Tssr901 transcription start site region 901 MGI:5928668 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr902 transcription start site region 902 MGI:5928669 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr903 transcription start site region 903 MGI:5928670 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr904 transcription start site region 904 MGI:5928671 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr905 transcription start site region 905 MGI:5928672 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr906 transcription start site region 906 MGI:5928673 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr907 transcription start site region 907 MGI:5928674 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr908 transcription start site region 908 MGI:5928675 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr909 transcription start site region 909 MGI:5928676 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr910 transcription start site region 910 MGI:5928677 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr911 transcription start site region 911 MGI:5928678 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr912 transcription start site region 912 MGI:5928679 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr913 transcription start site region 913 MGI:5928680 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr914 transcription start site region 914 MGI:5928681 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr915 transcription start site region 915 MGI:5928682 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr916 transcription start site region 916 MGI:5928683 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr917 transcription start site region 917 MGI:5928684 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr918 transcription start site region 918 MGI:5928685 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr919 transcription start site region 919 MGI:5928686 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr920 transcription start site region 920 MGI:5928687 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr921 transcription start site region 921 MGI:5928688 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr922 transcription start site region 922 MGI:5928689 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr923 transcription start site region 923 MGI:5928690 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr924 transcription start site region 924 MGI:5928691 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr925 transcription start site region 925 MGI:5928692 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr926 transcription start site region 926 MGI:5928693 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr927 transcription start site region 927 MGI:5928694 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr928 transcription start site region 928 MGI:5928695 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr929 transcription start site region 929 MGI:5928696 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr930 transcription start site region 930 MGI:5928697 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr931 transcription start site region 931 MGI:5928698 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr932 transcription start site region 932 MGI:5928699 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr933 transcription start site region 933 MGI:5928700 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr934 transcription start site region 934 MGI:5928701 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr935 transcription start site region 935 MGI:5928702 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr936 transcription start site region 936 MGI:5928703 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr937 transcription start site region 937 MGI:5928704 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr938 transcription start site region 938 MGI:5928705 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr939 transcription start site region 939 MGI:5928706 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr940 transcription start site region 940 MGI:5928707 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr941 transcription start site region 941 MGI:5928708 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr942 transcription start site region 942 MGI:5928709 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr943 transcription start site region 943 MGI:5928710 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr944 transcription start site region 944 MGI:5928711 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr945 transcription start site region 945 MGI:5928712 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr946 transcription start site region 946 MGI:5928713 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr947 transcription start site region 947 MGI:5928714 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr948 transcription start site region 948 MGI:5928715 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr949 transcription start site region 949 MGI:5928716 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr950 transcription start site region 950 MGI:5928717 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr951 transcription start site region 951 MGI:5928718 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr952 transcription start site region 952 MGI:5928719 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr953 transcription start site region 953 MGI:5928720 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr954 transcription start site region 954 MGI:5928721 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr955 transcription start site region 955 MGI:5928722 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr956 transcription start site region 956 MGI:5928723 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr957 transcription start site region 957 MGI:5928724 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr958 transcription start site region 958 MGI:5928725 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr959 transcription start site region 959 MGI:5928726 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr960 transcription start site region 960 MGI:5928727 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr961 transcription start site region 961 MGI:5928728 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr962 transcription start site region 962 MGI:5928729 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr963 transcription start site region 963 MGI:5928730 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr964 transcription start site region 964 MGI:5928731 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr965 transcription start site region 965 MGI:5928732 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr966 transcription start site region 966 MGI:5928733 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr967 transcription start site region 967 MGI:5928734 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr968 transcription start site region 968 MGI:5928735 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr969 transcription start site region 969 MGI:5928736 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr970 transcription start site region 970 MGI:5928737 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr971 transcription start site region 971 MGI:5928738 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr972 transcription start site region 972 MGI:5928739 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr973 transcription start site region 973 MGI:5928740 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr974 transcription start site region 974 MGI:5928741 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr975 transcription start site region 975 MGI:5928742 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr976 transcription start site region 976 MGI:5928743 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr977 transcription start site region 977 MGI:5928744 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr978 transcription start site region 978 MGI:5928745 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr979 transcription start site region 979 MGI:5928746 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr980 transcription start site region 980 MGI:5928747 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr981 transcription start site region 981 MGI:5928748 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr982 transcription start site region 982 MGI:5928749 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr983 transcription start site region 983 MGI:5928750 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr984 transcription start site region 984 MGI:5928751 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr985 transcription start site region 985 MGI:5928752 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr986 transcription start site region 986 MGI:5928753 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr987 transcription start site region 987 MGI:5928754 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr988 transcription start site region 988 MGI:5928755 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr989 transcription start site region 989 MGI:5928756 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr990 transcription start site region 990 MGI:5928757 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr991 transcription start site region 991 MGI:5928758 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr992 transcription start site region 992 MGI:5928759 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr993 transcription start site region 993 MGI:5928760 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr994 transcription start site region 994 MGI:5928761 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr995 transcription start site region 995 MGI:5928762 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr996 transcription start site region 996 MGI:5928763 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr997 transcription start site region 997 MGI:5928764 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr998 transcription start site region 998 MGI:5928765 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr999 transcription start site region 999 MGI:5928766 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1000 transcription start site region 1000 MGI:5928767 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1001 transcription start site region 1001 MGI:5928768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1002 transcription start site region 1002 MGI:5928769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1003 transcription start site region 1003 MGI:5928770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1004 transcription start site region 1004 MGI:5928771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1005 transcription start site region 1005 MGI:5928772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1006 transcription start site region 1006 MGI:5928773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1007 transcription start site region 1007 MGI:5928774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1008 transcription start site region 1008 MGI:5928775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1009 transcription start site region 1009 MGI:5928776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1010 transcription start site region 1010 MGI:5928777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1011 transcription start site region 1011 MGI:5928778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1012 transcription start site region 1012 MGI:5928779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1013 transcription start site region 1013 MGI:5928780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1014 transcription start site region 1014 MGI:5928781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1015 transcription start site region 1015 MGI:5928782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1016 transcription start site region 1016 MGI:5928783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1017 transcription start site region 1017 MGI:5928784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1018 transcription start site region 1018 MGI:5928785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1019 transcription start site region 1019 MGI:5928786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1020 transcription start site region 1020 MGI:5928787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1021 transcription start site region 1021 MGI:5928788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1022 transcription start site region 1022 MGI:5928789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1023 transcription start site region 1023 MGI:5928790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1024 transcription start site region 1024 MGI:5928791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1025 transcription start site region 1025 MGI:5928792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1026 transcription start site region 1026 MGI:5928793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1027 transcription start site region 1027 MGI:5928794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1028 transcription start site region 1028 MGI:5928795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1029 transcription start site region 1029 MGI:5928796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1030 transcription start site region 1030 MGI:5928797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1031 transcription start site region 1031 MGI:5928798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1032 transcription start site region 1032 MGI:5928799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1033 transcription start site region 1033 MGI:5928800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1034 transcription start site region 1034 MGI:5928801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1035 transcription start site region 1035 MGI:5928802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1036 transcription start site region 1036 MGI:5928803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1037 transcription start site region 1037 MGI:5928804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1038 transcription start site region 1038 MGI:5928805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1039 transcription start site region 1039 MGI:5928806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1040 transcription start site region 1040 MGI:5928807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1041 transcription start site region 1041 MGI:5928808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1042 transcription start site region 1042 MGI:5928809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1043 transcription start site region 1043 MGI:5928810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1044 transcription start site region 1044 MGI:5928811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1045 transcription start site region 1045 MGI:5928812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1046 transcription start site region 1046 MGI:5928813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1047 transcription start site region 1047 MGI:5928814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1048 transcription start site region 1048 MGI:5928815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1049 transcription start site region 1049 MGI:5928816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1050 transcription start site region 1050 MGI:5928817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1051 transcription start site region 1051 MGI:5928818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1052 transcription start site region 1052 MGI:5928819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1053 transcription start site region 1053 MGI:5928820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1054 transcription start site region 1054 MGI:5928821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1055 transcription start site region 1055 MGI:5928822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1056 transcription start site region 1056 MGI:5928823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1057 transcription start site region 1057 MGI:5928824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1058 transcription start site region 1058 MGI:5928825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1059 transcription start site region 1059 MGI:5928826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1060 transcription start site region 1060 MGI:5928827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1061 transcription start site region 1061 MGI:5928828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1062 transcription start site region 1062 MGI:5928829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1063 transcription start site region 1063 MGI:5928830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1064 transcription start site region 1064 MGI:5928831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1065 transcription start site region 1065 MGI:5928832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1066 transcription start site region 1066 MGI:5928833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1067 transcription start site region 1067 MGI:5928834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1068 transcription start site region 1068 MGI:5928835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1069 transcription start site region 1069 MGI:5928836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1070 transcription start site region 1070 MGI:5928837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1071 transcription start site region 1071 MGI:5928838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1072 transcription start site region 1072 MGI:5928839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1073 transcription start site region 1073 MGI:5928840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1074 transcription start site region 1074 MGI:5928841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1075 transcription start site region 1075 MGI:5928842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1076 transcription start site region 1076 MGI:5928843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1077 transcription start site region 1077 MGI:5928844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1078 transcription start site region 1078 MGI:5928845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1079 transcription start site region 1079 MGI:5928846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1080 transcription start site region 1080 MGI:5928847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1081 transcription start site region 1081 MGI:5928848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1082 transcription start site region 1082 MGI:5928849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1083 transcription start site region 1083 MGI:5928850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1084 transcription start site region 1084 MGI:5928851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1085 transcription start site region 1085 MGI:5928852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1086 transcription start site region 1086 MGI:5928853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1087 transcription start site region 1087 MGI:5928854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1088 transcription start site region 1088 MGI:5928855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1089 transcription start site region 1089 MGI:5928856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1090 transcription start site region 1090 MGI:5928857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1091 transcription start site region 1091 MGI:5928858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1092 transcription start site region 1092 MGI:5928859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1093 transcription start site region 1093 MGI:5928860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1094 transcription start site region 1094 MGI:5928861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1095 transcription start site region 1095 MGI:5928862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1096 transcription start site region 1096 MGI:5928863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1097 transcription start site region 1097 MGI:5928864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1098 transcription start site region 1098 MGI:5928865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1099 transcription start site region 1099 MGI:5928866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1100 transcription start site region 1100 MGI:5928867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1101 transcription start site region 1101 MGI:5928868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1102 transcription start site region 1102 MGI:5928869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1103 transcription start site region 1103 MGI:5928870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1104 transcription start site region 1104 MGI:5928871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1105 transcription start site region 1105 MGI:5928872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1106 transcription start site region 1106 MGI:5928873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1107 transcription start site region 1107 MGI:5928874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1108 transcription start site region 1108 MGI:5928875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1109 transcription start site region 1109 MGI:5928876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1110 transcription start site region 1110 MGI:5928877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1111 transcription start site region 1111 MGI:5928878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1112 transcription start site region 1112 MGI:5928879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1113 transcription start site region 1113 MGI:5928880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1114 transcription start site region 1114 MGI:5928881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1115 transcription start site region 1115 MGI:5928882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1116 transcription start site region 1116 MGI:5928883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1117 transcription start site region 1117 MGI:5928884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1118 transcription start site region 1118 MGI:5928885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1119 transcription start site region 1119 MGI:5928886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1120 transcription start site region 1120 MGI:5928887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1121 transcription start site region 1121 MGI:5928888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1122 transcription start site region 1122 MGI:5928889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1123 transcription start site region 1123 MGI:5928890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1124 transcription start site region 1124 MGI:5928891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1125 transcription start site region 1125 MGI:5928892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1126 transcription start site region 1126 MGI:5928893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1127 transcription start site region 1127 MGI:5928894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1128 transcription start site region 1128 MGI:5928895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1129 transcription start site region 1129 MGI:5928896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1130 transcription start site region 1130 MGI:5928897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1131 transcription start site region 1131 MGI:5928898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1132 transcription start site region 1132 MGI:5928899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1133 transcription start site region 1133 MGI:5928900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1134 transcription start site region 1134 MGI:5928901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1135 transcription start site region 1135 MGI:5928902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1136 transcription start site region 1136 MGI:5928903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1137 transcription start site region 1137 MGI:5928904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1138 transcription start site region 1138 MGI:5928905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1139 transcription start site region 1139 MGI:5928906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1140 transcription start site region 1140 MGI:5928907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1141 transcription start site region 1141 MGI:5928908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1142 transcription start site region 1142 MGI:5928909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1143 transcription start site region 1143 MGI:5928910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1144 transcription start site region 1144 MGI:5928911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1145 transcription start site region 1145 MGI:5928912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1146 transcription start site region 1146 MGI:5928913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1147 transcription start site region 1147 MGI:5928914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1148 transcription start site region 1148 MGI:5928915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1149 transcription start site region 1149 MGI:5928916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1150 transcription start site region 1150 MGI:5928917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1151 transcription start site region 1151 MGI:5928918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1152 transcription start site region 1152 MGI:5928919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1153 transcription start site region 1153 MGI:5928920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1154 transcription start site region 1154 MGI:5928921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1155 transcription start site region 1155 MGI:5928922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1156 transcription start site region 1156 MGI:5928923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1157 transcription start site region 1157 MGI:5928924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1158 transcription start site region 1158 MGI:5928925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1159 transcription start site region 1159 MGI:5928926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1160 transcription start site region 1160 MGI:5928927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1161 transcription start site region 1161 MGI:5928928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1162 transcription start site region 1162 MGI:5928929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1163 transcription start site region 1163 MGI:5928930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1164 transcription start site region 1164 MGI:5928931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1165 transcription start site region 1165 MGI:5928932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1166 transcription start site region 1166 MGI:5928933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1167 transcription start site region 1167 MGI:5928934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1168 transcription start site region 1168 MGI:5928935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1169 transcription start site region 1169 MGI:5928936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1170 transcription start site region 1170 MGI:5928937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1171 transcription start site region 1171 MGI:5928938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1172 transcription start site region 1172 MGI:5928939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1173 transcription start site region 1173 MGI:5928940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1174 transcription start site region 1174 MGI:5928941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1175 transcription start site region 1175 MGI:5928942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1176 transcription start site region 1176 MGI:5928943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1177 transcription start site region 1177 MGI:5928944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1178 transcription start site region 1178 MGI:5928945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1179 transcription start site region 1179 MGI:5928946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1180 transcription start site region 1180 MGI:5928947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1181 transcription start site region 1181 MGI:5928948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1182 transcription start site region 1182 MGI:5928949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1183 transcription start site region 1183 MGI:5928950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1184 transcription start site region 1184 MGI:5928951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1185 transcription start site region 1185 MGI:5928952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1186 transcription start site region 1186 MGI:5928953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1187 transcription start site region 1187 MGI:5928954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1188 transcription start site region 1188 MGI:5928955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1189 transcription start site region 1189 MGI:5928956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1190 transcription start site region 1190 MGI:5928957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1191 transcription start site region 1191 MGI:5928958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1192 transcription start site region 1192 MGI:5928959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1193 transcription start site region 1193 MGI:5928960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1194 transcription start site region 1194 MGI:5928961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1195 transcription start site region 1195 MGI:5928962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1196 transcription start site region 1196 MGI:5928963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1197 transcription start site region 1197 MGI:5928964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1198 transcription start site region 1198 MGI:5928965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1199 transcription start site region 1199 MGI:5928966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1200 transcription start site region 1200 MGI:5928967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1201 transcription start site region 1201 MGI:5928968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1202 transcription start site region 1202 MGI:5928969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1203 transcription start site region 1203 MGI:5928970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1204 transcription start site region 1204 MGI:5928971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1205 transcription start site region 1205 MGI:5928972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1206 transcription start site region 1206 MGI:5928973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1207 transcription start site region 1207 MGI:5928974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1208 transcription start site region 1208 MGI:5928975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1209 transcription start site region 1209 MGI:5928976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1210 transcription start site region 1210 MGI:5928977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1211 transcription start site region 1211 MGI:5928978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1212 transcription start site region 1212 MGI:5928979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1213 transcription start site region 1213 MGI:5928980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1214 transcription start site region 1214 MGI:5928981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1215 transcription start site region 1215 MGI:5928982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1216 transcription start site region 1216 MGI:5928983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1217 transcription start site region 1217 MGI:5928984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1218 transcription start site region 1218 MGI:5928985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1219 transcription start site region 1219 MGI:5928986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1220 transcription start site region 1220 MGI:5928987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1221 transcription start site region 1221 MGI:5928988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1222 transcription start site region 1222 MGI:5928989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1223 transcription start site region 1223 MGI:5928990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1224 transcription start site region 1224 MGI:5928991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1225 transcription start site region 1225 MGI:5928992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1226 transcription start site region 1226 MGI:5928993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1227 transcription start site region 1227 MGI:5928994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1228 transcription start site region 1228 MGI:5928995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1229 transcription start site region 1229 MGI:5928996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1230 transcription start site region 1230 MGI:5928997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1231 transcription start site region 1231 MGI:5928998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1232 transcription start site region 1232 MGI:5928999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1233 transcription start site region 1233 MGI:5929000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1234 transcription start site region 1234 MGI:5929001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1235 transcription start site region 1235 MGI:5929002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1236 transcription start site region 1236 MGI:5929003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1237 transcription start site region 1237 MGI:5929004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1238 transcription start site region 1238 MGI:5929005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1239 transcription start site region 1239 MGI:5929006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1240 transcription start site region 1240 MGI:5929007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1241 transcription start site region 1241 MGI:5929008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1242 transcription start site region 1242 MGI:5929009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1243 transcription start site region 1243 MGI:5929010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1244 transcription start site region 1244 MGI:5929011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1245 transcription start site region 1245 MGI:5929012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1246 transcription start site region 1246 MGI:5929013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1247 transcription start site region 1247 MGI:5929014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1248 transcription start site region 1248 MGI:5929015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1249 transcription start site region 1249 MGI:5929016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1250 transcription start site region 1250 MGI:5929017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1251 transcription start site region 1251 MGI:5929018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1252 transcription start site region 1252 MGI:5929019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1253 transcription start site region 1253 MGI:5929020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1254 transcription start site region 1254 MGI:5929021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1255 transcription start site region 1255 MGI:5929022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1256 transcription start site region 1256 MGI:5929023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1257 transcription start site region 1257 MGI:5929024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1258 transcription start site region 1258 MGI:5929025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1259 transcription start site region 1259 MGI:5929026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1260 transcription start site region 1260 MGI:5929027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1261 transcription start site region 1261 MGI:5929028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1262 transcription start site region 1262 MGI:5929029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1263 transcription start site region 1263 MGI:5929030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1264 transcription start site region 1264 MGI:5929031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1265 transcription start site region 1265 MGI:5929032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1266 transcription start site region 1266 MGI:5929033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1267 transcription start site region 1267 MGI:5929034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1268 transcription start site region 1268 MGI:5929035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1269 transcription start site region 1269 MGI:5929036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1270 transcription start site region 1270 MGI:5929037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1271 transcription start site region 1271 MGI:5929038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1272 transcription start site region 1272 MGI:5929039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1273 transcription start site region 1273 MGI:5929040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1274 transcription start site region 1274 MGI:5929041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1275 transcription start site region 1275 MGI:5929042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1276 transcription start site region 1276 MGI:5929043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1277 transcription start site region 1277 MGI:5929044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1278 transcription start site region 1278 MGI:5929045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1279 transcription start site region 1279 MGI:5929046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1280 transcription start site region 1280 MGI:5929047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1281 transcription start site region 1281 MGI:5929048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1282 transcription start site region 1282 MGI:5929049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1283 transcription start site region 1283 MGI:5929050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1284 transcription start site region 1284 MGI:5929051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1285 transcription start site region 1285 MGI:5929052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1286 transcription start site region 1286 MGI:5929053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1287 transcription start site region 1287 MGI:5929054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1288 transcription start site region 1288 MGI:5929055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1289 transcription start site region 1289 MGI:5929056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1290 transcription start site region 1290 MGI:5929057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1291 transcription start site region 1291 MGI:5929058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1292 transcription start site region 1292 MGI:5929059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1293 transcription start site region 1293 MGI:5929060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1294 transcription start site region 1294 MGI:5929061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1295 transcription start site region 1295 MGI:5929062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1296 transcription start site region 1296 MGI:5929063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1297 transcription start site region 1297 MGI:5929064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1298 transcription start site region 1298 MGI:5929065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1299 transcription start site region 1299 MGI:5929066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1300 transcription start site region 1300 MGI:5929067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1301 transcription start site region 1301 MGI:5929068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1302 transcription start site region 1302 MGI:5929069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1303 transcription start site region 1303 MGI:5929070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1304 transcription start site region 1304 MGI:5929071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1305 transcription start site region 1305 MGI:5929072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1306 transcription start site region 1306 MGI:5929073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1307 transcription start site region 1307 MGI:5929074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1308 transcription start site region 1308 MGI:5929075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1309 transcription start site region 1309 MGI:5929076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1310 transcription start site region 1310 MGI:5929077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1311 transcription start site region 1311 MGI:5929078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1312 transcription start site region 1312 MGI:5929079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1313 transcription start site region 1313 MGI:5929080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1314 transcription start site region 1314 MGI:5929081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1315 transcription start site region 1315 MGI:5929082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1316 transcription start site region 1316 MGI:5929083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1317 transcription start site region 1317 MGI:5929084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1318 transcription start site region 1318 MGI:5929085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1319 transcription start site region 1319 MGI:5929086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1320 transcription start site region 1320 MGI:5929087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1321 transcription start site region 1321 MGI:5929088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1322 transcription start site region 1322 MGI:5929089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1323 transcription start site region 1323 MGI:5929090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1324 transcription start site region 1324 MGI:5929091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1325 transcription start site region 1325 MGI:5929092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1326 transcription start site region 1326 MGI:5929093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1327 transcription start site region 1327 MGI:5929094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1328 transcription start site region 1328 MGI:5929095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1329 transcription start site region 1329 MGI:5929096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1330 transcription start site region 1330 MGI:5929097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1331 transcription start site region 1331 MGI:5929098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1332 transcription start site region 1332 MGI:5929099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1333 transcription start site region 1333 MGI:5929100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1334 transcription start site region 1334 MGI:5929101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1335 transcription start site region 1335 MGI:5929102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1336 transcription start site region 1336 MGI:5929103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1337 transcription start site region 1337 MGI:5929104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1338 transcription start site region 1338 MGI:5929105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1339 transcription start site region 1339 MGI:5929106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1340 transcription start site region 1340 MGI:5929107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1341 transcription start site region 1341 MGI:5929108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1342 transcription start site region 1342 MGI:5929109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1343 transcription start site region 1343 MGI:5929110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1344 transcription start site region 1344 MGI:5929111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1345 transcription start site region 1345 MGI:5929112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1346 transcription start site region 1346 MGI:5929113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1347 transcription start site region 1347 MGI:5929114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1348 transcription start site region 1348 MGI:5929115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1349 transcription start site region 1349 MGI:5929116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1350 transcription start site region 1350 MGI:5929117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1351 transcription start site region 1351 MGI:5929118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1352 transcription start site region 1352 MGI:5929119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1353 transcription start site region 1353 MGI:5929120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1354 transcription start site region 1354 MGI:5929121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1355 transcription start site region 1355 MGI:5929122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1356 transcription start site region 1356 MGI:5929123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1357 transcription start site region 1357 MGI:5929124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1358 transcription start site region 1358 MGI:5929125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1359 transcription start site region 1359 MGI:5929126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1360 transcription start site region 1360 MGI:5929127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1361 transcription start site region 1361 MGI:5929128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1362 transcription start site region 1362 MGI:5929129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1363 transcription start site region 1363 MGI:5929130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1364 transcription start site region 1364 MGI:5929131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1365 transcription start site region 1365 MGI:5929132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1366 transcription start site region 1366 MGI:5929133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1367 transcription start site region 1367 MGI:5929134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1368 transcription start site region 1368 MGI:5929135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1369 transcription start site region 1369 MGI:5929136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1370 transcription start site region 1370 MGI:5929137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1371 transcription start site region 1371 MGI:5929138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1372 transcription start site region 1372 MGI:5929139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1373 transcription start site region 1373 MGI:5929140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1374 transcription start site region 1374 MGI:5929141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1375 transcription start site region 1375 MGI:5929142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1376 transcription start site region 1376 MGI:5929143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1377 transcription start site region 1377 MGI:5929144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1378 transcription start site region 1378 MGI:5929145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1379 transcription start site region 1379 MGI:5929146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1380 transcription start site region 1380 MGI:5929147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1381 transcription start site region 1381 MGI:5929148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1382 transcription start site region 1382 MGI:5929149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1383 transcription start site region 1383 MGI:5929150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1384 transcription start site region 1384 MGI:5929151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1385 transcription start site region 1385 MGI:5929152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1386 transcription start site region 1386 MGI:5929153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1387 transcription start site region 1387 MGI:5929154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1388 transcription start site region 1388 MGI:5929155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1389 transcription start site region 1389 MGI:5929156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1390 transcription start site region 1390 MGI:5929157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1391 transcription start site region 1391 MGI:5929158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1392 transcription start site region 1392 MGI:5929159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1393 transcription start site region 1393 MGI:5929160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1394 transcription start site region 1394 MGI:5929161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1395 transcription start site region 1395 MGI:5929162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1396 transcription start site region 1396 MGI:5929163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1397 transcription start site region 1397 MGI:5929164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1398 transcription start site region 1398 MGI:5929165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1399 transcription start site region 1399 MGI:5929166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1400 transcription start site region 1400 MGI:5929167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1401 transcription start site region 1401 MGI:5929168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1402 transcription start site region 1402 MGI:5929169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1403 transcription start site region 1403 MGI:5929170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1404 transcription start site region 1404 MGI:5929171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1405 transcription start site region 1405 MGI:5929172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1406 transcription start site region 1406 MGI:5929173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1407 transcription start site region 1407 MGI:5929174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1408 transcription start site region 1408 MGI:5929175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1409 transcription start site region 1409 MGI:5929176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1410 transcription start site region 1410 MGI:5929177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1411 transcription start site region 1411 MGI:5929178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1412 transcription start site region 1412 MGI:5929179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1413 transcription start site region 1413 MGI:5929180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1414 transcription start site region 1414 MGI:5929181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1415 transcription start site region 1415 MGI:5929182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1416 transcription start site region 1416 MGI:5929183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1417 transcription start site region 1417 MGI:5929184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1418 transcription start site region 1418 MGI:5929185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1419 transcription start site region 1419 MGI:5929186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1420 transcription start site region 1420 MGI:5929187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1421 transcription start site region 1421 MGI:5929188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1422 transcription start site region 1422 MGI:5929189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1423 transcription start site region 1423 MGI:5929190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1424 transcription start site region 1424 MGI:5929191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1425 transcription start site region 1425 MGI:5929192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1426 transcription start site region 1426 MGI:5929193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1427 transcription start site region 1427 MGI:5929194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1428 transcription start site region 1428 MGI:5929195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1429 transcription start site region 1429 MGI:5929196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1430 transcription start site region 1430 MGI:5929197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1431 transcription start site region 1431 MGI:5929198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1432 transcription start site region 1432 MGI:5929199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1433 transcription start site region 1433 MGI:5929200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1434 transcription start site region 1434 MGI:5929201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1435 transcription start site region 1435 MGI:5929202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1436 transcription start site region 1436 MGI:5929203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1437 transcription start site region 1437 MGI:5929204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1438 transcription start site region 1438 MGI:5929205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1439 transcription start site region 1439 MGI:5929206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1440 transcription start site region 1440 MGI:5929207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1441 transcription start site region 1441 MGI:5929208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1442 transcription start site region 1442 MGI:5929209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1443 transcription start site region 1443 MGI:5929210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1444 transcription start site region 1444 MGI:5929211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1445 transcription start site region 1445 MGI:5929212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1446 transcription start site region 1446 MGI:5929213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1447 transcription start site region 1447 MGI:5929214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1448 transcription start site region 1448 MGI:5929215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1449 transcription start site region 1449 MGI:5929216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1450 transcription start site region 1450 MGI:5929217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1451 transcription start site region 1451 MGI:5929218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1452 transcription start site region 1452 MGI:5929219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1453 transcription start site region 1453 MGI:5929220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1454 transcription start site region 1454 MGI:5929221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1455 transcription start site region 1455 MGI:5929222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1456 transcription start site region 1456 MGI:5929223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1457 transcription start site region 1457 MGI:5929224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1458 transcription start site region 1458 MGI:5929225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1459 transcription start site region 1459 MGI:5929226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1460 transcription start site region 1460 MGI:5929227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1461 transcription start site region 1461 MGI:5929228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1462 transcription start site region 1462 MGI:5929229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1463 transcription start site region 1463 MGI:5929230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1464 transcription start site region 1464 MGI:5929231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1465 transcription start site region 1465 MGI:5929232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1466 transcription start site region 1466 MGI:5929233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1467 transcription start site region 1467 MGI:5929234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1468 transcription start site region 1468 MGI:5929235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1469 transcription start site region 1469 MGI:5929236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1470 transcription start site region 1470 MGI:5929237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1471 transcription start site region 1471 MGI:5929238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1472 transcription start site region 1472 MGI:5929239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1473 transcription start site region 1473 MGI:5929240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1474 transcription start site region 1474 MGI:5929241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1475 transcription start site region 1475 MGI:5929242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1476 transcription start site region 1476 MGI:5929243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1477 transcription start site region 1477 MGI:5929244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1478 transcription start site region 1478 MGI:5929245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1479 transcription start site region 1479 MGI:5929246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1480 transcription start site region 1480 MGI:5929247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1481 transcription start site region 1481 MGI:5929248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1482 transcription start site region 1482 MGI:5929249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1483 transcription start site region 1483 MGI:5929250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1484 transcription start site region 1484 MGI:5929251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1485 transcription start site region 1485 MGI:5929252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1486 transcription start site region 1486 MGI:5929253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1487 transcription start site region 1487 MGI:5929254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1488 transcription start site region 1488 MGI:5929255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1489 transcription start site region 1489 MGI:5929256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1490 transcription start site region 1490 MGI:5929257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1491 transcription start site region 1491 MGI:5929258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1492 transcription start site region 1492 MGI:5929259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1493 transcription start site region 1493 MGI:5929260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1494 transcription start site region 1494 MGI:5929261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1495 transcription start site region 1495 MGI:5929262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1496 transcription start site region 1496 MGI:5929263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1497 transcription start site region 1497 MGI:5929264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1498 transcription start site region 1498 MGI:5929265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1499 transcription start site region 1499 MGI:5929266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1500 transcription start site region 1500 MGI:5929267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1501 transcription start site region 1501 MGI:5929268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1502 transcription start site region 1502 MGI:5929269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1503 transcription start site region 1503 MGI:5929270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1504 transcription start site region 1504 MGI:5929271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1505 transcription start site region 1505 MGI:5929272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1506 transcription start site region 1506 MGI:5929273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1507 transcription start site region 1507 MGI:5929274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1508 transcription start site region 1508 MGI:5929275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1509 transcription start site region 1509 MGI:5929276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1510 transcription start site region 1510 MGI:5929277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1511 transcription start site region 1511 MGI:5929278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1512 transcription start site region 1512 MGI:5929279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1513 transcription start site region 1513 MGI:5929280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1514 transcription start site region 1514 MGI:5929281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1515 transcription start site region 1515 MGI:5929282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1516 transcription start site region 1516 MGI:5929283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1517 transcription start site region 1517 MGI:5929284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1518 transcription start site region 1518 MGI:5929285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1519 transcription start site region 1519 MGI:5929286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1520 transcription start site region 1520 MGI:5929287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1521 transcription start site region 1521 MGI:5929288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1522 transcription start site region 1522 MGI:5929289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1523 transcription start site region 1523 MGI:5929290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1524 transcription start site region 1524 MGI:5929291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1525 transcription start site region 1525 MGI:5929292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1526 transcription start site region 1526 MGI:5929293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1527 transcription start site region 1527 MGI:5929294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1528 transcription start site region 1528 MGI:5929295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1529 transcription start site region 1529 MGI:5929296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1530 transcription start site region 1530 MGI:5929297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1531 transcription start site region 1531 MGI:5929298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1532 transcription start site region 1532 MGI:5929299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1533 transcription start site region 1533 MGI:5929300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1534 transcription start site region 1534 MGI:5929301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1535 transcription start site region 1535 MGI:5929302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1536 transcription start site region 1536 MGI:5929303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1537 transcription start site region 1537 MGI:5929304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1538 transcription start site region 1538 MGI:5929305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1539 transcription start site region 1539 MGI:5929306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1540 transcription start site region 1540 MGI:5929307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1541 transcription start site region 1541 MGI:5929308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1542 transcription start site region 1542 MGI:5929309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1543 transcription start site region 1543 MGI:5929310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1544 transcription start site region 1544 MGI:5929311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1545 transcription start site region 1545 MGI:5929312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1546 transcription start site region 1546 MGI:5929313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1547 transcription start site region 1547 MGI:5929314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1548 transcription start site region 1548 MGI:5929315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1549 transcription start site region 1549 MGI:5929316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1550 transcription start site region 1550 MGI:5929317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1551 transcription start site region 1551 MGI:5929318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1552 transcription start site region 1552 MGI:5929319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1553 transcription start site region 1553 MGI:5929320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1554 transcription start site region 1554 MGI:5929321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1555 transcription start site region 1555 MGI:5929322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1556 transcription start site region 1556 MGI:5929323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1557 transcription start site region 1557 MGI:5929324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1558 transcription start site region 1558 MGI:5929325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1559 transcription start site region 1559 MGI:5929326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1560 transcription start site region 1560 MGI:5929327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1561 transcription start site region 1561 MGI:5929328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1562 transcription start site region 1562 MGI:5929329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1563 transcription start site region 1563 MGI:5929330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1564 transcription start site region 1564 MGI:5929331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1565 transcription start site region 1565 MGI:5929332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1566 transcription start site region 1566 MGI:5929333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1567 transcription start site region 1567 MGI:5929334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1568 transcription start site region 1568 MGI:5929335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1569 transcription start site region 1569 MGI:5929336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1570 transcription start site region 1570 MGI:5929337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1571 transcription start site region 1571 MGI:5929338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1572 transcription start site region 1572 MGI:5929339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1573 transcription start site region 1573 MGI:5929340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1574 transcription start site region 1574 MGI:5929341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1575 transcription start site region 1575 MGI:5929342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1576 transcription start site region 1576 MGI:5929343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1577 transcription start site region 1577 MGI:5929344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1578 transcription start site region 1578 MGI:5929345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1579 transcription start site region 1579 MGI:5929346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1580 transcription start site region 1580 MGI:5929347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1581 transcription start site region 1581 MGI:5929348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1582 transcription start site region 1582 MGI:5929349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1583 transcription start site region 1583 MGI:5929350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1584 transcription start site region 1584 MGI:5929351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1585 transcription start site region 1585 MGI:5929352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1586 transcription start site region 1586 MGI:5929353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1587 transcription start site region 1587 MGI:5929354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1588 transcription start site region 1588 MGI:5929355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1589 transcription start site region 1589 MGI:5929356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1590 transcription start site region 1590 MGI:5929357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1591 transcription start site region 1591 MGI:5929358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1592 transcription start site region 1592 MGI:5929359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1593 transcription start site region 1593 MGI:5929360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1594 transcription start site region 1594 MGI:5929361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1595 transcription start site region 1595 MGI:5929362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1596 transcription start site region 1596 MGI:5929363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1597 transcription start site region 1597 MGI:5929364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1598 transcription start site region 1598 MGI:5929365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1599 transcription start site region 1599 MGI:5929366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1600 transcription start site region 1600 MGI:5929367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1601 transcription start site region 1601 MGI:5929368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1602 transcription start site region 1602 MGI:5929369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1603 transcription start site region 1603 MGI:5929370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1604 transcription start site region 1604 MGI:5929371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1605 transcription start site region 1605 MGI:5929372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1606 transcription start site region 1606 MGI:5929373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1607 transcription start site region 1607 MGI:5929374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1608 transcription start site region 1608 MGI:5929375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1609 transcription start site region 1609 MGI:5929376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1610 transcription start site region 1610 MGI:5929377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1611 transcription start site region 1611 MGI:5929378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1612 transcription start site region 1612 MGI:5929379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1613 transcription start site region 1613 MGI:5929380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1614 transcription start site region 1614 MGI:5929381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1615 transcription start site region 1615 MGI:5929382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1616 transcription start site region 1616 MGI:5929383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1617 transcription start site region 1617 MGI:5929384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1618 transcription start site region 1618 MGI:5929385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1619 transcription start site region 1619 MGI:5929386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1620 transcription start site region 1620 MGI:5929387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1621 transcription start site region 1621 MGI:5929388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1622 transcription start site region 1622 MGI:5929389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1623 transcription start site region 1623 MGI:5929390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1624 transcription start site region 1624 MGI:5929391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1625 transcription start site region 1625 MGI:5929392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1626 transcription start site region 1626 MGI:5929393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1627 transcription start site region 1627 MGI:5929394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1628 transcription start site region 1628 MGI:5929395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1629 transcription start site region 1629 MGI:5929396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1630 transcription start site region 1630 MGI:5929397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1631 transcription start site region 1631 MGI:5929398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1632 transcription start site region 1632 MGI:5929399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1633 transcription start site region 1633 MGI:5929400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1634 transcription start site region 1634 MGI:5929401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1635 transcription start site region 1635 MGI:5929402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1636 transcription start site region 1636 MGI:5929403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1637 transcription start site region 1637 MGI:5929404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1638 transcription start site region 1638 MGI:5929405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1639 transcription start site region 1639 MGI:5929406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1640 transcription start site region 1640 MGI:5929407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1641 transcription start site region 1641 MGI:5929408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1642 transcription start site region 1642 MGI:5929409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1643 transcription start site region 1643 MGI:5929410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1644 transcription start site region 1644 MGI:5929411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1645 transcription start site region 1645 MGI:5929412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1646 transcription start site region 1646 MGI:5929413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1647 transcription start site region 1647 MGI:5929414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1648 transcription start site region 1648 MGI:5929415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1649 transcription start site region 1649 MGI:5929416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1650 transcription start site region 1650 MGI:5929417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1651 transcription start site region 1651 MGI:5929418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1652 transcription start site region 1652 MGI:5929419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1653 transcription start site region 1653 MGI:5929420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1654 transcription start site region 1654 MGI:5929421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1655 transcription start site region 1655 MGI:5929422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1656 transcription start site region 1656 MGI:5929423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1657 transcription start site region 1657 MGI:5929424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1658 transcription start site region 1658 MGI:5929425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1659 transcription start site region 1659 MGI:5929426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1660 transcription start site region 1660 MGI:5929427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1661 transcription start site region 1661 MGI:5929428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1662 transcription start site region 1662 MGI:5929429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1663 transcription start site region 1663 MGI:5929430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1664 transcription start site region 1664 MGI:5929431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1665 transcription start site region 1665 MGI:5929432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1666 transcription start site region 1666 MGI:5929433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1667 transcription start site region 1667 MGI:5929434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1668 transcription start site region 1668 MGI:5929435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1669 transcription start site region 1669 MGI:5929436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1670 transcription start site region 1670 MGI:5929437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1671 transcription start site region 1671 MGI:5929438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1672 transcription start site region 1672 MGI:5929439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1673 transcription start site region 1673 MGI:5929440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1674 transcription start site region 1674 MGI:5929441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1675 transcription start site region 1675 MGI:5929442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1676 transcription start site region 1676 MGI:5929443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1677 transcription start site region 1677 MGI:5929444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1678 transcription start site region 1678 MGI:5929445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1679 transcription start site region 1679 MGI:5929446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1680 transcription start site region 1680 MGI:5929447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1681 transcription start site region 1681 MGI:5929448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1682 transcription start site region 1682 MGI:5929449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1683 transcription start site region 1683 MGI:5929450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1684 transcription start site region 1684 MGI:5929451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1685 transcription start site region 1685 MGI:5929452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1686 transcription start site region 1686 MGI:5929453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1687 transcription start site region 1687 MGI:5929454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1688 transcription start site region 1688 MGI:5929455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1689 transcription start site region 1689 MGI:5929456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1690 transcription start site region 1690 MGI:5929457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1691 transcription start site region 1691 MGI:5929458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1692 transcription start site region 1692 MGI:5929459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1693 transcription start site region 1693 MGI:5929460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1694 transcription start site region 1694 MGI:5929461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1695 transcription start site region 1695 MGI:5929462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1696 transcription start site region 1696 MGI:5929463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1697 transcription start site region 1697 MGI:5929464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1698 transcription start site region 1698 MGI:5929465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1699 transcription start site region 1699 MGI:5929466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1700 transcription start site region 1700 MGI:5929467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1701 transcription start site region 1701 MGI:5929468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1702 transcription start site region 1702 MGI:5929469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1703 transcription start site region 1703 MGI:5929470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1704 transcription start site region 1704 MGI:5929471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1705 transcription start site region 1705 MGI:5929472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1706 transcription start site region 1706 MGI:5929473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1707 transcription start site region 1707 MGI:5929474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1708 transcription start site region 1708 MGI:5929475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1709 transcription start site region 1709 MGI:5929476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1710 transcription start site region 1710 MGI:5929477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1711 transcription start site region 1711 MGI:5929478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1712 transcription start site region 1712 MGI:5929479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1713 transcription start site region 1713 MGI:5929480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1714 transcription start site region 1714 MGI:5929481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1715 transcription start site region 1715 MGI:5929482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1716 transcription start site region 1716 MGI:5929483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1717 transcription start site region 1717 MGI:5929484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1718 transcription start site region 1718 MGI:5929485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1719 transcription start site region 1719 MGI:5929486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1720 transcription start site region 1720 MGI:5929487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1721 transcription start site region 1721 MGI:5929488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1722 transcription start site region 1722 MGI:5929489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1723 transcription start site region 1723 MGI:5929490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1724 transcription start site region 1724 MGI:5929491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1725 transcription start site region 1725 MGI:5929492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1726 transcription start site region 1726 MGI:5929493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1727 transcription start site region 1727 MGI:5929494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1728 transcription start site region 1728 MGI:5929495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1729 transcription start site region 1729 MGI:5929496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1730 transcription start site region 1730 MGI:5929497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1731 transcription start site region 1731 MGI:5929498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1732 transcription start site region 1732 MGI:5929499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1733 transcription start site region 1733 MGI:5929500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1734 transcription start site region 1734 MGI:5929501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1735 transcription start site region 1735 MGI:5929502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1736 transcription start site region 1736 MGI:5929503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1737 transcription start site region 1737 MGI:5929504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1738 transcription start site region 1738 MGI:5929505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1739 transcription start site region 1739 MGI:5929506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1740 transcription start site region 1740 MGI:5929507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1741 transcription start site region 1741 MGI:5929508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1742 transcription start site region 1742 MGI:5929509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1743 transcription start site region 1743 MGI:5929510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1744 transcription start site region 1744 MGI:5929511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1745 transcription start site region 1745 MGI:5929512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1746 transcription start site region 1746 MGI:5929513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1747 transcription start site region 1747 MGI:5929514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1748 transcription start site region 1748 MGI:5929515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1749 transcription start site region 1749 MGI:5929516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1750 transcription start site region 1750 MGI:5929517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1751 transcription start site region 1751 MGI:5929518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1752 transcription start site region 1752 MGI:5929519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1753 transcription start site region 1753 MGI:5929520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1754 transcription start site region 1754 MGI:5929521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1755 transcription start site region 1755 MGI:5929522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1756 transcription start site region 1756 MGI:5929523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1757 transcription start site region 1757 MGI:5929524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1758 transcription start site region 1758 MGI:5929525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1759 transcription start site region 1759 MGI:5929526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1760 transcription start site region 1760 MGI:5929527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1761 transcription start site region 1761 MGI:5929528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1762 transcription start site region 1762 MGI:5929529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1763 transcription start site region 1763 MGI:5929530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1764 transcription start site region 1764 MGI:5929531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1765 transcription start site region 1765 MGI:5929532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1766 transcription start site region 1766 MGI:5929533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1767 transcription start site region 1767 MGI:5929534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1768 transcription start site region 1768 MGI:5929535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1769 transcription start site region 1769 MGI:5929536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1770 transcription start site region 1770 MGI:5929537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1771 transcription start site region 1771 MGI:5929538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1772 transcription start site region 1772 MGI:5929539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1773 transcription start site region 1773 MGI:5929540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1774 transcription start site region 1774 MGI:5929541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1775 transcription start site region 1775 MGI:5929542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1776 transcription start site region 1776 MGI:5929543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1777 transcription start site region 1777 MGI:5929544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1778 transcription start site region 1778 MGI:5929545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1779 transcription start site region 1779 MGI:5929546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1780 transcription start site region 1780 MGI:5929547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1781 transcription start site region 1781 MGI:5929548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1782 transcription start site region 1782 MGI:5929549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1783 transcription start site region 1783 MGI:5929550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1784 transcription start site region 1784 MGI:5929551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1785 transcription start site region 1785 MGI:5929552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1786 transcription start site region 1786 MGI:5929553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1787 transcription start site region 1787 MGI:5929554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1788 transcription start site region 1788 MGI:5929555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1789 transcription start site region 1789 MGI:5929556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1790 transcription start site region 1790 MGI:5929557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1791 transcription start site region 1791 MGI:5929558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1792 transcription start site region 1792 MGI:5929559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1793 transcription start site region 1793 MGI:5929560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1794 transcription start site region 1794 MGI:5929561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1795 transcription start site region 1795 MGI:5929562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1796 transcription start site region 1796 MGI:5929563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1797 transcription start site region 1797 MGI:5929564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1798 transcription start site region 1798 MGI:5929565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1799 transcription start site region 1799 MGI:5929566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1800 transcription start site region 1800 MGI:5929567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1801 transcription start site region 1801 MGI:5929568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1802 transcription start site region 1802 MGI:5929569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1803 transcription start site region 1803 MGI:5929570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1804 transcription start site region 1804 MGI:5929571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1805 transcription start site region 1805 MGI:5929572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1806 transcription start site region 1806 MGI:5929573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1807 transcription start site region 1807 MGI:5929574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1808 transcription start site region 1808 MGI:5929575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1809 transcription start site region 1809 MGI:5929576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1810 transcription start site region 1810 MGI:5929577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1811 transcription start site region 1811 MGI:5929578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1812 transcription start site region 1812 MGI:5929579 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1813 transcription start site region 1813 MGI:5929580 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1814 transcription start site region 1814 MGI:5929581 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1815 transcription start site region 1815 MGI:5929582 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1816 transcription start site region 1816 MGI:5929583 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1817 transcription start site region 1817 MGI:5929584 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1818 transcription start site region 1818 MGI:5929585 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1819 transcription start site region 1819 MGI:5929586 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1820 transcription start site region 1820 MGI:5929587 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1821 transcription start site region 1821 MGI:5929588 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1822 transcription start site region 1822 MGI:5929589 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1823 transcription start site region 1823 MGI:5929590 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1824 transcription start site region 1824 MGI:5929591 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1825 transcription start site region 1825 MGI:5929592 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1826 transcription start site region 1826 MGI:5929593 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1827 transcription start site region 1827 MGI:5929594 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1828 transcription start site region 1828 MGI:5929595 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1829 transcription start site region 1829 MGI:5929596 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1830 transcription start site region 1830 MGI:5929597 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1831 transcription start site region 1831 MGI:5929598 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1832 transcription start site region 1832 MGI:5929599 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1833 transcription start site region 1833 MGI:5929600 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1834 transcription start site region 1834 MGI:5929601 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1835 transcription start site region 1835 MGI:5929602 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1836 transcription start site region 1836 MGI:5929603 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1837 transcription start site region 1837 MGI:5929604 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1838 transcription start site region 1838 MGI:5929605 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1839 transcription start site region 1839 MGI:5929606 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1840 transcription start site region 1840 MGI:5929607 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1841 transcription start site region 1841 MGI:5929608 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1842 transcription start site region 1842 MGI:5929609 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1843 transcription start site region 1843 MGI:5929610 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1844 transcription start site region 1844 MGI:5929611 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1845 transcription start site region 1845 MGI:5929612 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1846 transcription start site region 1846 MGI:5929613 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1847 transcription start site region 1847 MGI:5929614 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1848 transcription start site region 1848 MGI:5929615 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1849 transcription start site region 1849 MGI:5929616 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1850 transcription start site region 1850 MGI:5929617 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1851 transcription start site region 1851 MGI:5929618 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1852 transcription start site region 1852 MGI:5929619 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1853 transcription start site region 1853 MGI:5929620 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1854 transcription start site region 1854 MGI:5929621 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1855 transcription start site region 1855 MGI:5929622 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1856 transcription start site region 1856 MGI:5929623 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1857 transcription start site region 1857 MGI:5929624 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1858 transcription start site region 1858 MGI:5929625 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1859 transcription start site region 1859 MGI:5929626 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1860 transcription start site region 1860 MGI:5929627 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1861 transcription start site region 1861 MGI:5929628 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1862 transcription start site region 1862 MGI:5929629 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1863 transcription start site region 1863 MGI:5929630 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1864 transcription start site region 1864 MGI:5929631 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1865 transcription start site region 1865 MGI:5929632 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1866 transcription start site region 1866 MGI:5929633 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1867 transcription start site region 1867 MGI:5929634 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1868 transcription start site region 1868 MGI:5929635 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1869 transcription start site region 1869 MGI:5929636 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1870 transcription start site region 1870 MGI:5929637 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1871 transcription start site region 1871 MGI:5929638 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1872 transcription start site region 1872 MGI:5929639 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1873 transcription start site region 1873 MGI:5929640 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1874 transcription start site region 1874 MGI:5929641 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1875 transcription start site region 1875 MGI:5929642 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1876 transcription start site region 1876 MGI:5929643 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1877 transcription start site region 1877 MGI:5929644 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1878 transcription start site region 1878 MGI:5929645 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1879 transcription start site region 1879 MGI:5929646 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1880 transcription start site region 1880 MGI:5929647 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1881 transcription start site region 1881 MGI:5929648 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1882 transcription start site region 1882 MGI:5929649 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1883 transcription start site region 1883 MGI:5929650 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1884 transcription start site region 1884 MGI:5929651 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1885 transcription start site region 1885 MGI:5929652 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1886 transcription start site region 1886 MGI:5929653 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1887 transcription start site region 1887 MGI:5929654 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1888 transcription start site region 1888 MGI:5929655 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1889 transcription start site region 1889 MGI:5929656 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1890 transcription start site region 1890 MGI:5929657 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1891 transcription start site region 1891 MGI:5929658 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1892 transcription start site region 1892 MGI:5929659 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1893 transcription start site region 1893 MGI:5929660 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1894 transcription start site region 1894 MGI:5929661 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1895 transcription start site region 1895 MGI:5929662 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1896 transcription start site region 1896 MGI:5929663 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1897 transcription start site region 1897 MGI:5929664 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1898 transcription start site region 1898 MGI:5929665 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1899 transcription start site region 1899 MGI:5929666 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1900 transcription start site region 1900 MGI:5929667 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP