Tssr1804 transcription start site region 1804 MGI:5929571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1805 transcription start site region 1805 MGI:5929572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1806 transcription start site region 1806 MGI:5929573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1807 transcription start site region 1807 MGI:5929574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1808 transcription start site region 1808 MGI:5929575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1809 transcription start site region 1809 MGI:5929576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1810 transcription start site region 1810 MGI:5929577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1811 transcription start site region 1811 MGI:5929578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1812 transcription start site region 1812 MGI:5929579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1813 transcription start site region 1813 MGI:5929580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1814 transcription start site region 1814 MGI:5929581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1815 transcription start site region 1815 MGI:5929582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1816 transcription start site region 1816 MGI:5929583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1817 transcription start site region 1817 MGI:5929584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1818 transcription start site region 1818 MGI:5929585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1819 transcription start site region 1819 MGI:5929586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1820 transcription start site region 1820 MGI:5929587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1821 transcription start site region 1821 MGI:5929588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1822 transcription start site region 1822 MGI:5929589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1823 transcription start site region 1823 MGI:5929590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1824 transcription start site region 1824 MGI:5929591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1825 transcription start site region 1825 MGI:5929592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1826 transcription start site region 1826 MGI:5929593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1827 transcription start site region 1827 MGI:5929594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1828 transcription start site region 1828 MGI:5929595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1829 transcription start site region 1829 MGI:5929596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1830 transcription start site region 1830 MGI:5929597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1831 transcription start site region 1831 MGI:5929598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1832 transcription start site region 1832 MGI:5929599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1833 transcription start site region 1833 MGI:5929600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1834 transcription start site region 1834 MGI:5929601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1835 transcription start site region 1835 MGI:5929602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1836 transcription start site region 1836 MGI:5929603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1837 transcription start site region 1837 MGI:5929604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1838 transcription start site region 1838 MGI:5929605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1839 transcription start site region 1839 MGI:5929606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1840 transcription start site region 1840 MGI:5929607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1841 transcription start site region 1841 MGI:5929608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1842 transcription start site region 1842 MGI:5929609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1843 transcription start site region 1843 MGI:5929610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1844 transcription start site region 1844 MGI:5929611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1845 transcription start site region 1845 MGI:5929612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1846 transcription start site region 1846 MGI:5929613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1847 transcription start site region 1847 MGI:5929614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1848 transcription start site region 1848 MGI:5929615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1849 transcription start site region 1849 MGI:5929616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1850 transcription start site region 1850 MGI:5929617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1851 transcription start site region 1851 MGI:5929618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1852 transcription start site region 1852 MGI:5929619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1853 transcription start site region 1853 MGI:5929620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1854 transcription start site region 1854 MGI:5929621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1855 transcription start site region 1855 MGI:5929622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1856 transcription start site region 1856 MGI:5929623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1857 transcription start site region 1857 MGI:5929624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1858 transcription start site region 1858 MGI:5929625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1859 transcription start site region 1859 MGI:5929626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1860 transcription start site region 1860 MGI:5929627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1861 transcription start site region 1861 MGI:5929628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1862 transcription start site region 1862 MGI:5929629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1863 transcription start site region 1863 MGI:5929630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1864 transcription start site region 1864 MGI:5929631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1865 transcription start site region 1865 MGI:5929632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1866 transcription start site region 1866 MGI:5929633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1867 transcription start site region 1867 MGI:5929634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1868 transcription start site region 1868 MGI:5929635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1869 transcription start site region 1869 MGI:5929636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1870 transcription start site region 1870 MGI:5929637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1871 transcription start site region 1871 MGI:5929638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1872 transcription start site region 1872 MGI:5929639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1873 transcription start site region 1873 MGI:5929640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1874 transcription start site region 1874 MGI:5929641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1875 transcription start site region 1875 MGI:5929642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1876 transcription start site region 1876 MGI:5929643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1877 transcription start site region 1877 MGI:5929644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1878 transcription start site region 1878 MGI:5929645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1879 transcription start site region 1879 MGI:5929646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1880 transcription start site region 1880 MGI:5929647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1881 transcription start site region 1881 MGI:5929648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1882 transcription start site region 1882 MGI:5929649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1883 transcription start site region 1883 MGI:5929650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1884 transcription start site region 1884 MGI:5929651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1885 transcription start site region 1885 MGI:5929652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1886 transcription start site region 1886 MGI:5929653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1887 transcription start site region 1887 MGI:5929654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1888 transcription start site region 1888 MGI:5929655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1889 transcription start site region 1889 MGI:5929656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1890 transcription start site region 1890 MGI:5929657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1891 transcription start site region 1891 MGI:5929658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1892 transcription start site region 1892 MGI:5929659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1893 transcription start site region 1893 MGI:5929660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1894 transcription start site region 1894 MGI:5929661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1895 transcription start site region 1895 MGI:5929662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1896 transcription start site region 1896 MGI:5929663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1897 transcription start site region 1897 MGI:5929664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1898 transcription start site region 1898 MGI:5929665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1899 transcription start site region 1899 MGI:5929666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1900 transcription start site region 1900 MGI:5929667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1901 transcription start site region 1901 MGI:5929668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1902 transcription start site region 1902 MGI:5929669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1903 transcription start site region 1903 MGI:5929670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1904 transcription start site region 1904 MGI:5929671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1905 transcription start site region 1905 MGI:5929672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1906 transcription start site region 1906 MGI:5929673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1907 transcription start site region 1907 MGI:5929674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1908 transcription start site region 1908 MGI:5929675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1909 transcription start site region 1909 MGI:5929676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1910 transcription start site region 1910 MGI:5929677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1911 transcription start site region 1911 MGI:5929678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1912 transcription start site region 1912 MGI:5929679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1913 transcription start site region 1913 MGI:5929680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1914 transcription start site region 1914 MGI:5929681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1915 transcription start site region 1915 MGI:5929682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1916 transcription start site region 1916 MGI:5929683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1917 transcription start site region 1917 MGI:5929684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1918 transcription start site region 1918 MGI:5929685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1919 transcription start site region 1919 MGI:5929686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1920 transcription start site region 1920 MGI:5929687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1921 transcription start site region 1921 MGI:5929688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1922 transcription start site region 1922 MGI:5929689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1923 transcription start site region 1923 MGI:5929690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1924 transcription start site region 1924 MGI:5929691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1925 transcription start site region 1925 MGI:5929692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1926 transcription start site region 1926 MGI:5929693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1927 transcription start site region 1927 MGI:5929694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1928 transcription start site region 1928 MGI:5929695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1929 transcription start site region 1929 MGI:5929696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1930 transcription start site region 1930 MGI:5929697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1931 transcription start site region 1931 MGI:5929698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1932 transcription start site region 1932 MGI:5929699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1933 transcription start site region 1933 MGI:5929700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1934 transcription start site region 1934 MGI:5929701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1935 transcription start site region 1935 MGI:5929702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1936 transcription start site region 1936 MGI:5929703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1937 transcription start site region 1937 MGI:5929704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1938 transcription start site region 1938 MGI:5929705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1939 transcription start site region 1939 MGI:5929706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1940 transcription start site region 1940 MGI:5929707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1941 transcription start site region 1941 MGI:5929708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1942 transcription start site region 1942 MGI:5929709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1943 transcription start site region 1943 MGI:5929710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1944 transcription start site region 1944 MGI:5929711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1945 transcription start site region 1945 MGI:5929712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1946 transcription start site region 1946 MGI:5929713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1947 transcription start site region 1947 MGI:5929714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1948 transcription start site region 1948 MGI:5929715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1949 transcription start site region 1949 MGI:5929716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1950 transcription start site region 1950 MGI:5929717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1951 transcription start site region 1951 MGI:5929718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1952 transcription start site region 1952 MGI:5929719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1953 transcription start site region 1953 MGI:5929720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1954 transcription start site region 1954 MGI:5929721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1955 transcription start site region 1955 MGI:5929722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1956 transcription start site region 1956 MGI:5929723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1957 transcription start site region 1957 MGI:5929724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1958 transcription start site region 1958 MGI:5929725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1959 transcription start site region 1959 MGI:5929726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1960 transcription start site region 1960 MGI:5929727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1961 transcription start site region 1961 MGI:5929728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1962 transcription start site region 1962 MGI:5929729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1963 transcription start site region 1963 MGI:5929730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1964 transcription start site region 1964 MGI:5929731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1965 transcription start site region 1965 MGI:5929732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1966 transcription start site region 1966 MGI:5929733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1967 transcription start site region 1967 MGI:5929734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1968 transcription start site region 1968 MGI:5929735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1969 transcription start site region 1969 MGI:5929736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1970 transcription start site region 1970 MGI:5929737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1971 transcription start site region 1971 MGI:5929738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1972 transcription start site region 1972 MGI:5929739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1973 transcription start site region 1973 MGI:5929740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1974 transcription start site region 1974 MGI:5929741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1975 transcription start site region 1975 MGI:5929742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1976 transcription start site region 1976 MGI:5929743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1977 transcription start site region 1977 MGI:5929744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1978 transcription start site region 1978 MGI:5929745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1979 transcription start site region 1979 MGI:5929746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1980 transcription start site region 1980 MGI:5929747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1981 transcription start site region 1981 MGI:5929748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1982 transcription start site region 1982 MGI:5929749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1983 transcription start site region 1983 MGI:5929750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1984 transcription start site region 1984 MGI:5929751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1985 transcription start site region 1985 MGI:5929752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1986 transcription start site region 1986 MGI:5929753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1987 transcription start site region 1987 MGI:5929754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1988 transcription start site region 1988 MGI:5929755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1989 transcription start site region 1989 MGI:5929756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1990 transcription start site region 1990 MGI:5929757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1991 transcription start site region 1991 MGI:5929758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1992 transcription start site region 1992 MGI:5929759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1993 transcription start site region 1993 MGI:5929760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1994 transcription start site region 1994 MGI:5929761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1995 transcription start site region 1995 MGI:5929762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1996 transcription start site region 1996 MGI:5929763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1997 transcription start site region 1997 MGI:5929764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1998 transcription start site region 1998 MGI:5929765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1999 transcription start site region 1999 MGI:5929766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2000 transcription start site region 2000 MGI:5929767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2001 transcription start site region 2001 MGI:5929768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2002 transcription start site region 2002 MGI:5929769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2003 transcription start site region 2003 MGI:5929770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2004 transcription start site region 2004 MGI:5929771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2005 transcription start site region 2005 MGI:5929772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2006 transcription start site region 2006 MGI:5929773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2007 transcription start site region 2007 MGI:5929774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2008 transcription start site region 2008 MGI:5929775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2009 transcription start site region 2009 MGI:5929776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2010 transcription start site region 2010 MGI:5929777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2011 transcription start site region 2011 MGI:5929778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2012 transcription start site region 2012 MGI:5929779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2013 transcription start site region 2013 MGI:5929780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2014 transcription start site region 2014 MGI:5929781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2015 transcription start site region 2015 MGI:5929782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2016 transcription start site region 2016 MGI:5929783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2017 transcription start site region 2017 MGI:5929784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2018 transcription start site region 2018 MGI:5929785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2019 transcription start site region 2019 MGI:5929786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2020 transcription start site region 2020 MGI:5929787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2021 transcription start site region 2021 MGI:5929788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2022 transcription start site region 2022 MGI:5929789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2023 transcription start site region 2023 MGI:5929790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2024 transcription start site region 2024 MGI:5929791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2025 transcription start site region 2025 MGI:5929792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2026 transcription start site region 2026 MGI:5929793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2027 transcription start site region 2027 MGI:5929794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2028 transcription start site region 2028 MGI:5929795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2029 transcription start site region 2029 MGI:5929796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2030 transcription start site region 2030 MGI:5929797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2031 transcription start site region 2031 MGI:5929798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2032 transcription start site region 2032 MGI:5929799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2033 transcription start site region 2033 MGI:5929800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2034 transcription start site region 2034 MGI:5929801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2035 transcription start site region 2035 MGI:5929802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2036 transcription start site region 2036 MGI:5929803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2037 transcription start site region 2037 MGI:5929804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2038 transcription start site region 2038 MGI:5929805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2039 transcription start site region 2039 MGI:5929806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2040 transcription start site region 2040 MGI:5929807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2041 transcription start site region 2041 MGI:5929808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2042 transcription start site region 2042 MGI:5929809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2043 transcription start site region 2043 MGI:5929810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2044 transcription start site region 2044 MGI:5929811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2045 transcription start site region 2045 MGI:5929812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2046 transcription start site region 2046 MGI:5929813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2047 transcription start site region 2047 MGI:5929814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2048 transcription start site region 2048 MGI:5929815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2049 transcription start site region 2049 MGI:5929816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2050 transcription start site region 2050 MGI:5929817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2051 transcription start site region 2051 MGI:5929818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2052 transcription start site region 2052 MGI:5929819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2053 transcription start site region 2053 MGI:5929820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2054 transcription start site region 2054 MGI:5929821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2055 transcription start site region 2055 MGI:5929822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2056 transcription start site region 2056 MGI:5929823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2057 transcription start site region 2057 MGI:5929824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2058 transcription start site region 2058 MGI:5929825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2059 transcription start site region 2059 MGI:5929826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2060 transcription start site region 2060 MGI:5929827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2061 transcription start site region 2061 MGI:5929828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2062 transcription start site region 2062 MGI:5929829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2063 transcription start site region 2063 MGI:5929830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2064 transcription start site region 2064 MGI:5929831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2065 transcription start site region 2065 MGI:5929832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2066 transcription start site region 2066 MGI:5929833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2067 transcription start site region 2067 MGI:5929834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2068 transcription start site region 2068 MGI:5929835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2069 transcription start site region 2069 MGI:5929836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2070 transcription start site region 2070 MGI:5929837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2071 transcription start site region 2071 MGI:5929838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2072 transcription start site region 2072 MGI:5929839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2073 transcription start site region 2073 MGI:5929840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2074 transcription start site region 2074 MGI:5929841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2075 transcription start site region 2075 MGI:5929842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2076 transcription start site region 2076 MGI:5929843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2077 transcription start site region 2077 MGI:5929844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2078 transcription start site region 2078 MGI:5929845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2079 transcription start site region 2079 MGI:5929846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2080 transcription start site region 2080 MGI:5929847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2081 transcription start site region 2081 MGI:5929848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2082 transcription start site region 2082 MGI:5929849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2083 transcription start site region 2083 MGI:5929850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2084 transcription start site region 2084 MGI:5929851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2085 transcription start site region 2085 MGI:5929852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2086 transcription start site region 2086 MGI:5929853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2087 transcription start site region 2087 MGI:5929854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2088 transcription start site region 2088 MGI:5929855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2089 transcription start site region 2089 MGI:5929856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2090 transcription start site region 2090 MGI:5929857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2091 transcription start site region 2091 MGI:5929858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2092 transcription start site region 2092 MGI:5929859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2093 transcription start site region 2093 MGI:5929860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2094 transcription start site region 2094 MGI:5929861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2095 transcription start site region 2095 MGI:5929862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2096 transcription start site region 2096 MGI:5929863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2097 transcription start site region 2097 MGI:5929864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2098 transcription start site region 2098 MGI:5929865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2099 transcription start site region 2099 MGI:5929866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2100 transcription start site region 2100 MGI:5929867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2101 transcription start site region 2101 MGI:5929868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2102 transcription start site region 2102 MGI:5929869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2103 transcription start site region 2103 MGI:5929870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2104 transcription start site region 2104 MGI:5929871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2105 transcription start site region 2105 MGI:5929872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2106 transcription start site region 2106 MGI:5929873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2107 transcription start site region 2107 MGI:5929874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2108 transcription start site region 2108 MGI:5929875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2109 transcription start site region 2109 MGI:5929876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2110 transcription start site region 2110 MGI:5929877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2111 transcription start site region 2111 MGI:5929878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2112 transcription start site region 2112 MGI:5929879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2113 transcription start site region 2113 MGI:5929880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2114 transcription start site region 2114 MGI:5929881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2115 transcription start site region 2115 MGI:5929882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2116 transcription start site region 2116 MGI:5929883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2117 transcription start site region 2117 MGI:5929884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2118 transcription start site region 2118 MGI:5929885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2119 transcription start site region 2119 MGI:5929886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2120 transcription start site region 2120 MGI:5929887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2121 transcription start site region 2121 MGI:5929888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2122 transcription start site region 2122 MGI:5929889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2123 transcription start site region 2123 MGI:5929890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2124 transcription start site region 2124 MGI:5929891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2125 transcription start site region 2125 MGI:5929892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2126 transcription start site region 2126 MGI:5929893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2127 transcription start site region 2127 MGI:5929894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2128 transcription start site region 2128 MGI:5929895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2129 transcription start site region 2129 MGI:5929896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2130 transcription start site region 2130 MGI:5929897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2131 transcription start site region 2131 MGI:5929898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2132 transcription start site region 2132 MGI:5929899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2133 transcription start site region 2133 MGI:5929900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2134 transcription start site region 2134 MGI:5929901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2135 transcription start site region 2135 MGI:5929902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2136 transcription start site region 2136 MGI:5929903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2137 transcription start site region 2137 MGI:5929904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2138 transcription start site region 2138 MGI:5929905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2139 transcription start site region 2139 MGI:5929906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2140 transcription start site region 2140 MGI:5929907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2141 transcription start site region 2141 MGI:5929908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2142 transcription start site region 2142 MGI:5929909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2143 transcription start site region 2143 MGI:5929910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2144 transcription start site region 2144 MGI:5929911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2145 transcription start site region 2145 MGI:5929912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2146 transcription start site region 2146 MGI:5929913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2147 transcription start site region 2147 MGI:5929914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2148 transcription start site region 2148 MGI:5929915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2149 transcription start site region 2149 MGI:5929916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2150 transcription start site region 2150 MGI:5929917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2151 transcription start site region 2151 MGI:5929918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2152 transcription start site region 2152 MGI:5929919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2153 transcription start site region 2153 MGI:5929920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2154 transcription start site region 2154 MGI:5929921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2155 transcription start site region 2155 MGI:5929922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2156 transcription start site region 2156 MGI:5929923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2157 transcription start site region 2157 MGI:5929924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2158 transcription start site region 2158 MGI:5929925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2159 transcription start site region 2159 MGI:5929926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2160 transcription start site region 2160 MGI:5929927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2161 transcription start site region 2161 MGI:5929928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2162 transcription start site region 2162 MGI:5929929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2163 transcription start site region 2163 MGI:5929930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2164 transcription start site region 2164 MGI:5929931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2165 transcription start site region 2165 MGI:5929932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2166 transcription start site region 2166 MGI:5929933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2167 transcription start site region 2167 MGI:5929934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2168 transcription start site region 2168 MGI:5929935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2169 transcription start site region 2169 MGI:5929936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2170 transcription start site region 2170 MGI:5929937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2171 transcription start site region 2171 MGI:5929938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2172 transcription start site region 2172 MGI:5929939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2173 transcription start site region 2173 MGI:5929940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2174 transcription start site region 2174 MGI:5929941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2175 transcription start site region 2175 MGI:5929942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2176 transcription start site region 2176 MGI:5929943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2177 transcription start site region 2177 MGI:5929944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2178 transcription start site region 2178 MGI:5929945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2179 transcription start site region 2179 MGI:5929946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2180 transcription start site region 2180 MGI:5929947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2181 transcription start site region 2181 MGI:5929948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2182 transcription start site region 2182 MGI:5929949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2183 transcription start site region 2183 MGI:5929950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2184 transcription start site region 2184 MGI:5929951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2185 transcription start site region 2185 MGI:5929952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2186 transcription start site region 2186 MGI:5929953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2187 transcription start site region 2187 MGI:5929954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2188 transcription start site region 2188 MGI:5929955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2189 transcription start site region 2189 MGI:5929956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2190 transcription start site region 2190 MGI:5929957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2191 transcription start site region 2191 MGI:5929958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2192 transcription start site region 2192 MGI:5929959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2193 transcription start site region 2193 MGI:5929960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2194 transcription start site region 2194 MGI:5929961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2195 transcription start site region 2195 MGI:5929962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2196 transcription start site region 2196 MGI:5929963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2197 transcription start site region 2197 MGI:5929964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2198 transcription start site region 2198 MGI:5929965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2199 transcription start site region 2199 MGI:5929966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2200 transcription start site region 2200 MGI:5929967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2201 transcription start site region 2201 MGI:5929968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2202 transcription start site region 2202 MGI:5929969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2203 transcription start site region 2203 MGI:5929970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2204 transcription start site region 2204 MGI:5929971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2205 transcription start site region 2205 MGI:5929972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2206 transcription start site region 2206 MGI:5929973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2207 transcription start site region 2207 MGI:5929974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2208 transcription start site region 2208 MGI:5929975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2209 transcription start site region 2209 MGI:5929976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2210 transcription start site region 2210 MGI:5929977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2211 transcription start site region 2211 MGI:5929978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2212 transcription start site region 2212 MGI:5929979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2213 transcription start site region 2213 MGI:5929980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2214 transcription start site region 2214 MGI:5929981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2215 transcription start site region 2215 MGI:5929982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2216 transcription start site region 2216 MGI:5929983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2217 transcription start site region 2217 MGI:5929984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2218 transcription start site region 2218 MGI:5929985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2219 transcription start site region 2219 MGI:5929986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2220 transcription start site region 2220 MGI:5929987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2221 transcription start site region 2221 MGI:5929988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2222 transcription start site region 2222 MGI:5929989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2223 transcription start site region 2223 MGI:5929990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2224 transcription start site region 2224 MGI:5929991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2225 transcription start site region 2225 MGI:5929992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2226 transcription start site region 2226 MGI:5929993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2227 transcription start site region 2227 MGI:5929994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2228 transcription start site region 2228 MGI:5929995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2229 transcription start site region 2229 MGI:5929996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2230 transcription start site region 2230 MGI:5929997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2231 transcription start site region 2231 MGI:5929998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2232 transcription start site region 2232 MGI:5929999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2233 transcription start site region 2233 MGI:5930000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2234 transcription start site region 2234 MGI:5930001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2235 transcription start site region 2235 MGI:5930002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2236 transcription start site region 2236 MGI:5930003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2237 transcription start site region 2237 MGI:5930004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2238 transcription start site region 2238 MGI:5930005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2239 transcription start site region 2239 MGI:5930006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2240 transcription start site region 2240 MGI:5930007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2241 transcription start site region 2241 MGI:5930008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2242 transcription start site region 2242 MGI:5930009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2243 transcription start site region 2243 MGI:5930010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2244 transcription start site region 2244 MGI:5930011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2245 transcription start site region 2245 MGI:5930012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2246 transcription start site region 2246 MGI:5930013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2247 transcription start site region 2247 MGI:5930014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2248 transcription start site region 2248 MGI:5930015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2249 transcription start site region 2249 MGI:5930016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2250 transcription start site region 2250 MGI:5930017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2251 transcription start site region 2251 MGI:5930018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2252 transcription start site region 2252 MGI:5930019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2253 transcription start site region 2253 MGI:5930020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2254 transcription start site region 2254 MGI:5930021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2255 transcription start site region 2255 MGI:5930022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2256 transcription start site region 2256 MGI:5930023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2257 transcription start site region 2257 MGI:5930024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2258 transcription start site region 2258 MGI:5930025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2259 transcription start site region 2259 MGI:5930026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2260 transcription start site region 2260 MGI:5930027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2261 transcription start site region 2261 MGI:5930028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2262 transcription start site region 2262 MGI:5930029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2263 transcription start site region 2263 MGI:5930030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2264 transcription start site region 2264 MGI:5930031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2265 transcription start site region 2265 MGI:5930032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2266 transcription start site region 2266 MGI:5930033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2267 transcription start site region 2267 MGI:5930034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2268 transcription start site region 2268 MGI:5930035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2269 transcription start site region 2269 MGI:5930036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2270 transcription start site region 2270 MGI:5930037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2271 transcription start site region 2271 MGI:5930038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2272 transcription start site region 2272 MGI:5930039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2273 transcription start site region 2273 MGI:5930040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2274 transcription start site region 2274 MGI:5930041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2275 transcription start site region 2275 MGI:5930042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2276 transcription start site region 2276 MGI:5930043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2277 transcription start site region 2277 MGI:5930044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2278 transcription start site region 2278 MGI:5930045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2279 transcription start site region 2279 MGI:5930046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2280 transcription start site region 2280 MGI:5930047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2281 transcription start site region 2281 MGI:5930048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2282 transcription start site region 2282 MGI:5930049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2283 transcription start site region 2283 MGI:5930050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2284 transcription start site region 2284 MGI:5930051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2285 transcription start site region 2285 MGI:5930052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2286 transcription start site region 2286 MGI:5930053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2287 transcription start site region 2287 MGI:5930054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2288 transcription start site region 2288 MGI:5930055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2289 transcription start site region 2289 MGI:5930056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2290 transcription start site region 2290 MGI:5930057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2291 transcription start site region 2291 MGI:5930058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2292 transcription start site region 2292 MGI:5930059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2293 transcription start site region 2293 MGI:5930060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2294 transcription start site region 2294 MGI:5930061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2295 transcription start site region 2295 MGI:5930062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2296 transcription start site region 2296 MGI:5930063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2297 transcription start site region 2297 MGI:5930064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2298 transcription start site region 2298 MGI:5930065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2299 transcription start site region 2299 MGI:5930066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2300 transcription start site region 2300 MGI:5930067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2301 transcription start site region 2301 MGI:5930068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2302 transcription start site region 2302 MGI:5930069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2303 transcription start site region 2303 MGI:5930070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2304 transcription start site region 2304 MGI:5930071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2305 transcription start site region 2305 MGI:5930072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2306 transcription start site region 2306 MGI:5930073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2307 transcription start site region 2307 MGI:5930074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2308 transcription start site region 2308 MGI:5930075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2309 transcription start site region 2309 MGI:5930076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2310 transcription start site region 2310 MGI:5930077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2311 transcription start site region 2311 MGI:5930078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2312 transcription start site region 2312 MGI:5930079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2313 transcription start site region 2313 MGI:5930080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2314 transcription start site region 2314 MGI:5930081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2315 transcription start site region 2315 MGI:5930082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2316 transcription start site region 2316 MGI:5930083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2317 transcription start site region 2317 MGI:5930084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2318 transcription start site region 2318 MGI:5930085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2319 transcription start site region 2319 MGI:5930086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2320 transcription start site region 2320 MGI:5930087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2321 transcription start site region 2321 MGI:5930088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2322 transcription start site region 2322 MGI:5930089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2323 transcription start site region 2323 MGI:5930090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2324 transcription start site region 2324 MGI:5930091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2325 transcription start site region 2325 MGI:5930092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2326 transcription start site region 2326 MGI:5930093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2327 transcription start site region 2327 MGI:5930094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2328 transcription start site region 2328 MGI:5930095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2329 transcription start site region 2329 MGI:5930096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2330 transcription start site region 2330 MGI:5930097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2331 transcription start site region 2331 MGI:5930098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2332 transcription start site region 2332 MGI:5930099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2333 transcription start site region 2333 MGI:5930100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2334 transcription start site region 2334 MGI:5930101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2335 transcription start site region 2335 MGI:5930102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2336 transcription start site region 2336 MGI:5930103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2337 transcription start site region 2337 MGI:5930104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2338 transcription start site region 2338 MGI:5930105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2339 transcription start site region 2339 MGI:5930106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2340 transcription start site region 2340 MGI:5930107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2341 transcription start site region 2341 MGI:5930108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2342 transcription start site region 2342 MGI:5930109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2343 transcription start site region 2343 MGI:5930110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2344 transcription start site region 2344 MGI:5930111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2345 transcription start site region 2345 MGI:5930112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2346 transcription start site region 2346 MGI:5930113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2347 transcription start site region 2347 MGI:5930114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2348 transcription start site region 2348 MGI:5930115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2349 transcription start site region 2349 MGI:5930116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2350 transcription start site region 2350 MGI:5930117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2351 transcription start site region 2351 MGI:5930118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2352 transcription start site region 2352 MGI:5930119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2353 transcription start site region 2353 MGI:5930120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2354 transcription start site region 2354 MGI:5930121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2355 transcription start site region 2355 MGI:5930122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2356 transcription start site region 2356 MGI:5930123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2357 transcription start site region 2357 MGI:5930124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2358 transcription start site region 2358 MGI:5930125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2359 transcription start site region 2359 MGI:5930126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2360 transcription start site region 2360 MGI:5930127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2361 transcription start site region 2361 MGI:5930128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2362 transcription start site region 2362 MGI:5930129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2363 transcription start site region 2363 MGI:5930130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2364 transcription start site region 2364 MGI:5930131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2365 transcription start site region 2365 MGI:5930132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2366 transcription start site region 2366 MGI:5930133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2367 transcription start site region 2367 MGI:5930134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2368 transcription start site region 2368 MGI:5930135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2369 transcription start site region 2369 MGI:5930136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2370 transcription start site region 2370 MGI:5930137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2371 transcription start site region 2371 MGI:5930138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2372 transcription start site region 2372 MGI:5930139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2373 transcription start site region 2373 MGI:5930140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2374 transcription start site region 2374 MGI:5930141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2375 transcription start site region 2375 MGI:5930142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2376 transcription start site region 2376 MGI:5930143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2377 transcription start site region 2377 MGI:5930144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2378 transcription start site region 2378 MGI:5930145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2379 transcription start site region 2379 MGI:5930146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2380 transcription start site region 2380 MGI:5930147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2381 transcription start site region 2381 MGI:5930148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2382 transcription start site region 2382 MGI:5930149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2383 transcription start site region 2383 MGI:5930150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2384 transcription start site region 2384 MGI:5930151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2385 transcription start site region 2385 MGI:5930152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2386 transcription start site region 2386 MGI:5930153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2387 transcription start site region 2387 MGI:5930154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2388 transcription start site region 2388 MGI:5930155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2389 transcription start site region 2389 MGI:5930156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2390 transcription start site region 2390 MGI:5930157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2391 transcription start site region 2391 MGI:5930158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2392 transcription start site region 2392 MGI:5930159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2393 transcription start site region 2393 MGI:5930160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2394 transcription start site region 2394 MGI:5930161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2395 transcription start site region 2395 MGI:5930162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2396 transcription start site region 2396 MGI:5930163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2397 transcription start site region 2397 MGI:5930164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2398 transcription start site region 2398 MGI:5930165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2399 transcription start site region 2399 MGI:5930166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2400 transcription start site region 2400 MGI:5930167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2401 transcription start site region 2401 MGI:5930168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2402 transcription start site region 2402 MGI:5930169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2403 transcription start site region 2403 MGI:5930170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2404 transcription start site region 2404 MGI:5930171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2405 transcription start site region 2405 MGI:5930172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2406 transcription start site region 2406 MGI:5930173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2407 transcription start site region 2407 MGI:5930174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2408 transcription start site region 2408 MGI:5930175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2409 transcription start site region 2409 MGI:5930176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2410 transcription start site region 2410 MGI:5930177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2411 transcription start site region 2411 MGI:5930178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2412 transcription start site region 2412 MGI:5930179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2413 transcription start site region 2413 MGI:5930180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2414 transcription start site region 2414 MGI:5930181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2415 transcription start site region 2415 MGI:5930182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2416 transcription start site region 2416 MGI:5930183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2417 transcription start site region 2417 MGI:5930184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2418 transcription start site region 2418 MGI:5930185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2419 transcription start site region 2419 MGI:5930186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2420 transcription start site region 2420 MGI:5930187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2421 transcription start site region 2421 MGI:5930188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2422 transcription start site region 2422 MGI:5930189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2423 transcription start site region 2423 MGI:5930190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2424 transcription start site region 2424 MGI:5930191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2425 transcription start site region 2425 MGI:5930192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2426 transcription start site region 2426 MGI:5930193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2427 transcription start site region 2427 MGI:5930194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2428 transcription start site region 2428 MGI:5930195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2429 transcription start site region 2429 MGI:5930196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2430 transcription start site region 2430 MGI:5930197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2431 transcription start site region 2431 MGI:5930198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2432 transcription start site region 2432 MGI:5930199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2433 transcription start site region 2433 MGI:5930200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2434 transcription start site region 2434 MGI:5930201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2435 transcription start site region 2435 MGI:5930202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2436 transcription start site region 2436 MGI:5930203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2437 transcription start site region 2437 MGI:5930204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2438 transcription start site region 2438 MGI:5930205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2439 transcription start site region 2439 MGI:5930206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2440 transcription start site region 2440 MGI:5930207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2441 transcription start site region 2441 MGI:5930208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2442 transcription start site region 2442 MGI:5930209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2443 transcription start site region 2443 MGI:5930210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2444 transcription start site region 2444 MGI:5930211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2445 transcription start site region 2445 MGI:5930212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2446 transcription start site region 2446 MGI:5930213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2447 transcription start site region 2447 MGI:5930214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2448 transcription start site region 2448 MGI:5930215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2449 transcription start site region 2449 MGI:5930216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2450 transcription start site region 2450 MGI:5930217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2451 transcription start site region 2451 MGI:5930218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2452 transcription start site region 2452 MGI:5930219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2453 transcription start site region 2453 MGI:5930220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2454 transcription start site region 2454 MGI:5930221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2455 transcription start site region 2455 MGI:5930222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2456 transcription start site region 2456 MGI:5930223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2457 transcription start site region 2457 MGI:5930224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2458 transcription start site region 2458 MGI:5930225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2459 transcription start site region 2459 MGI:5930226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2460 transcription start site region 2460 MGI:5930227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2461 transcription start site region 2461 MGI:5930228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2462 transcription start site region 2462 MGI:5930229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2463 transcription start site region 2463 MGI:5930230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2464 transcription start site region 2464 MGI:5930231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2465 transcription start site region 2465 MGI:5930232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2466 transcription start site region 2466 MGI:5930233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2467 transcription start site region 2467 MGI:5930234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2468 transcription start site region 2468 MGI:5930235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2469 transcription start site region 2469 MGI:5930236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2470 transcription start site region 2470 MGI:5930237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2471 transcription start site region 2471 MGI:5930238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2472 transcription start site region 2472 MGI:5930239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2473 transcription start site region 2473 MGI:5930240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2474 transcription start site region 2474 MGI:5930241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2475 transcription start site region 2475 MGI:5930242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2476 transcription start site region 2476 MGI:5930243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2477 transcription start site region 2477 MGI:5930244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2478 transcription start site region 2478 MGI:5930245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2479 transcription start site region 2479 MGI:5930246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2480 transcription start site region 2480 MGI:5930247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2481 transcription start site region 2481 MGI:5930248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2482 transcription start site region 2482 MGI:5930249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2483 transcription start site region 2483 MGI:5930250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2484 transcription start site region 2484 MGI:5930251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2485 transcription start site region 2485 MGI:5930252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2486 transcription start site region 2486 MGI:5930253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2487 transcription start site region 2487 MGI:5930254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2488 transcription start site region 2488 MGI:5930255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2489 transcription start site region 2489 MGI:5930256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2490 transcription start site region 2490 MGI:5930257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2491 transcription start site region 2491 MGI:5930258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2492 transcription start site region 2492 MGI:5930259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2493 transcription start site region 2493 MGI:5930260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2494 transcription start site region 2494 MGI:5930261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2495 transcription start site region 2495 MGI:5930262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2496 transcription start site region 2496 MGI:5930263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2497 transcription start site region 2497 MGI:5930264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2498 transcription start site region 2498 MGI:5930265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2499 transcription start site region 2499 MGI:5930266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2500 transcription start site region 2500 MGI:5930267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2501 transcription start site region 2501 MGI:5930268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2502 transcription start site region 2502 MGI:5930269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2503 transcription start site region 2503 MGI:5930270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2504 transcription start site region 2504 MGI:5930271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2505 transcription start site region 2505 MGI:5930272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2506 transcription start site region 2506 MGI:5930273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2507 transcription start site region 2507 MGI:5930274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2508 transcription start site region 2508 MGI:5930275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2509 transcription start site region 2509 MGI:5930276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2510 transcription start site region 2510 MGI:5930277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2511 transcription start site region 2511 MGI:5930278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2512 transcription start site region 2512 MGI:5930279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2513 transcription start site region 2513 MGI:5930280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2514 transcription start site region 2514 MGI:5930281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2515 transcription start site region 2515 MGI:5930282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2516 transcription start site region 2516 MGI:5930283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2517 transcription start site region 2517 MGI:5930284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2518 transcription start site region 2518 MGI:5930285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2519 transcription start site region 2519 MGI:5930286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2520 transcription start site region 2520 MGI:5930287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2521 transcription start site region 2521 MGI:5930288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2522 transcription start site region 2522 MGI:5930289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2523 transcription start site region 2523 MGI:5930290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2524 transcription start site region 2524 MGI:5930291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2525 transcription start site region 2525 MGI:5930292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2526 transcription start site region 2526 MGI:5930293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2527 transcription start site region 2527 MGI:5930294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2528 transcription start site region 2528 MGI:5930295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2529 transcription start site region 2529 MGI:5930296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2530 transcription start site region 2530 MGI:5930297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2531 transcription start site region 2531 MGI:5930298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2532 transcription start site region 2532 MGI:5930299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2533 transcription start site region 2533 MGI:5930300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2534 transcription start site region 2534 MGI:5930301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2535 transcription start site region 2535 MGI:5930302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2536 transcription start site region 2536 MGI:5930303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2537 transcription start site region 2537 MGI:5930304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2538 transcription start site region 2538 MGI:5930305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2539 transcription start site region 2539 MGI:5930306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2540 transcription start site region 2540 MGI:5930307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2541 transcription start site region 2541 MGI:5930308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2542 transcription start site region 2542 MGI:5930309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2543 transcription start site region 2543 MGI:5930310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2544 transcription start site region 2544 MGI:5930311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2545 transcription start site region 2545 MGI:5930312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2546 transcription start site region 2546 MGI:5930313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2547 transcription start site region 2547 MGI:5930314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2548 transcription start site region 2548 MGI:5930315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2549 transcription start site region 2549 MGI:5930316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2550 transcription start site region 2550 MGI:5930317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2551 transcription start site region 2551 MGI:5930318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2552 transcription start site region 2552 MGI:5930319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2553 transcription start site region 2553 MGI:5930320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2554 transcription start site region 2554 MGI:5930321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2555 transcription start site region 2555 MGI:5930322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2556 transcription start site region 2556 MGI:5930323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2557 transcription start site region 2557 MGI:5930324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2558 transcription start site region 2558 MGI:5930325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2559 transcription start site region 2559 MGI:5930326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2560 transcription start site region 2560 MGI:5930327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2561 transcription start site region 2561 MGI:5930328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2562 transcription start site region 2562 MGI:5930329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2563 transcription start site region 2563 MGI:5930330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2564 transcription start site region 2564 MGI:5930331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2565 transcription start site region 2565 MGI:5930332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2566 transcription start site region 2566 MGI:5930333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2567 transcription start site region 2567 MGI:5930334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2568 transcription start site region 2568 MGI:5930335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2569 transcription start site region 2569 MGI:5930336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2570 transcription start site region 2570 MGI:5930337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2571 transcription start site region 2571 MGI:5930338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2572 transcription start site region 2572 MGI:5930339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2573 transcription start site region 2573 MGI:5930340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2574 transcription start site region 2574 MGI:5930341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2575 transcription start site region 2575 MGI:5930342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2576 transcription start site region 2576 MGI:5930343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2577 transcription start site region 2577 MGI:5930344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2578 transcription start site region 2578 MGI:5930345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2579 transcription start site region 2579 MGI:5930346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2580 transcription start site region 2580 MGI:5930347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2581 transcription start site region 2581 MGI:5930348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2582 transcription start site region 2582 MGI:5930349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2583 transcription start site region 2583 MGI:5930350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2584 transcription start site region 2584 MGI:5930351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2585 transcription start site region 2585 MGI:5930352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2586 transcription start site region 2586 MGI:5930353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2587 transcription start site region 2587 MGI:5930354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2588 transcription start site region 2588 MGI:5930355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2589 transcription start site region 2589 MGI:5930356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2590 transcription start site region 2590 MGI:5930357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2591 transcription start site region 2591 MGI:5930358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2592 transcription start site region 2592 MGI:5930359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2593 transcription start site region 2593 MGI:5930360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2594 transcription start site region 2594 MGI:5930361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2595 transcription start site region 2595 MGI:5930362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2596 transcription start site region 2596 MGI:5930363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2597 transcription start site region 2597 MGI:5930364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2598 transcription start site region 2598 MGI:5930365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2599 transcription start site region 2599 MGI:5930366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2600 transcription start site region 2600 MGI:5930367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2601 transcription start site region 2601 MGI:5930368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2602 transcription start site region 2602 MGI:5930369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2603 transcription start site region 2603 MGI:5930370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2604 transcription start site region 2604 MGI:5930371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2605 transcription start site region 2605 MGI:5930372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2606 transcription start site region 2606 MGI:5930373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2607 transcription start site region 2607 MGI:5930374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2608 transcription start site region 2608 MGI:5930375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2609 transcription start site region 2609 MGI:5930376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2610 transcription start site region 2610 MGI:5930377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2611 transcription start site region 2611 MGI:5930378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2612 transcription start site region 2612 MGI:5930379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2613 transcription start site region 2613 MGI:5930380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2614 transcription start site region 2614 MGI:5930381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2615 transcription start site region 2615 MGI:5930382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2616 transcription start site region 2616 MGI:5930383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2617 transcription start site region 2617 MGI:5930384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2618 transcription start site region 2618 MGI:5930385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2619 transcription start site region 2619 MGI:5930386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2620 transcription start site region 2620 MGI:5930387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2621 transcription start site region 2621 MGI:5930388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2622 transcription start site region 2622 MGI:5930389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2623 transcription start site region 2623 MGI:5930390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2624 transcription start site region 2624 MGI:5930391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2625 transcription start site region 2625 MGI:5930392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2626 transcription start site region 2626 MGI:5930393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2627 transcription start site region 2627 MGI:5930394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2628 transcription start site region 2628 MGI:5930395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2629 transcription start site region 2629 MGI:5930396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2630 transcription start site region 2630 MGI:5930397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2631 transcription start site region 2631 MGI:5930398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2632 transcription start site region 2632 MGI:5930399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2633 transcription start site region 2633 MGI:5930400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2634 transcription start site region 2634 MGI:5930401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2635 transcription start site region 2635 MGI:5930402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2636 transcription start site region 2636 MGI:5930403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2637 transcription start site region 2637 MGI:5930404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2638 transcription start site region 2638 MGI:5930405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2639 transcription start site region 2639 MGI:5930406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2640 transcription start site region 2640 MGI:5930407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2641 transcription start site region 2641 MGI:5930408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2642 transcription start site region 2642 MGI:5930409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2643 transcription start site region 2643 MGI:5930410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2644 transcription start site region 2644 MGI:5930411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2645 transcription start site region 2645 MGI:5930412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2646 transcription start site region 2646 MGI:5930413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2647 transcription start site region 2647 MGI:5930414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2648 transcription start site region 2648 MGI:5930415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2649 transcription start site region 2649 MGI:5930416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2650 transcription start site region 2650 MGI:5930417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2651 transcription start site region 2651 MGI:5930418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2652 transcription start site region 2652 MGI:5930419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2653 transcription start site region 2653 MGI:5930420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2654 transcription start site region 2654 MGI:5930421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2655 transcription start site region 2655 MGI:5930422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2656 transcription start site region 2656 MGI:5930423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2657 transcription start site region 2657 MGI:5930424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2658 transcription start site region 2658 MGI:5930425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2659 transcription start site region 2659 MGI:5930426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2660 transcription start site region 2660 MGI:5930427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2661 transcription start site region 2661 MGI:5930428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2662 transcription start site region 2662 MGI:5930429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2663 transcription start site region 2663 MGI:5930430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2664 transcription start site region 2664 MGI:5930431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2665 transcription start site region 2665 MGI:5930432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2666 transcription start site region 2666 MGI:5930433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2667 transcription start site region 2667 MGI:5930434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2668 transcription start site region 2668 MGI:5930435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2669 transcription start site region 2669 MGI:5930436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2670 transcription start site region 2670 MGI:5930437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2671 transcription start site region 2671 MGI:5930438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2672 transcription start site region 2672 MGI:5930439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2673 transcription start site region 2673 MGI:5930440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2674 transcription start site region 2674 MGI:5930441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2675 transcription start site region 2675 MGI:5930442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2676 transcription start site region 2676 MGI:5930443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2677 transcription start site region 2677 MGI:5930444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2678 transcription start site region 2678 MGI:5930445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2679 transcription start site region 2679 MGI:5930446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2680 transcription start site region 2680 MGI:5930447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2681 transcription start site region 2681 MGI:5930448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2682 transcription start site region 2682 MGI:5930449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2683 transcription start site region 2683 MGI:5930450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2684 transcription start site region 2684 MGI:5930451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2685 transcription start site region 2685 MGI:5930452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2686 transcription start site region 2686 MGI:5930453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2687 transcription start site region 2687 MGI:5930454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2688 transcription start site region 2688 MGI:5930455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2689 transcription start site region 2689 MGI:5930456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2690 transcription start site region 2690 MGI:5930457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2691 transcription start site region 2691 MGI:5930458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2692 transcription start site region 2692 MGI:5930459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2693 transcription start site region 2693 MGI:5930460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2694 transcription start site region 2694 MGI:5930461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2695 transcription start site region 2695 MGI:5930462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2696 transcription start site region 2696 MGI:5930463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2697 transcription start site region 2697 MGI:5930464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2698 transcription start site region 2698 MGI:5930465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2699 transcription start site region 2699 MGI:5930466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2700 transcription start site region 2700 MGI:5930467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2701 transcription start site region 2701 MGI:5930468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2702 transcription start site region 2702 MGI:5930469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2703 transcription start site region 2703 MGI:5930470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2704 transcription start site region 2704 MGI:5930471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2705 transcription start site region 2705 MGI:5930472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2706 transcription start site region 2706 MGI:5930473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2707 transcription start site region 2707 MGI:5930474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2708 transcription start site region 2708 MGI:5930475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2709 transcription start site region 2709 MGI:5930476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2710 transcription start site region 2710 MGI:5930477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2711 transcription start site region 2711 MGI:5930478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2712 transcription start site region 2712 MGI:5930479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2713 transcription start site region 2713 MGI:5930480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2714 transcription start site region 2714 MGI:5930481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2715 transcription start site region 2715 MGI:5930482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2716 transcription start site region 2716 MGI:5930483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2717 transcription start site region 2717 MGI:5930484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2718 transcription start site region 2718 MGI:5930485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2719 transcription start site region 2719 MGI:5930486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2720 transcription start site region 2720 MGI:5930487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2721 transcription start site region 2721 MGI:5930488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2722 transcription start site region 2722 MGI:5930489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2723 transcription start site region 2723 MGI:5930490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2724 transcription start site region 2724 MGI:5930491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2725 transcription start site region 2725 MGI:5930492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2726 transcription start site region 2726 MGI:5930493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2727 transcription start site region 2727 MGI:5930494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2728 transcription start site region 2728 MGI:5930495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2729 transcription start site region 2729 MGI:5930496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2730 transcription start site region 2730 MGI:5930497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2731 transcription start site region 2731 MGI:5930498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2732 transcription start site region 2732 MGI:5930499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2733 transcription start site region 2733 MGI:5930500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2734 transcription start site region 2734 MGI:5930501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2735 transcription start site region 2735 MGI:5930502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2736 transcription start site region 2736 MGI:5930503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2737 transcription start site region 2737 MGI:5930504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2738 transcription start site region 2738 MGI:5930505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2739 transcription start site region 2739 MGI:5930506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2740 transcription start site region 2740 MGI:5930507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2741 transcription start site region 2741 MGI:5930508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2742 transcription start site region 2742 MGI:5930509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2743 transcription start site region 2743 MGI:5930510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2744 transcription start site region 2744 MGI:5930511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2745 transcription start site region 2745 MGI:5930512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2746 transcription start site region 2746 MGI:5930513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2747 transcription start site region 2747 MGI:5930514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2748 transcription start site region 2748 MGI:5930515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2749 transcription start site region 2749 MGI:5930516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2750 transcription start site region 2750 MGI:5930517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2751 transcription start site region 2751 MGI:5930518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2752 transcription start site region 2752 MGI:5930519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2753 transcription start site region 2753 MGI:5930520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2754 transcription start site region 2754 MGI:5930521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2755 transcription start site region 2755 MGI:5930522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2756 transcription start site region 2756 MGI:5930523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2757 transcription start site region 2757 MGI:5930524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2758 transcription start site region 2758 MGI:5930525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2759 transcription start site region 2759 MGI:5930526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2760 transcription start site region 2760 MGI:5930527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2761 transcription start site region 2761 MGI:5930528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2762 transcription start site region 2762 MGI:5930529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2763 transcription start site region 2763 MGI:5930530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2764 transcription start site region 2764 MGI:5930531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2765 transcription start site region 2765 MGI:5930532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2766 transcription start site region 2766 MGI:5930533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2767 transcription start site region 2767 MGI:5930534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2768 transcription start site region 2768 MGI:5930535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2769 transcription start site region 2769 MGI:5930536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2770 transcription start site region 2770 MGI:5930537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2771 transcription start site region 2771 MGI:5930538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2772 transcription start site region 2772 MGI:5930539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2773 transcription start site region 2773 MGI:5930540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2774 transcription start site region 2774 MGI:5930541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2775 transcription start site region 2775 MGI:5930542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2776 transcription start site region 2776 MGI:5930543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2777 transcription start site region 2777 MGI:5930544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2778 transcription start site region 2778 MGI:5930545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2779 transcription start site region 2779 MGI:5930546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2780 transcription start site region 2780 MGI:5930547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2781 transcription start site region 2781 MGI:5930548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2782 transcription start site region 2782 MGI:5930549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2783 transcription start site region 2783 MGI:5930550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2784 transcription start site region 2784 MGI:5930551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2785 transcription start site region 2785 MGI:5930552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2786 transcription start site region 2786 MGI:5930553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2787 transcription start site region 2787 MGI:5930554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2788 transcription start site region 2788 MGI:5930555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2789 transcription start site region 2789 MGI:5930556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2790 transcription start site region 2790 MGI:5930557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2791 transcription start site region 2791 MGI:5930558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2792 transcription start site region 2792 MGI:5930559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2793 transcription start site region 2793 MGI:5930560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2794 transcription start site region 2794 MGI:5930561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2795 transcription start site region 2795 MGI:5930562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2796 transcription start site region 2796 MGI:5930563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2797 transcription start site region 2797 MGI:5930564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2798 transcription start site region 2798 MGI:5930565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2799 transcription start site region 2799 MGI:5930566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2800 transcription start site region 2800 MGI:5930567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2801 transcription start site region 2801 MGI:5930568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2802 transcription start site region 2802 MGI:5930569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2803 transcription start site region 2803 MGI:5930570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP