Tssr3812 transcription start site region 3812 MGI:5931579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3813 transcription start site region 3813 MGI:5931580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3814 transcription start site region 3814 MGI:5931581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3815 transcription start site region 3815 MGI:5931582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3816 transcription start site region 3816 MGI:5931583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3817 transcription start site region 3817 MGI:5931584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3818 transcription start site region 3818 MGI:5931585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3819 transcription start site region 3819 MGI:5931586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3820 transcription start site region 3820 MGI:5931587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3821 transcription start site region 3821 MGI:5931588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3822 transcription start site region 3822 MGI:5931589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3823 transcription start site region 3823 MGI:5931590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3824 transcription start site region 3824 MGI:5931591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3825 transcription start site region 3825 MGI:5931592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3826 transcription start site region 3826 MGI:5931593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3827 transcription start site region 3827 MGI:5931594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3828 transcription start site region 3828 MGI:5931595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3829 transcription start site region 3829 MGI:5931596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3830 transcription start site region 3830 MGI:5931597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3831 transcription start site region 3831 MGI:5931598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3832 transcription start site region 3832 MGI:5931599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3833 transcription start site region 3833 MGI:5931600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3834 transcription start site region 3834 MGI:5931601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3835 transcription start site region 3835 MGI:5931602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3836 transcription start site region 3836 MGI:5931603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3837 transcription start site region 3837 MGI:5931604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3838 transcription start site region 3838 MGI:5931605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3839 transcription start site region 3839 MGI:5931606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3840 transcription start site region 3840 MGI:5931607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3841 transcription start site region 3841 MGI:5931608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3842 transcription start site region 3842 MGI:5931609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3843 transcription start site region 3843 MGI:5931610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3844 transcription start site region 3844 MGI:5931611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3845 transcription start site region 3845 MGI:5931612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3846 transcription start site region 3846 MGI:5931613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3847 transcription start site region 3847 MGI:5931614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3848 transcription start site region 3848 MGI:5931615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3849 transcription start site region 3849 MGI:5931616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3850 transcription start site region 3850 MGI:5931617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3851 transcription start site region 3851 MGI:5931618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3852 transcription start site region 3852 MGI:5931619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3853 transcription start site region 3853 MGI:5931620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3854 transcription start site region 3854 MGI:5931621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3855 transcription start site region 3855 MGI:5931622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3856 transcription start site region 3856 MGI:5931623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3857 transcription start site region 3857 MGI:5931624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3858 transcription start site region 3858 MGI:5931625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3859 transcription start site region 3859 MGI:5931626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3860 transcription start site region 3860 MGI:5931627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3861 transcription start site region 3861 MGI:5931628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3862 transcription start site region 3862 MGI:5931629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3863 transcription start site region 3863 MGI:5931630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3864 transcription start site region 3864 MGI:5931631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3865 transcription start site region 3865 MGI:5931632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3866 transcription start site region 3866 MGI:5931633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3867 transcription start site region 3867 MGI:5931634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3868 transcription start site region 3868 MGI:5931635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3869 transcription start site region 3869 MGI:5931636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3870 transcription start site region 3870 MGI:5931637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3871 transcription start site region 3871 MGI:5931638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3872 transcription start site region 3872 MGI:5931639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3873 transcription start site region 3873 MGI:5931640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3874 transcription start site region 3874 MGI:5931641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3875 transcription start site region 3875 MGI:5931642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3876 transcription start site region 3876 MGI:5931643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3877 transcription start site region 3877 MGI:5931644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3878 transcription start site region 3878 MGI:5931645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3879 transcription start site region 3879 MGI:5931646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3880 transcription start site region 3880 MGI:5931647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3881 transcription start site region 3881 MGI:5931648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3882 transcription start site region 3882 MGI:5931649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3883 transcription start site region 3883 MGI:5931650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3884 transcription start site region 3884 MGI:5931651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3885 transcription start site region 3885 MGI:5931652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3886 transcription start site region 3886 MGI:5931653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3887 transcription start site region 3887 MGI:5931654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3888 transcription start site region 3888 MGI:5931655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3889 transcription start site region 3889 MGI:5931656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3890 transcription start site region 3890 MGI:5931657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3891 transcription start site region 3891 MGI:5931658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3892 transcription start site region 3892 MGI:5931659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3893 transcription start site region 3893 MGI:5931660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3894 transcription start site region 3894 MGI:5931661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3895 transcription start site region 3895 MGI:5931662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3896 transcription start site region 3896 MGI:5931663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3897 transcription start site region 3897 MGI:5931664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3898 transcription start site region 3898 MGI:5931665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3899 transcription start site region 3899 MGI:5931666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3900 transcription start site region 3900 MGI:5931667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3901 transcription start site region 3901 MGI:5931668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3902 transcription start site region 3902 MGI:5931669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3903 transcription start site region 3903 MGI:5931670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3904 transcription start site region 3904 MGI:5931671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3905 transcription start site region 3905 MGI:5931672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3906 transcription start site region 3906 MGI:5931673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3907 transcription start site region 3907 MGI:5931674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3908 transcription start site region 3908 MGI:5931675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3909 transcription start site region 3909 MGI:5931676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3910 transcription start site region 3910 MGI:5931677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3911 transcription start site region 3911 MGI:5931678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3912 transcription start site region 3912 MGI:5931679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3913 transcription start site region 3913 MGI:5931680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3914 transcription start site region 3914 MGI:5931681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3915 transcription start site region 3915 MGI:5931682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3916 transcription start site region 3916 MGI:5931683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3917 transcription start site region 3917 MGI:5931684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3918 transcription start site region 3918 MGI:5931685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3919 transcription start site region 3919 MGI:5931686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3920 transcription start site region 3920 MGI:5931687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3921 transcription start site region 3921 MGI:5931688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3922 transcription start site region 3922 MGI:5931689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3923 transcription start site region 3923 MGI:5931690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3924 transcription start site region 3924 MGI:5931691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3925 transcription start site region 3925 MGI:5931692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3926 transcription start site region 3926 MGI:5931693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3927 transcription start site region 3927 MGI:5931694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3928 transcription start site region 3928 MGI:5931695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3929 transcription start site region 3929 MGI:5931696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3930 transcription start site region 3930 MGI:5931697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3931 transcription start site region 3931 MGI:5931698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3932 transcription start site region 3932 MGI:5931699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3933 transcription start site region 3933 MGI:5931700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3934 transcription start site region 3934 MGI:5931701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3935 transcription start site region 3935 MGI:5931702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3936 transcription start site region 3936 MGI:5931703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3937 transcription start site region 3937 MGI:5931704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3938 transcription start site region 3938 MGI:5931705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3939 transcription start site region 3939 MGI:5931706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3940 transcription start site region 3940 MGI:5931707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3941 transcription start site region 3941 MGI:5931708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3942 transcription start site region 3942 MGI:5931709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3943 transcription start site region 3943 MGI:5931710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3944 transcription start site region 3944 MGI:5931711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3945 transcription start site region 3945 MGI:5931712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3946 transcription start site region 3946 MGI:5931713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3947 transcription start site region 3947 MGI:5931714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3948 transcription start site region 3948 MGI:5931715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3949 transcription start site region 3949 MGI:5931716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3950 transcription start site region 3950 MGI:5931717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3951 transcription start site region 3951 MGI:5931718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3952 transcription start site region 3952 MGI:5931719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3953 transcription start site region 3953 MGI:5931720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3954 transcription start site region 3954 MGI:5931721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3955 transcription start site region 3955 MGI:5931722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3956 transcription start site region 3956 MGI:5931723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3957 transcription start site region 3957 MGI:5931724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3958 transcription start site region 3958 MGI:5931725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3959 transcription start site region 3959 MGI:5931726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3960 transcription start site region 3960 MGI:5931727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3961 transcription start site region 3961 MGI:5931728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3962 transcription start site region 3962 MGI:5931729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3963 transcription start site region 3963 MGI:5931730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3964 transcription start site region 3964 MGI:5931731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3965 transcription start site region 3965 MGI:5931732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3966 transcription start site region 3966 MGI:5931733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3967 transcription start site region 3967 MGI:5931734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3968 transcription start site region 3968 MGI:5931735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3969 transcription start site region 3969 MGI:5931736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3970 transcription start site region 3970 MGI:5931737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3971 transcription start site region 3971 MGI:5931738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3972 transcription start site region 3972 MGI:5931739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3973 transcription start site region 3973 MGI:5931740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3974 transcription start site region 3974 MGI:5931741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3975 transcription start site region 3975 MGI:5931742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3976 transcription start site region 3976 MGI:5931743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3977 transcription start site region 3977 MGI:5931744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3978 transcription start site region 3978 MGI:5931745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3979 transcription start site region 3979 MGI:5931746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3980 transcription start site region 3980 MGI:5931747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3981 transcription start site region 3981 MGI:5931748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3982 transcription start site region 3982 MGI:5931749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3983 transcription start site region 3983 MGI:5931750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3984 transcription start site region 3984 MGI:5931751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3985 transcription start site region 3985 MGI:5931752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3986 transcription start site region 3986 MGI:5931753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3987 transcription start site region 3987 MGI:5931754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3988 transcription start site region 3988 MGI:5931755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3989 transcription start site region 3989 MGI:5931756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3990 transcription start site region 3990 MGI:5931757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3991 transcription start site region 3991 MGI:5931758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3992 transcription start site region 3992 MGI:5931759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3993 transcription start site region 3993 MGI:5931760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3994 transcription start site region 3994 MGI:5931761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3995 transcription start site region 3995 MGI:5931762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3996 transcription start site region 3996 MGI:5931763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3997 transcription start site region 3997 MGI:5931764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3998 transcription start site region 3998 MGI:5931765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3999 transcription start site region 3999 MGI:5931766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4000 transcription start site region 4000 MGI:5931767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4001 transcription start site region 4001 MGI:5931768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4002 transcription start site region 4002 MGI:5931769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4003 transcription start site region 4003 MGI:5931770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4004 transcription start site region 4004 MGI:5931771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4005 transcription start site region 4005 MGI:5931772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4006 transcription start site region 4006 MGI:5931773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4007 transcription start site region 4007 MGI:5931774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4008 transcription start site region 4008 MGI:5931775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4009 transcription start site region 4009 MGI:5931776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4010 transcription start site region 4010 MGI:5931777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4011 transcription start site region 4011 MGI:5931778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4012 transcription start site region 4012 MGI:5931779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4013 transcription start site region 4013 MGI:5931780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4014 transcription start site region 4014 MGI:5931781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4015 transcription start site region 4015 MGI:5931782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4016 transcription start site region 4016 MGI:5931783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4017 transcription start site region 4017 MGI:5931784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4018 transcription start site region 4018 MGI:5931785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4019 transcription start site region 4019 MGI:5931786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4020 transcription start site region 4020 MGI:5931787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4021 transcription start site region 4021 MGI:5931788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4022 transcription start site region 4022 MGI:5931789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4023 transcription start site region 4023 MGI:5931790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4024 transcription start site region 4024 MGI:5931791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4025 transcription start site region 4025 MGI:5931792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4026 transcription start site region 4026 MGI:5931793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4027 transcription start site region 4027 MGI:5931794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4028 transcription start site region 4028 MGI:5931795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4029 transcription start site region 4029 MGI:5931796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4030 transcription start site region 4030 MGI:5931797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4031 transcription start site region 4031 MGI:5931798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4032 transcription start site region 4032 MGI:5931799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4033 transcription start site region 4033 MGI:5931800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4034 transcription start site region 4034 MGI:5931801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4035 transcription start site region 4035 MGI:5931802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4036 transcription start site region 4036 MGI:5931803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4037 transcription start site region 4037 MGI:5931804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4038 transcription start site region 4038 MGI:5931805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4039 transcription start site region 4039 MGI:5931806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4040 transcription start site region 4040 MGI:5931807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4041 transcription start site region 4041 MGI:5931808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4042 transcription start site region 4042 MGI:5931809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4043 transcription start site region 4043 MGI:5931810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4044 transcription start site region 4044 MGI:5931811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4045 transcription start site region 4045 MGI:5931812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4046 transcription start site region 4046 MGI:5931813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4047 transcription start site region 4047 MGI:5931814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4048 transcription start site region 4048 MGI:5931815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4049 transcription start site region 4049 MGI:5931816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4050 transcription start site region 4050 MGI:5931817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4051 transcription start site region 4051 MGI:5931818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4052 transcription start site region 4052 MGI:5931819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4053 transcription start site region 4053 MGI:5931820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4054 transcription start site region 4054 MGI:5931821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4055 transcription start site region 4055 MGI:5931822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4056 transcription start site region 4056 MGI:5931823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4057 transcription start site region 4057 MGI:5931824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4058 transcription start site region 4058 MGI:5931825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4059 transcription start site region 4059 MGI:5931826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4060 transcription start site region 4060 MGI:5931827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4061 transcription start site region 4061 MGI:5931828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4062 transcription start site region 4062 MGI:5931829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4063 transcription start site region 4063 MGI:5931830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4064 transcription start site region 4064 MGI:5931831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4065 transcription start site region 4065 MGI:5931832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4066 transcription start site region 4066 MGI:5931833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4067 transcription start site region 4067 MGI:5931834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4068 transcription start site region 4068 MGI:5931835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4069 transcription start site region 4069 MGI:5931836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4070 transcription start site region 4070 MGI:5931837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4071 transcription start site region 4071 MGI:5931838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4072 transcription start site region 4072 MGI:5931839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4073 transcription start site region 4073 MGI:5931840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4074 transcription start site region 4074 MGI:5931841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4075 transcription start site region 4075 MGI:5931842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4076 transcription start site region 4076 MGI:5931843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4077 transcription start site region 4077 MGI:5931844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4078 transcription start site region 4078 MGI:5931845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4079 transcription start site region 4079 MGI:5931846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4080 transcription start site region 4080 MGI:5931847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4081 transcription start site region 4081 MGI:5931848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4082 transcription start site region 4082 MGI:5931849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4083 transcription start site region 4083 MGI:5931850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4084 transcription start site region 4084 MGI:5931851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4085 transcription start site region 4085 MGI:5931852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4086 transcription start site region 4086 MGI:5931853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4087 transcription start site region 4087 MGI:5931854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4088 transcription start site region 4088 MGI:5931855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4089 transcription start site region 4089 MGI:5931856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4090 transcription start site region 4090 MGI:5931857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4091 transcription start site region 4091 MGI:5931858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4092 transcription start site region 4092 MGI:5931859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4093 transcription start site region 4093 MGI:5931860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4094 transcription start site region 4094 MGI:5931861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4095 transcription start site region 4095 MGI:5931862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4096 transcription start site region 4096 MGI:5931863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4097 transcription start site region 4097 MGI:5931864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4098 transcription start site region 4098 MGI:5931865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4099 transcription start site region 4099 MGI:5931866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4100 transcription start site region 4100 MGI:5931867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4101 transcription start site region 4101 MGI:5931868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4102 transcription start site region 4102 MGI:5931869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4103 transcription start site region 4103 MGI:5931870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4104 transcription start site region 4104 MGI:5931871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4105 transcription start site region 4105 MGI:5931872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4106 transcription start site region 4106 MGI:5931873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4107 transcription start site region 4107 MGI:5931874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4108 transcription start site region 4108 MGI:5931875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4109 transcription start site region 4109 MGI:5931876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4110 transcription start site region 4110 MGI:5931877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4111 transcription start site region 4111 MGI:5931878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4112 transcription start site region 4112 MGI:5931879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4113 transcription start site region 4113 MGI:5931880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4114 transcription start site region 4114 MGI:5931881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4115 transcription start site region 4115 MGI:5931882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4116 transcription start site region 4116 MGI:5931883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4117 transcription start site region 4117 MGI:5931884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4118 transcription start site region 4118 MGI:5931885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4119 transcription start site region 4119 MGI:5931886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4120 transcription start site region 4120 MGI:5931887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4121 transcription start site region 4121 MGI:5931888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4122 transcription start site region 4122 MGI:5931889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4123 transcription start site region 4123 MGI:5931890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4124 transcription start site region 4124 MGI:5931891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4125 transcription start site region 4125 MGI:5931892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4126 transcription start site region 4126 MGI:5931893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4127 transcription start site region 4127 MGI:5931894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4128 transcription start site region 4128 MGI:5931895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4129 transcription start site region 4129 MGI:5931896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4130 transcription start site region 4130 MGI:5931897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4131 transcription start site region 4131 MGI:5931898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4132 transcription start site region 4132 MGI:5931899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4133 transcription start site region 4133 MGI:5931900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4134 transcription start site region 4134 MGI:5931901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4135 transcription start site region 4135 MGI:5931902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4136 transcription start site region 4136 MGI:5931903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4137 transcription start site region 4137 MGI:5931904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4138 transcription start site region 4138 MGI:5931905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4139 transcription start site region 4139 MGI:5931906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4140 transcription start site region 4140 MGI:5931907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4141 transcription start site region 4141 MGI:5931908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4142 transcription start site region 4142 MGI:5931909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4143 transcription start site region 4143 MGI:5931910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4144 transcription start site region 4144 MGI:5931911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4145 transcription start site region 4145 MGI:5931912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4146 transcription start site region 4146 MGI:5931913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4147 transcription start site region 4147 MGI:5931914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4148 transcription start site region 4148 MGI:5931915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4149 transcription start site region 4149 MGI:5931916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4150 transcription start site region 4150 MGI:5931917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4151 transcription start site region 4151 MGI:5931918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4152 transcription start site region 4152 MGI:5931919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4153 transcription start site region 4153 MGI:5931920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4154 transcription start site region 4154 MGI:5931921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4155 transcription start site region 4155 MGI:5931922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4156 transcription start site region 4156 MGI:5931923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4157 transcription start site region 4157 MGI:5931924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4158 transcription start site region 4158 MGI:5931925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4159 transcription start site region 4159 MGI:5931926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4160 transcription start site region 4160 MGI:5931927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4161 transcription start site region 4161 MGI:5931928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4162 transcription start site region 4162 MGI:5931929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4163 transcription start site region 4163 MGI:5931930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4164 transcription start site region 4164 MGI:5931931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4165 transcription start site region 4165 MGI:5931932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4166 transcription start site region 4166 MGI:5931933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4167 transcription start site region 4167 MGI:5931934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4168 transcription start site region 4168 MGI:5931935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4169 transcription start site region 4169 MGI:5931936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4170 transcription start site region 4170 MGI:5931937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4171 transcription start site region 4171 MGI:5931938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4172 transcription start site region 4172 MGI:5931939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4173 transcription start site region 4173 MGI:5931940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4174 transcription start site region 4174 MGI:5931941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4175 transcription start site region 4175 MGI:5931942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4176 transcription start site region 4176 MGI:5931943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4177 transcription start site region 4177 MGI:5931944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4178 transcription start site region 4178 MGI:5931945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4179 transcription start site region 4179 MGI:5931946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4180 transcription start site region 4180 MGI:5931947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4181 transcription start site region 4181 MGI:5931948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4182 transcription start site region 4182 MGI:5931949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4183 transcription start site region 4183 MGI:5931950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4184 transcription start site region 4184 MGI:5931951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4185 transcription start site region 4185 MGI:5931952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4186 transcription start site region 4186 MGI:5931953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4187 transcription start site region 4187 MGI:5931954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4188 transcription start site region 4188 MGI:5931955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4189 transcription start site region 4189 MGI:5931956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4190 transcription start site region 4190 MGI:5931957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4191 transcription start site region 4191 MGI:5931958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4192 transcription start site region 4192 MGI:5931959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4193 transcription start site region 4193 MGI:5931960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4194 transcription start site region 4194 MGI:5931961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4195 transcription start site region 4195 MGI:5931962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4196 transcription start site region 4196 MGI:5931963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4197 transcription start site region 4197 MGI:5931964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4198 transcription start site region 4198 MGI:5931965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4199 transcription start site region 4199 MGI:5931966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4200 transcription start site region 4200 MGI:5931967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4201 transcription start site region 4201 MGI:5931968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4202 transcription start site region 4202 MGI:5931969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4203 transcription start site region 4203 MGI:5931970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4204 transcription start site region 4204 MGI:5931971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4205 transcription start site region 4205 MGI:5931972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4206 transcription start site region 4206 MGI:5931973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4207 transcription start site region 4207 MGI:5931974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4208 transcription start site region 4208 MGI:5931975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4209 transcription start site region 4209 MGI:5931976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4210 transcription start site region 4210 MGI:5931977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4211 transcription start site region 4211 MGI:5931978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4212 transcription start site region 4212 MGI:5931979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4213 transcription start site region 4213 MGI:5931980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4214 transcription start site region 4214 MGI:5931981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4215 transcription start site region 4215 MGI:5931982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4216 transcription start site region 4216 MGI:5931983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4217 transcription start site region 4217 MGI:5931984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4218 transcription start site region 4218 MGI:5931985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4219 transcription start site region 4219 MGI:5931986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4220 transcription start site region 4220 MGI:5931987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4221 transcription start site region 4221 MGI:5931988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4222 transcription start site region 4222 MGI:5931989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4223 transcription start site region 4223 MGI:5931990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4224 transcription start site region 4224 MGI:5931991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4225 transcription start site region 4225 MGI:5931992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4226 transcription start site region 4226 MGI:5931993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4227 transcription start site region 4227 MGI:5931994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4228 transcription start site region 4228 MGI:5931995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4229 transcription start site region 4229 MGI:5931996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4230 transcription start site region 4230 MGI:5931997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4231 transcription start site region 4231 MGI:5931998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4232 transcription start site region 4232 MGI:5931999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4233 transcription start site region 4233 MGI:5932000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4234 transcription start site region 4234 MGI:5932001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4235 transcription start site region 4235 MGI:5932002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4236 transcription start site region 4236 MGI:5932003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4237 transcription start site region 4237 MGI:5932004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4238 transcription start site region 4238 MGI:5932005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4239 transcription start site region 4239 MGI:5932006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4240 transcription start site region 4240 MGI:5932007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4241 transcription start site region 4241 MGI:5932008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4242 transcription start site region 4242 MGI:5932009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4243 transcription start site region 4243 MGI:5932010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4244 transcription start site region 4244 MGI:5932011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4245 transcription start site region 4245 MGI:5932012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4246 transcription start site region 4246 MGI:5932013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4247 transcription start site region 4247 MGI:5932014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4248 transcription start site region 4248 MGI:5932015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4249 transcription start site region 4249 MGI:5932016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4250 transcription start site region 4250 MGI:5932017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4251 transcription start site region 4251 MGI:5932018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4252 transcription start site region 4252 MGI:5932019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4253 transcription start site region 4253 MGI:5932020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4254 transcription start site region 4254 MGI:5932021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4255 transcription start site region 4255 MGI:5932022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4256 transcription start site region 4256 MGI:5932023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4257 transcription start site region 4257 MGI:5932024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4258 transcription start site region 4258 MGI:5932025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4259 transcription start site region 4259 MGI:5932026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4260 transcription start site region 4260 MGI:5932027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4261 transcription start site region 4261 MGI:5932028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4262 transcription start site region 4262 MGI:5932029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4263 transcription start site region 4263 MGI:5932030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4264 transcription start site region 4264 MGI:5932031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4265 transcription start site region 4265 MGI:5932032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4266 transcription start site region 4266 MGI:5932033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4267 transcription start site region 4267 MGI:5932034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4268 transcription start site region 4268 MGI:5932035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4269 transcription start site region 4269 MGI:5932036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4270 transcription start site region 4270 MGI:5932037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4271 transcription start site region 4271 MGI:5932038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4272 transcription start site region 4272 MGI:5932039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4273 transcription start site region 4273 MGI:5932040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4274 transcription start site region 4274 MGI:5932041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4275 transcription start site region 4275 MGI:5932042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4276 transcription start site region 4276 MGI:5932043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4277 transcription start site region 4277 MGI:5932044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4278 transcription start site region 4278 MGI:5932045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4279 transcription start site region 4279 MGI:5932046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4280 transcription start site region 4280 MGI:5932047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4281 transcription start site region 4281 MGI:5932048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4282 transcription start site region 4282 MGI:5932049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4283 transcription start site region 4283 MGI:5932050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4284 transcription start site region 4284 MGI:5932051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4285 transcription start site region 4285 MGI:5932052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4286 transcription start site region 4286 MGI:5932053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4287 transcription start site region 4287 MGI:5932054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4288 transcription start site region 4288 MGI:5932055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4289 transcription start site region 4289 MGI:5932056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4290 transcription start site region 4290 MGI:5932057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4291 transcription start site region 4291 MGI:5932058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4292 transcription start site region 4292 MGI:5932059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4293 transcription start site region 4293 MGI:5932060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4294 transcription start site region 4294 MGI:5932061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4295 transcription start site region 4295 MGI:5932062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4296 transcription start site region 4296 MGI:5932063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4297 transcription start site region 4297 MGI:5932064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4298 transcription start site region 4298 MGI:5932065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4299 transcription start site region 4299 MGI:5932066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4300 transcription start site region 4300 MGI:5932067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4301 transcription start site region 4301 MGI:5932068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4302 transcription start site region 4302 MGI:5932069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4303 transcription start site region 4303 MGI:5932070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4304 transcription start site region 4304 MGI:5932071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4305 transcription start site region 4305 MGI:5932072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4306 transcription start site region 4306 MGI:5932073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4307 transcription start site region 4307 MGI:5932074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4308 transcription start site region 4308 MGI:5932075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4309 transcription start site region 4309 MGI:5932076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4310 transcription start site region 4310 MGI:5932077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4311 transcription start site region 4311 MGI:5932078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4312 transcription start site region 4312 MGI:5932079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4313 transcription start site region 4313 MGI:5932080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4314 transcription start site region 4314 MGI:5932081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4315 transcription start site region 4315 MGI:5932082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4316 transcription start site region 4316 MGI:5932083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4317 transcription start site region 4317 MGI:5932084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4318 transcription start site region 4318 MGI:5932085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4319 transcription start site region 4319 MGI:5932086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4320 transcription start site region 4320 MGI:5932087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4321 transcription start site region 4321 MGI:5932088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4322 transcription start site region 4322 MGI:5932089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4323 transcription start site region 4323 MGI:5932090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4324 transcription start site region 4324 MGI:5932091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4325 transcription start site region 4325 MGI:5932092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4326 transcription start site region 4326 MGI:5932093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4327 transcription start site region 4327 MGI:5932094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4328 transcription start site region 4328 MGI:5932095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4329 transcription start site region 4329 MGI:5932096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4330 transcription start site region 4330 MGI:5932097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4331 transcription start site region 4331 MGI:5932098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4332 transcription start site region 4332 MGI:5932099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4333 transcription start site region 4333 MGI:5932100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4334 transcription start site region 4334 MGI:5932101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4335 transcription start site region 4335 MGI:5932102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4336 transcription start site region 4336 MGI:5932103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4337 transcription start site region 4337 MGI:5932104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4338 transcription start site region 4338 MGI:5932105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4339 transcription start site region 4339 MGI:5932106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4340 transcription start site region 4340 MGI:5932107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4341 transcription start site region 4341 MGI:5932108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4342 transcription start site region 4342 MGI:5932109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4343 transcription start site region 4343 MGI:5932110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4344 transcription start site region 4344 MGI:5932111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4345 transcription start site region 4345 MGI:5932112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4346 transcription start site region 4346 MGI:5932113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4347 transcription start site region 4347 MGI:5932114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4348 transcription start site region 4348 MGI:5932115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4349 transcription start site region 4349 MGI:5932116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4350 transcription start site region 4350 MGI:5932117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4351 transcription start site region 4351 MGI:5932118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4352 transcription start site region 4352 MGI:5932119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4353 transcription start site region 4353 MGI:5932120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4354 transcription start site region 4354 MGI:5932121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4355 transcription start site region 4355 MGI:5932122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4356 transcription start site region 4356 MGI:5932123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4357 transcription start site region 4357 MGI:5932124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4358 transcription start site region 4358 MGI:5932125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4359 transcription start site region 4359 MGI:5932126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4360 transcription start site region 4360 MGI:5932127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4361 transcription start site region 4361 MGI:5932128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4362 transcription start site region 4362 MGI:5932129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4363 transcription start site region 4363 MGI:5932130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4364 transcription start site region 4364 MGI:5932131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4365 transcription start site region 4365 MGI:5932132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4366 transcription start site region 4366 MGI:5932133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4367 transcription start site region 4367 MGI:5932134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4368 transcription start site region 4368 MGI:5932135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4369 transcription start site region 4369 MGI:5932136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4370 transcription start site region 4370 MGI:5932137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4371 transcription start site region 4371 MGI:5932138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4372 transcription start site region 4372 MGI:5932139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4373 transcription start site region 4373 MGI:5932140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4374 transcription start site region 4374 MGI:5932141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4375 transcription start site region 4375 MGI:5932142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4376 transcription start site region 4376 MGI:5932143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4377 transcription start site region 4377 MGI:5932144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4378 transcription start site region 4378 MGI:5932145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4379 transcription start site region 4379 MGI:5932146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4380 transcription start site region 4380 MGI:5932147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4381 transcription start site region 4381 MGI:5932148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4382 transcription start site region 4382 MGI:5932149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4383 transcription start site region 4383 MGI:5932150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4384 transcription start site region 4384 MGI:5932151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4385 transcription start site region 4385 MGI:5932152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4386 transcription start site region 4386 MGI:5932153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4387 transcription start site region 4387 MGI:5932154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4388 transcription start site region 4388 MGI:5932155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4389 transcription start site region 4389 MGI:5932156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4390 transcription start site region 4390 MGI:5932157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4391 transcription start site region 4391 MGI:5932158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4392 transcription start site region 4392 MGI:5932159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4393 transcription start site region 4393 MGI:5932160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4394 transcription start site region 4394 MGI:5932161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4395 transcription start site region 4395 MGI:5932162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4396 transcription start site region 4396 MGI:5932163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4397 transcription start site region 4397 MGI:5932164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4398 transcription start site region 4398 MGI:5932165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4399 transcription start site region 4399 MGI:5932166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4400 transcription start site region 4400 MGI:5932167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4401 transcription start site region 4401 MGI:5932168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4402 transcription start site region 4402 MGI:5932169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4403 transcription start site region 4403 MGI:5932170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4404 transcription start site region 4404 MGI:5932171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4405 transcription start site region 4405 MGI:5932172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4406 transcription start site region 4406 MGI:5932173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4407 transcription start site region 4407 MGI:5932174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4408 transcription start site region 4408 MGI:5932175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4409 transcription start site region 4409 MGI:5932176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4410 transcription start site region 4410 MGI:5932177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4411 transcription start site region 4411 MGI:5932178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4412 transcription start site region 4412 MGI:5932179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4413 transcription start site region 4413 MGI:5932180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4414 transcription start site region 4414 MGI:5932181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4415 transcription start site region 4415 MGI:5932182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4416 transcription start site region 4416 MGI:5932183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4417 transcription start site region 4417 MGI:5932184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4418 transcription start site region 4418 MGI:5932185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4419 transcription start site region 4419 MGI:5932186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4420 transcription start site region 4420 MGI:5932187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4421 transcription start site region 4421 MGI:5932188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4422 transcription start site region 4422 MGI:5932189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4423 transcription start site region 4423 MGI:5932190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4424 transcription start site region 4424 MGI:5932191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4425 transcription start site region 4425 MGI:5932192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4426 transcription start site region 4426 MGI:5932193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4427 transcription start site region 4427 MGI:5932194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4428 transcription start site region 4428 MGI:5932195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4429 transcription start site region 4429 MGI:5932196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4430 transcription start site region 4430 MGI:5932197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4431 transcription start site region 4431 MGI:5932198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4432 transcription start site region 4432 MGI:5932199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4433 transcription start site region 4433 MGI:5932200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4434 transcription start site region 4434 MGI:5932201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4435 transcription start site region 4435 MGI:5932202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4436 transcription start site region 4436 MGI:5932203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4437 transcription start site region 4437 MGI:5932204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4438 transcription start site region 4438 MGI:5932205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4439 transcription start site region 4439 MGI:5932206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4440 transcription start site region 4440 MGI:5932207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4441 transcription start site region 4441 MGI:5932208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4442 transcription start site region 4442 MGI:5932209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4443 transcription start site region 4443 MGI:5932210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4444 transcription start site region 4444 MGI:5932211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4445 transcription start site region 4445 MGI:5932212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4446 transcription start site region 4446 MGI:5932213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4447 transcription start site region 4447 MGI:5932214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4448 transcription start site region 4448 MGI:5932215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4449 transcription start site region 4449 MGI:5932216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4450 transcription start site region 4450 MGI:5932217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4451 transcription start site region 4451 MGI:5932218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4452 transcription start site region 4452 MGI:5932219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4453 transcription start site region 4453 MGI:5932220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4454 transcription start site region 4454 MGI:5932221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4455 transcription start site region 4455 MGI:5932222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4456 transcription start site region 4456 MGI:5932223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4457 transcription start site region 4457 MGI:5932224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4458 transcription start site region 4458 MGI:5932225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4459 transcription start site region 4459 MGI:5932226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4460 transcription start site region 4460 MGI:5932227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4461 transcription start site region 4461 MGI:5932228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4462 transcription start site region 4462 MGI:5932229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4463 transcription start site region 4463 MGI:5932230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4464 transcription start site region 4464 MGI:5932231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4465 transcription start site region 4465 MGI:5932232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4466 transcription start site region 4466 MGI:5932233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4467 transcription start site region 4467 MGI:5932234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4468 transcription start site region 4468 MGI:5932235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4469 transcription start site region 4469 MGI:5932236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4470 transcription start site region 4470 MGI:5932237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4471 transcription start site region 4471 MGI:5932238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4472 transcription start site region 4472 MGI:5932239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4473 transcription start site region 4473 MGI:5932240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4474 transcription start site region 4474 MGI:5932241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4475 transcription start site region 4475 MGI:5932242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4476 transcription start site region 4476 MGI:5932243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4477 transcription start site region 4477 MGI:5932244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4478 transcription start site region 4478 MGI:5932245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4479 transcription start site region 4479 MGI:5932246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4480 transcription start site region 4480 MGI:5932247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4481 transcription start site region 4481 MGI:5932248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4482 transcription start site region 4482 MGI:5932249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4483 transcription start site region 4483 MGI:5932250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4484 transcription start site region 4484 MGI:5932251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4485 transcription start site region 4485 MGI:5932252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4486 transcription start site region 4486 MGI:5932253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4487 transcription start site region 4487 MGI:5932254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4488 transcription start site region 4488 MGI:5932255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4489 transcription start site region 4489 MGI:5932256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4490 transcription start site region 4490 MGI:5932257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4491 transcription start site region 4491 MGI:5932258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4492 transcription start site region 4492 MGI:5932259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4493 transcription start site region 4493 MGI:5932260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4494 transcription start site region 4494 MGI:5932261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4495 transcription start site region 4495 MGI:5932262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4496 transcription start site region 4496 MGI:5932263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4497 transcription start site region 4497 MGI:5932264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4498 transcription start site region 4498 MGI:5932265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4499 transcription start site region 4499 MGI:5932266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4500 transcription start site region 4500 MGI:5932267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4501 transcription start site region 4501 MGI:5932268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4502 transcription start site region 4502 MGI:5932269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4503 transcription start site region 4503 MGI:5932270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4504 transcription start site region 4504 MGI:5932271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4505 transcription start site region 4505 MGI:5932272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4506 transcription start site region 4506 MGI:5932273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4507 transcription start site region 4507 MGI:5932274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4508 transcription start site region 4508 MGI:5932275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4509 transcription start site region 4509 MGI:5932276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4510 transcription start site region 4510 MGI:5932277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4511 transcription start site region 4511 MGI:5932278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4512 transcription start site region 4512 MGI:5932279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4513 transcription start site region 4513 MGI:5932280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4514 transcription start site region 4514 MGI:5932281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4515 transcription start site region 4515 MGI:5932282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4516 transcription start site region 4516 MGI:5932283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4517 transcription start site region 4517 MGI:5932284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4518 transcription start site region 4518 MGI:5932285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4519 transcription start site region 4519 MGI:5932286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4520 transcription start site region 4520 MGI:5932287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4521 transcription start site region 4521 MGI:5932288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4522 transcription start site region 4522 MGI:5932289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4523 transcription start site region 4523 MGI:5932290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4524 transcription start site region 4524 MGI:5932291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4525 transcription start site region 4525 MGI:5932292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4526 transcription start site region 4526 MGI:5932293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4527 transcription start site region 4527 MGI:5932294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4528 transcription start site region 4528 MGI:5932295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4529 transcription start site region 4529 MGI:5932296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4530 transcription start site region 4530 MGI:5932297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4531 transcription start site region 4531 MGI:5932298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4532 transcription start site region 4532 MGI:5932299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4533 transcription start site region 4533 MGI:5932300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4534 transcription start site region 4534 MGI:5932301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4535 transcription start site region 4535 MGI:5932302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4536 transcription start site region 4536 MGI:5932303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4537 transcription start site region 4537 MGI:5932304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4538 transcription start site region 4538 MGI:5932305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4539 transcription start site region 4539 MGI:5932306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4540 transcription start site region 4540 MGI:5932307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4541 transcription start site region 4541 MGI:5932308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4542 transcription start site region 4542 MGI:5932309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4543 transcription start site region 4543 MGI:5932310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4544 transcription start site region 4544 MGI:5932311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4545 transcription start site region 4545 MGI:5932312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4546 transcription start site region 4546 MGI:5932313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4547 transcription start site region 4547 MGI:5932314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4548 transcription start site region 4548 MGI:5932315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4549 transcription start site region 4549 MGI:5932316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4550 transcription start site region 4550 MGI:5932317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4551 transcription start site region 4551 MGI:5932318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4552 transcription start site region 4552 MGI:5932319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4553 transcription start site region 4553 MGI:5932320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4554 transcription start site region 4554 MGI:5932321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4555 transcription start site region 4555 MGI:5932322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4556 transcription start site region 4556 MGI:5932323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4557 transcription start site region 4557 MGI:5932324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4558 transcription start site region 4558 MGI:5932325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4559 transcription start site region 4559 MGI:5932326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4560 transcription start site region 4560 MGI:5932327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4561 transcription start site region 4561 MGI:5932328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4562 transcription start site region 4562 MGI:5932329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4563 transcription start site region 4563 MGI:5932330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4564 transcription start site region 4564 MGI:5932331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4565 transcription start site region 4565 MGI:5932332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4566 transcription start site region 4566 MGI:5932333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4567 transcription start site region 4567 MGI:5932334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4568 transcription start site region 4568 MGI:5932335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4569 transcription start site region 4569 MGI:5932336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4570 transcription start site region 4570 MGI:5932337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4571 transcription start site region 4571 MGI:5932338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4572 transcription start site region 4572 MGI:5932339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4573 transcription start site region 4573 MGI:5932340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4574 transcription start site region 4574 MGI:5932341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4575 transcription start site region 4575 MGI:5932342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4576 transcription start site region 4576 MGI:5932343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4577 transcription start site region 4577 MGI:5932344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4578 transcription start site region 4578 MGI:5932345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4579 transcription start site region 4579 MGI:5932346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4580 transcription start site region 4580 MGI:5932347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4581 transcription start site region 4581 MGI:5932348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4582 transcription start site region 4582 MGI:5932349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4583 transcription start site region 4583 MGI:5932350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4584 transcription start site region 4584 MGI:5932351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4585 transcription start site region 4585 MGI:5932352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4586 transcription start site region 4586 MGI:5932353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4587 transcription start site region 4587 MGI:5932354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4588 transcription start site region 4588 MGI:5932355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4589 transcription start site region 4589 MGI:5932356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4590 transcription start site region 4590 MGI:5932357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4591 transcription start site region 4591 MGI:5932358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4592 transcription start site region 4592 MGI:5932359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4593 transcription start site region 4593 MGI:5932360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4594 transcription start site region 4594 MGI:5932361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4595 transcription start site region 4595 MGI:5932362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4596 transcription start site region 4596 MGI:5932363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4597 transcription start site region 4597 MGI:5932364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4598 transcription start site region 4598 MGI:5932365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4599 transcription start site region 4599 MGI:5932366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4600 transcription start site region 4600 MGI:5932367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4601 transcription start site region 4601 MGI:5932368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4602 transcription start site region 4602 MGI:5932369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4603 transcription start site region 4603 MGI:5932370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4604 transcription start site region 4604 MGI:5932371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4605 transcription start site region 4605 MGI:5932372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4606 transcription start site region 4606 MGI:5932373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4607 transcription start site region 4607 MGI:5932374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4608 transcription start site region 4608 MGI:5932375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4609 transcription start site region 4609 MGI:5932376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4610 transcription start site region 4610 MGI:5932377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4611 transcription start site region 4611 MGI:5932378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4612 transcription start site region 4612 MGI:5932379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4613 transcription start site region 4613 MGI:5932380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4614 transcription start site region 4614 MGI:5932381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4615 transcription start site region 4615 MGI:5932382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4616 transcription start site region 4616 MGI:5932383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4617 transcription start site region 4617 MGI:5932384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4618 transcription start site region 4618 MGI:5932385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4619 transcription start site region 4619 MGI:5932386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4620 transcription start site region 4620 MGI:5932387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4621 transcription start site region 4621 MGI:5932388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4622 transcription start site region 4622 MGI:5932389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4623 transcription start site region 4623 MGI:5932390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4624 transcription start site region 4624 MGI:5932391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4625 transcription start site region 4625 MGI:5932392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4626 transcription start site region 4626 MGI:5932393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4627 transcription start site region 4627 MGI:5932394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4628 transcription start site region 4628 MGI:5932395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4629 transcription start site region 4629 MGI:5932396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4630 transcription start site region 4630 MGI:5932397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4631 transcription start site region 4631 MGI:5932398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4632 transcription start site region 4632 MGI:5932399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4633 transcription start site region 4633 MGI:5932400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4634 transcription start site region 4634 MGI:5932401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4635 transcription start site region 4635 MGI:5932402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4636 transcription start site region 4636 MGI:5932403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4637 transcription start site region 4637 MGI:5932404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4638 transcription start site region 4638 MGI:5932405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4639 transcription start site region 4639 MGI:5932406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4640 transcription start site region 4640 MGI:5932407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4641 transcription start site region 4641 MGI:5932408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4642 transcription start site region 4642 MGI:5932409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4643 transcription start site region 4643 MGI:5932410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4644 transcription start site region 4644 MGI:5932411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4645 transcription start site region 4645 MGI:5932412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4646 transcription start site region 4646 MGI:5932413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4647 transcription start site region 4647 MGI:5932414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4648 transcription start site region 4648 MGI:5932415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4649 transcription start site region 4649 MGI:5932416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4650 transcription start site region 4650 MGI:5932417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4651 transcription start site region 4651 MGI:5932418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4652 transcription start site region 4652 MGI:5932419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4653 transcription start site region 4653 MGI:5932420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4654 transcription start site region 4654 MGI:5932421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4655 transcription start site region 4655 MGI:5932422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4656 transcription start site region 4656 MGI:5932423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4657 transcription start site region 4657 MGI:5932424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4658 transcription start site region 4658 MGI:5932425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4659 transcription start site region 4659 MGI:5932426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4660 transcription start site region 4660 MGI:5932427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4661 transcription start site region 4661 MGI:5932428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4662 transcription start site region 4662 MGI:5932429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4663 transcription start site region 4663 MGI:5932430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4664 transcription start site region 4664 MGI:5932431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4665 transcription start site region 4665 MGI:5932432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4666 transcription start site region 4666 MGI:5932433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4667 transcription start site region 4667 MGI:5932434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4668 transcription start site region 4668 MGI:5932435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4669 transcription start site region 4669 MGI:5932436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4670 transcription start site region 4670 MGI:5932437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4671 transcription start site region 4671 MGI:5932438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4672 transcription start site region 4672 MGI:5932439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4673 transcription start site region 4673 MGI:5932440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4674 transcription start site region 4674 MGI:5932441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4675 transcription start site region 4675 MGI:5932442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4676 transcription start site region 4676 MGI:5932443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4677 transcription start site region 4677 MGI:5932444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4678 transcription start site region 4678 MGI:5932445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4679 transcription start site region 4679 MGI:5932446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4680 transcription start site region 4680 MGI:5932447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4681 transcription start site region 4681 MGI:5932448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4682 transcription start site region 4682 MGI:5932449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4683 transcription start site region 4683 MGI:5932450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4684 transcription start site region 4684 MGI:5932451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4685 transcription start site region 4685 MGI:5932452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4686 transcription start site region 4686 MGI:5932453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4687 transcription start site region 4687 MGI:5932454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4688 transcription start site region 4688 MGI:5932455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4689 transcription start site region 4689 MGI:5932456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4690 transcription start site region 4690 MGI:5932457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4691 transcription start site region 4691 MGI:5932458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4692 transcription start site region 4692 MGI:5932459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4693 transcription start site region 4693 MGI:5932460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4694 transcription start site region 4694 MGI:5932461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4695 transcription start site region 4695 MGI:5932462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4696 transcription start site region 4696 MGI:5932463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4697 transcription start site region 4697 MGI:5932464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4698 transcription start site region 4698 MGI:5932465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4699 transcription start site region 4699 MGI:5932466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4700 transcription start site region 4700 MGI:5932467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4701 transcription start site region 4701 MGI:5932468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4702 transcription start site region 4702 MGI:5932469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4703 transcription start site region 4703 MGI:5932470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4704 transcription start site region 4704 MGI:5932471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4705 transcription start site region 4705 MGI:5932472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4706 transcription start site region 4706 MGI:5932473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4707 transcription start site region 4707 MGI:5932474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4708 transcription start site region 4708 MGI:5932475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4709 transcription start site region 4709 MGI:5932476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4710 transcription start site region 4710 MGI:5932477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4711 transcription start site region 4711 MGI:5932478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4712 transcription start site region 4712 MGI:5932479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4713 transcription start site region 4713 MGI:5932480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4714 transcription start site region 4714 MGI:5932481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4715 transcription start site region 4715 MGI:5932482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4716 transcription start site region 4716 MGI:5932483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4717 transcription start site region 4717 MGI:5932484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4718 transcription start site region 4718 MGI:5932485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4719 transcription start site region 4719 MGI:5932486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4720 transcription start site region 4720 MGI:5932487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4721 transcription start site region 4721 MGI:5932488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4722 transcription start site region 4722 MGI:5932489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4723 transcription start site region 4723 MGI:5932490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4724 transcription start site region 4724 MGI:5932491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4725 transcription start site region 4725 MGI:5932492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4726 transcription start site region 4726 MGI:5932493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4727 transcription start site region 4727 MGI:5932494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4728 transcription start site region 4728 MGI:5932495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4729 transcription start site region 4729 MGI:5932496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4730 transcription start site region 4730 MGI:5932497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4731 transcription start site region 4731 MGI:5932498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4732 transcription start site region 4732 MGI:5932499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4733 transcription start site region 4733 MGI:5932500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4734 transcription start site region 4734 MGI:5932501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4735 transcription start site region 4735 MGI:5932502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4736 transcription start site region 4736 MGI:5932503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4737 transcription start site region 4737 MGI:5932504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4738 transcription start site region 4738 MGI:5932505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4739 transcription start site region 4739 MGI:5932506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4740 transcription start site region 4740 MGI:5932507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4741 transcription start site region 4741 MGI:5932508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4742 transcription start site region 4742 MGI:5932509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4743 transcription start site region 4743 MGI:5932510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4744 transcription start site region 4744 MGI:5932511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4745 transcription start site region 4745 MGI:5932512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4746 transcription start site region 4746 MGI:5932513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4747 transcription start site region 4747 MGI:5932514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4748 transcription start site region 4748 MGI:5932515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4749 transcription start site region 4749 MGI:5932516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4750 transcription start site region 4750 MGI:5932517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4751 transcription start site region 4751 MGI:5932518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4752 transcription start site region 4752 MGI:5932519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4753 transcription start site region 4753 MGI:5932520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4754 transcription start site region 4754 MGI:5932521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4755 transcription start site region 4755 MGI:5932522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4756 transcription start site region 4756 MGI:5932523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4757 transcription start site region 4757 MGI:5932524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4758 transcription start site region 4758 MGI:5932525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4759 transcription start site region 4759 MGI:5932526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4760 transcription start site region 4760 MGI:5932527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4761 transcription start site region 4761 MGI:5932528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4762 transcription start site region 4762 MGI:5932529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4763 transcription start site region 4763 MGI:5932530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4764 transcription start site region 4764 MGI:5932531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4765 transcription start site region 4765 MGI:5932532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4766 transcription start site region 4766 MGI:5932533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4767 transcription start site region 4767 MGI:5932534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4768 transcription start site region 4768 MGI:5932535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4769 transcription start site region 4769 MGI:5932536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4770 transcription start site region 4770 MGI:5932537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4771 transcription start site region 4771 MGI:5932538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4772 transcription start site region 4772 MGI:5932539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4773 transcription start site region 4773 MGI:5932540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4774 transcription start site region 4774 MGI:5932541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4775 transcription start site region 4775 MGI:5932542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4776 transcription start site region 4776 MGI:5932543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4777 transcription start site region 4777 MGI:5932544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4778 transcription start site region 4778 MGI:5932545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4779 transcription start site region 4779 MGI:5932546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4780 transcription start site region 4780 MGI:5932547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4781 transcription start site region 4781 MGI:5932548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4782 transcription start site region 4782 MGI:5932549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4783 transcription start site region 4783 MGI:5932550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4784 transcription start site region 4784 MGI:5932551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4785 transcription start site region 4785 MGI:5932552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4786 transcription start site region 4786 MGI:5932553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4787 transcription start site region 4787 MGI:5932554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4788 transcription start site region 4788 MGI:5932555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4789 transcription start site region 4789 MGI:5932556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4790 transcription start site region 4790 MGI:5932557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4791 transcription start site region 4791 MGI:5932558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4792 transcription start site region 4792 MGI:5932559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4793 transcription start site region 4793 MGI:5932560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4794 transcription start site region 4794 MGI:5932561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4795 transcription start site region 4795 MGI:5932562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4796 transcription start site region 4796 MGI:5932563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4797 transcription start site region 4797 MGI:5932564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4798 transcription start site region 4798 MGI:5932565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4799 transcription start site region 4799 MGI:5932566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4800 transcription start site region 4800 MGI:5932567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4801 transcription start site region 4801 MGI:5932568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4802 transcription start site region 4802 MGI:5932569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4803 transcription start site region 4803 MGI:5932570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4804 transcription start site region 4804 MGI:5932571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4805 transcription start site region 4805 MGI:5932572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4806 transcription start site region 4806 MGI:5932573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4807 transcription start site region 4807 MGI:5932574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4808 transcription start site region 4808 MGI:5932575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4809 transcription start site region 4809 MGI:5932576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4810 transcription start site region 4810 MGI:5932577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4811 transcription start site region 4811 MGI:5932578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP