:5933591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5825 transcription start site region 5825 MGI:5933592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5826 transcription start site region 5826 MGI:5933593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5827 transcription start site region 5827 MGI:5933594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5828 transcription start site region 5828 MGI:5933595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5829 transcription start site region 5829 MGI:5933596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5830 transcription start site region 5830 MGI:5933597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5831 transcription start site region 5831 MGI:5933598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5832 transcription start site region 5832 MGI:5933599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5833 transcription start site region 5833 MGI:5933600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5834 transcription start site region 5834 MGI:5933601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5835 transcription start site region 5835 MGI:5933602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5836 transcription start site region 5836 MGI:5933603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5837 transcription start site region 5837 MGI:5933604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5838 transcription start site region 5838 MGI:5933605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5839 transcription start site region 5839 MGI:5933606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5840 transcription start site region 5840 MGI:5933607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5841 transcription start site region 5841 MGI:5933608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5842 transcription start site region 5842 MGI:5933609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5843 transcription start site region 5843 MGI:5933610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5844 transcription start site region 5844 MGI:5933611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5845 transcription start site region 5845 MGI:5933612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5846 transcription start site region 5846 MGI:5933613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5847 transcription start site region 5847 MGI:5933614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5848 transcription start site region 5848 MGI:5933615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5849 transcription start site region 5849 MGI:5933616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5850 transcription start site region 5850 MGI:5933617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5851 transcription start site region 5851 MGI:5933618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5852 transcription start site region 5852 MGI:5933619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5853 transcription start site region 5853 MGI:5933620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5854 transcription start site region 5854 MGI:5933621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5855 transcription start site region 5855 MGI:5933622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5856 transcription start site region 5856 MGI:5933623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5857 transcription start site region 5857 MGI:5933624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5858 transcription start site region 5858 MGI:5933625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5859 transcription start site region 5859 MGI:5933626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5860 transcription start site region 5860 MGI:5933627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5861 transcription start site region 5861 MGI:5933628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5862 transcription start site region 5862 MGI:5933629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5863 transcription start site region 5863 MGI:5933630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5864 transcription start site region 5864 MGI:5933631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5865 transcription start site region 5865 MGI:5933632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5866 transcription start site region 5866 MGI:5933633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5867 transcription start site region 5867 MGI:5933634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5868 transcription start site region 5868 MGI:5933635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5869 transcription start site region 5869 MGI:5933636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5870 transcription start site region 5870 MGI:5933637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5871 transcription start site region 5871 MGI:5933638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5872 transcription start site region 5872 MGI:5933639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5873 transcription start site region 5873 MGI:5933640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5874 transcription start site region 5874 MGI:5933641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5875 transcription start site region 5875 MGI:5933642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5876 transcription start site region 5876 MGI:5933643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5877 transcription start site region 5877 MGI:5933644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5878 transcription start site region 5878 MGI:5933645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5879 transcription start site region 5879 MGI:5933646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5880 transcription start site region 5880 MGI:5933647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5881 transcription start site region 5881 MGI:5933648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5882 transcription start site region 5882 MGI:5933649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5883 transcription start site region 5883 MGI:5933650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5884 transcription start site region 5884 MGI:5933651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5885 transcription start site region 5885 MGI:5933652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5886 transcription start site region 5886 MGI:5933653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5887 transcription start site region 5887 MGI:5933654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5888 transcription start site region 5888 MGI:5933655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5889 transcription start site region 5889 MGI:5933656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5890 transcription start site region 5890 MGI:5933657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5891 transcription start site region 5891 MGI:5933658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5892 transcription start site region 5892 MGI:5933659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5893 transcription start site region 5893 MGI:5933660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5894 transcription start site region 5894 MGI:5933661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5895 transcription start site region 5895 MGI:5933662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5896 transcription start site region 5896 MGI:5933663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5897 transcription start site region 5897 MGI:5933664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5898 transcription start site region 5898 MGI:5933665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5899 transcription start site region 5899 MGI:5933666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5900 transcription start site region 5900 MGI:5933667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP