Tssr32452 transcription start site region 32452 MGI:5960219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32453 transcription start site region 32453 MGI:5960220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32454 transcription start site region 32454 MGI:5960221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32455 transcription start site region 32455 MGI:5960222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32456 transcription start site region 32456 MGI:5960223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32457 transcription start site region 32457 MGI:5960224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32458 transcription start site region 32458 MGI:5960225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32459 transcription start site region 32459 MGI:5960226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32460 transcription start site region 32460 MGI:5960227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32461 transcription start site region 32461 MGI:5960228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32462 transcription start site region 32462 MGI:5960229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32463 transcription start site region 32463 MGI:5960230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32464 transcription start site region 32464 MGI:5960231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32465 transcription start site region 32465 MGI:5960232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32466 transcription start site region 32466 MGI:5960233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32467 transcription start site region 32467 MGI:5960234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32468 transcription start site region 32468 MGI:5960235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32469 transcription start site region 32469 MGI:5960236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32470 transcription start site region 32470 MGI:5960237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32471 transcription start site region 32471 MGI:5960238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32472 transcription start site region 32472 MGI:5960239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32473 transcription start site region 32473 MGI:5960240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32474 transcription start site region 32474 MGI:5960241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32475 transcription start site region 32475 MGI:5960242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32476 transcription start site region 32476 MGI:5960243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32477 transcription start site region 32477 MGI:5960244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32478 transcription start site region 32478 MGI:5960245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32479 transcription start site region 32479 MGI:5960246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32480 transcription start site region 32480 MGI:5960247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32481 transcription start site region 32481 MGI:5960248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32482 transcription start site region 32482 MGI:5960249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32483 transcription start site region 32483 MGI:5960250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32484 transcription start site region 32484 MGI:5960251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32485 transcription start site region 32485 MGI:5960252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32486 transcription start site region 32486 MGI:5960253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32487 transcription start site region 32487 MGI:5960254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32488 transcription start site region 32488 MGI:5960255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32489 transcription start site region 32489 MGI:5960256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32490 transcription start site region 32490 MGI:5960257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32491 transcription start site region 32491 MGI:5960258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32492 transcription start site region 32492 MGI:5960259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32493 transcription start site region 32493 MGI:5960260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32494 transcription start site region 32494 MGI:5960261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32495 transcription start site region 32495 MGI:5960262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32496 transcription start site region 32496 MGI:5960263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32497 transcription start site region 32497 MGI:5960264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32498 transcription start site region 32498 MGI:5960265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32499 transcription start site region 32499 MGI:5960266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32500 transcription start site region 32500 MGI:5960267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32501 transcription start site region 32501 MGI:5960268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32502 transcription start site region 32502 MGI:5960269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32503 transcription start site region 32503 MGI:5960270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32504 transcription start site region 32504 MGI:5960271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32505 transcription start site region 32505 MGI:5960272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32506 transcription start site region 32506 MGI:5960273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32507 transcription start site region 32507 MGI:5960274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32508 transcription start site region 32508 MGI:5960275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32509 transcription start site region 32509 MGI:5960276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32510 transcription start site region 32510 MGI:5960277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32511 transcription start site region 32511 MGI:5960278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32512 transcription start site region 32512 MGI:5960279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32513 transcription start site region 32513 MGI:5960280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32514 transcription start site region 32514 MGI:5960281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32515 transcription start site region 32515 MGI:5960282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32516 transcription start site region 32516 MGI:5960283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32517 transcription start site region 32517 MGI:5960284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32518 transcription start site region 32518 MGI:5960285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32519 transcription start site region 32519 MGI:5960286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32520 transcription start site region 32520 MGI:5960287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32521 transcription start site region 32521 MGI:5960288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32522 transcription start site region 32522 MGI:5960289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32523 transcription start site region 32523 MGI:5960290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32524 transcription start site region 32524 MGI:5960291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32525 transcription start site region 32525 MGI:5960292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32526 transcription start site region 32526 MGI:5960293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32527 transcription start site region 32527 MGI:5960294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32528 transcription start site region 32528 MGI:5960295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32529 transcription start site region 32529 MGI:5960296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32530 transcription start site region 32530 MGI:5960297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32531 transcription start site region 32531 MGI:5960298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32532 transcription start site region 32532 MGI:5960299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32533 transcription start site region 32533 MGI:5960300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32534 transcription start site region 32534 MGI:5960301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32535 transcription start site region 32535 MGI:5960302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32536 transcription start site region 32536 MGI:5960303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32537 transcription start site region 32537 MGI:5960304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32538 transcription start site region 32538 MGI:5960305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32539 transcription start site region 32539 MGI:5960306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32540 transcription start site region 32540 MGI:5960307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32541 transcription start site region 32541 MGI:5960308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32542 transcription start site region 32542 MGI:5960309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32543 transcription start site region 32543 MGI:5960310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32544 transcription start site region 32544 MGI:5960311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32545 transcription start site region 32545 MGI:5960312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32546 transcription start site region 32546 MGI:5960313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32547 transcription start site region 32547 MGI:5960314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32548 transcription start site region 32548 MGI:5960315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32549 transcription start site region 32549 MGI:5960316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32550 transcription start site region 32550 MGI:5960317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32551 transcription start site region 32551 MGI:5960318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32552 transcription start site region 32552 MGI:5960319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32553 transcription start site region 32553 MGI:5960320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32554 transcription start site region 32554 MGI:5960321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32555 transcription start site region 32555 MGI:5960322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32556 transcription start site region 32556 MGI:5960323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32557 transcription start site region 32557 MGI:5960324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32558 transcription start site region 32558 MGI:5960325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32559 transcription start site region 32559 MGI:5960326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32560 transcription start site region 32560 MGI:5960327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32561 transcription start site region 32561 MGI:5960328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32562 transcription start site region 32562 MGI:5960329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32563 transcription start site region 32563 MGI:5960330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32564 transcription start site region 32564 MGI:5960331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32565 transcription start site region 32565 MGI:5960332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32566 transcription start site region 32566 MGI:5960333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32567 transcription start site region 32567 MGI:5960334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32568 transcription start site region 32568 MGI:5960335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32569 transcription start site region 32569 MGI:5960336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32570 transcription start site region 32570 MGI:5960337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32571 transcription start site region 32571 MGI:5960338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32572 transcription start site region 32572 MGI:5960339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32573 transcription start site region 32573 MGI:5960340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32574 transcription start site region 32574 MGI:5960341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32575 transcription start site region 32575 MGI:5960342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32576 transcription start site region 32576 MGI:5960343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32577 transcription start site region 32577 MGI:5960344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32578 transcription start site region 32578 MGI:5960345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32579 transcription start site region 32579 MGI:5960346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32580 transcription start site region 32580 MGI:5960347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32581 transcription start site region 32581 MGI:5960348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32582 transcription start site region 32582 MGI:5960349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32583 transcription start site region 32583 MGI:5960350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32584 transcription start site region 32584 MGI:5960351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32585 transcription start site region 32585 MGI:5960352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32586 transcription start site region 32586 MGI:5960353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32587 transcription start site region 32587 MGI:5960354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32588 transcription start site region 32588 MGI:5960355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32589 transcription start site region 32589 MGI:5960356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32590 transcription start site region 32590 MGI:5960357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32591 transcription start site region 32591 MGI:5960358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32592 transcription start site region 32592 MGI:5960359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32593 transcription start site region 32593 MGI:5960360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32594 transcription start site region 32594 MGI:5960361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32595 transcription start site region 32595 MGI:5960362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32596 transcription start site region 32596 MGI:5960363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32597 transcription start site region 32597 MGI:5960364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32598 transcription start site region 32598 MGI:5960365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32599 transcription start site region 32599 MGI:5960366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32600 transcription start site region 32600 MGI:5960367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32601 transcription start site region 32601 MGI:5960368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32602 transcription start site region 32602 MGI:5960369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32603 transcription start site region 32603 MGI:5960370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32604 transcription start site region 32604 MGI:5960371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32605 transcription start site region 32605 MGI:5960372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32606 transcription start site region 32606 MGI:5960373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32607 transcription start site region 32607 MGI:5960374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32608 transcription start site region 32608 MGI:5960375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32609 transcription start site region 32609 MGI:5960376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32610 transcription start site region 32610 MGI:5960377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32611 transcription start site region 32611 MGI:5960378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32612 transcription start site region 32612 MGI:5960379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32613 transcription start site region 32613 MGI:5960380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32614 transcription start site region 32614 MGI:5960381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32615 transcription start site region 32615 MGI:5960382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32616 transcription start site region 32616 MGI:5960383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32617 transcription start site region 32617 MGI:5960384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32618 transcription start site region 32618 MGI:5960385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32619 transcription start site region 32619 MGI:5960386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32620 transcription start site region 32620 MGI:5960387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32621 transcription start site region 32621 MGI:5960388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32622 transcription start site region 32622 MGI:5960389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32623 transcription start site region 32623 MGI:5960390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32624 transcription start site region 32624 MGI:5960391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32625 transcription start site region 32625 MGI:5960392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32626 transcription start site region 32626 MGI:5960393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32627 transcription start site region 32627 MGI:5960394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32628 transcription start site region 32628 MGI:5960395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32629 transcription start site region 32629 MGI:5960396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32630 transcription start site region 32630 MGI:5960397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32631 transcription start site region 32631 MGI:5960398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32632 transcription start site region 32632 MGI:5960399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32633 transcription start site region 32633 MGI:5960400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32634 transcription start site region 32634 MGI:5960401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32635 transcription start site region 32635 MGI:5960402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32636 transcription start site region 32636 MGI:5960403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32637 transcription start site region 32637 MGI:5960404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32638 transcription start site region 32638 MGI:5960405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32639 transcription start site region 32639 MGI:5960406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32640 transcription start site region 32640 MGI:5960407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr1 transcription start site region 1 MGI:5927768 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr2 transcription start site region 2 MGI:5927769 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr3 transcription start site region 3 MGI:5927770 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr4 transcription start site region 4 MGI:5927771 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr5 transcription start site region 5 MGI:5927772 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr6 transcription start site region 6 MGI:5927773 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr7 transcription start site region 7 MGI:5927774 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr8 transcription start site region 8 MGI:5927775 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr9 transcription start site region 9 MGI:5927776 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr10 transcription start site region 10 MGI:5927777 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr11 transcription start site region 11 MGI:5927778 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr12 transcription start site region 12 MGI:5927779 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr13 transcription start site region 13 MGI:5927780 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr14 transcription start site region 14 MGI:5927781 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr15 transcription start site region 15 MGI:5927782 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr16 transcription start site region 16 MGI:5927783 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr17 transcription start site region 17 MGI:5927784 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr18 transcription start site region 18 MGI:5927785 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr19 transcription start site region 19 MGI:5927786 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr20 transcription start site region 20 MGI:5927787 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr21 transcription start site region 21 MGI:5927788 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr22 transcription start site region 22 MGI:5927789 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr23 transcription start site region 23 MGI:5927790 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr24 transcription start site region 24 MGI:5927791 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr25 transcription start site region 25 MGI:5927792 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr26 transcription start site region 26 MGI:5927793 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr27 transcription start site region 27 MGI:5927794 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr28 transcription start site region 28 MGI:5927795 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr29 transcription start site region 29 MGI:5927796 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr30 transcription start site region 30 MGI:5927797 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr31 transcription start site region 31 MGI:5927798 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr32 transcription start site region 32 MGI:5927799 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr33 transcription start site region 33 MGI:5927800 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr34 transcription start site region 34 MGI:5927801 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr35 transcription start site region 35 MGI:5927802 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr36 transcription start site region 36 MGI:5927803 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr37 transcription start site region 37 MGI:5927804 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr38 transcription start site region 38 MGI:5927805 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr39 transcription start site region 39 MGI:5927806 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr40 transcription start site region 40 MGI:5927807 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr41 transcription start site region 41 MGI:5927808 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr42 transcription start site region 42 MGI:5927809 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr43 transcription start site region 43 MGI:5927810 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr44 transcription start site region 44 MGI:5927811 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr45 transcription start site region 45 MGI:5927812 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr46 transcription start site region 46 MGI:5927813 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr47 transcription start site region 47 MGI:5927814 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr48 transcription start site region 48 MGI:5927815 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr49 transcription start site region 49 MGI:5927816 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr50 transcription start site region 50 MGI:5927817 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr51 transcription start site region 51 MGI:5927818 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr52 transcription start site region 52 MGI:5927819 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr53 transcription start site region 53 MGI:5927820 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr54 transcription start site region 54 MGI:5927821 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr55 transcription start site region 55 MGI:5927822 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr56 transcription start site region 56 MGI:5927823 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr57 transcription start site region 57 MGI:5927824 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr58 transcription start site region 58 MGI:5927825 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr59 transcription start site region 59 MGI:5927826 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr60 transcription start site region 60 MGI:5927827 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr61 transcription start site region 61 MGI:5927828 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr62 transcription start site region 62 MGI:5927829 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr63 transcription start site region 63 MGI:5927830 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr64 transcription start site region 64 MGI:5927831 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr65 transcription start site region 65 MGI:5927832 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr66 transcription start site region 66 MGI:5927833 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr67 transcription start site region 67 MGI:5927834 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr68 transcription start site region 68 MGI:5927835 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr69 transcription start site region 69 MGI:5927836 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr70 transcription start site region 70 MGI:5927837 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr71 transcription start site region 71 MGI:5927838 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr72 transcription start site region 72 MGI:5927839 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr73 transcription start site region 73 MGI:5927840 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr74 transcription start site region 74 MGI:5927841 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr75 transcription start site region 75 MGI:5927842 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr76 transcription start site region 76 MGI:5927843 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr77 transcription start site region 77 MGI:5927844 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr78 transcription start site region 78 MGI:5927845 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr79 transcription start site region 79 MGI:5927846 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr80 transcription start site region 80 MGI:5927847 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr81 transcription start site region 81 MGI:5927848 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr82 transcription start site region 82 MGI:5927849 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr83 transcription start site region 83 MGI:5927850 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr84 transcription start site region 84 MGI:5927851 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr85 transcription start site region 85 MGI:5927852 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr86 transcription start site region 86 MGI:5927853 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr87 transcription start site region 87 MGI:5927854 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr88 transcription start site region 88 MGI:5927855 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr89 transcription start site region 89 MGI:5927856 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr90 transcription start site region 90 MGI:5927857 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr91 transcription start site region 91 MGI:5927858 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr92 transcription start site region 92 MGI:5927859 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr93 transcription start site region 93 MGI:5927860 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr94 transcription start site region 94 MGI:5927861 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr95 transcription start site region 95 MGI:5927862 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr96 transcription start site region 96 MGI:5927863 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr97 transcription start site region 97 MGI:5927864 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr98 transcription start site region 98 MGI:5927865 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr99 transcription start site region 99 MGI:5927866 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr100 transcription start site region 100 MGI:5927867 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr101 transcription start site region 101 MGI:5927868 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr102 transcription start site region 102 MGI:5927869 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr103 transcription start site region 103 MGI:5927870 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr104 transcription start site region 104 MGI:5927871 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr105 transcription start site region 105 MGI:5927872 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr106 transcription start site region 106 MGI:5927873 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr107 transcription start site region 107 MGI:5927874 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr108 transcription start site region 108 MGI:5927875 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr109 transcription start site region 109 MGI:5927876 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr110 transcription start site region 110 MGI:5927877 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr111 transcription start site region 111 MGI:5927878 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr112 transcription start site region 112 MGI:5927879 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr113 transcription start site region 113 MGI:5927880 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr114 transcription start site region 114 MGI:5927881 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr115 transcription start site region 115 MGI:5927882 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr116 transcription start site region 116 MGI:5927883 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr117 transcription start site region 117 MGI:5927884 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr118 transcription start site region 118 MGI:5927885 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr119 transcription start site region 119 MGI:5927886 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr120 transcription start site region 120 MGI:5927887 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr121 transcription start site region 121 MGI:5927888 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr122 transcription start site region 122 MGI:5927889 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr123 transcription start site region 123 MGI:5927890 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr124 transcription start site region 124 MGI:5927891 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr125 transcription start site region 125 MGI:5927892 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr126 transcription start site region 126 MGI:5927893 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr127 transcription start site region 127 MGI:5927894 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr128 transcription start site region 128 MGI:5927895 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr129 transcription start site region 129 MGI:5927896 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr130 transcription start site region 130 MGI:5927897 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr131 transcription start site region 131 MGI:5927898 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr132 transcription start site region 132 MGI:5927899 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr133 transcription start site region 133 MGI:5927900 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr134 transcription start site region 134 MGI:5927901 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr135 transcription start site region 135 MGI:5927902 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr136 transcription start site region 136 MGI:5927903 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr137 transcription start site region 137 MGI:5927904 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr138 transcription start site region 138 MGI:5927905 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr139 transcription start site region 139 MGI:5927906 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr140 transcription start site region 140 MGI:5927907 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr141 transcription start site region 141 MGI:5927908 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr142 transcription start site region 142 MGI:5927909 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr143 transcription start site region 143 MGI:5927910 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr144 transcription start site region 144 MGI:5927911 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr145 transcription start site region 145 MGI:5927912 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr146 transcription start site region 146 MGI:5927913 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr147 transcription start site region 147 MGI:5927914 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr148 transcription start site region 148 MGI:5927915 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr149 transcription start site region 149 MGI:5927916 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr150 transcription start site region 150 MGI:5927917 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr151 transcription start site region 151 MGI:5927918 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr152 transcription start site region 152 MGI:5927919 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr153 transcription start site region 153 MGI:5927920 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr154 transcription start site region 154 MGI:5927921 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr155 transcription start site region 155 MGI:5927922 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr156 transcription start site region 156 MGI:5927923 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr157 transcription start site region 157 MGI:5927924 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr158 transcription start site region 158 MGI:5927925 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr159 transcription start site region 159 MGI:5927926 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr160 transcription start site region 160 MGI:5927927 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr161 transcription start site region 161 MGI:5927928 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr162 transcription start site region 162 MGI:5927929 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr163 transcription start site region 163 MGI:5927930 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr164 transcription start site region 164 MGI:5927931 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr165 transcription start site region 165 MGI:5927932 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr166 transcription start site region 166 MGI:5927933 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr167 transcription start site region 167 MGI:5927934 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr168 transcription start site region 168 MGI:5927935 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr169 transcription start site region 169 MGI:5927936 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr170 transcription start site region 170 MGI:5927937 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr171 transcription start site region 171 MGI:5927938 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr172 transcription start site region 172 MGI:5927939 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr173 transcription start site region 173 MGI:5927940 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr174 transcription start site region 174 MGI:5927941 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr175 transcription start site region 175 MGI:5927942 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr176 transcription start site region 176 MGI:5927943 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr177 transcription start site region 177 MGI:5927944 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr178 transcription start site region 178 MGI:5927945 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr179 transcription start site region 179 MGI:5927946 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr180 transcription start site region 180 MGI:5927947 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr181 transcription start site region 181 MGI:5927948 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr182 transcription start site region 182 MGI:5927949 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr183 transcription start site region 183 MGI:5927950 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr184 transcription start site region 184 MGI:5927951 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr185 transcription start site region 185 MGI:5927952 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr186 transcription start site region 186 MGI:5927953 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr187 transcription start site region 187 MGI:5927954 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr188 transcription start site region 188 MGI:5927955 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr189 transcription start site region 189 MGI:5927956 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr190 transcription start site region 190 MGI:5927957 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr191 transcription start site region 191 MGI:5927958 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr192 transcription start site region 192 MGI:5927959 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr193 transcription start site region 193 MGI:5927960 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr194 transcription start site region 194 MGI:5927961 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr195 transcription start site region 195 MGI:5927962 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr196 transcription start site region 196 MGI:5927963 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr197 transcription start site region 197 MGI:5927964 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr198 transcription start site region 198 MGI:5927965 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr199 transcription start site region 199 MGI:5927966 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr200 transcription start site region 200 MGI:5927967 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr201 transcription start site region 201 MGI:5927968 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr202 transcription start site region 202 MGI:5927969 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr203 transcription start site region 203 MGI:5927970 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr204 transcription start site region 204 MGI:5927971 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr205 transcription start site region 205 MGI:5927972 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr206 transcription start site region 206 MGI:5927973 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr207 transcription start site region 207 MGI:5927974 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr208 transcription start site region 208 MGI:5927975 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr209 transcription start site region 209 MGI:5927976 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr210 transcription start site region 210 MGI:5927977 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr211 transcription start site region 211 MGI:5927978 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr212 transcription start site region 212 MGI:5927979 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr213 transcription start site region 213 MGI:5927980 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr214 transcription start site region 214 MGI:5927981 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr215 transcription start site region 215 MGI:5927982 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr216 transcription start site region 216 MGI:5927983 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr217 transcription start site region 217 MGI:5927984 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr218 transcription start site region 218 MGI:5927985 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr219 transcription start site region 219 MGI:5927986 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr220 transcription start site region 220 MGI:5927987 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr221 transcription start site region 221 MGI:5927988 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr222 transcription start site region 222 MGI:5927989 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr223 transcription start site region 223 MGI:5927990 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr224 transcription start site region 224 MGI:5927991 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr225 transcription start site region 225 MGI:5927992 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr226 transcription start site region 226 MGI:5927993 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr227 transcription start site region 227 MGI:5927994 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr228 transcription start site region 228 MGI:5927995 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr229 transcription start site region 229 MGI:5927996 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr230 transcription start site region 230 MGI:5927997 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr231 transcription start site region 231 MGI:5927998 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr232 transcription start site region 232 MGI:5927999 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr233 transcription start site region 233 MGI:5928000 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr234 transcription start site region 234 MGI:5928001 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr235 transcription start site region 235 MGI:5928002 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr236 transcription start site region 236 MGI:5928003 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr237 transcription start site region 237 MGI:5928004 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr238 transcription start site region 238 MGI:5928005 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr239 transcription start site region 239 MGI:5928006 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr240 transcription start site region 240 MGI:5928007 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr241 transcription start site region 241 MGI:5928008 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr242 transcription start site region 242 MGI:5928009 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr243 transcription start site region 243 MGI:5928010 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr244 transcription start site region 244 MGI:5928011 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr245 transcription start site region 245 MGI:5928012 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr246 transcription start site region 246 MGI:5928013 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr247 transcription start site region 247 MGI:5928014 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr248 transcription start site region 248 MGI:5928015 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr249 transcription start site region 249 MGI:5928016 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr250 transcription start site region 250 MGI:5928017 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr251 transcription start site region 251 MGI:5928018 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr252 transcription start site region 252 MGI:5928019 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr253 transcription start site region 253 MGI:5928020 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr254 transcription start site region 254 MGI:5928021 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr255 transcription start site region 255 MGI:5928022 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr256 transcription start site region 256 MGI:5928023 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr257 transcription start site region 257 MGI:5928024 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr258 transcription start site region 258 MGI:5928025 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr259 transcription start site region 259 MGI:5928026 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr260 transcription start site region 260 MGI:5928027 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr261 transcription start site region 261 MGI:5928028 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr262 transcription start site region 262 MGI:5928029 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr263 transcription start site region 263 MGI:5928030 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr264 transcription start site region 264 MGI:5928031 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr265 transcription start site region 265 MGI:5928032 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr266 transcription start site region 266 MGI:5928033 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr267 transcription start site region 267 MGI:5928034 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr268 transcription start site region 268 MGI:5928035 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr269 transcription start site region 269 MGI:5928036 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr270 transcription start site region 270 MGI:5928037 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr271 transcription start site region 271 MGI:5928038 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr272 transcription start site region 272 MGI:5928039 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr273 transcription start site region 273 MGI:5928040 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr274 transcription start site region 274 MGI:5928041 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr275 transcription start site region 275 MGI:5928042 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr276 transcription start site region 276 MGI:5928043 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr277 transcription start site region 277 MGI:5928044 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr278 transcription start site region 278 MGI:5928045 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr279 transcription start site region 279 MGI:5928046 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr280 transcription start site region 280 MGI:5928047 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr281 transcription start site region 281 MGI:5928048 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr282 transcription start site region 282 MGI:5928049 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr283 transcription start site region 283 MGI:5928050 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr284 transcription start site region 284 MGI:5928051 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr285 transcription start site region 285 MGI:5928052 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr286 transcription start site region 286 MGI:5928053 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr287 transcription start site region 287 MGI:5928054 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr288 transcription start site region 288 MGI:5928055 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr289 transcription start site region 289 MGI:5928056 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr290 transcription start site region 290 MGI:5928057 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr291 transcription start site region 291 MGI:5928058 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr292 transcription start site region 292 MGI:5928059 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr293 transcription start site region 293 MGI:5928060 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr294 transcription start site region 294 MGI:5928061 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr295 transcription start site region 295 MGI:5928062 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr296 transcription start site region 296 MGI:5928063 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr297 transcription start site region 297 MGI:5928064 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr298 transcription start site region 298 MGI:5928065 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr299 transcription start site region 299 MGI:5928066 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr300 transcription start site region 300 MGI:5928067 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr301 transcription start site region 301 MGI:5928068 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr302 transcription start site region 302 MGI:5928069 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr303 transcription start site region 303 MGI:5928070 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr304 transcription start site region 304 MGI:5928071 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr305 transcription start site region 305 MGI:5928072 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr306 transcription start site region 306 MGI:5928073 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr307 transcription start site region 307 MGI:5928074 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr308 transcription start site region 308 MGI:5928075 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr309 transcription start site region 309 MGI:5928076 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr310 transcription start site region 310 MGI:5928077 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr311 transcription start site region 311 MGI:5928078 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr312 transcription start site region 312 MGI:5928079 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr313 transcription start site region 313 MGI:5928080 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr314 transcription start site region 314 MGI:5928081 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr315 transcription start site region 315 MGI:5928082 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr316 transcription start site region 316 MGI:5928083 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr317 transcription start site region 317 MGI:5928084 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr318 transcription start site region 318 MGI:5928085 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr319 transcription start site region 319 MGI:5928086 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr320 transcription start site region 320 MGI:5928087 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr321 transcription start site region 321 MGI:5928088 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr322 transcription start site region 322 MGI:5928089 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr323 transcription start site region 323 MGI:5928090 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr324 transcription start site region 324 MGI:5928091 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr325 transcription start site region 325 MGI:5928092 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr326 transcription start site region 326 MGI:5928093 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr327 transcription start site region 327 MGI:5928094 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr328 transcription start site region 328 MGI:5928095 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr329 transcription start site region 329 MGI:5928096 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr330 transcription start site region 330 MGI:5928097 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr331 transcription start site region 331 MGI:5928098 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr332 transcription start site region 332 MGI:5928099 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr333 transcription start site region 333 MGI:5928100 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr334 transcription start site region 334 MGI:5928101 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr335 transcription start site region 335 MGI:5928102 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr336 transcription start site region 336 MGI:5928103 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr337 transcription start site region 337 MGI:5928104 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr338 transcription start site region 338 MGI:5928105 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr339 transcription start site region 339 MGI:5928106 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr340 transcription start site region 340 MGI:5928107 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr341 transcription start site region 341 MGI:5928108 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr342 transcription start site region 342 MGI:5928109 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr343 transcription start site region 343 MGI:5928110 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr344 transcription start site region 344 MGI:5928111 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr345 transcription start site region 345 MGI:5928112 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr346 transcription start site region 346 MGI:5928113 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr347 transcription start site region 347 MGI:5928114 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr348 transcription start site region 348 MGI:5928115 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr349 transcription start site region 349 MGI:5928116 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr350 transcription start site region 350 MGI:5928117 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr351 transcription start site region 351 MGI:5928118 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr352 transcription start site region 352 MGI:5928119 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr353 transcription start site region 353 MGI:5928120 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr354 transcription start site region 354 MGI:5928121 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr355 transcription start site region 355 MGI:5928122 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr356 transcription start site region 356 MGI:5928123 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr357 transcription start site region 357 MGI:5928124 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr358 transcription start site region 358 MGI:5928125 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr359 transcription start site region 359 MGI:5928126 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr360 transcription start site region 360 MGI:5928127 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr361 transcription start site region 361 MGI:5928128 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr362 transcription start site region 362 MGI:5928129 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr363 transcription start site region 363 MGI:5928130 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr364 transcription start site region 364 MGI:5928131 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr365 transcription start site region 365 MGI:5928132 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr366 transcription start site region 366 MGI:5928133 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr367 transcription start site region 367 MGI:5928134 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr368 transcription start site region 368 MGI:5928135 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr369 transcription start site region 369 MGI:5928136 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr370 transcription start site region 370 MGI:5928137 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr371 transcription start site region 371 MGI:5928138 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr372 transcription start site region 372 MGI:5928139 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr373 transcription start site region 373 MGI:5928140 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr374 transcription start site region 374 MGI:5928141 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr375 transcription start site region 375 MGI:5928142 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr376 transcription start site region 376 MGI:5928143 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr377 transcription start site region 377 MGI:5928144 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr378 transcription start site region 378 MGI:5928145 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr379 transcription start site region 379 MGI:5928146 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr380 transcription start site region 380 MGI:5928147 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr381 transcription start site region 381 MGI:5928148 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr382 transcription start site region 382 MGI:5928149 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr383 transcription start site region 383 MGI:5928150 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr384 transcription start site region 384 MGI:5928151 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr385 transcription start site region 385 MGI:5928152 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr386 transcription start site region 386 MGI:5928153 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr387 transcription start site region 387 MGI:5928154 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr388 transcription start site region 388 MGI:5928155 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr389 transcription start site region 389 MGI:5928156 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr390 transcription start site region 390 MGI:5928157 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr391 transcription start site region 391 MGI:5928158 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr392 transcription start site region 392 MGI:5928159 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr393 transcription start site region 393 MGI:5928160 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr394 transcription start site region 394 MGI:5928161 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr395 transcription start site region 395 MGI:5928162 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr396 transcription start site region 396 MGI:5928163 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr397 transcription start site region 397 MGI:5928164 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr398 transcription start site region 398 MGI:5928165 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr399 transcription start site region 399 MGI:5928166 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr400 transcription start site region 400 MGI:5928167 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr401 transcription start site region 401 MGI:5928168 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr402 transcription start site region 402 MGI:5928169 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr403 transcription start site region 403 MGI:5928170 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr404 transcription start site region 404 MGI:5928171 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr405 transcription start site region 405 MGI:5928172 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr406 transcription start site region 406 MGI:5928173 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr407 transcription start site region 407 MGI:5928174 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr408 transcription start site region 408 MGI:5928175 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr409 transcription start site region 409 MGI:5928176 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr410 transcription start site region 410 MGI:5928177 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr411 transcription start site region 411 MGI:5928178 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr412 transcription start site region 412 MGI:5928179 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr413 transcription start site region 413 MGI:5928180 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr414 transcription start site region 414 MGI:5928181 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr415 transcription start site region 415 MGI:5928182 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr416 transcription start site region 416 MGI:5928183 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr417 transcription start site region 417 MGI:5928184 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr418 transcription start site region 418 MGI:5928185 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr419 transcription start site region 419 MGI:5928186 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr420 transcription start site region 420 MGI:5928187 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr421 transcription start site region 421 MGI:5928188 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr422 transcription start site region 422 MGI:5928189 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr423 transcription start site region 423 MGI:5928190 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr424 transcription start site region 424 MGI:5928191 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr425 transcription start site region 425 MGI:5928192 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr426 transcription start site region 426 MGI:5928193 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr427 transcription start site region 427 MGI:5928194 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr428 transcription start site region 428 MGI:5928195 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr429 transcription start site region 429 MGI:5928196 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr430 transcription start site region 430 MGI:5928197 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr431 transcription start site region 431 MGI:5928198 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr432 transcription start site region 432 MGI:5928199 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr433 transcription start site region 433 MGI:5928200 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr434 transcription start site region 434 MGI:5928201 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr435 transcription start site region 435 MGI:5928202 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr436 transcription start site region 436 MGI:5928203 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr437 transcription start site region 437 MGI:5928204 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr438 transcription start site region 438 MGI:5928205 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr439 transcription start site region 439 MGI:5928206 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr440 transcription start site region 440 MGI:5928207 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr441 transcription start site region 441 MGI:5928208 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr442 transcription start site region 442 MGI:5928209 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr443 transcription start site region 443 MGI:5928210 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr444 transcription start site region 444 MGI:5928211 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr445 transcription start site region 445 MGI:5928212 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr446 transcription start site region 446 MGI:5928213 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr447 transcription start site region 447 MGI:5928214 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr448 transcription start site region 448 MGI:5928215 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr449 transcription start site region 449 MGI:5928216 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr450 transcription start site region 450 MGI:5928217 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr451 transcription start site region 451 MGI:5928218 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr452 transcription start site region 452 MGI:5928219 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr453 transcription start site region 453 MGI:5928220 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr454 transcription start site region 454 MGI:5928221 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr455 transcription start site region 455 MGI:5928222 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr456 transcription start site region 456 MGI:5928223 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr457 transcription start site region 457 MGI:5928224 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr458 transcription start site region 458 MGI:5928225 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr459 transcription start site region 459 MGI:5928226 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr460 transcription start site region 460 MGI:5928227 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr461 transcription start site region 461 MGI:5928228 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr462 transcription start site region 462 MGI:5928229 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr463 transcription start site region 463 MGI:5928230 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr464 transcription start site region 464 MGI:5928231 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr465 transcription start site region 465 MGI:5928232 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr466 transcription start site region 466 MGI:5928233 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr467 transcription start site region 467 MGI:5928234 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr468 transcription start site region 468 MGI:5928235 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr469 transcription start site region 469 MGI:5928236 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr470 transcription start site region 470 MGI:5928237 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr471 transcription start site region 471 MGI:5928238 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr472 transcription start site region 472 MGI:5928239 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr473 transcription start site region 473 MGI:5928240 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr474 transcription start site region 474 MGI:5928241 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr475 transcription start site region 475 MGI:5928242 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr476 transcription start site region 476 MGI:5928243 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr477 transcription start site region 477 MGI:5928244 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr478 transcription start site region 478 MGI:5928245 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr479 transcription start site region 479 MGI:5928246 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr480 transcription start site region 480 MGI:5928247 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr481 transcription start site region 481 MGI:5928248 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr482 transcription start site region 482 MGI:5928249 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr483 transcription start site region 483 MGI:5928250 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr484 transcription start site region 484 MGI:5928251 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr485 transcription start site region 485 MGI:5928252 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr486 transcription start site region 486 MGI:5928253 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr487 transcription start site region 487 MGI:5928254 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr488 transcription start site region 488 MGI:5928255 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr489 transcription start site region 489 MGI:5928256 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr490 transcription start site region 490 MGI:5928257 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr491 transcription start site region 491 MGI:5928258 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr492 transcription start site region 492 MGI:5928259 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr493 transcription start site region 493 MGI:5928260 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr494 transcription start site region 494 MGI:5928261 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr495 transcription start site region 495 MGI:5928262 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr496 transcription start site region 496 MGI:5928263 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr497 transcription start site region 497 MGI:5928264 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr498 transcription start site region 498 MGI:5928265 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr499 transcription start site region 499 MGI:5928266 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr500 transcription start site region 500 MGI:5928267 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr501 transcription start site region 501 MGI:5928268 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr502 transcription start site region 502 MGI:5928269 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr503 transcription start site region 503 MGI:5928270 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr504 transcription start site region 504 MGI:5928271 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr505 transcription start site region 505 MGI:5928272 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr506 transcription start site region 506 MGI:5928273 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr507 transcription start site region 507 MGI:5928274 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr508 transcription start site region 508 MGI:5928275 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr509 transcription start site region 509 MGI:5928276 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr510 transcription start site region 510 MGI:5928277 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr511 transcription start site region 511 MGI:5928278 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr512 transcription start site region 512 MGI:5928279 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr513 transcription start site region 513 MGI:5928280 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr514 transcription start site region 514 MGI:5928281 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr515 transcription start site region 515 MGI:5928282 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr516 transcription start site region 516 MGI:5928283 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr517 transcription start site region 517 MGI:5928284 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr518 transcription start site region 518 MGI:5928285 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr519 transcription start site region 519 MGI:5928286 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr520 transcription start site region 520 MGI:5928287 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr521 transcription start site region 521 MGI:5928288 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr522 transcription start site region 522 MGI:5928289 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr523 transcription start site region 523 MGI:5928290 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr524 transcription start site region 524 MGI:5928291 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr525 transcription start site region 525 MGI:5928292 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr526 transcription start site region 526 MGI:5928293 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr527 transcription start site region 527 MGI:5928294 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr528 transcription start site region 528 MGI:5928295 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr529 transcription start site region 529 MGI:5928296 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr530 transcription start site region 530 MGI:5928297 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr531 transcription start site region 531 MGI:5928298 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr532 transcription start site region 532 MGI:5928299 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr533 transcription start site region 533 MGI:5928300 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr534 transcription start site region 534 MGI:5928301 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr535 transcription start site region 535 MGI:5928302 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr536 transcription start site region 536 MGI:5928303 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr537 transcription start site region 537 MGI:5928304 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr538 transcription start site region 538 MGI:5928305 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr539 transcription start site region 539 MGI:5928306 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr540 transcription start site region 540 MGI:5928307 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr541 transcription start site region 541 MGI:5928308 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr542 transcription start site region 542 MGI:5928309 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr543 transcription start site region 543 MGI:5928310 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr544 transcription start site region 544 MGI:5928311 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr545 transcription start site region 545 MGI:5928312 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr546 transcription start site region 546 MGI:5928313 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr547 transcription start site region 547 MGI:5928314 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr548 transcription start site region 548 MGI:5928315 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr549 transcription start site region 549 MGI:5928316 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr550 transcription start site region 550 MGI:5928317 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr551 transcription start site region 551 MGI:5928318 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr552 transcription start site region 552 MGI:5928319 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr553 transcription start site region 553 MGI:5928320 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr554 transcription start site region 554 MGI:5928321 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr555 transcription start site region 555 MGI:5928322 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr556 transcription start site region 556 MGI:5928323 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr557 transcription start site region 557 MGI:5928324 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr558 transcription start site region 558 MGI:5928325 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr559 transcription start site region 559 MGI:5928326 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr560 transcription start site region 560 MGI:5928327 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr561 transcription start site region 561 MGI:5928328 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr562 transcription start site region 562 MGI:5928329 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr563 transcription start site region 563 MGI:5928330 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr564 transcription start site region 564 MGI:5928331 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr565 transcription start site region 565 MGI:5928332 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr566 transcription start site region 566 MGI:5928333 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr567 transcription start site region 567 MGI:5928334 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr568 transcription start site region 568 MGI:5928335 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr569 transcription start site region 569 MGI:5928336 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr570 transcription start site region 570 MGI:5928337 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr571 transcription start site region 571 MGI:5928338 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr572 transcription start site region 572 MGI:5928339 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr573 transcription start site region 573 MGI:5928340 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr574 transcription start site region 574 MGI:5928341 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr575 transcription start site region 575 MGI:5928342 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr576 transcription start site region 576 MGI:5928343 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr577 transcription start site region 577 MGI:5928344 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr578 transcription start site region 578 MGI:5928345 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr579 transcription start site region 579 MGI:5928346 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr580 transcription start site region 580 MGI:5928347 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr581 transcription start site region 581 MGI:5928348 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr582 transcription start site region 582 MGI:5928349 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr583 transcription start site region 583 MGI:5928350 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr584 transcription start site region 584 MGI:5928351 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr585 transcription start site region 585 MGI:5928352 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr586 transcription start site region 586 MGI:5928353 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr587 transcription start site region 587 MGI:5928354 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr588 transcription start site region 588 MGI:5928355 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr589 transcription start site region 589 MGI:5928356 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr590 transcription start site region 590 MGI:5928357 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr591 transcription start site region 591 MGI:5928358 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr592 transcription start site region 592 MGI:5928359 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr593 transcription start site region 593 MGI:5928360 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr594 transcription start site region 594 MGI:5928361 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr595 transcription start site region 595 MGI:5928362 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr596 transcription start site region 596 MGI:5928363 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr597 transcription start site region 597 MGI:5928364 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr598 transcription start site region 598 MGI:5928365 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr599 transcription start site region 599 MGI:5928366 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr600 transcription start site region 600 MGI:5928367 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr601 transcription start site region 601 MGI:5928368 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr602 transcription start site region 602 MGI:5928369 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr603 transcription start site region 603 MGI:5928370 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr604 transcription start site region 604 MGI:5928371 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr605 transcription start site region 605 MGI:5928372 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr606 transcription start site region 606 MGI:5928373 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr607 transcription start site region 607 MGI:5928374 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr608 transcription start site region 608 MGI:5928375 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr609 transcription start site region 609 MGI:5928376 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr610 transcription start site region 610 MGI:5928377 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr611 transcription start site region 611 MGI:5928378 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr612 transcription start site region 612 MGI:5928379 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr613 transcription start site region 613 MGI:5928380 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr614 transcription start site region 614 MGI:5928381 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr615 transcription start site region 615 MGI:5928382 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr616 transcription start site region 616 MGI:5928383 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr617 transcription start site region 617 MGI:5928384 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr618 transcription start site region 618 MGI:5928385 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr619 transcription start site region 619 MGI:5928386 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr620 transcription start site region 620 MGI:5928387 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr621 transcription start site region 621 MGI:5928388 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr622 transcription start site region 622 MGI:5928389 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr623 transcription start site region 623 MGI:5928390 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr624 transcription start site region 624 MGI:5928391 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr625 transcription start site region 625 MGI:5928392 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr626 transcription start site region 626 MGI:5928393 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr627 transcription start site region 627 MGI:5928394 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr628 transcription start site region 628 MGI:5928395 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr629 transcription start site region 629 MGI:5928396 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr630 transcription start site region 630 MGI:5928397 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr631 transcription start site region 631 MGI:5928398 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr632 transcription start site region 632 MGI:5928399 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr633 transcription start site region 633 MGI:5928400 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr634 transcription start site region 634 MGI:5928401 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr635 transcription start site region 635 MGI:5928402 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr636 transcription start site region 636 MGI:5928403 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr637 transcription start site region 637 MGI:5928404 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr638 transcription start site region 638 MGI:5928405 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr639 transcription start site region 639 MGI:5928406 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr640 transcription start site region 640 MGI:5928407 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr641 transcription start site region 641 MGI:5928408 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr642 transcription start site region 642 MGI:5928409 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr643 transcription start site region 643 MGI:5928410 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr644 transcription start site region 644 MGI:5928411 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr645 transcription start site region 645 MGI:5928412 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr646 transcription start site region 646 MGI:5928413 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr647 transcription start site region 647 MGI:5928414 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr648 transcription start site region 648 MGI:5928415 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr649 transcription start site region 649 MGI:5928416 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr650 transcription start site region 650 MGI:5928417 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr651 transcription start site region 651 MGI:5928418 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr652 transcription start site region 652 MGI:5928419 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr653 transcription start site region 653 MGI:5928420 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr654 transcription start site region 654 MGI:5928421 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr655 transcription start site region 655 MGI:5928422 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr656 transcription start site region 656 MGI:5928423 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr657 transcription start site region 657 MGI:5928424 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr658 transcription start site region 658 MGI:5928425 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr659 transcription start site region 659 MGI:5928426 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr660 transcription start site region 660 MGI:5928427 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr661 transcription start site region 661 MGI:5928428 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr662 transcription start site region 662 MGI:5928429 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr663 transcription start site region 663 MGI:5928430 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr664 transcription start site region 664 MGI:5928431 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr665 transcription start site region 665 MGI:5928432 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr666 transcription start site region 666 MGI:5928433 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr667 transcription start site region 667 MGI:5928434 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr668 transcription start site region 668 MGI:5928435 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr669 transcription start site region 669 MGI:5928436 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr670 transcription start site region 670 MGI:5928437 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr671 transcription start site region 671 MGI:5928438 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr672 transcription start site region 672 MGI:5928439 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr673 transcription start site region 673 MGI:5928440 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr674 transcription start site region 674 MGI:5928441 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr675 transcription start site region 675 MGI:5928442 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr676 transcription start site region 676 MGI:5928443 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr677 transcription start site region 677 MGI:5928444 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr678 transcription start site region 678 MGI:5928445 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr679 transcription start site region 679 MGI:5928446 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr680 transcription start site region 680 MGI:5928447 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr681 transcription start site region 681 MGI:5928448 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr682 transcription start site region 682 MGI:5928449 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr683 transcription start site region 683 MGI:5928450 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr684 transcription start site region 684 MGI:5928451 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr685 transcription start site region 685 MGI:5928452 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr686 transcription start site region 686 MGI:5928453 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr687 transcription start site region 687 MGI:5928454 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr688 transcription start site region 688 MGI:5928455 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr689 transcription start site region 689 MGI:5928456 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr690 transcription start site region 690 MGI:5928457 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr691 transcription start site region 691 MGI:5928458 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr692 transcription start site region 692 MGI:5928459 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr693 transcription start site region 693 MGI:5928460 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr694 transcription start site region 694 MGI:5928461 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr695 transcription start site region 695 MGI:5928462 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr696 transcription start site region 696 MGI:5928463 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr697 transcription start site region 697 MGI:5928464 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr698 transcription start site region 698 MGI:5928465 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr699 transcription start site region 699 MGI:5928466 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr700 transcription start site region 700 MGI:5928467 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr701 transcription start site region 701 MGI:5928468 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr702 transcription start site region 702 MGI:5928469 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr703 transcription start site region 703 MGI:5928470 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr704 transcription start site region 704 MGI:5928471 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr705 transcription start site region 705 MGI:5928472 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr706 transcription start site region 706 MGI:5928473 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr707 transcription start site region 707 MGI:5928474 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr708 transcription start site region 708 MGI:5928475 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr709 transcription start site region 709 MGI:5928476 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr710 transcription start site region 710 MGI:5928477 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr711 transcription start site region 711 MGI:5928478 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr712 transcription start site region 712 MGI:5928479 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr713 transcription start site region 713 MGI:5928480 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr714 transcription start site region 714 MGI:5928481 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr715 transcription start site region 715 MGI:5928482 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr716 transcription start site region 716 MGI:5928483 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr717 transcription start site region 717 MGI:5928484 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr718 transcription start site region 718 MGI:5928485 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr719 transcription start site region 719 MGI:5928486 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr720 transcription start site region 720 MGI:5928487 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr721 transcription start site region 721 MGI:5928488 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr722 transcription start site region 722 MGI:5928489 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr723 transcription start site region 723 MGI:5928490 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr724 transcription start site region 724 MGI:5928491 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr725 transcription start site region 725 MGI:5928492 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr726 transcription start site region 726 MGI:5928493 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr727 transcription start site region 727 MGI:5928494 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr728 transcription start site region 728 MGI:5928495 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr729 transcription start site region 729 MGI:5928496 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr730 transcription start site region 730 MGI:5928497 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr731 transcription start site region 731 MGI:5928498 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr732 transcription start site region 732 MGI:5928499 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr733 transcription start site region 733 MGI:5928500 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr734 transcription start site region 734 MGI:5928501 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr735 transcription start site region 735 MGI:5928502 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr736 transcription start site region 736 MGI:5928503 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr737 transcription start site region 737 MGI:5928504 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr738 transcription start site region 738 MGI:5928505 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr739 transcription start site region 739 MGI:5928506 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr740 transcription start site region 740 MGI:5928507 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr741 transcription start site region 741 MGI:5928508 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr742 transcription start site region 742 MGI:5928509 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr743 transcription start site region 743 MGI:5928510 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr744 transcription start site region 744 MGI:5928511 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr745 transcription start site region 745 MGI:5928512 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr746 transcription start site region 746 MGI:5928513 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr747 transcription start site region 747 MGI:5928514 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr748 transcription start site region 748 MGI:5928515 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr749 transcription start site region 749 MGI:5928516 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr750 transcription start site region 750 MGI:5928517 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr751 transcription start site region 751 MGI:5928518 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr752 transcription start site region 752 MGI:5928519 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr753 transcription start site region 753 MGI:5928520 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr754 transcription start site region 754 MGI:5928521 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr755 transcription start site region 755 MGI:5928522 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr756 transcription start site region 756 MGI:5928523 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr757 transcription start site region 757 MGI:5928524 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr758 transcription start site region 758 MGI:5928525 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr759 transcription start site region 759 MGI:5928526 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr760 transcription start site region 760 MGI:5928527 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr761 transcription start site region 761 MGI:5928528 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr762 transcription start site region 762 MGI:5928529 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr763 transcription start site region 763 MGI:5928530 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr764 transcription start site region 764 MGI:5928531 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr765 transcription start site region 765 MGI:5928532 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr766 transcription start site region 766 MGI:5928533 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr767 transcription start site region 767 MGI:5928534 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr768 transcription start site region 768 MGI:5928535 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr769 transcription start site region 769 MGI:5928536 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr770 transcription start site region 770 MGI:5928537 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr771 transcription start site region 771 MGI:5928538 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr772 transcription start site region 772 MGI:5928539 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr773 transcription start site region 773 MGI:5928540 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr774 transcription start site region 774 MGI:5928541 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr775 transcription start site region 775 MGI:5928542 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr776 transcription start site region 776 MGI:5928543 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr777 transcription start site region 777 MGI:5928544 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr778 transcription start site region 778 MGI:5928545 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr779 transcription start site region 779 MGI:5928546 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr780 transcription start site region 780 MGI:5928547 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr781 transcription start site region 781 MGI:5928548 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr782 transcription start site region 782 MGI:5928549 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr783 transcription start site region 783 MGI:5928550 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr784 transcription start site region 784 MGI:5928551 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr785 transcription start site region 785 MGI:5928552 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr786 transcription start site region 786 MGI:5928553 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr787 transcription start site region 787 MGI:5928554 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr788 transcription start site region 788 MGI:5928555 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr789 transcription start site region 789 MGI:5928556 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr790 transcription start site region 790 MGI:5928557 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr791 transcription start site region 791 MGI:5928558 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr792 transcription start site region 792 MGI:5928559 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr793 transcription start site region 793 MGI:5928560 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr794 transcription start site region 794 MGI:5928561 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr795 transcription start site region 795 MGI:5928562 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr796 transcription start site region 796 MGI:5928563 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr797 transcription start site region 797 MGI:5928564 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr798 transcription start site region 798 MGI:5928565 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr799 transcription start site region 799 MGI:5928566 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr800 transcription start site region 800 MGI:5928567 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr801 transcription start site region 801 MGI:5928568 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr802 transcription start site region 802 MGI:5928569 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr803 transcription start site region 803 MGI:5928570 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr804 transcription start site region 804 MGI:5928571 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr805 transcription start site region 805 MGI:5928572 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr806 transcription start site region 806 MGI:5928573 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr807 transcription start site region 807 MGI:5928574 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr808 transcription start site region 808 MGI:5928575 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr809 transcription start site region 809 MGI:5928576 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr810 transcription start site region 810 MGI:5928577 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP
Tssr811 transcription start site region 811 MGI:5928578 KO Knockout Knock Out Mouse Mice KOMP