Tssr2901 transcription start site region 2901 MGI:5930668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2902 transcription start site region 2902 MGI:5930669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2903 transcription start site region 2903 MGI:5930670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2904 transcription start site region 2904 MGI:5930671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2905 transcription start site region 2905 MGI:5930672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2906 transcription start site region 2906 MGI:5930673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2907 transcription start site region 2907 MGI:5930674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2908 transcription start site region 2908 MGI:5930675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2909 transcription start site region 2909 MGI:5930676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2910 transcription start site region 2910 MGI:5930677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2911 transcription start site region 2911 MGI:5930678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2912 transcription start site region 2912 MGI:5930679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2913 transcription start site region 2913 MGI:5930680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2914 transcription start site region 2914 MGI:5930681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2915 transcription start site region 2915 MGI:5930682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2916 transcription start site region 2916 MGI:5930683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2917 transcription start site region 2917 MGI:5930684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2918 transcription start site region 2918 MGI:5930685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2919 transcription start site region 2919 MGI:5930686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2920 transcription start site region 2920 MGI:5930687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2921 transcription start site region 2921 MGI:5930688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2922 transcription start site region 2922 MGI:5930689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2923 transcription start site region 2923 MGI:5930690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2924 transcription start site region 2924 MGI:5930691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2925 transcription start site region 2925 MGI:5930692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2926 transcription start site region 2926 MGI:5930693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2927 transcription start site region 2927 MGI:5930694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2928 transcription start site region 2928 MGI:5930695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2929 transcription start site region 2929 MGI:5930696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2930 transcription start site region 2930 MGI:5930697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2931 transcription start site region 2931 MGI:5930698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2932 transcription start site region 2932 MGI:5930699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2933 transcription start site region 2933 MGI:5930700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2934 transcription start site region 2934 MGI:5930701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2935 transcription start site region 2935 MGI:5930702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2936 transcription start site region 2936 MGI:5930703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2937 transcription start site region 2937 MGI:5930704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2938 transcription start site region 2938 MGI:5930705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2939 transcription start site region 2939 MGI:5930706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2940 transcription start site region 2940 MGI:5930707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2941 transcription start site region 2941 MGI:5930708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2942 transcription start site region 2942 MGI:5930709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2943 transcription start site region 2943 MGI:5930710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2944 transcription start site region 2944 MGI:5930711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2945 transcription start site region 2945 MGI:5930712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2946 transcription start site region 2946 MGI:5930713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2947 transcription start site region 2947 MGI:5930714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2948 transcription start site region 2948 MGI:5930715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2949 transcription start site region 2949 MGI:5930716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2950 transcription start site region 2950 MGI:5930717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2951 transcription start site region 2951 MGI:5930718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2952 transcription start site region 2952 MGI:5930719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2953 transcription start site region 2953 MGI:5930720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2954 transcription start site region 2954 MGI:5930721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2955 transcription start site region 2955 MGI:5930722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2956 transcription start site region 2956 MGI:5930723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2957 transcription start site region 2957 MGI:5930724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2958 transcription start site region 2958 MGI:5930725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2959 transcription start site region 2959 MGI:5930726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2960 transcription start site region 2960 MGI:5930727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2961 transcription start site region 2961 MGI:5930728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2962 transcription start site region 2962 MGI:5930729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2963 transcription start site region 2963 MGI:5930730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2964 transcription start site region 2964 MGI:5930731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2965 transcription start site region 2965 MGI:5930732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2966 transcription start site region 2966 MGI:5930733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2967 transcription start site region 2967 MGI:5930734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2968 transcription start site region 2968 MGI:5930735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2969 transcription start site region 2969 MGI:5930736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2970 transcription start site region 2970 MGI:5930737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2971 transcription start site region 2971 MGI:5930738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2972 transcription start site region 2972 MGI:5930739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2973 transcription start site region 2973 MGI:5930740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2974 transcription start site region 2974 MGI:5930741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2975 transcription start site region 2975 MGI:5930742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2976 transcription start site region 2976 MGI:5930743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2977 transcription start site region 2977 MGI:5930744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2978 transcription start site region 2978 MGI:5930745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2979 transcription start site region 2979 MGI:5930746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2980 transcription start site region 2980 MGI:5930747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2981 transcription start site region 2981 MGI:5930748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2982 transcription start site region 2982 MGI:5930749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2983 transcription start site region 2983 MGI:5930750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2984 transcription start site region 2984 MGI:5930751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2985 transcription start site region 2985 MGI:5930752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2986 transcription start site region 2986 MGI:5930753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2987 transcription start site region 2987 MGI:5930754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2988 transcription start site region 2988 MGI:5930755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2989 transcription start site region 2989 MGI:5930756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2990 transcription start site region 2990 MGI:5930757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2991 transcription start site region 2991 MGI:5930758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2992 transcription start site region 2992 MGI:5930759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2993 transcription start site region 2993 MGI:5930760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2994 transcription start site region 2994 MGI:5930761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2995 transcription start site region 2995 MGI:5930762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2996 transcription start site region 2996 MGI:5930763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2997 transcription start site region 2997 MGI:5930764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2998 transcription start site region 2998 MGI:5930765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2999 transcription start site region 2999 MGI:5930766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3000 transcription start site region 3000 MGI:5930767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3001 transcription start site region 3001 MGI:5930768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3002 transcription start site region 3002 MGI:5930769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3003 transcription start site region 3003 MGI:5930770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3004 transcription start site region 3004 MGI:5930771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3005 transcription start site region 3005 MGI:5930772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3006 transcription start site region 3006 MGI:5930773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3007 transcription start site region 3007 MGI:5930774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3008 transcription start site region 3008 MGI:5930775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3009 transcription start site region 3009 MGI:5930776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3010 transcription start site region 3010 MGI:5930777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3011 transcription start site region 3011 MGI:5930778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3012 transcription start site region 3012 MGI:5930779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3013 transcription start site region 3013 MGI:5930780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3014 transcription start site region 3014 MGI:5930781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3015 transcription start site region 3015 MGI:5930782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3016 transcription start site region 3016 MGI:5930783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3017 transcription start site region 3017 MGI:5930784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3018 transcription start site region 3018 MGI:5930785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3019 transcription start site region 3019 MGI:5930786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3020 transcription start site region 3020 MGI:5930787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3021 transcription start site region 3021 MGI:5930788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3022 transcription start site region 3022 MGI:5930789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3023 transcription start site region 3023 MGI:5930790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3024 transcription start site region 3024 MGI:5930791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3025 transcription start site region 3025 MGI:5930792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3026 transcription start site region 3026 MGI:5930793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3027 transcription start site region 3027 MGI:5930794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3028 transcription start site region 3028 MGI:5930795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3029 transcription start site region 3029 MGI:5930796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3030 transcription start site region 3030 MGI:5930797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3031 transcription start site region 3031 MGI:5930798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3032 transcription start site region 3032 MGI:5930799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3033 transcription start site region 3033 MGI:5930800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3034 transcription start site region 3034 MGI:5930801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3035 transcription start site region 3035 MGI:5930802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3036 transcription start site region 3036 MGI:5930803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3037 transcription start site region 3037 MGI:5930804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3038 transcription start site region 3038 MGI:5930805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3039 transcription start site region 3039 MGI:5930806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3040 transcription start site region 3040 MGI:5930807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3041 transcription start site region 3041 MGI:5930808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3042 transcription start site region 3042 MGI:5930809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3043 transcription start site region 3043 MGI:5930810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3044 transcription start site region 3044 MGI:5930811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3045 transcription start site region 3045 MGI:5930812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3046 transcription start site region 3046 MGI:5930813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3047 transcription start site region 3047 MGI:5930814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3048 transcription start site region 3048 MGI:5930815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3049 transcription start site region 3049 MGI:5930816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3050 transcription start site region 3050 MGI:5930817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3051 transcription start site region 3051 MGI:5930818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3052 transcription start site region 3052 MGI:5930819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3053 transcription start site region 3053 MGI:5930820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3054 transcription start site region 3054 MGI:5930821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3055 transcription start site region 3055 MGI:5930822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3056 transcription start site region 3056 MGI:5930823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3057 transcription start site region 3057 MGI:5930824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3058 transcription start site region 3058 MGI:5930825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3059 transcription start site region 3059 MGI:5930826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3060 transcription start site region 3060 MGI:5930827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3061 transcription start site region 3061 MGI:5930828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3062 transcription start site region 3062 MGI:5930829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3063 transcription start site region 3063 MGI:5930830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3064 transcription start site region 3064 MGI:5930831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3065 transcription start site region 3065 MGI:5930832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3066 transcription start site region 3066 MGI:5930833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3067 transcription start site region 3067 MGI:5930834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3068 transcription start site region 3068 MGI:5930835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3069 transcription start site region 3069 MGI:5930836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3070 transcription start site region 3070 MGI:5930837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3071 transcription start site region 3071 MGI:5930838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3072 transcription start site region 3072 MGI:5930839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3073 transcription start site region 3073 MGI:5930840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3074 transcription start site region 3074 MGI:5930841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3075 transcription start site region 3075 MGI:5930842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3076 transcription start site region 3076 MGI:5930843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3077 transcription start site region 3077 MGI:5930844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3078 transcription start site region 3078 MGI:5930845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3079 transcription start site region 3079 MGI:5930846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3080 transcription start site region 3080 MGI:5930847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3081 transcription start site region 3081 MGI:5930848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3082 transcription start site region 3082 MGI:5930849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3083 transcription start site region 3083 MGI:5930850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3084 transcription start site region 3084 MGI:5930851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3085 transcription start site region 3085 MGI:5930852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3086 transcription start site region 3086 MGI:5930853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3087 transcription start site region 3087 MGI:5930854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3088 transcription start site region 3088 MGI:5930855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3089 transcription start site region 3089 MGI:5930856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3090 transcription start site region 3090 MGI:5930857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3091 transcription start site region 3091 MGI:5930858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3092 transcription start site region 3092 MGI:5930859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3093 transcription start site region 3093 MGI:5930860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3094 transcription start site region 3094 MGI:5930861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3095 transcription start site region 3095 MGI:5930862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3096 transcription start site region 3096 MGI:5930863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3097 transcription start site region 3097 MGI:5930864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3098 transcription start site region 3098 MGI:5930865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3099 transcription start site region 3099 MGI:5930866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3100 transcription start site region 3100 MGI:5930867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3101 transcription start site region 3101 MGI:5930868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3102 transcription start site region 3102 MGI:5930869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3103 transcription start site region 3103 MGI:5930870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3104 transcription start site region 3104 MGI:5930871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3105 transcription start site region 3105 MGI:5930872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3106 transcription start site region 3106 MGI:5930873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3107 transcription start site region 3107 MGI:5930874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3108 transcription start site region 3108 MGI:5930875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3109 transcription start site region 3109 MGI:5930876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3110 transcription start site region 3110 MGI:5930877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3111 transcription start site region 3111 MGI:5930878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3112 transcription start site region 3112 MGI:5930879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3113 transcription start site region 3113 MGI:5930880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3114 transcription start site region 3114 MGI:5930881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3115 transcription start site region 3115 MGI:5930882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3116 transcription start site region 3116 MGI:5930883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3117 transcription start site region 3117 MGI:5930884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3118 transcription start site region 3118 MGI:5930885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3119 transcription start site region 3119 MGI:5930886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3120 transcription start site region 3120 MGI:5930887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3121 transcription start site region 3121 MGI:5930888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3122 transcription start site region 3122 MGI:5930889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3123 transcription start site region 3123 MGI:5930890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3124 transcription start site region 3124 MGI:5930891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3125 transcription start site region 3125 MGI:5930892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3126 transcription start site region 3126 MGI:5930893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3127 transcription start site region 3127 MGI:5930894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3128 transcription start site region 3128 MGI:5930895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3129 transcription start site region 3129 MGI:5930896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3130 transcription start site region 3130 MGI:5930897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3131 transcription start site region 3131 MGI:5930898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3132 transcription start site region 3132 MGI:5930899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3133 transcription start site region 3133 MGI:5930900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3134 transcription start site region 3134 MGI:5930901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3135 transcription start site region 3135 MGI:5930902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3136 transcription start site region 3136 MGI:5930903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3137 transcription start site region 3137 MGI:5930904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3138 transcription start site region 3138 MGI:5930905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3139 transcription start site region 3139 MGI:5930906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3140 transcription start site region 3140 MGI:5930907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3141 transcription start site region 3141 MGI:5930908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3142 transcription start site region 3142 MGI:5930909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3143 transcription start site region 3143 MGI:5930910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3144 transcription start site region 3144 MGI:5930911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3145 transcription start site region 3145 MGI:5930912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3146 transcription start site region 3146 MGI:5930913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3147 transcription start site region 3147 MGI:5930914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3148 transcription start site region 3148 MGI:5930915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3149 transcription start site region 3149 MGI:5930916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3150 transcription start site region 3150 MGI:5930917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3151 transcription start site region 3151 MGI:5930918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3152 transcription start site region 3152 MGI:5930919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3153 transcription start site region 3153 MGI:5930920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3154 transcription start site region 3154 MGI:5930921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3155 transcription start site region 3155 MGI:5930922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3156 transcription start site region 3156 MGI:5930923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3157 transcription start site region 3157 MGI:5930924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3158 transcription start site region 3158 MGI:5930925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3159 transcription start site region 3159 MGI:5930926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3160 transcription start site region 3160 MGI:5930927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3161 transcription start site region 3161 MGI:5930928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3162 transcription start site region 3162 MGI:5930929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3163 transcription start site region 3163 MGI:5930930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3164 transcription start site region 3164 MGI:5930931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3165 transcription start site region 3165 MGI:5930932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3166 transcription start site region 3166 MGI:5930933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3167 transcription start site region 3167 MGI:5930934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3168 transcription start site region 3168 MGI:5930935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3169 transcription start site region 3169 MGI:5930936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3170 transcription start site region 3170 MGI:5930937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3171 transcription start site region 3171 MGI:5930938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3172 transcription start site region 3172 MGI:5930939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3173 transcription start site region 3173 MGI:5930940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3174 transcription start site region 3174 MGI:5930941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3175 transcription start site region 3175 MGI:5930942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3176 transcription start site region 3176 MGI:5930943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3177 transcription start site region 3177 MGI:5930944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3178 transcription start site region 3178 MGI:5930945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3179 transcription start site region 3179 MGI:5930946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3180 transcription start site region 3180 MGI:5930947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3181 transcription start site region 3181 MGI:5930948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3182 transcription start site region 3182 MGI:5930949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3183 transcription start site region 3183 MGI:5930950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3184 transcription start site region 3184 MGI:5930951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3185 transcription start site region 3185 MGI:5930952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3186 transcription start site region 3186 MGI:5930953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3187 transcription start site region 3187 MGI:5930954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3188 transcription start site region 3188 MGI:5930955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3189 transcription start site region 3189 MGI:5930956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3190 transcription start site region 3190 MGI:5930957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3191 transcription start site region 3191 MGI:5930958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3192 transcription start site region 3192 MGI:5930959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3193 transcription start site region 3193 MGI:5930960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3194 transcription start site region 3194 MGI:5930961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3195 transcription start site region 3195 MGI:5930962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3196 transcription start site region 3196 MGI:5930963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3197 transcription start site region 3197 MGI:5930964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3198 transcription start site region 3198 MGI:5930965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3199 transcription start site region 3199 MGI:5930966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3200 transcription start site region 3200 MGI:5930967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3201 transcription start site region 3201 MGI:5930968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3202 transcription start site region 3202 MGI:5930969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3203 transcription start site region 3203 MGI:5930970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3204 transcription start site region 3204 MGI:5930971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3205 transcription start site region 3205 MGI:5930972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3206 transcription start site region 3206 MGI:5930973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3207 transcription start site region 3207 MGI:5930974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3208 transcription start site region 3208 MGI:5930975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3209 transcription start site region 3209 MGI:5930976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3210 transcription start site region 3210 MGI:5930977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3211 transcription start site region 3211 MGI:5930978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3212 transcription start site region 3212 MGI:5930979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3213 transcription start site region 3213 MGI:5930980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3214 transcription start site region 3214 MGI:5930981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3215 transcription start site region 3215 MGI:5930982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3216 transcription start site region 3216 MGI:5930983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3217 transcription start site region 3217 MGI:5930984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3218 transcription start site region 3218 MGI:5930985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3219 transcription start site region 3219 MGI:5930986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3220 transcription start site region 3220 MGI:5930987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3221 transcription start site region 3221 MGI:5930988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3222 transcription start site region 3222 MGI:5930989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3223 transcription start site region 3223 MGI:5930990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3224 transcription start site region 3224 MGI:5930991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3225 transcription start site region 3225 MGI:5930992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3226 transcription start site region 3226 MGI:5930993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3227 transcription start site region 3227 MGI:5930994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3228 transcription start site region 3228 MGI:5930995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3229 transcription start site region 3229 MGI:5930996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3230 transcription start site region 3230 MGI:5930997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3231 transcription start site region 3231 MGI:5930998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3232 transcription start site region 3232 MGI:5930999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3233 transcription start site region 3233 MGI:5931000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3234 transcription start site region 3234 MGI:5931001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3235 transcription start site region 3235 MGI:5931002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3236 transcription start site region 3236 MGI:5931003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3237 transcription start site region 3237 MGI:5931004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3238 transcription start site region 3238 MGI:5931005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3239 transcription start site region 3239 MGI:5931006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3240 transcription start site region 3240 MGI:5931007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3241 transcription start site region 3241 MGI:5931008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3242 transcription start site region 3242 MGI:5931009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3243 transcription start site region 3243 MGI:5931010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3244 transcription start site region 3244 MGI:5931011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3245 transcription start site region 3245 MGI:5931012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3246 transcription start site region 3246 MGI:5931013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3247 transcription start site region 3247 MGI:5931014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3248 transcription start site region 3248 MGI:5931015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3249 transcription start site region 3249 MGI:5931016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3250 transcription start site region 3250 MGI:5931017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3251 transcription start site region 3251 MGI:5931018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3252 transcription start site region 3252 MGI:5931019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3253 transcription start site region 3253 MGI:5931020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3254 transcription start site region 3254 MGI:5931021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3255 transcription start site region 3255 MGI:5931022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3256 transcription start site region 3256 MGI:5931023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3257 transcription start site region 3257 MGI:5931024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3258 transcription start site region 3258 MGI:5931025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3259 transcription start site region 3259 MGI:5931026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3260 transcription start site region 3260 MGI:5931027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3261 transcription start site region 3261 MGI:5931028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3262 transcription start site region 3262 MGI:5931029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3263 transcription start site region 3263 MGI:5931030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3264 transcription start site region 3264 MGI:5931031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3265 transcription start site region 3265 MGI:5931032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3266 transcription start site region 3266 MGI:5931033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3267 transcription start site region 3267 MGI:5931034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3268 transcription start site region 3268 MGI:5931035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3269 transcription start site region 3269 MGI:5931036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3270 transcription start site region 3270 MGI:5931037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3271 transcription start site region 3271 MGI:5931038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3272 transcription start site region 3272 MGI:5931039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3273 transcription start site region 3273 MGI:5931040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3274 transcription start site region 3274 MGI:5931041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3275 transcription start site region 3275 MGI:5931042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3276 transcription start site region 3276 MGI:5931043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3277 transcription start site region 3277 MGI:5931044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3278 transcription start site region 3278 MGI:5931045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3279 transcription start site region 3279 MGI:5931046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3280 transcription start site region 3280 MGI:5931047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3281 transcription start site region 3281 MGI:5931048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3282 transcription start site region 3282 MGI:5931049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3283 transcription start site region 3283 MGI:5931050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3284 transcription start site region 3284 MGI:5931051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3285 transcription start site region 3285 MGI:5931052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3286 transcription start site region 3286 MGI:5931053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3287 transcription start site region 3287 MGI:5931054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3288 transcription start site region 3288 MGI:5931055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3289 transcription start site region 3289 MGI:5931056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3290 transcription start site region 3290 MGI:5931057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3291 transcription start site region 3291 MGI:5931058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3292 transcription start site region 3292 MGI:5931059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3293 transcription start site region 3293 MGI:5931060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3294 transcription start site region 3294 MGI:5931061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3295 transcription start site region 3295 MGI:5931062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3296 transcription start site region 3296 MGI:5931063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3297 transcription start site region 3297 MGI:5931064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3298 transcription start site region 3298 MGI:5931065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3299 transcription start site region 3299 MGI:5931066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3300 transcription start site region 3300 MGI:5931067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3301 transcription start site region 3301 MGI:5931068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3302 transcription start site region 3302 MGI:5931069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3303 transcription start site region 3303 MGI:5931070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3304 transcription start site region 3304 MGI:5931071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3305 transcription start site region 3305 MGI:5931072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3306 transcription start site region 3306 MGI:5931073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3307 transcription start site region 3307 MGI:5931074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3308 transcription start site region 3308 MGI:5931075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3309 transcription start site region 3309 MGI:5931076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3310 transcription start site region 3310 MGI:5931077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3311 transcription start site region 3311 MGI:5931078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3312 transcription start site region 3312 MGI:5931079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3313 transcription start site region 3313 MGI:5931080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3314 transcription start site region 3314 MGI:5931081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3315 transcription start site region 3315 MGI:5931082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3316 transcription start site region 3316 MGI:5931083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3317 transcription start site region 3317 MGI:5931084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3318 transcription start site region 3318 MGI:5931085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3319 transcription start site region 3319 MGI:5931086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3320 transcription start site region 3320 MGI:5931087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3321 transcription start site region 3321 MGI:5931088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3322 transcription start site region 3322 MGI:5931089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3323 transcription start site region 3323 MGI:5931090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3324 transcription start site region 3324 MGI:5931091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3325 transcription start site region 3325 MGI:5931092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3326 transcription start site region 3326 MGI:5931093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3327 transcription start site region 3327 MGI:5931094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3328 transcription start site region 3328 MGI:5931095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3329 transcription start site region 3329 MGI:5931096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3330 transcription start site region 3330 MGI:5931097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3331 transcription start site region 3331 MGI:5931098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3332 transcription start site region 3332 MGI:5931099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3333 transcription start site region 3333 MGI:5931100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3334 transcription start site region 3334 MGI:5931101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3335 transcription start site region 3335 MGI:5931102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3336 transcription start site region 3336 MGI:5931103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3337 transcription start site region 3337 MGI:5931104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3338 transcription start site region 3338 MGI:5931105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3339 transcription start site region 3339 MGI:5931106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3340 transcription start site region 3340 MGI:5931107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3341 transcription start site region 3341 MGI:5931108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3342 transcription start site region 3342 MGI:5931109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3343 transcription start site region 3343 MGI:5931110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3344 transcription start site region 3344 MGI:5931111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3345 transcription start site region 3345 MGI:5931112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3346 transcription start site region 3346 MGI:5931113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3347 transcription start site region 3347 MGI:5931114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3348 transcription start site region 3348 MGI:5931115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3349 transcription start site region 3349 MGI:5931116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3350 transcription start site region 3350 MGI:5931117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3351 transcription start site region 3351 MGI:5931118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3352 transcription start site region 3352 MGI:5931119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3353 transcription start site region 3353 MGI:5931120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3354 transcription start site region 3354 MGI:5931121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3355 transcription start site region 3355 MGI:5931122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3356 transcription start site region 3356 MGI:5931123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3357 transcription start site region 3357 MGI:5931124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3358 transcription start site region 3358 MGI:5931125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3359 transcription start site region 3359 MGI:5931126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3360 transcription start site region 3360 MGI:5931127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3361 transcription start site region 3361 MGI:5931128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3362 transcription start site region 3362 MGI:5931129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3363 transcription start site region 3363 MGI:5931130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3364 transcription start site region 3364 MGI:5931131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3365 transcription start site region 3365 MGI:5931132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3366 transcription start site region 3366 MGI:5931133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3367 transcription start site region 3367 MGI:5931134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3368 transcription start site region 3368 MGI:5931135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3369 transcription start site region 3369 MGI:5931136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3370 transcription start site region 3370 MGI:5931137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3371 transcription start site region 3371 MGI:5931138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3372 transcription start site region 3372 MGI:5931139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3373 transcription start site region 3373 MGI:5931140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3374 transcription start site region 3374 MGI:5931141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3375 transcription start site region 3375 MGI:5931142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3376 transcription start site region 3376 MGI:5931143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3377 transcription start site region 3377 MGI:5931144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3378 transcription start site region 3378 MGI:5931145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3379 transcription start site region 3379 MGI:5931146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3380 transcription start site region 3380 MGI:5931147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3381 transcription start site region 3381 MGI:5931148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3382 transcription start site region 3382 MGI:5931149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3383 transcription start site region 3383 MGI:5931150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3384 transcription start site region 3384 MGI:5931151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3385 transcription start site region 3385 MGI:5931152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3386 transcription start site region 3386 MGI:5931153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3387 transcription start site region 3387 MGI:5931154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3388 transcription start site region 3388 MGI:5931155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3389 transcription start site region 3389 MGI:5931156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3390 transcription start site region 3390 MGI:5931157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3391 transcription start site region 3391 MGI:5931158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3392 transcription start site region 3392 MGI:5931159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3393 transcription start site region 3393 MGI:5931160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3394 transcription start site region 3394 MGI:5931161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3395 transcription start site region 3395 MGI:5931162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3396 transcription start site region 3396 MGI:5931163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3397 transcription start site region 3397 MGI:5931164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3398 transcription start site region 3398 MGI:5931165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3399 transcription start site region 3399 MGI:5931166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3400 transcription start site region 3400 MGI:5931167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3401 transcription start site region 3401 MGI:5931168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3402 transcription start site region 3402 MGI:5931169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3403 transcription start site region 3403 MGI:5931170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3404 transcription start site region 3404 MGI:5931171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3405 transcription start site region 3405 MGI:5931172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3406 transcription start site region 3406 MGI:5931173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3407 transcription start site region 3407 MGI:5931174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3408 transcription start site region 3408 MGI:5931175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3409 transcription start site region 3409 MGI:5931176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3410 transcription start site region 3410 MGI:5931177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3411 transcription start site region 3411 MGI:5931178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3412 transcription start site region 3412 MGI:5931179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3413 transcription start site region 3413 MGI:5931180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3414 transcription start site region 3414 MGI:5931181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3415 transcription start site region 3415 MGI:5931182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3416 transcription start site region 3416 MGI:5931183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3417 transcription start site region 3417 MGI:5931184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3418 transcription start site region 3418 MGI:5931185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3419 transcription start site region 3419 MGI:5931186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3420 transcription start site region 3420 MGI:5931187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3421 transcription start site region 3421 MGI:5931188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3422 transcription start site region 3422 MGI:5931189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3423 transcription start site region 3423 MGI:5931190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3424 transcription start site region 3424 MGI:5931191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3425 transcription start site region 3425 MGI:5931192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3426 transcription start site region 3426 MGI:5931193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3427 transcription start site region 3427 MGI:5931194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3428 transcription start site region 3428 MGI:5931195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3429 transcription start site region 3429 MGI:5931196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3430 transcription start site region 3430 MGI:5931197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3431 transcription start site region 3431 MGI:5931198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3432 transcription start site region 3432 MGI:5931199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3433 transcription start site region 3433 MGI:5931200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3434 transcription start site region 3434 MGI:5931201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3435 transcription start site region 3435 MGI:5931202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3436 transcription start site region 3436 MGI:5931203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3437 transcription start site region 3437 MGI:5931204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3438 transcription start site region 3438 MGI:5931205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3439 transcription start site region 3439 MGI:5931206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3440 transcription start site region 3440 MGI:5931207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3441 transcription start site region 3441 MGI:5931208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3442 transcription start site region 3442 MGI:5931209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3443 transcription start site region 3443 MGI:5931210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3444 transcription start site region 3444 MGI:5931211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3445 transcription start site region 3445 MGI:5931212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3446 transcription start site region 3446 MGI:5931213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3447 transcription start site region 3447 MGI:5931214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3448 transcription start site region 3448 MGI:5931215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3449 transcription start site region 3449 MGI:5931216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3450 transcription start site region 3450 MGI:5931217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3451 transcription start site region 3451 MGI:5931218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3452 transcription start site region 3452 MGI:5931219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3453 transcription start site region 3453 MGI:5931220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3454 transcription start site region 3454 MGI:5931221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3455 transcription start site region 3455 MGI:5931222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3456 transcription start site region 3456 MGI:5931223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3457 transcription start site region 3457 MGI:5931224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3458 transcription start site region 3458 MGI:5931225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3459 transcription start site region 3459 MGI:5931226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3460 transcription start site region 3460 MGI:5931227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3461 transcription start site region 3461 MGI:5931228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3462 transcription start site region 3462 MGI:5931229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3463 transcription start site region 3463 MGI:5931230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3464 transcription start site region 3464 MGI:5931231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3465 transcription start site region 3465 MGI:5931232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3466 transcription start site region 3466 MGI:5931233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3467 transcription start site region 3467 MGI:5931234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3468 transcription start site region 3468 MGI:5931235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3469 transcription start site region 3469 MGI:5931236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3470 transcription start site region 3470 MGI:5931237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3471 transcription start site region 3471 MGI:5931238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3472 transcription start site region 3472 MGI:5931239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3473 transcription start site region 3473 MGI:5931240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3474 transcription start site region 3474 MGI:5931241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3475 transcription start site region 3475 MGI:5931242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3476 transcription start site region 3476 MGI:5931243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3477 transcription start site region 3477 MGI:5931244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3478 transcription start site region 3478 MGI:5931245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3479 transcription start site region 3479 MGI:5931246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3480 transcription start site region 3480 MGI:5931247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3481 transcription start site region 3481 MGI:5931248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3482 transcription start site region 3482 MGI:5931249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3483 transcription start site region 3483 MGI:5931250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3484 transcription start site region 3484 MGI:5931251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3485 transcription start site region 3485 MGI:5931252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3486 transcription start site region 3486 MGI:5931253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3487 transcription start site region 3487 MGI:5931254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3488 transcription start site region 3488 MGI:5931255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3489 transcription start site region 3489 MGI:5931256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3490 transcription start site region 3490 MGI:5931257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3491 transcription start site region 3491 MGI:5931258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3492 transcription start site region 3492 MGI:5931259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3493 transcription start site region 3493 MGI:5931260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3494 transcription start site region 3494 MGI:5931261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3495 transcription start site region 3495 MGI:5931262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3496 transcription start site region 3496 MGI:5931263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3497 transcription start site region 3497 MGI:5931264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3498 transcription start site region 3498 MGI:5931265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3499 transcription start site region 3499 MGI:5931266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3500 transcription start site region 3500 MGI:5931267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3501 transcription start site region 3501 MGI:5931268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3502 transcription start site region 3502 MGI:5931269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3503 transcription start site region 3503 MGI:5931270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3504 transcription start site region 3504 MGI:5931271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3505 transcription start site region 3505 MGI:5931272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3506 transcription start site region 3506 MGI:5931273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3507 transcription start site region 3507 MGI:5931274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3508 transcription start site region 3508 MGI:5931275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3509 transcription start site region 3509 MGI:5931276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3510 transcription start site region 3510 MGI:5931277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3511 transcription start site region 3511 MGI:5931278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3512 transcription start site region 3512 MGI:5931279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3513 transcription start site region 3513 MGI:5931280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3514 transcription start site region 3514 MGI:5931281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3515 transcription start site region 3515 MGI:5931282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3516 transcription start site region 3516 MGI:5931283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3517 transcription start site region 3517 MGI:5931284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3518 transcription start site region 3518 MGI:5931285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3519 transcription start site region 3519 MGI:5931286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3520 transcription start site region 3520 MGI:5931287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3521 transcription start site region 3521 MGI:5931288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3522 transcription start site region 3522 MGI:5931289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3523 transcription start site region 3523 MGI:5931290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3524 transcription start site region 3524 MGI:5931291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3525 transcription start site region 3525 MGI:5931292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3526 transcription start site region 3526 MGI:5931293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3527 transcription start site region 3527 MGI:5931294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3528 transcription start site region 3528 MGI:5931295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3529 transcription start site region 3529 MGI:5931296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3530 transcription start site region 3530 MGI:5931297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3531 transcription start site region 3531 MGI:5931298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3532 transcription start site region 3532 MGI:5931299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3533 transcription start site region 3533 MGI:5931300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3534 transcription start site region 3534 MGI:5931301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3535 transcription start site region 3535 MGI:5931302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3536 transcription start site region 3536 MGI:5931303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3537 transcription start site region 3537 MGI:5931304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3538 transcription start site region 3538 MGI:5931305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3539 transcription start site region 3539 MGI:5931306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3540 transcription start site region 3540 MGI:5931307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3541 transcription start site region 3541 MGI:5931308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3542 transcription start site region 3542 MGI:5931309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3543 transcription start site region 3543 MGI:5931310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3544 transcription start site region 3544 MGI:5931311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3545 transcription start site region 3545 MGI:5931312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3546 transcription start site region 3546 MGI:5931313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3547 transcription start site region 3547 MGI:5931314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3548 transcription start site region 3548 MGI:5931315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3549 transcription start site region 3549 MGI:5931316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3550 transcription start site region 3550 MGI:5931317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3551 transcription start site region 3551 MGI:5931318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3552 transcription start site region 3552 MGI:5931319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3553 transcription start site region 3553 MGI:5931320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3554 transcription start site region 3554 MGI:5931321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3555 transcription start site region 3555 MGI:5931322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3556 transcription start site region 3556 MGI:5931323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3557 transcription start site region 3557 MGI:5931324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3558 transcription start site region 3558 MGI:5931325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3559 transcription start site region 3559 MGI:5931326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3560 transcription start site region 3560 MGI:5931327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3561 transcription start site region 3561 MGI:5931328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3562 transcription start site region 3562 MGI:5931329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3563 transcription start site region 3563 MGI:5931330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3564 transcription start site region 3564 MGI:5931331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3565 transcription start site region 3565 MGI:5931332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3566 transcription start site region 3566 MGI:5931333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3567 transcription start site region 3567 MGI:5931334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3568 transcription start site region 3568 MGI:5931335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3569 transcription start site region 3569 MGI:5931336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3570 transcription start site region 3570 MGI:5931337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3571 transcription start site region 3571 MGI:5931338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3572 transcription start site region 3572 MGI:5931339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3573 transcription start site region 3573 MGI:5931340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3574 transcription start site region 3574 MGI:5931341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3575 transcription start site region 3575 MGI:5931342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3576 transcription start site region 3576 MGI:5931343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3577 transcription start site region 3577 MGI:5931344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3578 transcription start site region 3578 MGI:5931345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3579 transcription start site region 3579 MGI:5931346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3580 transcription start site region 3580 MGI:5931347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3581 transcription start site region 3581 MGI:5931348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3582 transcription start site region 3582 MGI:5931349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3583 transcription start site region 3583 MGI:5931350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3584 transcription start site region 3584 MGI:5931351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3585 transcription start site region 3585 MGI:5931352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3586 transcription start site region 3586 MGI:5931353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3587 transcription start site region 3587 MGI:5931354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3588 transcription start site region 3588 MGI:5931355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3589 transcription start site region 3589 MGI:5931356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3590 transcription start site region 3590 MGI:5931357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3591 transcription start site region 3591 MGI:5931358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3592 transcription start site region 3592 MGI:5931359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3593 transcription start site region 3593 MGI:5931360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3594 transcription start site region 3594 MGI:5931361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3595 transcription start site region 3595 MGI:5931362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3596 transcription start site region 3596 MGI:5931363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3597 transcription start site region 3597 MGI:5931364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3598 transcription start site region 3598 MGI:5931365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3599 transcription start site region 3599 MGI:5931366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3600 transcription start site region 3600 MGI:5931367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3601 transcription start site region 3601 MGI:5931368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3602 transcription start site region 3602 MGI:5931369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3603 transcription start site region 3603 MGI:5931370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3604 transcription start site region 3604 MGI:5931371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3605 transcription start site region 3605 MGI:5931372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3606 transcription start site region 3606 MGI:5931373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3607 transcription start site region 3607 MGI:5931374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3608 transcription start site region 3608 MGI:5931375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3609 transcription start site region 3609 MGI:5931376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3610 transcription start site region 3610 MGI:5931377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3611 transcription start site region 3611 MGI:5931378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3612 transcription start site region 3612 MGI:5931379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3613 transcription start site region 3613 MGI:5931380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3614 transcription start site region 3614 MGI:5931381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3615 transcription start site region 3615 MGI:5931382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3616 transcription start site region 3616 MGI:5931383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3617 transcription start site region 3617 MGI:5931384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3618 transcription start site region 3618 MGI:5931385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3619 transcription start site region 3619 MGI:5931386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3620 transcription start site region 3620 MGI:5931387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3621 transcription start site region 3621 MGI:5931388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3622 transcription start site region 3622 MGI:5931389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3623 transcription start site region 3623 MGI:5931390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3624 transcription start site region 3624 MGI:5931391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3625 transcription start site region 3625 MGI:5931392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3626 transcription start site region 3626 MGI:5931393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3627 transcription start site region 3627 MGI:5931394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3628 transcription start site region 3628 MGI:5931395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3629 transcription start site region 3629 MGI:5931396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3630 transcription start site region 3630 MGI:5931397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3631 transcription start site region 3631 MGI:5931398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3632 transcription start site region 3632 MGI:5931399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3633 transcription start site region 3633 MGI:5931400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3634 transcription start site region 3634 MGI:5931401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3635 transcription start site region 3635 MGI:5931402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3636 transcription start site region 3636 MGI:5931403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3637 transcription start site region 3637 MGI:5931404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3638 transcription start site region 3638 MGI:5931405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3639 transcription start site region 3639 MGI:5931406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3640 transcription start site region 3640 MGI:5931407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3641 transcription start site region 3641 MGI:5931408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3642 transcription start site region 3642 MGI:5931409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3643 transcription start site region 3643 MGI:5931410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3644 transcription start site region 3644 MGI:5931411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3645 transcription start site region 3645 MGI:5931412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3646 transcription start site region 3646 MGI:5931413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3647 transcription start site region 3647 MGI:5931414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3648 transcription start site region 3648 MGI:5931415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3649 transcription start site region 3649 MGI:5931416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3650 transcription start site region 3650 MGI:5931417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3651 transcription start site region 3651 MGI:5931418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3652 transcription start site region 3652 MGI:5931419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3653 transcription start site region 3653 MGI:5931420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3654 transcription start site region 3654 MGI:5931421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3655 transcription start site region 3655 MGI:5931422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3656 transcription start site region 3656 MGI:5931423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3657 transcription start site region 3657 MGI:5931424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3658 transcription start site region 3658 MGI:5931425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3659 transcription start site region 3659 MGI:5931426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3660 transcription start site region 3660 MGI:5931427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3661 transcription start site region 3661 MGI:5931428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3662 transcription start site region 3662 MGI:5931429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3663 transcription start site region 3663 MGI:5931430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3664 transcription start site region 3664 MGI:5931431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3665 transcription start site region 3665 MGI:5931432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3666 transcription start site region 3666 MGI:5931433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3667 transcription start site region 3667 MGI:5931434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3668 transcription start site region 3668 MGI:5931435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3669 transcription start site region 3669 MGI:5931436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3670 transcription start site region 3670 MGI:5931437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3671 transcription start site region 3671 MGI:5931438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3672 transcription start site region 3672 MGI:5931439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3673 transcription start site region 3673 MGI:5931440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3674 transcription start site region 3674 MGI:5931441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3675 transcription start site region 3675 MGI:5931442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3676 transcription start site region 3676 MGI:5931443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3677 transcription start site region 3677 MGI:5931444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3678 transcription start site region 3678 MGI:5931445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3679 transcription start site region 3679 MGI:5931446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3680 transcription start site region 3680 MGI:5931447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3681 transcription start site region 3681 MGI:5931448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3682 transcription start site region 3682 MGI:5931449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3683 transcription start site region 3683 MGI:5931450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3684 transcription start site region 3684 MGI:5931451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3685 transcription start site region 3685 MGI:5931452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3686 transcription start site region 3686 MGI:5931453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3687 transcription start site region 3687 MGI:5931454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3688 transcription start site region 3688 MGI:5931455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3689 transcription start site region 3689 MGI:5931456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3690 transcription start site region 3690 MGI:5931457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3691 transcription start site region 3691 MGI:5931458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3692 transcription start site region 3692 MGI:5931459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3693 transcription start site region 3693 MGI:5931460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3694 transcription start site region 3694 MGI:5931461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3695 transcription start site region 3695 MGI:5931462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3696 transcription start site region 3696 MGI:5931463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3697 transcription start site region 3697 MGI:5931464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3698 transcription start site region 3698 MGI:5931465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3699 transcription start site region 3699 MGI:5931466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3700 transcription start site region 3700 MGI:5931467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3701 transcription start site region 3701 MGI:5931468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3702 transcription start site region 3702 MGI:5931469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3703 transcription start site region 3703 MGI:5931470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3704 transcription start site region 3704 MGI:5931471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3705 transcription start site region 3705 MGI:5931472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3706 transcription start site region 3706 MGI:5931473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3707 transcription start site region 3707 MGI:5931474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3708 transcription start site region 3708 MGI:5931475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3709 transcription start site region 3709 MGI:5931476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3710 transcription start site region 3710 MGI:5931477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3711 transcription start site region 3711 MGI:5931478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3712 transcription start site region 3712 MGI:5931479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3713 transcription start site region 3713 MGI:5931480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3714 transcription start site region 3714 MGI:5931481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3715 transcription start site region 3715 MGI:5931482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3716 transcription start site region 3716 MGI:5931483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3717 transcription start site region 3717 MGI:5931484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3718 transcription start site region 3718 MGI:5931485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3719 transcription start site region 3719 MGI:5931486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3720 transcription start site region 3720 MGI:5931487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3721 transcription start site region 3721 MGI:5931488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3722 transcription start site region 3722 MGI:5931489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3723 transcription start site region 3723 MGI:5931490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3724 transcription start site region 3724 MGI:5931491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3725 transcription start site region 3725 MGI:5931492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3726 transcription start site region 3726 MGI:5931493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3727 transcription start site region 3727 MGI:5931494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3728 transcription start site region 3728 MGI:5931495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3729 transcription start site region 3729 MGI:5931496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3730 transcription start site region 3730 MGI:5931497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3731 transcription start site region 3731 MGI:5931498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3732 transcription start site region 3732 MGI:5931499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3733 transcription start site region 3733 MGI:5931500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3734 transcription start site region 3734 MGI:5931501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3735 transcription start site region 3735 MGI:5931502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3736 transcription start site region 3736 MGI:5931503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3737 transcription start site region 3737 MGI:5931504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3738 transcription start site region 3738 MGI:5931505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3739 transcription start site region 3739 MGI:5931506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3740 transcription start site region 3740 MGI:5931507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3741 transcription start site region 3741 MGI:5931508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3742 transcription start site region 3742 MGI:5931509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3743 transcription start site region 3743 MGI:5931510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3744 transcription start site region 3744 MGI:5931511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3745 transcription start site region 3745 MGI:5931512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3746 transcription start site region 3746 MGI:5931513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3747 transcription start site region 3747 MGI:5931514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3748 transcription start site region 3748 MGI:5931515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3749 transcription start site region 3749 MGI:5931516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3750 transcription start site region 3750 MGI:5931517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3751 transcription start site region 3751 MGI:5931518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3752 transcription start site region 3752 MGI:5931519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3753 transcription start site region 3753 MGI:5931520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3754 transcription start site region 3754 MGI:5931521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3755 transcription start site region 3755 MGI:5931522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3756 transcription start site region 3756 MGI:5931523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3757 transcription start site region 3757 MGI:5931524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3758 transcription start site region 3758 MGI:5931525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3759 transcription start site region 3759 MGI:5931526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3760 transcription start site region 3760 MGI:5931527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3761 transcription start site region 3761 MGI:5931528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3762 transcription start site region 3762 MGI:5931529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3763 transcription start site region 3763 MGI:5931530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3764 transcription start site region 3764 MGI:5931531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3765 transcription start site region 3765 MGI:5931532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3766 transcription start site region 3766 MGI:5931533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3767 transcription start site region 3767 MGI:5931534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3768 transcription start site region 3768 MGI:5931535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3769 transcription start site region 3769 MGI:5931536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3770 transcription start site region 3770 MGI:5931537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3771 transcription start site region 3771 MGI:5931538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3772 transcription start site region 3772 MGI:5931539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3773 transcription start site region 3773 MGI:5931540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3774 transcription start site region 3774 MGI:5931541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3775 transcription start site region 3775 MGI:5931542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3776 transcription start site region 3776 MGI:5931543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3777 transcription start site region 3777 MGI:5931544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3778 transcription start site region 3778 MGI:5931545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3779 transcription start site region 3779 MGI:5931546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3780 transcription start site region 3780 MGI:5931547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3781 transcription start site region 3781 MGI:5931548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3782 transcription start site region 3782 MGI:5931549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3783 transcription start site region 3783 MGI:5931550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3784 transcription start site region 3784 MGI:5931551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3785 transcription start site region 3785 MGI:5931552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3786 transcription start site region 3786 MGI:5931553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3787 transcription start site region 3787 MGI:5931554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3788 transcription start site region 3788 MGI:5931555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3789 transcription start site region 3789 MGI:5931556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3790 transcription start site region 3790 MGI:5931557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3791 transcription start site region 3791 MGI:5931558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3792 transcription start site region 3792 MGI:5931559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3793 transcription start site region 3793 MGI:5931560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3794 transcription start site region 3794 MGI:5931561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3795 transcription start site region 3795 MGI:5931562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3796 transcription start site region 3796 MGI:5931563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3797 transcription start site region 3797 MGI:5931564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3798 transcription start site region 3798 MGI:5931565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3799 transcription start site region 3799 MGI:5931566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3800 transcription start site region 3800 MGI:5931567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3801 transcription start site region 3801 MGI:5931568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3802 transcription start site region 3802 MGI:5931569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3803 transcription start site region 3803 MGI:5931570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3804 transcription start site region 3804 MGI:5931571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3805 transcription start site region 3805 MGI:5931572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3806 transcription start site region 3806 MGI:5931573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3807 transcription start site region 3807 MGI:5931574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3808 transcription start site region 3808 MGI:5931575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3809 transcription start site region 3809 MGI:5931576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3810 transcription start site region 3810 MGI:5931577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3811 transcription start site region 3811 MGI:5931578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3812 transcription start site region 3812 MGI:5931579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3813 transcription start site region 3813 MGI:5931580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3814 transcription start site region 3814 MGI:5931581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3815 transcription start site region 3815 MGI:5931582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3816 transcription start site region 3816 MGI:5931583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3817 transcription start site region 3817 MGI:5931584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3818 transcription start site region 3818 MGI:5931585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3819 transcription start site region 3819 MGI:5931586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3820 transcription start site region 3820 MGI:5931587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3821 transcription start site region 3821 MGI:5931588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3822 transcription start site region 3822 MGI:5931589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3823 transcription start site region 3823 MGI:5931590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3824 transcription start site region 3824 MGI:5931591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3825 transcription start site region 3825 MGI:5931592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3826 transcription start site region 3826 MGI:5931593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3827 transcription start site region 3827 MGI:5931594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3828 transcription start site region 3828 MGI:5931595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3829 transcription start site region 3829 MGI:5931596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3830 transcription start site region 3830 MGI:5931597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3831 transcription start site region 3831 MGI:5931598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3832 transcription start site region 3832 MGI:5931599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3833 transcription start site region 3833 MGI:5931600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3834 transcription start site region 3834 MGI:5931601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3835 transcription start site region 3835 MGI:5931602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3836 transcription start site region 3836 MGI:5931603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3837 transcription start site region 3837 MGI:5931604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3838 transcription start site region 3838 MGI:5931605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3839 transcription start site region 3839 MGI:5931606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3840 transcription start site region 3840 MGI:5931607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3841 transcription start site region 3841 MGI:5931608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3842 transcription start site region 3842 MGI:5931609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3843 transcription start site region 3843 MGI:5931610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3844 transcription start site region 3844 MGI:5931611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3845 transcription start site region 3845 MGI:5931612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3846 transcription start site region 3846 MGI:5931613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3847 transcription start site region 3847 MGI:5931614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3848 transcription start site region 3848 MGI:5931615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3849 transcription start site region 3849 MGI:5931616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3850 transcription start site region 3850 MGI:5931617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3851 transcription start site region 3851 MGI:5931618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3852 transcription start site region 3852 MGI:5931619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3853 transcription start site region 3853 MGI:5931620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3854 transcription start site region 3854 MGI:5931621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3855 transcription start site region 3855 MGI:5931622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3856 transcription start site region 3856 MGI:5931623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3857 transcription start site region 3857 MGI:5931624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3858 transcription start site region 3858 MGI:5931625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3859 transcription start site region 3859 MGI:5931626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3860 transcription start site region 3860 MGI:5931627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3861 transcription start site region 3861 MGI:5931628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3862 transcription start site region 3862 MGI:5931629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3863 transcription start site region 3863 MGI:5931630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3864 transcription start site region 3864 MGI:5931631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3865 transcription start site region 3865 MGI:5931632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3866 transcription start site region 3866 MGI:5931633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3867 transcription start site region 3867 MGI:5931634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3868 transcription start site region 3868 MGI:5931635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3869 transcription start site region 3869 MGI:5931636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3870 transcription start site region 3870 MGI:5931637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3871 transcription start site region 3871 MGI:5931638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3872 transcription start site region 3872 MGI:5931639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3873 transcription start site region 3873 MGI:5931640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3874 transcription start site region 3874 MGI:5931641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3875 transcription start site region 3875 MGI:5931642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3876 transcription start site region 3876 MGI:5931643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3877 transcription start site region 3877 MGI:5931644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3878 transcription start site region 3878 MGI:5931645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3879 transcription start site region 3879 MGI:5931646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3880 transcription start site region 3880 MGI:5931647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3881 transcription start site region 3881 MGI:5931648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3882 transcription start site region 3882 MGI:5931649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3883 transcription start site region 3883 MGI:5931650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3884 transcription start site region 3884 MGI:5931651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3885 transcription start site region 3885 MGI:5931652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3886 transcription start site region 3886 MGI:5931653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3887 transcription start site region 3887 MGI:5931654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3888 transcription start site region 3888 MGI:5931655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3889 transcription start site region 3889 MGI:5931656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3890 transcription start site region 3890 MGI:5931657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3891 transcription start site region 3891 MGI:5931658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3892 transcription start site region 3892 MGI:5931659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3893 transcription start site region 3893 MGI:5931660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3894 transcription start site region 3894 MGI:5931661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3895 transcription start site region 3895 MGI:5931662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3896 transcription start site region 3896 MGI:5931663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3897 transcription start site region 3897 MGI:5931664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3898 transcription start site region 3898 MGI:5931665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3899 transcription start site region 3899 MGI:5931666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3900 transcription start site region 3900 MGI:5931667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP